Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

UNIVERSUM SKAPAS vart 8 640 000 000 år! Vår skapargud Brahmas livstid = 311 040 000 000 000 år !!!

Posted on: 10 februari, 2010


ALLA KOSMISKA ÄGG (GALAXER) ALSTRAS FRÅN HERREN VISHNU !!!

HERREN BRAHMA SKAPAR KOSMOS UR DET KOSMISKA ÄGGET !!!

INDIEN ÄR VETENSKAPENS URSPRUNG !!!

Indiska astronomer och matematiker hade redan för tusentals år sedan grymt bra koll på kosmologin!!!

I Indien kände man bl.a. till ljusets hastighet, avstånden till Solen och Månen, tidpunkterna för Sol- och Månförmörkelser, Jordens exakta omkrets, Jorden som en sfär, planeternas elliptiska banor, rörelsers relativitet, att det sideriska året har 365,2563627 dagar, att det tropiska året har 365,2421756 dagar, osv, osv…

Allt detta stod nedskrivet i de heliga indiska skrifterna LÅNGT INNAN ”upplysningen” nådde hit till Väst…

VIDEO:

Vetenskapens vagga står att finna i Indien:
http://www.youtube.com/watch?v=JMn_ZFAxhKA

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_in_ancient_India
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread111071/pg1

 

We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made.”

Albert Einstein

____________________________________________________

INNEHÅLL:


1)
Universums skapelse, ålder, och tidsepoker.

2) Astronomen Cark Sagan om den Indiska Kosmologin!

3) Herren Brahma skapar universum ur det Kosmiska Ägget!

4) Till diskussion!

____________________________________________________

1) UNIVERSUMS SKAPELSE, ÅLDER , OCH TIDSEPOKER:

Universums skapelse, ålder och tidsepoker, en mycket detaljerad redogörelse:

http://www.hitxp.com/ved/01052007.htm

Vediska tidsenheter, från nanosekunder till skaparguden Brahmas livstid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_timekeeping
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_cosmology
http://vinaymangal.googlepages.com/VedicTimeTravel.pdf

I Rig-veda, en tusentals år gammal helig skrift, nämns ljusets korrekta hastighet:

http://www.indiastar.com/kak4.htm

Differensen mellan de moderna värdena och värdena i Rig Veda:

Moderna: 299 792 458 m/s

Rig veda: 300 200 000 m/s

Differensen är alltså endast ynka 1/1000…

Till det ska jämföras att det inte var förrän år 1676 som vi här i väst fick de första mernoggrannare värdena kring ljusets hastighet och det var den danske astronomen Ole Römer som uppskattade den till 200 000 000 m/s.

I Surya-Siddhanta, en urgammal vedisk skrift, skiljer värdet på det sideriska året i jämförelse med de senaste moderna hi-tech värdena, med en differens på endast någon millisekund!!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya_Siddhanta

”The average length of the sidereal year, the actual length of the Earth’s revolution around the Sun (en modern feltolkning, enligt alla klassiska texter, även Bibeln och Koranen, så är det givetvis Solen som cirklar runt Jorden), as 365.2563627 days, which is virtually the same as the modern value of 365.25636305 days (J2000). This remained the most accurate estimate for the length of the sidereal year anywhere in the world for over a thousand years.”

Jämförelsen av det tropiska året mellan den vediska skriften och den moderna vetenskapen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya_Siddhanta

”The average length of the tropical year, the length of the year as observed on Earth, as 365.2421756 days, which is only 1.4 seconds shorter than the modern value of 365.2421904 days.

Uppgiften i den urgamla vediska skriften är alltså mer exakt än värdet 365.2425 som anges i den nutida Gregorianska kalendern…

Var fick de gamla indierna sin fenomenala kunskap ifrån egentligen, om inte från kunskapens källa; allas vår Allmäktige Gud?

____________________________________________________

2) ASTRONOMEN CARL SAGAN OM DEN INDISKA KOSMOLOGIN!

Den världsberömde astronomen Carl Sagan höll med om att den Indiska kosmologin är i samklang med den moderna vetenskapliga kosmologin kring Jordens och Universums ålder och att skapar-avataren Brahmas dagar och livslängd stämmer väl överens med vetenskapens observationer kring universum:

http://www.youtube.com/watch?v=YWSttXt_AME

http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_cosmology
http://www.rediff.com/news/jan/29sagan.htm

The main reason that we oriented this episode of Cosmos towards India is because of that wonderful aspect of Hindu cosmology which first of all gives a time-scale for the Earth and the universe — a time-scale which is consonant with that of modern scientific cosmology. We know that the Earth is about 4.6 billion years old, and the cosmos, or at least its present incarnation, is something like 10 or 20 billion years old. The Hindu tradition has a day and night of Brahma in this range, somewhere in the region of 8.4 billion years.

As far as I know. It is the only ancient religious tradition on the Earth which talks about the right time-scale. We want to get across the concept of the right time-scale, and to show that it is not unnatural. In the West, people have the sense that what is natural is for the universe to be a few thousand years old, and that billions is indwelling, and no one can understand it. The Hindu concept is very clear. Here is a great world culture which has always talked about billions of years.

Finally, the many billion year time-scale of Hindu cosmology is not the entire history of the universe, but just the day and night of Brahma, and there is the idea of an infinite cycle of births and deaths and an infinite number of universes, each with its own gods.”

Till och med NASA börjar närma sig den indiska kosmologi-modellen:

http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=54164

VIDEO: Vetenskapens vagga står att finna i Indien, alltifrån vårt siffersystem till de främsta astronomerna, kommer från Indien:
http://www.youtube.com/watch?v=JMn_ZFAxhKA

Uppslagsverken och historieforskare bekräftar detta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_in_ancient_India
http://www.hinduism.co.za/amazing.htm

Det intressanta är att vi alla faktiskt en gång i tiden har haft positionen som skaparguden Brahma

Det ligger nämligen till så
att när själen faller ner från Guds direkta umgänge i den andliga världen hit ner till den materiella illusoriska världen, pga att själen fick en önskan att leva oberoende av Gud och att själv försöka imitera Gud, så är det just halvguden Brahmas position som blir den första för den fallne själen.

Efter livet som skaparguden Brahma, beroende på ens mentalitet och attityd, faller man antingen djupare och djupare ner i den materiella tillvaron eller så återvänder man tillbaka till Guds umgänge i den andliga världen. Vi har uppenbart sjunkit ganska långt ner i träsket…

Den Indiska kosmologin bekräftas av vetenskapen; mycket logisk och förnuftig!

http://www.hinduwisdom.info/Hindu_Cosmology.htm
http://www.unitedindia.com/cosmology.htm

Under varje dag (4 320 000 000 jordiska år, hans dygn det dubbla) av skaparguden Brahmas liv (311 040 000 000 000 jordiska år), går det 14 Manuer (Människans stamfäder), och vi är i nuvarande tidsepok inne i den 7:e Manus livstid, och i slutet av varje Manu-period ödeläggs Jorden och de lägre nivåerna av de himmelska planetsystemen av enorma vattenmassor, vilka alltså sker med ca 300 000 000 års intervaller…

Vi befinner oss i den 4:e och den mest degraderade tidsåldern av fyra yugas (kosmiska årstider), en cykel som återkommer 1000 gånger under varje dag i Brahmas liv:

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuga

Alla livsformer är kodade och programmerade efter en ursprunglig prototyp, som togs fram av skaparguden Brahma, så allt levande följer en ursprunglig mall. Med andra ord har livsformerna aldrig förvandlats fram ur varann, som den flummiga evolutionsteorin gör gällande, eftersom alla former skapades färdiga och fullt fungerande redan i begynnelsen…


LOGISKT, NATURLIGT och OCKHAMSKT!

____________________________________________________

3) HERREN BRAHMA SKAPAR UNIVERSUM UR DET KOSMISKA ÄGGET!

Hur skapades Universum, när det nu inte var hokuspokus Bing Bang?


Såsom i mikrokosmos, så även i makrokosmos…

Hönan och ägget, kvinnan och ägget…kosmos och ägget!

FRÅGA: Vad kom först; det Kosmiska ägget eller Skaparguden?

SVAR: Det Kosmiska ägget kom faktiskt först!

Det kosmiska ägget skapades av Gud, varur sedan skaparguden Brahma (avatar av Gud, finns 33 miljoner halvgudar) föddes, och som i sin tur designade och konstruerade alla himlakroppar och programmerade de avancerade genkoderna hos alla livsformer i universum:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

Vår skapargud Brahma utgick alltså från Guds direktiv och anvisningar; Han gav skaparguden intelligensen och planritningarna till hur han skulle skapa alla himlakroppar och livsformer!

Skaparen, dvs Orsaken till universum, måste med nödvändighet ha varit Intelligent, vid Liv, vid Medvetande, och Seende, för hur annars kan allt detta finnas i dess verkan, i Hans skapelse?

En totalt blind, IQ-befriad, stendöd, herrelös kaotisk smäll (Big Bang-flummet, som bara är en hokuspokus-teori, utan ens en trollkarl) kan omöjligtvis alstra fram något Liv, Intelligens eller Naturlagar…

Vare sig bakterien eller apdjuren är vårt ursprung, utan vårt allas gemensamma vördade ursprung här i den temporära materiella världen är ju givetvis skaparguden Brahma, som föddes ur det Kosmiska ägget, som skapades av Gud; Herren Vishnu:

http://www.vedanta-newyork.org/articles/cosmology_in_vedanta.htm

Faktum är att Herren Vishnu, i sin ursprungliga avatar (Purusha-avatar) som Maha-Vishnu (Karanodakashayi Vishnu) liggandes på Orsaksoceanen på gränsen mellan den materiella och andliga världen, i takt med sin andning genererar oräkneliga universum i fröform, som gradvis utvecklas till
gigantiska former med oräkneliga himlakroppar i varje universum.

Dessa universum alstras från Vishnus kroppsporer. När Han andas ut expanderar de och när han andas in dras de tillbaka in i Hans transcendentala kropp igen, vilket är ett cykliskt förlopp som pågår för evigt. Universums varaktighet sammanfaller alltså med Vishnus andning, ut och in, ut och in, ut och in i all evighet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Maha_Vishnu

Till saken hör att Maha-Vishnu befinner sig i en evig kosmisk sömn, yoga-nidra, varför den materiella världen kan jämföras med en drömvärld; allt som sker i den materiella världen, allt vi gör, pågår alltså i den första Vishnu-inkarnationens dröm…

Skapandet av skapar-avataren Brahma i varje universa utförs av den 2:a Guds-avataren (Garbhodakashayi Vishnu), medan den 1:a ursprungliga är alltså Han som drömmer allt detta och allt annat som sker i alla andra universa. Sedan har vi den 3:e Guds-avataren (Kshirodakashayi Vishnu) som expanderar sig i varenda atom och i varenda levade varelses hjärta som Översjälen, den Helige Anden, Samvetets röst…

Universum är skapat för oss, vilket bekräftas av IIlustrerad Vetenskap:

http://www.illvet.se/polopoly.jsp?d=147&a=2809&id=9237


____________________________________________________

4) TILL DISKUSSION!


Varför lär man inte ut dessa grundläggande fakta i våra svenska läroanstalter?

Varför skulle det anses vara mindre vetenskapligt att universum skapades av vår superintelligente skapargud Brahma (avatar av Gud), än att det skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare?

”This most beautiful system of sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful Being.(Principia Mathematica)

Isaac Newton

”I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

Albert Einstein

 

HERREN VISHNU ALSTRAR ALLA KOSMISKA ÄGG (GALAXER):

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

245 svar till "UNIVERSUM SKAPAS vart 8 640 000 000 år! Vår skapargud Brahmas livstid = 311 040 000 000 000 år !!!"

Det här låter kanske ironiskt eller elakt, men det är inte menat så, utan som vänligt och respektfullt.Jag undrar:Hur orkar du med att producera så mycket till din blogg. Hur klarar du av det.Och alla kommentarer som du tar hand om.Sist men inte minst: Att du inte tröttnar!Hur fixar du det?

Gilla

Ja, ibland undrar jag det med faktiskt…jag gör ju allt helt själv…men jag har ju den helige Herren med mig i det jag gör, så det är från det hållet jag får all min energi… 🙂

Gilla

Bortsett från vad vi kan kalla ”tokreligiösa människor”, till vilka vi definitivt kan innefatta blogginnehavaren, sådana som fortfarande tror på biblisk skapelse och Noaks ark, så har ”mainstream”-religiösa till alldeles nyligen förskjutit Gud bakåt i händelsekedjan och i sitt dagliga inflytande. För bara ett par hundra år sedan trodde i princip alla på att Gud låg bakom allt, såväl lycka som olycka, hälsa som sjukdom, träd, buskar, väder och vind, djur och natur.Att yppa tvivel om detta var både omöjligt och livsfarligt, vilket det idag, en bit in på 2000-talet, håller på att bli igen.Darwin, upplysningen och vetenskapen har åtminstone delvis lyckats ändra på det. Man kan säga att Gud har varit på reträtt. För varje fråga vi har kunnat ge en annan än gudomlig förklaring så har Gud oförtrutet gömt sig under nästa bakomliggande. När man diskuterar det här med troende, så brukar man ofta få frågan.Vem skapade universum om inte Gud.Frågan är givetvis felställd. Vad och hur skapades universum är den korrekta frågan. Hypotesen Gud har inget som helst förklaringsvärde. Vem skapade då Gud? Frågan varför är också en icke fråga i detta sammanhang. Hur universum skapades är givetvis en komplicerad fråga som vi söker svar på och som vetenskapen kommit en väldigt god bit på väg att förklara. Med den Schweiziska partikelaccelerator som CERN har utvecklat så kanske vi inom kort har mycket mer detaljerad kunskap om hur the Big Bang uppstod. Vi får hoppas det, för då får vi också den religiösa reaktionen på denna nya kunskap, vilket kan bli lika intressant som oroväckande.

Gilla

”Vem skapade då Gud?”Vad i Herrens Namn är det som får dig att tro, att vår evige Skapare själv skulle ha blivit skapad?Förstår du inte att det är en total motsägelse att tro att Skaparen till allt själv ska ha blivit skapad?Har man själv blivit skapad av någon annan, så kan man ju inte vara Skaparen till allt!TÄNK LOGISKT, för Guds skull!

Gilla

Den religiöse anser att Gud står utanför och ovanför förnuftet. Gud behöver alltså inte försvaras med förnuftiga argument. Gud lyder inte under samma naturlagar som vi. Ingenting av det som begränsar oss, begränsar honom och han måste därför vara den ende som kan göra fyrkantiga cirklar. Han behöver inte följa sina egna regler och hans vägar äro outgrundliga. Att Gud opererar utanför förnuftet gör att även tron på honom opererar där. Det är där den har sin ideologiska hemvist. Det är helt utanför förnuftets ramar som Guds tron hämtar sin näring och sina argument.När troende pratar tro kastar, i övrigt förnuftiga, människor gladeligen allt förnuft och all logik överbord. Eftersom tron befinner sig där, utanför förnuftet, anser den sig kunna hämta fakta från källor utanför förnuftet. Ett exempel på detta är ”uppenbarelser”, det som normalt kallas ”röster i huvudet”, ”drömmar”, ”hallucinationer” eller ”drogrus”, men vilket vi avhandlat tidigare. Fakta är fel och fiktion är rätt.

Gilla

Om du har någon annan form av villfarelse i ditt huvud och går ut med den offentligt, exempelvis i en anställningsintervju eller i bokform, låt oss rentav säga att du tror att Elvis lever eller att det var små gröna utomjordingar som sköt Olof Palme, så skulle du omedelbart, och med all rätt, få betala priset för det. Du skulle inte bli tagen på allvar utan ögonblickligen klassas som en knäppgök.Religion skiljer sig dock från övriga vidskepelser genom att det också oftast är en form av auktoritetsdyrkan. Och vem är den störste auktoriteten av dem alla? Gud naturligtvis, och som en direkt följd av detta är också många av gudens ställföreträdare på Jorden, även de, nästan komiskt auktoritära. De utrustar sig med alla auktoritetsframhävande attribut som står att finna. Alltifrån pampiga uniformer till gigantiska byggnadsverk. Dessa gudsmän, för de är oftast män, berättigar sin position genom att utge sig för att förstå eller stå närmare den största auktoriteten av alla: Gud. Vem kan ifrågasätta någon som står nära Gud eller till och med den mer frikyrklige Jesus?Det är förmodligen samma mekanismer som styrde auktoritetsdyrkandet i Sovjetunionen eller Adolf Hitlers Tyskland och som alltjämt sätter sin prägel på totalitära samhällen av Nordkoreas dignitet.

Gilla

Snilleblixtens uppfattningar om vad som är sant och vad som är osant, vad som är verklighet och vad som är fantasi, gränsar förmodligen till psykos. Dvs ett tillstånd där man ser saker som inte finns och avfärdar saker som finns. Om detta är klokt, förnuftigt, rationellt, konstruktivt eller ens önskvärt, överlåter jag åt läsaren. Snilleblixten själv kan nämligen inte avgöra den frågan!

Gilla

När logiken och ifrågasättandet har offrats på självbedrägeriets altare så är det dags för förnuftet att gå samma väg. Anta följande: Du har en vän som anförtror dig att han på fullaste allvar tror på den amerikanska varianten av Tomten, Santa Claus. Vännen tror att Tomten bor på Nordpolen, kör en släde med renar över himlen, kryper ner i skorstenar för att leverera julklappar och så vidare. Du vet ( förhoppningsvis!) att detta inte är sant. Du vet att din vän lider av en villfarelse. Så du försöker få honom att inse att det han tror på är falskt, fel och omöjligt. Du konfronterar honom och startar en diskussion:”Men hur kan släden bära med sig leksaker till alla barn på jorden. Hur får de plats?””Släden är magisk.”, svarar din vän.”Hur kommer Tomten in i de hus som inte har skorstenar?”, frågar du.”Tomten kan göra skorstenar att klättra ner i. Precis som man kan se i alla filmer om Tomten.””Men hur kommer Tomten ner genom skorstenen om det brinner i brasan nedanför?””Tomten har en speciell flamsäker dräkt som också är självrenande.””Varför går inte inbrottslarmen igång när Tomten kommer krypande?”, fortsätter du.”Tomten är osynlig för alla säkerhetssystem.””Hur hinner Tomten besöka alla barn på en enda natt?””Tomten är tidlös. Tid är inte samma sak för Tomten som för dig och mig.””Hur kan Tomten veta vilka barn som varit snälla?””Tomten är allvetande.””Varför distribuerar Tomten leksakerna så ojämnt? Rika barn får ju mer leksaker även om de varit styggare än fattiga barn?””Tomtens vägar äro outgrundliga. Kanske kan fattiga barn inte hantera ett allt för stort inflöde av leksaker? De skulle inte ha råd med batterier och så. Tomten vill bespara dem den bördan. Tomten vet vad som är bäst för dem.””Men alla barn i världsdelar där man inte firar jul, de får ju inga leksaker alls?””Nä, just det. De tror inte på Tomten, så de får skylla sig själva.”Det här är alla logiska och förnuftiga frågor som din vän tycker att han har besvarat med lika logiska och förnuftiga svar. Din väns hjärna har jobbat för högtryck för att framkalla vad som för oss låter som ihåliga, men för honom fullt godtagbara förklaringar. Varför kan han inte se vad vi kan se?

Gilla

Med förnuftets hjälp har vi skakat av oss vidskepelser som har plågat mänskligheten genom alla tider. Vi håller nu dessvärre på att skaka av oss förnuftet med samma iver. Det går inte heller att hitta någon fundamental skillnad mellan religion och övrig vidskepelse. Det är samma sak och det sprider sig i samma takt.I det ”sjukdomsbotande” facket finner vi inte bara bön och healing, där återfinns också moxaterapi, longering, mineralanalys, kristallterapi, venpumpterapi, pendling, THX, vakuumterapi, rebirthing, tandreflexologi, koppning, primalterapi, magnetterapi, irisdiagnostik, reiki, fotsuleakupressur, kraniosakral terapi, bioharmony och många många fler dubiösa ”vetenskaper”. Med alla dessa botemedel till vårt förfogande så är det förvånande att någon över huvud taget är sjuk.

Gilla

Det är något alldeles extra genialt med idén att sälja evigt liv. Det en oerhört mycket bättre produkt än exempelvis bilar eller tvättmedel. Det är inte bara så enkelt som att man likt elbolagen aldrig behöver leverera det man säljer. Som en del av dealen ingår dessutom att kunden alltid har fel och aldrig kan kräva någonting, annat än hopp. I religionens fall kan man dessutom sälja sin produkt skattefritt, utan reklamationsrätt eller andra illvilliga konsumentköplagar. Ibland när räkningarna ska betalas kan man nästan förbanna sig själv för att man inte kom på den idén först. Ofta räcker det dock inte med en aldrig så bra affärs ide´. Man måste också kunna marknadsföra den. Man kan ju inte bara hoppa in i förskolor, skolklasser, krisgrupper, utbildnings litteratur, radio och Tv program, etiska råd och börja prata för sin produkt. Man kan ju inte bara placera ut sin produkt på alla hotellrum och sen hota med bojkott om de vill ta bort den. Och man kan ju inte tvångs ansluta alla människor till sitt företag och automatiskt fakturera dem varje månad. Det hade ju varit kriminellt.

Gilla

Som tänkande, betraktande, berättande, husdjurs ägande, menings och mönstersökande däggdjur så brottas vi givetvis alla med de stora frågorna. Varför är vi här? Vad är meningen med allt? Vad händer när solen slocknar? Who let the dogs out? Är jag med på listan? Tycker hon om mig? Och så vidare. Detta mänskliga grubblande gör oss väldigt sårbara för bedragare. Bedragare som påstår sig ha svaren. Enkla, för att inte säga simpla förklaringsmodeller som är lätta att ta till sig, även om de är felaktiga eller direkt dumma. Fel svar är bättre än inget svar alls. En konspirationsteori är bättre än ingen teori. Det finns givetvis gott om stora, fortfarande olösta, gåtor som vetenskapen alltjämt arbetar med. Vi ska ödmjukt erkänna detta. Men mängden kunskap vi ackumulerat sedan upplysningen, är häpnadsväckande. En tioåring idag skulle kunna berätta saker som fick Jesus att häpna. Människan har inte alla svaren ännu, och vi kommer aldrig att ha dem. Nya svar ger nya frågor. Religion däremot, ägnar sig åt att redan ha svaren. Svaret på allt vetenskapen idag inte kan redogöra för, är ”Gud”. I varje vetenskaplig kunskapslucka stoppar man in Gud. Se där! Det här kan ni inte redogöra för. Men det kan vi! Ibland räcker det inte ens med att vetenskapen i detalj kan redogöra för saker och tings beskaffenhet. Man stoppar in Gud i alla fall.

Gilla

Till sist skulle jag vilja ställa en personlig fråga: Du beskriver dig som ”livsforskare”Vill du då vara så vänlig och förklara ”hur” du bedriver denna din forskning. Vilken fakultet studerar du vid? Kanske gissningarnas? Teologi alltså. Du kanske är ytterligare en av dessa experter på det icke vetbara. En av de som ”leker” forskning.Din forskning är nog snarare att betrakta som en fri konstform, en konst form där vad som helst kan fantiseras fram. Som en Noren pjäs!

Gilla

Hur forskningen bedrivs?Djupa studier av de heliga Veda-skrifterna, kombinerat med umgänge med heliga män och helgon vars liv är genomsyrade av den Helige Anden…

Gilla

Jösses Amalia, här har vi en till (cyklop) med kapacitet att diskutera och skriva och diskutera och skriva. Fantastiskt. Var kommer ni ifrån pojkar?

Gilla

Ja, var kommer de ifrån?Dyker upp som från tomma intet… 🙂

Gilla

-Du citerar Einstein sist. Han säger sig vilja veta guds tankar, ”the rest are details.”-Kunde du inte ta intryck av dina citat själv?

Gilla

Men jag gör ju det!Jag är också djupt intresserad av Guds tankar och tillvägagångssätt!Oerhört fascinerande!

Gilla

-Det gör du just inte alls! -Bara massa sagor om att evolutionsteorin är fel och liknande. -Men guds tankar? -Utan sagor! -Sätt igång! och imponera på Einstein och alla oss andra.

Gilla

Vill du veta Guds tankar?

Gilla

”Ja, ibland undrar jag det med faktiskt…jag gör ju allt helt själv…men jag har ju den helige Herren med mig i det jag gör, så det är från det hållet jag får all min energi… :-)”Gör du inte alls det, Blixten – du kopierar en massa trams från andra bloggar och mötesplatser på nätet för tramspellar och knäppgökar.Dessa fantasital du servarer …….. tror du på det själv eller sitter du bara och myser över att vår glada polare AlibabaMantado fått en arvtagare som orkar gå i gång på allt du säger (du Cyklopen; lägg ner – dom är snart slutsålda på Lozec eller vad denna magsårsmedicin nu heter).Jo men jag håller med Anders här uppe – har du inget liv? Hur kan du lägga så mycket kraft på att bara koka i hop idiotgrejer.Jag ser ju att du har lätt att gå i gång och snöa in totalt på vissa grejer. Ta influensan och detta vaccinet t.ex.; du varnade ju för att WHO, IOC, Obama och alla skulle döda oss ……. är det slut på det nu eller är det bara så du inte orkar längre?Dricka ko-piss …… hittade du inga köpare? All gift som sprids från jetplan – är det så att dom flugit klart?Herrejösses, du kan ju rädda världen och bli Guds bästa polare, kanske även dra på dig ett fredspris, men nejdå – du offrar dig i stället för att plocka fram siffror som inte ens får plats på min miniräknare.Men när allt kommer till kritan ……….. är det något du vill säga oss, eller bara gräla?Jobba på bara – hoppas bara du inte gör det på arbetstiden. Vore väl helt åt fanders om någon skulle betala för detta ……….Men du är ju jädrans rolig. Får mig att inse att visst kan du ha rätt när du påstår att (vissa) människor inte hängt med helt i evolutionen. Du går enbart på benen, eller hur………. inga opropotionerligt långa armar eller så?

Gilla

Jag kopierar från andra bloggar och mötesplatser?Belägg för det, tack!

Gilla

Din forskning består alltså i att du sitter och läser gamla sagoböcker, skrivna av människor som skulle se en skottkärra som ett tekniskt vidunder. Du försant håller dessutom dessa böcker. De är heliga för dig. Vilket innebär att du är slav under deras innehåll. Det förklarar en del.För att ytterligare fördjupa din forskning så sitter du och diskuterar med detta med människor med samma diagnos! Det låter otroligt objektivt och vetenskapligt?Bilda en patient förening vetja!Ill rest my case!tack för ordet!

Gilla

Universum skapas vart 8 640 000 000 år? Bevis för detta? (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)Skapargudens Brahmas livstid 311 040 000 000 000 år? Bevis för att en sådan figur finns, tack? (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)Bevis någon figur vid namn Vishnu existerar, tack. (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)Bevis för att denna figur skapar galaxer, tack. (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)

Gilla

Bevisa att universum är 13,7 miljarder år gammal, tack! (Citat från sk ”astronomisk text” är ej giltigt.)

Gilla

Hat och illära, du sprider dynga och jag hoppas att du själv drabbas av det du påstår är karma. Att du själv drabbas av sjukdomar, cancer och våldtäkt. Då ska vi se hur stor och kaxig du är efteråt när du ska stå upp och förklara att du bara betalar för ditt tidigare liv. Eller om du hade en dotter som blev våldtagen, då skulle jag vilja se när du förklarar för henne att hon gjorde samma sak i sitt tidigare liv.Du dömer, du sprider hat och du är rasistisk. Du påstår att muslimer bor i grottor och kan inte flyga flygplan. Då kan du väl se på Indien och hur de torkar sig i arslet med handen och äter ris med fingrarna. Jag förmodar att du inte har toapapper hemma, skulle möjligtvis vara för att torka dig om munnen efter allt ordbajseri.

Gilla

Citerar bara vad massmedia säger…att USAma bin Laden bor i grottorna i Tora Bora-bergen…Man torkar sig med vänster hand och äter med höger hand…Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga dig, önskar jag dig av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med dig!

Gilla

Hej.

Gilla

Hejsan och Välkommen, kära Aki!

Gilla

Hej.”Vissa dåraktiga bröder o. systrar mfl. förkunnnar att EN SKAPARE gjort Världen.Ord symbolkartan Skapa är både otillräcklig samt missledande och borde förkastas ,har ni inte hört talas om DET ALLTID VARANDETS PRINCIP?Om Gud skapat Världen,svara då på var Gud behagade att vara FÖRE skapelsen?Har kunde Gud ha Skapat Världen ,kosmos och Universum utan Energi och råmaterial t.ex?Om man säger att Gud först gjorde detta och sedan Världen ,ställs man inför en Oändlig regess!Den visare VET att Världen är oskapad,liksom maximum energi,cycliska förlopp,rum,tid och rörelse m.m.Dylikt är utan början o. slut!Och byggda av automatiska o. andra naturlagar!V.H.Mahapurana,Jinasena ,Indien åttahundratalet samt Aki.T. 2010.Jag hoppas att detta ger svar på tal ang. många frågoställningar .

Gilla

Var Gud, vår evige Skapare, befann sig, innan Han skapade vår relativa rumtid?I den absoluta rumtiden, i den eviga andliga världen, där Han alltid har befunnit sig i!

Gilla

Hej.Jag måste säga det att jag inte kan låta bli att imponeras av din uthållighet i detta!Hur orkar du!?I övrigt vill jag inte lägga in några värderingar i detta. Var och en får tro det denne vill, så länge man inte tvingar det på andra som är ointresserade.Lev väl!MvhXanadu

Gilla

Hejsan!Tack!Energin kommer ”uppifrån”… :)Som väl är så kan man inte tvinga på någon på Internet någonting, då man ju har valfriheten att inte besöka sidan…

Gilla

Nu vet jag inte vilken slags Gud du talar om .En guds definition är att Gud är den yttersta verklighetens källa osv.För det första skapelse att bringa fram något ur intet existerar ej menar jag. ”Något”har alltid funnits o. resulterar i något.El. ur intet kan intet komma.Vidare anser jag att kosmisk evolution o. darwinistisk evolution(automatisk naturlig urval osv.)är bevisade faktum.Sen anser jag att människan (homo sapiencis)du o. jag blir medvetna genom att energi o. materia omvandlas till medvetande på vår själsliga o. intellektuella nivå i våra hjärnor genom en mestadels materiell process.Genom dig o. mig betraktar kosmos sig själv!”Fantastiskt egentligen!För att tillverka ett virus behövs det 10 000 informations bitar i dnat.4oo miljoner går åt att få en amöba att göra det den gör.En människa ca.5×10 upphöjt 9 informations bitar osv. Ju högre siffra desto mer komplicerad varelse .Denna information utvecklas o. förvaras in det materiella dnat.En människa är då medveten tack vore automatisk dna kod o. samt hjärnproggram som är materiell.Om du anser att ”din herre o. Gud” kan vara medveten o. intelligent utan dna kod el. materiel varande ,förklara då var o. hur denna information existerar utan materia?Om du ej anser detta ,behöver du ej förklara.Men förkara bättre t.ex vad du menar med ”den eviga andliga värden”hur ser det ut där om det ligger utanför intet t.ex?

Gilla

Har du läst följande inlägg?DNA-koden – Bevis för allas vår gemensamma Urfader, vår Intelligente Designer, Gud Skaparen!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/10/dna-bevis-for-allas-var-gemensamma-urfader-var-intelligente-designer-gud-skaparenDarwinistisk evolution bevisad?Men hur kommer det sig då att de evolutionstroende forskarna fortfarande febrilt letar efter den ”felande länken”, ifall evolutionen skulle vara bevisad?Fossilen ”Ida” visade sig ju återigen bara vara en bluff…Den eviga andliga världen befinner sig i en helt annan dimension, i en andlig dimension, som inte begränsas av tid eller rum, en absolut rumtid!Jag kan skriva mer om detta, men ska precis åka bort nu, återkommer imorgon kväll!

Gilla

Här kommer det lite ”coola egna förklaringar till en hel del debatter.From Mr.finlandia”cosmosson”.Är det någon som hajar Finska o. engelska på dessa debattsidor ? Men för att vara ”juste” mot ”Svensson” så håller jag mig till svenkan så länge.Obs. finskan är mitt egentliga modersmål.But try to ”taiste” this!””Super verklighetsterrängens samt Förgrund Naturens enkla, komplicerade och sköna (tao)mångfaldsdelar,hänger verkligen ömsevis intimt samman och tydligt bekräftar,den bakomliggande alltid varande ”taos”helhets kosmos ”guda” like verifikationsverk.I den EVIGA OUTROTBARA (o. underbara) Natur Helhetens Mångfaldiga danslek MED SIG SJÄLV,även på mänsklig kärleksnivå,likt en stimulans sökande njutningsvarelse,i ständig vilorörelse balansharmoni sökande i sig själv.

Gilla

Du har många poänger, men glöm ”evolutionen”!

Gilla

”Snilleblixten 10 februari 2010, kl 17:45 :Jag kopierar från andra bloggar och mötesplatser?Belägg för det, tack!”Minsta problem, Stollen; gå tillbaka i nästan alla dina inlägg – du gör ju inget annat än att visa till andra knäppgökar som lägger ut sitt trams på Wiki, Youtube eller på andra bloggställen. Kolla på dina absurda påståenden om dessa likkistor t.ex.Strunta nu i denna detaljen om det var en ond tå jag trampade på – SVARA PÅ MINA ANDRA FRÅGOR I STÄLLET!!!!Nix, det kan du inte.Nu låter du faktisk som gamla Ali (var tog han vägen, Stollen? Ni jabbade ju så bra när ni gick upp i ringen tillsammans)”Bevis tack, belägg tack, bevis tack!!!!”Du måste ju för hela helskota begripa att om du inte godtar en ateists argument och ”bevis” godtar han inte dina dito …….. då är ju debatten värdlös!Men vet du vad; Jag tror på KARMA – du har övertygat mig. Jag tror dock inte vi uppfattar KARMA på samma vis.Du tror det har något med din själ att göra – jag tror det är en hjärnskada – och du har KARMA så det räcker………………Denna hjärnskada får patienten att tro han är en övermänniska som ska leva för evigt (troligen därför att han har svårt att inse att också han ska dö en dag), att han äger sannheten tillsammans med sin alldeles egen Karlsson på Taket (du vet; den där imaginära kompisen man plockar fram om man inte har vänner) och man drabbas tydligen också av extrem paranoia.Svar på frågorna, var det ja ……… kan jag få det?

Gilla

Karma = Hjärnskada?http://sv.wikipedia.org/wiki/Karmahttp://en.wikipedia.org/wiki/KarmaDär hade du visst fel…Ja, våra jordiska stofthyddor har en början och ett slut, men inte vi själar som bebor och lever i våra kroppar!DU ÄR ODÖDLIG!

Gilla

Snilleblixten!Inget förnuftigt, bevisat, sant argument är starkt nog för att övertyga dig, och inget oförnuftigt nonsens är galet nog för att du ska avfärda det.Antingen driver du med människor, eller så har du en begåvningsprofil som skulle få en kantarell att framstå som intelligent. Jag vet inte vilket. Du förbryllar mig. Du får väl tycka och tro på vilken smörja som helst, det är ditt slöseri med ditt liv och din tid. Men om du visste vad du går miste om! Nämligen verkligheten. Där vi andra befinner oss. Det är ett fantastiskt ställe med oerhört mycket faschinerande och spännande saker att ta till sig.Du tillhör den kategorin människor som det är fullständigt meningslöst att debattera, eller ens diskutera med. Du hämtar dina argument utanför förnuftets ramar, men du ser inte detta själv. För dig framstår det som normalt.Den dan du har avprogramerats kanske du kan se dig själv,kanske?

Gilla

Materiella världen den verkliga världen?Fel!Den materiella världen är bara en perverterad reflektion av den eviga andliga världen, som är den verkliga världen, och där vi själar hör Hemma!Den här materiella världen är bara som en drömvärld, skuggvärld…

Gilla

Hej Snille blixten!Först något djupsinnigt .Mitt sanna kosmoshavs ljus o. upplysnings sökande äro likt mästarens finger som pekar mot solen,då bör vi ej koncentrera oss på endast fingret o. solen för då missar vi hela den Himmelska Glansen!

Gilla

Snille blixten,har du verkligen tagit reda på hur evolution fungerar i praktiken?Annars bör du läsa på vad t.ex Carl Sagan,(heike krabban ex.)Darwin o. Richard Dawkins etc. har kommit fram till o. acceptera fakta.Jag frågar dig nu istället.1. Om du anser att intelligens ,själ o. medvetade intelligentare än DU el. människan (homo sapiencis) existerar o. har en Icke materiel KÄLLA ,förklara i vilken form etc. det existerar?2Hur kan något vara medvetet utan energi o. materia ?3.Du behöver ej förklara 2,3 om du ej anser detta.Raka svar tack o. inga fantasier etc. Kom också ihåg att vi i längden bara kan bevisa existens utgående från existens ,men icke existens går ej att bevisa o. gör en debatt meningslös i längden.

Gilla

I en andlig form, givetvis!Vi medvetna andliga själar består av den medvetna levande andliga energin, till skillnad mot materien, som består av den omedvetna livlösa materiella energin!

Gilla

Hej cyclop jag håller instinkvis med dig än så länge fast jag är ny här på bloggen o. ej hafft tid o. möjlighet att läsa allt,du kommer med ”coola grejer”jämfört med snilleblixten som tycks ha ”livlig”fantasi o. kommer med obevisade grejer. Snilleblixten verkar hänvisa till att vår existens är en Drömvärld som hans Gud nu drömmer o . är den cycliska källan till?Ja då kan man ju kontra med att Snilleblixtens Gud snarast är hans o. Människans drömvärld ?!? O. vidare säga ,att den enda ursäkten till vad snilleblixtens Gud har ställt till med är att denna Gud inte existerar?! (A.fnissar)Om snilleblixten el. cyclop anser att jag missförståt något är ni välkomna att rätta mig.

Gilla

Våra liv här i den materiella världen utspelar sig i Guds (Vishnus) dröm!Den här materiella världen är i sanning en drömvärld, medan den andliga världen är den verkliga vakna världen!

Gilla

Jag delar dock med mig av några av mina principer som hjälp åt alla sannings sökare RÄTTA MIG om di hittar några fel i följande.Att återvända till KÄLLAN är att hitta fullkomlig frid. När man OMFATTAR alla saker o. ting m.m.Kan man behandla dem rättvist. När man behandlar dem rättvist är man ÄDEL. Är man ädel är man också som KOSMOS. Om man är som kosmos är man som Tao. Om man är som tao har man evig energi (o.liv)o.då behöver man inte ens frukta ”döden”.

Gilla

”I Indien kände man bl.a. till ljusets exakta hastighet,”Hur exakt? Exakt hur är det formulerat? ”avstånden till Solen och Månen, tidpunkterna för Sol- och Månförmörkelser, Jordens exakta omkrets,”Inget som är unikt för just indierna. Ska man tolka det som att grekerna, egyptierna, aztekerna med fler också var gudomligt inspirerade? ”Jorden som en sfär som kretsar runt sin egen axel,” Jorden är ingen sfär utan ett klot. Inte ens det egentligen så den är lite plattare runt polerna. Och den kretsar även kring solen. ”planeternas elliptiska banor, rörelsers relativitet, att det sideriska året är 365,2563627 dagar, att det tropiska året är 365,2421756 dagar, osv, osv…”Vad anser du att ett sideriskt år representerar?”Allt detta stod skrivet i de heliga indiska skrifterna LÅNGT INNAN ”upplysningen” nådde hit till Väst…”Påverkar ålder en teoris validitet? Man kan ju påpeka att en viss teori (tex evolutionsteorin) är mer eller mindre oförändrad sen den formuleras och använda det för att påvisa upphovsmannen eller kvinnans geni eller att de låg före sin tid. Men en teori bedöms på hur bra bevis passar in och inget annat. ”Den världsberömde astronomen Carl Sagan höll med om att den Indiska kosmologin är i samklang med den moderna vetenskapliga kosmologin kring Jordens och Universums ålder och att skapar-avataren Brahmas dagar och livslängd stämmer väl överens med vetenskapens observationer kring universum:”Jag föreslår att du tittar på hela avsnittet. Det är få som är så bra som Carl Sagan på att lära ut vetenskap. http://www.youtube.com/watch?v=YTt0gUHeRmU”Varför skulle det anses vara mindre vetenskapligt att universum skapades av vår superintelligente skapargud Brahma (avatar av Gud),”För att din inte har några som helst bevis!”… än att det skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare?”Inget ”sprängdes” och jag vet inte hur många gånger jag har sagt det!

Gilla

Inget sprängdes?http://www.youtube.com/watch?v=B1hVx7BsvjU (0:10 min)http://www.youtube.com/watch?v=YTt0gUHeRmU (2:15 min)Nähe…

Gilla

Bevisa att universum är 13,7 miljarder år gammal, tack! (Citat från sk ”astronomisk text” är ej giltigt.)____________________________________________________________Bevisen för detta kommer inte från någon ”astronomisk text”, utan från ASTRONOMISKA OBSERVATIONER utförda av flertalet forskargrupper oberoende av varandra, och som inte skulle vilja något annat än att bevisa att de övriga grupperna har räknat fel. Hur dessa beräkningar gått till är jag mer än villig att berätta för dig, och länka till flertalet sidor som utom allt rimligt tvivel visar att universum är 13.73 Ga (+/- 120 Ma).Återigen:Universum skapas vart 8 640 000 000 år? Bevis för detta? (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)Skapargudens Brahmas livstid 311 040 000 000 000 år? Bevis för att en sådan figur finns, tack? (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)Bevis någon figur vid namn Vishnu existerar, tack. (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)Bevis för att denna figur skapar galaxer, tack. (Citat från sk ”helig text” är ej giltigt.)

Gilla

Skulle även vilja att du ger mig dina TRE bästa argument för att evolution genom naturligt urval är ett påhitt.

Gilla

NATURLIGT URVAL OCH MUTATIONER, INGEN ORGANISK EVOLUTION!Vare sig NATURLIGT URVAL eller MUTATIONER visar på någon ökning av genetisk information!http://video.google.com/videoplay?docid=2278048305135275986 (41 min och framåt)Det skapas alltså inga nya organ, INGEN ORGANISK EVOLUTION, utan endast ommöblering eller förlust av vad som redan finns där! Fördelaktiga mutationer kan ske, men då utan någon kvalitativ ökning i den genetiska informationen!Mutationer bryter ner organismer, de blir sämre rustade i kampen för tillvaron:http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation09.phphttp://www.harunyahya.com/refuted3.phphttp://www.evolutionisdegeneration.com/index.asp?PaginaID=1102http://www.evolutionisdegeneration.com/index.asp?PaginaID=1101http://www.trueorigin.org/mutations01.aspSkarp vetenskaplig kritik mot att mutationer skulle leda till en ökning i den genetiska informationen, Dr. Lee Spetner:http://www.trueorigin.org/spetner1.aspMutationer och naturligt urval kan inte skapa ens en endaste gen; Dr J.C Sanford:http://www.krishnascience.com/3_Natural_Selection_1.htmlDet ”naturliga urvalet” brottas med allvarliga logiska inkonsekvenser:http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid8.htmMissuppfattningen kring det ”naturliga urvalet”, som de facto inte har någon evolutionär funktion, vilket den ansedde brittiske paleontologen Colin Patterson bekänner:http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation08.php”No one has ever produced a species by mechanisms of natural selection. No one has ever got near it and most of the current argument in neo-Darwinism is about this question.”Det naturliga urvalet och mutationer verkar endast inom arternas familjegränser, där enskilda arter kan variera sin form, storlek och färg pga klimatförändringar (variation, felaktigt kallad mikroevolution), och ALDRIG ÖVER FAMILJEGRÄNSERNA (s.k. makroevolution som bara är en myt):http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-9a.htmhttp://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-10a.htmDen överväldigande delen av mutationer förstör den genetiska informationen och producerar avkommor som är mer handikappade än sina föräldrar, och det naturliga urvalet gallrar helt enkelt bara bort livsodugliga varelser!Då man försöker förklara makroevolution med hjälp av mikroevolution menar man således att små, nästan steglösa, slumpmässiga förändringar hos en individ – förändringar som är för små för att ge någon omedelbar överlevnadsfördel – ackumuleras för att så småningom ge upphov till ett organ med positivt urvalsvärde, dvs ett organ som ökar individens möjlighet att överleva.Problemet är att detta omöjligen kan förklaras utifrån darwinismens lagar, vilka säger att endast de förändringar som omedelbart ger individen större förmåga att överleva, kommer att sprida sig.NATURLIGT URVAL SKAPAR INGENTING, DET BARA ELIMINERAR!Mekanismen för naturligt urval fungerar genom elimination av den sämre anpassade, vilket ju är tvärtemot att välja ut något som är bättre!DETTA MÅSTE LEDA TILL ATT DET BLIR MINDRE OCH MINDRE DIVERSIFIERING!Takten i det naturliga urvalet överträffar dessutom ”slumpens” arbete med nya egenskaper. Frågan som infinner sig är därmed:HUR KAN EN MEKANISM SOM ELIMINERAR, SKAPA FLER VARIANTER?Detta är ju vad den evolutionistiska paradigmen kräver för att vi ska ha fått all denna variation av levande väsen från en enda urcell!Om det naturliga urvalet ska ta Guds plats så är det en elimineringens gud. Platnick (1977) undrade om det är någon skillnad mellan ett allsmäktigt naturligt urval och en allsmäktig skapare, i evolutionisten Ernst Mayrs koncept av ”ett allsmäktigt naturligt urval”. Om vi tänker en stund på det så märker vi att där föreligger en stor skillnad: Den skapande Guden producerar, medan det naturliga urvalet eliminerar!Faktum är att om vi bara lämnar över till den här processen så kommer den snart att ha rensat planeten jorden på allt liv med den takt som arter håller på att dö ut bara under vår livstid.Titta på det paleontologiska arkivet i jorden. Där fanns en betydligt större diversifiering av livet i det förgångna än vad det finns idag och allt eftersom trycket på miljön ökar, kommer fler och fler arter att dö ut. Det naturliga urvalet tycks göra ett rejält arbete med att eliminera livsformer och om vi ger den lite mer tid, kan den kanske avsluta sitt jobb fortare än vi önskar.NATURLIGT URVAL ÄR INGEN VETENSKAPLIG PRINCIP!Principen för naturligt urval grundar sig nämligen i cirkulär bevisföring!Genom det naturliga urvalet elimineras mindre väl anpassade organismer och bättre anpassade organismer överlever för att föra släktet vidare. Organismerna överlever alltså därför att de är bättre anpassade och de är bättre anpassade eftersom de överlever.Dessutom så bygger den här processen på elimination och inte på att något läggs till. Eftersom det finns något som man benämner ”bättre anpassat” som överlevde, så måste det ha funnits något som var mindre väl anpassat som inte överlevde.I denna process blir så småningom de sämre anpassade utrotade och de bättre av dem överlever och härmed hävdar man att det naturliga urvalet har förbättrat sakernas tillstånd. Men det naturliga urvalet skapar inga särdrag, anpassningar eller liv, det bara eliminerar, och det väljer ut egenskaper som visar sig vara fördelaktiga för överlevnaden i ett givet ögonblick. Dessa egenskaper måste ju först komma till stånd genom skapelse.

Gilla

Numera har religionen till viss del bytt taktik. För att kunna ta till sig vetenskapliga bevis och resultat och inte bli till fullständigt åtlöje så tänjer man sina egna tolkningar till bristningsgränsen. Allting blir omskrivningar för någonting annat. Några tusen år betyder i själva verket 13,7 miljarder år. Folkmord betyder plötsligt omlokalisering av etnisk minoritet i syfte att gynna Guds utvalda stam. Noa och arken betyder något helt annat och ska läsas allegoriskt. Dräpa betyder kanske tillrättavisa? Fertila niohundraåriga kärringar betyder i själva verket fertila kvinnor mellan 18 och 45. Så där håller man på. Men fortfarande ser de till att stoppa in sin Gud i alla de luckor som vetenskapen ännu inte lyckats fylla. Kunskapsluckornas Gud är med andra ord allomstädes närvarande.En klok människa förstår att vi förstår mindre och mindre men om mer och mer. Vi upptäcker ideligen nya saker som ger oss nya områden att utforska. Nya kunskaper ger nya frågeställningar. Istället för att invänta nya rön så nöjer sig troende allt för ofta med den osannolikt korkade förklaringen att det är Gud som har varit i farten och att det är därför som forskare och vetenskapsmän inte kan förklara varför det förhåller sig som det gör. De tänker inte för ett ögonblick på att om nu Gud är ett så vanligt förekommande fenomen i naturen så borde väl forskarna rimligtvis också vara vana vid att stöta på hans närvaro? Men icke.Astronomi är en vetenskap där religionen har varit särdeles påstridig och ihärdig i sin ignorans. Kanske för att astronomin sätter oss på plats, bokstavligt såväl som bildligt talat. Den tar ner vår fåfänga så att den passar på den mikroskopiska scen där vi lever våra liv i vår lilla kosmiska förort, på vårt lilla korn av avfall från en kosmisk explosion.Den andra av religiös dumhet särdeles hårt drabbade vetenskapen är givetvis biologin. I grund och botten av precis samma skäl som astronomin. Den sätter oss på rätt plats, i rätt roll och på rätt stadium i utvecklingen. Många religiösa verkar vara av den uppfattningen att astronomin och biologin gör detta för att motarbeta religionen. Diverse konspirationsteorier är inte helt ovanliga i extremreligiösa kretsar.Givetvis är detta helt absurt. Vetenskap sysslar med just vetande. Den söker svar genom prövning och bevis. Hade det funnits förklaringsmodeller som hade stött en religiös uppfattning om detta så hade vetenskapen stöttat även de modellerna. Men några sådana finns som bekant inte.

Gilla

Gud kan sammanfattas med tre ord. Du ska inte! Ökendogmernas föreställningar om synd, sex, kön och skuld borde för länge sedan diskvalificerat dem som grund för mänskliga relationer.Deras Gudsbilder är grundade på ett absolut ingenting. De är bara påståenden rakt ut i tomma luften.Vad du än vill göra, så får du inte, ska du inte, kan du inte eller borde inte. Och om du mot förmodan gör det, kommer du att bli torterad i evighet.Det är därför Gud är vår fiende och inte vår vän. Gudsfantasin vill få oss att förneka vår egen natur, vilket inte går. Du ska förbli okunnig, skamfylld, skuldfylld, fördomsfull, dum, barnslig, lättkränk och lättledd. Gudsfantasin gör så att vi hatar andra så som vi hatar oss själva. Den gör inte så att vi lever utan att dö, utan så att vi dör utan att ha levat. Och det är därför jag förnekar Gud. Jag förnekar också Gud därför jag anser det vara betydligt klokare att tro på sådant som det finns bevis för, eller rimliga skäl att hålla för sant, än att tro på sådant där det saknas både bevis och rimliga skäl att hålla det för sant. Att yttra ovanstående ord är straffbart i många länder. I de flesta länder faktiskt. Det kan leda till långvariga fängelsestraff eller till och med döden. Föreställ dig att dödas för att man inte tror på en Gud eller rätt Gud.Det finns många länder där du måste tro på och ära Gud. I Sverige har vi tack och lov avskaffat hädelse som straffbar handling, men frågan är om vi inte snart har det återinfört? Detta har nämligen skett i vårt grannland Norge. Där putsade man nyligen av sin hopplöst föråldrade hädelselagstiftning och det är således numera ett brott att uttrycka åsikter av ovanstående typ offentligt. Även EU landet Irland har återinfört en anti hädelselag som också innefattar förbud mot kritik av religion. En skrämmande utveckling som på sikt riskerar att underminera allt vad åsikts-, tryck- och yttrandefrihet har gjort till gagn för demokratins principer.Om man funderar igenom detta lite djupare så ter det sig fullständigt häpnadsväckande att det ens finns ett begrepp som hädelse. Att det över huvud taget existerar ett ord för att kränka något som inte ens har bevisat sin existens. Det finns en oerhörd mängd tillika obevisade fantasifigurer och före detta Gudar till vilka man fullständigt riskfritt skulle kunna rabbla ovanstående brev. Ingen skulle komma på tanken att vilja fängsla eller döda någon för att de förnekar Poseidon, Tomtens, Näckens eller Skogsråets existens.

Gilla

Vetenskapen som metod och som en väg till objektiv sanning om materien har inte kunnat utvecklas fullt ut innan myter och sägner spelat ut sin roll som världsförklaring. Även om myterna är våra första trevande försök till förklaringar, så är de misslyckade dito. Till skillnad från myterna, så kan vetenskapen prövas. Den ska producera teoretiska resultat som stämmer med alla gjorda observationer och den ska korrekt kunna förutsäga resultatet av observationer ännu inte gjorda. Först då är det en vetenskapligt hållbar teori. Evolutionsteorin uppfyller med råge dessa stränga krav och mer därtill.För att evolution ska kunna ske, måste vi ha en planet förenlig med liv.Att förklara Universums eller Jordens födelse utan gudomlig inverkan går alldeles utmärkt. Det går till och med oändligt mycket bättre än att förklara den med Gudomlig eller på grund av Gudomlig inverkan, eftersom du då måste förklara Gudomens tillblivelse. Det skulle dock bli en helt egen bok och därför hänvisar Jag istället med varmt hjärta och glädje till Bill Brysons bok En kortfattad historik över nästan allting som innehåller precis vad titeln lovar, eller varför inte Simon Singhs BIG BANG.

Gilla

Angående evolution! Återigen!Vetenskaperna visar oss att Jorden ( i fast form) är cirka 6 miljarder år gammal och att vi är en produkt av evolution. Slumpvis genetisk mutation skapar överlevnadsfördelar och anpassningar som sprids och tar över eller fallerar och dör ut. Över 99,9 % av alla arter som någonsin har levt på jorden är idag utdöda. De har inte framgångsrikt nog lyckats anpassa sig till förändringar i omgivningsmiljön eller förändrade konkurrensvillkor. En del av dem, inklusive vår egen, har klarat sig i denna livets eviga tävlan och evolverat till nya, idag existerande arter. Dagens flora och fauna, inklusive människan, är inte en slutprodukt. Evolution är en pågående process. En genernas tävlan att hitta så framgångsrika bärare som möjligt. Alltifrån paleontologi, geologi, arkeologi via biologi till medicin, zoologi, botanik och en mängd andra kunskapsområden kan, oberoende av varandra, bevisa att vi är en produkt av evolution. Bevisen är tusentals, uppenbara, säkra och oberoende av varandra. Alla pekar åt ett håll och framför allt: inte några pekar åt ett annat håll. Bevisen för evolution kan staplas på hög, en mycket omfattande och imponerande hög dessutom. Evolution är förmodligen den mest och bäst bevisade vetenskapliga förklaringsmodellen någonsin. DNA bekräftar den ytterligare. Evolution är med andra ord ingen teori i ordets egentliga mening. Den är ett historiskt faktum och inte en värdering! Evolutionsteorin är mer bevisad än gravitationsteorin. Den fungerar, den går att studera här och nu i realtid. Den är enkel och skön, den motsvarar verkligheten och den kan testas. Vetenskapens stora tragedi är att en vacker teori kan slaktas av ett enda motbjudande faktum. Men det finns inget sådant gällande evolutionsteorin. Men allt detta räcker ändå inte för somliga.

Gilla

Eftersom evolutionsteorin är allt detta så upplevs den besynnerligt nog från vissa religiösa håll som ett hot mot Bibelns ”korrekthet”. Kanske för att den inte gör oss till Guds avbild, kanske för att den visar på att Bibelns författare inte hade en aning om hur allt hängde ihop, kanske för att den fungerar alldeles utmärkt utan gudomlig inblandning? Kanske för att de bara är okunniga, ljuger eller rent av dumma. Hur det än är med den saken, så motarbetas den konsekvent av religiösa krafter.Låt oss därför titta på vad vi vet om vår egen arts ursprung. Hur det kommer sig att vi faktiskt är här idag och ser ut som de ganska ofullkomligt evolverade primater vi är. Varför vi med våra förtjänster, fel och brister är som vi är.Första frågan blir. Är verkligen människans utveckling fullständigt kartlagd eller finns det några lediga luckor där vi kan stoppa in Gud?När det gäller den övergripande teorin så är allting fullständigt glasklart. Man förstår idag mycket väl de övergripande mekanismer som driver på uppkomsten av nya arter. I detalj, och i människans specifika fall på artnivå. Vi har idag en mycket ingående kunskap om vilken utvecklingsmässig väg vår art har vandrat. Några få arkeologiska pusselbitar här och där fattas, vilket inte är det minsta anmärkningsvärt, motsatsen hade varit långt mer förbryllande. Det fattas dock inga ”felande länkar”. Men det kan fattas kompletta skelett av en specifik art och så vidare. De saknade arkeologiska pusselbitarna tar givetvis religiösa skriftdyrkare som inteckning för att deras ”teori” om en gudomlig skapare som gör människan till sin avbild och att alla arter är skapade färdiga och oföränderliga, är sann. Enligt dessa har geologerna ingen koll på Jordens ålder. Snäckskal på en bergstopp betyder inte att det en gång varit havs botten, utan det är helt enkelt Gud som lagd dem där. Bibeln är uppenbarligen även en lärobok i geologi, och detta måste vara sant? Ett sådant resonemang är inte bara oerhört förmätet och nästintill oförlåtligt dumt. Bortsett från att det placerar oss på helt fel plats och i fel tid. Fel plats i naturen, fel plats i universum och fel plats i skapelsen om man så vill. Det placerar oss dessutom på en plats vi inte förtjänar. Människor som tror på detta går helt enkelt inte att ta på allvar. De har alltför tydligt annonserat att bevis, rationell analys av fakta och förnuftigt tänkande, inte har någon plats i deras tankebanor. De kunde lika gärna argumentera för ”stork teorin” vad gäller mänsklig reproduktion.

Gilla

Homo Sapiens, den tänkande människan, är det namn som vi så blygsamt har givit oss själva. Kanske vore ”den giriga människan” eller den drömmande, önsketänkande människan vara ett mer passande namn? Vi är en del av gruppen primater i ordningen däggdjur. Vi delar 98,8 % av vårt DNA med dvärgschimpansens och på mycket långt håll är vi till och med släkt med ett träd eller en blomma. För att hitta vår släkting bakterien får vi gå cirka 4 miljarder år tillbaka i tiden. Vi vet vilken väg livet har tagit därifrån till hit, och vi vet vilka mekanismer som har styrt utvecklingen. Vi vet att åtminstone två stora massutrotningar förekommit: för 250 miljoner år sedan och för 65 miljoner år sedan. Vi vet att vi finns här idag bara för att ett litet ekorrliknande däggdjur lyckades klamra sig fast vid livet och utnyttja de nya möjligheter som uppstod.

Gilla

Religiösa krafter har insett att bevisen för detta är så överväldigande att de anser sig nödgade att komma upp med en egen teori som stödjer deras Bibel. Läran, eller snarare irrläran, går under flera olika namn som brukar bytas ut då de överbevisats. Kreationism eller ID, Intelligent Design är de senaste i raden kreativa namnbyten. Det finns några olika varianter av den, men i grund och botten är det samma gamla barnsliga om än något förklädda, bibliska skapelseberättelse. Det är faktiskt ganska förvånande att de tar den här striden eftersom deras lögn är så lättpunkterad. Det urholkar deras egen trovärdighet om möjligt ännu mer. Vad ska barnen tro? Om pastorn har fel om naturvetenskapen, hur mycket av allt det andra han säger kan jag då lita på? Förvisso en motiverad fråga. För att åstadkomma vad de anser vara trovärdighet i detta har de iklätt sin teori en kvasivetenskaplig skrud. Man använder sig av en vetenskaplig terminologi och försöker framställa den som just vetenskaplig. Detta är dock en rakt igenom falsifierad yta. Således gör man sig skyldig till brott mot budet om att ”icke fara med osanning”, men som vanligt verkar ändamålet helga medlen. Vilka medel som helst är tydligen tillåtna i Guds namn.

Gilla

Den senaste i raden av dessa läror gör gällande att evolution visserligen kan vara möjlig, men att Gud ändå är den som startar alltihop. Gud är urmakaren som gör den otroligt komplicerade klockans alla detaljer. Ställer in alla universums parametrar så exakt bara för vår skull. Han gör Geparden till en fulländad springa ikapp och döda Impala antiloper maskin, och gör Impala antiloper till fulländade springa ifrån Geparder maskiner. Han gör dessutom alla de tusentals icke fulländade eller regressiva lösningar vi ser prov på i naturen. Han gör vår blindtarm och vår tandstatus. Urmakaren är alltså både blind och ond, alternativt dum eller utrustad med en mycket bisarr humor. Teorin andas givetvis det sedvanliga religiösa högmodet och den säger givetvis inget om vem som i så fall gjorde Gud. Den är även i övrigt i fullständig avsaknad av ett enda bevis. Det finns inte ens ett indicium att uppbringa.

Gilla

tt av de mer besynnerliga ( och korkade ) argumenten som idag börjar spridas från radikala frikyrkliga kretsar handlar om Bananer!Argumentet lyder ungefär så här:Hur kan man titta på naturen och inte hitta Gud? Titta på en banan. Den är ett perfekt paket med näring, serverad för oss att äta. Dess skal berättar genom sin färg, när den är mogen för oss att äta.Titta på formen! Den är perfekt anpassad till en mänsklig hand, skalad är den perfekt anpassad till att passa i en mänsklig mun. Bananen är ett bevis på Guds existens och godhet!Finns det några brister i den här teorin? Bortsett från det faktum att bananen passar lika bra i röven som i handen? Bortsett från att de bananer vi ser idag är en produkt av årtiondens genetisk manipulering så till den milda grad att de inte kan föröka sig själva, och inte ens avlägset liknar en vild banan? Ytterst få människor kan idag känna igen den lilla hårda gröna fruktkapsel som vildbananen utgör och sätta den i samband med Doles slavbananer.Argumentet är så dumt att jag helt enkelt var tvungna att ta upp det.I sak är det kanske inte så viktigt om det finns några tokstollar som tror att Jorden är 6000 år gammal, dvs. skapades ca tusen år efter att Sumererna uppfann lim eller femhundra år efter att Sveriges ( och troligen världens ) nu levande äldsta träd frö sådde sig. Att det finns människor som tror att människan levde samtidigt med dinosaurierna eller på att Noa verkligen fick in och födde alla de där 25 miljoner arterna i sin träbåt. Bortsett från att tro på detta borde få hela samhället att erkänna att här har vi en grupp människor med ett intellektuellt nödläge!

Gilla

Det allvarliga är att de lär ut att det är helt i sin ordning att avfärda vetenskap om dess resultat inte stämmer med vad man vill tro. De urholkar hela den vetenskapliga trovärdigheten och de är fullständigt likgiltiga inför de långsiktiga konsekvenserna av detta. Dessa människor i grund och botten innerligt önskar att vi ska anse att den bibliska varianten är mer sannolik. Att människan skapades för några tusen år sedan genom att Gud gjorde en människa av lera (Adam) som i sin tur skapade en partner av motsatt kön (Eva) ur sitt eget revben (bägge troligen utan navlar) och att de levde i en lustgård tillsammans med en talande orm? Det finns egentligen bara ett problem med den historien: Den är helt vansinnig!

Gilla

Ett argument som dessa grupperingar ofta tar till är att slumpvis mutation aldrig skulle ha kunnat skapa en sådan mångfald som naturen idag kan uppvisa. Eftersom förespråkarna ofta kommer från församlingar som traditionellt har varit föraktfulla mot högre utbildning så är det inte förvånande att de tar till just det argumentet. De har helt enkelt inte förstått hur evolution går till. Människan har haft domesticerade hundar i ca 10 000 år, men bara mer systematiskt kontrollerat hundavel i en bråkdel av den tiden. Denna, i ett evolutionärt perspektiv ofantligt korta, tid har gett upphov till den enorma variation av hundraser vi ser idag. Tiotusen år på den geologiska tidsskalan är blott ett ögonblick.I naturen är den drivande kraften naturligt urval. Mutationen sker slumpvis såtillvida att den i sig inte är ämnad att ge överlevnadsfördelar, men att detta ibland ändå sker. Det är det som driver processen. Men överlevnaden är inte slumpartad. Hade den varit det så hade överlevnad och utveckling enbart berott på tur och slump och du och vi hade förmodligen inte varit här idag. Evolution är egentligen ett av de minst slumpmässiga händelseförloppen. Mutationen må vara slumpartad, men graden av överlevnad är det inte. Att du föddes här, och tror på just det du gör, är betydligt mer slumpartat och unikt. Faktum är att den mänskliga intelligensen inte är mer än ytterligare ett av naturens ständiga experimenterande. Det kan mycket väl visa sig att detta var ett icke framgångsrikt koncept för genernas överlevnad.Det finns mycket man inte kan vara säker på här i världen, men en sak kan du vara fullständigt övertygad om: Samtliga dina förfäder, i alla led, har överlevt länge nog för att ha haft sex åtminstone en gång. Det är därför, och endast därför, som du finns. Du är en produkt av en mycket lång kedja lyckade parningar. Om du arbetar dig bakåt genom årmiljonerna, genom årmiljarderna, så kommer du att finna en hel del släktingar du inte skulle vilja bjuda på hem på middag. Släktingar vars sexliv består av att dela sig själva, bakterier och andra enkla organismer. Utvecklingen går nämligen från något enkelt till något mer komplicerat och sofistikerat, inte tvärtom.

Gilla

Liv fanns i vatten cirka 200 miljoner år innan det fick fäste på land. Genetisk sett skiljde vi oss från våra primatsläktingar för ungefär 7 miljoner år sedan. Vi är så nära släkt med dvärgschimpansen att en liten skillnad i ett bindningsprotein i äggets ytterhölje är det enda som hindrar oss från att teoretiskt kunna få avkommor, infertila sådana dock, med dem. Definitionen på en art är just att man kan få fertil avkomma. Väldigt närbesläktade arter som till exempel häst och åsna kan som bekant hybridisera och få avkommor, men det blir sterila mulor.Liv finns i de mest skiftande former man över huvud taget kan tänka sig. Variationen och anpassningsförmågan är häpnadsväckande. Trots detta delar allt liv vissa gemensamma egenskaper. Livets byggstenar använder sig av precis samma kodsystem oavsett om det bygger amöbor, tulpaner eller flodhästar. En annan av de grundläggande förutsättningarna för liv är förmågan att kunna föröka sig. Förökning, eller snarare genernas strävan efter fortlevnad, kan ske på allt ifrån det allra enklaste sätt, från att som ett virus gå in och kidnappa en cell och få denna att producera fler virus, till bakteriernas mer sofistikerade delning. Eller som vi, med två glas vin en fredagskväll, femton minuters juckande och ett stön. Men hur kan liv uppstå? Hur kan det börja? Det räcker inte att blåsa en livsande i näsan på någon och muttra ”varde liv”, vilket är en förklaring helt utan förklaringsvärde eftersom den kommer från människor utan en genuin vilja att förstå.

Gilla

1953 tog doktoranden Stanley Miller vid Chicagouniversitetet två glaskolvar, en med lite vatten som skulle föreställa en urtidsocean, den andra med en blandning av metan, ammoniak och vätesulfid som representerade en tidig jordatmosfär. Han tillförde även några elektriska gnistor som ersättare för blixtar. Efter några dagar hade vattnet blivit gult och grönt i en närande buljong av aminosyror, fettsyror och sockerarter samt andra organiska föreningar. Man hade inte skapat liv, men dock en av livets vikigaste byggstenar – aminosyran. Problemet är dock inte aminosyror utan proteiner, det vill säga det man får om man länkar samman massor av aminosyror. Proteinet hemoglobin är ”bara” 146 aminosyror lång, medan den längsta är hela 1055 aminosyror i rätt följd. Observera att detta gäller nutidens protein. Urtidens protein kan mycket väl ha varit betydligt enklare. Evolutionen kan mycket väl ha utvecklat proteinerna på vägen.Därtill krävs DNA där arvsanlagen kodas. DNA kan kopiera sig självt på några sekunder, men kan inget annat. Proteiner kan inte existera utan DNA och DNA har ingen uppgift utan protein. För att vara liv måste proteinerna ha någon form av membran som håller ihop dem – en cell. Utan cellen är de bara en samling intressanta kemikalier.Är livets uppkomst verkligen så osannolikt som det kan verka? En möjlighet är faktiskt att det inte är fullt så mirakulöst som det kan verka i förstone. Föreställ dig att du tar de beståndsdelar en människa består av: kol, väte, syre, salter och så vidare. Sen stoppar du detta i en vattenbehållare, rör om lite grann och ut kommer en fullbordad människa. Det är vad kreationisterna tycker verkar rimligt och det vore sannerligen häpnadsväckande. Det vore till och med så till den milda grad osannolikt att vi helt enkelt kan avfärda det som omöjligt utan att ens ägna det mer uppmärksamhet. Om man anser att det har skett genom evolution är det inte fullt så dramatiskt. Kemiska reaktioner av det slag som förknippas med liv är faktiskt ganska banala. Mängder av molekyler i naturen förenas för att bilda långa kedjor (polymer). Sockerarter länkas till stärkelse och cellulosa, kristaller kan reagera på förändringar i den omgivande miljön och replikera sig fast de inte lever. Denna naturliga impuls att länka sig samman är så stark att många forskare tror att livet är långt mer ofrånkomligt än vad vi hittills har trott.

Gilla

I två miljarder år var bakteriella organismer den enda livsformen. Vid något tillfälle under de första årmiljonerna lärde sig cyanfonytbakterier (blågröna alger) att utnyttja väte, som det finns gott om i vatten, och restprodukten blev syre (syre är toxiskt i en anaerob, en icke syreutnyttjande miljö alltså). Två miljarder år senare hade vi en atmosfär lik den vi har idag och sen började det gå undan på allvar. Processen kan starta när en bakterie blir fångad av en annan bakterie och det visar sig passa dem båda, en mitokondrie har uppstått, eller endosymbios om man så vill. Detta gör mer komplext liv möjligt. Jämfört med de moderna cellerna var de gamla knappast mer än en ”påse kemikalier”.Du ska vara mycket glad över att cellerna har utvecklats. Ta hjärnceller som exempel. De har du lika länge som du finns, men knappast längre. Det är dom som ansvarar för ditt tänkande. Du får sådär 100 miljarder med dig från födseln, men sen får du inga fler. Man räknar med att ca 500 i timmen dör så om du har något svårt tankearbete du ska utföra, som att fundera på om Gud verkligen finns, vänta inte en sekund till.

Gilla

Du ska också vara tacksam över att mikroberna har utvecklats. Det är dock förmodligen ingen särskilt bra idé alls att du blir alltför intresserad av dina egna mikrober, eftersom ungefär 100 000 av dem, på varje kvadratcentimeter av din hud, betar på dina köttiga ängar. Ditt matsmältningssystem är värd åt över 100 biljoner mikrober av minst 400 olika ”arter”. Och som tack för hjälpen ser de till att du luktar illa. Bakterierna klarade sig utan oss i miljarder år, men vi kan inte överleva utan dem i en enda dag.Bakterier är också häpnadsväckande fruktsamma. De mest hektiska kan åstadkomma en ny generation på mindre än tio minuter (t.ex. Clostridium Perfringens, som förövrigt orsakar kallbrand). Med adekvat tillgång på näring kan en enda bakterie generera 280 000 miljarder individer på en enda dag. Under samma tid klarar en mänsklig cell nätt och jämt av en enda delning. Ungefär vid var hundratusende celldelning sker en mutation som oftast inte, men ibland, ger överlevnadsfördelar.Bakterier kan leva på det mesta du spiller, skakar eller droppar loss. De äter trä, tapetklister och metallerna i torkad färg. Thiobacillus Concretivorans lever i svavelsyra så stark att den löser upp metall. En art som heter Micrococcus Radiofilus lever till synes lycklig i avfallstankarna i kärnkraftverk där den mumsar plutonium. Man har hittat bakterier i kokande lerhål och sjöar av kaustiksoda. Djupt inne i bergarter 11 000 meter ner i Stilla Havet, där trycket är tusen gånger större än vid ytan, lever bakteriearter. Deinococcus Radiodurans är immun mot radioaktivitet. Dess DNA sprängs sönder av strålning, men återsamlas sedan. Det mest spektakulära exemplet på överlevnad man hittills dokumenterat står dock Streptococcus Mitis för. Denna bakterie återfanns i det förslutna objektivet på en kamera som hade stått på månen i två år. Det finns bakterier i oljekällor på 600 meters djup. Bakterier kan äta sten (rättare sagt det som finns i sten, som järn, svavel, mangan o.s.v.). De kan andas underliga saker som järn, krom, kobolt, ja till och med uran. De kan dessutom ”smitta” varandra med DNA över artgränserna. Det är med andra ord inga dåliga förfäder vi har, så vi behöver inte skämmas för det släktskapet.

Gilla

Om vi går vidare till något högre stående liv finner vi svampar. De är mer djur än växter. De kan visserligen inte röra sig, men har heller ingen fotosyntes, de finner föda där de växer och bygger upp sina celler med kitin, samma material som insekter bygger skal av, däggdjur sina klor av och du dina naglar av. De kan leva på en betongmur eller mellan dina tår. Den enda växtliknande egenskap de har är att de slår rot. Om du separerar cellerna från en svamp och lägger dem i vätska kommer de att återsamlas.Myxomyceter, eller slemsvampar, är fantastiska och primitiva ”på-väg-att-bli djur”-organismer. De borde egentligen heta ”Ambulerande självaktiverande biologisk protoplasma”. De existerar i goda tider som encelliga individer, ungefär som amöbor. När tiderna blir hårda kryper de till en central samlingsplats, smälter samman och blir: en snigel! De blir ett djur som kan förflytta sig! Ett häpnadsväckande överlevnadsknep som har fungerat fint genom årmiljonerna. För att förstå hur evolution kan ha frambringat den fantastiska flora och fauna vi idag kan bevittna så underlättar det om man kan förstå hur ofantliga tidsperioder det är vi pratar om. Om punkten i slutet på denna mening symboliserar 1000 år så skulle du behöva 4,5 miljoner A4-sidor, fullskrivna med punkter, för att symbolisera Jordens ålder. Om krysset innan punkterna tar sin början symboliserar kristendomens födelse och vi arbetar bakåt, så är nästkommande kryss Homo Sapiens uppkomst. Längre än så är inte avståndet rent geologiskt. Tänk dig då att du får fortsätta ytterligare 4,5 miljoner sidor med punkter för att symbolisera Jordens ålder. Det är ganska hisnande.

Gilla

Evolution arbetar alltså på en geologisk tidsskala. En tidsskala som är något helt annat än vårt lilla ögonblick på jorden. Eller, så har vetenskapen fel och det är som James Ussher, fd ärkebiskop av Armagh, med hjälp av bibeln räknat ut. Nämligen att skapelsen ägde rum lördagen den 22e Oktober 4004 f.kr. Och att tiden fick sin början klockan sex på kvällen den dagen. Allt enligt första Mosebok.Nej! Det var ett stickspår. Ursäkta! Låt oss återvända till verkligheten.Det är inte lätt att bli fossil. Det är till och med mycket svårt. Mer än 99,9 % av allt som dör blir kompost. Molekylerna äts eller leds bort för att bli komponenter i något annat. Om du planerar att bli fossil ska du inte dö på granit. Endast 15 % av bergarterna kan bevara fossil. En bra tumregel är att lägga sig ner och dö i något syrefattigt sediment (som dessutom kan hittas i framtiden av någon som anser att dina benrester är intressanta att titta på). Man anser att ett ben på miljarden blir fossil. Det betyder att av världens idag levande 270 miljoner Amerikaner, som har 206 skelettdelar vardera, kommer endast 50 delar att bli fossil. Ett fjärdedels fullständigt skellett från alla dessa människor är allt som skulle komma att finnas kvar. Det kommer dessutom att ligga någonstans på en yta av 9,3 miljoner kvadratkilometer, varav endast en liten del någonsin kommer att grävas ut och än mindre undersökas. Man räknar med att en av 120 000 arter finns bevarad som fossil. Lägg därtill att cirka 95 % av allt som hittills har hittats är varelser som levde i vatten, närmare bestämt grunda hav, där tidvatten med mera. kan sedimentera effektivt. En sådan ”vanlig” fossil är efter Trilobiter, ett slags tredelad vattenskalbagge i tallriksstorlek. Efter dessa djur finns ungefär 20 000 kända fossil, men endast ett fåtal är kompletta. Triboliterna fanns i ofantliga mängder i världshaven under en period på runt 300 miljoner år. Människan har funnits i en halv procent av den tiden och aldrig, bortsett från de senaste århundradena, varit särskilt talrik. Om man ska dra slutsatser av andra fynd, av de enkla verktyg och omkringliggande material man har hittat betydande mängder av, så kan man lika gärna dra slutsatsen att de var tillverkade av redskapsbrukande antiloper som var flitiga användare av stenyxor.Om vi alla dog här och nu så är det ytterst otroligt att någon av Jordens nu levande 6,5 miljarder Homo Sapiens i framtiden kommer att återfinnas som fossil. Om några hundratusen år skulle man fortfarande kunna hitta våra rostfria kastruller, kakel, glas, stenstatyer och en del annat mycket svårnedbrytbart material. Men av oss som individer skulle det inte finnas ett spår. Kanske skulle vi klassas som kastrullkulturen? Som sagt, det är inte lätt att bli fossil.

Gilla

Utan att fördjupa sig alltför mycket i vetenskaplig klassificering av vad som är en apa, människoapa eller människa kan man konstatera att följande arter är sprungna från det träd vi kallar apor (primater) och mer utvecklade än apor. Vi kan kalla dem ”på-väg-att-bli-människor”-apor. De blir alla mer ”specialiserade” . Får allt mer mänskliga beteendemönster och utseenden, undan för undan, steg för steg, under årmiljonernas gång:Sinatropus PekinensisParathropus CrassidensZinjanthropus BoiseiAustralopithecus TranvaalensisHomo AurignacensisHomo SoloensisHomo Primigenius AsiaticusHomo Neanderthalensis SoloensisHomo RudolfensisHomo HabilisHomo ErgasterHomo LuisleakeyiHomo MicrocranusHomo AntecessorHomo ErectusHomo HedelbergensisDet finns ytterligare några stycken och de har alla det gemensamt att de har funnits på Jorden betydligt längre än den art som du och vi tillhör.

Gilla

Helt fel!Vi Människor har funnits på Jorden betydligt längre än apdjuren:Här, en 2 800 Miljoner år gammal räfflad, sfärisk metallkula, i Sydafrika:http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vkhttp://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/grooved_sphere.htmhttp://community-2.webtv.net/WF11/3BillionYearOldhttp://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.htmlhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htmHär, en 600 Miljoner år gammal metallvas, i Massachussets, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”Scientific American” 5 juni, 1852)Här, 600 Miljoner år gamla järnstänger, i Skottland:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htmHär, 500-600 Miljoner år gamla bokstavsavtryck i betongblock, i Pennsylvania, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/other.htmhttp://www.forbiddenarcheology.com/anomalous.htm(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol.19, 1831)Här, ett 505-590 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Utah, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558http://www.angelfire.com/nt/dragon9/UNOFFICIAL.htmlhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”Creation Research Quarterly”, 5(3): 97-102)Här, ett 500 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Lake Windermere, England:http://library.thinkquest.org/27407/creation/oshoe.htmhttp://s8int.com/page12.html(Publicerat i Naturhistoriska tidsskriften ”The Field”, 1948)Här, en 425 Miljoner år gammal människoskalle + skelett, i Missouri, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961(Publicerat i ”Scientific American”, 1880)Här, 400 Miljoner år gamla konstnärliga mönster i sandsten, i Pennsylvania, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103http://s8int.com/page12.html(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 1, 1822)Här, en 360-408 Miljoner år gammal järnspik, i Kingoodie, Skottland:http://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_hammerhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”British Association for the Advancement of Science”, 1844)Här, ett 345 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm(Publicerat i ”US Journal of Ancient Culture Relic Research”, volume 7, 1885 och i ”US Science Journal”, volume 5)Här, en 320-360 Miljoner år gammal guldtråd, i Tweed, England:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm(Publicerat i ”London Times”, 22 juni 1844)Här, en 312 Miljoner år gammal järnkopp, i Oklahoma, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=64(Publicerat i ”Creation Research Society Quarterly”, 7: 201-202 – W.H. Rusch, Sr.1971)Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”The American Antiquarian”, januari 1885)Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga artefakter, i Aix-en-Provence, Frankrike:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://byerly.org/whatifo.htm(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol 2, 1820)Här, ett 286-320 Miljoner år gammalt människoskelett, i Illinois, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=940http://www.21stcenturyradio.com/hiddenhistory.htm(Publicerat i ”The Geologist”, december 1862)Här, en 286 Miljoner år gammal polerad betongmur, 130 meter lång, i Oklahoma, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://perdurabo10.tripod.com/themindofjamesdonahue/id369.html(Kolgruvan stängdes omgående (1928) och arbetarna ombads att ”knipa käft”)Här, en 270 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”The American Journal of Science and Arts”, 1:5:223-312, 1822)Här, en 260-320 Miljoner år gammal guldkedja, i Illinois, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899(Publicerat i ”The Morrisonville Times”, 11 juni, 1891)Här, ett 260-320 Miljoner år gammalt skulpterat stenföremål, i Iowa, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”Daily News” Omaha, 2 april, 1897)Här, 260 Miljoner år gamla hieroglyfer snidade i skiffer, i Ohio, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmHär, 250-310 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:http://www.mysteryofamerica.comhttp://www.morticom.com/categoryweirdearthanomalies.htmhttp://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.htmlHär, ett 250 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i Pennsylvania, USA:http://www.bradandsherry.com/mysteriespast02.htmHär, ett 225 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:http://www.asianresearch.org/articles/2621.htmlhttp://library.thinkquest.org/27407/creation/shoe.htmHär, ett 213-248 Miljoner år gammal skosula, i Nevada, USA:http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.htmlhttp://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_nevada.html(Publicerat i ”New York Sunday American”, 8 oktober, 1922)Här, ett 210-230 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, och ovanpå det ett fotavtryck av en dinosaurie, i Nevada, USA:http://en.epochtimes.com/news/5-2-21/26557.htmlHär, en 200 Miljoner år gammal, slät skiffervägg täckt av hieroglyfer i högrelief, i Kalifornien, USA:http://s8int.com/page12.html(Publicerat i ”The Los Angeles News”, 17 december, 1869)Här, 150-200 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Turkmenistan:http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_turkmenistan.htmlhttp://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/dinosaurs.aspHär, ett 150 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i West Virginia, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558(Publicerat i ”American Anthropologist”, volume 9, 1896)Här, 135 Miljoner år gamla människoskelett och artefakter, i Colorado, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961(Publicerat i ”The Saturday Herald”, 10 april 1867)Här, en 120 Miljoner år gammal reliefkarta, i Ryssland:http://www.xpeditionsmagazine.com/magazine/articles/Russia/russia.htmlhttp://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html(Vetenskapsmän från Bashkir State University)Här, ett 110 Miljoner år gammalt mänskligt handavtryck, i Texas, USA:http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.htmlh
ttp://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Impossible-Fossils.htmhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htmHär, 100 Miljoner år gamla människoskelett, i Utah, USA:http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

Gilla

Det finns en vida spridd myt om att ”den felande länken” fattas. Hela tanken på en felaktig länk, är i grund och botten felaktig redan som påfund. Olika arter knoppas av från ett gemensamt träd och överlever eller dör ut. Vår art och neanderthalarna var två olika arter sprungna från samma gren av samma träd. De var två homo-arter som existerade sida vid sida fram till så sent som för 30 000 år sedan. Neanderthalarna dog ut, möjligen på grund av oss, men vi finns än så länge kvar. Hominidlinjens historia är faktiskt utomordentligt väl dokumenterad genom en uppsjö av fossilfynd från framför allt östra och södra Afrika. Fynd från de senaste två miljoner åren påträffas också på andra kontinenter. Det finns helt enkelt ett överflöd av ”felande länkar”. Du behöver inte resa så mycket mer än femtontusen släktled bakåt i tiden för att hitta släktingar som var av en annan art än du själv.Utvecklingslinjen följer i stora drag en mycket logisk linje som leder oss från vår gemensamma apförfader fram till dem vi är idag. Övergången från en art till en annan är inte skarp utan precis som man kan förvänta sig, mjuk och glidande. Evolutionen har i den meningen ingen speciell riktning. Det är slumpvisa förändringar och trycket från omgivningen som styr den. Det finns ett berömt cirka 300 000 år gammalt kranium från Petralona i nuvarande Grekland som är svårdefinierat. Ibland klassas det som Homo Erectus och ibland som Homo Sapiens. Det är precis vad man kan vänta sig från arter som utvecklas och inte ersätter varandra abrupt.

Gilla

Snilleblixten är en försäljare av religion och lika lite som man kan få en försäljare att erkänna att den egna produkten är sämre än konkurrentens, eller att produkten rent av är olämpligt skräp, kommer vi att kunna påverka honom.I likhet med alltför många andra försäljare identfierar han sig med sitt företag och sin produkt, han hämtar näring och styrka ur att uppleva sig tillhöra den gemenskap som ska segra och han tycker synd om alla dem som ännu inte upptäckt vilken fin värld hans produkt leder till.Och i likhet med alltför många andra försäljare sr han att han kan göra karriär genom att ihärdigt och lydigt återge företagets mantran och produktinformation, han blir då internt belönad och stärker sin betydelse. Genom andras uppmärksamhet växer hans ego och de kunder han vill påverka är redskap för hans väg mot framgång.De floskler han sprider på vägen kan tyckas sensationella och groteska till innehåll och utformning men i grunden är han en stereotyp. Alla samhällen, på alla nivåer innehåller dessa försäljartyper som utplånar sig själva i sin iver att bli upptäckta och bekräftade.

Gilla

De tidigaste hominiderna hade en vuxen människas kropp, men ett spädbarns storlek på hjärnan. Från och med Homo Erectus finns det ett ”Brocascentrum” i hjärnan, det område i pannloben där talförmågan sitter och som vi har, men apor saknar. Vi vet dock inte i vilken omfattning Homo Erectus ”pratade”. Det är i alla avseenden inte särskilt troligt att de hade några djupare filosofiska diskussioner.Det råder större genetisk skillnad mellan en häst och en zebra, mellan en tumlare och en delfin, än mellan dig och någon av dessa dina släktingar. Ni delar nämligen 98,44 % av varandras DNA. Släktskapet i DNA lär oss att schimpans och människa gick skilda vägar för någonstans runt 6-7 miljoner år sedan. I evolutionssammanhang alltså ett obetydligt litet ögonblick. Primater på väg att bli människor bör ha hunnit avverka 100 000 till 200 000 generationer på en miljon år. Sen är det bara att räkna själv. Det finns gott om tid för evolutionens urvalsmekanismer att verka.Fyra miljoner år innan dess knoppades gorillan av från vårt gemensamma stamträd och för 25 miljoner år sedan utvecklades orangutangen sin egen väg. Något som alltid förundrat oss är oviljan att från religiöst håll förknippas med apor. Många vägrar helt enkelt att acceptera det faktum och de bevis som säger, klart och tydligt, att vi härstammar från förfäder som varken till det yttre eller inre var som vi är idag, utan tillhörde en annan art. Det är väldigt märkligt att denna fråga är så laddad. För det första så är det nästan omöjligt att studera apor och inte se de fysiska likheterna, för att inte tala om deras sociala beteenden. För det andra är det närmast ofattbart att det tog fram till artonhundratalet innan någon började dra slutsatser av dessa likheter. Vilken betydelse kan vi ge tidigare generationers intellektuella tvångströja i form av religiösa dogmer? Detta är inte det enda exemplet på sena ”uppvaknanden”. Vilken betydelse kan vi tillerkänna det faktum att religionen förhindrade människor att tänka fritt? Det var att tänka ”rätt” som gällde. Bibelns trovärdighet stod på spel och den förlorade. Vi borde istället vara ödmjukt stolta över våra apor till kusiner. Våra likheter är sannerligen fascinerande och förundrande.Om du däremot envisas med att vilja tillbe någon ”skapare” så kan du tillbe Aminosyran, Bakterien, Atomen, Cellen eller varför inte DNA-spiralen. Det är betydligt förnuftigare. Eftersom vi ursprungligen kommer ifrån havet, och vi därför fortfarande till största delen består av vatten, så det är faktiskt förnuftigare tillbe en gurka framför Gud.

Gilla

Det är egentligen ganska självklart att primitiva självreplikerande organismer kom före oss. Om religionerna hade hävdat att Gud är evolutionens mål, inte ursprung, så hade de visserligen haft fel, men de hade åtminstone gått i rätt riktning.Evolutionen var inte ämnad att skapa vare sig människor, schimpanser, kor eller fjärilar. Det kunde, och kan, bli vad som helst. Det inte är klart än. Det är en pågående process som sträcker sig över enorma tidsspann. Den har ingen mening i sig. Den är livets strävan efter att bevara sig självt så säkert och expansivt som möjligt. Livet utnyttjar små individuella variationer i arvsmassan för att föra sig självt vidare. Det är förunderligt att tänka att varje människa, husfluga, björk eller sill, bara finns i ett enda unikt exemplar som aldrig har funnits förr och aldrig kommer att finnas igen. Ett unikum som inte kan kopieras hundraprocentigt. Naturligt urval sker genom ojämlik fortplantningsförmåga inom arter och ger upphov till nya arter. Man kan se det som att arvsanlagen själva använder oss som behållare eller fordon för att föra dem själva vidare och de strävar efter en så effektiv behållare som möjligt. Denna strävan är ingen medveten process. Den är ett resultat av att de för sin miljö mest lämpade överlever, medan de ej lämpade går under.Man kan sammanfatta hur evolution fungerar med hjälp av några enkla observationer:1.Alla organismer producerar ett överflöd av avkomma.2.I denna avkomma finns en variation. Individerna skiljer sig på något sätt (alla som har två barn eller fler, haft hundvalpar, kattungar eller liknande kan intyga detta).3.De flesta i avkomman dör utan att kunna reproducera sig.Slutsats: Vissa varianter kommer, på grund av sina egenskaper, att få mer avkomma än andra. De är helt enkelt bättre anpassade, överlever i större utsträckning och deras anlag ärvs vidare. Arter är därmed föränderliga. De härstammar från andra arter och ger upphov till nya.

Gilla

Medellivslängden för en art är 4 miljoner år. För ett släkte 20 miljoner år. Det finns dock undantag. Ekorrar har funnits i 25 miljoner år och dolkstjärtkrabbor i 250 miljoner år. Någorlunda högt stående liv har funnits i 600 miljoner år. Vår art är på intet sätt ”skapelsens krona”. Vår art har funnits i knappt 300 000 år. De enklaste och mest primitiva organismerna utgör vårt största hot. Bakterier, virus och mikrober har dödat majoriteten av alla som någonsin har levt. Bakterier och virus dör inte utan dig, men du dör utan dem. Världen och naturen är oerhört komplex, fantastisk och spännande, men det finns ingenting som tyder på att den är gudomlig. Det är givetvis svårt att tillfullo greppa och förstå alla de samband som möjliggör livet på vår planet. Alla geologiska processer, klimatet, atmosfären, de fysikaliska lagarna, kemin, biologiska processer, näringskedjor i naturen och så vidare. Men att något är komplicerat är inte synonymt med att det är gudomligt (snarare tvärtom eftersom Gud är en väldigt simpel barnslig förklaring, utan egentligt förklaringsvärde). En jumbojet är också en komplicerad maskin. Du kan förstå att en Jumbojet är sammansatt av nästan 900 000 delar. Du förstår kanske inte precis hur, men du accepterar att den finns och att den inte är gudomlig, förhoppningsvis.

Gilla

..haha…cyklop äger…

Gilla

Vetande och vetenskap har gett oss Darwins evolutionsteori. DNA bekräftar den. Tro gav oss en gång i tiden den bibliska förklaringsmodellen. Att människan gick på jorden samtidigt med dinosaurier, att arter är skapade en gång för alla och inte är föränderliga, att arter uppkommer plötsligt och som fullbordade faktum. Att vi alla är produkter av syskonparning från en trädgård med en talande orm. Att antalet arter är statiskt och evigt. Det är ju givetvis fullständigt skrattretande, alternativt oerhört tragiskt, att det finns människor som tar detta på allvar.

Gilla

DNA – Bevis för allas vår gemensamma Urfader, vår Intelligente Designer, Gud Skaparen!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/10/dna-bevis-for-allas-var-gemensamma-urfader-var-intelligente-designer-gud-skaparen

Gilla

Hur kommer det sig att så många religiösa fruktar sanningen i fråga om evolutionen? Och så till den grad att man vill förbjuda att den lärs ut? Hur kommer det sig att religionens front strid, så ofta står kring detta. Vill man till varje pris hålla fast vid sin vanföreställning, att man fullständigt struntar i vad som faktiskt är sant? Det är väldigt svårt att rationellt förklara med mindre än att dessa fundamentalister förstår att om den biblisk skapelseberättelsen inte stämmer, så behöver inget annat i deras heliga bok göra det heller. Om inte Big Bang skedde 2500 år efter att Babylonierna uppfunnit öl? Det kan ju knappast ha funnits människor innan Adam och Eva? Innan arvssynden. Innan det där fatala äpplet. Eftersom dessa då skulle ha haft evigt liv. Det är en öm punkt. Om jag skulle berätta för en hängivet troende kristen att hans fru bedrar honom, eller att jag kan förvandla prinsar till grodor, så skulle han bara tro mig i den mån jag kan presentera bevis för mina påståenden. Men! Om jag berättar att boken han har liggande vid sin säng skrevs av en osynlig gudom som kommer att straffa honom i all evighet om han inte godkänner bokens alla ofattbara anspråk på att förklara universums beskaffenhet. Och det verkar som om jag inte behöver presentera ett enda bevis.

Gilla

…jag har snart ont i magen…

Gilla

Snilleblixten är prototypen för dessa homo ignorantus. Han utger sig för att vara”livs forskare”. En ”forskning” han bedriver genom att studera gamla böcker skrivna av människor som skulle se en skottkärra som ett tekniskt vidunder. Människor som inte hade en susning om mikrober eller hemoglobin. Snilleblixten anser dessa böcker vara heliga, och representera en absolut sanning. Vilket gör att han kan räknas in i den kategori människor som uteslutit rationell analys av fakta, empiriska bevis, sunt förnuft och logik, som några av de egenskaper han grundar sina beslut på.Forskningen bedrivs vidare genom att han sitter och diskuterar detta med människor som är precis lika tokiga.Vad alla förstår är att han inte är mer ”forskare” än min fyraåring som pratar med sin låtsaskompis Milou. ( en blandning mellan en strids ål och Batman, hur i allsin dar nu en sån ser ut?) Jag är dock inte oroad över min fyraårings mentala status, eftersom jag vet att det går över. I snilleblixtens fall måste jag däremot erkänna att jag känner betydande oro. Själv är jag raket forskare med snilleblixtens metodik. Jag köper nyårs raketer och studerar noga när dessa far mot skyn. Faktum är att jag funderar på att titulera mig raket expert!Vad sägs om det?

Gilla

summasumarium!huvudet på spiken! Skillnaden är bara att snilleblixten aldrig behöver leverera produkten han säljer. Han är lite grann som ett elbolag!

Gilla

Visst får man tro på vad som helst hemma vid köksbordet. Man kan tro att det finns gubbar på månens baksida och dylika vansinnigheter. När någon åker dit för att motbevisa detta, så kan man ju, som vi tidigare slagit fast, alltid argumentera för att de var bortresta just den dagen. Men! Om man finner att något i den verkliga världen strider mot något i den fiktiva och då väljer bort verkligheten till förmån för den fiktiva, oavsett hur ologisk och oförnuftig denna än ter sig, då är man enligt vår mening ganska klent utrustad vad gäller förståndets gåvor.Trots att Darwins teori har ett enormt empiriskt stöd, väljer många människor att tro på den bibliska skapelseberättelsen. Kristna som tolkar bibeln bokstavligt måste antingen vara beklagligt okunniga, korkade eller medvetet oärliga. Det finns inga andra alternativ. Evolutionen borde inte ens vara en åsiktsfråga, men har tyvärr blivit en allt mer brännhet potatis. Det är en av vetenskapens mest välunderbyggda teorier. Den är konsekvent och bekräftas av högvis med fynd. Den moderna DNA-analysen bekräftar den än mer. Det är därför i grunden tragiskt att vi ska behöva ödsla tid och trycksvärta på att försvara Darwin. Det är som om läkarna återigen skulle få ta strid mot uppfattningen att alla sjukdomstillstånd härrör från obalans mellan galla, slem, blod och urin. Som om astronomerna återigen skulle börja få argumentera för att jorden är rund. Som om vägverket skulle skylla alla olyckor på Gud och som om man plötsligt lade ner alla haverikommissioner eftersom man ändå visste att orsaken var gudomlig. Det är som att behöva ta strid mot att stork teorin ska ingå i läroplanen för sexualkunskap. Kort sagt, det är tröttsamt. Men, låt oss inte ge upp.

Gilla

Religionerna uppger att de känner sig motarbetade? De får inte nog med respekt? Ändå är man i de flesta städer sällan mer är tusen meter från en kyrka eller en moské . De finns överallt. På TV och i radio, i public service-kanalerna och för skattepengar. De tillåts indoktrinera och köns stympa småbarn och de behöver inte betala skatt för vare sig inkomst eller egendom. Inte nog med respekt? Kan man kräva respekt? Om man förtjänar respekt, så får man det. Med tanke på produkten de säljer: Att om du tror, så har du inget att förlora, men om du inte tror, så kan du förlora allt! De använder sig av världens simplaste bilhandlar trick, och det är inte värt någon speciell respekt.Religionerna lever och frodas verkligen i högönsklig välmåga, likt en gök unge i en flugsnappares bo. Trots att vi genom nyheterna dagligen konfronteras med religionernas negativa konsekvenser förklaras budskapet alltid vara kärlek. Olika trosinriktningar kan förvisso tycka mycket illa om varandra. Men mest illa tycker de givetvis om oss gudlösa ateister. Vi som är otrogna, kafir, djävulens språkrör, takfir, kättare, hädiska och allt vad de nu väljer att kalla oss. Det retar dem givetvis oerhört att det gamla talesättet ”Du kan leda en häst till vatten, men du kan inte tvinga den att dricka” så enkelt kan appliceras på oss icke troende. Som att valla katter.Inom katolska kyrkan har man numera fog för att ändra det talesättet till det mer passande ”Du kan leda en häst till vatten, men du kan inte tvinga den att suga din kuk.”

Gilla

Cyklop! Du skriver en bok, sa du? Den vill jag ha! :)(För jag hinner inte mer än att skumma det du skriver här, men det är en imponerande samling. Funderade på att kopiera och spara, men om det blir en färdig samling vore det ju mer praktiskt.)

Gilla

Och visst ÄR det märkligt att hänvisa till Carl Sagan som någon sorts ”bevis”, men fullständigt ignorera att Sagan själv var vetenskapsman med tilltro till Big Bang-teorin, evolutionen och allt vad det innebär. DÅ går det inte att citera, inte.

Gilla

Bara för att Carl Sagan hade fel i mycket, betyder inte att han hade fel i allt…

Gilla

Anton, så gärna, så gärna. Den är på ”manuskript” stadiet än så länge, så du får hålla tillgodo här tillsvidare:Lev väl!

Gilla

Cyklop: Fantastiskt bra skrivet – får jag citera dig på min blogg ??? *applåderar och busvisslar!!*

Gilla

Jag skulle vilja fråga mr hallucinatio…jag menar snilleblixten om hur han ställer sig i moraliska frågor. Om jag har förstått han rätt ( om det överhuvud taget går?) så är du Hare Jesus eller nåt ditåt. Kristen vidskepelse mixad med indisk vidskepelse. Förmodligen inspirerad av Tetra hydro cannabiol rökande som skulle fått Bob Marley att skämmas. Nåväl!Då antar jag att du är till exempel pacifist? Undrar hur man motiverar ett sånt ställningstagande?Kan det vara moraliskt försvarbart att tortera en människa? De flesta av oss har lyft oss till en sån civilisatorisk nivå att vi spontant svarar nej på den frågan. Men om man däremot tänker sig ett scenario där en gärningsman låst in tio personer i ett rum där syret kommer att ta slut inom några timmar, och han vägrar berätta var rummet är beläget. En gärningsman har placerat en bomb som inom kort kommer att döda och lemlästa hundratals oskyldiga barn, men han vägrar uppge var? Om man strävar efter att minimera lidande, så är det definitivt moraliskt motiverat att tortera honom. ( enligt mitt förmenande )Är pacifism alltid ett moralisk ställningstagande? Vi tenderar att se pacifister som människor som gjort ett klart och tydligt moraliskt högtstående val. Men om det innebär att en enda sociopat beväpnad med enbart en kniv, kan utplåna män, kvinnor och barn i en hel stad med pacifister, så framstår det plötsligt djupt omoraliskt, och korkat.Är en enda mänsklig cell värd mer än, låt oss säga, en hel elefant hjord? Varför är så många av oss likgiltiga inför tre miljoner människors död i Kongo, men gråter när en engelsk prinsessa dör i en bil olycka? Kanske är vi oförmögna att känna vad vi verkligen borde känna, om vi vill förändra världen. Om det nu är det vi vill?Vi har alla en inneboende känsla för rätt och fel. Instinktivt känner vi på oss att vi borde bry oss mer om Kongo. Nu när vi får det påtalat för oss. De som saknar den här inre kompassen kommer inte att kunna lära sig det från en gammal bok. Man kan inte heller kategorisk, som ett budord, påstå att det alltid är fel att döda. Det beror helt enkelt på omständigheterna. Att som mr snilleblixten här. Hävda sina absoluta sanningar. Det är dumt, omoraliskt och livsfarligt.Han binder ris åt sin egen rygg här. Snilleblixten tror att Jesu eventuella predikan om att älska sin fiende såsom sig själv, är en gudomlig instruktion, som han måste följa.Jag anser att det rådet är fullständigt nonsens. Jag älskar inte mina fiender. faktum är att jag tycker jävligt illa om dem, och utan ett uns av dåligt samvete över det. Så snille blixten. Jag vet att du älskar mig. Men det är fullständigt obesvarat. Jag tycker illa om din sort.Tack för det fria ordet!

Gilla

MORAL och ETIK = BEVIS FÖR GUDS EXISTENS !!! Objektiva moraliska värden, bevisar Guds existens!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/moral-och-etik-bevis-for-guds-existens-objektiva-moraliska-varden-bevisar-guds-existensYES!

Gilla

Pinnbacker! Absolut och gärna! Hur mycket du vill.

Gilla

Ok cyclop ,du har visat var skåpet ska stå än så länge på den här bloggen,relativt fantasifulla ”Flash Gordon”eh. jag menar ”snille blixten” t.ex.(A.fnissar)Du kanske ska spana in Sturmark .se el. humanistarna .se o. se vad de har att säga? Med Christer Sturmarks debatt sidor o.S turmark kanske du får den intellektuella stimulansen o. utbytet du egentligen behöver istället för ”Flash Gordon” här uppe?Jag känner att vi har ganska mycket gemensamt hör gärna av dig till aki@aol.se el. googla på Aki Tuomaala så kan du se gratis filmer om vetenskap o. t.om Carl Sagans kosmos serie gratis mm.Undersök först o. döm senare.Må sanningen om allt befria oss!

Gilla

Ja, vi själar befrias från den materiella illusionen, först när vi fått kunskap om oss själva, om vår Skapare och om vårt förhållande med den Högste!Då slipper man att återigen reinkarnera in i en dödsdömd materiell kropp, och återvänder till den eviga andliga världen, bortom vår relativa rumtid!

Gilla

Här kommer det också en liten sammanfattning av dessa debatt sidor med lösningar m.m Den som kan hitta ett ENDA Fel i mitt resonemang har imponerat på mig o. är välkommen att rätta dessa!Det är så vi lär oss o. kan utvecklas vidare utan att stagnera.”Den ”Tao”som kan beskivas med ord är inte den sanna o. slutliga Tao,det namnet som jag nu kan nämna är inte det slutgiltiga namnet. Ändock vil jag härmed nämna.Att från icke-varat kallade stollarna fram Jorden o. Himlen.Men det är från Varat allt föds. Är man fri från begär ser man mysteriet,är man fylld av begär ser man manifestationerna.Men båda dessa o. annat ,kommer från Samma Källa.Vi kan kalla denna källa vad vi vill ,Mysteriet,Gud el. Tao m.m.Men DET är den kosmiska livmodern som ger liv åt allt man vill kalla levande. ”Tao” är likt en mestadels tom bringare,som man kan hälla från,men som Aldrig töms!Oändligt dimensionellt djup,är Källan till Allt. Vagt uppfattad,men ändå EVIGT NÄRVARANDE. Jag vet ej varför den finns el. vad el. vem som givit upphov till den,om den nu behöver ett upphov,den är allt Äldre än någon av Guds s.k. ”skapelser” .Himmel o. Jord är opartiska ,de tillåter ”saker” att dö,den här brodern är inte alltför sentimental,han vet att alla varelser för el. senare måste gå hädan.Rummet mellan Himlen samt Jorden påminner mig om en ”Blåsbälg ”,mestadels tomt ,men outtömligt,ju mer det används,desto mer ger det.Att försöka att förklara det hela tiden,tär på dina krafter,det är bättre då o. då att hålla fast vid paradoxen.”Broder” A.T. har talat.

Gilla

Aki, måste du skapa 10 exakt likadana inlägg varje gång?Vänligen, kolla först om kommentaren kommer igenom, innan du fortsätter klicka 9 gånger till på samma kommentar…

Gilla

”Bara för att Carl Sagan hade fel i mycket, betyder inte att han hade fel i allt…”Haha! Och om en livs levande vetenskapsman skulle säga att ”det finns fortfarande saker som Big Bang-teorin inte kan förklara” så HOPPLA! Då anses det VETENSKAPLIGT BEVISAS ATT DET ÄR EN FÖRÅLDRAD TEORI! BIG BLUFF! …även om samme vetenskapsman skulle fortsätta förkara att det handlar om att UTVECKLA teorin, som fortfarande ligger i trygg vetenskaplig grund – MEN nämen DÅÅÅ är vetenskapen ingenting att ha, DÅ är det fel, DÅ är vetenskaparen en bluffmakarkonspiratör. Suck!Det gäller visst att plocka russinen ur kakan.

Gilla

Dina egna vetenskapsmän håller ju med om att Big Bang är en föråldrad teori:http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5052337.ab

Gilla

Jamen titta, där är ju exakt den referens jag syftade till. Hur noga LÄSER du egentligen det du länkar till?Ja, en mellanrubrik lyder ”Big Bang – en föråldrad teori”. Det är nu inte vetenskapsmän som sätter rubriker på Aftonbladet. Om du läser texten som följer direkt efter rubriken så står det att läsa (ganska illa skrivet, men återigen, inte av en vetenskapsman) att det handlar om en UTVECKLING av Big Bang-teorin. Ett raffinerande. INTE EN ERSÄTTNING TILL DEN.Ordagrant ur artikelns faktaruta: ”Det som i sådana fall skapar gravitationsvågorna är inflation, en vidareutveckling på teorin om ”Big Bang” – jättesmällen som skapade universum. Om man lyckas bekräfta att inflationsteorin stämmer kommer vi att kunna räkna ut mycket mer om rymdens ursprung och om hur allt blev till.”Jag anar att du inte bryr dig det minsta om resten av vetenskapen här, eller hur Planck-sonden fungerar eller vad den kan uträtta. Allt du biter dig fast vid är en taffligt skriven mellanrubrik från Aftonbladet, som ska stå som ”bevis” för vad ”mina egna vetenskapsmän” kommit fram till.Det är faktiskt ganska svagt. TYCKER du verkligen inte det?

Gilla

”Big Bang” – jätte*smällen* som skapade universum…hmm…

Gilla

Ja men kom igen, du kan ju inte förvänta dig att du ska haja vetenskapen genom AFTONBLADET.

Gilla

Carl Sagan: Universum kom till genom en enorm explosion:http://www.youtube.com/watch?v=YTt0gUHeRmU (2:15 min)http://www.youtube.com/watch?v=B1hVx7BsvjU (0:10 min)Hmm…

Gilla

Blixten, jag känner VÄL till Carl Sagan, och jag känner VÄL till ”Kosmos”. OCH Big Bang.Och jag vet att det är lönlöst att debattera med dig i sakfrågan, eftersom du är fullständigt låst i din inställning, och du har ingen LUST att förstå hur BB-teorin verkligen fungerar ens som tankeexperiment. Faktum är ju att du inte har någon lust att förstå den vetenskapliga metoden över huvud taget.Det enda jag anmärkte på i detta fall var din metod att plocka valda delar ur vad-det-än-må-vara och kalla det ”bevis”, medan andra delar från källa raskt avfärdas som falskt och ovidkommande eftersom det inte stämmer överens med din redan bestämda tro. Vilket jag är fullt medveten om att det inte HELLER kommer att gå in. Du vill framstå som så vänlig och öppen, rentav ”forskande” som leder en ”öppen debatt” – men i själva verket utstrålar du propagandistisk dogmatism, högmod och arrogans. Allt med ett leende på läpparna, eller hur?

Gilla

Så vad har du då att säga om att universum sägs ha kommit till via en gigantisk EXPLOSION?

Gilla

Aki: Tack ska du ha!Jag ska kolla detta. Snilleblixten är lite för osannolik för att vara sann. Jagfundrar om han inte driver med oss allihop? Man kan aldrig veta? Men om det inte är så, så är det tragiskt. Åtminstone på individ nivå.Visst är det alltid förvånande hur de som säger sig ha kontakt med en allvetande, allseende, allsmäktig gud, alltid ger de mest korkade svaren? Borde det inte vara tvärtom?

Gilla

Universum har sannolikt inte uppkommit genom en enorm EXPLOSION, utan en enorm EXPANSION. Troligen genom att membranet med universums rum/tids väv krockade med ett utanför liggande membran vilket gav oss den nödvändiga energin för expansion och materiabildning. http://en.wikipedia.org/wiki/Ekpyrotic

Gilla

Då går du emot er egen Big Bang-guru?http://www.youtube.com/watch?v=YTt0gUHeRmU (2:15 min)http://www.youtube.com/watch?v=B1hVx7BsvjU (0:10 min)Kan ni troende aldrig komma överens om vad som orsakade er expansion?

Gilla

Då går du emot er egen Big Bang-guru?http://www.youtube.com/watch?v=YTt0gUHeRmU (2:15 min)http://www.youtube.com/watch?v=B1hVx7BsvjU (0:10 min)Kan ni troende aldrig komma överens om vad som orsakade er expansion?

Gilla

Blixten, jag tänker inte heller ta ordet ”explosion” i min mun just nu – jag har sett tidigare hur du spinner vidare på detta, eftersom du inte begriper vad teorin går ut på (eller helt enkelt bara vill förlöjliga den genom att endast ge felaktiga beskrivningar av den). Däremot kan jag säga att jag tror att det som vetenskapen kommit fram till hittills – ligger så nära sanningen vi kan komma, hittills. Det vill säga, det finns inga grundläggande fel i resonemangen, men självklart finns det en enorm massa som ingen vet och som vi kanske aldrig får veta, men a) det hindrar oss inte att fortsätta undersöka, och b) det görs på rätt sätt, genom att använda våra sinnen och vår tankeförmåga (som jag skulle säga att Gud hade gett oss, om jag var religiös) på ett logiskt, systematiskt, vetenskapligt sätt snarare än att leta i en bok.Det är självfallet inget som gör intryck på dig, eftersom du är en religiös fundamentalist som enbart söker de ”bevis” som kan verka stödja din grundtro. Så någon ”öppen debatt” blir det knappast tal om.

Gilla

Om det enligt er tro INTE var den där hokuspokus-explosionen som skapade universum, vad var det då?

Gilla

,(Hej, jag vill inte skicka flera likadana debatt rutor det blev så för det blev ingen reaktion då jag clickade på”skicka kommentar rutan.)Ang. att universum kar kommit till i en gigantisk explosotion innebär bara att man har det som en matematisk 0. punkt etc. i en skala t.ex. Universum har alltid funnits på något vis.Smällen du snackar om är antagligen Big bang ,Det finns ett flertal teorier till smällen som Branes kollisioner el. om du vill universum bubblor från andra universa etc. En av de senaste cycliska modellerna är att vårt universum är inskrivet i en 11 -dimensionell rumtid.I rumtiden finns två fyrdimensionella ytor ,Branes.Det ena är det universum som vi kan observera,det andra ett dolt skugguniversum.Vårt universum uppstod då två branes kolliderade,det gav upphovet till Big bang då.Kollisisionen upprepas automatiskt med biljoner års mellanrum.Teorins styrkor är att den stämmer med våra obs. hittils.Man slipper frågan om vad som fanns före big bang o. man klarar sig utan inflatations teorins frånstötade G.(=ej gud utan gravitation el.tungdkraft).Denna cycliska modell stämmer bra med senaste strängteori o. ger den mörka energien en naturlig o. nödvändig plats.

Gilla

Aki, strunta i om det inte blir någon reaktion då du klickar på ”skicka kommentar”, det kommer fram i alla fall!Denna gång blev det 5 av denna kommentar, räcker med 1…Apropå universums skapelse, så verkar ”vetenskapen” aldrig komma fram med något slutgiltigt svar, med den Absoluta Sanningen…

Gilla

Och,”bröder”,”Cykel former kommer o. cykel går,dock blott det Eviga innehållet består!!”El.hur?!Right?Do yuo dig it?

Gilla

Aki, denna gång klickade du 7 gånger på ett och samma inlägg…

Gilla

Snilleblixten. Angående ditt förvirrade svar om moral – Gud = sant.I Gamla Testamentet gör Gud sig skyldig till slaveri, tortyr, dödsstraff, mord, mänskliga offer, massakreringar och folkmord, bara för att nämna några av hans illgärningar. Han är milt uttryckt manligt aggressiv. En folkmords tribunal skulle ha händerna fulla i flera år för att reda upp allt elände han ställer till med. Inte nog med att han måste ha skapat smittkoppor, flodfeber, malaria och havandeskapsförgiftning.När han plötsligt får för sig att skicka två björnar för att slakta 42 barn som retats med en profet (inga dåliga björnar på den tiden minsann) är det bland det mest bagatellartade han ställer till med. Hans gammaltestamentliga favoritsysselsättning är att ”viga” än det ena och än det andra åt ”förintelse”. Ingen bagatell är obetydlig nog för att inte ådra sig hans vrede. Det är intressant att notera att Gud använder sig av dåtidens alla till buds stående medel i sina avrättningsorgier. Hade han haft tillgång till en lite modernare vapenarsenal så kan vi vara fullständigt övertygade om att han förtjust hade brukat denna istället.Den gammaltestamentliga ökenguden är notoriskt överkänslig. Han är orättvis, lättpåverkad, labil och grym. Genom hela Gamla Testamentet beter han sig mer som ett sadistiskt kontrollfreak med ett gigantiskt och patetiskt ego. Hans självbild är minst sagt grandios, för att tala psykologspråk. Och han, för det är en han, är i besittning av ett fruktansvärt och skrämmande självhävdelsebehov. Ett behov som måste vara sprunget ur minst sagt sjukliga mindervärdeskomplex, trots sitt ego.Han är en orättvis, blodtörstig, avundsjuk, rasistisk, homofobisk, sjukdomsspridande och sadistisk tyrann. Han är sjukligt besatt av sexuella restriktioner, lukten av bränt kött, offrandet av djur, sin egen överlägsenhet över andra gudar och sin egen utvalda ökenstams överlägsenhet över andra folk. Det finns inget som helst kärleksfullt eller förlåtande hos Gamla Testamentets Gud. Kort sagt: han är en psykotisk våldsverkare. Om man ska sätta sin tilltro till gamla testamentet, så är de sämsta av oss skapade mycket mer till hans avbild än vi kunnat hoppas på.Någon kanske opponerar sig mot detta hårda omdöme. Men då ska denna någon ha i åtanke att det inte är vi som har gett honom dessa egenskaper. Det står där i Bibeln, till vilken vi inte är författare. Läs själv!

Gilla

Vad har Veda-skrifterna med din Bibel att göra?

Gilla

Blind lydnad, underkastelse och tro är det som gäller, vilket i sig känns som orimliga krav från en osynlig. Men inte ens detta tillfredställer honom tillräckligt. Man kan aldrig vara säker på vad det är han vill eller kräver. Det blir ”learning by doing” för de gammaltestamentliga stackars virrpannorna till människor.Det är intressant att ingen annan egenskap värdesätts högre än att tro. Likaså det faktum att han aldrig blir fullständigt nöjd med något, fast han kan, om han vill. Vad hans upphovsmän gör här är absolut briljant i guds sammanhang. De säljer en idé, där kunden alltid har fel. Gör gärna en snabb jämförelse med vilken maffiaorganisation som helst. När de knackar på för sin månatliga inkassering av beskyddarpengarna, så kan du vara ganska säker på att de hittar något fel. Något som höjer deras ”arvode” lite.Bra och mänskliga egenskaper som att vara empatisk, tolerant, kärleksfull, generös, hjälpsam och så vidare, väger lätt i gamla testamentet. Om den ens nämns? De är ingenting värda jämfört med att tro på Gud.Om Gud är mallen för rättvisa, godhet och kärleksfullhet, då är det verkligen illa ställt. Det kan förvisso vara så att det är just därför som det är så illa ställt. Med Gamla Testamentets Gud behövs inga helveten. ”Här” och ”nu” duger gott. Kanske är det därför iden om helvetet dyker upp först med Jesus i Nya Testamentet? Med sådana vänner som Gud, behövs inga fiender.

Gilla

Trots att Guds gammaltestamentliga egenskaper vittnar om allt annat, så anses han ändå vara god. Om Gud är ond eller god säger i sig ingenting om huruvida han finns eller inte, men, det är alltid lika roligt att notera hur långt religiösa är beredda att gå i sina försvarstal å Guds vägnar. ”Han måste vara god och han måste finnas”, tycks man resonera.

Gilla

Eller så kontrollerar man hur det verkligen ligger till.Moral skulle rent biologiskt kunna betraktas som ett evolutionärt uttryck för flockmentalitet. En levnadsform som kräver socialt samspel för kollektiv nytta. Människan torde vara ett av de djur som är absolut mest beroende av en flock. Utan flocken är vi sårbara och hjälplösa. Det är vår enastående förmåga till socialt interagerande som gör oss så framgångsrika som art. Ett beteende utifrån givna moraliska normer kanske inte gynnar individen direkt, men indirekt gynnas arten och därigenom individens gener. En präriehund som varnar de övriga i flocken och själv drar på sig ett rovdjurs intresse agerar osjälviskt och således moraliskt. I slutänden gagnar det dock honom eller hans avkomma. ”Jag kliar din rygg så kliar du min”, ”Om du passar mina ungar så kan jag skaffa mat till oss alla”.Till och med vampyrfladdermöss med jaktlycka delar med sig till mindre lyckligt lottade artfränder oavsett släktskap. Exemplen på osjälviskhet, liksom exemplen på symbios, är otaliga i djurvärlden.Under de hundratusentals år då människans förfäder levde som kringvandrande jägar/samlargrupper är det troligt att de individer som inte kunde hålla sig till gruppens givna regler helt enkelt slogs ihjäl eller försköts. Det är rimligt att anta att det utvecklades ”moraluppfattningar” om acceptabla och oacceptabla handlingar väldigt tidigt i människans utveckling. Skam har en klar evolutionär nytta vid grupp kontroll. Kan man få någon att skämmas, kan man tillrättavisa honom och behöver inte slå ihjäl honom. Även hundar kan som bekant skämmas.Vissa moraliska uppfattningar verkar vara djupt mänskligt rotade i oss alla, medans andra varierar från kultur till kultur och från en tid till en annan. Kanske skulle man ligga sömnlös av dåligt samvete inför något som en huvudjägare från Borneo närmast skulle känna sig stolt över, och vice versa. Kanske skulle vi känna oss främmande inför en 1500-talsmänniskas moraluppfattning? Att just stegling skulle vara ett lämpligt straff för att ha tjuvjagat älg känns faktisk inte helt okej idag. I alla samhällen, även de mest primitiva, är t.ex. generositet berömvärt. Moses och hans klan skulle inte ens ha kunnat ta sig i samlad tropp till berget Sinai, om de fram till dess trott att mord, stöld, bedrägeri inom gruppen var helt enligt reglerna. De skulle ha dukat under långt innan de ens påbörjat någon vandring. Lyckligtvis är hela historien uppdiktad från början till slut. Att påstå annat är snarast att skymfa Israelernas förfäder.

Gilla

Detta i sig är givetvis formidabla argument för att moralen inte är av Gud given, inte är evig och statisk och ur kosmiskt ursprung uppkommen. Som motargument skulle den religiöse då kunna hävda att det finns vissa djupt liggande moraliska uppfattningar som är oföränderliga, och sålunda av Gud givna. ”Du skall icke stjäla” torde vara en sådan. Att stjäla något är sällan bra för harmonin inom någon flock. Du stjäl inte ostraffat i en schimpansflock heller. Det blir ett herrans liv, om ni ursäktar uttrycket. Då har även schimpanserna, makakerna, jordekorrarna och vildhundarna fått gudomlig moral och således skiljer vi inte ut oss från övriga djur på den punkten.

Gilla

Nu fokuserar de tre monoteistiska religionerna allra mest på ”sexuell moral”, vilket är anmärkningsvärt. Kanske eftersom det är där troende oftast ”syndar” eller snarare tror sig synda och upplever sig synda. Det kan vara så att den som kontrollerar sexualiteten, kontrollerar väldigt mycket hos människan. Den som kan kontrollera sexualiteten kontrollerar nämligen en av våra allra starkaste drivkrafter. Sen kan man givetvis fråga sig om det är moraliskt att lägga sig i andra människors sexualitet och hur moraliskt det är att försöka påverka andras sexualitet utifrån sina egna önskemål, egna önskemål baserade på eventuella intentioner hos ett med största sannolikhet fiktivt, osynligt kosmiskt väsen? Egna önskemål baserade på tusentals år gamla, primitiva stammars moraluppfattningar, som i sin tur kan härledas till uppfattningar om äganderätt. I det här fallet ägande av kvinnor. De abrahamitiska ökendogmernas sexualfixering är något unikt i religionens värld. Unikt som religiöst fenomen och unikt i förhållande till vilken proportion det tar. Unikt i hur högt på dagordningen dessa frågor verkar hamna. Oskuldskulten legitimerar manlig överlägsenhet och skuldbeläggandet av sexualiteten utplånar det egna jaget. Utan sexuell frihet, finns inget ”jag”. Sexuell självrespekt går kollisionskurs mot religiösa dogmer. Kollisionen orsakar självrättfärdighet, självömkan och självhat.

Gilla

Sexualitet är en drift, en instinkt precis som driften att äta, driften att sova och driften förslava sig under auktoriteter med lustiga hattar. Vill man lära sig bemästra sexualiteten måste man börja med att förstå den. Något ökendogmerna aldrig gjort. Deras strävan efter att kontrollera sexualiteten har tagit sig de mest bisarra uttryck man kan tänka sig. Allt ifrån kvinnlig omskärelse till hot om evig pina i helvetets eldar. Men inget av det fungerar. Inte ens omskärelse av kvinnliga genitalier utplånar den mänskliga sexualdriften. Ju mer troende ett land är, desto fler oönskade tonårsgraviditeter osv. Repression leder till dubbelmoral och förnekelse som förstör människan. Förtryck skyddar inte mot oönskade graviditeter och sjukdomar. Inom psykologin klassas dubbelmoral och förnekelse som sjukdomar som bör behandlas med terapi. Förvånansvärt nog så klassas inte dubbelmoral och förnekelse som är sprungen ur religiös iver, också som en sjukdom, vilket det borde.

Gilla

Blixten, du hävdar att du söker och forskar, men om du verkligen gjort det och inte fattat ett jota av vad det handlar om (eller när andra försökt förklara det i kommentarer till dina bloggposter), då är det ingen idé att jag försöker heller. För du VILL ju verkligen inte, du vill bara pusha för din religion. På ett tämligen klunsigt sätt (”vi använder uttrycket ‘vädrets makter’, alltså måste någon styra vädret”), vilket vi förstås tackar för. Jag har lovat mig själv att sluta innan jag blir plump, vilket är lite synd för jag var halvt beredd att använda uttrycket ”religiös flumdamentalist”. Du kan inte ha ensamrätt att tala om flum och hokuspokus, när det är du själv som lyfter fram gamla bluffmakare som Uri Geller och verkligen tror att någon har botat miljontals människor.Det blir liksom lite lyteskomik över det hela. Men du är ju inte så lite indirekt oförskämd själv heller, som försöker framstå som fylld av kärlek med utmålar alla som inte följer Vedaskrifterna som idioter.

Gilla

Som exempel kan vi ta den i vissa religiösa kretsar, kanske rentav i majoriteten, så vanliga aversionen mot homosexualitet. Ett av de mycket flitigt använda argumenten mot homosexualitet är att det är moraliskt felaktigt eftersom det är ”onaturligt”. Det förefaller nästan komiskt att just de religiösa använder sig av ordet onaturligt, givet deras bristfälliga förståelse för just naturen. I sak är det givetvis också helt fel. Det bögas ganska flitigt bland en mängd arter. Men inte nog med det. Det finns ytterligare skäl till att avstå från att använda sig av ”onaturligt” som argument. Naturligt eller onaturligt säger ingenting om huruvida någonting är bra eller dåligt. Smittkoppsvaccin, broar, glasögon, järnvägar och pacemakers är onaturliga men bra företeelser. Tsunamis, jordbävningar, galna kosjukan och vulkanutbrott är naturliga men kanske inte fullt så bra, rentav dåliga, företeelser.Vi tror att religiösa människor ofta gör liknande, rent tankemässiga, fel. Deras kategoriska moraliska ståndpunkter är helt enkelt sällan speciellt välgenomtänkta.Vi har svårt att komma på någonting som kan angå oss mindre än vem som har sex med vem. Det är inte ens en fråga att ha en åsikt om.Många religiösa anser trots allt sig själva vara mer moraliska än ateister eller religiösa av andra riktningar än deras egen. Det är Gud som hjälper dem att vara moraliska. Det är möjligen ganska lätt att hamna i den tankemässiga fällan om man systematiskt exploaterats av trosriktningar som grundar hela sin existens på det dåliga samvetet. För att lätta det dåliga samvetet måste man nämligen anse sig lite moraliskt överlägsen alla andra. Nu vet vi alla, hoppas jag, att det inte förhåller sig så. Det är inte så att religiösa människor, på något enda sätt, utmärker sig i moralisk överlägsenhet. Det finns ingenting i verkligheten som stödjer en sådan hypotes. Däremot finns det en hel del som tyder på motsatsen.

Gilla

De allra flesta människor äger förmågan att leva sig in i en annans persons ställe. Det är det som bygger vår uppfattning om rätt och fel. Vi är normalt sett utrustade med empati. Som människor reagerar vi också på ekonomiska, moraliska och sociala styrmedel för att få oss att agera på ett visst sätt. Man kan givetvis fråga sig varför det är så mycket brott i samhället, men man kan också fråga sig varför det inte är mer brott. När allt kommer omkring missar vi alla regelbundet tillfällen att skada, stjäla och bedra andra människor. Vi undviker det för att vi vet och känner att det är fel. Vi kan som människor identifiera oss med offret. Oavsett om vi är religiösa eller inte. Det här, kan man säga, är ett moraliskt ställningstagande. Vi kan också undvika det för att inte hamna i fängelse och förlora jobb, hem och frihet, ett ekonomiskt incitament alltså. Eller så undviker vi det av sociala skäl. Vi vill helt enkelt inte att andra ska veta att vi har gjort fel. De moraliska, ekonomiska och sociala incitamenten gäller oavsett om man tror på Gud eller inte. Faktum är att om man tittar i Bibeln och ska ha Gud som någon slags moralisk förebild så kan man lika gärna välja Djingis Khan eller Pol Pot. De är ungefär lika kvalificerade för uppdraget även om Gud givetvis överträffar dessa både vad gäller uppfinningsrikedom, förmåga och iver att döda. De flesta kristna förkastar ju de värsta delarna av Bibeln och tar till sig de delar man tycker sig kunna följa. Man gör detta utifrån en känsla av rätt och fel. Man stenar oftast inte ihjäl olydiga barn, offrar sina husdjur rituellt, piskar slavar (annat än på därtill avsedda klubbar), slår fruar, mördar icketroende, lånar ut sina döttrar till gruppvåldtäkt och så vidare. Givetvis finns det undantag, men generellt sett så ägnar sig inte ens kristna åt detta (längre), trots att bibeln ger moralisk support för dylika beteenden. Det betyder i praktiken att kristna inte alls har Bibeln som moraliskt rättesnöre. Man tror sig bara ha det. Religionen skapar inte moral i samhället. Den får sin moral från samhället.Hur gör då vi ateister för att leva rätt? Vad är det som guidar oss? Varifrån får vi vår moral? Vi kanske inte har någon? Vissa religiösa vill ju hävda det sistnämnda i alla fall. Svaret är så enkelt som att vi litar på våra känslor. Bra handlingar är bra och dåliga är dåliga, och hör och häpna: Det verkar fungera.

Gilla

Carl Sagan är inte min Guru. Vad har jag sagt som skulle få dig att tro det ?Min världsbild kommer främst från forskningen gjord av Edward Witten, men jag ser inte heller honom som en Guru. Bara en ytterst skicklig fysiker. Dessutom ger jag inga garantier att det är rätt, bara att det är det mest troliga vi har forskat fram.Aki Tuomaala verkar vara smittsam föresten. Du dubbelsvarade på mitt inlägg 😉

Gilla

Vi behöver ingen Gud för att vara moraliska.Det finns utomordentligt omoraliska religiösa människor, likväl som det finns mycket moraliska ateister, och tvärtom givetvis. De religiösa som hävdar att det är Gud som ser till så att de lever sina liv så moraliskt högtstående, fjärran från oss ogudaktiga, bör komma med en rimlig förklaring på vad det är som driver alla icke religiösa att inte hemfalla åt moraliskt fritt fall.Om man har det synsättet, så betyder det att kristna begår goda gärningar just därför att de är kristna. Människor som inte är kristna, men som ändå begår goda gärningar, måste således begå dessa för att de helt enkelt är bra och goda människor, vilket givetvis är det allra bästa skälet att vara god. Tror man verkligen på att vi människor är så enfaldiga att vi behöver konsultera en bok, för att skilja gott från ont?

Gilla

God moral är att följa Guds vilja!

Gilla

Det kanske största problemet med religiös moral, är att den inbillar folk att de är moraliska, när de i själva verket är precis tvärt om. En moralisk ståndpunkt borde alltså tex vara att sträva efter att minimera lidandet hos människor och djur. Något religiös moral är helt likgiltig inför. Man är mer bekymrad över mänskliga embryon utan medvetande, än riktiga människor. Man är likgiltig inför miljoner AIDS fall på grund av kondom förbud i Afrika och man är likaså likgiltig inför allt det lidande och död som abort förbuden framkallar.D Allt sådant lidande verkar vara ”icke frågor” för öken gudens anhängare. I USA ställer sig kristna grupperingar i vägen för lagförslag om vaccinering mot HPV virus som kan gen livmoder hals cancer och sterilitet. Tusentals kommer att dö i onödan. Motiveringen är att ungdomar då skulle ha mera sex. Och vi vet hur Gud avskyr sex, eller hur? I stället vill man att sexual undervisningen ska lära ut avhållsamhet som bot. Detta har lett till att i religiösa moraliska USA har sjuttio gånger mer gonorré bland tonåringar än tex. Frankrike. Man är inte orolig över lidande orsakat av vare sig gonorré, AIDS eller HPV virus. Man är orolig över sex. Om man verkligen vore intresserad av att minimera lidande. Då borde abortfrågan ha ypperligt låg prioritet.( För övrigt så slutar 20% av alla befruktningar med spontana missfall. Oftast tidiga, som passerar obemärkt. Gud är med andra ord den störste abortören av alla)Det här är inte moral. Det här är inte bara dumt. Det är dödligt dumt.

Gilla

Ber om ursäkt för att detta blev ett långt stickspår som avvek från den kosmiska explosionen.

Gilla

I övrigt håller jag med Anton. Det är verkligen lönlöst att debattera med en som inte vill förstå. En som är fullständigt likgiltig inför vad som faktiskt är sant eller inte. En som hellre tyr sig till en lögn än konfronterar en sanning.

Gilla

Jag skiljer lögnerna från sanningen, agnarna från vetet!

Gilla

Cyclop: Det du skriver är intressant, men för du fram det här så kommer det troligen snart att bläddras bort eller glömmas. Du borde kanske starta en egen Blog som diskuterar din syn på det hela. Jag skulle uppskatta att läsa den. 🙂

Gilla

Björn! Tack! Har tänkt tanken, men vet inte om jag har engagemanget ( och tiden)att hålla igång den. Men vi får se!

Gilla

Hej Cyklop o. Björn !Min instinkt säger att vi har ganska mycket gemensamt (trots att jag är från ”finlandia”)kan ni ge mig andra debatt sidor o. blogg adresser där ni ev. hålller till?Så att vi kan föra en riktig ärlig debatt om allt mellan himmel o.Jord ,jag tycker att cyklop är för smart för den här blogg sidan o. slösar energi bland okunniga religiösa fanatiker,mfl, får ej den intellektuella responsen ”han”(?)så mycket behöver.Mitt e-mail är fortfarande aki@aol.se annars googla på Aki Tuomaala el. Christer Sturmark. Jag är inte ateist som Christer än men håller med det mesta av vad christer säger,för mig är det för tidigt att ta ställning slutgiltigt i ”gudsfrågan” m-m.

Gilla

Skaparen är en förutsättning för skapelsen!För att skapa en skapelse, krävs en Skapare!

Gilla

Är det mr.snille själv som skriver kommentarerna?

Gilla

Ja, vem annars?Tror du jag anställer folk?

Gilla

Din hjärna är inte starkast i världen va?Antar att du skriver dom flesta svaren själv sådu och dig själv kan debattera.

Gilla

Har aldrig någonsin skrivit under någon annan än ”Snilleblixten”!

Gilla

”Skaparen är en förutsättning för skapelsen, för att skapa en skapelse krävs det en skapare”? Precis där tog din logiska förmåga slut blixten.Återigen. Vem skapade då skaparen?Han har alltid funnits, svarar du som en självklarhet. Detta kan du acceptera, men inte att materien i universum funnits i en eller annan form.Hur som helst, så är steget ganska långt till att för enkelhetens skull, skapa sig en myt som en hjärna lättare kan acceptera än att förstå den abstrakta fysiken som styr universums lagar och tillblivelse. Så långt allt väl.Men! Problemen uppstår när man precis som snillet här, dessutom anser sig veta vad den här existensen vill. Att den har skapat allt detta med oss i åtanke. Att den bryr sig om vad folk gör nakna i sina sängar på det här lilla kosmiska gruskornet. Att den kommer med himmelska slakt instruktioner eller har synpunkter på vilken längd av din penishud du ska skära av.Om det fanns en Gud så skulle det vara lekande lätt för den att simultant gå ut och informera mänskligheten om att den tex ogillar fläsk eller kondomer.Den skulle knappast behöva använda sig av krypterade såväl inbördes som sinsemellan icke kompatibla handböcker.Men! Istället så har den där kosmiska Alfa hanen den besynnerliga egenheten att liksom i lönndom viska det i örat på diverse mer eller mindre skrattretande primater, som tar det som sitt uppgift att sprida sin version av det gudomliga budskapet till oss andra.Dessa predikanter är inte ens överens sinsemellan, vilket jag ser som ett formidabelt bevis på att Gud är skapad av människan, och inte tvärtom

Gilla

När materien har kontraherats in i vår evige Skapares kropp (Vishnu, den primäre skaparen) vid universums upplösning, så har inte materien någon form längre, utan befinner sig i ett neutralt, omanifesterat tillstånd; pradhan!Abstrakt fysik som styr (Guds) Naturlagar?Tvärtom!Om människan skapade allas vår Allsmäktiga, Allvetande, Allseende, Allestädes närvarande, Absolut Gode Gud, vem i Herrens Namn var det då som skapade Universum och Mannen o Kvinnan?Hmm…

Gilla

Att inte kritiskt granska och kritisera dessa mörkermän, är ett formidabelt recept på total civilisationskollaps.Är du en liten, ganska misslyckad makthungrig människa som tex förre president Bush så ta hjälp av bibeln. Den blir ditt ess i rockärmen. Din Royal straight flush. Den blir allt du behöver hänvisa till. Prata inte statsskulder, kriminalitet, överfulla fängelser, arbetslöshet, social misär, bristande infrastruktur eller sjukförsäkringar. Prata inte orättvisor, miljöförstöring, oljeberoende eller något annat av verklig vikt. Vad du gör, prata framför allt inte om verkligheten. Förneka verkligheten och skapa din egen. Gör motstånd mot homoäktenskap till din stora valfråga. Gör valet till en folkomröstning om pojkar som kysser varandra. Då har du bibelbältet som i en liten ask. För vem som helst som tror att Gud vakar över oss från någonstans där ute i universum kanske det ter sig fullständigt naturligt att straffa människor för vad de gör helt privat, i sina sovrum.Givet de verkliga problem vi står inför. Klimathot, miljöförstörning, terrorism, smittsamma sjukdomar, kärnvapen spridning, bristande infrastrukturer, brott mot mänskliga rättigheter, krig, brist på vatten, mat, vård och utbildning.Hur kan sängkammar frågor ens vara frågor? Hur kan man bli så oförlåtligt dum.

Gilla

Ted Haggard är en annan mycket from personlighet i kretsen kring Fisher och Bush. Han karismatisk ledare för 30 miljoner mycket religiösa kristna amerikaner i Christian Coalition. En paraply organisation för kristna samfund och församlingar. Pastor Ted är enligt vissa mätningar USA:s åttonde mest inflytelserika person och har täta telefonkontakter med sin trosfrände, den nyfrälste George W Bush. Ted Haggart har religiös rock stjärnestatus i USA. Han tar varje tillfälle i akt att påpeka att han minsann inte är släkt med aporna. Detta trots att han är väldigt lik en. Han har dessutom lyckats med konststycket att företräda en kristendom som i varenda fråga, utan undantag, är den absoluta motsatsen till det hans påstådda profet rimligen kan ha menat. Låt oss därför leka med tanken att jag har fel, Jesus fanns verkligen, var gudomlig, och han planerar att komma tillbaka. Han har övergett tanken att landa i Knutby på Upplandsslätten och gifta sig med Åsa Waldau i Knutby Filadefia församling. I stället anser han sig kunna göra större nytta i USA. Kommer han med flyg, båt, bil eller buss till USA så kommer han givetvis inte att bli insläppt. En liberal jude från Mellanöstern som ser ut som en hippie. Han omedelbart interneras på Guantanamo under de nya ”patriot akt”-lagarna.Ted Haggard låter sig dock inte nedslås av detta. Han vet nämligen att eftersom Gud är på deras sida så gör det inget när USA begår illdåd och sprider ondska. Därför att kristen ondska är god ondska, till skillnad från ond ondska. God ondska vinner alltid över ond ondska, utom när ond ondska klär ut sig till god ondska, då är det en helt annan sak.

Gilla

Som president i USA förfogar man över hälften av världens kärnvapenarsenal på 20 000 kärnvapen, varav 2000 kan avfyras inom några minuter. Vi bör inte vara helt nöjda med kombinationen av en kristen taliban som baserar sin världsbild på sagor och moderna massförstörelsevapen. USA under Bush kändes som en av de dinosaurier de försöker placera 65 miljoner år fel i historien. Som ett stort och kraftfullt farligt djur med en pytteliten hjärna.Hela världen drog en gemensam lättnadens suck, när Obama vann. Det var precis som om människor på den här planeten unisont drog en lättnadens suck och tänkte: Puh! Vi klarade det! Vi överlevde Bush! Men det var det många som inte gjorde.Bush är ett kristet exempel. De finns gott om andra teokrater inom samtliga andra religioner. Detta ger gott om exempel på hur människor på vår jord tvingas förhålla sig till den religiösa tron genom vad andra människor tror om Gud. Det är ett exempel på när tron får dödliga konsekvenser. Religionernas lättkränkthet och deras oföränderliga och absoluta sanningsanspråk skiljer dem också från annat vetande, annat troende och annat tyckande. Religionerna gör alla anspråk på att representera och vilja förändra verkligheten. Följaktligen så är de politiska! Ändå är de religiösa språkrören de enda som blir extremt förolämpade vid all form av granskning av argumenten de för fram. Det är just den här kombinationen av att vara politiska och icke kritiserbara, som gör religionerna till ett sådant stort hot mot oss alla.

Gilla

Galilei dömdes som bekant för hädelse genom att hävda att solen inte snurrade runt Jorden utan att det förhöll sig precis tvärtom. Kyrkan kunde inte förlika sig med att Guds skapelse, Jorden, inte skulle vara alltings centrum. En position i periferin skulle visa på en otänkbar ofullkomlighet.När man kom på atomen protesterade kyrkan med hänvisning till att det var omöjligt. Om atomteorin angående materiens beskaffenhet stämde, så skulle nattvarden inte verkligen kunna vara Jesu blod och kropp. Alltså fanns inte atomer. Materia? Nej, själen, det är verklighet det. Då Darwin presenterar sin banbrytande Om arternas uppkomst. Blir kyrkans reaktion givetvis förutsägbar. Ett hårt personangrepp på Darwin, och verkandet för förbud på att undervisa om teorin. Skulle påven vara kusin med en babian? Omöjligt!(Jag ber alla babianer om ursäkt, men så är det.)Geologin föds och man börjar borsta av stenar och fossil. Man börjar titta på kalkavlagringar och snäckskal på bergstoppar. Man förstår att jordens skiktning och olika lager vittnar om en världslig kronologi med rörliga kontinenter. Kyrkans reaktion blir givetvis: ”Omöjligt! Jorden är fyratusen år gammal. Det är bara att räkna bakåt i Gamla Testamentets generationer. Det fanns ingen jord innan Gud i Gamla Testamentet skapade en genom att säga ett par ord. Vetenskapen ljuger och de gör det i syfte att svärta ner Gud och hans heliga bibel.Tidiga läkare ville komma underfund med hur människokroppen egentligen fungerade. De ville öppna kroppar på avlidna för att i förlängningen kunna förebygga och bota sjukdomar. Kyrkans respons: ”Använda döden för att rädda liv! Aldrig i livet. Döden utgår ifrån synderskan Eva. Smärtan och lidandet utgår från en gudomlig vilja och bestämmelse. Det handlar om att pröva tron hos människor. Inbilla sig att man kan undkomma arvsynden, vilken fräckhet!”Böldpesten drar som en löpeld över Europa. Mer obligatoriska mässor och gemensam bön tack!

Gilla

jukdomar i hjärnan? Omöjligt, alla har en fri vilja. Smittkopps vaccinering, det är hädelse! Det är att sätta sig upp mot Guds gudomliga ordning ( som uppenbarligen är att utrota oss med hjälp av mikrober!) Så där har det låtit i fråga efter fråga.Man skulle kunna tro att vi idag, på 2000-talet, kommit över och förbi en sådan oerhörd inskränkthet, för att inte säga dumhet. Men det har vi inte. Religionerna är allomstädes närvarande och deras kunskapsfientlighet, deras intolerans, lättkränkthet, absolutism och totalitära strävanden är sig lika. Idag står stamcells forskning i fokus för religiös attack.Det finns inte minsta anledning att på något enda vis anta att en cell klump på 150 celler i en rondskål, känner något, har något medvetande, är någon. En flugas hjärna innehåller åtminstone 100 000 celler, och har betydligt större potential att känna något. Vi orsakar mer lidande genom att döda en fluga än genom att forska på stamceller. Varje gång du klipper naglarna, begår du massmord på celler. Varje gång du kliar dig på näsan, skrubbar dig i duschen eller filar fötterna. Sju av tio graviditeter stöts bort av kroppen i ett tidigt skede. Kvinnor menstruerar varje månad och män ejakulerar, och inte alltid riktat mot en livmodertapp. Det är fullständigt naturligt.Men religiösa krafter vill förbjuda stamcellsforskning med hänvisning till att dessa celler har potential att bli en människa.Samtidigt har vi miljoner och åter miljoner människor som lider av Parkinson och Alzheimers. Miljoner som lider av ryggmärgsskador, stroke, hjärtinfarkt, diabetes, brännskador och dövhet. Riktiga människor med nervsystem och hjärnor som inom en snar framtid förhoppningsvis kan botas med hjälp av stamceller. Religiösa krafter är helt likgiltiga inför detta verkliga lidande.Det är inte bara underligt, det är också djupt oroande och beklagligt, att religionen idag åter är på offensiven. Gudstro är nämligen inte lösningen på mänsklighetens problem. Den är ofta problemens orsak.

Gilla

Religiöst motiverat dödande kan vara mellanstatligt teokratiskt motiverat, eller utföras av icke statliga dödsentreprenörer, så kallade terrorister. Ibland understödda av en stat, ibland inte. Men alltid understödda av en tro på Gud och av religiösa ledare som i sin gränslösa osjälviska kärlek alltid är beredda att delegera själva döendet åt andra.Den religiösa terrorn riktas mot ”otrogna och satans barn”. Medan politiskt motiverade terrorister ofta har moraliska spärrar mot storskaligt mördande, de vill vinna gehör för sin sak, så anser sig religiösa terrorister stå över politiska och moraliska hänsynstaganden. Politiskt motiverade terrorister vill uppnå ett mål eller en förändring här och nu. Religiöst motiverade terrorister bryr sig inte om här och nu. De räknar med belöning i himlen. Religiösa terrorister verkar vara livrädda för att smittas av förnuft. De verkar översköljas av känslor av förnedring, då de ser hur gudlösa syndande människor ändå verkar lyckas bra i livet, och verkar lyckliga.Amerikanska polisens register innehåller över 100 000 personer av såväl judisk, muslimsk som kristen tro, som varit involverade i religiöst motiverat våld. Gemensamt för dem är en indelning av världen i ont och gott, svart och vitt, inga gråskalor, vi mot dem. Alla trons fiender ska utrotas och de, Guds förlängda arm, är skickade, gudomligt utsedda, har ett gudomligt mandat och öde, att utföra det. Av världens 56 farligaste terrororganisationer är 30 religiöst motiverade. Bibeln, Talmudd, Koranen, eller varför inte bahagadawita, erbjuder bränsle där användarna finner vad de själva behöver. Den som är emot mig är emot Herren. Den kosmiske envåldshärskaren tål inte motsägelser. Jag är satt här för att implementera Guds vilja och hämnas det syndfulla samhället å hans vägnar. Det finns inga oskyldiga civila. De som är rättfärdiga må dö, men de kommer då till himlen. De orättfärdiga kommer dit de hör hemma.

Gilla

rkunderna är fulla av både folkmord och etniska rensningar som beskrivs som rena välgärningarna. Att behöva lebensraum är definitivt ingen tysk uppfinning. Timothy McVeigh fann gott om stöd i Bibeln för att parkera en van fullastad med konstgödsel och diesel utanför ett daghem och spränga hela Federal Building i Oklahoma City i luften. Mer än etthundrasextio oskyldiga människor dog. Mångdubbelt fler skadades. Hur kunde han hitta stöd för det i milda kristna bibeln, the good book, kärlekens manifest? Svaret är att det är inte alls svårt. Det är bara att läsa. Människor står på kö för att spränga sig själva i luften och ta så många som möjligt med sig. Svaret är att vem som helst hittar stöd för vad som helst i dessa skrifter. Koranen kan få självmordsbombning till att framstå som en rimlig karriär möjlighet. Rörelser så långt ifrån något kärleksbudskap man någonsin kan komma har inga som helst svårigheter att bygga upp sin idévärld med hjälp av t.ex. Bibeln. Ku Klux Klan gör det när de tolkar Bibeln som att Jesus var arier (vilket i och för sig i epitetets rätta mening betyder att han var från våra dagars Iran). Judar och andra folkslag är helt enkelt Djävulens avkomma. KKK startades av en pastor som hittade stöd i Romarbrevet för att starta en organisation som med förkärlek lynchar, misshandlar, skrämmer, hotar och slår ihjäl medmänniskor. Att lyncha en människa med annan pigmentering är helt enkelt en kamp emot Djävulen. Det är en gudibehaglig gärning enligt KKK´s teologi. Och ingen kan med säkerhet säga att deras tolkning är fel även om de flesta finner en sådan bibeltolkning fullständigt horribel, men, och det är det som är poängen. Det går att finna bibliskt stöd för beteendet.

Gilla

n religiös människa har oftast inga som helst svårigheter med att se de gigantiska logiska luckorna i andra människors tro. Den kristne inser mycket lätt att Mohamed inte flög till himlen på en bevingad häst, eller att det var Gud som gav honom klartecken att gifta sig med favorit hustrun Aisha då hon var sex år gammal( och han själv 54 ). Möjligen kan vissa katolska präster ha svårare med att inse det orimliga i det sistnämnda. Generellt sätt så har man däremot stora svårigheter med att se orimligheter i den egna tron. Orimligheter som är uppenbara för alla andra. Att Jesus återuppstod och började promenera runt på Jerusalems gator i sällskap med massa andra zombies, finner man som troende kristen fullständigt troligt.Den här ”blinda fläcken” får högst verkliga konsekvenser.Ingen! Inte ens den mest verklighetsförnekande och fromma troende människan kan förneka att det varje dag dör människor fullständigt i onödan på grund av andra människors uppfattning om Gud eller gudar. Det sker precis nu när du läser det här, och det sker ofta med en förbluffande brutalitet. Vägen till paradiset är så kantad av grymhet, förtryck, bigotteri, skenhelighet, lidande, död, ondska och häpnadsväckande orättvisor, att man häpnar över att någon vill smutsa ner sina fötter genom att vandra den. De tre abrahamitiska kärleksdogmerna har nämligen lyckats med konststycket att var du än föds, vad du än tror, eller kommer att tro, och framför allt om du inte tror alls, så kan du vara säker på att det finns miljontals människor runt om i världen som hatar dig för just det, från dag ett och tills du dör. Det gäller dig och det gäller mig.

Gilla

Jag kan inte jobba på söndagar, jag kan inte jobba på fredagar, lördagen är min heliga sabbat, jag kan inte jobba alls, jag kan inte äta ditt och jag kan inte äta datt. Jag kan bara äta djur som sakta har blött till döds utan bedövning. Gud har givit mänskligheten en slakt manual, och den måste vi följa.( Den innehåller dock ingenting om handtvätt före kötthantering ). Jag måste ha turban och alltid bära kniv, min fru ska helst inte synas alls och får bara titta på världen genom ett nät. Vi får inte ha knappar i kläderna, hos oss är dragkedjor förbjudet. Det är förbjudet att teckna en bild på vår profet. Inom fyra dagar måste vi börja karva i barnets genitala organ för vi anser inte att Guds hantverk vara fulländat på just det området. Det finaste man kan göra med sitt liv är att döda eller dö för Gud. Flickor behöver inte kunna simma. Hud är synd.Det är värt att fundera lite djupare över dessa gudomliga diktat.. Tiden för att respektera detta är över.

Gilla

Är det dessutom en lite obekant och exotisk religion det handlar om så blir undfallenheten i det närmaste absurd. Livet i Europa är t.ex. bättre än i den muslimska världen, speciellt om du är kvinna, homosexuell, ateist, forskare, författare, skeptiker, frihetsälskande eller alltihopa. Det är bättre därför att relationerna mellan människor är bättre. Det är bättre för att livet på jorden värdesätts och individer har erkända fri och rättigheter. Men saker och ting håller på att förändras. Så kallade ”liberala” kulturella apologeter är beredda att gå nästan hur långt som helst i sin liberalism. De är beredda att förhandla bort sina liberala ideal bara för att visa hur liberala de är.Burkhor är inget plagg uppfunnet av män i syfte att kontrollera kvinnor, utan ett uppiggande inslag i gatubilden. Att skära förhuden av små barn, givetvis utan att tillfråga barnen ifråga, är en religiös och kulturell yttring vi bör uppmuntra. Dels är det ett ypperligt tillfälle till fest och dels piggar det upp den annars så stela landstingssjukvården (utom då man slinter med kniven eller får stafylokocker i såret, vilket världens årliga 4000 på grund av omskärelse penis amputerade gosse barn, säkert kan intyga). Den enda slutsats man kan dra av att så gott som 100% av alla kvinnor som utan vittnen ramlar ut från balkonger och slår ihjäl sig, kommer från muslimska hederskulturer, är att muslimska kvinnor möjligen har sämre ballans sinne?

Gilla

Det religiösa tror om verkligheten, och vad de vill göra med den tron, förtjänar i mitt tycke ingen speciell respekt. Att ”kränka” en religiös är bland det lättaste du kan göra. Det räcker med att ifrågasätta. Att inte kränka en religiös, men ändå få sagt vad du anser är din uppfattning om deras tro, är troligen omöjligt. Man kan ju låta bli att upplysa dem om vad man anser, men då kränker man sin egen övertygelse. Och det priset är inte jag beredd att betala. Om det nu bara hade handlat om tro så hade inte heller jag haft några som helst problem med att respektera det. Men religion handlar om så mycket mer än tro. Religionen vill införa en slags universell moral som alla ska leva efter. Detta har alltid attraherat människor som tycker att andra människors privatliv är även deras ensak. Att respektera den här mentaliteten är precis vad som fört oss dit vi är idag.Vi har gett religionen en gräddfil i debatten. En gräddfil den inte har förtjänat, och knappast kommer att förtjäna inom de ytterligare 5 miljarder år solen kommer att lysa..

Gilla

Eftersom bevis saknas så finns det heller ingen anledning att tro, bortsett från en vilja att göra så. Det är ett aktivt val, inget mer. Just därför bör religiösa sluta upp med att bli så kränkta så fort någon ifrågasätter dem. Det är min fulla övertygelse att om tron fick härja fritt skulle den försöka reglera varenda tanke hos varenda person på den här planeten. För glöm inte: Även en oren tanke, är en synd.Sanningen är att de religiösa skrifterna är löjeväckande lögner och att gudarna är illusioner och barnsliga fantasier. Och man bör kunna säga detta utan att religiösa ska känna sig kränkta eller kräva vår respekt. För är det inte så att den som måste kräva respekt, per automatik förlöjligar sig själv. Respekt förtjänar man och det har troende, i egenskap av just troende, inte riktigt lyckats med. Om religiösa hade förtjänat respekt så hade de redan haft den. Massor av den. De kunde ha rullat sig i respekt såsom Vatikanen rullar sig i pengar, såsom statskyrkan vältrar sig i testamenterad mark och såsom wahabiterna badar i moské ritningar.Religionen bör enligt min mening bekämpas varje gång den gör anspråk på den offentliga arenan. Liksom alla totalitära doktriner har den som inbyggt syfte att kontrollera varje aspekt av ditt liv. Hur du tänker, hur du klär dig, vem du älskar och vem du hatar. När, varför och med vem du har sex. Kanske till och med hur. Vad du äter, vad du väljer att se och vad du väljer att blunda för. Vart dina pengar och dina tankar går. Religionen kommer att förhindra dig från att leva fullt ut här och nu och från att ta vara på det enda liv du får.Man bör därför konfrontera religiösa uppfattningar varhelst man stöter på dem. Godta inte ”det är heligt för mig” som ett svar.

Gilla

Det är ingen slump att troende människor så ofta vill inkräkta på andra människors frihet. Hela iden om ett privatliv är egentligen omöjlig att kombinera med tron på en allvetande allseende gudom. Om Gud ser allt och upprörs över vissa beteenden, och även om dessa sker privat inom hemmets fyra väggar, och inte på det allra minsta sätt påverkar det offentliga livet, så blir detta en angelägenhet för alla troende.Vi har framför allt islam att tacka för att den så akut gör oss uppmärksamma på vilken skada detta kan åsamka ett civiliserat samhälle. De sätter strålkastaren rakt på problematiken. De lär också övriga religiösa inriktningar vilka lättköpta fördelar man kan nå genom att gapa högst i klassen. Genom att ständigt spela ut sitt ”sårade känslor” kort. Och framför allt vad man kan uppnå med våld eller hot om våld. Islam är bäst i klassen i ämnena lättkränkthet, sårade känslor, avstå från förnuftig argumentation och pådyvla andra sin egen patologiska världsbild. Dess överkänslighet verkar inte känna några gränser. Men så är den också den yngsta av de tre ökendogmerna. Kanske är den därför lite mer osäker på om bluffen verkligen kommer att hålla? Ta det lugnt! Det gör den. Se bara på de andra två.

Gilla

Religiös dogmatism och ett allt mer politiserat troende med krav på särbehandling, hotar att inskränka mina fri- och rättigheter, vilket i sin tur hotar att försämra mitt och mina barns framtida liv. Min och alla andras yttrandefrihet är fri och rättigheter givna åt oss att förvalta, inte att offra på den religiösa intoleransens altare. Vi har inte råd att bara ge bort dem igen. Hur ska framtida generationer döma oss om vi gör det?En yttrandefrihet, en tankefrihet och en åsiktsfrihet som är en fullständigt grundläggande förutsättning för demokrati, vilket är en grundläggande förutsättning för fred och drägliga levnadsvillkor för flertalet och inte fåtalet. Religion är faktiskt beroende av det helt motsatta. Yttrandefrihet, åsiktsfrihet och tankefrihet är och har alltid varit religionens fiender.När man försöker tysta konst, litteratur, film, kritik, ifrågasättande och debatt. Då är det en medborgerlig skyldighet att reagera. Att någon blir kränkt av ifrågasättande, är faktiskt inget argument för att den kränkte har rätt.Vi måste sluta hoppas att den självpåtagna censuren kommer att stilla religionernas hunger efter respekt. Att göra det kommer bara att öka deras hunger. Ingenting som inte tål granskning, är värt någon respekt. Själva det faktum att de reagerar som de gör, borde få vem som helst att fatta misstankar om att här har vi något som inte hänger ihop vid närmare granskning.

Gilla

Jag vill avsluta detta med att påminna läsaren om att vi aldrig har haft det så bra som sedan vi ”slutade” tro på Gud. Ju mindre vi har trott, desto mer har vi vetat och desto bättre har vi fått det. Konsekvensen av Guds icke-existens har visat sig oerhört positiv.Kyrkogårdarna där de som har stupat för Gud ligger har ingen ände. Hur mycket blod och smärta är inte tillägnad honom?Låt oss en gång för alla kasta av oss den här löjliga förtrollningen och börja leva som människor. Fullt ut. Låt oss inse att det är upp till oss vad vi gör av det här livet och av den här planeten. Vi, och bara vi, bestämmer vårt öde. Religion är mänsklighetens sätt att peta sig i ögat med en vass penna.

Gilla

Tack för det fria ordet

Gilla

”… materiella världen är bara en perverterad reflektion …”Är det inte enormt GUDLÖST att kalla GUDS skapelse en perversion———————————————-”Fördelaktiga mutationer kan ske, men då utan någon kvalitativ ökning i den genetiska informationen! Mutationer bryter ner organismer, de blir sämre rustade i kampen för tillvaron”Här erkänner du de facto att mutationer kan ske. Vilket då måste innebära att dessa mutationer leder till nya hitills okända varelser. Hur kan detta ske, GUDs skapelse är väl perfekt?Vad betecknar du dessa, av människan skapade, djurarter?http://sv.wikipedia.org/wiki/Mulahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Mul%C3%A5sna———————————————-”NATURLIGT URVAL SKAPAR INGENTING, DET BARA ELIMINERAR!”Stämmer bra, den eliminerar det som inte är anpassat till de rådande förhållanden just nu. Därmed lever de anpassade generna vidare och två individer med hyfsat anpassade gener har större sannolikhet att få en avkomma som är ännu mer rustad för den rådande miljön…. osv…———————————————-”God moral är att följa Guds vilja”Vem bestämmer vad som är GUDS vilja? DU? Veda skrifterna? Biblen? Koranen? Torah? Jag?Har du haft personlig kontakt med GUD? … och om så, hur vet jag att det DU skriver, inte är din tolkning av hans ord?Hur vet jag att ovan nämnda skrifter inte enbart är TOLKNINGAR?JA, om nu ens GUD existerar, vilket jag starkt betvivlar———————————————-”För att skapa en skapelse, krävs en Skapare!”För att skapa SKAPAREN(=en skapelse), krävs en skapare till, som i sin tur kräver en skapare… osv…. Hur förklarar du detta? … eller Skaparen kanske skapade sig själv?———————————————-Orkade inte dela upp mina frågor i olika kommentarer denna gången, så förväntar mig inte svar på alla, men sen å andra sidan får jag ju inte svar på alla trots att jag delar upp dem. Du väljer ju som vanligt att svara på de som du tycker dig ha ”bevis” förhttp://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/07/forntida-super-teknologier-bevis-for-att-manniskan-var-mycket-mer-avancerad-forrLäste, väldigt underhållande, kanske kan svara på mina två frågor där ocksåTrevlig helg! // Andershttp://blogg.aftonbladet.se/aceeo/2010/01/alla-kan-jobba <—- Fast efter att läst denna blogg är jag faktiskt tveksam till min egen text

Gilla

Det sunda och normala är att tjäna Gud, vilket >90% av alla själar i tillvaron gör (9/10 av alla själar lever nämligen i den andliga världen, i Guds framsida), medan denna mörka Gudsförgätna materiella värld är en värld för alla dem som vill glömma Gud, glömma vår kära älskade Skapare, och istället försöker leka Gud, imitera Gud, själva, vilket är dömt att misslyckas…Eftersom denna värld och dess individer inte utgör normen och där ett osunt leverne pågår, så är den i sanning en perverterad värld, Guds baksida…Mulåsnan är inte skapad av människan, människan har bara mixtrat med gener från olika hästdjur…gener som vår Intelligente Designer kodar och programmerar!Skaparen är inte någon skapelse, med tanke på att Skaparen inte är bunden av sin egen rumtuid, som Han ju skapat!Bara materiella grejer (tidsbundna) som skapas!Gud och vi själar (minigudar) är EVIGA!Finns ingen början eller slut för oss medvetna levande andliga individer!DU ÄR ODÖDLIG!Trevlig gudomlig helg!

Gilla

Kära snilleblixten, det här har jag bara väntat på… Tidigt förra året skrev jag om risken för att karmalagen skulle slå dig i nacken om du inte slutade agera så aggressivt och överlägset. Ta nu en time-out och håll dig borta och om du avser att återkomma så gör det som en mycket mera ödmjuk och bättre företrädare för de ideal du har. Här har du agerat som en elefant i en porslinsaffär. Om din sekt betraktar dig som misslyckad är ett mindre problem än om du i längden förlorar din självrespekt.

Gilla

Blir ingen karma på andlig utbildning…

Gilla

Här kommer jag med lite lösningar på era ”disputer,”den som anser att jag har fel i mina poänger är välkommen att rätta mig.Den Mäktiga super verk verklighets terräng tao flödar förr el. senare Överallt.I varge dimension vi kan tänka oss o. inte tänka oss.Allt är beroende av den för sitt liv t.ex o. den avvisar dem inte.När Dess Arbete är gjord,kräver den INTE erkännande!Den kläder o. föder b.la allt levande o. kräver INGEN Lydnad av just dig.Ertersom den inte kräver så mycket för egen del,kan den ju tyckas vara av ringa betydelse.Men när allt levande harmoniskt ,naturligt o. självmant m.m. återvänder till DEN ,utan att den kräver det ,kan den verkligen anses som Mäktig.Det är allt mestadels bara därför att den inte gör anspråk på att vara Mäktig,som den kan så Mäktig!Eller hur ?! Tänk på vad detta innebär egentligen.A.T. har talat.

Gilla

Vid en undersökning gjord av University of Minnesota frågades tvåtusen religiösa personer vilken grupp de ansåg mest skadliga för det amerikanska samhället. En överväldigande majoritet valde ateister som ”ondskans grogrund” och som källan till moraliskt förfall. Låt oss därför titta på lite statistik:75 % av amerikanerna är troende kristna75 % av fängelseinternerna är troende kristna10 % av amerikanerna erkänner sig som ateisterFöljaktligen borde cirka 10 % av internerna vara ateister också, men endast 0,2 % av fängelseinternerna erkänner sig ateistiska. Människor utan tro är följaktligen kraftigt underrepresenterade även i förhållande till sin andel av befolkningen (gå gärna in på http://www.usa.gov och kolla lite statistik, det är en ofantlig källa att ösa ur). Att ateister proportionellt är färre inom fängelsesystemet är ett gammalt välkänt och bevisat faktum. Givetvis helt oförklarligt för en religiös person, men så är det. Den mest krystade förklaringen de brukar komma upp med är att Jesus även älskar syndare. Men varför då hålla på och bråka så mycket om just synd? En mer sannolik möjlighet är att ateism har samband med någon faktor som troende i hög utsträckning saknar. Något som eventuellt motarbetar kriminella impulser. Det kan vara till exempel högre utbildning, intelligens eller eftertänksamhet. Ju lägre utbildning, bildning och intelligens, desto större sannolikhet att träffa på Gud. Omvänt gäller att ju högre utbildning, bildning och intelligens, desto mindre sannolikhet att stöta på religiösa föreställningar. Djärva och säkerligen provocerande påståenden att komma med, men jag kan göra dem riskfritt då all forskning som finns helt och hållet stödjer den tesen. Men! Även om det förhållit sig precis tvärtom. Även om ateism skulle leda mänskligheten rakt ner i det moraliska fördärvet. Så hade detta i sig inte sagt ett enda dyft om huruvida kristendomen, Islam, Hinduismen, judendomen eller någon annan världsreligion, var sann!

Gilla

Beror på att de är de högutbildade, som oftast är ateister (ju ”högre” upp i utbildningen man kommer, ju mer gudlöst), som styr och ställer i samhället…Hur ofta fängslar man sina gelikar?Hur ofta fängslar man skrupelfria gangstrar tillhörande societeten?Inte ofta…Dessutom tyr man sig oftare till Gud när man hamnat i svåra och hopplösa situationer, som att exempelvis bli fängslad!Vem annars än Gud ska man då be till?

Gilla

Beror på att det är de högutbildade, som oftast är ateister (ju ”högre” upp i utbildningen man kommer, ju mer gudlöst), som styr och ställer i samhället…Hur ofta fängslar man sina gelikar?Hur ofta fängslar man skrupelfria gangstrar tillhörande societeten?Inte ofta…Dessutom tyr man sig oftare till Gud när man hamnat i svåra och hopplösa situationer, som att exempelvis bli fängslad!Vem annars än Gud ska man då be till?

Gilla

r det klokt och moraliskt att avstå från att söka möjligheten att förhindra lidande? Religiösa företrädare sitter ofta med som sakkunniga rådgivare i diverse etiska råd och utredningar. De uttalar sig i allt ifrån medicinsk forskningsetik till djurskyddsbestämmelser. Personligen har vi väldigt svårt se på vilket sätt de skulle ha kvalificerat sig för det. Varför skulle de vara lämpligare än rörmokaren eller korvbrödsbagaren? Har man dem och deras Guds meritlista i åtanke så är de ju direkt olämpliga. Moraliska, etiska och filosofiska diskussioner går alldeles utmärkt att ha utan att blanda in vidskepelse. Vi har därför svårt att se vad de har att tillföra i egenskap av gudsexperter. Gud är helt enkelt ingen stor moralisk auktoritet. Oavsett om han finns eller inte, så är han helt enkelt en av de mest omoraliska existenser som någonsin beskrivits.

Gilla

Här kommer den. Skapelse berättelsen, med lite reflektioner.I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” – 1 Mos 1:1 (Var bodde han innan han skapade himlen, för det är väl där han bor? Vad pysslade Gud med innan begynnelsen?)

Gilla

”Och jorden var öde och tom och Guds ande svävade över vattnet.” (Okej, han bodde över vattnet. Att jorden var tom köper vi eftersom Guds ande inte finns så kan den inte räknas. Men vattnet, fanns det där innan? Och i så fall, vem i hela friden skapade det?)

Gilla

Och Gud sade varde ljus och det vart ljus. Och gud såg att ljuset var gott, och Gud skiljde ljuset från mörkret.” (Var han tvungen att skilja ljuset från mörkret? Är inte själva definitionen på mörker frånvaro av ljus? Det skulle vara intressant att se hur ljus och mörker ser ut samtidigt. Lägg märke till att han uppfinner ljus, vilket innebär att han skapade himmel och jord i mörker! Ganska imponerande! Lägg också märke till att han skapar ljus, innan han skapat de himlakroppar som producerar ljuset, vilket måste anses som en enastående bedrift)

Gilla

”Och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det vart afton och det vart morgon den första dagen.”( Notera: Det är först kväll, därefter morgon, men det var dag? Hur kan det bli morgon efter aftonen den första dagen? Dagen då lampan tändes måste väl räknas som dag ett? Det var däremot den första natten. Nåväl! Dag och natt, men ännu ingen sol?)

Gilla

”Och Gud sade: Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.Och Gud gjorde fästet, och skiljde vattnet under fästet, från vattnet ovan fästet, och det skedde så.Och Gud kallade fästet himmel, och det vart afton och det vart morgon den andra dagen.” (Men himlen fanns ju redan? Den skapade han ju redan i ”begynnelsen”. Så det finns vatten ovanför himlen? Sen måste det vara den tredje dagen. Och innan fästet, himlen alltså, så måste det ha varit vatten precis överallt. Annars hade hans ande inte haft något att sväva över. Men nu när himlen finns så är det bara vatten över och under den, men inte i själva himlen? Det regnar visserligen uppifrån, så för 3000 år sedan kanske det var en bra teori?)

Gilla

”Och Gud sade; samla sig det vatten som är under himlen till en särskild plats så att det torra bliver synligt. Och det skedde så.” (Han borde ha sagt att det torra skulle höja sig istället. Vatten rinner neråt och inte uppåt. Det är gravitationens fel. Försök inte säga att den inte fanns, för utan den skulle vattnet fara ut i rymden. Alltså förbi ”fästet” och där var det redan fullt med vatten.)

Gilla

”Och Gud kallade det torra jord och vattensamlingen kallade han hav, och Gud såg att det var gott.Och Gud sade: Frambringen jorden grönska, fröbärande örter efter deras arter och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö, och Gud såg att det var gott. Och det vart afton och det vart morgon den tredje dagen.”(Fjärde dagen i själva verket. Han är ingen vidare matematiker den där Gud.)

Gilla

”Och Gud sade; Varde på himlens fäste ljus som skilja dagen från natten, och var de till tecken att utmärka särskilda tider, dagar och år.”(Vänta nu! Skapade han inte ljuset den första dagen, eller dag ”noll” egentligen? Var kom det ljuset ifrån? Det här är ju tredje gången har gör ljus. Är det inte lite sent att först nu definiera vad en dag är? Hur kunde han ens räkna dagarna fram tills nu? Det här blir bara konstigare och konstigare.)

Gilla

”Och varde det på himlens fäste till ljus som lysa över jorden, och det skedde så. Och Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen och det mindre ljuset till att råda över natten. Så och stjärnorna.”(Detta måste ha varit den jobbigaste dagen hittills. Alla miljarders miljarder stjärnor, hela Universum. Stora och lilla ljuset måste vara solen och månen. Det vore lämpligt att hitta på namn även för dessa, såsom allt annat han har gjort. Om vi har förstått det här rätt så fanns vattnet först överallt, sen kom Jorden och stjärnorna och till sist solen och månen. Det måste ha varit hemskans kallt innan de kom på plats. Var det is han svävade över innan han skapade solen? Det låter som en något föråldrad geocentrisk världsbild, men okej, det var länge sen.)

Gilla

”Och Gud satte dem på himlens fäste till att lysa över jorden.” (Äntligen hänger han upp dem på rätt plats. Fast om stjärnorna bara är till för att lysa över Jorden, varför hänga dem så långt bort? Man kan ju knappt se dem.)

Gilla

”Och till att råda över dagen och över natten och att skilja ljuset från mörker, och Gud såg att det var gott.”(Men att skilja ljuset från mörkret har han ju redan gjort. Det var ju bland det första han gjorde. Strax innan han hittade på natt och dag.)

Gilla

”Och det vart afton och det vart morgon, den fjärde dagen.”(Femte, tack! Eller möjligen den första, eftersom det var först på fjärde dagen, som gud kallar tredje dagen, som han skapade dagarna. Det enda man kan vara säker på är att det inte är den fjärde dagen som gryr här.)

Gilla

Här kommer jag med lite lösningar på era ”disputer,”den som anser att jag har fel i mina poänger är välkommen att rätta mig.Den Mäktiga super verk verklighets terräng tao flödar förr el. senare Överallt.I varge dimension vi kan tänka oss o. inte tänka oss.Allt är beroende av den för sitt liv t.ex o. den avvisar dem inte.När Dess Arbete är gjord,kräver den INTE erkännande!Den kläder o. föder b.la allt levande o. kräver INGEN Lydnad av just dig.Ertersom den inte kräver så mycket för egen del,kan den ju tyckas vara av ringa betydelse.Men när allt levande harmoniskt ,naturligt o. självmant m.m. återvänder till DEN ,utan att den kräver det ,kan den verkligen anses som Mäktig.Det är allt mestadels bara därför att den inte gör anspråk på att vara Mäktig,som den kan så Mäktig!Eller hur ?! Tänk på vad detta innebär egentligen.A.T. har talat.

Gilla

”Och Gud sade: Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser. Flyge och fåglar över jorden under himmelens fäste. Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela stim av levande varelser som vattnet vimlar av, efter deras art, så och bevingade fåglar efter deras art, och Gud såg att det var gott.” (Icke flygkunniga fåglar som emuer, strutsar och pingviner kommer väl senare får man anta.)”Och Gud välsignade dem och sade åt dem, vare fruktsamma och uppfyllen vattnet i havet, föröke sig ock fåglarna på jorden.”(Bra att han kunde tala med dem och berättade det för dem så att de inte glömde bort det och dog ut direkt. Synd att han berättade det för fästingarna, tuberkelbakterien och Ebola viruset. Dem gillar vi inte. Nu blir det spännande. Nu ska vi se vad Gud hittar på, nu när han beordrat djuren att gå och pippa )”Och det vart afton och det vart morgon den femte dagen.” (Den sjätte dagen, eller möjligen den andra, men definitivt inte den femte. Mest rimligt är att det är den sjätte, eftersom det fanns dagar innan Gud upptäckte det.)”Och Gud sade, frambringen jorden levande varelser, efter deras arter, boskap och kräldjur och vilda djur efter deras arter, och det skedde så.” (Så djuren växte ur jorden precis som växterna? Och vissa var boskap från början, trots att det inte fanns människor ännu? Vem var de boskap åt? Sen fanns det vilda djur och kräldjur. Var kräldjuren tama? De kanske var boskap?)

Gilla

”Och Gud gjorde de vilda djuren efter deras arter och boskapen efter deras arter, och alla kräldjur på marken efter deras arter, och Gud såg att det var gott.”(Äntligen så var det klart! Här har vi beviset för att flygödlor aldrig funnit. Det står inget om kräldjur i luften.)”Och Gud sade; låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika, och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”(”Låt oss”? Vilka oss? Var de fler? Det kan ju inte vara någon annan Gud så noga som Gud är med att påpeka att han är den ende guden. Han måste alltså haft hjälp av boskapsdjuren och de andra att skapa människan. Vi lämnar det öppet så länge, men det kan förklara en hel del.)”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”(Så han hade ingen medhjälpare trots allt? Okej, men lägg märke till att Gud är hermafrodit, eller åtminstone transvestit, eftersom människorna, man och kvinna, båda är hans avbilder.)”Och Gud välsignade dem och sade till dem varen fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden och lägg den under eder; och råden över fiskarna i havet och fåglarna under himlen och över alla djur som röra sig på jorden.” (Där ser ni. Han sade inget om att man måste vara gift. Tack i alla fall för alla djuren vi fick. De är snart slut förresten. Får vi nya då?)”Och Gud sade: Se jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Detta skola I hava till föda.” (Vad? Ska vi vara vegetarianer? Vad ska vi med boskapen till då?)

Gilla

”Men åt alla djuren och åt fåglarna under himlen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa giver jag gröna örter till föda. Och det skedde så.”(Så människor äter frö och frukt? Djur äter gröna örter? Enligt Gud alltså. Ledsen Gud, men det funkar inte riktigt så. Det finns djur som lever på kött. Just kräldjur är väldigt sällan herbivorer, örtätare, och det finns djur som äter frukt. Det finns människor som äter kött och till och med människor som äter gröna örter. Det finns de som hävdar att sallad är bra för oss. Vi har till och med hört talas om människor som äter fisk. Ja, vi vet, det måste kännas hemskt för en troende. Dessutom, om nu Gud bara gav oss frukt och frön att leva på, varför blev han så ursinnig sen när Eva åt ett äpple?)”Och Gud såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det vart afton och det vart morgon den sjätte dagen.” (Det där med dagarna är inte ens värt en kommentar vid det här laget.)”Så blev nu himlen och jorden fullbordade med hela sin Härskara. Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort och Gud vilade på sjunde dagen från det verk som han hade gjort.”(Fullbordade han det eller vilade han? Han kanske vilade halva dagen? Fullbordade på förmiddagen och vilade på eftermiddagen? Han måste ha känt sig lite sliten nu. Inte gjort ett dyft på evigheter, sen plötsligt skapa allt på hur många dagar det nu tog? Djur och människor går väl an, men alla stjärnor? Vilket jobb!)”Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, eftersom han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort när han skapade.”(Återigen en smått förvirrande passage. Vilade han hela dagen? Men när fullbordade han sitt verk då? När Gud drar sig tillbaka för en liten kosmisk eftermiddagslur, har han fortfarande koll då, eller är det helig ande som vaktavlöser?)

Gilla

”Detta är berättelsen om den ordning i vilket allt blev till på himlen och jorden när de skapades, då herren Gud gjorde himmel och jord.”(Jaha, det var det. Inte glömt eller utelämnat något? Bra! Då har vi facit på hur det gick till. Stjärnorna hänger där i sin vattenfyllda rymd för att lysa på oss fruktätare. Lejonen betar örter på savannen tillsammans med boskapen och kräldjuren. Betande boaormar så långt ögat når. I haven, stim av tångmumsande hajar. Och på kvällen, när dagen kommer, blir det mörkt. Det är något som inte stämmer. Kan du komma på vad?)Snilleblixten får gärna publicera sin ”ägg teori” så ska vi kanske ta oss an den också?

Gilla

Här kommer jag med lite lösningar på era ”disputer,”den som anser att jag har fel i mina poänger är välkommen att rätta mig.Den Mäktiga super verk verklighets terräng tao flödar förr el. senare Överallt.I varge dimension vi kan tänka oss o. inte tänka oss.Allt är beroende av den för sitt liv t.ex o. den avvisar dem inte.När Dess Arbete är gjord,kräver den INTE erkännande!Den kläder o. föder b.la allt levande o. kräver INGEN Lydnad av just dig.Ertersom den inte kräver så mycket för egen del,kan den ju tyckas vara av ringa betydelse.Men när allt levande harmoniskt ,naturligt o. självmant m.m. återvänder till DEN ,utan att den kräver det ,kan den verkligen anses som Mäktig.Det är allt mestadels bara därför att den inte gör anspråk på att vara Mäktig,som den kan så Mäktig!Eller hur ?! Tänk på vad detta innebär egentligen.A.T. har talat.

Gilla

Vidare.”Vi” kan ”göra”utan att göra.Arbeta utan att tvinga fram saker hela tiden.Smaka utan att krydda.Se det Stora i det liila o. de många i de få.Man bör ta itu med det svåra medan det fortfarande är lätt.Påbörja stora arbetsuppgifter medan de fortfarande är små.Jämfört med kosmos o. vår galax,utför planeten jorden helt visst svåra ting med lätthet o. åstadkommer stora saker med relativt små medel.Genom att inte sträva efter storhet,uppnår den här brodern sin storhet.Om man tror att allt är lätt ,möter man oftare svårigheter,det är bl.a därför den här brodern ser allt som svårt,men inte nödvändigtvis hela tiden UPPLEVER Något som svårt!Vad sägs om det?!(More might later)A.T. har talat.

Gilla

Kan någon säga mig varför ”Himlen”tillåter vissa saker att hända?Även den här brodern stympas ibland. Min ”Himmelska väg”.Tävlar ej,men är bra på att tillslut vinna.Talar ej så mycket,men svarar alltid ändå på något vis då frågan ställs på rätt sätt.Kräver inte så mycket,men åtlyds ändå oftast.Tycks kaotisk,men uppenbarar även en ypperlig plan för den som så vill.Super verk verklighets terräng ”tao”Himlens Nät kastas vidast omkring o. fasten dess galaktiska filament öglor är så mäktigt stora,går ingenting någonsin förlorat.A.T. har talat.

Gilla

Hej cyklop! Jag tycker att ”vi” redan har visat var ”skåpet”ska stå på den här bloggen,granska gärna mina Aki.Ts. lösningar här uppe,poängerna m.m försök att hitta ev. fel om det ej går att hitta fel (o. då menar jag inte mitt svenska språk,är Finländare.)vad säger mina poäng egentligen?Jag tycker vi bör debattera någon annanstans där vi får bättre respons osv. Ge mig gärna andra ev. debatt sidor o. e-mail adresser du rekommenderar o. håller till på,annars når du mig på aki@aol.se V.Hälsn.Aki.T.

Gilla

Snillet! Du frågade ovan vad bibeln har med Veda skrifterna att göra? Allting givetvis. Det handlar inte om VAD som står i dessa gamla böcker. Det handlar om hur man förhåller sig till det!Joseph Smith dömdes till fängelse för bedrägeri niå månader innan han kom på ett mycket smartare bedrägeri. Att starta en religion!Han satte sig och dikterade ”the book of mormon”. ( Hans fru satt på andra sidan ett draperi och skrev vad han sade ). Själv hävdar han att ärkeängeln Gabriel kom med manuskriptet. Tyvärr, tyvärr så tog ängeln med sig originalet tillbaka till himlen. Jäkla otur för oss eller hur?Vem som helst vid sina sinnens fulla bruk kan förstå att detta är en bluff. Det är inte ens en bra bluff. Det är en dålig bluff.Ändå finns det miljoner människor i en hel delstat som tar denna bok för att vara dikterad av Gud. Det finns presidentkandidater som tack och lov inte vann, men som ställer upp i presidentval, och som tar detta på allvar.En av pingströrelsens mest kända predikanter hette Molle Lindberg. Även han dömd otaliga gånger för bedrägeri innan han kom på att Guds branchen är helt riskfri. ( Ni ber om det). han brukade komma ner från himlen i helikopter till tälltmöten runt om i landet. Han fick deltagarna att kasta upp pengar i luften. Det som stannade kvar i luften tillhörde Gud och det som föll till marken tillhörde Molle! Genialt!Ni sitter där och vänder ut och in på er själva för att kunna tolka era gamla veda sagor till en verklighet ni kan förlika er med. Det är nästan straffbart korkat att förhålla sig till religiösa urkunder på det viset.Eftersom du nu verkar ha en sån enastående fin kontakt med din Gud och eftersom man så sällan får tillfälle att prata med någon med direkt kontakt med självaste gudomen, så måste jag ta tillfället i akt att vidarebefodra en fråga till honom. Kan du ordna det?Vad sa! Måste du röka på först? Whatever. Frågan lyder som följer.Jag tycker att Guden egenskaper ganska väl speglar de analfabetiska epileptiska ökennomader som uppfann honom, men man kan aldrig veta.Jag undrar därför varifrån detta sjukliga mindervärdes komplex kommer ifrån. Är det inte lätt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst?

Gilla

”Mulåsnan är inte skapad av människan, människan har bara mixtrat med gener från olika hästdjur…gener som vår Intelligente Designer kodar och programmerar”Åsnor är ÅsnorHästar är HästarÅsnor kan aldrig vara hästdjur, ELLER?Dessutom säger ju båda länkarna att det är människoskapade djur, och Wikipedia är ju din främsta informationskälla——————————————————”Det sunda och normala är att tjäna Gud, vilket >90% av alla själar i tillvaron gör (9/10 av alla själar lever nämligen i den andliga världen, i Guds framsida),”Förklara gärna varför 90% av själarna kan leva i endast 3/4 delar av vår oändlighet, medans vi själva i materialistiska världen behöver 1/4 av denna oändlighet.För övrigt, eftersom du påstår att Gud funnits i oändlighet, så borde vi inte ens existera. För oavsett hur kort tid efter hans första skapelse vi är så är oändlig tid gånger hur lite tid som helst för att skapa något fortfarande oändligt lång, dvs oändligt, inte möjligt att överskåda ens med hjälp av VEda skrifterna. Säger som du brukar, Oändligt är oändligt och kan inte plötsligt bli ändligt

Gilla

Asnor är HÄSTDJUR!Hästar är HÄSTDJUR!Slutsats?Just precis, ingen som helst organisk evolution har skett!Jo, eftersom i den materiella världen finns det en massa livlös materia, som inte finns i den andliga världen!I den andliga världen är allting levande, allting själar!Eftersom vi minigudar är eviga fragmentariska delar av Gud, så är vi lika eviga som Gud!Finns ingen början eller slut på den medvetna levande andliga energin, som vi minigudar och Gud består av!

Gilla

Hmmm, så åsnor kan vara hästdjur, men människor kan inte vara apdjur. Kan zebror vara hästdjur? —————————————-Varför behöver de då så mycket plats som 3/4 delar av oändligheten? Rent logiskt borde en själ inte ta större plats än att den ryms i minsta lilla kryp, således knappt större än ett knappnålshuvud…… fyller man jorden med alla själar som då befinner sig här, kommer vi på inget vis ens fylla jordens sfär, och jorden sfär fyller ju inte precis så mycket av universums sfär. Vilket i sig gör att 9 gånger jordens sfär inte ens är en bråkdel av universum(som ju är 1/4 av oändligheten), så varför kommer det sig att de behöver så mycket plats som 3/4 av oändligheten // Anders

Gilla

Eftersom Människan inte tillhör djurriket, så kan inte Människan vara något apdjur!Även zebran är ett hästdjur!Därför att 9/10 av alla själar finns i den andliga världen!—————————Att vi Människor inte är apdjur, får du bevis för här:1. Apdjur visas upp på djurparker!2. Apdjur är inte mänskliga!3. Apdjur rakar sig inte!4. Apdjur går alltid topless!5. Apdjur går inte på rockkonserter!6. Apdjur blir inte andäktiga under Högmässan!7. Apdjur sminkar sig inte!8. Apdjur deppar inte ihop om de misslyckas på matteprovet!9. Apdjur finner ingen mening med pensionssparande!10. Apdjur syndar inte!11. Apdjur skvallrar aldrig till grannen!12. Apdjur har inget självmedvetande!13. Apdjur vare sig läser, skriver eller talar!14. Apdjur görs inte ansvariga inför sina handlingar!15. Apdjur är helt styrda av sina drifter och instinkter!16. Apdjur ställer sig inte i bostadskön!17. Apdjur ställer inte upp några planer eller mål med sina liv!18. Apdjur snackar inte vid matbordet!19. Apdjur grubblar inte över döden!20. Apdjur ser inga orsakssamband!21. Apdjur går aldrig på pilgrimsresor!22. Apdjur ångrar inte sina snedsteg!23. Apdjur firar inte födelsedagar!24. Apdjur gör inga börsklipp!25. Apdjur drabbas inte av ångestattacker!26. Apdjur firar inte jul!27. Apdjur författar inga böcker!28. Apdjur blir inte lyriska inför semesterresan!29. Apdjur studerar inte kärnfysik!30. Apdjur bildar inga djurrättsorganisationer!31. Apdjur sörjer inte för gårdagen!32. Apdjur oroar sig inte för morgondagen!33. Apdjur får inga forskarstipendium!34. Apdjur tar aldrig några lån!35. Apdjur har ingen rösträtt!36. Apdjur komponerar inte musik!37. Apdjur könskvoterar inte!38. Apdjur går inte hos tandläkaren!39. Apdjur betalar inte restskatt!40. Apdjur har inget personnummer!41. Apdjur bloggar inte!42. Apdjur får inga Nobelpris!43. Apdjur tar inte studenten!44. Apdjur hänger inte läpp om de inte blir uttagna till ”Idol”!45. Apdjur vaknar utmärkt utan väckarklockor!46. Apdjur genomgår inte trotsåldern!47. Apdjur genomgår inte identitetskriser!48. Apdjur genomgår inte religiösa kriser!49. Apdjur missbrukar inte yttrandefriheten!50. Apdjur använder sig inte av glasögon!51. Apdjur valutaspekulerar inte!52. Apdjur anlitar inte advokater!53. Apdjur duschar inte efter cykelturen!54. Apdjur behöver inga pass!55. Apdjur blir inte generade!56. Apdjur gör inte lumpen!57. Apdjur förstör inte miljön!58. Apdjur hakar inte upp sig på modetrender!59. Apdjur har inga popidoler!60. Apdjur gör inte upp eld!61. Apdjur stiftar inga lagar!62. Apdjur har inget sinne för humor!63. Apdjur plågas inte av samvetskval!64. Apdjur sår inga grödor!65. Apdjur sitter inte inne på hispan!66. Apdjur fängslas inte för narkotikabrott!67. Apdjur går inte på bröllop!68. Apdjur går inte på begravningar!69. Apdjur får vare sig barnbidrag eller socialbidrag!70. Apdjur betalar inga räkningar!71. Apdjur försvarar sig med tänder och klor!72. Apdjur moraliserar inte!73. Apdjur biktar sig inte!74. Apdjur tämjer inte andra djur!75. Apdjur filosoferar inte!76. Apdjur bygger inga fabriker!77. Apdjur sitter inte fängslade misstänkta för mord!78. Apdjur spelar inte hockey!79. Apdjur har inget behov av sängar!80. Apdjur blir inte bröstfixerade!81. Apdjur knarkar inte ihjäl sig!82. Apdjur programmerar inte datorer!83. Apdjur delar inte upp sina medborgare efter nationaliteter!84. Apdjur borstar inte tänderna efter maten!85. Apdjur delar inte ut betyg till varann!86. Apdjur känner ingen skadeglädje!87. Apdjur följer inga recept när de lagar till sin mat!88. Apdjur ingår inga fallskärmsavtal!89. Apdjur utför inga djurförsök!90. Apdjur har inga sällskapsdjur!91. Apdjur adlar inte varann!92. Apdjur saknar rationell intelligens!93. Apdjur känner inga prestationskrav!94. Apdjur driver inga slakthus!95. Apdjur utför inga aborter!96. Apdjur prostituerar sig inte!97. Apdjur åker inte dit för rattfylla!98. Apdjur går inte på dagis eller skola!99. Apdjur käkar inga sömnpiller!100. Apdjur åker inte snålskjuts i vårdapparaten!101. Apdjur utbildar sig inte till präster!102. Apdjur är inte kunskapstörstande!103. Apdjur behöver ingen sexualupplysning!104. Apdjur klarar sig utmärkt utan riksdag och regering!105. Apdjur ligger inte på stranden och solar sig!106. Apdjur har inga skyldigheter!107. Apdjur demonstrerar inte för bättre levnadsförhållanden!108. Apdjur äger inget land!109. Apdjur klarar sig utmärkt utan pengar och bankkonton!110. Apdjur har begränsade parningsperioder!111. Apdjur klarar sig utmärkt utan kläder och skor!112. Apdjur åker aldrig till Las Vegas på smekmånad!113. Apdjur begår aldrig mened!114. Apdjur tillber inte Gud!115. Apdjur utför inga terrorattentat!116. Apdjur hemfaller inte åt rasism!117. Apdjur stressar inte iväg till jobbet!118. Apdjur hänger aldrig på Stureplan!119. Apdjur köper inte sin mat på stormarknaden!120. Apdjur har inga mänskliga rättigheter!121. Apdjur gör inga medvetna reflekterande val!122. Apdjur består inte av mänskliga celler!123. Apdjur har ingen fri vilja att välja leva ett andligt liv!

Gilla

Eftersom Människan inte tillhör djurriket, så kan inte Människan vara något apdjur!Även zebran är ett hästdjur!Därför att 9/10 av alla själar finns i den andliga världen!—————————Att vi Människor inte är apdjur, får du bevis för här:1. Apdjur visas upp på djurparker!2. Apdjur är inte mänskliga!3. Apdjur rakar sig inte!4. Apdjur går alltid topless!5. Apdjur går inte på rockkonserter!6. Apdjur blir inte andäktiga under Högmässan!7. Apdjur sminkar sig inte!8. Apdjur deppar inte ihop om de misslyckas på matteprovet!9. Apdjur finner ingen mening med pensionssparande!10. Apdjur syndar inte!11. Apdjur skvallrar aldrig till grannen!12. Apdjur har inget självmedvetande!13. Apdjur vare sig läser, skriver eller talar!14. Apdjur görs inte ansvariga inför sina handlingar!15. Apdjur är helt styrda av sina drifter och instinkter!16. Apdjur ställer sig inte i bostadskön!17. Apdjur ställer inte upp några planer eller mål med sina liv!18. Apdjur snackar inte vid matbordet!19. Apdjur grubblar inte över döden!20. Apdjur ser inga orsakssamband!21. Apdjur går aldrig på pilgrimsresor!22. Apdjur ångrar inte sina snedsteg!23. Apdjur firar inte födelsedagar!24. Apdjur gör inga börsklipp!25. Apdjur drabbas inte av ångestattacker!26. Apdjur firar inte jul!27. Apdjur författar inga böcker!28. Apdjur blir inte lyriska inför semesterresan!29. Apdjur studerar inte kärnfysik!30. Apdjur bildar inga djurrättsorganisationer!31. Apdjur sörjer inte för gårdagen!32. Apdjur oroar sig inte för morgondagen!33. Apdjur får inga forskarstipendium!34. Apdjur tar aldrig några lån!35. Apdjur har ingen rösträtt!36. Apdjur komponerar inte musik!37. Apdjur könskvoterar inte!38. Apdjur går inte hos tandläkaren!39. Apdjur betalar inte restskatt!40. Apdjur har inget personnummer!41. Apdjur bloggar inte!42. Apdjur får inga Nobelpris!43. Apdjur tar inte studenten!44. Apdjur hänger inte läpp om de inte blir uttagna till ”Idol”!45. Apdjur vaknar utmärkt utan väckarklockor!46. Apdjur genomgår inte trotsåldern!47. Apdjur genomgår inte identitetskriser!48. Apdjur genomgår inte religiösa kriser!49. Apdjur missbrukar inte yttrandefriheten!50. Apdjur använder sig inte av glasögon!51. Apdjur valutaspekulerar inte!52. Apdjur anlitar inte advokater!53. Apdjur duschar inte efter cykelturen!54. Apdjur behöver inga pass!55. Apdjur blir inte generade!56. Apdjur gör inte lumpen!57. Apdjur förstör inte miljön!58. Apdjur hakar inte upp sig på modetrender!59. Apdjur har inga popidoler!60. Apdjur gör inte upp eld!61. Apdjur stiftar inga lagar!62. Apdjur har inget sinne för humor!63. Apdjur plågas inte av samvetskval!64. Apdjur sår inga grödor!65. Apdjur sitter inte inne på hispan!66. Apdjur fängslas inte för narkotikabrott!67. Apdjur går inte på bröllop!68. Apdjur går inte på begravningar!69. Apdjur får vare sig barnbidrag eller socialbidrag!70. Apdjur betalar inga räkningar!71. Apdjur försvarar sig med tänder och klor!72. Apdjur moraliserar inte!73. Apdjur biktar sig inte!74. Apdjur tämjer inte andra djur!75. Apdjur filosoferar inte!76. Apdjur bygger inga fabriker!77. Apdjur sitter inte fängslade misstänkta för mord!78. Apdjur spelar inte hockey!79. Apdjur har inget behov av sängar!80. Apdjur blir inte bröstfixerade!81. Apdjur knarkar inte ihjäl sig!82. Apdjur programmerar inte datorer!83. Apdjur delar inte upp sina medborgare efter nationaliteter!84. Apdjur borstar inte tänderna efter maten!85. Apdjur delar inte ut betyg till varann!86. Apdjur känner ingen skadeglädje!87. Apdjur följer inga recept när de lagar till sin mat!88. Apdjur ingår inga fallskärmsavtal!89. Apdjur utför inga djurförsök!90. Apdjur har inga sällskapsdjur!91. Apdjur adlar inte varann!92. Apdjur saknar rationell intelligens!93. Apdjur känner inga prestationskrav!94. Apdjur driver inga slakthus!95. Apdjur utför inga aborter!96. Apdjur prostituerar sig inte!97. Apdjur åker inte dit för rattfylla!98. Apdjur går inte på dagis eller skola!99. Apdjur käkar inga sömnpiller!100. Apdjur åker inte snålskjuts i vårdapparaten!101. Apdjur utbildar sig inte till präster!102. Apdjur är inte kunskapstörstande!103. Apdjur behöver ingen sexualupplysning!104. Apdjur klarar sig utmärkt utan riksdag och regering!105. Apdjur ligger inte på stranden och solar sig!106. Apdjur har inga skyldigheter!107. Apdjur demonstrerar inte för bättre levnadsförhållanden!108. Apdjur äger inget land!109. Apdjur klarar sig utmärkt utan pengar och bankkonton!110. Apdjur har begränsade parningsperioder!111. Apdjur klarar sig utmärkt utan kläder och skor!112. Apdjur åker aldrig till Las Vegas på smekmånad!113. Apdjur begår aldrig mened!114. Apdjur tillber inte Gud!115. Apdjur utför inga terrorattentat!116. Apdjur hemfaller inte åt rasism!117. Apdjur stressar inte iväg till jobbet!118. Apdjur hänger aldrig på Stureplan!119. Apdjur köper inte sin mat på stormarknaden!120. Apdjur har inga mänskliga rättigheter!121. Apdjur gör inga medvetna reflekterande val!122. Apdjur består inte av mänskliga celler!123. Apdjur har ingen fri vilja att välja leva ett andligt liv!

Gilla

”Eftersom Människan inte tillhör djurriket, så kan inte Människan vara något apdjur! Även zebran är ett hästdjur!”Konstigt eftersom Zebran har mindre gener gemensamt med hästar än vad vi har med apor.——————————-”Därför att 9/10 av alla själar finns i den andliga världen!”Förklarar fortfarande inte varför de behöver så mycket plats i sitt andliga tillstånd. Du säger ju att 1/10 av själarna behöver 1/4 därför att vi har så mycket själslös materia här, men fortfarande är en själ så pass liten att 9/10 borde kunna rymmas på en plats 9 gånger jordens sfär. Varför då så mycket extra plats? // Anders

Gilla

Livet finns inte bara på jorden, liv finns på alla himlakroppar i alla galaxer!Blir en hel del plats…

Gilla

1. Apdjur visas upp på djurparker! -> Det gjorde även svarta människor, handikappade människor och en del andra människor förr i tiden, men du kanske inte ser dessa som fullvärdiga människor heller2. Apdjur är inte mänskliga! -> A.Hitler, S.Hussein, Kadaffi och en hel del andra iklädda människoform är inte hller ett dugg mänskilga, men inte kallar du de för något annat än människor, eller hur?3. Apdjur rakar sig inte! -> Inte barn heller, är de mindre människor för det?4. Apdjur går alltid topless! -> Många afrikaner, sydamerikanska indianer och aboriginals gör också det, är de inte människor?5. Apdjur går inte på rockkonserter! -> Min farmor och farfar, må de vila i frid, skulle aldrig sätta sin fot där heller, betecknar du dem som mindre mänskilga?6. Apdjur blir inte andäktiga under Högmässan! -> Finns många ateister som inte heller känner någon andäktighet vid högmässa, är vi inte människor?7. Apdjur sminkar sig inte! -> Faktum är att jag inte heller gör detta, är jag då mindre människa?8. Apdjur deppar inte ihop om de misslyckas på matteprovet! -> Jag misslyckades aldrig, är jag då mer människa än övriga?9. Apdjur finner ingen mening med pensionssparande! -> Nej, med tanke på hur reglerna ändras hela tiden, så finns det nog många som tycker det verkar idiotiskt att pensionsspara10. Apdjur syndar inte! -> Det gör väl inte du heller, är du inte människa?11. Apdjur skvallrar aldrig till grannen! -> Detta kan du omöjligt veta eftersom du inte pratar deras språk. Kan ju säga detsamma om Kineser, eftersom jag inte kan veta vad de pratar om då kinesiska inte är ett språk jag behärskar12. Apdjur har inget självmedvetande! -> Det finns många bevis på att både apor och andra djur är fullt medvetna om sig själva13. Apdjur vare sig läser, skriver eller talar! -> Det vet du inte ett dyft om, de talar såklart inte svenska, men det är ju en ganska begärnsad del av mänskilgheten som gör det.14. Apdjur görs inte ansvariga inför sina handlingar! -> Skulle jag definitivt tro att de gör. Både inom sin egen grupp, men också av oss människor, om en gorilla dödar ett gäng människor kan du räkna med att denna kommer jagas och avrättas15. Apdjur är helt styrda av sina drifter och instinkter! -> Precis som vi människor16. Apdjur ställer sig inte i bostadskön! -> De har inget behov av detta, men det gäller många andra människor också…. skulle kunna fortsätta hela vägen ner, men orkar inte, har ju faktiskt ett liv att sköta. Det jag vill säga är att dina argument även om de till stor del verkar ironiska, så är de främst patetiska

Gilla

Skillnaden är att det finns människor som sminkar sig, det finns människor som går på rockkonserter, det finns människor som hänger på Stureplan, det finns människor som finner mening med pensionssparande, det finns människor som är mänskliga, osv, osv…till skillnad mot APDJUR!

Gilla

Blixten jämför 1.Dna informationsbit mängd relativt chimpans o. homo sapiencis.2. Hjärnvikt massa.ovolym(särskillt HJÄRNBARKEN,limpiska systemet o. R-komplexet.)relativt hel kropps massa o, volym mellan chimpans o. människa. chimpansen är för övrigt hur du än mäter mycket nära släkt med oss .Kom också ihåg att en chimpans kan lära sig tecken språk som har logisk menings byggnad osv. Den kan ej prata pga sin strypanatomi. Men en chimpans har t.ex bättre korttidsminne än människan.Vidare,Cro-Magnon människan homo sapiensis dvs du o. jag har knallat runt på jorden åtminstone 100 000 år utan ”din religion” o. överlevt,människans hjärnvolym är 1350cm3.Neanderthal ”människan hade större hjärna än vi med sina 1450cm3 hur förklarar du det?Neanderthalaren levde för ca.200 000-300 000 år sedan bör väll nämnas.Det stolta ”apdjuret”Aki.t. från finland har talat.Så märkligt va!Jag kan åtminstone 3 språk.Men jag avhöll mig från Finskan just nu för er skull.(Perkele.)(A.fnissar)

Gilla

Likheterna i Människans och schimpansens DNA fortsätter att SJUNKA ju mer forskningen går framåt och man närmar sig de riktiga siffrorna (nere i 70% nu), vilket börjar så allvarliga tvivel hos de evolutionstroende:http://krishnascience.com/News/?p=198Slutsats?Just precis, vi har INTE flummat fram från de osaliga apdjuren!Cro Magnon = Art inom Människosläktet, något större hjärna än dagens människa, mer kultiverade, noblare, konstnärligare och hade stort intresse för astronomi! Denna människoart hade ingenting med apdjur att göra:http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid6.htmHomo Neanderthalensis = Art inom Människosläktet, hade större hjärnor än dagens människa, och var mer utvecklade kulturellt, intellektuellt och andligt. Denna högt utvecklade människoart hade ingenting gemensamt med några apdjur:http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation24.phphttp://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13a.htmhttp://www.evolutionnews.org/2007/05/neanderthals_are_they_us_or_ar.htmlHär, en 2 800 Miljoner år gammal räfflad, sfärisk metallkula, i Sydafrika:http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vkhttp://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/grooved_sphere.htmhttp://community-2.webtv.net/WF11/3BillionYearOldhttp://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.htmlhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htmHär, en 600 Miljoner år gammal metallvas, i Massachussets, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”Scientific American” 5 juni, 1852)Här, 600 Miljoner år gamla järnstänger, i Skottland:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htmHär, 500-600 Miljoner år gamla bokstavsavtryck i betongblock, i Pennsylvania, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/other.htmhttp://www.forbiddenarcheology.com/anomalous.htm(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol.19, 1831)Här, ett 505-590 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Utah, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558http://www.angelfire.com/nt/dragon9/UNOFFICIAL.htmlhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”Creation Research Quarterly”, 5(3): 97-102)Här, ett 500 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Lake Windermere, England:http://library.thinkquest.org/27407/creation/oshoe.htmhttp://s8int.com/page12.html(Publicerat i Naturhistoriska tidsskriften ”The Field”, 1948)Här, en 425 Miljoner år gammal människoskalle + skelett, i Missouri, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961(Publicerat i ”Scientific American”, 1880)Här, 400 Miljoner år gamla konstnärliga mönster i sandsten, i Pennsylvania, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103http://s8int.com/page12.html(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 1, 1822)Här, en 360-408 Miljoner år gammal järnspik, i Kingoodie, Skottland:http://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_hammerhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”British Association for the Advancement of Science”, 1844)Här, ett 345 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm(Publicerat i ”US Journal of Ancient Culture Relic Research”, volume 7, 1885 och i ”US Science Journal”, volume 5)Här, en 320-360 Miljoner år gammal guldtråd, i Tweed, England:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm(Publicerat i ”London Times”, 22 juni 1844)Här, en 312 Miljoner år gammal järnkopp, i Oklahoma, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=64(Publicerat i ”Creation Research Society Quarterly”, 7: 201-202 – W.H. Rusch, Sr.1971)Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”The American Antiquarian”, januari 1885)Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga artefakter, i Aix-en-Provence, Frankrike:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://byerly.org/whatifo.htm(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol 2, 1820)Här, ett 286-320 Miljoner år gammalt människoskelett, i Illinois, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=940http://www.21stcenturyradio.com/hiddenhistory.htm(Publicerat i ”The Geologist”, december 1862)Här, en 286 Miljoner år gammal polerad betongmur, 130 meter lång, i Oklahoma, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://perdurabo10.tripod.com/themindofjamesdonahue/id369.html(Kolgruvan stängdes omgående (1928) och arbetarna ombads att ”knipa käft”)Här, en 270 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”The American Journal of Science and Arts”, 1:5:223-312, 1822)Här, en 260-320 Miljoner år gammal guldkedja, i Illinois, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899(Publicerat i ”The Morrisonville Times”, 11 juni, 1891)Här, ett 260-320 Miljoner år gammalt skulpterat stenföremål, i Iowa, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”Daily News” Omaha, 2 april, 1897)Här, 260 Miljoner år gamla hieroglyfer snidade i skiffer, i Ohio, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmHär, 250-310 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:http://www.mysteryofamerica.comhttp://www.morticom.com/categoryweirdearthanomalies.htmhttp://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.htmlHär, ett 250 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i Pennsylvania, USA:http://www.bradandsherry.com/mysteriespast02.htmHär, ett 225 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:http://www.asianresearch.org/articles/2621.htmlhttp://library.thinkquest.org/27407/creation/shoe.htmHär, ett 213-248 Miljoner år gammal skosula, i Nevada, USA:http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.htmlhttp://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_nevada.html(Publicerat i ”New York Sunday American”, 8 oktober, 1922)Här, ett 210-230 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, och ovanpå det ett fotavtryck av en dinosaurie, i Nevada, USA:http://en.epochtimes.com/news/5-2-21/26557.htmlHär, en 200 Miljoner år gammal, slät skiffervägg täckt av hieroglyfer i högrelief, i Kalifornien, USA:http://s8int.com/page12.html(Publicerat i ”The Los Angeles News”, 17 december, 1869)Här, 150-200 Miljoner år gamla mänskl
iga fotavtryck, i Turkmenistan:http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_turkmenistan.htmlhttp://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/dinosaurs.aspHär, ett 150 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i West Virginia, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558(Publicerat i ”American Anthropologist”, volume 9, 1896)Här, 135 Miljoner år gamla människoskelett och artefakter, i Colorado, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961(Publicerat i ”The Saturday Herald”, 10 april 1867)Här, en 120 Miljoner år gammal reliefkarta, i Ryssland:http://www.xpeditionsmagazine.com/magazine/articles/Russia/russia.htmlhttp://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html(Vetenskapsmän från Bashkir State University)Här, ett 110 Miljoner år gammalt mänskligt handavtryck, i Texas, USA:http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.htmlhttp://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Impossible-Fossils.htmhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htmHär, 100 Miljoner år gamla människoskelett, i Utah, USA:http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

Gilla

I så fall borde ju inte åsnor vara hästdjur eftersom1. Åsnor har kort man.2. Åsnor följer inte en människa.3. Åsnor är inte tåliga för kyla. 4. Åsnor har inte 11 månaders dräktighetstid.5. Åsnor skenar inte när dom blir skrämda.6. Åsnor kan inte springa i 60 km/timme7. Åsnor gnäggar inte, dom skriar.8. Åsnor har inte andra färger än grått.9. Åsnor har inte korta öron.10. Åsnor har inte 64 kromosomer.

Gilla

Åsnor är de facto hästdjur!

Gilla

Åsnor är de facto hästdjur!————Jag har använt samma bevisning som du gjorde tidigare.Om åsnor är hästdjur (vilket dom är) så faller ditt bevis för att människor inte är apdjur.

Gilla

Det gör det inte alls, eftersom Människan inte tillhör djurriket!Till skillnad från hästdjur, apdjur, kattdjur, oxdjur, osv, så har Människan skänkts den gudagivna fria viljan!Dessutom är inte djuren skapade till Guds avbild…

Gilla

Blixten, ett tips: de där långa länklistorna med ”bevis” bestående av den ena flermiljonåriga mänskliga artefakten efter den andra, från minimalt pålitliga kreationistsidor, ibland med hänvisning till artiklar från ARTONHUNDRATALET, hjälper inte riktigt din argumentation…

Gilla

Faktum är att INGET av alla dessa hundratals väldokumenterade vetenskapligt publicerade FYND, någonsin har DEMENTERATS eller ÖVERBEVISATS!ICKE ETT ENDASTE!

Gilla

”Det gör det inte alls, eftersom Människan inte tillhör djurriket!”Nu låter du som ett litet barn, buhu så e det minsann inte, för jag vet bäst.Här får du svart på vitt att din argument är patetiska eftersom det går att bevisa att åsnor är åsnedjur och inte hästdjur, med precis samma argumentation som du använder för att ”bevisa” att människan inte tillhör djursläktet.För övrigt kan du skippa länkar till Krishnasciens, för de är inte oberoende bevis för något utan bara en text som vem som helst kan skriva ihop. Så är det förvisso med alla andra länkar också, men trovärdigheten är ju klart större om man använder sig av oberoende källor”Skillnaden är att det finns människor som sminkar sig, det finns människor som går på rockkonserter, det finns människor som hänger på Stureplan, det finns människor som finner mening med pensionssparande, det finns människor som är mänskliga, osv, osv…till skillnad mot APDJUR”BEVIS FÖR ATT MÄNNISKOR ÄR DJUR* Människor bor i djungel* Människor äter andra människor* Människor går toppless* Människor fortplantar sig med sina egna avkommor* Människor dödar sina egna avkommor* Människor har parningsritualer* Människor har ett hirarkist system* Människor är enkönade* Människor har sju nackkotor precis som alla andra däggdjur…. även här kan jag fortsätta till ett par hundra, men orkar helt enkelt inte eftersom jag måste tillbaka till jobbet efter lunchenYtterliggare en sak som är intressant i debatten är att du snillet, ständigt hänvisar till vetenskapliga källor som stämmer överens med din sak, men så snart samma forskare visar något annat har de fel i just det. Ta bara det att du kategoriserar djuren, efter hur vetenskapen kategoriserar, utom just när det gäller däggdjuret människan. // Anders

Gilla

”Men trovärdigheten är ju klart större om man använder sig av oberoende källor.”Ge oss då något exempel på en oberoende källa, tack!Däggdjuret människan?Människan är en däggmänniska:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/manniskan-ar-inget-daggdjur-utan-en-dagg-manniska-djuren-tillhor-djurriket-123-solklara-belagg

Gilla

aceeo skriver: ”Ytterliggare en sak som är intressant i debatten är att du snillet, ständigt hänvisar till vetenskapliga källor som stämmer överens med din sak, men så snart samma forskare visar något annat har de fel i just det. ”Just så. Om en vetenskapare säger att man med hänvisning till alltings relativitet på sätt och vis KAN säga att Jorden är i mitten av hela smeten, så blir det genast ett ”bevis” för geocentrism. ÄVEN OM RESTEN av texten och hela dess sammanhang handlar om Universums utvidgning.Russinen ur kakan, gott kanske. Men inte särskilt vetenskapligt.

Gilla

Bara för att ”vetenskapsmännen” har fel i mycket, betyder inte att de därmed har fel i allt!

Gilla

…eller hur en text om en RAFFINERING av Big Bang-teorin förvanskas till ett ”bevis” för att ”vetenskapen tycker teorin är föråldrad = falsk!”

Gilla

FÖRRESTEN!!!Vart har månbluff-sidan tagit vägen? Den kan ju inte ha tagits bort för att Blixten blivit överbevisad, för sådana tankar existerar ju inte där uppe på den höga tron där han huserar.

Gilla

Fråga Aftonbladets moderatorer…

Gilla

”ICKE ETT ENDASTE!”Tok heller. Det räcker ju att se på de där Utah-skeletten; de flesta verkar överens om att de är några hundra år gamla. Men DIN källa håller fast vid ”100 miljoner år”, och då är det självklart det DU håller fast vid.”Bara för att ”vetenskapsmännen” har fel i mycket, betyder inte att de därmed har fel i allt!”Men det är ju helt tokigt att rycka loss några ord och kalla dem ”vetenskapligt bevisade” när sammanhanget förkastas! Gaahh! Helt tokigt! VEM SOM HELST kläcker väl ur sig nåt man håller med om ibland, men det gör ju inte den personen till en TOVÄRDIG KÄLLA för vad som helst!?

Gilla

TOVÄRDIG = TROVÄRDIGMan vet aldrig, det kan ju reta någon.

Gilla

”Fråga Aftonbladets moderatorer…”Så intresserad är jag inte. Men jag antar väl att nonsenskvoten hade överskridits.

Gilla

Vem avgör vad som är nonsens och vad som inte är nonsens?Varför skulle det vara nonsens att avslöja Månbluffen 1969?

Gilla

Jag tror inte tråden plockats bort av nonsensskäl, förstås.Men argumenten för att apolloprojektet skulle vara en bluff är till största delen nonsens. Några få argument kanske inte är ren nonsens – men ändå lätta att motbevisa.

Gilla

Vetenskapliga fotoanalyser ger oss uppenbara bevis för att det inte är Solen som syns på månbilderna! Man har använt sig av strålkastare och dessutom har man fejkat ”Solen” alldelse för stor! Solen borde nämligen vara närmare 4 ggr MINDRE än jorden, sedd från månen:http://www.aulis.com/sunsize.htmhttp://www.aulis.com/further_findings.htmDet är ju fullständigt uppenbart att Solen fejkades med hjälp av strålkastare, vilket vi ser på alla bilder i nästa video. Det är även strålkastare som reflekteras i astronauternas visirer, som vi ser i videon därefter:VIDEO-bevis:http://www.youtube.com/watch?v=EaV7QB_ReTwhttp://www.youtube.com/watch?v=1gD2P-Po_GkSNACKA OM ATT FEJKA…

Gilla

Först och främst, skriv inte ”vetenskaplig” när du inte förstår hur den vetenskapliga metoden fungerar, och inte ens tror på den själv.Fånigt nr 1: Det är ju inte SOLEN som är så där stor, det är det starka SKENET. Själva solen finns väl där i mitten någonstans, men för att bara se solskivan skulle man väl behöva lägga på ett kraftigt filter eller ställa om bländaren eller så. Så vitt jag minns gjordes inga fininställningar, de var instälda på förväg eftersom man hade tjocka handskar på sig (rätta mig den som vet bättre).Fånigt nr 2: Att mixtra med nivåerna på ett foto är ingen ”vetenskaplig analys”.Fånigt nr 3: Äsch det blir bara fånigt att ta det ett efter ett; det handlar alltid om ”märkliga saker på foton” som i 10 fall av 10 kan förklaras på mycket enklare sätt än som bevis på bluff. Saker som syns (skum fyrkantig grej): en del av ett fotavtryck där resten inte syns p.g.a. hur ljuset faller. Saker som inte syns (däckspår efter månbil): där inte fotspår förstört spåren SYNS de faktiskt, på bilder med bättre upplösning, och där de inte syns är det större möjlighet att det har med hur ljuset faller (spåren lär vara mycket grunda) att göra än att någon, vaddå, LYFT dit bilen? Varför skulle de inte ha rullat den i alla fall? Långsökt. Och om övriga bildanalyser är sanna (folk KAN fejka åt andra hållet, vet du), är det verkligen säkert att slutsatserna är korrekta? Är fotona hämtade från korrekta källor? Om det faktiskt skett retusch, är det säkert att det är för att dölja en bluff, och inte bara för att snygga till dem (vilket kan hända med ALLA bilder inför publicering till exempel)?Klart ofullständigt. Och med tanke på hur enormt mycket material det finns att gräva i, är det så väldigt klena ”bevis” man lyckas hitta hela tiden. Och det finns ALLTID folk som lätt kan förklara varför saker ser ut som de gör; även om detta förstås aldrig övertygar de konspirationstroende. OCH ALDRIG SLUTAR MAN ANVÄNDA DE SÄMSTA…Filmerna: men lägg av. Det handlar om olika kameror vid olika tillfällen, med fullständigt olika förutsättningar. Kan inte jämföras rakt av. Enormt klen bevisning.Nej, jag orkar inte hårdgranska varje grej av de här ”bevisen”. För vet du vad. Det finns så ENORMT mycket som talar för att apolloprojektet utfördes som dokumenterat, en sådan OCEAN av dokumentation. Och så ruskigt få konkreta invändningar, som dessutom i princip aldrig görs av människor som borde veta. Åtminstone inte av tillräckligt många. Inga av mina bekanta som JOBBAR med den här sortens teknik har någonting att invända. Bara…- vänta, här har vi ju det slutgiltiga definitiva ur-beviset:http://www.cracked.com/funny-44-conspiracy-theories/

Gilla

ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT eller möjligt att jänkarna under en 3-års period under farfars primitiva tid, lyckades resa månen tur/retur 6 ggr på raken, utan några som helst tekniska missöden (apollo 13 iscensatt), när vi under vårt teknologiskt framskridna 2000-tal gång efter annan misslyckats fatalt (Challenger, Columbia), under picknickresor som varit 1000 gånger kortare än de påstådda månfärderna…Hade de Gud Fader själv som andrepilot? :-)Christer Fuglesang tvingas ju till ständiga avbrott och förseningar pga lite regnväder och ventilproblem, men vi ska alltså ha rest månen tur/retur 6 ggr på raken 1969-1972…SJUKT!

Gilla

…och sen är det ju så otacksamt att leta efter förklaringar när du ändå är OFÖRMÖGEN att bli överbevisad, då månresor fullständigt strider mot din religion. Eller hur? Om du så blev transporterad dit själv skulle du inte tro på det, för det ÄR ju omöjligt enligt Vedaskrifterna, inte sant?

Gilla

Omöjligt med våra dagars mekaniska hjälpmedel!Däremot är det inga problem för mystiska yogier att ta sig dit…

Gilla

Whoah. Råkade titta lite vidare på den där Aulis-sajten, mot bättre vetande. De verkar ju inte vara de skarpaste knivarna i lådan, ens vad gäller fotografi. Uff. Där var femton minuter förlorade. Åter till jobbet.

Gilla

Ja, det är rimligt. Apolloprojektet löpte under 14 år, kostade en enorm massa pengar, krävde en enorm arbetsinsats av en enorm massa människor. Alla moment i projektet är fullt granskningsbara vad gäller teoretisk och praktisk fysik, teknologi osv. Och VÄLDIGT väldokumenterade. Att få en bluff av sådan magnitud att hålla vatten i 40 år vore SVÅRARE än att skicka någon till månen.Apollo 13 var långt ifrån det enda tekniska missödet; under varenda uppdrag gick diverse saker mer eller mindre snett (liksom under det långa förarbetet – GISSA om det exploderade raketer på startplattformarna innan man satte mänskor i dem). Problemen är väldokumenterade, liksom sätten på vilka man kom till rätta med dem.Och angående ”problemen” med dagens rymdteknik: en rymdfärja är i rymden just nu, och det gjordes fem turer förra året; snart 130 turer sedan 1981. Färjorna har sedan ganska länge ansetts föråldrade och gör sina sista turer i år. Att de inte kan skjutas upp hur som helst är väl inte så konstigt – men det var knappast så att apolloraketerna körde iväg hur som helst heller, efter att ha vridit om nyckeln och släppt på kopplingen.Dessutom: det skjuts upp saker i rymden HELA TIDEN. Det finns tusentals satelliter i olika sorters omloppsbana kring Jorden. Vi har skickat obemannade sonder till månen och planeterna i solsystemet, liksom till kometer på förbifärd. Vår grundläggande kunskap i fysik och matematik gör att vi kan styra en sond vid Saturnus, över en miljard kilometer bort, så att den vid en specifik tidpunkt riktar kameran mot en av Saturnus månar, ett par miljoner kilometer bort, när den passerar framför en annan måne, tre miljoner kilometer bort.Vi är inte så jäkla kassa nu som du verkar tro. Och vi var inte så dumma för fyrtio år sedan heller. Men man måste kanske förstå lite av grundläggande fysik, och vetenskapens regler, för att uppskatta det.

Gilla

Och, för övrigt, angående ”vårt teknologiskt framskridna 2000-tal”: Columbia förolyckades 2003; Challenger 1986. 17 år tidigare. Däremellan flögs över 80 turer.

Gilla

Och samtidigt påstår man att vi gjorde 1000 ggr längre resor på farfars tid 1969-1972, 6 ggr dessutom…till Månen…go figure…

Gilla

JA?Antyder du att jag är dum på något sätt, eller?Det är ingenting konstigt med det. Fascinerande, men inte konstigt. Avstånden är enormt mycket längre, men grunderna för månfärderna är ren fysik – gammal hederlig KUNSKAP och VETENSKAP om hur kroppar rör sig, hur mycket kraft som krävs för att göra si eller så. Får man väl iväg farkosten åt rätt håll behöver avståndet inte spela så himla stor roll; rent krasst så färdas rymdfärjorna minst lika LÅNGT, bara att de ligger i närheten av Jorden medan de gör det. Det kan vara värt att tänka på att den första obemmanade sonden till en ANNAN PLANET – det är något helt annat än vår egen måne, det – anlände till Venus redan 1962. (Men det är förstås ingenting du har intresse av eller möjlighet att tro på.)Och det var ett himla tjat om din farfar. Hur ung är du egentligen? Tror du att din farfar åkte runt i en T-Ford och slogs mot dinosaurier? Månfärderna skedde under mina första år. Tekniken var inte på stenåldersnivå då.Och än en gång: ALLT FINNS DOKUMENTERAT. Från minsta beståndsdel av apolloraketerna (ett antal miljoner bara där) till hart när varenda minut av varenda uppdrag, och allt arbete däremellan. Eftersom du per automatik varken KAN eller VILL tro på månfärderna, vilka bevis man än skulle presentera för dig, har du förstås inget intresse av att sätta dig in i ämnet – men för mig, som alltid varit intresserad, och som läst och studerat ganska mycket om månfärderna (och annan rymdfart) står det alldeles solklart att det inte är någonting mystiskt med hur de klarade av det hela. ALLT finns dookumenterat, du skulle nästan kunna bygga din egen månraket om du ville. Så för att iscensätta den här enorma fejken skulle de behöva göra allt de behöver göra OM de ska skicka raketer till månen, men de måste dessutom fabricera fullgod dokumentation, kompletta radiokonversationer, filmad tyngdlöshet… radiosändningar FRÅN NÅGONSTANS PÅ VÄG MOT MÅNEN (det var ju inte precis som om NASA var de enda som kunde ta emot radiosändningarna, va)… hitta på alla småsaker som inte gick riktigt som de skulle; hela Apollo 13-historien med ÄNNU fler variabler som måste vara vattentäta när folk börjar granska. Bränna ihjäl tre astronauter på startplattan i Apollo 1. Fejka alla dessa tusentals foton, timme efter timme efter timme med film som ÄN IDAG håller vatten (trots några enstaka rättshaverister som sitter och försöker påstå att än den ena, än den andra lilla mörka fläcken på något foto är otvetydigt bevis på att allt var en bluff.Så DET skulle de ha kunnat göra ”på farfars tid”? När Hollywoods alla miljarder dollar ÄNNU inte kan göra prestera två timmars science fiction-film där man inte kan hitta ett otal missar?Och så handlar det heller inte om att det är du, den ointresserade, religiöst flumdamentalistiske konspirationsteoretikern, eller jag, den relativt insatte rymdforskningsfantasten, som gör den slutliga bedömningen: det finns hundratusentals människor runt omkring oss, som JOBBAR med de här ämnena… själv känner jag både astronomer och fysiker, till och med en del som jobbar med saker som har indirekt eller direkt koppling till rymdfärder. Och då handlar det inte om hemlighetsfulla gubbar i vita rockar, utan det kan vara vanliga unga killar och tjejer vid universitet och institutioner i vanliga svenska städer. Och utomlands.Och vet du vad: det är aldrig DE som protesterar. DE hittar inget att anmärka på i all denna dokumentation. De som VERKLIGEN skulle kunna hitta fel.Utan bara ensamma små konspirationsteoretiker som tittar på andras hemmaklippta youtubefilmer, där missuppfattningar och dålig vetenskapskoll får fritt spelrum.Än en gång: http://www.cracked.com/funny-44-conspiracy-theories/Go figure.

Gilla

Hur kommer det sig då att en stor andel av USA:s befolkning genomskådat Månbluffen?

Gilla

”ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT eller möjligt att jänkarna under en 3-års period under farfars primitiva tid, lyckades resa månen tur/retur 6 ggr på raken, utan några som helst tekniska missöden (apollo 13 iscensatt), när vi under vårt teknologiskt framskridna 2000-tal gång efter annan misslyckats fatalt (Challenger, Columbia), under picknickresor som varit 1000 gånger kortare än de påstådda månfärderna”I din egen världsbild borde detta vara ytterst rimligt eftersom vi ju ständigt går mot sämre tider….. Kaligula eller vad det nu var du kallade tidsåldern——————————————————-”Hur kommer det sig då att en stor andel av USA:s befolkning genomskådat Månbluffen?”Detta vill jag gärna att du backar upp med någon form av statistik. Visserligen kommer jag misstro den, med hänvisning till dessa två punkter1. Amerikaner är i mina ögon ett av de minst självtänkande folket2. Även om de mot förmodan skulle genomskådat bluffen skulle de flesta ALDRIG säga något om detta eftersom de samtidigt är ett av de mest patriotiska folket och aldrig skulle sätta sitt eget land i dålig dager

Gilla

”Hur kommer det sig då att en stor andel av USA:s befolkning genomskådat Månbluffen?”Som sagt, statistik tack.Jämför gärna med hur många som tror att Barack Obama är socialist och/eller terrorist.Frågan är ju varför inte i princip alla ”genomskådat bluffen”: alla som jobbade för NASA eller deras underleverantörer. Ryssarna. Alla som kunde lyssna på radiokommunikationen. Alla vetenskapsjournalister i hela världen. Fysiker, astronomer, rymdfartsmänniskor. Mer eller mindre varenda forskare i världen under fyrtio år. Varför höjs inga röster på Esrange i Kiruna? På Fysikum i Lund?Men visst, några youtubeklippande konspirationsteoretiker som inte förstår hur kameror och perspektiv fungerar, tillsammans med någon missnöjd före detta NASA-anställd som tjänar pengar på sensationalistiska filmer och böcker, DE representerar SÄKERT en välinformerad, ”stor andel”.Go figure.

Gilla

VÄLDIGT FÅ VAR INSATTA I NASA:S MÅNKONSPIRATION !!!Inte så konstigt att det är så svårt att hitta tjallare kring NASA:s månkonspiration, med tanke på att det bara var ett fåtal som var insatta kring hela månkonspirationen!Man kan dra en parallell med det superhemliga Manhattan-projektet, utvecklandet av atombomben, där mer än 130 000 personer jobbade med projektet, utan att ett knyst kom ut…Dessutom, varför riskera karriär, anseende och livhank, genom att gå emot sina egna patriotistiska landsmän, när inte ens medierna vill ta i konspirationen ens med tång; det har blivit till en etablerad ”sanning” att jänkarna var på månen 1969!När de etablerade medierna håller tyst, titta bara på 11 september 2001, vad är då vitsen med att gå till nyhetsredaktionerna?Här besvaras mer utförligt frågan kring varför NASA-anställda inte vill tala högt om månbluffen:http://moonmovie.com/faq.htmhttp://apollofacts.bravehost.comRYSSARNA HADE SIN EGEN MÅNKONSPIRATION, HÖLL TYST I 30 ÅR !!!Faktum är att även ryssarna hade långtgående planer på att fejka en månlandning, men jänkarna hann före:VIDEO-bevis:http://www.youtube.com/watch?v=mPh079lMhI8RYSSARNA OCH JÄNKARNA HÖLL VARANN OM RYGGEN !!!Jänkarna höll tyst när ryssarna bluffade om att rymdsonden Luna 1, 1959, skulle ha varit till månen, och ryssarna höll tyst när jänkarna bluffade om att de skulle ha varit på månen!VIDEO-bevis: (4:45 min in i videon)http://www.youtube.com/watch?v=2QBv9eGGolcJänkarna höll även tyst om att Jurij Gagarin i själva verket aldrig kretsade runt jorden som första människa, 12 april 1961, som ju ryssarna påstod:VIDEO-bevis:http://www.youtube.com/watch?v=G–zQ-vkbpAhttp://www.youtube.com/watch?v=1v7K25_ewU0Läs mer här om Gagarin-bluffen:http://www.geschichteinchronologie.ch/atmosphaerenfahrt/04-01_Gagarin-fake-wrong-radio-transmission-no-camera-ENGL.htmlhttp://www.biblebelievers.org.au/gagarin.htmTjuvar och bedragare brukar inte avslöja varann, man låter varann bluffa!Angående jänkarnas månbluff, så kan ju ryssarna ha utövat utpressning mot president Nixon, så att de fått speciella löften i gengäld för att hålla tyst!Här besvaras mer utförligt frågan kring varför ryssarna höll tyst kring jänkarnas månbluff:http://moonmovie.com/faq.htmhttp://apollofacts.bravehost.com

Gilla

”VÄLDIGT FÅ VAR INSATTA I NASA:S MÅNKONSPIRATION !!!”Jaså , du klistrar in den gamla drapan igen, trots att vi redan tidigare gått igenom att om det skulle ha varit en bluff så skulle det krävas en HERRANS massa insatta människor för att kunna orkestrera det hela.Men bra ändå att du drar upp det, för måste inte ALL DATA från de interplanetariska sonderna – Saturnusbilderna från Cassini, till exempel, för att inte tala om otaliga sonder sedan 60-talet – vara falsifierade? FÖR HUR SKULLE SONDERNA KUNNA KOMMA DIT DE SKA, varenda en, om man räknat ut deras banor enligt HELT FEL MODELL?Det är mycket, mycket, MYCKET material som ska förfalskas det, och som måste hålla för granskning av tiotusentals astronomer runt hela världen.Det vore en GIGANTISK sammansvärjning, felfritt arrangerad. Inget ”fåtal insatta” där inte.Hur tusan får du ihop det?

Gilla

Det krävs inte alls många insatta människor som orkestrerade NASA:s Månkonspiration…bara att jämföra med 9/11-konspirationen…hur många var insatta kring den?Inte många…

Gilla

Dra inte in 9/11 i det här. Oavsett vem som låg bakom och i vilket ursprungligt syfte, så var det otroligt mycket mer begränsat än din rymdkonspiration – en rad terroristaktioner under en kort tid, som FAKTISKT UTFÖRDES. Om du kan visa att 9/11 var en BLUFF, och tvillingtornen i själva verket fortfarande står intakta, då kan vi börja jämföra.För apolloprojektet har vi alltså några hundratusen människor som byggde upp ett FUNGERANDE månprojekt, möjligt att granskas av alla. Dessutom skulle det alltså fejkas timmar, timmar, timmar av film, realtidsljud, tevesändningar, radiokommunikation, tusentals foton – och allt skulle hänga ihop och kunna synkas. DET KAN INTE UTFÖRAS AV ETT FÅTAL.Och eftersom alla dessutom jobbat med, enligt dig, fel modell av solsystemet, kan knapast några sonder till andra planeter ha hittat rätt – ändå finns det en ofattbar mängd data av alla möjliga slag från nästan alla planeter (orkar inte kolla nu hur det ligger till med de yttre, vilka som passerats av sonder) – alltså måste all denna data också ha förfalskats. År efter år efter år efter år, utan att de otaliga människorna över hela världen som jobbar med materialet anat oråd. DET KAN INTE UTFÖRAS AV ETT FÅTAL.Det är helt enkelt fullständigt orimligt.

Gilla

Varsågod:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/konspirationen-snacka-om-att-vi-blivit-grundlurade-blivit-forda-bakom-ljusetApropå Månbluffen 1969, så var det bara ett fåtal individer som hade hela konspirationen klar för sig…Fel modell av solsystemet?”We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance.”- Fred Hoyle”There is no planetary observation by which we on earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun.”- Galileo, citerad i ”The birth of a new Physics”, av Bernard Cohen.”Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: ”The sun is at rest and the earth moves”, or ”The sun moves and the earth is at rest”, would simply mean two different conventions concerning two different CS.”- Albert Einstein”Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another.”- Ernst Mach

Gilla

”För apolloprojektet har vi alltså några hundratusen människor som byggde upp ett FUNGERANDE månprojekt, möjligt att granskas av alla.”- med detta menar jag alltså de som arbetade i god tro, du behöver inte påpeka att alla dessa inte var inblandade i din påstådda bluff. Men det räcker som sagt inte med ett fåtal för att utföra de hemliga bitarna.

Gilla

Det var även hundratusentals som arbetade med det superhemliga Manhattan-projektet…

Gilla

Tack för att du upprepar gamla värdelösa argument gång på gång. Om du hela tiden drar upp de där citaten om att ”det handlar bara om utbytbara koordinatsystem”, varför hävdar DU fortfarande att Solen absolut är i mitten? Citaten säger ju att även DETTA är utbytbart!Att det är fullkomligt orimligt att ett fåtal skulle kunna fejka månlandningarna har jag dragit på ett annat ställe. Det fattar alla som har en aning om vad det faktiskt skulle innebära, men det fattar självklart inte du.Och Manhattanprojektet: hur länge var det hemligt? Vad var det som skulle hållas hemligt? Vad skulle ÅSTADKOMMAS? Och kontentan av detta, är det verkligen, verkligen jämförbart? (Mitt svar: nä.)

Gilla

Har jag hävdat att Solen absolut är i mitten?Och ändå fejkades ”månlandningarna”…

Gilla

Jag älskar alla vackra bilder ♥ (¯`°•.¸ ♥

Gilla

Tack!Ditt namn passar denna tråden… 🙂

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: