Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

GUD är ANDLIG, FYSIKEN är MATERIELL – Gud bevisas och förverkligas med andliga metoder !!!

Posted on: 5 februari, 2010


 

GUD ÄR ANDLIG, FYSIKEN ÄR MATERIELL !!!

GUD BEVISAS med ANDLIGA METODER !!!

Vår materiella vetenskap kan aldrig användas för att bevisa om Gud finns eller inte. Det är lika ologiskt som att säga att man kan räkna ut med hjälp av multiplikationstabellen att man ska bli kär i en speciell person.

Forskare och filosofer har emellertid konstruerat och begränsat vetenskapen till att endast gälla materiella objekt, dvs det som vi på något sätt kan se och ta på. Och om det då finns något mer – som en ande eller en Gud – så kan vi inte med hjälp av vår materiella vetenskap upptäcka denna andliga verklighet.

Oerhört många personer gör då här ett grundläggande fel. Bara för att vi definierat bort det andliga från vetenskapen, betyder det inte att det andliga inte finns!!!

Gud ingår inte i vetenskapens kompetensområde, som endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Många menar att vi aldrig får dra in någon Gud i verkligheten, därför att vi då blir ”ovetenskapliga”. Speciellt ateister, och de som börjat tänka ateistiskt, vill aldrig dra in Gud och de säger sig då vara mer vetenskapliga.

Det sistnämnda är lika ologiskt som att säga att man är mer vetenskaplig om man räknat ut med matematik att man ska bli kär i någon viss person.

Man gör sig skyldig till samma tankefel båda gångerna. Vetenskap handlar alltså inte om huruvida andliga ting finns eller inte, även om många vill pressa in hela verkligheten i sitt inomvetenskapliga, icke-andliga tänkande.

Det finns således inget inom filosofin eller inom vanlig, normal vetenskap som på något sätt utesluter Gud. Däremot finns det många tankar som människor funderat ut som används för att försöka “tänka bort Gud” från verkligheten. Dessa tankar kallar man felaktigt nog för ”vetenskap”…

Helt emot allt vad logik heter!

GUD ÄR INTE BUNDEN av TID och MATERIA!

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Han har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom den materiella vetenskapen!

Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella. Gud är ju som bekant alltigenom andlig, av andlig transcendental energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!


GUD VERKAR I DEN ANDLIGA DIMENSIONEN!

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid är dömda att misslyckas…

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten. Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den yttersta verkligheten låter sig nämligen inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.


Den alltigenom barmhärtiga
Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är fullständigt renat, hjärttvättat.

I den här förgängliga materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare…

SKILLNADEN mellan ANDLIGA och FYSISKA BEVIS:

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd. Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.


En människa som inte har utvecklat
sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella ”verklighet”. En andlig analfabet klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella…

Man kan aldrig bevisa eller övertyga en ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom han är andligt blind…ungefär som att försöka bevisa färger för en blind!

TILL DISKUSSION:

Ni som är ateister, hur kommer det sig att ni utesluter den andliga delen av verkligheten…?

Varför tror ni att den materiella världen är alltiallo, och varför tror ni att Gud är bunden av tid och materia, trorts att Han skapat det?

Faktum är ju, att den materiella världen (Guds baksida) i grunden är en virtuell illusiorisk drömvärld, en skuggvärld, en förvrängd spegelbild av den eviga andliga världen (Guds framsida), som är den verkliga bestående verkligheten!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Annons

43 svar till "GUD är ANDLIG, FYSIKEN är MATERIELL – Gud bevisas och förverkligas med andliga metoder !!!"

Du säger bara att det inte går att bevisa gud med vetenskapliga medel om och om igen. Du förklarar aldrig det andliga eller gud.Du står helt utan bevis som du alltid gjort.Din lilla blogg är i grund och botten en häxjakt på ateister.Du går ständigt emot den fria viljan som du pratar om så varmt.

Gilla

Börja här med lite ABC-information kring Gud:http://sv.wikipedia.org/wiki/GudInnan du börjar avkräva konkreta bevis för Guds personliga medvetna existens, kanske du kunde börja med dig själv, att för oss andra bevisa existensen av ditt eget medvetna Jag!Hur ser ditt medvetna Jag ut, du som lever och bor inne i din materiella kropp, individen som upplever omvärlden via ditt fysiska skal?Kan du konkret bevisa för oss ditt innersta medvetna Jag?Nähe…inte?Så varför avkräver du då konkreta bevis för Guds medvetna Jag, när du inte ens själv kan bevisa ditt eget medvetna Jag?Går emot den fria viljan?Hur då?

Gilla

”Innan du börjar avkräva konkreta bevis för Guds personliga medvetna existens, kanske du kunde börja med dig själv, att för oss andra bevisa existensen av ditt eget medvetna Jag!”Du har kört den för många gånger nu…Förklara… NU, eller erkänn att du är en hycklare som ständigt står utan svar, (svar som du påstår att du har)…Börjar bli trött på dig din orm.Lampan är på men ingen är hemma hos dig.

Gilla

Jag kör den tills jag får svar på den…

Gilla

Jasså där ser man…Du valde alltså hycklare.

Gilla

Väljer Gud!Alla dar i veckan…

Gilla

”Så varför avkräver du då konkreta bevis för Guds medvetna Jag, när du inte ens själv kan bevisa ditt eget medvetna Jag?”Jag kräver för att du säger att du har BEVIS, men vi kan konstatera genom att kolla ovan lite snabbt, att du inte har det.Du svarar på frågor med frågor, vilket gör dig till en ormande hycklare.

Gilla

Här har du massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfNöjd?

Gilla

krishnascience.comArguments for God.Menar du verkligen allvar???

Gilla

Ja, du hittade massor av bevis för Guds existens där!

Gilla

Du har ju skrivit allt det här tidigare.Den gången frågade jag dig om mer specifik information om hur jag ska gå tillväga för att bevisa guds existens med ”andliga medel”. Du bad mig då att be till gud och sjunga en sång till guds ära, så skulle han minsann uppenbara sig.Det hände naturligtvis inte. Det visar sig alltså att gud varken bevisas med vetenskapliga metoder eller med andliga metoder.Vad återstår då?

Gilla

Alla religioner är överens…vägen till att förverkliga Gud, är att lovsjunga Herrens heliga Namn!Vilka Namn på Gud använde du dig av, när du lovprisade Honom?

Gilla

”Innan du börjar avkräva konkreta bevis för Guds personliga medvetna existens, kanske du kunde börja med dig själv, att för oss andra bevisa existensen av ditt eget medvetna Jag!”Varför kräver du av oss andra att vi ska bevisa dina egna teorier? Det är upp till dig själv att bifoga stöd för de teorier som du lägger fram – det är inte någon annans uppgift. Skärp dig nu.

Gilla

När du inte ens själv fysiskt kan bevisa din egen medvetna existens, varför avkräva bevis för Guds existens?För övrigt så har du en massa bevis för Guds existens här:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdf

Gilla

@hmmm: Tycker du skall läsa igenom texten innan du totalt negligerar den, visserligen är texten full med håliga argument som att , människan kan inte ha skapat Veda skrifterna eftersom de är så perfekta osv. Likväl viktigt att faktiskt läsa de ”bevis” som läggs fram.@Snilleblixten:Kontexten av skriften du kallar ”bevis” är ungefär, Gud finns därför att vi säger att han finns. Det är inte riktigt de bevis som vi efterfrågar. Det jag efterfrågar är HUR KAN DU bevisa guds existens genom andlighet. Hur vet DU att GUD existerar?

Gilla

Att påstå att Gud inte existerar, är detsamma som att påstå att det inte finns någon Orsak till universums skapelse…att universum saknar ett Ursprung…En av definitionerna på Gud är nämligen ”Alla orsakers Orsak”, vilket betyder att om man påstår att Gud inte finns, så påstår man samtidigt att det inte finns någon Orsak bakom vårt universum…

Gilla

Just, det, fram med bevisen..!

Gilla

Det är kaxigt att anklaga andra för tankefel och sedan begå en del rätt uppenbara sådana själv.Empirisk vetenskap är, per definition, materialistisk. Så långt har du rätt. Det är när du säger att ”Det finns således inget inom filosofin eller inom vanlig, normal vetenskap som på något sätt utesluter Gud” som du är ute och cyklar.Till att börja med finns det en hel del inom filosofin som säger att gudar inte är en bra verklighetsförklaring. Occams rakkniv, en teoris förklarings- och prediktionsvärde, etc. Detta fortfarande oavsett om din eller någon annans gud existerar eller inte. Sedan är påståendet ”normal vetenskap” intressant. Som om empiri skulle vara onormal. Vilken är denna normala, icke-empiriska vetenskap? Logik? Semiotik? Metafysik? Teologi? Jag har ännu inte sett någon av dessa ”vetenskaper” bevisa existensen av något konkret, men du kanske sitter inne på någon djupt förborgad hemlighet?Och nej, bön är inte ett bevis för något. Alls. Om någon gud nu besvarat dina böner så kanske den existerar (eller inte, om du nu råkade missta dig, vilket vi oturligt nog förstås aldrig kan ta reda på) men bevis är mer än att ha rätt, det är något som visar att man har rätt.

Gilla

Om vi ska tala Ockhams rakkniv, så faller evolutionsteorin genast bort, eftersom det är en mycket enklare och naturligare förklaring att apdjuren alltid varit apdjur och Människan alltid varit Människa, ända sedan skapelsens begynnelse, då vi skapades av allas vår gemensamma Skapare!Med normal vetenskap syftade jag just på den materiella vetenskapen, empirin!

Gilla

”När du inte ens själv fysiskt kan bevisa din egen medvetna existens, varför avkräva bevis för Guds existens?”Varför ska vi andra bevisa dina teorier? Lägger du fram en teori så är det du själv som måste bevisa den. Inte vi andra.”Vilka Namn på Gud använde du dig av, när du lovprisade Honom?”Du säger själv att det inte spelar någon roll hur man sjunger eller vilka namn man använder. Alla religioner har ju rätt – det har du själv sagt.Dina bortförklaringar är ihåliga. Dina ”andliga metoder” fungerade inte.

Gilla

Här får du massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfVilka Namn på Gud använde du dig av, när du lovprisade Honom?

Gilla

Det verkar som om du inte läste mitt inlägg innan du postade ett svar. Därför upprepar jag det nedan:Varför ska vi andra bevisa dina teorier? Lägger du fram en teori så är det du själv som måste bevisa den. Inte vi andra.Du säger själv att det inte spelar någon roll hur man sjunger eller vilka namn man använder. Alla religioner har ju rätt – det har du själv sagt.Dina bortförklaringar är ihåliga. Dina ”andliga metoder” fungerade inte.

Gilla

Här får du massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfVilka Namn på Gud använde du dig av, när du lovprisade Honom?Låt höra…

Gilla

Vi som förhåller oss ateistiskt till tillvaron, vi som inte funnit några som helst goda skäl till att tro på att det skulle finnas (eller ens har funnits) något eller några övernaturliga väsen, vi som helt enkelt inte har hittat ett sätt att skilja ut just Gud från alla andra saker som inte existerar, skulle på ett lika självklart som rationellt sätt ompröva vår hållning om det dök upp ett enda bevis för det motsatta. Men då pratar vi förstås om bevis värda namnet och inte löjeväckande, barnsliga önsketänkanden och fantasier.Om man däremot vänder på frågan och frågar en religiös: ”Vad skulle kunna få dig att sluta tro på Gud?” Blir svaret allt som oftast: ”Jag kan inte tänka mig en värld eller ett liv utan Gud. Jag kan inte ens föreställa mig det.”Ofta kan man gå vidare och fråga den religiöse: ”Var är Gud? Är han här, där borta, i himlen? I så fall var i himlen? I Stratosfären, i molnen eller i rymden?”Då brukar man kunna se den religiöse drabbas av det där charmerande guldfiskutseendet innan vederbörande efter en stunds betänketid svarar: ”Överallt.” Hur kan någonting vara överallt? Inte ens luft är överallt. Det är inte ett godtagbart svar.Om någon ställer frågan ”Vad är sextiotre minus fjorton?” och du svarar ”Siffror” så skulle frågeställaren troligen dra slutsatsen att du inte vet svaret och därför försöker slingra dig. Det är definitivt inte ett godtagbart svar, men det är ett svar väl i klass med den religiöses ”överallt”, om inte bättre.

Gilla

Enligt den kristna läran får man frälsning genom att tro på Gud och Jesus. Man ska helst följa en hel massa regler också, men det viktigaste är själva tron. Det enda vi har till vårt förfogande för att stödja tesen om att det finns en Gud är en gammal bok som har visat sig vara felaktig i det mesta och vars ursprung och trohet till originaltexten är mycket tveksamt. Till det kan man lägga en samling människor som försöker övertyga oss om att Gud minsann finns och att de vet vad han vill. Dessa människor lägger fram ”bevis”, det ena märkligare än det andra. När man granskar ”bevisen” de presenterar så faller de ihop som korthus och blir möjligen intressanta som forskningsmaterial för psykologer, inget annat.Dessa människor lever aldrig som de lär och lär aldrig som de lever. De är som enträgna försäljare som om och om igen försöker sälja en damsugare till dig. En osynlig damsugare dessutom. De kommer med väldigt extraordinära påståenden, men de glömmer bort att extraordinära påståenden kräver extraordinära skäl att bli trodda. Vi tar några exempel.

Gilla

Exempel 1: En vän berättar att det kommer att bli regn imorgon. Han kan inte veta detta, men han har sett väderleksrapporten och det har inte jag. Kanske visar det sig att han har fel, men det är ändå berättigat att tro på honom. Hans påstående är rimligt.Exempel 2: En försäljare ringer på din dörr och vill sälja en kristallsten. Han berättar att stenen har fantastiska energier som får bäraren av den att må strålande. Den botar allehanda krämpor och dessutom är det så, hävdar han, att om du placerar den i din bil så kommer bilen att dra 20 % mindre bensin. Han begär endast 900 kronor för stenen. Du kan antingen köpa stenen eller använda ditt eventuella förnuft och börja fråga dig:Varför har han inte sålt stenen till åtminstone en stor biltillverkare? Volvo, GM eller ett Formula-1 stall skulle ha kunnat dra enorma konkurrensfördelar av den. De skulle omedelbart ha patentskyddat en sådan sten. Läkemedelsindustrin skulle även den betala miljardbelopp för en sten med förmågan att bota krämpor. Många läkemedel tar bort sjukdomssymptomen men botar inte själva källan. Stenen i fråga borde vara tämligen hett stoff för hela läkemedelsindustrin. Men kanske är han inte intresserad av att bli mångmiljonär? Han kanske är en idealistisk världsförbättrare som inte bryr sig om pengar? Men varför vill han då sälja stenen till dig för 900 kronor? Varför ger han inte bort den gratis och räddar både miljön och människors hälsa? Om du antar att försäljaren talar sanning blir konsekvensen absurd. Du blir av med 900 kronor och åker runt med en ”magisk” sten i bilen, men fyller på bensin med samma intervall som förut. Försäljarens påståenden är orimliga. Antingen har han själv blivit lurad och tror på det han säger eller också ljuger han rätt och slätt.Stenens förmågor strider mot våra kända uppfattningar om vad stenar besitter för egenskaper. Hans påstående är extraordinärt och kräver extraordinära skäl för att tro på den.

Gilla

Påståendet att Gud finns, att det finns ett övernaturligt väsen, en slags kosmisk Alfahanne som tittar och lyssnar på oss och som hör vad vi alla tänker, samtidigt, är vid närmare eftertanke ett av de mest extraordinära påståenden man kan yppa och kräver således synnerligen extraordinära skäl för att tro på. Förunderligt nog så godtar många människor detta påstående fullständigt okritiskt. Det är ytterst sällan någon reser sig upp i kyrkbänken och frågar prästen: Hur vet du det?Det kan kanske ha med gammal vana att göra. Under tusentals år så har ju teologin varit det dominerande verktyg som människan har använt sig av för att försöka förstå verkligheten. Det har visat sig vara en gigantisk felsatsning. Religionen har alltid, på varje punkt (konsekvent och utan undantag), energiskt och mycket framgångsrikt bekämpat vetenskapen. De har inte dragit sig för att förtala, smutskasta, bannlysa, landsförvisa, stämpla människor som sinnessjuka, slänga oskyldiga i fängelse, tortera eller avrätta. Man har inte skytt några som helst medel i kampen för att skydda tron.De bevis som finns pekar, utan några som helst undantag, på att allt vad religionerna lärt oss har varit fel. Gång på gång på gång har vetenskapen förskjutit Guds inblandning i världsliga skeenden bakåt i händelsekedjan. För de allra flesta moderat troende är han nu någonstans på Big Bang-stadiet och uppehåller sig på okänd ort i kosmos. Det har alltså visat sig att de sagor som gav herdefolk i Mellanöstern förklaringsmodeller på tillvaron för tusentals år sedan inte har någon relevans alls idag. Ändå biter de sig fast. Likt en treåring som vägrar sluta med napp klamrar sig religionen kvar som en mental tröst för vuxenvärlden. Den här tröstaren verkar mot oss som människor, den förhindrar oss att söka riktiga svar och den får oss att blunda för att vi är utlämnade åt oss själva. Det är bara människan som kan lösa människans problem.

Gilla

lra intressantast blir nog fenomenet Guds tro ur ett psykologiskt perspektiv.Om man konfronteras med trovärdiga, rimliga och förnuftiga bevis för att saker och ting förhåller sig på det ena eller andra sättet, men aktivt beslutar att bortse från dessa och istället håller fast vid ett önsketänkande som strider mot nämnda bevis, så har man aktivt tagit ställning mot rationalitet och förnuft som de faktorer man baserar sina tankar och beslut på. Frågan är om det kan anses vara särskilt klokt?Varför anses det till exempel fullt normalt att tro att det finns en varelse i Universum som kan höra dina och alla andras tankar, men samtidigt sjukt att tro att regndropparna som droppar på ditt fönsterbleck är morsesignaler från en annan civilisation i yttre rymden? Bevisen är ju faktiskt likvärdiga. Det kan ju vara morsesignaler.Finns det en trygghet i antalet som tror på samma villfarelse? Finns det något som heter ”kollektiv sinnessjukdom” eller passar det gamla begreppet ”masshysteri” bättre in?Som religiös är man per definition drabbad av en villfarelse. Om man trots bevis om motsatsen vidhåller sin uppfattning om att villfarelsen är sann, enbart på grund av att man vill att den ska vara det, är man då inte också per definition att betrakta som sinnessjuk? Kan det vara så att det enda som skyddar en från vård faktiskt är att man delar sin sjukdom med ett så stort antal människor att den har kommit att betraktas som normalitet? Det anses onormalt först när villfarelsen delas av endast ett litet antal människor. Skillnaden mellan en galning och en excentriker sägs vara en förmögenhet, skillnaden mellan en galning och en människa som låter sig styras av religiösa diktat är ofta inte ens så stor.

Gilla

Bristen på ifrågasättande är religiositetens allra farligaste egenskap.I april 1997 fattade 39 medlemmar i sekten Heaven’s Gate det något udda beslutet att lämna sina kroppar. Ledaren, Marshall Applewhite, hade förklarat att det fanns rymdskepp bakom kometen Hale-Bopp och att dessa väntade på att plocka upp dem. Han hade dessutom övertalat 18 av de manliga medlemmarna att det var en bra idé att kastrera sig innan avfärden, vilket de därför gjorde. Eftersom det lät som en så utmärkt och strålande idé, och så trolig till på köpet, så gjorde man slag i saken och kvävde sig själva med hjälp av plastpåsar. Tyvärr förtäljer inte historien om det kom något rymdskepp eller ej.Vi betraktar givetvis dessa medlemmar som fullständiga knäppgökar, men det är lätt att glömma att medlemmarna i Heaven’s Gate, till skillnad från många andra extremister, inte utgjorde något hot mot några andra än möjligen sig själva, förutsatt att rymdskeppet inte kom förstås. ”Jag vet att Gud finns”, ”Han finns för mig för jag tror på honom, och då finns han”. Den typen av resonemang är vanliga, men knappast förnuftiga. ”Jag tror på troll, därför finns de”. Du hör hur det låter. Antingen finns troll eller inte. Antingen finns Gud, eller också inte. De kan inte finnas bara när jag tror på dem för att sedan försvinna när jag inte tror på dem.Om du är troende så måste du anse att du har fått ditt förnuft från Gud. Om du hittar någonting i världen som tycks stå i strid med vad som står i Bibeln, vilket i praktiken är det mesta, ska då ”bokstaven” eller ditt förnuft ha tolkningsföreträde? Du har ju fått ditt förnuft av Gud.

Gilla

Alltsedan de första människorna utrustade med fantasi tittade upp mot himlavalvet så har det varit hemvist för ett otal gudar. Detta är föga förvånande.Himlen är fjärran, oändlig och helt skild från vår egen tillvaro. Den är stor och oåtkomlig. Människorna kunde inte på något sätt påverka den. På himlen utspelade sig ett ändlöst drama med blixtar och moln, solnedgångar, stjärnor, regnbågar och oväder. Nu vet vi vad fenomenen beror på. Vi behöver inga mytologiska berättelser för att förklara åskväder, norrsken eller stjärnfall. Begreppet Gud gav människor enkla svar på då svåra frågor. Det var trots allt ett ganska förnuftigt beteende givet dåtidens förutsättningar. Idag är det dock bara att betrakta som slöseri med tid och resurser.

Gilla

De första människorna…1) När levde de?2) Vem skapade dem?

Gilla

De första människorna…1) När levde de?2) Vem skapade dem?

Gilla

Eftersom det av naturliga skäl är omöjligt att bevisa icke-existens så kan vi till exempel inte bevisa att Gud inte finns. Bevisbördan bör dock rimligen ligga på dem som hävdar att Gud finns. De som aldrig, trots att de haft tusentals år på sig, har kunnat presentera ett enda hållbart bevis. Det är väldigt lätt att fastna i ändlösa diskussioner med religiösa som hävdar argument som att ”Gud inte behöver bevisas, Gud bevisar sig själv, kan du bevisa kärlek?” (vilket givetvis är fullt möjligt), ”Gud är för stor för oss att greppa, därför går det inte att bevisa Guds existens” och så vidare. Till slut så kommer diskussionen att brytas ner till att handla om vad som är sannolikt. Sannolikheten för en sådan gudomlig existens är totalt obefintlig. Ingenting tyder på det. Om du gör en sannolikhetskalkyl så bör du komma fram till att Gud, med allra största sannolikhet, är en produkt av människans fantasi och önsketänkande, av människans önskan att förstå, av människans önskan att inte behöva dö, av människans strävan efter att se mönster och sammanhang och av människans vägran att acceptera sin egen död.

Gilla

Här har du massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfVet du varför vägrar att acceptera sin egen död?Just precis, eftersom vi de facto aldrig dör, enär vi är den levande medvetna andliga individen i kroppen!Det är bara våra dödsdömda jordiska stofthyddor som förgås!

Gilla

”KARAKTÄR OCH TALANGER HAR VI MED OSS FRÅN VÅRT FÖRRA LIV !!!”Fruktansvärt tråkigt, för då kommer vi aldrig att nå det Nirvana du eftersträvar, om jag varken har karaktär eller talang att förstå GUDs existens hur skall jag någonsin kunna göra detta?”Arguments_for_God”Argument och Bevis är väl ändå två ganska vitt skilda saker…… texten borde heta Proof_for_God om den hade någon form av bevis

Gilla

För att förstå Guds existens, krävs bara lite ödmjukhet och andligt sinnelag…

Gilla

Blixten, hur tusan kan du förstå Guds existens, när du är i total avsaknad av ödmjukhet? Eller är din ödmjukhet selektiv – ödmjuk inför Gud, men medmänniskor med avvikande åsikter behöver man inte ha någon som helst respekt för?

Gilla

Jag respekterar eller uppskattar inte det minsta Gudlösa teorier!Guds existens är ett axiom, man för att bejaka den krävs bara lite ödmjukhet…

Gilla

”att det inte finns någon Orsak bakom vårt universum”Precis så kanske det är, vi kanske bara finns, helt utan orsak, har du tänkt på det……

Gilla

Ja, vi SJÄLAR (eviga fragmentariska delar av Gud) är orsakslösa, men inte ”vårt” materiella universum!

Gilla

hur kan du vara så jävla säker på att du har rätt? du har inte tänkt på att folk kanske bara behöver något att tro på för att finna mening med sina liv. Att ha hopp om att dem får ett bättre liv efter detta med gud. eftersom att ligga under jorden och bli äten av maskar inte låter speciellt hoppfullt. självklart tror jag på den andliga världen, men alltså. sluta vara en sån viktigpetter >.< Och ateister, dem hittar sätt att vara lyckliga utan religioner. vilket kanske är en frihet dem väljer.

Gilla

För att jag stödjer mig på en Absolut källa – Vedaskrifterna!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: