Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

IDAG FIRAS JANMASTAMI, Herren Krishnas uppenbarelsedag! Stor festival på Korsnäs Gård !!!

Posted on: 14 augusti, 2009


HERREN KRISHNAS UPPENBARELSEDAG FIRAS IDAG!

STOR FESTIVAL PÅ KORSNÄS GÅRD, NÄRA STOCKHOLM!

.

Idag, fredag den 14:e augusti, firas Herren Krishnas uppenbarelsedag, Janmastami, över hela världen!

http://en.wikipedia.org/wiki/Janmashtami

http://www.krishnajanmashtami.com/janmashtami-isckon.html

.

Här är programmet för dagens festiviteter, på Korsnäs Gård, utanför Stockholm:

http://krishna.se

.

Så här tar ni er till Korsnäs Gård:

http://krishna.se/directions.html

.

VAD ÄR JANMASTAMI?

FÖREDRAG AV A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA:

.

Det följande är ett utdrag ur ett föredrag om Janmastami – Krishnas födelse– givet av Krishnarörelsens grundare A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, i Montreal den 16 augusti 1968:

.

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so ´rjuna

(Bhagavad-gita 4.9)

.

Min käre Arjuna, vemhelst som helt enkelt försöker att förstå Min transcendentala födsel eller uppenbarelse, försvinnande och handlingar, janma karma…” Gudomens Personlighet är inte nishkriya, i avsaknad av handlingar. Vem som helst som helt enkelt kan förstå dessa två saker – vilka slags handlingar Herren uppvisar, och vilken slags födsel Han accepterar – kommer att erhålla underbara resultat. Vilka är dessa? Tyaktva deham. Då han lämnar denna kropp, tyaktva deham punar janma naiti, tar han ingen mer födsel i denna materiella värld. Någon kanske tror att punar janma naiti betyder att man försvinner. Nej. Punar janma naiti, men mam eti, ”Han kommer inte till denna materiella värld utan kommer till Mig.” Mam eti [uppnår Mig]. Detta gör man helt enkelt genom att förstå Hans framträdande och handlingar.

.

Så idag är det denna lyckobringande dag, Janmastami, när Herren Krishna framträdde för femtusen år sedan i Mathura i Indien. De damer och herrar i församlingen som är indier känner mycket väl till Mathura. Det ligger cirka 14 mil söder om New Delhi. Mathura existerar fortfarande, och är evigt existerande.

.

Krishna uppenbarade Sig i Mathura, i Sin morbrors hus under mycket otrygga förhållanden. Denna födelseplats, Herren Krishnas födelseplats, upprätthålls nu mycket fint. Den som åker till Indien kan se. I vilket fall, Herren Krishna framträdde på denna planet för femtusen år sedan. Krishna säger, janma karma me divyam. Divyam betyder ”extraordinär”. Det bör inte förstås på samma sätt som när vi tar vår födsel. Krishna föds inte som vi. Detta förklaras också i Bhagavad-gita. När Arjuna frågade Krishna, ”Min käre Krishna, Du säger att Du tidigare talade denna Bhagavad-gitas yoga-system till solguden. Detta betyder att Du talade för miljoners miljarder år sedan. Hur ska jag kunna tro på det?” Eftersom Krishna var samtida med Arjuna, tänkte Arjuna, ”Hur är det möjligt att Han talade Bhagavad-gita till solguden?” Så vad var svaret? Svaret var detta, att ”du framträder också många, många gånger; Jag framträder också många, många gånger. Skillnaden är att Jag kan minnas. Du kan inte minnas.”

.

Det är skillnaden mellan Gud och den vanliga levande varelsen, att vi tar upprepade födslar. Det finns 8 400 000 livsformer, och så länge vi befinner oss i denna materiella värld kommer vi att kretsa bland dessa, födsel efter föd. Krishnas födsel är inte sådan. Därför säger Krishna, janma karma me divyam yo janati tattvatah. Tattvatah betyder ”i verkligheten”. Inte på ytan. Rent vetenskapligt kan den som äger kunskap omedelbart bli befriad. Och hur kan man förstå sanningen? Det förklaras också i Bhagavad-gita. Bhaktya mam abhijanati yavan yas casmi tattvatah [Bg. 18.55]. Återigen samma sak, tattvatah, i sanning.

.

Om man vill lära känna Gud, eller Krishna, i sanning, inte på ytan, så måste man ta upp den hängivna tjänstens process. Bahktya. På ett annat ställe säger Krishna, patram puspam phalam toyam yo me bahktya prayacchati [Bg. 9.26]. ”Den som erbjuder Mig lite frukt, blommor, vatten, men med hängivenhet, bhaktya…” Det är den enda kvalifikationen. Krishna säger, taya bhaktya upahritam ashnami. ”Då han erbjuder det med tilltro och kärlek, äter Jag.” Krishna äter. I templen erbjuder vi prasadam. Så Han äter, eftersom Han säger ”Jag äter.” Hur kan man säga att Han inte äter? En gentleman frågade mig, ”Swamiji, du erbjuder prasadam i templet, men tror du att Krishna eller Gud äter?” Jag svarade, ”Ja, varför inte? Han säger ‘Jag äter.’ Hur kan du säga att Han inte äter? Du vet bara inte hur Han äter.” På grund av bristande kunskap tror man att Gud inte äter. Men att äta… Hans sätt att äta är annorlunda. Detta förklaras i Brahma-samhita, det sägs angani yasya sakalendriya-vritti-manti [Bs. 5.32]. Guds sinnen, Krishnas sinnen, är vart och ett lika kraftfulla som de övriga. Precis som jag kan se med mina ögon så kan Krishna även äta med Sina ögon.

.

Det finns många exempel. Krishna eller Vishnu, den första skapelsen. Garbhodakashayi Vishnu ligger på oceanen och Brahma skapades ur Hans navel. Det växte en lotusstjälk från Herrens mage, och Brahma föddes. Lakshmi, lyckogudinnan, satt bara stilla. Som vi är vana att förstå det krävs en hustrus samarbete för att avla ett barn, men här ser vi att hustrun bara satt overksam, men likväl avlade Han Brahma ur Sin navel. Detta kallas sarva-shaktiman. Han behöver inte någons hjälp. Han kan avla ett barn. Inte exakt så som vi avlar barn. Således janma karma me divyam. Han befinner Sig i ditt hjärta, Han är överallt, så Han kan framträda var som helst ifrån.

.

Janmastami-ceremonin uppmärksammas naturligtvis av alla hinduer. Oavsett om man är en vaishnava eller inte så firas denna ceremoni i alla indiska hem. På samma sätt som julen firas i alla västerländska hem så firas Janmashtami överallt. Denna dag är en stor ceremoniell dag. Vårt program börjar med att vi vid midnatt tar emot Herren efter att Han badat. Just nu är klockan 22, så vårt program kommer under två timmar att fortgå med kirtan. Kirtan betyder både att sjunga med musik samt att tala. Båda är kirtan. Kirtyati iti kirtanam. Närhelst vi lovprisar Herren kallas detta kirtan. Att läsa Shrimad-Bhagavatam är också kirtan. Abhavad vaiyasaki kirtane. Vaiyasaki, Shukadev Gosvami, uppnådde den högsta fulländningen, befrielse, helt enkelt genom att tala Shrimad-Bhagavatam. Sri-visnu-sravane pariksit. Parikshit Maharaj, han helt enkelt lyssnade. Det finns nio metoder för gudshängiven tjänst. Sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam. Recitera, lyssna. Först lyssna, därefter recitera. Utan att höra kan ingen recitera. Sravanam kirtanam. Och vilken slags sravanam kirtanam? Visnoh, om Vishnu. Ingenting annat.

.

sravanam kirtanam visnoh
smaranam pada-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam

(Shrimad-Bhagavatam 7.5.23)

.

Det finns nio metoder i hängiven tjänst, av vilka shravanam, att lyssna, är den viktigaste. Utan att lyssna kan ingen förstå vetenskapen om Gud. De vediska mantras kallas därför shruti. Shruti betyder det som ska avlyssnas. Det ska inte experimenteras med i laboratoriet. Det ska helt enkelt höras. Därför kallas det shruti. Vandanam, att frambära böner. Vi frambär också böner. De andra religiösa traditionerna, de frambär också böner; de kristna, muslimerna. Bön, att frambära böner är också en aspekt av bhakti. Sjunga, lyssna, meditera, be, archanam, att dyrka Gudsgestalten i templet, alla dessa är tillsammans hängiven tjänst. Så av dessa nio… Om man kan utföra alla nio metoderna är det förstås mycket bra. Men det är inte möjligt. Så även om man endast kan utföra en metod, uppnår man perfektion. Det är så fint. Precis som Maharaj Parikshit, han erhöll fulländning helt enkelt genom metoden att höra. Och på liknande sätt, abhavad vaiyasaki kirtane. Vaiyasaki betyder Shukadev Goswami, han helt enkelt glorifierade Herren. Prahladah smarane. Prahlad Maharaj, han bara mediterade [mindes Herren]. Det finns många exempel. Helt enkelt genom att följa en av den hängivna tjänstens principer, uppnådde de livets högsta fulländning, befrielse, tillbaka hem, tillbaka till Gudomen.”

.

KRISHNA LEVDE på Moder Jord år 3228-3102 f.Kr, i Indien:

http://en.wikipedia.org/wiki/Krishna

.

ALL ÄRA till HERREN KRISHNA, Gudomens Högsta Personlighet!

Krishnas Gudomliga uppenbarelse, i Indien, för 5237 år sedan:

.

.

Gandharvika-Giridhari, Gudsgestalterna på Korsnäs Gård:

.

.

Abhishek; badceremoni för Krishna:

.

.

Korsnäs Gård, i all sin fulla prakt:

.

.

Garbha-dansen, i åminnelse av Krishnas födelse:

.

.

Se denna vackra dans på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=GAfiCKQPdkQ

.

Se även firandet av Balarama, Krishnas bror, på Stockholms gator:

http://www.youtube.com/watch?v=hrT5_lfCa2Q

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.

Annons

8 svar till "IDAG FIRAS JANMASTAMI, Herren Krishnas uppenbarelsedag! Stor festival på Korsnäs Gård !!!"

Någon som tänker komma?Håller på hela kvällen, fram till midnatt!Ta gärna med presenter till Krishna, kära vänner!

Gilla

får man träffa dig där lr?

Gilla

Ja, definitivt!

Gilla

Jag har ingenting emot fredliga tillställningar även om jag är inte insatt i en speciell tro så kan det vara intressant. Tyvärr är jag en bra bit därifrån. Jag önskar och hoppas att all den saga som folk berättade ur olika synvinklar om gud är sant. Jag önskar verkligen det.

Gilla

Din önskan kommer att uppfyllas!

Gilla

Optimism. Det låter alltid bra med optimism. Självklart vill man välja en behaglig väg. Där kommer optimismen in i bilden. Men tänk om man förväntar så mycket och det som väntar blir på ett helt annat sätt. För att kunna förstå vad det är måste den upplevas. Som med livet typ. Tänk om min önskan inte uppfylls? Har du vilselett mig då`? Rentav blåst mig? Allt går att tolka och vrida på. Även din avsikt som handlade om att du vill sprida andlig styrka. Därför är du förlåten på förväg även om inte min önskan uppfylls.

Gilla

Nästan glömde, ha en trevlig fest 😉

Gilla

Tack så mycket!Det var en mycket trevlig fest, det ska gudarna veta!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: