Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

DEN FRIA VILJAN – Vem skänkte oss själar den fria viljan? Vad säger ni, ateister…?

Posted on: 4 februari, 2010


VAD SÄGER NI, ATEISTER?

VEM SKÄNKTE OSS SJÄLAR DEN FRIA VILJAN?

Vår evige Allsmäktige, Allvetande, Allseende, Allestädes närvarande, Absolut Gode Gud!

Eller någon annan?

Det måste ju i alla fall vara någon som själv besitter fri vilja, för hur annars kan man skänka det till någon annan…?

Vare sig kemikalier, elektriska impulser, blixtar, synapser eller nervceller har någon fri vilja, vilket ju bevisar att det är det medvetna Jaget (själen), vi som bebor och lever i våra dödsdömda jordiska stofthyddor, som besitter den fria viljan!

En del människor påstår underligt nog att vi inte har någon fri vilja…

Om den människosynen fick råda, så skulle man få slå igen alla domstolar och fängelser, avskaffa rättsväsendet, för varför ska man döma och straffa människor, om nu människan bara skulle vara en viljelös maskin, som bara är styrd av yttre omständigheter?

Om man inte har någon fri vilja, så ska man ju heller inte göras ansvarig för sina handlingar!
 

Till skillnad mot djuren, som inte görs ansvariga för sina handlingar (de skapar ingen ny karma) eftersom de saknar den fria viljan, så är vi människor ansvariga för våra handlingar (vi skapar karma), eftersom vi har skänkts den gudagivna fria viljan!

När djuren har levt ut sitt karma som de skapade i ett tidigare liv när de levde som människor, så kommer de att igen återfödas i en människokropp!

Det är först som människa man har den fria viljan att kunna välja att tjäna och älska Gud, och ha möjligheten att återvända till den eviga andliga världen efter att ha kilat vidare från sitt tidsbundna skal, sin jordiska stofthydda!

TILL DISKUSSION:

Vem skänkte oss den gudagivna fria viljan?

Gud, eller någon annan?

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

60 svar till "DEN FRIA VILJAN – Vem skänkte oss själar den fria viljan? Vad säger ni, ateister…?"

Vet inte hur det är med dig men personligen var det ingen som skänkte mig den fri viljan – jag tog den själv!Alla människor har självklart en fri vilja. Det er dock (tyvärr?) en del som lägger restriktioner på sin frihet genom att låta sig begränsa av någon bok eller mentalkultur skapat av människor långt bakåt i tiden.Kanske ateisterna har en friare vilja än dig …..?! Du är född fri men har vald att låta ditt liv styras inom ologiska ramar som baseras på abstrakta och imaginära krafter.Du är bunden – jag är fri. Jag kan fatta mina val grundade på min fria vilja som ju även brukar falla inom ramarna för rikets lagar (vilket antigen visar att lagarna är till för folk som mig, eller att vi bor i ett liberalt land där det bara är grov omoral som förbjuds) . Du måste kolla om dina val krockar med Veda – då är du nog tyvärr inte fri. Din vilja är fortfarande fri men det står inte dig fritt att följa den.

Gilla

Du *tog* din fria vilja?1. Varifrån?2. När?3. Hur gick du till väga?När du följer Svea Rikes Lag, lägger du då restriktioner på din frihet?Är du mer fri om du bryter mot statens lagar och hamnar i fängelse, än om du följer statens lagar?På samma sätt, är du mer fri om du bryter mot Guds lagar och fängslas i en materiell kropp i en materiell värld, än om du följer Guds lagar och får leva i den eviga andliga världen?Vi har Statens Lagar och vi har Guds Lagar…bra om man följer bägge!

Gilla

Du är givetvis utmärkt väl medveten om att tio guds bud är en civil lagstiftning, på den tiden gjorde man ingen distinktion mellan religiöst och världsligt, det var t.ex. urbota fånigt att kalla någon ateist. Det vore ungefär som att påstå att någon inte andades…Du har lämnat över din fria vilja till en sekt som förväntar sig att du spelar den roll du gör här. Vilken frihet är det? Friheten att älska sina förtryckare? Plastic sätter punkten på din blinda och ömma fläck – du är inte fri. Men var inte ledsen, det finns en väg ut ur fängelset – om du bara vill och vågar. Du sitter med nyckeln i fickan, öppna dörren och gå ut. Ett mentalt fängelse kan man undslippa gernom att använda den frihet du påstår att alla har…

Gilla

Jag sammanlänkar (yoga) min fria vilja med Guds vilja, och det är höjden av frihet!Alternativet är att slaviskt tjäna sina materiella sinnen, att följa sina materiella sinnens nycker, och därmed fjättra sig fast än mer i denna mörka materiella världens fängelse, denna jämmerdal…Frigör dig själv!Självet frigörs genom att sammanlänka sig med Översjälvet!

Gilla

Alternativet…? Vad vore det för fri vilja om jag inte kunde välja själv..? Din argumentation går i baklås här. Antingen har jag en fri vilja, oavsett varifrån den kommer, eller också har jag inte det.Då kan jag använda min fria vilja till att göra det jag vill, t.e.x undvika de världsliga sammanhang du kallar materiella. En fri vilja behöver inte uppfinna en gud för att vara fri. Knappast heller yoga sig fri, även om det är rätt avslappnande och nyttigt.Fast så kan ju du inte tycka för då får du problem med din sekt.

Gilla

Visst har vi en fri vilja!Jag väljer att använda min fria vilja till att tjäna den som gav mig den fria viljan, dvs vår kära älskade Skapare!

Gilla

Jag är tveksam i frågan om fri vilja. Alla beslut jag fattar baseras på en rad faktorer. Om jag inte kan påverka dessa faktorer är den fria viljan bara en illusion. Dock finner jag resonemanget meningslöst eftersom att det inte gör någon skillnad huruvida jag har en fri vilja eller bara tro att jag har det. ”Om den människosynen fick råda, så skulle man få slå igen alla domstolar och fängelser, avskaffa rättsväsendet, för varför ska man döma och straffa människor, om nu människan bara skulle vara en viljelös maskin, som bara är styrd av yttre omständigheter?”Nej det skulle man inte. Rättssystemet ingår i det du kallar ”yttre omständigheter”. ”Vem skänkte oss den gudagivna fria viljan?Gud, eller någon annan?”Vilket underbart, missvisande sätt att formulera en fråga.

Gilla

Rättssystemet är ju till för att döma människor!Varför ska man döma människor, om människan nu skulle sakna fri vilja och således inte kan göras ansvarig för sina gärningar?

Gilla

Hur ska man någonsin kunna veta om man verkligen har en fri vilja, eller om det bara är en illusion?Plastic free:När du tog den fria viljan; gjorde du det frivilligt eller blev du tvingad? 🙂

Gilla

Utan den fria viljan skulle vi inte ens kunna välja att diskutera den fria viljans existens… 🙂

Gilla

”Vare sig kemikalier, elektriska impulser, blixtar, synapser eller nervceller har någon fri vilja, vilket ju bevisar att det är det medvetna Jaget (själen), vi som bebor och lever i våra dödsdömda jordiska stofthyddor, som besitter den fria viljan!”Eftersom du talar om bevis, måste det ju vara evidensbaserat. Eller hur? Jag tycker att det verkar som ett cirkelresonemang!

Gilla

Finns ju inte ens något alternativ till att det är vi själva som besitter den fria viljan…

Gilla

”Plastic free:När du tog den fria viljan; gjorde du det frivilligt eller blev du tvingad? :)”Stor humor! 🙂

Gilla

”Utan den fria viljan skulle vi inte ens kunna välja att diskutera den fria viljans existens”Eller också så tror vi bara att vi väljer det. Faktum är att när man utför hjärnoperationer så stimulerar man hjärnan på olika sätt för att veta exakt var i hjärnan man är. Då kan det hända att patienten helt plötsligt lyfter upp sin arm, för att man stimulerar ett visst område. Det otroligt konstiga är att patienten upplever det som ett eget val.

Gilla

”…för att veta exakt var i hjärnan man är.”1. Om vi är i hjärnan, skulle man då kunna detektera oss där?2. Om man skulle detektera oss i hjärnan, vad tror du då att vi består av?Allt som finns, måste ju bestå av något…annars finns det ju inte!

Gilla

För övrigt har du lite att svara på i big bang tråden.

Gilla

Allvarligt talat – handen på hjärtat – tror du själv på denna hokuspokus-teori?

Gilla

”Finns ju inte ens något alternativ till att det är vi själva som besitter den fria viljan…” Det du skriver påminner mig om en sak Robert Kane har hävdat. Han definierade det som en möjlighet att det handlande subjektet ”skulle ha kunnat handla annorlunda”.Här skriver du att det inte ens finns något alternativ – Då är ju den fria viljan bortkopplad redan i steg ett när det gällde att ”få” den. Och ditt resonemang missar någonstans.

Gilla

Vem annars än vi – det handlande subjektet – besitter den fria viljan?

Gilla

Om vi inte skulle haft en fri vilja, skulle det varit för att någon begränsade den. = GudVi har en fri vilja, med andra ord, ingen begränsar den. = Ingen gudSå resonerar jag. Jag tycker att du tänker ologiskt.

Gilla

Vår fria vilja kan visst bli begränsade, och det är när vi får respass ner till djurriket!Förresten, vem skänkte dig din fria vilja?

Gilla

Som jag skrev tidigare i big bang tråden ämnar jag inte fortsätta debattera med dig.”1. Om vi är i hjärnan, skulle man då kunna detektera oss där?2. Om man skulle detektera oss i hjärnan, vad tror du då att vi består av?”Jag förstår ärligt talat inte ens frågorna. ”Allvarligt talat – handen på hjärtat – tror du själv på denna hokuspokus-teori?”Intressant fråga. Svaret är nej. Jag tror inte på big bang. Jag anser att det finns betydligt bättre teorier. Anledningen till att jag ändå debatterade med dig var att dina motargument var helt värdelösa. I princip kan man säga följande:1) Dina motargument var i flera fall varianter av samma sak, för att det skulle se ut som fler argument än det var.2) Du kallade det flera ”vetenskapliga” argument, och har ändå med massor av argument som bygger på gud och kausalitet, vilka inte är vetenskapligt erkända.3) Du utnyttjar medvetet vanliga missförstånd kring teorier, och fortsätter hävda dessa lögner, trots att de gång på gång påpekas för dig.

Gilla

Du skrev:”Faktum är att när man utför hjärnoperationer så stimulerar man hjärnan på olika sätt för att veta exakt var i hjärnan *man* är. ”Du gör en tydlig åtskillnad mellan hjärnan å ena sidan och *man* å andra sidan…ganska uppenbart!

Gilla

”Rättssystemet är ju till för att döma människor!Varför ska man döma människor, om människan nu skulle sakna fri vilja och således inte kan göras ansvarig för sina gärningar?”Ponera att du står utanför en affär med en pistol innanför jackan med intentionen att råna affären. Du står och väger för- respektive nackdelarna med att begå det brott som du planerat. Rättssystemet och risken att du blir straffad är en stor nackdel. Även om man för argumentet att vi saknar kontroll över våra val tror jag inte att man vill ta bort den konstruktion som man kallar ansvar. Det är ju en faktor som kommer utifrån och som vi inte kan påverka. För att antagandet om att vi inte har något val ska få någon mening måste man observera situationen från en vinkel som inte påverkas av samma faktorer som ”beslutstagaren”.

Gilla

”Det är ju en faktor som kommer utifrån och som vi inte kan påverka.”Vilket ju bevisar att det här med ansvar och moral är något som är objektivt, universellt, något som inte vi kan påverka…något som påverkar oss!Oss själar…här i den materiella världen!I den andliga världen behövs inga såna här konstruktioner, eftersom allting där styrs av kärlek!

Gilla

Du börjar ju låta som gamla goda Ali (vart tog han vägen – han var rolig!).Snöar sliksom in på en fråga – ”vem gav dig den fria viljan?”Okay, jag fick min genom evolutionen som lyft mig til den högsta nivån inom däggdjuren. Så, då har jag svarat på det. Jag har vald att behålla den och använda den – du har vald att ha den men på samma tid låta dig begränsa av Veda-skrifterna eller hur?Jag vet att om jag väljer att bryta svensk lag och inte åker dit händer inget.Du tror att om du väljer att bryta dina andliga gudagivna lagar kommer detta noteras på din Herres hard-disc och du kommer få en på käften senare.Undrar vem utav oss som är friast, du?!Jo, en liten fråga till bara; skulle du på alvar dricka ko-piss av fri vilja ….. säg att du skojar, snälla!

Gilla

Du fick din fria vilja av ”evolutionen”?1. Vänligen beskriv, hur denna process skulle ha gått till, tack!2. När skulle detta ha skett?3. Man kan inte få något, som givaren själv saknar…så hur tänker du, när du påstår att du fick den fria viljan av emolutionen?4. Hört talas om karma-lagen, som man sår får man skörda?Statens lagar kan man komma undan, men inte den gudomligt rättvisa karmalagen!

Gilla

”Vilket ju bevisar att det här med ansvar och moral är något som är objektivt, universellt, något som inte vi kan påverka…något som påverkar oss!”Nej det bevisar ingenting. Jag sa aldrig något om universala lagar eller moral. Dessutom är detta bara spekulation/filosofi från min sida och inget mer.

Gilla

http://www.rickross.com/reference/krishna/krishna40.html

Gilla

Lyft fram de goda exemplen, istället för rötäggen!Rötägg finns överallt…

Gilla

God Aften, Mine Brødre og Søstre!La Meg starte dette Budskapet med å si hei: Hei!Jeg vil også gratulere Dere Troende og Søkende med Morgendagen, Imorgen feirer vi Profeten Amadeus av Thimotsiania, hvis gjerning vel mer om noe annet beviser Den Gudegivende Frie Vilje. Til Dere som Vandrer i Mørkret, og Det sier Jeg Dere Minsann, Hallelujah Takket være Han som Forbarmer jeg over Sine Får, Ty Den Flokk som blir Hugget i Hjertet står samlet i Hans Navn!Jeg vil gjøre Kveldens Sorty med en Fornøyelig Vittighet, som har Moret meg Kostelig ved Mang en anledning: Det er aldri for Sent å Vende blikket, og ta Heisen opp til Femte, ja det stedet Der Gud Vår far i Himmel, Vår Allmektige Dommer Glemte!

Gilla

”Lyft fram de goda exemplen, istället för rötäggen!Rötägg finns överallt…”Det är ju det jag gjort. Ni är såna allihop.Innerst inne är du en narcissistisk jävla försöksutskriven luffare som driver andra svaga människor till att våldta ochutnyttja dom som är fångade i era klor. Sex utanför äktenskapet,jo tack, ge er på dom med våld istället, det är eran melodi.

Gilla

Jag våldtar andra?Det där var en mycket grov anklagelse, och jag förväntar mig att du lägger fram bevis för ditt påstående, tack!

Gilla

Den fria viljan är ett av de resultat som kommit av evolutionen…inkl alla avvikelser

Gilla

Inget som själv saknar fri vilja, kan producera fri vilja!Slutsats?Just precis, fria viljan kan inte ha flummat fram från nån ”evolution”…

Gilla

Evolutionen är inte en sak, ett det,ett ting ,eller individ. utan är en process.Evolutionen har möjliggjort för människan att tänka själv, göra sina val osv.Fysik,biologi, kemi Logik snilleblixten.Vad gäller flummande så tror jag fortfarande att du är hjärntvättat i den läran du förespråkar Du skapar din egen sanning.

Gilla

En effekt/verkan kan aldrig ha något som inte finns i dess orsak!Om en process exempelvis saknar fri vilja, så kan den inte processen producera någon fri vilja!Dessutom så startar inte processer på egen hand, det måste alltid finans något som sätter igång en process…

Gilla

”Vem skänkte oss den gudagivna fria viljan?Gud, eller någon annan?”Eftersom du säger GUDAgivna fria viljan finns det väl bara ett svar på den frågan.Sen tror jag inte att det finns någon GUDAgiven fri vilja, utan att den fria viljan är skapad av våra egna synapser, och när de sammarbetar så kan man ha en vilja, det är därför vår hjärnas komplexitet inte så lätt går att återskapa med datorers väg, men är övertygad om att vi inom en snar framtid kommer skapa AI som har förmågan att tänka konstruktivt, filosofiskt och reaktionärt. Då har vi byggt oss till vår egen undergång a la Terminator eller Matrix

Gilla

Fria viljan producerad av våra synapser?Eftersom synapserna själva inte har någon fri vilja, hur i Herrens Namn ska de då kunna producera fri vilja?OLOGISKT!

Gilla

…vi kräver att du lägger fram bevis för dina påstående…

Gilla

Vad exakt för bevis är du nu ute efter?

Gilla

Bland annat vill vi ha bevis för det du skriver om att skapa fri vilja utan att ha fri vilja. Att egenskaper i verkan måste finnas i dess orsak. Kausalitetsprincipen. Såvitt jag vet är den inte vetenskapligt vedertagen.

Gilla

Kan du ge oss något endaste exempel från verkligheten, där kausalitetsprincipen inte gäller, tack!

Gilla

För det första:Du hävdar att den gäller. Det är upp till dig att bevisa den.För det andra:Det finns exempel. Till exempel radioaktivt sönderfall.

Gilla

Om man som du ständigt utgår från en viss punkt, så kommer du naturligtvis alldrig att förstå något annat.Det är som att se allt i rött, och vägra förstå varför andra även ser blått.

Gilla

Eftersom allting utgår ifrån Gud, så måste jag ju givetvis anpassa mig efter detta faktum…

Gilla

”Jag våldtar andra?Det där var en mycket grov anklagelse, och jag förväntar mig att du lägger fram bevis för ditt påstående, tack!”Om vi ska gå efter dina egna teorier så är det ju så enkelt som att om jag eller någon annan våldtar dig, så är det bevisat att du själv är en våldtäktsman.

Gilla

Ge oss exempel på en sådan teori, tack!

Gilla

Den fria viljan? Snilleblixten här menar att Gud gav oss den fria viljan, och sen skyller på oss när det går fel.Uppenbarligen så har alla människor en fri vilja? Psykiskt sjuka ( en kategori han själv troligen ingår i), människor som föds med den medicinska diagnosen microsifal idioti, dvs saknar storhjärna där intellekt och personlighet sitter, men har reptil(lillhjärna) där livsuppehållande funktioner sitter. En inte allt för ovanlig åkomma tyvärr. Självklart har dessa fri vilja?För en psykotisk människa så är hallucinationerna verklighet och verkligheten fiction. Han har en fri vilja? Utvecklingsstörda, fri vilja? Mina vänner! Vi kan skrota forskningen om hjärnans sjukdommar.Betänk nu att detta ska vara skapat av en som dessutom är allvetande. En som redan har facit på allt. En som vet allt som skett, sker nu och kommer att ske. En som kan förutse varenda liten otäck händelse den här fria viljan för med sig.Allt detta för att han önskar bli älskad av egen kraft, inte genom tvång. Men om du inte lovprisar, eller tror på honom, så har han ett speciellt ställe fullt av eld, tortyr, smärta och ångest där du kommer att koka i evigheter. Men han älskar dig!Det innebär bara att världen i sådana fall ser ut som den gör för att Gud vill ha det så. Men då kan han å andra sidan inte vara god. Eller så vill han ändra på det men kan inte, men då kan han inte vara allsmäktig. och så vidare.Det innebär att om en ond gärning drabbar en god människa, så sker det för att Gud vill ha det så. Annars kan han ju lekande lätt ändra i ”planen”!De här logiska kullerbyttorna klarar sig religiösa alldeles utmärkt ur genom att säga. Herrens vägar äro outgrundliga. Så har man högt och ljudligt basunerat ut att man inte tröttat ut en enda hjärncell.Det finns givetvis fullt naturvetenskapliga förklaringar på varför vi beter oss som vi gör. Det finns sociala, biologiska, kulturella och psykologiska orsaker, utan att behöva blanda in ökengudar från bronsålderns mellanöstern eller nån annanstans ifrån.Faktum är att det verkar som vi behöver polisen i betydligt högre grad än gud för att trampa på den smala vägen.Det finns en oerhörd mängd incitament för att inte stjäla, våldta, misshandla eller döda varandra. Hur det än är så missar vi alla dagligen tillfällen till detta. Men vi avstår.Vi avstår för att vi kan känna empati med offret. Vi avstår för att vi inte vill förlora vår frihet. Vi avstår för att vi inte vill att andra ska få reda på vilka själviska svin vi är osv. Vi kanske kalkylerar risken, och finner den inte värd osv.Faktum är att ateister avstår i betydligt högre grad än troende. Kanske besitter vi en egenskap de saknar. Till exempel förstånd!Om snilleblixten tror att han avstår på grund av sin tro. Då skulle jag råda hans vänner att omedelbart upphöra med sitt umgänge, för den skull han skulle tappa tron.Det han refererar till som fri vilja, är långt ifrån en enbart mänsklig egenskap. Jag kan nämna hundratals exempel på osjälviskt beteende ifrån djur världen. Beteenden som inte gynnar individen, men arten, släkte, familjen och därigenom generna. Personligen tror jag snilleblixten representerar nån form av genetisk återvändsgränd. Åtminstone är det vad jag hoppas!Tack för ordet!

Gilla

Psykoanalysens fader, den berömde Sigmund Freud kallade religion för en ”hysterisk tvångsneuros”. Det är tveksamt om man bör gå så långt eller om man faktiskt bör gå ännu längre?Sara Eriksson, den berömda barnflickan i Knutby Filadelfiaförsamling, hon som på order av vad hon trodde var Gud mördade en person och allvarligt skadade ytterligare en Henne skickade man till en stor rättspsykiatrisk undersökning innan rättegången i syfte att utreda hennes mentala status.Väl där slog man fast att Sara led av ”allvarliga religiösa vanföreställningar” och var att betrakta som psykiskt sjuk.Hur vet man egentligen vad som är en religiös vanföreställning? Eftersom religiösa föreställningars sanningshalt aldrig har gått att bevisa torde väl rimligen alla religiösa uppfattningar klassas som vanföreställningar?Vad är det för skillnad i att, som Sara, tro på att Gud använder sig av sms i sin kommunikation med människor (oklart vilket abonnemang han har, kanske Comviq kompis?) och att han hör bön?Vi finner tanken på att Gud skulle använda sig av tekniska hjälpmedel som mobiltelefoni fullständigt absurd. Men uppenbarligen finner inte lika många människor tanken på att han skulle kunna kommunicera utan några hjälpmedel alls ännu mer absurd. Detta är fullkomligt ofattbart, givet vad vi idag vet.

Gilla

För bara 150 år sedan var följande fenomen en ”realitet”, åtminstone om du bodde på den svenska landsbygden. De samexisterade med vad vi kan kalla kristen, religiös vidskepelse:Tomten: Gårdens väktare som skulle behandlas väl och ges gröt med smör. Om gården saknade en tomte kunde man skaffa en genom att utföra en magisk rit.Vättar: Små varelser som bodde i underjorden i människors närhet. Missnöjda vättar var orsak till sjukdom, fattigdom och brand. Vättar kunde ovan jord anta en osynlig skepnad. Därför skulle du alltid ropa ”Huka er!” när du kastade ut diskvattnet.Älvor: Vackra beslöjade små varelser som mestadels återfanns på dimhöljda ängar och i våtmarker. De lockade till dans, men den som dansade med dem blev sinnessjuk. Vanligast förekommande i Mälardalen av någon underlig anledning.Skogsrået: Väldigt vacker kvinnlig varelse som oftast visade sig för ensamma män i skogen. Hon lockade till intimt umgänge och kunde ta formen av ett djur, oftast en hjort. Kändes igen på ett högt och elakt skratt. Var dessutom ansvarig för jaktlyckan och såg helst att jägaren var välkammad. År 1691 blev för övrigt en man i Västergötland avrättad för att ha begått hor med Skogsrået. Det var väl en befogad avrättning?Näcken: Manligt, fiolspelande väsen som bodde i sjöar och vattendrag.Ansvarig för drunkningsdöden. Kunde ta formen av en häst och var särskilt pigg på att locka kvinnor i vattnet och följaktligen fördärvet.Troll: Kunde se ut som människor eller anta djurform, men svansen avslöjade dem alltid. Hade magiska knappar och hattar som gjorde dem osynliga för alla utom synska personer. Tjuvaktiga. Kunde röva bort odöpta barn. Tålde inte stål eller kristendom. En psalmbok i vaggan skyddade bra. Kidnappade personer och gav dem ”glömskedryck” så att de inte kom ihåg något av det inträffade.Lägg även till följande produkt av vidskepelse:Gud: Övernaturligt väsen som ser allt, vet allt, kan allt. Tillverkar människor av lera eller revben, alternativt magisk insemination. Har gjort människan som han ville ha henne, skyller på dem när de inte gör som han vill.

Gilla

dag kan vi givetvis småskratta lite åt vår gamla, traditionella vidskepelse. Vi ska dock komma ihåg att det inte var länge sedan som detta var en fullständigt normal världsbild för våra dåtida släktingar. Det fanns ett ständigt närvarande hot från det övernaturliga, från deras egen fantasi. Även om tron på näcken kanske räddat ett och annat barn från drunkningsdöden, så gjorde vidskepelsen oftast människors liv till skräck och ångest fyllda, alldeles i onödan. Tid, pengar, tankekraft och möda investerades fullständigt i onödan, på nonsens.

Gilla

dag kan vi givetvis småskratta lite åt vår gamla, traditionella vidskepelse. Vi ska dock komma ihåg att det inte var länge sedan som detta var en fullständigt normal världsbild för våra dåtida släktingar. Det fanns ett ständigt närvarande hot från det övernaturliga, från deras egen fantasi. Även om tron på näcken kanske räddat ett och annat barn från drunkningsdöden, så gjorde vidskepelsen oftast människors liv till skräck och ångest fyllda, alldeles i onödan. Tid, pengar, tankekraft och möda investerades fullständigt i onödan, på nonsens.

Gilla

Religion är att välja att tro på något utan bevis. Det är också att fostras i, och att fostra andra i, att det är rätt att tro på något utan bevis och utan att ifrågasätta. Att tro utan bevis och utan ifrågasättande är till och med överlägset att ifrågasätta och att kräva bevis. Att ifrågasätta är att tvivla och att tvivla är en oren tanke och därmed synd.Tron sätter inte bara logiken ur spel, den drar också ner rullgardinen över ifrågasättandet.

Gilla

Om påven hade varit född i Afghanistan eller Pakistan finns det en stor risk för att han hade tyckt väldigt illa om kristna. Om du hade varit född där du är född, men i en annan tid, låt oss säga för 5000 år sedan, så hade du lika gärna ha kunnat tro på den store ”JoJo på berget”. Några tusen år senare hade du kanske varit övertygad om att det fanns en gris i himlen, en gris som åts upp varje natt, men återföddes varje morgon. Om Livets Ords pastor, Ulf Ekman, hade varit född i Madras i södra Indien där nittionio procent av befolkningen erkänner sig till hinduiska trosuppfattningar så kan man undra vad sannolikheten är för att Ulf hade köpt en Bibel (i närmaste bokaffär som tillhandahöll en och för pengar han inte hade), läst den, trott att alla andra hade fel och blivit kristen? Hur stor är sannolikheten att Ulf hade varit Kristen med en enda Gud kontra hindu med hundratusentals att hålla reda på? Lille Ulf hade givetvis nyfiket lyssnat på när pappa förklarade att det är Agni, Brahma, Candra, Ganesha, Hanuman, Indra, Kali, Kama, Kubera, Lakshmi, Rudra, Sarasvati, Shiva, Skanda, Surya, Ushas, Varuna, Vayu, Vishnu, Yama och de andra gudarna som gör oss sjuka. Det förenade flodvattnet har absolut inget med det att göra.Det är också troligt att Ulf hade stått i något gatuhörn och predikat om sin speciella relation till en hel mängd gudar, varav en har mänskokropp, sex armar och ett elefanthuvud med snabel, eftersom Ulfs förståelse för och relation till gudavärlden är så speciell. Kanske hade han klätt av sig naken, smort in sig i lera, målat märken i pannan och rökt stora mängder hasch för att bibehålla sin goda relation till dessa gudar?

Gilla

Det finns (minst) två olika sätt att se på och förhålla sig till världen: Genom vidskepelse och tro eller genom logik, observation och bevis (med andra ord förnuft). Rationalitet och respekt för bevis är idag alltmer sällsynta egenskaper. Ändå är det de egenskaper vi har att tacka för de flesta av våra framsteg och det är de enda egenskaper vi har som kan hålla vakt mot fundamentalism och förvrängande av olika profeters ord. Trots detta är samhället, även i Sverige, på väg bort från förnuftets och kunskapens väg. Till synes oskyldig tro på allehanda hokus pokus och nonsens sprider sig som en löpeld. Enormt mycket tid och tankemöda, för att inte tala om pengar, spenderas på rena rama dumheterna. Vidskepelsens tankevilla om tingens beskaffenhet innefattar också en misstro mot vetenskaplig rationalitet och veteskapliga metoder. Det är av yttersta vikt att hålla det i minnet.Snilleblixten är en av de främsta förespråkarna för denna medeltida drömvärld präglad av okunskap, vidskepelse, ignorans och nonsens.

Gilla

Drömvärld präglad av okunskap, vidskepelse, ignorans och nonsens:1) Universum trollade fram sig själv från tomma intet och sprängde sig själv i småbitar likt en självmordsbombare…2) Liv, medvetande och intelligens ploppade fram från livlösa medvetslösa, IQ-befriade kemikalier…SJUKT!

Gilla

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det förhåller sig så på sätt och vis är en form av ”icke-tänkande”. Eller så kan man välja att se det som evolutionen i fullt arbete.”Många människor skulle hellre dö än att tänka sig för. Faktum är att det gör de också.”.

Gilla

Vem skänkte oss själar vår fria vilja?

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: