Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV PÅ 365,25 SOLVARV – Jorden axelroterar därmed 1 varv/år (!) i synk med solens årliga östliga omloppsbana!

Posted on: 23 december, 2012


.
STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV PÅ 365,25 SOLVARV

 

JORDEN AXELROTERAR DÄRMED 1 VARV/ÅR  (inte 1 varv/dygn),

I SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN

 

366,25 – 1 = 365,25 VARV/ÅR, SOM SOLEN ROTERAR KRING JORDEN

OBESTRIDLIGT BEVIS FÖR DEN HELIGA GEOCENTRISMEN

 

Ja, som ni kanske vet så tar det solen 365,25 dygn (365,25 dagliga västliga medurs solvarv runt jorden) att kretsa runt ett helt varv längs ekliptikan, längs zodiakens stjärnbilder (1 årligt östligt moturs solvarv runt jorden).

Men hur kan 366,25 västliga stjärnvarv under ett år (dagens vetenskapsmän tänker helt bakvänt och tror felaktigt att det är jorden som roterar 366,25 östliga varv) motsvara 365,25 dygn, dvs 365,25 solvarv?

Hur kommer det sig att ett soldygn (24 h) är 4 minuter längre än ett stjärndygn (23h 56m 4s)?

Varför tar det solen 4 minuter längre tid att varva jorden än det gör för stjärnorna, vilket resulterar i att stjärnorna varje dygn roterar ca 361 grader relativt jorden, mot solens 360 grader, så att det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv längs ekliptikan (dess oberoende egenrörelse, i likhet med de andra planeterna) runt vår stationära Moder Jord, mittpunkten i universum, så har ju solen därmed avverkat ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga roterande runt jorden,

366,25 – 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar nämligen 366,25 västliga varv runt jorden (varav 1 skenbart) för varje gång solen kretsat 1 östligt årsvarv. På detta årsvarv gör solen 365,25 dygnsvarv, dvs 365,25 soldygn, vilket kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldygn är 1 mindre än antalet stjärnvarv på grund av att solens årsrörelse, dess omloppsbana runt jorden, resulterar i en extra stjärnrotation.

Eller hur, kära vänner?

På ett dygn (24 h) syns stjärnhimlen rotera 366,25/365,25 västligt varv runt jorden, av vilket 1/365,25 beror på att jorden under samma dygn roterar 1/365,25 östligt varv runt sin axel. Jordens axelrotation följer nämligen vinkelmässigt solens årliga egenrörelse runt ekliptikan/zodiaken, vilken alltså också är 1/365,25 östligt varv per dygn. Det är alltså pga solens och jordens dagliga östliga egenrörelse, som stjärnhimlen förflyttar sig 1/365,25 varv västerut varje dygn, vilket blir ett extra stjärnvarv på 365,25 dygn/solvarv, dvs 366,25 stjärnvarv på 365,25 solvarv.

För varje dagligt varv som stjärnhimlen roterar runt jorden, så sackar solen 0,00273 varv, på grund av dess årliga östliga omloppsbana kring jorden, varför det alltså går 366,25 stjärnvarv på ett årligt solvarv kring jorden.

 

SOLEN SPIRALKRETSAR KRING JORDEN:

Solen rör sig i spiral, en daglig västlig rörelse tillsammans med stjärnhimlen och en årlig östlig oberoende egenrörelse längs ekliptikan/zodiaken. Det tar solen exakt 24 h att rotera ett västligt varv runt jorden, medan solen under samma tid rör sig knappt 1 grad österut relativt stjärnorna. Figur 4, himmelssfären:

http://home.swipnet.se/habra/astronomiska_ur.htm

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dvs ett år, som ger årstiderna. Andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn, som ger dygnstiderna. Solen spiralkretsar alltså runt jorden:

http://staticearth.net/seasons.html

Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år (28 solvarv), efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

Med tanke på att Moder Jord är himlavalvets stationära centrum, och därmed dess mass- och gravitationscentrum, så är det ju fullständigt naturligt att solen och alla andra himlakroppar graviterar mot jorden. Vi får inte begå det fatala misstaget att begränsa Newtons gravitationslagar till bara vårt planetsystem, då universum inte är ett slutet isolerat system. I ett öppet system måste man ta med i beräkningen alla stjärnor och planeter, all massa som finns i vårt himlavalv/kosmos.

 

BEVISEN FÖR ATT SOLEN ROTERAR 365,25 VARV/ÅR RUNT JORDEN:

Eftersom de 366,25 rotationerna inte avverkas av solen, och eftersom det omöjligen kan vara fråga om 366,25 jordrotationer, då jorden ständigt är i synk med solens rotationer, vilket bevisas av att solens middagshöjd (största höjd) alltid är kring klockan tolv mitt på dagen lokal soltid, och av att solen alltid passerar jordens ekvatorialplan (dagjämningarna) kring samma datum varje år, så måste de 366,25 rotationerna vara stjärnhimlens rotationer.

Med uteslutningsmetoden kommer vi samtidigt fram till att det av nödvändighet måste vara solen som roterar 365,25 varv/år runt jorden, eftersom det omöjligen kan vara det motsatta, då inte ens vetenskapsmännen hävdar att jorden roterar 365,25 varv.

Att det obestridligen är solen som vandrar längs ekliptikan runt jorden, bevisas ju dessutom av faktumet att det är solen som vänder vid de båda vändkretsarna vid vintersolstånd och sommarsolstånd, då solen påbörjar sin vandring norrut respektive söderut. Solen passerar ju dessutom över ekvatorn vid de båda dagjämningarna, då solen antar nordlig respektive sydlig deklination.

Det faktum att jorden alltid är belägen vid deklinationen noll och att vi inte flänger omkring runt zodiakens stjärnbilder (jorden är ju stationär), borde ju få även den mest hårdnackade heliocentriker att tänka om, tänka rätt.

Eftersom Moder Jord är stationär, så kan inte jordens position relativt ekliptikan/zodiaken lägesbestämmas, vilket däremot görs med solen och de andra planeterna, vilka alltså kretsar kring vår stationära Moder Jord.

Animationer kring hur den geocentriska modellen fungerar, med solens och de andra planeternas banor runt jorden. Genialiskt och vetenskapligt tilltalande system:

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=APMTw2Q08jo
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=CNjJZBpFekk
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=FdVn8X4GFIk

 

BEVISEN FÖR ATT JORDEN ÄR I SYNK MED SOLENS RÖRELSE:

Beviset för att jorden verkligen är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, är att det endast är med solens omloppstid (24 h, soltiden som vi följer) som stjärnbildernas skenbara årliga rörelse runt himlavalvet kan observeras. Dessutom är det endast med soldygnet som solens middagshöjd ständigt är i synk med dygnets timmar.

Om jorden istället hade varit i synk med stjärnornas omloppstid (23h 56m 4s), så skulle jorden låsas med stjärnhimlen istället för med solen, och då skulle stjärnbildernas årliga rörelse aldrig kunna observeras. Dessutom skulle solens middagshöjd förskjutas med två timmar varje månad, om vi följde stjärndygnet, så att solen efter tre månader stod som högst klockan 18:00 och efter ett halvår vid midnatt klockan 24:00, vilket ju är fullständigt absurt.

Ett annat ypperligt bevis för att jorden inte kan vara i synk med stjärnornas omloppstid, är att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, på grund av zodiakens precession. Zodiaken ligger nämligen de närmaste decennierna ca 24 grader i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

Stjärnorna har alltså också en egenrörelse, men det är som sagt inte stjärnornas egenrörelse som jordens årliga axelrotation följer, utan solens egenrörelse.

 

SOLENS SKILDA HASTIGHETER – SNABBAST KRING NYÅR:

Eftersom solens bana runt jorden är elliptisk och dess närmaste punkt till jorden i djurkretsen, på den roterande himmelssfären/etersfären, alltid ligger kring nyår, 2-5 januari (147,1 miljoner km, perigeum), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, så färdas solen som snabbast vid den tidpunkten på året. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn ett halvår senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen är längst bort från oss (152,1 miljoner km, apogeum).

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man kommer. Därför är solens östliga egenrörelse, relativt den kosmiska drejskivans, himmelssfärens, västliga rotationshastighet, ca 7% snabbare kring nyår, jämfört med ett halvår senare då solen är mer i periferin på himmelssfären, där sfären roterar snabbare.

Solen färdas sålunda alltid, relativt sett, ca 7% snabbare när den är som närmast jorden i början av januari, än i början av juli, då solen befinner sig längst bort från jorden i sitt kretsande runt Moder Jord.

 

JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR, I PERFEKT SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN:

Till sist så kan vi ju tillägga att det INTE är 1 varv/dygn som jorden roterar kring sin axel, som vetenskapsmännen duperat oss till att tro, utan 1 varv/år (en unik revolutionerande kosmologisk teori jag här framlägger), vilket ju faktiskt logiskt förklarar hur det kommer sig att stjärnbilderna på himlavalvet syns (skenbart) rotera 1 varv/år runt himlavalvet.

De 4 extra minuterna varje dygn, som påvisar att vi följer solens dygnsrörelse (24h), inte stjärnornas (23h 56m 4s), är den lilla axelrörelse (1 grad) som jorden avverkar kring sin egen axel varje dygn, helt i synk med solens dagliga rörelse (1 grad) längs ekliptikans/zodiakens stjärnbilder. För att vara exakt, så är den dagliga genomsnittsrörelsen 59 bågminuter och 8 bågsekunder.

Eftersom jordens årliga östliga axelrotation går i perfekt synk (bunden rotation) med solens årliga östliga kretslopp längs zodiaken runt jorden, så blir ju resultatet 365,25 solvarv runt jorden per år.

Faktum är att på samma sätt som jordens axelrotation är perfekt synkroniserad med solens årliga omloppsbana kring jorden (365,24219 dygn), så är även månens axelrotation perfekt synkroniserad med dess månatliga omloppsbana runt jorden, då månen roterar exakt ett varv kring sin egen axel, under den tid det tar månen att kretsa ett varv runt jorden (27,32158 dygn), vilket gör att månens axelrotationshastighet är 4,6 m/s, dvs något snabbare än jordens 1,27 m/s.

 

MODERNA KOSMOLOGIN VEDERLÄGGS – 108 VETENSKAPLIGA ARGUMENT – LANSERADES PÅ FLASHBACK:

https://www.flashback.org/sp39915145
https://www.flashback.org/p39915089#p39915089

Flashback har helt regelvidrigt stängt av mig från deras forum efter publiceringen av denna unika revolutionerande kosmologiska avhandling, och samtidigt saboterat min mycket lästa och diskuterade Flashback-tråd, genom att ha placerat en annan ovidkommande tråd framför (min trådrubrik dock kvar), så att mitt rekordlånga omvälvande vetenskapliga inlägg (460 000 tecken) effektivt gömts undan för att tystas ner:

https://www.flashback.org/t2035956

 

NYHETER 24INTERVJU – MIN KOSMOLOGISKA AVHANDLING:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

 

UTBILDA ER – DEN HELIGA GEOCENTRISMEN:

http://galileowaswrong.com
http://galileowaswrong.blogspot.se
http://geocentrism.com/assumptions.htm

Klicka för att komma åt Aspects.pdf

http://www.ldolphin.org/geocentricity/index.html

http://geocentricity.com/ba1/no071/selbrede.html
http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/Geocexpl.htm
http://www.fixedearth.com/old_format.html
http://www.namronsoar.com/toe/bernie1plain.html
http://www.atlanteanconspiracy.com/2011/11/earth-is-not-moving.html

 

”THE PRINCIPLE” – REVOLUTIONERANDE DOKUMENTÄRFILM:

Vetenskapen skakas just nu i sina grundvalar. Kosmologin genomgår nämligen ett stort Geocentriskt paradigmskifte.  Planck-teleskopets revolutionerande rön från mars 2013, påvisar nämligen att den kosmiska bakgrundsstrålningen centreras vid Jordens ekvatorialplan och ekliptikan!

Missa inte den kommande storfilmen på biograferna, en vetenskapsdokumentär som kommer att förändra vår syn på universum:

https://www.youtube.com/watch?v=p8cBvMCucTg

 

ALL VÄRLDENS HELIGA SKRIFTER ÄR RÖRANDE ÖVERENS OM GEOCENTRISMEN, ÄVEN KRISTENDOMENS BIBEL:

 

TILL DISKUSSION:

Hur förklarar ni de 366,25 varven på annat sätt än att det måste vara stjärnhimlens varv runt jorden, och att de 365,25 dygnen/år måste vara solens 365,25 varv runt jorden?

Att stjärnhimlen avverkar 366,25 varv på 365,25 solvarv/år, är ju det ultimata beviset för att jorden är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, och att det är solen som kretsar kring vår stationära Moder Jord, som axelroterar 1 varv/år, i synk med solens årliga omloppsbana kring Jorden?

Detta bevisar ju härmed obestridligen den heliga geocentrismen (vilket även ateister nu får böja sig för), att det är Moder Jord som de facto är mittpunkten i himlavalvet/kosmos, kring vilken allt kretsar!

Religionerna hade uppenbarligen rätt!

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

72 svar till "STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV PÅ 365,25 SOLVARV – Jorden axelroterar därmed 1 varv/år (!) i synk med solens årliga östliga omloppsbana!"

Hej Snillet. Kul att se att du är tillbaka igen. Fast det där med stjärnrotationerna får du gärna förklara. Solrotationerna var jag helt med på, men var kommer siffran 366,25 ifrån ?

Gilla

Hej Manar!

Så här har dagens vetenskapsmän trixat till det hela:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden

”Jorden roterar ett varv runt solen för varje 366,26 gånger den roterar runt sin egen axel. Detta motsvaras av 365,26 soldagar…”

Varför inte istället säga som verkligheten är:

”Stjärnhimlen roterar 366,26 västliga varv runt jorden för varje gång solen kretsar ett östligt varv runt jorden. Detta motsvaras av 365,26 solvarv, dvs 365,26 soldagar, och kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldagar är en mindre än antalet stjärnrotationer på grund av att solens rörelse runt jorden resulterar i en extra stjärnrotation.”

Gilla

Det där låter ju helt rimligt och klart. Finns bara en sak som är lite otydlig för mig. Om det nu, som vetenskapsmännen gissar, på något märkligt sätt skulle vara jorden som snurrar och rör sig runt solen. Borde inte det ge samma effekt då ? Jorden snurrar 366,24 varv, men ett märks inte eftersom solvarvet skapar illusionen av ett varv mindre. Nu vet vi ju att det inte är så då vem som helst inser att det är stjärnhimlen som roterar, men det känns inte som det borde vara helt obestridligt för någon mindre insatt i Veda och sunt förnuft, eftersom bägge synsätten skulle ge samma resultat.

Gilla

”Jorden snurrar 366,24 varv, men ett märks inte eftersom solvarvet skapar illusionen av ett varv mindre.”

Enligt vetenskapsmännen (de som tror på heliocentrismen) så snurrar jorden i östlig riktning både vad gäller runt sin axel (366) som runt solen, så hur kan det skapas illusionen av ett varv mindre?

Gilla

Ingen aning. Jag tänkte bara att om det nu till äventyrs var så att jorden snurrar 366,25 varv på ett år, och dessutom solen rörde sig runt jorden (eller tvärtom) så borde solhastigheten göra att dygnet verkade lite kortare med några minuter. eftersom solen inte längre är på samma plats relativt jorden. Men eftersom vi mäter varje dygn som 24 timmar och inte 24 timmar minus några minuter så borde detta få det att verka som om ett dygn ”försvinner”.på ett år.
Det blev i alla fall så när jag testade med ett par bollar nyss , men jag är ingen vetenskapare 🙂

Gilla

Om det var sant som du säger, så borde ju i så fall solens middagshöjd vara 4 minuter senare varje dygn, så att solen efter 3 månader stod som högst klockan 18:00, efter 6 månader klockan 24:00, efter 9 månader klockan 06:00, och efter 12 månader återigen klockan 12:00.

Men sanningen är ju den att solen och jorden är i fullständig synk med varann, så att solens middagshöjd alltid är kring klockan 12:00 lokal soltid…

Gilla

Det var inte riktigt så jag menade. Vetenskapens teori var väl att jorden snurrar ett varv på lite mindre än 24 timmar Vi skulle dock lägga på några minuter till på vårt dygn så att vi kommer ikapp solens rörelse och kommer i fullkomlig synk igen.så att kl 12 alltid blir kl 12. Det är dom extra minuterna som skulle bli det där försvunna dygnet.

Gilla

”Vi skulle dock lägga på några minuter till på vårt dygn…”

När skulle det ha skett?

Vi har ju alltid haft exakt 24h på ett dygn, vilket alltså är ett solvarv, tiden det tar för solen att varva runt jorden!

De 23h 56m 4s kallas ju enligt vetenskapen för stjärndygn, alltså den tid det tar för stjärnhimlen att rotera ett varv runt jorden.

Varför annars kalla det för stjärndygn?

Om det var sant att ett riktigt dygn var 23h 56m 4s, så skulle man ju inte göra distinktionen ”dygn och stjärndygn”, utan ”dygn och soldygn”.

Om ett riktigt dygn var 4 minuter kortare än 24h, så skulle man ju säga att det gick 366,25 dygn/år, inte 365,25 dygn/år.

De ”4 extra minuterna” varje dygn (1 grad), som påvisar att vi följer solens dygnsrörelse (24h) och inte stjärnornas (23h 56m 4s), orsakas ju av den lilla axelrörelse som jorden gör kring sin egen axel varje dygn (1 grad, 1 varv/år), helt i synk med solens dagliga rörelse runt zodiakens stjärnbilder (1 grad).

Gilla

Hur förklarar du att alla planeter i solsystemet hoppar runt som tokar runt jorden, när solen och stjärnorna rör sig i cirklar runt jorden?

Gilla

Med den heliga geocentriska modellen så rör sig alla planeter runt jorden i översinnligt vackra banor!

PLANETERNA KRETSAR RUNT JORDEN I VACKRA BLOMMÖNSTER:

Faktum är att när man låter jorden vara centrum i planetsystemet, så visar sig planeterna kretsa runt jorden i översinnligt vackra sirliga blommönster (retrograda rörelsernas epicyklrt), till skillnad om man låter solen vara i centrum, då planeterna bara går i enahanda koncentriska cirklar.

Det är mycket mer logiskt att ett verkligt konstnärskap som vår konstnärligt sinnade Skapare är, drog planetbanorna i vackra sirliga blommönster än enbart i koncentriska cirklar.

Oavsett vilken planet man antar som utgångspunkt som den centrala stationära referenspunkten, så är det endast jorden som uppvisar unik regelbundenhet och symmetri i sina blommönster.

Här följer några fascinerande videor som illustrerar dessa supervackra blommönster som planeternas banor runt jorden formar, genom att anta jorden som den centrala stationära referenspunkten. Första videon ”Mysterious Orbits”:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=NCv4tP8tfpc (12-15 min)

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=CNjJZBpFekk
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=FdVn8X4GFIk

http://www.realityreviewed.com/Flower%20Pattern.htm

http://www.theologyweb.com/campus/showthread.php?129749-Geocentrism-Discussion-II&p=2864383#post2864383

http://www.theologyweb.com/campus/showthread.php?129749-Geocentrism-Discussion-II&p=3309805#post3309805

De vackra regelbundna blommönsterna bekräftar givetvis att det är jorden som har placerats i den unika gudomliga centrumpositionen i vårt himlavalv, den heliga geocentrismen, vilket återigen bekräftar att det är den geocentriska modellen som är den gudomligt vackra och sanna. Det kopernikansa systemet, som hävdar att solen är i centrum, är alltså bara båg. Detta antyder ju att de gamla grekerna mycket väl kan ha haft rätt i att himlakropparnas rörelser även alstrar sfärernas musik, med översinnligt vackra toner.

Gilla

Ok, inte mycket till förklaring.
Hur förklarar du det vetenskapligt?

Men varför skulle en ”skapare” göra så?
Vi människor kan ju inte se det.

Gilla

Vi människor kan visst se det. Räcker med ett teleskop, så ser vi ju planeternas epicykler som skapar dessa översinnligt vackra blommönster, pga deras retrograda rörelser runt Moder Jord.

Gilla

Från jorden ser man inga blommönster.
För det krävs att vi befinner oss långt ifrån jorden ute i rymden i några år och att vi kommer ihåg allt vi har sett, annars ser man ju bara prickar som flyttar sig otroligt långsamt.

Gilla

En syn för gudarna… 🙂

Gilla

Glöm inte det flygande spagettimonstret.

Gilla

Larv glömmer jag ögonblickligen!

Gilla

”Det är mycket mer logiskt att ett verkligt konstnärskap som vår konstnärligt sinnade Skapare är, drog planetbanorna i vackra sirliga blommönster än enbart i koncentriska cirklar.”

Tycker du detta är vetenskapligt?

Känns som du blandar och ger lite, ibland styrker du dina argument med vetenskap och ibland med exempel som ovan, att det vore mer logiskt (alltså från ditt eget synsätt, och din högst personliga åsikt).

Gilla

Om du tittar dig i Naturen så får du ju överallt bekräftat vår Skapares extraordinärt konstnärliga sinnelag, och givetvis gäller detta i både mikrokosmos och makrokosmos!

Gilla

Vilken vacker bild, och visst e4r det viktgit att kunna stanna upp mitt i allt mediebrus, och bara njuta en stund. Gf6r gott i sje4len. Jag le4ser din blogg varje dag, och e4r ganska ny he4r pe5 dina sidor, men gillar dig och dina texter skarpt. Dina bf6cker har jag lusle4st. He5ller just nu pe5 med att le4sa dina gamla blogginle4gg. Je4tte kul att ff6lja!!Ha en fin tisdag, KRAM Lena

Gilla

Tack så mycket för din stora uppskattning, älskade Lena!

Gilla

har nu läst flera av dina inlägg/diskussioner, och kan bara förundras över hur skrämmande, otroligt, religiöst fanatisk du är… i alla olika diskussionsämnen kör du samma kunskapsfrånvända mantra-stil-snack. trodde inte mina ögon! hur kan du vara så självblind? vad driver dig att vilja föra ut (och tro på) dina (religiösa) extremistiska åsikter? borde du inte kanske ta lite ansvar oxå för allt du sprider på nätet? dina resonemang hör hemma i en förhistorisk tid! vad är ditt syfte egentligen, förutom att rädda hela mänskligheten från att ha blivit förda bakom ljuset av fienden; den moderna vetenskapen? och att nu vara utvald att upplysa världen om att den absoluta (och enda) sanningen är i din hand, i din röst, och att din livsuppgift är att omvända människorna från sin livslögn -till att inse att de är ”guds-människor”, eller vad du kallar dem, och INTE primater/däggdjur. totalt absurt! din ambition tycks vara att frälsa oss andra förtappade vetenskapsoffer. har det aldrig slagit dig att det inte behöver finnas nån motsättning mellan att vara övertygad ”evolutionsteori-troende” och att samtidigt tro att något gudomligt är upphov till evolutionen? har själv hört flera vetenskapsmän uttrycka de tankegångarna; det är ingen motsättning i vetenskapen och religion, man måste alltså ej vara ateist för att anamma vetenskapen, eller vetenskapliga bevis! tänk efter! det du står för och för ut kan vara skadligt, tror jag, för din omgivning och dig själv. tro mig, jag känner igen jargongen från fanatistiska, ultrakonservativa grupper inom kyrkan tex… och hur försvarar du din absoluta sanning i relation till andra världsreligioner, de andra fanatikerna som bara garvar åt din religiösa övertygelse, för de hävdar att det är du som är ett offer som förts bakom ljuset av din religion, utifrån deras horisont har ju de patent på den enda gudomliga sanningen. när tänkte du på det senast? har du tänkt på att våga ifrågasätta alla religioners gamla heliga skrifter med sunt förnuft? det får man, det tål dom! en eventuell gud upphör inte att existera av lite modernt sunt förnuft. ett sätt är att förstå och se skrifterna som metaforer för att förstå den tidens världsbild, skriven av människor, riktad till dåtidens samhälle. texter som verkligen inte behöver tolkas bokstavligt nu i modern tid. en annan fråga till dig ang vetenskapen och fossilet ”ida” den felande länken, hur förklarar du att om människan varit människa sen jordens första dag (flera miljarder år) istället för att ha utvecklats långsamt genom evulotionen, hur kommer det sig att det inte finns några fossilskelett av människor som är äldre än dinosaurierna?? och varför har du överhuvudtaget en sån konspirationsteori mot vetenskapen, att deras uppgift sedan starten varit att föra mänskligheten bakom ljuset?? istället skulle du, som jag och de flesta andra känna stor beundran och respekt för vad vetenskapen åstadkommit de senaste århundradena -det är en helt enorm bedrift, med stora positiva konsekvenser för den moderna människans vardag och världsbild! till sist djuren; de älkvärda, intelligenta varelserna! har det undgått dig hur långt forskningen kommit hos primater tex? att schimpanser kan lära sig teckenspråk, kommunikation kan de redan, lösa problemuppgifter, för att nämna några exempel. har du inte sett in i en människoapas ögon och förundrats över hur kollossalt mänskliga de är i sitt beteende, sina ansiktsutryck? jag kan bara tycka att du en dag ska vakna upp ur din religiös/fanatiska bubbla… och bli lite modernt upplyst istället för att vara förd bakom ljuset. kan inte undgå att tänka på ”avprogrammering”, det kunde va nåt att fundera på, dit fd sektmedlemmar kommer för att bli av-hjärntvättade.
//stolt primat

Gilla

Du har tydligen missat att läsa följande: MÄNNISKAN = HUNDRATALS MILJONER ÅR !!! Mycket äldre än både Apdjuren och Dinosaurierna. Alla bevis:

https://snilleblixten.net/2009/08/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna/

Gilla

Jag fick tips om det här och kollade upp det. Jag får det inte att gå ihop på något sätt. Om solen bara roterar ett varv runt jorden på 365.25 dygn och jorden roterar ett varv runt sin axel på 366.25 dygn, varför ser vi då solen röra sig ett varv över himlen på ett dygn? Om det är som du säger borde vi se solen stå i stort sett stilla på himlen under ett dygn och bara flytta sig 1/365.25 varv längs ekliptikan.

Gilla

Du har helt missat solens andra rörelse, den dagliga västliga med stjärnhimlen, som ger dag och natt.

Här åskådliggörs solens spiralkretsande runt jorden:

http://staticearth.net/seasons.html
https://sites.google.com/site/earthdeception/suns-orbit

Jorden roterar ett varv runt sin axel på 365,25 dygn, i perfekt synk med solens östliga kretsande längs ekliptikan.

366,25 har bara att göra med antalet varv som stjärnhimlen hinner rotera runt jorden. 1 varv mer än vad solen hinner med.

De ”4 extra minuterna” varje dygn (1 grad), som påvisar att vi följer solens dygnsrörelse (24h) och inte stjärnornas (23h 56m 4s), är den lilla axelrörelse (1 grad) som jorden avverkar kring sin egen axel varje dygn, helt i synk med solens dagliga rörelse (1 grad) runt zodiakens stjärnbilder. För att vara exakt, så är den dagliga genomsnittsrörelsen 59 bågminuter och 8 bågsekunder.

Eftersom jordens årliga östliga axelrotation går i perfekt synk (bunden rotation) med solens årliga östliga kretslopp runt zodiaken och jorden, så blir ju resultatet 365,25 solvarv runt jorden per år.

Gilla

Så solen roterar dels ett varv/dygn med stjärnhimlen, men har också en egenrörelse i förhållande till stjärnhimlen på 1/365.25 dygn i motsatt riktning mot stjärnhimlens rörelse?

Nå, om då stjärnhimlen roterar ett varv runt jorden på 365.25/366.25 dygn, ca 23 h 56 min, eller ett stjärndygn, och jorden på samma tid roterar 1/366.25 varv runt sin axel, så är det ju inte samma stjärnor som står rakt i söder (eller norr) sett från en punkt på jorden vid två tidpunkter som skiljer sig åt med ett stjärndygn, eftersom jorden vridit sig lite kring sin axel, och de stjärnor som befann sig rakt i söder (eller norr) vid den första tidpunkten befinner sig något väster om sydriktningen (eller öster om nordriktningen) vid den andra tidpunkten.
Och eftersom solens rörelse på stjärnhimlen går ”i synk” med jordens rörelse runt sin axel så innebär det att om solen står i söder (eller norr, om vi befinner oss på södra halvklotet) vid den första tidpunkten, så står den också i söder (eller norr) vid den andra tidpunkten. Det innebär att ett soldygn är 23 h 56 min, inte 24 h, vilket strider mot vad vi observerar.

Det skulle stämma bättre om man sade att jorden befinner sig helt i vila, vilket är den ursprungliga geocentriska världsbilden. Att säga att jorden roterar runt sin axel ett varv per år går inte ihop på något sätt.

Gilla

På ett dygn (24 h) roterar stjärnhimlen 366,25/365,25 västligt varv runt jorden, och jorden roterar på samma tid 1/365,25 östligt varv runt sin axel, och solen roterar även den på samma tid 1/365,25 östligt varv runt ekliptikan och jordaxeln.

Summa summarum, på ett dygn tycks stjärnorna ha förflyttat sig 1/365,25 västlig grad (i själva verket är det de perfekt synkade solen och jorden som förflyttat sig 1/365,25 östlig grad), och solen står i söder eller norr vid bägge tidpunkter. Soldygnet är alltså 24 h, vilket överensstämmer med vad vi observerar.

Den ursprungliga geocentrismen, att jorden skulle stå helt still, blir knasig, med tanke på att stjärnbilderna tycks röra sig 1 grad västerut varje dygn…

Med en jord som rör sig (tillsammans med solen) 1 grad österut varje dygn, så har man svaret på stjärnbildernas skenbara årliga rörelse.

Gilla

Om på 24 h stjärnhimlen roterar 366.25/365.25 västligt varv runt jorden, och jorden själv roterar 1/365.25 östligt varv runt sin axel på samma tid, så innebär det att sett från jorden roterar stjärnhimlen 367.25/365.25 västligt varv kring jorden, så att den efter 24 h ser ut ha förflyttat sig 2/365.25 västligt varv sett från jorden. Men det är förstås inte vad vi ser.

Vad vi ser, från jorden, är att stjärnhimlen på 24 h tycks rotera 366.25/365.25 västligt varv kring jorden, vilket stämmer med att stjärnhimlen på 24 h roterar 366.25/365.25 västligt varv runt en stillastående jord, eller att jorden på 24 h roterar 366.25/365.25 östligt varv kring sin axel medan stjärnhimlen står stilla.

Hur du än vänder och vrider på det så är detta att jorden skulle rotera ett varv per år runt sin axel fullständigt ologiskt.

Gilla

För att förklara stjärnornas och solens rörelser sett från jorden kan vi tänka oss tre modeller (givetvis förenklade), som alla stämmer med våra observationer (under en såpass kort tid att precessionen inte blir märkbar):

1. Geocentrisk geostationär modell:
Jorden rör sig inte. Stjärnhimlen roterar 366.25/365.25 västligt varv runt jorden på 1 dygn = 24 h. Solen roterar ett östligt varv i förhållande till stjärnhimlen på 1 år = 365.25 dygn (= 366.25 stjärndygn), vilket gör att den (i genomsitt) roterar 1 västligt varv runt jorden på 24 h.

2. Geocentrisk astrostationär modell:
Jorden roterar 366.25/365.25 östliga varv runt sin axel på 1 dygn = 24 h. Stjärnhimlen rör sig inte. Den ser därför från jorden ut att rotera 366.25/365.25 västligt varv runt jorden på 24 h. Solen roterar ett östligt varv runt jorden, alltså i förhållande till den orörliga stjärnhimlen, på 1 år = 365.25 dygn. Från jorden ser då solen ut att (i genomsnitt) rotera 1 västligt varv runt jorden på 24 h.

3. Heliocentrisk astrostationär modell:
Jorden roterar 366.25/365.25 östliga varv runt sin axel på 1 dygn = 24 h. Stjärnhimlen rör sig inte. Den ser därför från jorden ut att rotera 366.25/365.25 västligt varv runt jorden på ett dygn. Jorden roterar även ett östligt varv runt solen på 1 år = 365.25 dygn. Solen rör sig inte (dvs. hela solen flyttar inte på sig, men den kan rotera runt sin axel), alltså i förhållande till den orörliga stjärnhimlen. Avståndet till från jorden och solen stjärnorna är så stort i förhållande till avståndet mellan jorden och solen att man inte utan avancerade instrument kan upptäcka skillnader i stjärnbildernas former och stjärnornas skenbara ljusstyrka beroende på jordens varierande position, Från jorden får man då intrycket att solen roterar ett östligt varv runt jorden i förhållande till stjärnhimlen på 1 år = 365.25 dygn, medan solen, i förhållande till jorden själv, ser ut att (i genomsnitt) rotera 1 västligt varv runt jorden på 24 h.

Vi vet naturligtvis att det är den tredje modellen som kommer närmast sanningen. Men alla tre förklarar stjärnhimlens och solens rörelser sedda från jorden. Någon årlig rotation runt sin axel för jorden finns det ingen som helst anledning att införa.

Gilla

Jag märker nu att jag tänkte lite fel i min beskrivning.

Så här ska det vara:

På ett dygn (24 h) roterar stjärnhimlen 366,25/365,25 västligt varv runt jorden, av vilket 1/365,25 är skenbart, beroende på att solen under samma dygn roterar (förutom sin västliga rörelse med stjärnhimlen) 1/365,25 östligt varv i sin egenrörelse runt ekliptikan. Eftersom jorden följer solens östliga egenrörelse, så roterar även jorden 1/365,25 östligt varv (runt sin egen axel) på ett dygn. Det är alltså pga solens och jordens dagliga östliga egenrörelse, som stjärnhimlen tycks förflytta sig 1/365,25 varv västerut varje dygn, vilket blir ett extra stjärnvarv på 365,25 dygn/solvarv, dvs 366,25 stjärnvarv på 365,25 solvarv/soldygn.

Faktum kvarstår att den rådande geocentrismen, att jorden skulle stå helt still, blir knasig, med tanke på att stjärnbilderna rör sig 1 grad västerut varje dygn. Med en jord som rör sig (tillsammans med solen) 1 grad österut varje dygn, så har man svaret på stjärnbildernas skenbara årliga rörelse.

Gilla

.
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
.

Kära vänner, sprid detta kosmologiskt revolutionerande inlägg till alla era
Twitter- och Facebookvänner !!!

Detta måste ut STORT och BRETT !!!

Tack för hjälpen!

.
P.S. Som ni kanske märkt så har betygs- och kommentarsfunktionen saboterats…dessutom har hela min trådhistorik i högerfältet utraderats…

Alldeles uppenbart att detta är ett alldeles för ”hett” avslöjande, som inte ska få diskuteras öppet och fritt…

Som om det inte var nog att man stängt av mig från Flashback, efter att jag där publicerat denna stora geocentriska upptäckt…
.

Gilla

Kära vänner, man har nu fixat det hela, och nu ska det gå att kommentera igen. Välkomna!

Gilla

hej

Gilla

Hej, kära Anonym! Hade du nån fråga också?

Gilla

Tro inte på denna lögnaren som försöker hävda att typ hela världen konspirerar emot honom.

Han vet mycket väl varför han blev avstängd på Flashback men väljer att ljuga om det. Sanningen är den att han blev avstängd för ohörsamhet, vilket inte är första gången heller för den delen, i nedanstående tråd där han gråter ut över att hans tråd blev modererad efter den praxis som råder i det underforum som tråden ligger i.

https://www.flashback.org/t2035956p12

Gilla

Källa till ditt absurda påstående, tack.

Jag blev avstängd från Flashback efter att jag började opponera mig emot den irrationella trådkapningen man gjorde med min unika revolutionerande tråd med 108 argument emot heliocentrismen och för den heliga geocentrismen, bl.a. en unik ny framtagen kosmologisk teori kring jordens axelrotation, att jorden roterar endast 1 varv/år runt sin axel, inte 1 varv/dygn, som vi blivit indoktrinerade med…

Sedan har du även fel i att det skulle råda någon praxis på Flashback att man ska tysta ner unika originella trådar:

https://www.flashback.org/t2052849

Du ser, man vill ju tvärtemot uppmuntra trådar som är välskrivna, har kvalitet och är nyskapande…

Så min fråga till dig är, varför tystade man ner min tråd?

Gilla

Alla frågor och påståenden du kom med besvaras i min post och tråden jag länkade till. Fast du vill ju med lögn och förnekelse hellre framstå som en martyr.

Gilla

Som svar på din post i Flashback-länken:

1 – Vad var vitsen med att överhuvudtaget (efter att min tråd levt galant i sju veckor, ständigt växande tråd) kapa min tråd med en utdöd tråd, som dessutom totalt sett inte hade mer trafik än vad min tråd kom upp till under det första dygnet?

2 – När man sammanfogar trådar så ska det ju finnas klara samband mellan dem. Vad gäller Alex Singh´s tråd som ni valde att placera framför min megatråd, så att min kom i skymundan, så framkommer det ju inte ens om han själv är geocentrist, än mindre ifall han tror på min väldigt udda revolutionerande teori om att jorden endast axelroterar 1 varv/år, då han bara betonade att enligt relativiteten så ska man ju kunna sätta vilken himlakropp som helst i centrum. Det vill säga, hans tråd hade ABSOLUT INGENTING att göra med min nya revolutionerande kosmologiska teori om hur jorden rör sig!

Vill man verkligen sammanfoga trådar efter kosmologiska modeller (Alex tråd visade för övrigt inte ens någon klar kosmologisk hemvist), och göra de alla till en enda tråd, då är ju frågan varför man exempelvis inte sammanfogar de närmare 100 fristående (varav många är otroligt lika) Big Bang-trådarna?

Varför verkar det bara finnas en vilja att sammanfoga allt som har med geocentrismen till en tråd, men inte vad gäller exempelvis Big Bang, som även det är en kosmologisk modell?

Varför sammanfogas inte alla Big Bang-trådar till en samlingstråd med namnet:

”Den enda tråden om Big Bang”

Den frågan har du som moderator vägrat att svara mig på!

3 – Eftersom min tråd inte stödjer den nuvarande geocentriska modellen, utan vill se en REFORMATION av GEOCENTRISMEN, så förtjänar min tråd bara av den anledningen att slippa

OK, vill ni slå samman alla trådar som överhuvudtaget luktar lite geocentrism, så återstår fortfarande faktumet att JAG FÖRSVARAR INTE GEOCENTRISMEN som den ser ut idag, den rådande geocentriska modellen är ingenting jag står för!

Varför ska jag sammanblandas med trådar kring den gängse synen på geocentrismen (därför som jag valde att inte ha med ordet geocentrism i min trådrubrik), när jag vill reformera den?

Jag tror inte som geocentrikerna att jorden står helt still, jorden roterar, men endast 1 varv/år!

4 – Hur kommer det sig att under de 6 månader som jag jobbade med min tråd, att det aldrig sades något om att man senare skulle komma att gräva ner den under en liten uppmärksammad död tråd?

Faktum är att jag långt i förväg innan jag publicerade min tråd ville förvissa mig om att tråden fick stå kvar för sig själv (eftersom en stor del av mina tidigare trådar slängts i papperskorgen eller bakats in i andras trådar), frågade de berörda moderatorerna på olika forum-delar var jag kunde publicera tråpden, så att den fick stå oantastad, och fick svaret att i ”Konspirationer och Alternativa teorier” lämpade den sig bäst, och där kunde den få leva sitt eget liv utan att bli våldtagen.

5 – Varför plockades Alex Singh´s tråd till Konspiration från Vetenskap? Alex tråd var alltigenom endast av vetenskaplig natur och hade inte en touch av konspiration över sig, så varför var man nödtvungen att transplantera den från Vetenskap till Konspiration, och specifikt för att tränga undan min megatråd kring reformationen av geocentrismen?

Varför vill man överhuvudtaget tysta/döda en tråd som går bra?

Är det inte kontraproduktivt för Flashback?

Gilla

Som svar på ditt inlägg i Flashback-länken:

1 – Vad var vitsen med att överhuvudtaget (efter att min tråd levt galant i sju veckor, ständigt växande tråd) kapa min tråd med en utdöd tråd, som dessutom totalt sett inte hade mer trafik än vad min tråd kom upp till under det första dygnet?

2 – När man sammanfogar trådar så ska det ju finnas klara samband mellan dem. Vad gäller Alex Singh´s tråd som ni valde att placera framför min megatråd, så att min kom i skymundan, så framkommer det ju inte ens om han själv är geocentrist, än mindre ifall han tror på min väldigt udda revolutionerande teori om att jorden endast axelroterar 1 varv/år, då han bara betonade att enligt relativiteten så ska man ju kunna sätta vilken himlakropp som helst i centrum. Det vill säga, hans tråd hade ABSOLUT INGENTING att göra med min nya revolutionerande kosmologiska teori om hur jorden rör sig!

Vill man verkligen sammanfoga trådar efter kosmologiska modeller (Alex tråd visade för övrigt inte ens någon klar kosmologisk hemvist), och göra de alla till en enda tråd, då är ju frågan varför man exempelvis inte sammanfogar de närmare 100 fristående (varav många är otroligt lika) Big Bang-trådarna?

Varför verkar det bara finnas en vilja att sammanfoga allt som har med geocentrismen till en tråd, men inte vad gäller exempelvis Big Bang, som även det är en kosmologiska modell?

”Den enda tråden om Big Bang”

3 – Eftersom min tråd inte stödjer den nuvarande geocentriska modellen, utan vill se en REFORMATION av GEOCENTRISMEN, så förtjänar min tråd bara av den anledningen att slippa

OK, vill ni slå samman alla trådar som överhuvudtaget luktar lite geocentrism, så återstår fortfarande faktumet att JAG FÖRSVARAR INTE GEOCENTRISMEN som den ser ut idag, den rådande geocentriska modellen är ingenting jag står för!

Varför ska jag sammanblandas med trådar kring den gängse synen på geocentrismen (därför som jag valde att inte ha med ordet geocentrism i min trådrubrik), när jag vill reformera den?

Jag tror inte som geocentrikerna att jorden står helt still, jorden roterar, men endast 1 varv/år!

4 – Hur kommer det sig att under de 6 månader som jag jobbade med min tråd, att det aldrig sades något om att man senare skulle komma att gräva ner den under en liten uppmärksammad död tråd?

Faktum är att jag långt i förväg innan jag publicerade min tråd ville förvissa mig om att tråden fick stå kvar för sig själv (eftersom en stor del av mina tidigare trådar slängts i papperskorgen eller bakats in i andras trådar), frågade de berörda moderatorerna på olika forum-delar var jag kunde publicera tråpden, så att den fick stå oantastad, och fick svaret att i ”Konspirationer och Alternativa teorier” lämpade den sig bäst, och där kunde den få leva sitt eget liv utan att bli våldtagen.

5 – Varför plockades Alex Singh´s tråd till Konspiration från Vetenskap? Alex tråd var alltigenom endast av vetenskaplig natur och hade inte en touch av konspiration över sig, så varför var man nödtvungen att transplantera den från Vetenskap till Konspiration, och specifikt för att tränga undan min megatråd kring reformationen av geocentrismen?

Varför vill man överhuvudtaget tysta/döda en tråd som går bra?

Är det inte kontraproduktivt för Flashback?

Gilla

Och där har vi copy+paste från posten som tillslut fick snubben som vill framstå som martyr avstängd på Flashback eftersom det är en återupprepning av frågor han ställt tidigare och fått besvarade trots att flera varningar har getts i tråden.

Gilla

Ren och skär lögn!

Dessa frågor var inga återupprepningar och de besvarades dessutom aldrig!

Flera varningar getts i tråden?

För att jag dristar mig till att ifrågasätta det vansinniga i att gömma undan och tysta ner en mycket populär tråd, som både har originalitet, nyskapande och kvalitet (det som man nu plötsligt säger sig uppmuntra), och dessutom är helt unik i sitt budskap.

Snacka om att Flashback gräver sin egen grav…

Eftersom jag anade att min tråd skulle dödas eller kapas (vilket hade skett flera gånger tidigare med andra tankeväckande trådar), så ville jag försäkra mig om att detta icke gjordes, och jag fick försäkringar från modsen om att min tråd skulle få leva sitt liv i frihet i underforumet ”Kosnspirationer och alternativa teorier” utan att våldtas, men löftet klarade man bara av att hålla i ca 6 veckor…

Detta samtidigt som det tydligen är fritt fram att skapa 100-tals separata Big Bang-trådar (många förvillande lika varann dessutom), utan att någon moderator ser anledning till sammanslagningar…

Varför tysta en tråd som skapar väldigt mycket liv och diskussion?

Kan det månne ha nåt att göra med vissa moderatorers egna ideologiska preferenser, som man inte vill se hotade?

Gilla

Även om jag inte håller med om dina påståenden i övrigt så kan jag instämma att det var mycket ologiskt av Flashback att göra som de gjorde.

Gilla

Tack. Det som upprör mig mest är att man inte kan medge att det var fråga om censur och nedtystning…

Gilla

Snille Blixten är snubben som Gud Blessade!!!

Gilla

It´s bliss to be blessed, and a blessing to be in bliss.

God rules, and to be ruled by God is the blissiest blessing.

Begging for some blessing…

Gilla

Hishna och alla Snilleblixtens gudar är LÖGN OCH HERETIK DET ÄR ONDSKA HAN FRAMFÖR OCH SKAPAR TRON OM GEOCENTRISM, DET ÄR JU SÅ ATT VI KRETSAR RUNT GUD PÅ EN SKIVA AV LIV I ETT 5 KILOMETER STORT UNIVERSUM!!!!!! och jag kommer tro på detta geocentrism svabbel när jag läser din avhandling om den

Gilla

Här har du min ”avhandling” kring den heliga geocentrismen, som Flashback har gömt undan och tystat ner:

https://www.flashback.org/p39915089#p39915089

Nyheter 24 har intervjuat mig om detta:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Gilla

Kolla in zeta reticuli video på youtube! Utom- eller inomjordingar?

Gilla

Nuförtiden, i denna tidsålder Kali Yuga, så är det mest bara fråga om inomjordingar…

Gilla

Hej Snilleblixten. Spännande och intressant blogg tycker jag. Vad gör du till vardags och vilken utbildning har du?

Gilla

Tack Klas!

Till vardags predikar jag just här på nätet!

Utbildning?

Andlig bildning!

Gilla

Kan man inte få ett riktigt svar??

Gilla

Vad är din fråga?

Har jag angett ett felaktigt svar nånstans?

Gilla

i vilken sekt utbildades du? det vore inte inte mer än rätt för läsarna att du lägger ditt ”CV” på bordet…

Gilla

Definiera ordet ”sekt” först, tack!

Gilla

Skaffa dig ett jobb kompis och lev i nuet! Ta vara på ditt liv och lev i verkligheten. Då kommer du att må bra till slut även du!

Gilla

Jag tar inte vara på mitt liv?

Jag lever inte i nuet eller i verkligheten?

Detta baserar du på?

Gilla

Det gick allt trögt med din fysikrevolution, va, Snilleblixten? Du kanske skulle låta någon se över ”vetenskapligheten” i dina ”bevis”. (Inte för att det skulle hjälpa till med revolutionen, men…)

Gilla

Ännu har ingen lyckats motbevisa innehållet i denna revolutionerande kosmologiska text . Betänk att vi i över 500 år varit hjärntvättade med heliocentrismen – kommer ta ett tag innan det vetenskapliga etablissemanget vill medge att de fört folk bakom ljuset…

Gilla

ingen lyckats motbevisa innehållet, va? du skojar nu va? kollar man in fb-tråden så är det ju inte mycket som återstår om något. så mycket för andlig bildning. 🙂

Gilla

Skämtar du? Ta fram en endaste punkt som jag skulle ha blivit motbevisad på, tack.

Gilla

Hur mycket du än ljuger och förnekar det så bevisades det t.ex. att du hade fel angående vad påvekyrkan ansåg om heliocentrismen.

Gilla

Fel? Inte alls!
Påvekyrkan har ALDRIG officiellt erkänt den kätterska heliocentrismen!

Gilla

Som ni kan se här, om ni kollar upp bakgrunden, så drar sig inte denna person för att dra till med rena lögner för att försvara sina hypoteser trots att det strider mot hans tro.

Gilla

Fram med bevis för att påvekyrkan någonsin skulle ha erkänt den kätterska heliocentrismen, tack.

Gilla

Jaja, bara du håller dig sysselsatt.

Gilla

Var håller du hus Snilleblixten! Finns du kvar på flashback?

Gilla

De stängde av mig på Flashback efter att jag vetenskapligt bevisade att det faktiskt är solen som snurrar runt jorden!

Avstängningen går ut om nån månad eller två, och då återkommer jag med full styrka. Har där användarnamnet ”Död o återfödd”.

Just nu huserar jag mest på Familjeliv.se, i vars forum (mest på religionsdelen) jag har användarnamnet ”Gudasänd”.

Här är två trådar som jag är väldigt aktiv i:

Ateister & Gud – Varför spjärnar ateister emot Gud?

http://www.familjeliv.se/Forum-26-66/m71171256.html

Ateister, var levde vi själar INNAN vi tog oss in i det befruktade ägget?

http://www.familjeliv.se/Forum-26-66/m46271872.html

Gilla

UPDATE:

De geocentrism-fientliga modsen på Flashback har alldeles nyligen gett mig ännu en fullständigt regelvidrig ½-års avstängning från forumet! Läs mer här:

https://snilleblixten.net/2013/11/21/flashback-har-stangt-av-mig-flashback-bekampar-yttrandefriheten/

Gilla

UPDATE:

Efter det att de geocentrism-fientliga modsen lät mig komma tillbaka, så tog det inte mer än fem dygn innan dessa yttrandefrihetsbekämpare återigen stängde av mig på ½ år, och detta utan ETT ENDASTE regelbrott från min sida!

Gilla

[…] Snilleblixtens blogg […]

Gilla

Tack! Hade du någon fråga eller kommentar också? 🙂

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: