Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

JÄMLIKHET – VAD ÄR LIKHETEN, som gör oss alla lika värda? Inför vem ses vi alla som lika värda?

Posted on: 23 juni, 2009


 

APROPÅ DETTA MED JÄMLIKHET…

 

Det pratas ofta vitt och brett om jämlikhet, att vi alla ska anses lika mycket värda (vilket vi givetvis är), men då inställer sig osökt frågorna:

 

1. VAD ÄR LIKHETEN, SOM GÖR OSS ALLA LIKA VÄRDA?

2. INFÖR VEM SES VI ALLA SOM LIKA VÄRDA?

 

 

1. VARI BESTÅR LIKHETEN?

 

Vad exakt är det som gör oss alla lika mycket värda?

Gäller denna jämlikhet endast människan? Med tanke på att samhället sanktionerar djurslakt för att tillfredsställa våra smaklökar (vissa djur behandlas alltså mindre jämlikt, speciellt kor, grisar och kycklingar) så inbegriper tydligen inte jämlikheten våra medsjälar djuren. Varför är djuren satta på undantag?

Om jämlikhet ska råda, och alla är lika mycket värda, hur kommer det sig då att vi ofta sätter berömda och framgångsrika människor på en piedestal?

Den enda verkliga likheten, jämlikheten, består på det andliga planet, där alla vi själar är lika eviga, medvetna och lyckliga, eller hur?

 

2. LIKA MYCKET VÄRDA – INFÖR VEM?

 

Eftersom vi alla andligt sett, absolut sett, är lika mycket värda, så måste det genom logisk slutledning även finnas NÅGON som ser och definierar oss alla som absolut lika värda – VEM?

Broderskap och systerskap på Moder Jord i Moder Natur, förutsätter givetvis en gemensam ursprunglig frögivande Fader, förutan vilken det vare sig kan finnas bröder eller systrar.

Den Högste Herren!

Den Allsmäktige, Allvetande, Allestädes närvarande, Allseende, Absolut Gode Gud!

Eller hur?

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad är likheten, som gör oss alla lika värda, om inte det faktum att vi alla är eviga själar/minigudar, Guds barn, likvärdiga fragmentariska andliga beståndsdelar av den Högste Herren?

Inför vem ses vi alla som lika värda, om inte inför den Högste Herrens opartiska kärleksfulla ögon?

Vad säger ni?

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 

Annons

124 svar till "JÄMLIKHET – VAD ÄR LIKHETEN, som gör oss alla lika värda? Inför vem ses vi alla som lika värda?"

Jag tycker helt arligt inte alla ar lika varda. Och jag tror inte nagon ser oss som lika varda, jag tror bara en javla massa manniskor leker heliga och forsoker inbilla sig att alla ar lika varda

Gilla

På basis av vad värdesätter du individer olika?

Gilla

1. VAD ÄR LIKHETEN, SOM GÖR OSS ALLA LIKA VÄRDA?2. INFÖR VEM SES VI ALLA SOM LIKA VÄRDA?

Gilla

På basis av mitt common sense. Jag tycker att en mördare som behandlar folk illa hela tiden och utnyttjar folk ärmycket mindre värd än jag. Att alla är lika värda går ju ut på att all aär värdefulla, förstör du en massa är du inte värdefull.

Gilla

Då värderar du lågt även soldater som dödar i krig och folk som dödar sina foster i livmodern?Gäller detta även dödandet av djur, eller endast av människor?Hur är det med individer som dödat andra i tidigare liv, är de förlåtna och mer värda än individer som dödar här och nu?Du förstår säkert vart jag vill komma till…Vi har alla utfört kopiösa mängder av syndfulla handlingar, om inte i detta så i tidigare liv…så hur kan man på basis av människors karmakonton, som så gott som alla är belamrade, avgöra vilka individer som är värdefulla och vilka som är värdelösa?I Guds ögon är alla vi själar lika mycket värda och älskade!

Gilla

Det är bara en åsikt, men i min mening så finns inget som skulle kunna kallas ”alla människors lika värde”. Vi är alla olika; olika smarta, olika bra på olika saker, olika trevliga; och således kommer vi alltid att värdera varandra olika efter våra egna prefferrenser. Att säga något annat vore ju inget mer än hyckleri är jag rädd. Dock finns såklart rum för något abstrakt värde som inte ens kan identifieras, vägas, eller hanteras, och i min mening är det inget mer än dårskap att väga på det ej definierbara.Det enda existerande som på någon nivå motsvarar ”människans lika värde” är var mans lika rätt till det grundläggande (för oss mänskliga och demokratiska) rättigheterna. Något vi själva konstruerat och endast lever efter genom majoritetsöverenskommelser.För att addressera dina frågor mera direkt:1. Ingens, eftersom det inte finns något definierbart lika värde.Mina egna tankar på ämnet: Vi ser varandra som värda något alls eftersom de påminner oss om oss själva. Vi ser det i människor i deras form och gemensamma genetiska och kuturella arv. Vi ser det i hundar för att deras sociala förmåga på viss nivå jämnställs med vår egna. Och vi ser det knappt, om ens alls, i myror för att de är så avlägsna oss själva i såväl form som beteende.2. Svaret i fråga 1 renderar denna fråga meningslös. Frågan är dessutom ej en fråga utan via sin retorik ett uttalande.

Gilla

Anser du alltså att vi individer är olika värda?Om ja, kan du ge oss exempel på individer som är mer respektive mindre värda än andra, tack!

Gilla

1. Likheten är att alla människor är födda som just människor.2. Vi eftersträvar jämlikhet eftersom det gör vårt samhälle mer uthärdligt. Om en grupp förtrycks så kommer den gruppen bli jobbig att ha att göra med förr eller senare. Idén om jämlikhet har alltså ingenting att göra med att vi ska visa oss duktiga inför en sagofigur som gud eller stålmannen.

Gilla

1. Alla djur är födda som just djur!Är även djuren jämlika?2. Exakt VAD är det som gör oss jämlika, med tanke på att vi är så ojämlika på det materiella planet…?

Gilla

Citerar Snillet:”Anser du alltså att vi individer är olika värda?Om ja, kan du ge oss exempel på individer som är mer respektive mindre värda än andra, tack!”Uppenbarligen var inte 4 textstycken nog att tydliggöra detta men efter ditt behov om enkla odiskutabla svar; Ja, jag värderar människor olika högt.Sedan är denna värdering något subjektivt som såklart inte kan appliceras i fler synvinklar än min egna. Jag anser således inte att min mors liv är likvärdigt en seriemördande pedofil och psykopats liv. Om den ene måste dö väljer jag såklart den senare, även om han/hon såklart fortfarande förtjänar att behandlas som en mänsklig varelse. Sedan får och kan psykopatens mor vara av en annan uppfattning.Du skulle ju knappast offra dig själv för två människor du aldrig träffat eller kommer att träffa? Om man verkligen tyckte det skulle man aldrig tveka inför att donera allt man har till svältande människor, och själv leva i misär. Så antingen så är alla universellt onda eller subjektivt mänskliga. Ditt val. Jag vill i alla fall inte vara en hycklare inom rimliga gränser.

Gilla

Så du är inte för jämlikhet?

Gilla

”Så du är inte för jämlikhet?”Kan du i alla fall ta dig tid och reflektera riktigt över det han skrivit och fundera samt diktera ett rejält svar för en gång skull? Din fråga är redan besvarad i en sådan mån att en 5 åring skulle förstå. Så att ställa om frågan är ju bara dumt. Är man ett komplett pucko så kan man svara på din fråga på ett enkelt ja/nej vis, vilket Chaos undvek genom att skriva en formell förklaring på vad han tycker vilket är den mer korrekta vägen att gå i frågan. Så ta dig tid och läs vad tusan han skriver, och sluta ställ så dumma frågor.

Gilla

Alla som dödar är inte mördare. Att göra abort är inte mord, inte heller att döda djur för att äta. I krig beror det helt på situationen. Ibland finns det vettiga anledningar att döda, ibland inte. Jag tror fortfarande att jag är mer värd än vissa andra människor.Om din mamma satt i ett brinnande hus och en mördande psykopat satt i ett brinnand ehus skulle du väl ändå rädda din mamma först? Men jag förstår vart du vill komma, men jag håller inte med

Gilla

Men i så fall, om en kannibal dödar en människa för att äta, är det mord?

Gilla

Allas lika värde är en grundsten som för mig är orubblig. Om det beror på att vi alla är delar av eller skapade av högre kärleksfulla ”händer”, vilket jag tror och hoppas, eller om jag betämt m,ig för den grunden för att livet vore så outhärdligt hårt och sorgligt annars kan jag inte svara på. Frågan om djur är svårare pga den kultur jag är uppfostrad i, vårvästerländska alltså. Det skulle kännas som dubbelmoral att äta kött (som jag) och säga att djur har samma värde. När jag hör berättas vad djur kan göra för varandra och för människor ifrågasätter jag mer och mer mitt/vårt förhållningssätt mot dem. Jag umgås och lever med djur och upplever att de har känslor precis som oss. Ofta är de ”mänskligare” med innebörden vänliga, kärleksfulla och omtänksamma än en del människor. Det är svårt att tänka tankarna att de har lika värde och att vi/jag behandlar/tillåter att de behandlas så illa. Kan inte komma på nån ursäkt och tar ändå inte mitt fulla ansvar.Kram

Gilla

Tack för dina insiktsfulla tankar!Ur ett andligt perspektiv så har allt liv lika mycket värde (en unik andlig själ i alla kroppar), men ur ett materiellt perspektiv så är kropparna som själarna bebor olika värda!Människokroppen är mest värd, eftersom det endast är i en mänsklig kropp som man kan förverkliga sig själv och Gud, och återvända till den eviga andliga världen efter att ha kilat vidare från kroppen!

Gilla

Citerar Snillet: ”Så du är inte för jämlikhet?”Tack för ditt försvar Tjohejsan, men som vi vet så har ju Snillet svårigheter att förstå löpande resonemang längre än en enda mening, något jag anar kommer upprepas vid detta inlägg…Till Snillet: Hade du läst stycke två i mitt första inlägg ordentligt, så hade du kunna tillgodogöra dig (Ja) att jag tror på jämlikhet inför lagen och inom systematiska ramar; för att underlätta människors samlevnad och som en konsekvens av mitt egna samvete, vars natur är en diskussion i sig själv. Varför koncept om jämlikhet inom olika områden är behövliga anser jag att Alimantado gjorde en god om än något grov förklaring för i punkt 2 i sitt inlägg. **Jag råder dig att addressera frågan om vem du skulle rädda i mor-mördare-situationen uppradad av såväl mig som ‘honest och hur du moraliskt relaterar till denna i en värld av abstrakt likvärdighet. Svar är alltid skattade högre än undanflykter. (Ta hinten)Citerar kaoskatta: ”Allas lika värde är en grundsten som för mig är orubblig. Om det beror på att vi alla är delar av eller skapade av högre kärleksfulla ”händer”, vilket jag tror och hoppas, eller om jag betämt m,ig för den grunden för att livet vore så outhärdligt hårt och sorgligt annars kan jag inte svara på. ”Jag förstår och accepterar din världssyn, speciellt som det är en personligt filosofisk, något vi alla hyser. Dock måste man fråga sig hur man kan grunda sin världssyn på något man anar, för det tycks du ju göra, är en självlögn. Den signerade ledaren i DN förde faktiskt en dialog på ämnet (egentligen Ateism) idag och som jag fann ganska så intressant. Det jag säger är att man fortfarande kan ha moral oavsett var man tror att den kom ifrån.

Gilla

Mor-mördare-situation?Bara en kan räddas?Vem jag personligen valt av dessa två att rädda?Mor!

Gilla

Inför våra medmänniskor såklart!

Gilla

Våra medmänniskor ser alla som lika värda?

Gilla

”Mor!”Så du anser alltså att alla människor inte är lika mycket värda (enligt en objektiv tumstock)? Jag ber om ursäkt för att fortsätta detta inlägg med en serie frågor, en diskussionsmodell jag ogillar, men here goes:Varför gör du detta val? (visserligen på en teoretisk basis)Hur anser du valet är kompatibelt med en likvärdighetsprincip?Anser du att lika-rättighetersmodellen är den verkliga modellen för det vi kallar det lika värdet eller vad anser du det är? (önskar endast ett klargörande)

Gilla

Valet mellan mördare och icke-mördare, väljer jag icke-mördare!Du bad mig göra ett val med bara 1 av personerna, och då gjorde jag ett val med bar 1 av personerna!Verkliga modellen för lika-rätt, ligger på det andliga planet!

Gilla

Snillet:1. Ja, jag ser ingen anledning att värdera en kråka högre än en annan kråka. Vad är det du vill komma fram till?2. Denna fråga är redan besvarad. Läs bättre.För övrigt, i fallet med din mor/en seriemördare/ett brinnande hus så borde du självklart singla en slant och låta utkomsten bestämma vem du räddar. Annars är du ju inte för jämlikhet, enligt din egen logik. Eller hur?

Gilla

1. Att själen i kråkan och själen i Människan är exakt lika mycket värda, bara det att själarna fått olika värda kroppar!2. Vi är inte jämlika på det materiella planet!Singla slant?Skulle du singla slant om det gällde din mor eller en pedofilerande seriemördare?

Gilla

Tja, kannibalism är ju onaturligt så det skulle kunna ses som mord, det beror lite på omaständigheterna också. Kommer kannibalismen från en kultur där alla andra är kannibalister? då är det kannibalistens natur och då anser jag det inte vara mord. Men om en vanlig svensson börjar käka människor är det absolut mord eftersom det int eli8gge ri vår natur. Men nu handlar det inte om vem som defineras som mördare osv. utan om att jag tycker att vissa människor är mindre värda än andra. Jag behöver inte ge en hel lista där jag rangordnar människors värde faktiskt

Gilla

Människans natur är ju att vi är designade och konstruerade till vegetarianer av vår Intelligente Designer:1) Människan har inga klor!2) Människan och andra vegetarianer har platta kindtänder för att kunna mala spannmål!3) Människan har inga långa vassa huggtänder! Bildbevis här:http://anatomy.med.umich.edu/surface/head_neck/teeth.jpegDe lite mer spetsiga hörntänderna är designade för att bryta av morötter med!4) Människan och andra vegetarianer kan röra sina käkar även i sidled, för att mala!5) Människan svettas genom porer, till skillnad mot köttätande varelser!6) Människan har binokulär syn, som gorillan, icke köttätare!7) Människan har välutvecklade salivkörtlar, som alla vegetarianer har!8) Människan och andra vegetarianer har basisk saliv, med enzymet ptylin för att förbearbeta spannmål!9) Människan utsöndrar 10-20 ggr mindre saltsyra än köttätande varelser. Saltsyra är nödvändig för att smälta senor, muskler och ben i födan.10) Människan har ett väldigt långt tarmsystem, för att de jäsningsbakterier som behövs för att smälta vegetarisk föda, ska hinna verka! Köttätande varelser däremot har ett mycket kort tarmsystem, för att snabbt göra sig av med de förruttnelsebakterier, som finns i kött!När du värderar människor olika värda, gör du det då på kroppslig basis eller på själslig/andlig basis?

Gilla

Snillet: Först får du bevisa att själen finns. Sen kan vi börja diskutera dess egenskaper i detalj.Och nej, jag skulle inte singla slant i den här diskussionen. Men så är det inte heller jag som påstått att vi alla har någon form av magisk ”själ” som alla är exakt lika mycket värda inför en magisk ”gud”.

Gilla

Vetenskapliga bevis för själens existens!http://krishna.org/the-scientific-theory-of-the-soulhttp://www.tim.nu/swe/frame_m.htmlFör övrigt så är ju ögonen själens spegel vet du väl…JAGET/SJÄLEN är ägaren, SUBJEKTET, den som ÄGER!KROPPEN är ägodelen, OBJEKT, det som ÄGS!Ägaren är alltid skild från objekten som den äger…en ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna upplevande Jag!http://web.comhem.se/abzu/dokument/fakta.htmlJAGET/SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande varelsen, subjektet!KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, föremål, objekt!Själen ingjuts i äggcellen vid befruktningsögonblicket!Utan själ, ingen celldelning!Vi är alltså själen, vi som lever i kroppen; utan oss, inget liv i kroppen!http://sv.wikipedia.org/wiki/Själhttp://en.wikipedia.org/wiki/SoulVi ÄR själen, och vi HAR en kropp!Skillnad det…

Gilla

Snillet: Har du tänkt på att alla dina argument ovan för att människan är vegetarian av naturen, är helt baserade på att evolutionsteorin stämmer? Om evolutionen inte är sann så är ju alla dina argument värdelösa.

Gilla

Vad har fått dig att dra denna slutsats?

Gilla

”Vad har fått dig att dra denna slutsats?”Det faktum att alla dina ”argument” baseras på människans släktskap med andra djur.

Gilla

Allt liv på Jorden är släkt med varann!Varför?Just precis, eftersom alla livsformer har en och samma gemensamma vördade Urfader, vår evige Skapare!(De evolutionstroende tror att det var nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie, som var vår vördade Urfader…)

Gilla

Lite fråga på det där med vegetarianer. Om nu den där härskaren ville att vi bara skulle äta grönsaker, varför i hela friden programmerade han smakkörtlarna så att majoriteten av befolkningen tycker att kött är gott? Han skulle enkelt kunnat göra så det smakade illa, varför gjorde han inte så, elelr löste det på annat sätt?Sen Snillet, är du ett bra exempel på att man inte värderar folk lika. Hur många gånger har vi inte fått höra på den här bloggen att ateister är dumma, ointelligenta och allmänt dåliga, jämfört med såna som dig?

Gilla

Anton,Bara en vanesak…Faktum är att när barn är små, så hör det inte alls till ovanligheterna att barn spontant känner en avsmak mot att äta likdelar…man tvingar alltså barn att äta djur!Ateismen ÄR de facto otroligt dum och ointelligent!”If the shoe fits, wear it…”

Gilla

Ja, en vanesak, men varför i hela friden gjorde gud det till en vanesak isånafall? Om han skulle göra djur som inte skulle bli uppätna av människan kunde han ju gjort så att de smakar förskräckligt. Varför inte?Ja, här har vi ju ett bra exempel. Jag tycker annorlunda än vad du gör, och därför ser du ner på mig, tycker att jag är dum och värderar mig lägre än dig själv. Hur går det ihop med vad det här inlägget handlar om? Kan du svara på det?

Gilla

Djur smakar förskräckligt!Därför som man måste maskera den äckliga smaken med en massa kryddor och örter…

Gilla

Det finns ingen likhet som gör oss lika mycket värda. Eftersom vi alla är unika och vi alla har olika preferenser kan man omöjligt tycka att alla människor är lika mycket värda. Jag tycker att min sons liv är värt mycket, mycket mer än de flesta andras. Jag kan inte se något konstigt med det.En sak till. Du hänvisar till källor, som ärligt talat känns sådär trovärdiga.

Gilla

Vi är alla unika?På vilket sätt, menar du?För du är väl en ateist, som bara tror att vi består av kemikalier och synapser, etc?Vad är så unikt med kemikalier och synapser?Hmm…

Gilla

Citat:6) Människan har binokulär syn, som gorillan, icke köttätare!Jag förstår verkligen inte ditt argument.Varför skulle Binokulär syn göra människan till vegetarian när mer än 95% av världens rovdjur har just detta synsätt.Bytesdjurens ögon ligger som bekant(?) oftast på huvudets sidor för att snabbare upptäcka ett möjligt hot och täcka in ett så stort område så möjligt.Binkulär syn gör att synfältet från båda ögonen smälter samman, och djuret lättare bedöma avstånd. I vilket sammanhang skulle det gynna människan att ha detta synsätt om vi nu är gjorda för att vara vegetarianerAtt bedöma avståndet till en morot skulle väl knappast vara det?

Gilla

Gorillan har ju också binokulär syn….icke köttätare!

Gilla

Snillet: Exakt. Hela ditt argument bygger på att man kan dra slutsatser utifrån olika djurs likheter, vad gäller släktskap. Detta talar rakt emot två av dina andra idéer som du ofta talar om, nämligen:1. Evolutionen. Om ingen evolution har skett så finns inte heller några slutsatser om släktskap att dra utifrån likheter/olikheter mellan olika arter. Om man inte tror att en schimpans och en människa har gemensamma förfäder, vad är det då för mening med att säga att schimpansen och människan har likheter, och vad är det då för mening med att dra biologiska slutsatser baserade på dessa likheter?2. Du har tidigare ofta hävdat att människan inte är ett djur. Men i denna fråga grundar sig hela din argumentation på det faktum att människan är ett djur. Vad är det för mening med att jämföra människan med andra djur, om du anser att människan biologiskt inte är ett djur? I så fall skulle ju eventuella likheter med djuren vara helt ovidkommande, då det inte finns några gemensamma förfäder för människor och övriga djur, vilket innebär att inga biologiska slutsatser kan dras från sådana likheter/olikheter.Märker du inte att du säger emot dig själv?(Ps. Försök nu att svara på frågan för omväxlings skull.)

Gilla

1. Genetiska likheter utgör överhuvudtaget inget bevis på att Människan och schimpansen skulle ha haft någon gemensam förfader, bara att vår gemensamma Skapare använde sig av samma råmaterial när Han designade, konstruerade och programmerade alla livsformer!2. Min argumentation grundar sig inte alls på att Människan är ett djur!För övrigt är djuren skapade som djur, växterna som växter, och Människan som Människa!Sluta fantisera!

Gilla

1. Så varför använder du då likheter mellan olika djur som argument för att de ska vara lika även i andra avseenden? Om de inte är släkt med varandra så är ju dessa argument värdelösa.2. Jo, det gör den. Vill du fortsätta säga ”nej-jo-nej-jo-nej-jo” ett tag till, eller ska du försöka bemöta kritiken istället?

Gilla

1. Allt liv ÄR de facto släkt med varann!Varför?Jo, eftersom allt liv har en och samma gemensamma Skapare!2. Djur är djur, Människor är Människor!

Gilla

1. Det är inte definitionen av ordet ”släkt”, och din personliga definition av ordet har ingenting med frågan att göra. Svara på kritiken istället för att tramsa.2. Okej, så det är den nivån du klarar av? Då antar jag att mitt svar är ”nää det är de inte alls det, pilutta dig”.

Gilla

Vad är likheten som gör oss alla jämlika?

Gilla

Sorgligt..Du manar i din blogg till debatt, men vågar inte ta dig tid till att analysera andras svar och utifrån dom bygga dig ett argument med konkreta svar.Alla svar/argument du har fått har varit konkreta och baserade på dina (mer möjligt sektledarens) påstående.Allt du gör är att citera ifrån din prenumeration av någon sorts sekttidning (Mail vers.) och ger det som svar (gång på gång). Du saknar helt och hållet förmågan att bilda dig egna uppfattningar eller åsikter,varför du för en diskussion i sandlåde nivå och inte kan ge några som helst konkreta svar till oss.*Du kallar dig själv för Minigud.*Du skriver att du är en avbild av DIN gud. *Du Skriver att du kan ge svar på alla livets gåtor.*Du skriver att alla är lika mycket värda, ändå trycker du ner på dina medmänniskor för att dom inte delar dina (din sektledares) åsikter.*Du tror dig veta fakta, när dom egentligen är påståenden.*Du tror dig ha funnits livets verkliga kall och bor ändå i en lägenhet/villa och använder samma sorts bekvämligheter, teknologi som oss andra just därför att du inte är säker på att ditt kall är så sant.En grotta + dina Vedt(?) skrifter hade väl varit mer än nog för att finna vad du kallar för sann glädje. Varför beblandas med oss syndare som ser världen utifrån våra materiella behov?Du är helt enkelt en hjärntvättad, självcentrisk självgod extremist med dubbelmoral (med ett ordförråd och fantasi i samma klass som min 5 år gamla dotter)Orsak?Hjärntvättad vid tidig stadiumHjärntvättad vid någon from av kris du genomliditeller helt enkelt i brist av ett ligg.ett svar som Ät bajs hade kanske passat bättre i din form av debatt förande

Gilla

Bilda egna uppfattningar och åsikter?Jag gick själv på de ateistiska hokuspokus-teorierna Big Bluff och emolutionen när jag var mindre, men har tagit mig ur hjärntvätten och vågar tänka själv…Vi är ALLA minigudar!Varför?Just precis, eftersom vi alla har en och samma vördade gemensamma Skapare, Gud!Vi är alla Guds barn, Hans minigudar!

Gilla

”Vad är likheten som gör oss alla jämlika?”Vår likhet är att vi människor alla tillhör samma art. Om det gör oss jämlika eller inte, måste varje individ subjektivt bedöma.

Gilla

Så objektivt sett finns ingen jämlikhet?

Gilla

jag är varken ateist eller särsklit troende. Men ja, vi är unika. Ingen är lik en annan. Dessutom är, som jag säger, inte mina känslor för olika personer samma som andra personers känslor. Detta gör det såklart omöjligt att värdera alla lika högt eller lågt. Eller hur?

Gilla

Vad i oss är det som gör oss alla unika?Om man ser det ur en ateists eller evolutionstroendes sida, så kan det ju inte finnas något unikt, eftersom allting kan reduceras till bara celler, synapser, nervtrådar och atomer…Givetvis är det den eviga själen, den levande individen, i den materiella kroppen, som är unik, evigt unik!Eller hur?

Gilla

”Så objektivt sett finns ingen jämlikhet?”Den enda likheten som håller mellan alla oss människor är att vi tillhör samma art. Därutöver är vi alla olika. Jämlikhet syftar i vardagligt tal på att vi etablerat lagar och principer som ska försäkra att vi alla föds med samma grundläggande rättigheter och förutsättningar (även om detta fungerar lite sisådär).

Gilla

Föddes sprutnarkomanen Steffe med samma förutsättningar som Fredrik Reinfeldt?

Gilla

Det är lite svårt att greppa vad frågan egentligen är här.Jämlikhet, alltså alla människors lika värde. Inom vilken faktor? Det finns helt enkelt för mycket att röra sig inom för att man på ett bra sätt ska kunna koncentrera det till en enda fråga. Ungefär som alla andra ”debatter” du startar. Simplifiera det inte bortom all reson är du snäll.Jämlikhet kan kategoriseras och diskuteras i delar exempelvis ”inför lagen”, ”främjandet av vår art”, ”spirituellt” samt många många andra faktorer. Men ja, ska vi snacka om just ”inför vem” så kan jag ta upp ett exempel.Ett av de mest kända dokumenten rörande just denna fråga skrevs efter andra världskriget för att förhindra framtida liknande incidenter. Den universella deklarationen av de mänskliga rättigheterna. Ett dokument skrivet av människor för att främja människor.Men inför vem är det meningen att vi ska följa denna deklaration? Ja inför varandra. Det är det som är hela meningen. En överenskommelse emellan den gruppen människor som utgör vår art i syfte att främja vår överlevnad och livskvalitet. En skrift jag värderar högre än någon ”helig” bok eller skrift som existerar.

Gilla

Vari sitter det unika i oss, som gör oss alla jämlika, lika värda?Givetvis att vi alla är evigt medvetna själar, minigudar, eftersom vi alla är Guds älskade barn, Guds minigudar!Inför Gud är vi alla lika mycket värda !!!

Gilla

politiskt ska vi vara lika värda, det är vi inte i realiteten men det är likt förbaskat en vision. Om två individer kommer in på akuten ska de få den vård de behöver oavsett vem dem är (alltså mördare, barn, präster, pedofiler, trädgårdmästare eller Moder Teresa..)Juridiskt är vi lika men här finns såklart nyanser, och man kan alltid diskuera det mer ingående och hävda att så icke är fallet. Men jag hävdar här ändå att vi är lika mycket värda. (dvs vi döms på samma premisser inte utifrån yrke, kön, etnisitet etc)Inför Gud, om vi tror på honom, är vi lika mycket värda.I samhället är vi såklart inte det. Vi värderar t ex yrken olika. Vi värderar ständigt varandra pga ekonomiska förutsättningar, utbildningar etc, men eftersom värderingen är subjektiv, varierar den också beroende på t. ex. demografin. För mig är mina familjemedlemmar och vänner mer värda än ”vem som helst” men för en annan är deras familj viktigare. Alltså summa summarum, vi är generellt sett lika mycket värda.I praktiken finns det förstås alltid folk som bidrar mer till samhället än någon annan. Personligen tror jag alla har sitt värde, sin mening att finnas till.Nu blir det här lite väl långt, det här kan man ju diskutera hur länge som helst.Det vi behöver lära oss är väl att respektera och inte nedvärdera folk som inte tycker och tror som oss.

Gilla

I det här Gudsförgätna samhället nedvärderas väldigt mycket de som arbetar för ett Gudsmedvetet samhälle, med absoluta värderingar…

Gilla

Orkar inte läsa alla kommentarer.Bara genom att vi faktiskt finns och lever ger oss lika värde… samma rätt till liv, mat, trygghet, kärlek… oavsett vad vi presterar, ”gjort oss förtjänta av” eller hur olika vi är…Men i verkligheten är det inte så. Sociala klasser, etnicitet, hälsa… bestämmer ”värdet” men det vill vi inte se utan vi tror att jämlikheten finns…… den är ett mål att sträva mot, för i grunden har vi alla samma värde… inför vem? Livet självt!

Gilla

Du omskriver Gud som Livet?Ja, Han är i allra Högsta grad levande! 🙂

Gilla

”Föddes sprutnarkomanen Steffe med samma förutsättningar som Fredrik Reinfeldt?”Det var den mest korkade frågan du ställt hittills. Jag orkar inte engagera mig tillräckligt för att ens försöka förklara det här för dig. Några signaturer ovan har dock skrivit bra inlägg som du kan försöka läsa.

Gilla

Allt beror på vårta egna individuella karmakonton, vad gäller i vilken land, i vilken familj och i vilken sorts kropp man föds!Alla föds inte med silversked i munnen…just beroende på karmasaldot!

Gilla

”I det här Gudsförgätna samhället nedvärderas väldigt mycket de som arbetar för ett Gudsmedvetet samhälle, med absoluta värderingar…”Berätta för mig snälla, vad är dina absoluta värderingar?Skiljer sig dessa mycket ifrån exempelvis de mänskliga rättigheterna? Skiljer sig dessa mycket ifrån den svenska lagen?På vilka fronter? Inom vilka områden?”Det vi behöver lära oss är väl att respektera och inte nedvärdera folk som inte tycker och tror som oss.”Ja du Zmilla det har du rätt i… Till viss mån.Men det gäller att också då kunna skilja på att ”ifrågasätta” och ”nedvärdera” och ”inte respektera”. Ofta blandas dessa ihop när det kommer till frågor gällande troende i allmänhet. Saken är den, att om du går ut med din tro i det allmänna forumet kommer folk att ifrågasätta den. Precis som då vem som helst kan ifrågasätta min politiska agenda ifall jag bär på en Sosse pin, eller något från Moderaterna. Sen är det ju också så att jag kan respektera dig högt som person. Men jag respekterar inte din tro. Det finns en linje där.När du dock klivit in och blivit extrem i din åsikt eller ditt religiösa utövande, då är det en annan sak. Då har du nog svårt att övertala mig att du förtjänar någon respekt över huvud taget, inom någon faktor.

Gilla

Mina absoluta värderingar?Att Gud är den Högsta Absoluta Sanningen!Att vi minigudar (själar) till vår eviga konstitution är tjänande varelser, antingen tjänar vi Gud eller så tjänar vi den materiella illusionen Maya (Mammon), det absolut rätta är att tjäna den Högste!

Gilla

”Mina absoluta värderingar?Att Gud är den Högsta Absoluta Sanningen!Att vi minigudar (själar) till vår eviga konstitution är tjänande varelser, antingen tjänar vi Gud eller så tjänar vi den materiella illusionen Maya (Mammon), det absolut rätta är att tjäna den Högste!”Okej, ja det låter ju trevligt. Om dessa nu är dina enkla ”absoluta värderingar” förstår jag inte direkt var komplikationen ligger. Sverige är ett land med religionsfrihet. Du får alltså tro exakt vad du vill och utöva din tro så länge denna nu ligger inom lagens ramar. Vad är det du klagar på egentligen?

Gilla

Komplikationen ligger i att vi i vårt sekulariserade samhälle fås att tro att jämlikheten finns att finna i det materiella, när det i själva verket ligger i det andliga!

Gilla

”Komplikationen ligger i att vi i vårt sekulariserade samhälle fås att tro att jämlikheten finns att finna i det materiella, när det i själva verket ligger i det andliga!”Du menar alltså att vi inte ska eftersträva ett jämlikhet i vår materiella existens?Det som du tror är väl att vi redan är jämlika när det kommer till det spirituella. Så det är väl inte så mycket att sträva efter då det i sådana fall redan är uppnått?

Gilla

Det finns mycket att sträva efter!Eftersom vi alla de facto är eviga andliga väsen, så har vi andliga behov, och dessa behov måste staten prioritera!Alla måste ges en lika chans att förverkliga Gud och vår egen andliga natur såsom varande eviga kärleksfulla tjänare till den Högsta Absoluta Sanningen!Jämlikhet på det materiella planet går inte att uppnå, eftersom det alltid kommer finnas skillnader. Däremot är det statens plikt att i möjligaste mån göra livet drägligt för alla sina medborgare!Ingen ska behöva svälta eller inte ha tak över huvudet!Även djuren måste tas om hand, och inte som idag, att vi på löpande band styckmördar och äter upp vår egen givmilda amma, Moder Ko…

Gilla

”Det finns mycket att sträva efter!Eftersom vi alla de facto är eviga andliga väsen, så har vi andliga behov, och dessa behov måste staten prioritera!”Och vad är då våra andliga behov? Vad är dessa och hur vet du vad dem är?

Gilla

”Eftersom vi alla de facto är eviga andliga väsen, så har vi andliga behov”De facto? Det måste innebära att du har bevis, eller? Får vi andra ta del av dessa bevis, eller är de hemliga som alla andra bevis du skryter om?

Gilla

Man kan aldrig bevisa eller övertyga en hårdnackad ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom ateisten är andligt blind!Ungefär som att försöka bevisa färger för en blind!

Gilla

”Våra andliga behov:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2008/12/1066875”Oooookej. Ja jag som ateist har aldrig känt mig i behov av detta. Någonsin. Det är inte som du skriver, att man undertrycker det någonstans. Jag har inget sådant behov. Punkt slut.Frågan är ju då. Har du i syfte att försöka tvinga eller forcera mig och andra till att uppfylla detta behov som jag inte anser att jag har?Annars vet jag inte riktigt var problemet ligger som sagt.

Gilla

Kunskapsbehov t.ex. är egentligen ett andligt behov, att söka efter den Absoluta Sanningen, ta reda på tillvarons grund, livets källa, meningen med livet osv…Men här i den materiella världen finns en tragisk tendens att rikta detta sökande ut mot materiens värld, att förirra sig i temporära, relativa sanningar, att försöka hitta meningen och målet i materiella fenomen…i timlig lycka och timliga ägodelar, som förgörs av tidens tand!

Gilla

”Man kan aldrig bevisa eller övertyga en hårdnackad ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom ateisten är andligt blind!Ungefär som att försöka bevisa färger för en blind!”Ironiskt att just du ska säga det där. Du som inte lyssnar på vad andra säger, om ens försöker. Jag tror inte att någon som har varit inne här och läst kan neka till att vittna om att du ignorerar mycket av vad folk skriver och helt enkelt vägrar att ta åt dig saker.

Gilla

Jag lyssnar och kommer sedan med motargument, om jag finner det sagda ologiskt!Vad är problemet?Varför ska man acceptera och ta åt sig något som man finner ologiskt?

Gilla

Människan är designad allätare faktiskt. Vår överlevnadsinstinkt gjorde att vi började jaga och äta djur när vi hade ont om växter att äta. Eftersom de flesta av oss äter kött så är vi inte vegetarianer. Sen har det ju egentligen inte så mycket med saken att göra eftersom vi diskuterar människors olika värde och inte människor och djur.Jag definerar det varken på kroppslig- eller själsligbasis. Jag definerar människans olika värde efter hur vi bidrar till samhället. Det kan man göra på många oliksa sätt.

Gilla

Vem designade Människan?Människor som är födda handikappade, och inte kan bidra till samhället, är de mindre värda?

Gilla

”Jag lyssnar och kommer sedan med motargument, om jag finner det sagda ologiskt!Vad är problemet?”Nej det gör du inte. Finner du något ologiskt poängterar du det, för att sedan ingå i någon slags dagisdebatt där du bara säger att det inte kan vara så bara därför att det inte kan vara så. Det funkar inte i en seriös diskussion.”Varför ska man acceptera och ta åt sig något som man finner ologiskt?”Haha, du erkänner indirekt i det där stycket att logik till viss mån är subjektivt beroende på vilken person som observerar det. Ungefär som att Einstein skulle kunna se något som galet logiskt, och för mig skulle det bara framstå som en konstig gröt.Förstår man inte en sak ska man försöka att se den ur andra perspektiv och försöka förstå tänket bakom det och även ha i åtanke att det kan vara det egna logiska tänkandet som brister.

Gilla

Kan du vänligen citera ett stycke ur något som du anser vara en dagisdebatt?

Gilla

Ur ett kollektivt samhällsperspektiv så är de mindre värda, ja. Sen finns dte ju människor som inte bidrar så mycket ekonomiskt men som däremot bidrar genom att vara bra människor och inspirera andra att vara bra människor, så man måste ju inte vara fultl kapabel att jobba för att vara värd något

Gilla

Värdet hos en individ/själ sitter alltså huvudsakligen i ens förmåga att bidra ekonomiskt?

Gilla

”Kan du vänligen citera ett stycke ur något som du anser vara en dagisdebatt?”Din önskan är min lag.”Hur i Herrens Namn skulle man kunna få ut nåt liv ur ICKE-LIV, ur LIVLÖSA kemikalier?Det är ju en BIOLOGISK NATURLAG att Liv endast kan komma från redan existerande Liv!”——————————–”Spelar ingen roll om jag så läser 10 000 faktaböcker kring biogenes, faktum kvarstår ändå att LIV aldrig kan komma ur något ICKE-LIV!Detta är en BIOLOGISK NATURLAG, har aldrig någonsin i historien skett att LIV skulle ha uppstått ur något som är ICKE-LIV!Snälla, använd sunt bondförnuft!”——————————–”Som sagt, bara fråga om en vansinnigt absurd hokuspokus-teori!Liv kan ALDRIG uppstå ur livlösa kemikalier!En fullständig omöjlighet!”——————————–”Det sker inte idag, det har aldrig skett, och det kommer aldrig att ske!BIOLOGISK NATURLAG att Liv endast kan komma från Liv!”——————————–”LIV *kan inte* uppstå ur livlösa kemikalier!En fullständig omöjlighet!Varför?Jo, eftersom Liv (själen) består av den medvetna levande andliga energin, gudagnistan som finns i allt levande!”——————————–Nu tog jag bara från en tråd, men listan kan göras mycket längre.Varför är det här då stycken som pekar mot en ”dagisdebatt” från din sida?Först och främst gör du en aggressiv offensiv mot teorier och hypoteser inom ett område där du inte har någon egentlig kunskap med enkla argument som ”det kan inte vara så, det är omöjligt” utan att ta i aktning att det kan vara din egen kunskap inom området som är bristande för att du ska kunna förstå det ordentligt.Eller så är det helt enkelt så, att du väljer denna offensiv på grund av din vetskap, att din tro som för dig är ett faktum omöjliggör dessa teorier och hypoteser, vilket kan ses i det sista citatet jag tagit från dig.Nu är det ju så, att din tro som sagt är subjektiv och exklusiv för dig och de som tror som du. Därav omöjliggörs inte saker och ting för oss i våra tankegångar, av exempelvis ”veda skrifterna” som statuerar dittan och dattan. Att använda argumentationen ”Det kan inte vara så, för det står här” är samma nivå av argumentation som många extrema kristna använder.Hur vet du att gud finns?Det står i bibelnHur vet du att det som står i bibeln stämmer?För att gud skrev denHur vet du att gud skrev den?Det står i bibelnHur vet du att gud finns?Det står i bibelnDet är inte så man för en seriös diskussion. Och det min vän, är en dagisdebatt.

Gilla

I så fall är ju tron på att Liv kan upptå ur icke-liv, minst lika subjektiv!För övrigt grundar jag mina åsikter i Veda-skrifterna.Är Veda-skrifterna också subjektiva, enligt dig?

Gilla

”I så fall är ju tron på att Liv kan upptå ur icke-liv, minst lika subjektiv!För övrigt grundar jag mina åsikter i Veda-skrifterna.Är Veda-skrifterna också subjektiva, enligt dig?”Absolut, absolut. Shit nu händer det grejer.Men för att sätta i kontrast, vad för ting som nu är subjektiva så presenterar jag ”att jorden är rund”.En ståndpunkt som vi båda är överens om. Båda håller med om att jorden vi står på är rund.Men ja även det är subjektivt. För det finns Muslimer som tror att den är platt. Det står i koranen. Så därav finner dom det omöjligt att den kan vara något annat än just platt.Nu är självklart inte alla muslimer så här, men det finns ett bra stort gäng. Känner du igen dig?

Gilla

Så om allting enligt dig är subjektivt, då kan det enligt dig alltså inte existera någon objektiv sanning?Förstår jag dig rätt?

Gilla

”Så om allting enligt dig är subjektivt, då kan det enligt dig alltså inte existera någon objektiv sanning?Förstår jag dig rätt?”Det är lite mer komplicerat än så. Ingen person på denna jord är helt objektiv. Därav är allt subjektivt ur allas synvinklar.Men ja, det finns en objektiv sanning. Det finns korrekta svar på allt.Det är strävan efter att nå den sanningen som driver många vetenskapsmän och forskare framåt. Men ja, sen finns det ju självklart de. Som tror på bibeln, koranen eller veda skrifterna som du själv. Som redan påstår sig ha den fullständigt objektiva korrekta sanningen.Vilket dock bara är en banal lögn. Även om du inte själv vet om det.Det är som att utropa sig världsmästare i boxning utan att ha utmanat någon eller utmanats av någon. Meningslöst.

Gilla

Är Big Bang-teorin eller evolutionsteorin objektiva sanningar?

Gilla

nej som jag sa så är det i ens värde i ett kollektivt samhälle som det sitter i hur man kan bidra 6till samhället. Och jag sa inte bara ekonomiskt, utan jag åpekade också att det finns folk som bidrar bara genom att sprida godhet. Lär dig att läsa

Gilla

Att godhet och ondska finns, tyder ju på att det finns Någon som definierar moralen för oss människor, att finns ett objektivt rättesnöre för oss människor att följa.Om Gud inte finns, så kan inga objektiva moralregler finnas!Utan Gud, skulle inga objektiva allmängiltiga moraliska förpliktelser finnas, eftersom det då endast skulle vara fråga om subjektiva åsikter och skiftande samhällsideal, i likhet med politiska meningsskiljaktigheter.Håller du med mig?

Gilla

”Är Big Bang-teorin eller evolutionsteorin objektiva sanningar?”Men vad tusan, det svaret går ju att finna i mitt tidigare inlägg. Nej dom är inga objektiva sanningar. Men dom är resultatet av den strävan som människor har för att finna den. Det samma gäller exempelvis med gravitation och Newtons lagar. ”Utan Gud, skulle inga objektiva allmängiltiga moraliska förpliktelser finnas, eftersom det då endast skulle vara fråga om subjektiva åsikter och skiftande samhällsideal, i likhet med politiska meningsskiljaktigheter.”Ja för gud är inte alls subjektiv. Du kanske har missat att det faktiskt finns en hel del olika religioner i världen, där alla dessa konstaterar att dom nu har den ultimata sanningen och svaren på allt. Men konstigt nog skiljer sig deras moraliska värderingar rätt rejält mot varandra.Ta skydd från den subjektiva moraliska kompassen skapad av enade grupper människor i strävan efter att uppnå en bättre levnad baserad på våra tidigare misstag.Omfamna istället den gudomliga objektiva moralen som allas våra hinduister erbjuder. Som i exempelvis Indien.Kastsystemet. Shit det måste ju vara det bästa, mest objektiva system som någonsin skapats. Håller du med mig?

Gilla

Att moralregler och känsla för rätt och fel överhuvudtaget existerar, är ju ett bevis för att Gud måste existera!Utan Gud, så skulle ju allt vara tillåtet!Gravitationen, fysikens lagar och naturkonstanterna utgör för övrigt ett fantastiskt bevis för vår Skapares existens:http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQSe på den, så ska du se att du håller med mig!Kastsystemet som det är utformat idag, finner inte stöd i de vediska skrifterna!

Gilla

”Att moralregler och känsla för rätt och fel överhuvudtaget existerar, är ju ett bevis för att Gud måste existera!Utan Gud, så skulle ju allt vara tillåtet!”Ja så kan man ju också säga. Eller så är det helt enkelt det naturliga verktyg som evolutionen gett oss, för att förbättra chansen för vår art på denna jord. Känns ganska logiskt att en sådan applikation likt alla andra djur på jorden besitter detta fenomen, just för att på ett mer effektivt sätt säkerställa artens överlevnad. Sen har den väl utvecklats lite mer just eftersom vi har mer utvecklade intellekt än andra djur. Men det är en annan historia.Går att förklara på ett väldigt naturligt sätt och behöver inte alls nödvändigtvis involvera någon gud.Faktiskt, att säga att min moral är ett bevis för en gud är smått förolämpande måste jag säga.”Gravitationen, fysikens lagar och naturkonstanterna utgör för övrigt ett fantastiskt bevis för vår Skapares existens:http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQSe på den, så ska du se att du håller med mig!”Ooookej. Lite opassande för denna tråd kanske?Men ja, för att svara på det då. Så orkar jag faktiskt inte skriva ingående, utan jag kör på samma stil som du och länkar till ett par youtubeklipp som fokuserar på samma ämne ditt klipp fokuserar på..http://www.youtube.com/watch?v=p6FQdyHUXwchttp://www.youtube.com/watch?v=mij4DYYnkF8Jag såg ditt klipp och nej. Jag håller inte med dig än.

Gilla

1. Var fick ”evolutionen” dessa verktyg ifrån?2. Varför vill ”evolutionen” förbättra våra chanser och till vilken nytta?3. Varför vill ”evolutionen” att arterna ska överleva?

Gilla

Evolutionen ”vill” inte dessa saker. De är bara logiska följder av evolutionsprocessen. Läs en bok och utbilda dig.

Gilla

Vem satte igång denna process, som inkluderar en massa verktyg, och som gör så att våra chanser att överleva förbättras?Vad är vitsen med att våra chanser att överleva förbättras?

Gilla

Vem som satte igång evolutionen? Ingen, naturligtvis. Om du tror att någon startade evolutionen så får du väl bifoga bevis för att denna person fanns och verkligen gjorde detta?Vad som är vitsen med att våra chanser att överleva förbättras? Det finns ingen vits, naturligtvis. Liv har inget mål och ingen extern mening. Liv börjar och tar slut, det är allt.

Gilla

Om du tror att evolutionen finns, så får du väl bifoga bevis för att denna förmenta evolution finn…Liv börjar och tar slut?När börjar livet och när tar livet slut?

Gilla

Evolutionsteorin är accepterad som sanning av alla som har studerat den. Om du vill lära dig om den så kan du gå till ditt lokala bibliotek.När kommer dina bevis egentligen? Varför vågar du aldrig presentera dem? Vad är du så rädd för? Finns inte bevisen, trots allt? Varför gömmer du undan dem? Ljuger du kanske?Människor föds och människor dör, vet du väl? Om du inte känner till detta så är du nog ensam i världen om att vara så outbildad.

Gilla

Jaså?Hur kommer det sig då att skaran av evolutionstroende stadigt sjunker i världen?Ett stort antal ansedda vetenskapsmän (evolutionister) världen över erkänner att evolutionsteorin är ovetenskaplig och passé:http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-23a.htmÖver 3000 högt ansedda forskare och professorer världen över har på sistone, tack vare forskningens framsteg, blivit dissidenter och övergett tron på Darwins evolutionsteori, att naturligt urval och mutationer skulle kunna förklara cellens oerhörda komplexitet:http://www.rae.org/darwinskeptics.htmlhttp://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=2732http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660Här har vi en liknande lång lista på hundratals läkare och kirurger som också de hoppat av Darwins flummiga irrläror, detta tack vare forskningen och framstegen inom molekylärbiologin och alla nya sensationella rön kring cellens oerhörda komplexitet, mer komplex än en storstad som New York:http://www.pssiinternational.com/list.pdfDarwinismen är helt klart på reträtt, på utdöende:http://www.harunyahya.com/new_releases/news/evolution_ad.phpHär kan vi läsa om den stora djupa kris som evolutionsteorin befinner sig i och händelser i kronologisk ordning 1959-2006 som har orsakat dess kris:http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-25.htmTrots detta indoktrineras det för högtryck kring evolutionsmyten i läroböcker till intet ont anande skolungdomar:http://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/57/65Trots detta indoktrineras det för högtryck kring evolutionsmyten i läroböcker till intet ont anande skolungdomar:http://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/57/65

Gilla

Med all respekt för läkare och vetenskapsmän så har deras åsikt om evolutionen ingen tyngd alls så länge de inte har studerat just evolutionen.Förstår du hur oerhört liten denna tvivlande minoritet egentligen är?

Gilla

Det finns många som har studerar denna fabel-teori, och kommit fram till att den inte kan stämma!Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!

Gilla

Det är dock alltid lika roligt när du länkar till siter som talar rakt emot din religion. Till exempel detta citat, hämtat från en av dina länkar ovan:”if man had indeed lived for over a million years before the present,—there should be billions of ancient bones in Africa’s hot, dry deserts”

Gilla

Bara för att man har rätt i mycket, behöver inte betyda att man har rätt i allt…

Gilla

Närmare bestämt från den här länken: http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-25.htmJag läste de första 10 punkterna, och upptäckte föga överraskande följande:- Av de 10 första punkterna saknar hela 7 stycken helt och hållet någon koppling till evolutionsteorin.- Av de övriga tre behandlar två stycken endast små specifika detaljer som inte har ett dugg att göra med evolutionsteorin som helhet, utan är helt irrelevanta.- Den kvarvarande punkten är rent felaktig och baserad på en total missuppfattning som grundar sig i okunskap.

Gilla

”…while only one-eighth (12%) of Americans believe in the obviously ridiculous evolutionary theory, that everything made itself…”Säger inte det dig något?Att färre och färre människor längre tror på denna vansinnigt absurda hokuspokus-teori, att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars föräldralös slump-bakterie…

Gilla

vi alla föds, vi alla dör…

Gilla

VAD exakt är det som ”föds” och ”dör”?Just precis, vår dödsdömda jordiska stofthydda som vi går omkring och bär på!Vi själar (vi som bebor våra kroppar) har aldrig fötts och kommer heller aldrig att dö, eftersom vi är eviga andliga varelser, evighetsvarelser!DU ÄR ODÖDLIG!ok?

Gilla

”…while only one-eighth (12%) of Americans believe in the obviously ridiculous evolutionary theory, that everything made itself…”Jodå, det säger mig att USA har en extremt kristen och ganska lågutbildad befolkning. I mer sekulariserade länder med bättre utbildning är siffran helt annorlunda. Och vad spelar det för roll hur många som tror på vad? Med samma logik är ju dina teorier om ihåliga planeter och att solen snurrar runt Jorden helt motbevisade eftersom nästan ingen tror på dem. Tänk efter lite nu, lilla pojken.

Gilla

Ville bara visa att tron på evolutionsteorin är på markant nedgång…

Gilla

”Vi själar (vi som bebor våra kroppar) har aldrig fötts och kommer heller aldrig att dö, eftersom vi är eviga andliga varelser, evighetsvarelser!DU ÄR ODÖDLIG!”Det har du sagt många gånger nu, men när kommer bevisen? Vad är du så rädd för? Varför vägrar du visa upp bevisen? Har du kanske hittat på alltihop?

Gilla

Vad skulle du godta som bevis för att vi själar är odödliga?

Gilla

”…while only one-eighth (12%) of Americans believe in the obviously ridiculous evolutionary theory, that everything made itself…”Öh…. Du vet den siffran var nere på under 10% för bara några år sedan. Mängden icke-troende samt människor som förstår och accepterar att evolutionen idag är den starkaste teorin som finns är faktiskt en snabbt växande minoritet.Sen tror jag även att det är en större procentuell enhet än vad som noteras där. Då många ateister exempelvis inte offentliggör sin brist på tro på grund av situationen där borta. Sen behöver du ju självfallet inte vara en ateist för att finna evolutionen mest resonabel. Men ja, kortfattat så är det en växande minoritet. Så den tokigt religiösa offensiven förlorar faktiskt mark där borta.

Gilla

Men faktum är att ju mer forskningen går framåt, ju mer blir det uppenbart att det måste finnas en Högre styrande intelligens bakom naturens skeenden!Ta bara detta med den oerhört komlexa DNA-molekylen…

Gilla

”Vad skulle du godta som bevis för att vi själar är odödliga?”När ska du tröttna på att ställa samma gamla frågor som redan besvarats?

Gilla

Vi väntar fortfarande på ditt svar i denna fråga…

Gilla

”Men faktum är att ju mer forskningen går framåt, ju mer blir det uppenbart att det måste finnas en Högre styrande intelligens bakom naturens skeenden!”Nix, helt och hållet tvärtom är det.

Gilla

DNA bevisar Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8Fysikens lagar och de perfekt finkalibrerade naturkonstanterna i universum, är ett uppenbart bevis för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQhttp://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.php

Gilla

”Men faktum är att ju mer forskningen går framåt, ju mer blir det uppenbart att det måste finnas en Högre styrande intelligens bakom naturens skeenden!Ta bara detta med den oerhört komlexa DNA-molekylen…”Japp, det är helt och hållet tvärt om. Det jag sa tidigare gäller inte bara i USA ska du veta. Mängden icke troende, samt människor som accepterar evolutionsteorin är idag högre än någonsin förr, och det är en drastiskt växande siffra.Det där med DNA’t är ju bara drabbel från din sida. Självklart är den komplicerad. Ju närmre du tittar på något, ju mer komplicerat och avancerat blir det. Det är därför du måste komplettera dina observationer med utbildning för att kunna förstå det riktigt. Något som du helt verkar sakna.

Gilla

DNA bevisar Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8Helt uppenbart..!!!

Gilla

Jag håller inte alls med dig. godhet och ondska är något människan själv uppfunnit. Godhet handlar ju egentligen om att tänka på kollektivets överlevnad och inte bara sin egen, medans ondska handlar om att bara tänk apå sin egen överlevnad. Detta är termer vi uppfunnit som symboliserar hur våra samhällen fungerar idag för att alla ska kunna överleva

Gilla

När uppfann människan godhet och ondska?

Gilla

”DNA bevisar Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8Helt uppenbart..!!!”Ja men självklart. Då måste ju de människor som med första hands kontakt med bevisen blivit så tårögda och bristfärdiga vid guds fantastiska skapelse att dessa sprang direkt till kyrkan och bad i en månad.Nej men nu är det ju inte så. Utan dom arbetar fram förklaringar och möjligheter på hur DNA strängen kan ha kommit att framstå genom rationella och naturliga men. Jag har faktiskt en bok här rörande teorierna ikring hur DNA molekylen uppstod. Vill du höra några?

Gilla

Ja, berätta för oss hur DNA-molekylen uppstod, utan någon Intelligent orsak eller styrning…

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: