Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

DET STORA MISSFÖRSTÅNDET kring den s.k. EVOLUTIONEN…!!!

Posted on: 15 mars, 2009


 

NÅGON HÄR som på fullt allvar tror på evolutionsteorin, att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie…?

Att denna fiktiva mytiska bakterie skulle vara allas vår vördade gemensamma Urfader?

LÄS DÅ VIDARE, så ska vi avliva denna sjukt absurda pseudovetenskapliga hokuspokus-teori…

————————————-

 

NATURLIGT URVAL,”Mikroevolution”, ÄR INGEN ORGANISK EVOLUTION!!!

INGA NYA ORGAN tillkommer eller försvinner!

Bara fråga om VARIATIONER INOM grundarterna, inom FAMILJERNA !!!

Detta ingår i GUDS PLAN med livet, detta INGÅR i vår Skapares programmering av livsformernas komplexa genkoder! Detta för att potentialen till en stor variation inom alla växt- och djurfamiljer ska finnas där, vilket ju är logiskt, med tanke på att själarnas komplexa önskningar kring varierande materiella kroppsformer karmiskt ska kunna uppfyllas!

Det sker däremot ingen organisk evolution!

Hunddjuren har alltid varit hunddjur och kommer alltid fortsätta vara hunddjur…detsamma med kattdjuren, apdjuren, svindjuren, hästdjuren, hönsfåglarna, björkarna, tomaterna, Människan, osv…

VI ÄR SKAPADE SÅ, färdigkonstruerade, AV ALLAS VÅR gemensamma vördade Urfader, vår evige INTELLIGENTE SKAPARE!

Ordet ”EVOLUTION” enligt alla ordböcker:

Utveckling av livsformer från lägre till högre stadier” (Vilket alltså bara är en myt, har aldrig skett någon organisk evolution!)Evolutionsteorin
är bara ett FUSKBYGGE:

http://www.expressen.se/debatt/1.1465304/evolutionsteorin-ar-ett-fuskbygge

http://medlem.spray.se/exnihilo/dna/livets_ursprung&variation.htm


Evolutionsteorin har FALSIFIERATS:

http://www.darwinspredictions.com


VIDEO:

Bevis för att människan funnits i hundratals miljoner år: Se här de grymma filmernaMysterious Origins of Man”:

http://www.youtube.com/watch?v=opX5s57MKIk

…och ”Hidden History of the Human race”:

http://www.youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

 


VIDEO:

Darwinismens kollaps, evolutionsteorin motsägs av forskningen:

http://www.youtube.com/watch?v=H5sfHz3xyNc

VIDEO:

Alla bluffar kring att Människan skulle ha evolverat från apdjuren:

http://www.youtube.com/watch?v=8hV-rqCDhew

VIDEO:

Lögnerna i våra läroböcker kring evolutiosteorin:

http://www.youtube.com/watch?v=pPvMhl1PWMQ

10 min: Blindtarmen
11 min: Valen
13 min: Svanskotan
17 min: Ögonen
21 min: Allt är designat
25 min: Bakterien
27 min: Livets uppkomst
29 min: Miller-Urey-experimentet
36 min: Livets träd
37 min: Livets komplexitet
40 min: Människans hjärna
42 min: DNA-kodens komplexitet
46 min: Schimpansen-Människan
53 min: Fossiler
58 min: Hästen
66 min: Dinosaurien-Fågeln


SNACKA OM ATT VI BLIVIT GRUNDLURADE….


____________________________________________________

INNEHÅLL:

1)MIKROEVOLUTION” = Variationer inom familjerna!

2)MAKROEVOLUTIONMYT: SVIN förblir SVIN, BJÖRKAR förblir BJÖRKAR!

3) GENETISKA INFORMATIONEN omöjliggör organisk evolution!

4) NATURLIGT URVAL och mutationer, ingen organisk evolution!

5) NATURLIGT URVAL SKAPAR INGENTING, det bara eliminerar!

6) FOSSILFYNDEN bevisar att EVOLUTIONEN är en BLUFF!

7) Låt oss nu DISKUTERA och DEBATTERA detta ämne!

____________________________________________________

1) MIKROEVOLUTION = VARIATIONER INOM FAMILJERNA!

Den s.k. mikroevolutionen har alltså ingenting med organisk evolution att göra (myten kring makroevolutionen, att en livsform förvandlas till en ny livsform), utan är bara fråga om anpassning och variationer – storlek, form, färg –  INOM de redan befintliga grundarterna, FAMILJERNA!

Detta ingår i GUDS PLAN med livet, detta INGÅR i vår Skapares programmering av livsformernas komplexa genkoder! Detta för att potentialen till en stor variation inom alla växt- och djurfamiljer ska finnas där, vilket ju är logiskt, med tanke på att själarnas komplexa önskningar kring varierande materiella kroppsformer karmiskt ska kunna uppfyllas!


Variationer tack vare anpassning inom växt- och djurfamiljerna (s.k. mikroevolution) har alltså ingenting med egentlig evolution att göra, med tanke på att arter inom en specifik familj aldrig har övergått att tillhöra arter inom en helt ny familj. Variationer missförstås felaktigt som evolution:

http://www.harunyahya.com/refuted4.php

Mikroevolutionen är ett faktum, men den har som sagt ingenting med Darwins evolutionslära att göra, i bemärkelsen att en art ur en familj skulle kunna utvecklas till en art i en helt ny familj, utan är bara fråga om variationer tack vare anpassning inom de specifika säregna växt- och djurfamiljer som existerar, vilket den genetiska koden tillåter, såsom exempelvis att en körsbärstomat kan bli till en bifftomat, eller att en varg kan bli till en pudel (bägge hunddjur), men det är fortfarande bara fråga om tomater och hunddjur i olika variationer…

Evolutionen döms ut av vetenskaplig prövning:

http://medlem.spray.se/exnihilo/art/evolutionen_doms_ut.htm

Genom en gradvis förändring, utformad i de olika arterna genom mutationer, förmodar evolutionisterna att den ryggradslösa amöban förändrades till en amfibie (både vatten- och landlevande), sedan till en reptil, till en fyrfoting, till en apliknande form och till slut till en människa. Med andra ord menar evolutionisterna att familjerna inte är bundna inom sina gränser, utan är ständigt på drift mot högre former under det att tiden framskrider.

Det innebär att alla fossila avlagringar av det levande skulle uppvisa fullständig avsaknad av exakta avgränsningar inom arterna. Alla skulle vara under en förändringsprocess till någonting annat — med bokstavligt talat hundratals miljoner halvt utvecklade variationer av fiskar som strävar efter att bli amfibier, reptiler halvvägs förändrade till fåglar, samt olika utvecklingsstadier av däggdjur som liknar halvapor eller människor.

Men som alla vet, finner vetenskapsmännen i stället precis motsatsen till dessa miljontals förväntade förvirrande variationer av fossiler:

http://living-fossils.com

Inte en enda förändring av livsformerna mellan arterna har blivit funna under alla år fossiler har studerats. Alla har blivit kvar inom lätt definierbara gränser för sin egen biologiska grundfamilj, samt vägrar fullständigt att samarbeta med den moderna evolutionsteorins krav.

De flesta människor skulle ge upp och ändra sina teorier när de ställs inför sådana förkrossande och nedgörande fakta. Icke så evolutionisten. Han fortsätter att söka den gäckande felande länken, som kunde visa att han åtminstone inte har haft 100 % fel…

Den principiella skillnaden mellan ”mikroevolution” (variationer inom familjerna) och ”makroevolution” (myten):

http://www.cryingvoice.com/Evolution/Makroev.html
http://www.gluefox.com/skap/evol/evol3.shtm

http://www.gluefox.com/skap/evol/evol3.shtm
http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

(Klicka uppe till vänster i kolumnen ”Smått och gott” på ”Mikro-Makroevolution”)

Här får vi reda på skillnaden mellan ”Evolution A” och ”Evolution B”, där Evolution A (makroevolution) felaktigt antas vara sann trots att inga observationer stöder detta flummiga antagande: Skarp vetenskaplig kritik mot evolutionsteorin, Dr. Lee Spetner:

http://www.trueorigin.org/spetner1.asp

Om evolutionen nu ständigt skulle vara stadd i utveckling, var på Jorden har vi då några exempel på övergångsformer i djurriket, eller fossiler efter övergångsformer?

Det finns överhuvudtaget inga bevis kring de påstådda övergångsformerna:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation11.php
http://www.answersingenesis.org/tj/v15/i2/textbooks.asp

Den här sidan motbevisar alla påståenden från Talkorigins om övergångsformer:

http://creationwiki.org/Transitional_Vertebrate_Fossils_FAQ

Djurriket borde ju formligen krylla av övergångsformer mellan de skilda biologiska grundformerna, familjerna!

Varför finns det inga aphundar, kattråttor, kamelhästar, elefantsvin, hundkatter, hästkor, krokodilormar, hästsvin, kohundar, tomatgurkor, apelsinäpplen, bananmango, osv…förutom den påstådda apmänniskan, som aldrig ens har bevisats, de felande länkarna har aldrig hittats!

Det fossila vittnesbördet motsäger helt evolutionsmodellens utvecklingsträd:

http://web.telia.com/~u03601124/origin/skapelsemodell.htm

Darwin själv sa, trots att han var evolutionist, i boken ‘Om arternas uppkomst’: ”Om arter har uppstått ur andra arter genom omärkligt fina modifikationer, varför ser vi inte överallt otaliga övergångsformer? Varför är inte hela naturen ett virrvarr av former i stället för en samling väl skilda arter såsom vi i verkligheten ser?”

Darwins tanke om ursprunget till arterna saknade i själva verket stöd i observationer tagna ur verkligheten. Darwin formulerade själv kriterier för falsifiering av sina idéer. Han ansåg bl.a. att om fossila lager inte innehåller övergångsformer mellan färdiga växtslag samt djurslag, då stämmer inte hans hypotes. Och Darwins tanke stämde inte – några mellanformer har aldrig hittats. Det saknas helt enkelt bevis.

Det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att nya huvudgrupper av djur och växter har uppkommit genom evolution. Däremot finns det variationsmekanismer som gör att det sker små förändringar inom djurgrupperna (hästdjur, hunddjur, kattdjur, svindjur, apdjur etc.)

Det tillkommer alltså aldrig något helt nytt inom grupperna. Ben och svans kan visserligen bli längre eller kortare och hår ändra färg samt tändernas form, men benen, pälsen och tänderna finns redan sedan tidigare, de ändrar bara egenskaper (s.k. mikroevolution) men inget helt nytt tillkommer.

____________________________________________________

2) ”MAKROEVOLUTION” EN MYT:

SVIN FÖRBLIR SVIN, BJÖRKAR FÖRBLIR BJÖRKAR!


Levande organismer är enormt skiftande till formen, men denna form är anmärkningsvärt konstant inom varje given härstamningslinje: svin förblir svin, björkar förblir björkar och tomater förblir tomater, generation efter generation, årmiljon efter årmiljon!

Själva tanken på att det skulle ha funnits livsformer som utgjort mellanled mellan idag vitt skilda arter är problematisk med tanke på att alla dessa mellanformer måste ha haft överlägsna överlevnadsegenskaper för att kunna klara sig och utvecklas vidare.

Om reptiler utvecklats till fåglar t.ex, måste det ju ha existerat ett djur som haft ett till hälften utvecklat par vingar, och för att föra dessa anlag vidare måste detta dessutom inneburit fördelar i kampen för tillvaron jämfört med andra. På vilket sätt är en halv lunga, en halv vinge eller ett halvt öga en överlevnadsfördel?

Alla inom familjen kattdjur förblir alltid katter, vare sig de är i fossil form eller lever nu. Det finns stor variation inom famljen kattdjur: lejon, tigrar, leoparder, lodjur, tamkatter osv, men de förblir alltid kattdjur. Alla inom familjen hunddjur har alltid förblivit i den familjen, men också här är varietetsmöjligheterna stora, såsom tamhundar, schakaler, vargar, rävar och andra.

När vi alltså betraktar familjen kattdjur eller familjen hunddjur och ser olika storlekar, former och färger, är det inte fråga om organisk utveckling utan bara variation inom en av grundarterna de tillhör!

http://www.gluefox.com/skap/evol/evol2.shtm
http://www.gluefox.com/skap/evol/evol3.shtm

På samma sätt har bakterien alltid förblivit en bakterie, flugan har alltid förblivit en fluga, myran har alltid förblivit en myra, krokodilen har alltid förblivit en krokodil, och exakt på samma sätt har apan alltid varit en apa och Människan en Människa.

Att vetenskapen har bekräftat dessa fakta framhöll den kände evolutionisten och zoologiprofessorn Richard B Goldschmidt i sin bok ”Material Basis of Evolution”:

”Fakta kan inte ge oss några upplysningar om de befintliga arternas ursprung, för att inte tala om högre kategorier.” Han tilläger: ”Ingenstans har arternas gränser blivit överträdda, och dessa gränser är åtskilda från nästföljande betydande arts gränser genom den oöverbryggade klyfta som också inbegriper sterilitet.”

Arterna har i sanning förmåga att genomgå mindre förändringar av sina fysiska egenskaper och andra kännetäcknande drag, men den är begränsad, och på längre sikt kan man lägga märke till ett pendlande omkring ett visst genomsnitt. Ett bra exempel på det är t.ex. Darwins finkar, vars näbb kan bli större eller mindre fram och tillbaka beroende på anpassning, således ingen evolution. Vad de levande organismerna har nedärvt i sig är således inte möjligheten till fortsatt förändring, utan i stället a) stabilitet och b) variation inom vissa gränser.

Levande organismer förökar sig enbart efter sina grundarter. Orsaken är att den genetiska koden hindrar en växt eller ett djur från att hamna för långt bort från genomsnittet. Åtskillnaden mellan de olika livsformerna i naturen skyddas alltså genom vars och ens unika genetiska maskineri.

Den gränsen upprätthålls också genom sterilitet, vilket tydligt kan observeras hos levande organismer. Det kan finnas stora variationer (vilket man t.ex. kan se bland människor, katter och hundar), men inte i så hög grad att en levande organism skulle kunna förändras till någon helt annan. Alla mutationsexperiment som någonsin har utförts bevisar det.

Åtskilliga växt- och djurarter har anpassat sig till olikartade förhållanden, sådana som klimatförändringar. Är detta ett bevis för evolution? Nej, eftersom växter och djur inte först är icke-anpassade och sedan blir anpassade. De har redan inom sina organismer möjligheter till större eller mindre anpassning.

Kaktusen utvecklades inte till kaktus från en helt annan växt bara därför att klimatet blev torrare. En del drag kan bli framhävda genom stora klimatförändringar, men sådan möjlighet till variation fanns där redan från början.

Utvecklades isbjörnen till ett djur som lever endast i kallt klimat?

Nej, den kan överleva i varmare klimat också, som den gör i många djurparker jorden runt. Men den hade bättre förmåga att anpassa sig till kall väderlek än andra djur. Så förhåller det sig med alla de djur och växter som tycks vara särskilt anpassade till sin livsmiljö. Evolutionisten Dobzhansky påpekar beträffande anpassningsförågan:

”Den engelska sparven, som infördes till Förenta staterna från Europa, har påtagligt förändrats i sitt nya hem; fåglarnas genomsnittliga storlek har ökat, och de blev differenterade i begynnande lokala raser.”

Vad bevisas av att den engelska sparven blev större när den kom till Förenta staterna? Bara att den redan inom sig hade möjligheten till sådan förändring. Men denna sparv fortsätter att vara sparv. Den har inte förändrats till någon annan djurart, och den kommer aldrig att göra det. Anpassningsförmåga förväxlas felaktigt med evolution.

Det faktum att alla slags fåglar nuförtiden lever sida vid sida och överlever, trots att de livnär sig på olika sätt, visar att de utrustades med vissa utmärkande drag och att de till en viss grad kan anpassa sig till förändrade omgivningar. Det betyder inte alls att de utvecklades för någon fördels skull.

Om de olika sätten att livnära sig tillskrivs en utveckling som skulle sätta några bättre i stånd till att överleva än andra, vad skall vi då säga om kon och hästen, som båda äter samma slags gräs på samma äng?

Varför utvecklades den ena med framtänder i överkäken och den andra utan? Hur kunde de båda leva sida vid sida, var och en bättre lämpad för att överleva, den ena därför att den hade sådana tänder och den andra därför att den inte hade några?

Som sagt var, den s.k. ”mikroevolutionen” har ingenting med den inbillade organiska evolutionen att göra, utan är bara fråga om variationer inom grundarterna tack vare anpassningsförmåga och flexibilitet.

____________________________________________________

 

3) GENETISKA INFORMATIONEN OMÖJLIGGÖR ORGANISK EVOLUTION!

Problemet med den genetiska informationen som evolutionsteorin brottas med, som omöjliggör organisk evolution, vilket även darwinismens överstepräst Richard Dawkins bittert fått kännas vid:

http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp
http://www.trueorigin.org/schneider.asp

Dawkins blir här totalt ställd, när han får en fråga angående just denna förmenta organiska evolution:

http://www.youtube.com/watch?v=zaKryi3605g

Genetisk information uppstår inte av sig själv:

http://www.harunyahya.com/refuted15.php

Varifrån skulle all den nya extra genetiska informationen ha kommit ifrån, som skulle ha krävts för organisk evolution, med tanke på att förfäderna på de lägre stadierna av livsformer inte hade den genetiska information som krävdes för de högre livsformerna, såsom ryggrad, blodcirkulationssystem, hår osv?

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid2.htm

Varifrån skulle den extra genetiska informationen ha kommit ifrån som skulle ha fått firrarna (som myten förtäljer) att börja knalla upp på land och förvandlas till landdjur med extremiteter?

http://www.rae.org/fishwalk.html

Om man skulle ge dagens lungfiskar en massa miljoner år på sig, skulle de också kunna förvandlas fram stegvis till fullfjädrade Människor?

Vad skulle egga fisken att överhuvudtaget komma på idén att bosätta sig på landbacken?

Snacka om SJUKT VRICKAD teori!

____________________________________________________

4) NATURLIGT URVAL OCH MUTATIONER, INGEN ORGANISK EVOLUTION!

Vare sig naturligt urval eller mutationer visar på någon ökning i genetisk information; det skapas alltså inga nya organ, ingen organisk evolution, endast ommöblering eller förlust av vad som redan finns där, därför kan det ske fördelaktiga mutationer men utan någon kvalitativ ökning i den genetiska informationen.

Mutationer bryter ner organismer, de blir sämre rustade i kampen för tillvaron:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation09.php
http://www.harunyahya.com/refuted3.php
http://www.trueorigin.org/mutations01.asp

Skarp vetenskaplig kritik mot att mutationer skulle leda till en ökning i den genetiska informationen, Dr. Lee Spetner:

http://www.trueorigin.org/spetner1.asp

Mutationer och naturligt urval kan inte skapa ens en endaste gen; Dr J.C Sanford:

http://www.krishnascience.com/3_Natural_Selection_1.html

Det ”naturliga urvalet” brottas med allvarliga logiska inkonsekvenser:

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid8.htm

Missuppfattningen kring det ”naturliga urvalet”, som de facto inte har någon evolutionär funktion, vilket den ansedde brittiske paleontologen Colin Patterson bekänner:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation08.php

”No one has ever produced a species by mechanisms of natural selection. No one has ever got near it and most of the current argument in neo-Darwinism is about this question.”

Det naturliga urvalet och mutationer verkar endast inom arternas familjegränser, där enskilda arter kan variera sin form, storlek och färg pga klimatförändringar (variation, felaktigt kallad mikroevolution), och aldrig över familjegränserna (s.k. makroevolution som bara är en myt):

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-9a.htm
http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-10a.htm

Den överväldigande delen av mutationer förstör den genetiska informationen och producerar avkommor som är mer handikappade än sina föräldrar, och det naturliga urvalet gallrar helt enkelt bara bort livsodugliga varelser!

Då man försöker förklara makroevolution med hjälp av mikroevolution menar man således att små, nästan steglösa, slumpmässiga förändringar hos en individ – förändringar som är för små för att ge någon omedelbar överlevnadsfördel – ackumuleras för att så småningom ge upphov till ett organ med positivt urvalsvärde, dvs ett organ som ökar individens möjlighet att överleva.

Problemet är att detta omöjligen kan förklaras utifrån darwinismens lagar, vilka säger att endast de förändringar som omedelbart ger individen större förmåga att överleva, kommer att sprida sig.

____________________________________________________

5) NATURLIGT URVAL SKAPAR INGENTING, DET BARA ELIMINERAR!

Mekanismen för naturligt urval fungerar genom elimination av den sämre anpassade, vilket ju är tvärtemot att välja ut något som är bättre!

Detta måste leda till att det blir mindre och mindre diversifiering!

Takten i det naturliga urvalet överträffar dessutom ”slumpens” arbete med nya egenskaper. Frågan som infinner sig är därmed:

Hur kan en mekanism som eliminerar, skapa fler varianter?

Detta är ju vad den evolutionistiska paradigmen kräver för att vi ska ha fått all denna variation av levande väsen från en enda urcell!

Om det naturliga urvalet ska ta Guds plats
så är det en elimineringens gud. Platnick (1977) undrade om det är någon skillnad mellan ett allsmäktigt naturligt urval och en allsmäktig skapare, i evolutionisten Ernst Mayrs koncept av ”ett allsmäktigt naturligt urval”. Om vi tänker en stund på det så märker vi att där föreligger en stor skillnad: Den skapande Guden producerar, medan det naturliga urvalet eliminerar!

Faktum är att om vi bara lämnar över till den här processen så kommer den snart att ha rensat planeten jorden på allt liv med den takt som arter håller på att dö ut bara under vår livstid.

Titta på det paleontologiska arkivet i jorden.
Där fanns en betydligt större diversifiering av livet i det förgångna än vad det finns idag och allt eftersom trycket på miljön ökar, kommer fler och fler arter att dö ut. Det naturliga urvalet tycks göra ett rejält arbete med att eliminera livsformer och om vi ger den lite mer tid, kan den kanske avsluta sitt jobb fortare än vi önskar.

NAT
URLIGT URVAL ÄR INGEN VETENSKAPLIG PRINCIP!

Principen för naturligt urval grundar sig nämligen i cirkulär bevisföring!

Genom det naturliga urvalet elimineras mindre väl anpassade organismer och bättre anpassade organismer överlever för att föra släktet vidare. Organismerna överlever alltså därför att de är bättre anpassade och de är bättre anpassade eftersom de överlever.

Dessutom så bygger den här processen på elimination och inte på att något läggs till. Eftersom det finns något som man benämner ”bättre anpassat” som överlevde, så måste det ha funnits något som var mindre väl anpassat som inte överlevde.

I denna process blir så småningom de sämre anpassade utrotade och de bättre av dem överlever och härmed hävdar man att det naturliga urvalet har förbättrat sakernas tillstånd. Men det naturliga urvalet skapar inga särdrag, anpassningar eller liv, det bara eliminerar, och det väljer ut egenskaper som visar sig vara fördelaktiga för överlevnaden i ett givet ögonblick. Dessa egenskaper måste ju först komma till stånd genom skapelse.

____________________________________________________
 

6) FOSSILFYNDEN BEVISAR att EVOLUTIONEN är en BLUFF!

Vare sig djuren eller människan har någonsin evolverat från en livsform till en annan, bara darwinistisk propaganda:

http://living-fossils.com

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

http://www.harunyahya.com/new_releases/news/darwinist_snare.php

http://www.harunyahya.com/evolutiondeceit04.php
http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-12a.htm

1) Människan motsäger evolutionsteorin, hundratals miljoner år gamla skelett och artefakter, ser exakt likadan ut idag:

http://www.fragbite.com/?threadID=721436

2) Skorpionen motsäger evolutionsteorin, 440 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

3) Krabban motsäger evolutionsteorin, 425 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php

http://living-fossils.com/2_1.php

4) Fisken ”Coelecanth” motsäger evolutionsteorin, 410 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.evidencesofcreation.com/tellme14.htm
http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php

5) Hajen motsäger evolutionsteorin, 400 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_03.php

6) Sjöstjärnan motsäger evolutionsteorin, 400 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.evidencesofcreation.com/tellme20.htm

7) Spindeln motsäger evolutionsteorin, 380 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.fossil-museum.com/fossils/fosil.php?Id=1250
http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_08.php

8) Kackerlackan motsäger evolutionsteorin, 350 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php

9) Ormbunken motsäger evolutionsteorin, 320 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.fossil-museum.com/fossils/fosil.php?Id=1253

10) Sköldpaddan motsäger evolutionsteorin, 300 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/new_releases/news/darwinist_snare.php

11) Grodan motsäger evolutionsteorin, 280 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

12) Räkan motsäger evolutionsteorin, 250 MIljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

13) Rockan motsäger evolutionsteorin, 245 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://living-fossils.com/2_1.php

14) Krokodilen motsäger evolutionsteorin, 200 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php

15) Salamandern motsäger evolutionsteorin, 161 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

16) Trollsländan motsäger evolutionsteorin, 155 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

17) Nålfisken motsäger evolutionsteorin, 127 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/new_releases/news/darwinist_snare.php

18) Havssköldpaddan motsäger evolutionsteorin, 100 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/evolutiondeceit05.php

19) Myran motsäger evolutionsteorin, 100 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.evidencesofcreation.com/tellme20.htm

20) Ödlan motsäger evolutionsteorin, 90 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadana ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_08.php

21) Fladdermusen motsäger evolutionsteorin, 50 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_05.php

22) Flugan och Myggan motsäger evolutionsteorin, 50 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadana ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_08.php
http://www.fossil-museum.com/fossils/fosil.php?Id=1202

____________________________________________________

7) Låt oss nu DISKUTERA och DEBATTERA detta ämne!

Apropå variationer inom grundarterna/familjerna och den påstådda organiska evolutionen!

Har ni förstått skillnaderna?

FRÅGOR eller KOMMENTARER på detta?

 


 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Annons

57 svar till "DET STORA MISSFÖRSTÅNDET kring den s.k. EVOLUTIONEN…!!!"

…och en del människor har evolutionen fört fram till total hjärndöd! 😉

Gilla

Vilken himla evolution?Bara en MYT!En saga för VUXNA!Om evolutionen nu vore sann, berätta då för oss från vilket djur APDJUREN skulle ha flummat fram ifrån!SMIT INTE NU!

Gilla

Va? Har du vaknat? Och dessutom levererar du en sju meter lång artikel, som ingen frisk människa orkar läsa. Att du orkar?! Aldrig funderat på att dela upp korta ner dina texter. För jag tror att de vore intressant att läsa…Bara undrar.M.

Gilla

Vaknat?Jag vaknade redan för flera år sedan! :)Det finns så otroligt mycket mer att förtälja kring denna evolutionsmyt, så jag trodde att det skulle vara lagom att börja så här…Men läs det här till att börja med, vilket ger en mycket bra sammanfattning kring det hela:http://www.expressen…..

Gilla

Läs Dalai Lama och återfå en balanserad syn på livet..inte bra att vara för fanatisk kring saker….Gaza, Israel say no more

Gilla

Är du lika fördömande kring de som tror på evolutions-myten?De som på fullt allvar tror att Livet uppstått ur stendöda stenflisor, aka Big Bluff…

Gilla

På något sätt så litar jag mer på folk som faktiskt har vetenskapliga bevis att visa upp. Folk som forskar kring detta på heltid och som är neutrala i sitt förhållningssätt till hela debatten – forskare som inte har en tro som de grundar hela sin världsbild i.En kristen forskare MÅSTE utgå ifrån att Gud har skapat allt, till exempel. Den dagen han inte gör det är han inte kristen längre. Kan han då vara objektiv i sina efterforskningar?NEJ, eftersom alla fynd han gör och alla slutsatser han kommer fram till alltid kommer passas in i hans världsbild och till den allsmäktige Guden.Därför litar jag mer på seriösa forskare än på dårar som ”motbevisar evolutionen” på hemsnickrade hemsidor, bloggar och i debattartiklar – där kan ju vilka dårar som helst säga vad som helst utan att behöva bevisa ett skit.Den seriösa forskningen kommer alltid vara oerhört mycket mer tillförlitlig än amatörerna som – av någon underlig anledning – alltid har olika teorier, förklaringar och bevis som motsäger varandra. Makroevolution är mikroevolutionens slutprodukt. Av någon anledning är det resonemanget svårt för vissa att förstå.

Gilla

Så om de evolutionstroende (de är icke-neutrala) nu skulle ha bevis för att exempelvis APDJUREN skulle ha flummat fram från något annat djur, varför ger de oss inte dessa bevis?Hmm…Eller från vilket djur som hunddjuren förment skulle ha flummat fram ifrån?Kattdjuren?Hästdjuren?Svindjuren?Oxdjuren?Svindjure?Getdjuren?Hönsfåglarna?Och så vidare, osv, osv, osv…ICKE ETT SVAR HAR DE EVOLUTIONSTROENDE..!!!!Evolutionsteorin har aldrig kunnat bevisa att arter skulle kunna övergå till arter över familjegränsen, s.k. MAKROEVOLUTION (organisk evolution), och faktum är att makroevolutionen är GENETISKT OMÖJLIG:http://www.evolutioni…Levande organismer är enormt skiftande till formen, men denna form är anmärkningsvärt konstant inom varje given härstamningslinje: hundar förblir hundar, tomater förblir tomater och björkar förblir björkar, generation efter generation, årmiljon efter årmiljon.Själva tanken på att det skulle ha funnits livsformer som utgjort mellanled mellan idag vitt skilda arter är problematisk med tanke på att alla dessa mellanformer måste ha haft överlägsna överlevnadsegenskaper för att kunna klara sig och utvecklas vidare.Om reptiler utvecklats till fåglar t.ex. måste det ju ha existerat ett djur som haft ett till hälften utvecklat par vingar, och för att föra dessa anlag vidare måste detta dessutom inneburit fördelar i kampen för tillvaron jämfört med andra. På vilket sätt är en halv lunga, en halv vinge eller ett halvt öga en överlevnadsfördel?Här debunkas artikeln ”29 Evidences for Macroevolution”:http://www.trueorigin…För övrigt motsägs ju den förmenta makroevolutionen av den kambriska explosionen för 600 miljoner år sedan:http://www.expressen….____________________________________________________________________________Tack vare den strikta GENETISKA KODNINGEN, kan inte de distinkta familje-barriärerna brytas, varför MAKROEVOLUTIONEN bara är en MYT:http://evolution-fact…Den genetiska koden är sprängfylld av gigantiskt avancerad genetisk information. Den kan lagra 45 000 000 000 000 (45 biljoner) gånger så mycket information per volymenhet som dagens stordatorer!Vi människor tror att vi har kommit mycket långt teknologiskt, när det gäller att komprimera information i datorernas hårddiskar, chips och CD-Rom-skivor. Dessa enheter lagrar dock informationen på ytan, medan DNA lagrar informationen i tre dimensioner, dvs även i djupled. Detta är – så långt vi känner till – den effektivaste lagringsmetoden av information.Låt oss undersöka hur mycket information DNA av ett knappnålshuvuds storlek kan innehålla. Om all denna information blev nedskrivet i pocketböcker, skulle man med dessa kunna bygga 500 boktravar till Månen!Den som har gett upphov till ett informationsförråd med en sådan förbluffande lagringskapacitet måste vara extremt Intelligent!Slumpvisa blinda herrelösa processer skulle aldrig kunna skapa en sådan otrolig informationsmängd, systematiserad och strukturerad intill perfektion, helt av sig själv. Programmet för den genetiska koden kräver en enormt Intelligent programmerare, vida övermäktig Bill Gates mannar…____________________________________________________________________________Problemet med den GENETISKA INFORMATIONEN som evolutionsteorin brottas med, som OMÖJLIGGÖR MAKROEVOLUTION, vilket även darwinismens överstepräst Richard Dawkins bittert fått kännas vid:http://www.trueoriginhttp://www.trueorigin…Genetisk information uppstår inte av sig själv:http://www.harunyahya…Varifrån skulle all den nya extra genetiska informationen ha kommit ifrån, som skulle ha krävts för makroevolutionen, med tanke på att förfäderna på de lägre stadierna av livsformer inte hade den genetiska information som krävdes för de högre livsformerna, såsom ryggrad, blodcirkulationssystem, hår osv?http://emporium.turnp…Varifrån skulle den extra genetiska informationen ha kommit ifrån som skulle ha fått firrarna (som myten förtäljer) att börja knalla upp på land och förvandlas till landdjur med extremiteter?http://www.rae.org/fi…Om man skulle ge dagens lungfiskar en massa miljoner år på sig, skulle de också kunna förvandlas fram stegvis till fullfjädrade Människor?Vad skulle egga fisken att överhuvudtaget komma på idén att bosätta sig på landbacken?Snacka om SJUKT VRICKAD teori!____________________________________________________________________________LÄS PÅ!

Gilla

Vare sig NATURLIGT URVAL eller MUTATIONER visar på någon ökning i genetisk information; det skapas alltså inga nya organ, INGEN MAKROEVOLUTION (organisk evolution), endast ommöblering eller förlust av vad som redan finns där, därför kan det ske fördelaktiga mutationer men utan någon kvalitativ ökning i den genetiska informationen.Mutationer bryter ner organismer, de blir sämre rustade i kampen för tillvaron:http://www.harunyahyahttp://www.harunyahyahttp://www.trueorigin…Skarp vetenskaplig kritik mot att mutationer skulle leda till en ökning i den genetiska informationen, Dr. Lee Spetner:http://www.trueorigin…Mutationer och naturligt urval kan inte skapa ens en endaste gen; Dr J.C Sanford:http://www.krishnasci…Det ”naturliga urvalet” brottas med allvarliga logiska inkonsekvenser:http://emporium.turnp…Missuppfattningen kring det ”naturliga urvalet”, som de facto inte har någon evolutionär funktion, vilket den ansedde brittiske paleontologen Colin Patterson bekänner:http://www.harunyahya…”No one has ever produced a species by mechanisms of natural selection. No one has ever got near it and most of the current argument in neo-Darwinism is about this question.”Det naturliga urvalet och mutationer verkar endast inom arternas familjegränser, där enskilda arter kan variera sin form, storlek och färg pga klimatförändringar (variation, felaktigt kallad mikroevolution), och ALDRIG över familjegränserna (s.k. makroevolution som bara är en myt):http://evolution-facthttp://evolution-fact…Den överväldigande delen av mutationer förstör den genetiska informationen och producerar avkommor som är mer handikappade än sina föräldrar, och det naturliga urvalet gallrar helt enkelt bara bort livsodugliga varelser!Då man försöker förklara makroevolution med hjälp av mikroevolution menar man således att små, nästan steglösa, slumpmässiga förändringar hos en individ – förändringar som är för små för att ge någon omedelbar överlevnadsfördel – ackumuleras för att så småningom ge upphov till ett organ med positivt urvalsvärde, dvs ett organ som ökar individens möjlighet att överleva.Problemet är att detta omöjligen kan förklaras utifrån darwinismens lagar, vilka säger att endast de förändringar som omedelbart ger individen större förmåga att överleva, kommer att sprida sig.LÄS PÅ!

Gilla

Wow, du är så outbildad att man saknar ord. Gå om grundskolan.

Gilla

Har du några bevis för att Människan skulle ha flummat fram från de osaliga APDJUREN, så fram med dem!

Gilla

Du har redan fått dessa bevis som du frågar om. Kort minne?

Gilla

Jag har inte fått ett endaste motbevis!

Gilla

Ge oss nåt endsate litet bevis för att Människan skulle ha flummat fram från de osaliga APDJUREN, tack!

Gilla

Apropå att du uppmanade mig att läsa på angående makroevolution och mikroevolution:Ditt sätt att resonera är helt felaktigt. En mutation kan definitivt föras vidare även om den vid första anblick inte har någon positiv inverkan på individen.Evolution handlar om naturligt urval; det som är negativt hos en individ sållas bort eftersom den inte får para sig/blir dödad tidigt.Det som är positivt sprids snabbare eftersom det ger individens avkommor en fördel.MEN. En mutation som vid första anblick varken ger en positiv eller negativ inverkan på en individ sållas inte bort av det naturliga urvalet. Den förs vidare och ligger i ”viloläge” tills det föds en individ med den tidigare mutationen + en ny mutation som tillsammans ger den nya individen en uppenbar fördel gentemot andra.Det finns alltså ”vilande” mutationer. Alla mutationer som inte är direkt positiva dör inte ut.Många olika organ och variationer av djur har troligtvis bildats på det sättet genom ”vilande” mutationer som plötsligt kombineras med en ny mutation och blir extremt effektiv. Och lika många såna vilande mutationer blir troligtvis aldrig något mer än en mutation som sakta tynar bort och dör ut.Till skillnad från religion så är inte vetenskapen svart eller vit, det finns oändligt många möjliga scenarion, och när du slår ut antalet mutationer som sker och har skett på jorden (alla flercelliga djur som någonsin levt under 4 miljarder år och vars celler delats mängder av gånger varje dygn = ett oändligt stort tal) så bör du inse att precis VAD SOM HELST är möjligt.Det är snarare du och dina evolutionsförnekande polare som behöver läsa på. Ni sväljer med hull och hår all skit som kreationisterna spyr ur sig utan en kritisk tanke.Om ni läste på och satte er in i evolutionen FÖRST istället för att enbart läsa kritiken mot evolutionsläran, så skulle ni kanske inse att den är så oerhört logisk att förneka den borde leda till psykisk tvångsvård.

Gilla

Om evolutionstron skulle vara sann, hur kommer det sig då att inte ens er egen överstepräst Dawkins kan svara på om det finns bevis för den påstådda evolutionen:http://www.youtube.co…Dawkins blir totalt ÄGD som du märker… 🙂

Gilla

Man har ju presenterat bevis, som till exempel att människans DNA-uppsättning till 99% är densamma som en schimpans.Ett tecken så gott som något på att vi har ett gemensamt ursprung.Men har man gett sig fan på att inte acceptera några som helst bevis förrän man själv sett en djurart utvecklas till en annan djurart under X antal miljoner år, så kommer man aldrig bli övertygad oavsett vad jag eller Dawkins säger.Du har gjort ditt val och bestämt dig för att ignorera allt vetenskapen kommit fram till och bara acceptera bevis du ser med egna ögon. Då kommer du aldrig få något svar, sorry.Men hur du sen kan sitta och tro på buddhismen och deras sagofigurer och tycka att den är mycket mer logisk, och samtidigt kritisera evolutionen för att sakna bevis, övergår mitt förstånd.För inte kryllar det väl av bevis för att Vishnu skapat världen?Lev som ni lär och sitt inte och påpeka bristen av bevis hos evolutionen samtidigt som ni predikar om era löjliga religioner.

Gilla

Helt fel!Likheterna i Människans och schimpansens DNA fortsätter att SJUNKA ju mer forskningen går framåt och man närmar sig de riktiga siffrorna (nere i 94%), vilket börjar så allvarliga tvivel hos de evolutionstroende:http://www.sciam.com/…Människans och schimpansens DNA inget bevis på evolutionärt förhållande!http://www.apologetichttp://www.christiana…Att allt levande på Jorden har liknande arvsmassa, tyder bara på att vi alla har en gemensam Skapare, att det är en Intelligent Designer (Gud) som har ”återanvänt” ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har många likadana behov och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är därför bara naturligt.En jämförelse: Kulan i en kulspetspenna, kulorna i ett kullager och kulan på undersidan av en datormus är exempel på där smarta människor återanvänder ett fungerande koncept (kulan); knappast någon skulle påstå att kulspetspennan skulle ha utvecklats ur datormusen eller kullagret!Människor och apor skapades alltså var för sig, fullt färdiga från början. Det tydligaste tecknet på detta är avsaknaden av mellanformer. Om vi kommer från apdjuren så borde det ju finnas gott om apmänniskor, dvs någonting mitt mellan. Men naturen är i total avsaknad av sådana mellanformer. Oavsett om vi studerar nu levande djur, fossila djur eller tittar in i våra gener, så hittar vi inga apmänniskor.Varje människa är (och har alltid varit) till 100% människa, och varje apa är (och har alltid varit) till 100% apa. De är alltså fullt färdiga från början utan spår av mellanform. Detta är naturligtvis tvärtemot vad man kan förvänta sig om evolutionsläran är riktig.Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags ”primitiv” fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan – vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen!Människans och musens DNA är lika varann till 90%…Människans och maskens DNA är lika varann till 75%…Människans och bananens DNA är lika varann till 50%…Inte gör detta Människan till 90% mus, 75% mask eller 50% banan…så varför denna hype kring 94% mellan Människa och schimpans???Det finns exempel på nästan identiska fruktflugor, som trots det bara har 25% av sitt DNA gemensamt med varann. Detta beror på att vissa gener är väldigt centrala för specifika egenskaper hos livsformerna…Att Människan och schimpansen automatiskt skulle vara mer släkt med varann, än dessa fruktflugor är med varann, bara för att 94% av DNA (Människa-schimpans) är mer än 25%, stämmer alltså inte!Den vilseledande propagandan kring DNA-likheterna:http://www.harunyahya…För övrigt, hur kommer det sig att vi inte kan transplantera organ från apa till Människa, om vi nu skulle vara så lika dem?Hmm..

Gilla

Ärligt talat… du är faktiskt för dum för att blogga.

Gilla

Varför skulle det vara dumt att avslöja evolutionsteorins brister och skavanker?Det är väl bara BRA att vi äntligen får höra sanningen kring denna sjukt absurda hokuspokus-teori!Eller hur?

Gilla

Snillet: Informerar bara om att den video du länkar till är en erkänd bluff. Det är en kristen grupp som redigerat videon så att det ska se ut som om Dawkins inte kan svara på frågan. Otroligt att du inte tog reda på detta innan du postade länken.

Gilla

Ser du inte själv?Efer att Dawkins fått frågan, så sitter han där nästan en halv minut och funderar på svaret, och när han inte kommer på nåt som bevisar evolutionsteorin, så ber han dem att stänga av kameran…Snacka om att han vart ÄGD!

Gilla

jag tror inte ens att du är vit o har glasögon.jag tror att du är n’ger o heter greger med en tupperad tuppkam o springer i amsterdam för att sälja blommogram.en flummig pastej som vill sälja sin grej . hej hej jag har en livsformel till deeeeeij. hehesen springer du runt i oreanga kjolaroch gnolar. TRO PÅ MIG.TRO PÅ MIG,JAG VILL ATT NI SKA TRO PÅ MIG.hehehe.

Gilla

Inte på mig, på vår kära älskade Skapare!

Gilla

Snillet, du är visst mer än lovligt lättlurad. 1. 15 sekunder efter det att frågan ställs, så är det ett klipp i videon. Såg du det?2. Den här videon är 1 minut och 55 sekunder lång, och från 0:35 och fram till videons slut (1 minut och 20 sekunder) talar Dawkins konstant. Det finns ingen halvminuts tystnad i videon.3. Har du tänkt på att man inte ser personen som ställer frågan? Har du tänkt på att ljudet kan vara pålagt i efterhand (vilket det i detta fall råkar vara)?4. Teamet som ställer frågan kom till Dawkins under falsk flagg. De hade åkt från Australien (om jag minns rätt), och Dawkins ville inte skicka hem dem utan att få en kort intervju. När han förstod att de var kreationister bad han dem ändå att åka hem, eftersom han av princip aldrig debatterar med kreationister som inte kan någonting om evolutionen. Det moment i denna video där Dawkins funderar i ungefär 15 sekunder, handlar alltså om att han funderar över hur han ska behandla dessa kreationister. När han till slut öppnar munnen så är det ett klipp i videon, så vi får aldrig veta vad det är som Dawkins egentligen säger. Denna tysta fas är alltså inte Dawkins som försöker hitta ett svar på frågan (den har lagts på i redigeringsrummet i efterhand), utan Dawkins som funderar på om han ska skicka iväg teamet eller låta dem stanna.5. Dawkins svarar på denna fråga i sitt arbete varenda dag. Det är korkat att tro att han just denna gång inte skulle kunna svara på den.6. Du är enormt lättlurad.

Gilla

1. Ja, Dawkins bad själv att man skulle stänga av kameran, annars hade det säkert blivit ett par minuters tystnad till! :)2. Dawkins svarade aldrig på själva frågan!3. Bara konspirationsteorier!4. Som sagt, Dawkins bad själv att kameran skulle stängas av, eftersom han inte kunde svara på denna enkla fråga! :)5. Ingen evolutionstroende har nånsin kunnat svara på denna fråga, eftersom det inte finns nåt evolutionistiskt svar, eftersom ju makroevolutionen bara är en MYT!Bara en STOR FET MYT!Live with it!6. Jag har sett igenom lögnerna!Du har ju exempelvis fortfarande inte svarat på från vilket djur som APDJUREN förment skulle ha flummat fram ifrån…Vi väntar…

Gilla

Om du är intresserad så finns Dawkins berättelse om vad som EGENTLIGEN hände den dagen, plus ett utförligt svar på den fråga som kreationisterna hävdar att han inte kan besvara, här:http://www.skeptics.c…Eftersom du inte vet ett dugg om evolutionen så kommer det mesta i artikeln att gå högt över ditt huvud, men jag ger dig länken ändå. Du behöver all utbildning som du kan få.

Gilla

”Dawkins berättelse”…KÄLLKRITIK!I artikeln gavs inte ett endaste litet exempel på den förmenta organiska evolutionen!Bara att titta på alla fossilfynd, så fattar man att hela teorin bara är en enda stor MYT!

Gilla

Definer APDJUREN.

Gilla

APDJUREN uppstått ur delfiner?Får man fråga vad du röker för nåt? 🙂

Gilla

Jaha, definiera sa du…Apdjur, det är håriga djur som klänger i träden och som älskar bananer och tjuvstreck! 🙂

Gilla

Haha! Okej, strunt i sanningen bara. Fortsätt bli lurad av kreationister.

Gilla

Du är ju själv kretionist, du tror ju att universum skapades med Big Bluff! :)Dessutom är du ju kretionist, eftersom du inser att din kropp skapades i och med dina föräldrars kopulation!

Gilla

Har jag någonsin sagt att jag tror på big bang?Vad har en individs födsel att göra med universums ursprung? Försök hålla dig fokuserad.

Gilla

Båda föddes!

Gilla

Jösses…M.

Gilla

Vad vill du ha sagt med det?

Gilla

Varför frågar du hela tiden alla varifrån apdjuren kommer, jag gav dig en lång redovisning om det för länge sen

Gilla

Du redovisade att apdjuren skulle ha flummat fram från råttorna, eller?Men det finns ju inga fossila bevis för detta, så hur kan du tro på dessa absurda sagoberättelser?

Gilla

XDMest korkade du sagt på länge, Snillet.

Gilla

Detta var ditt främsta motargument i ämnet?

Gilla

Du är så nöjd när du hittat en identitet hos något sektliknande, något som påstår sig besitta kunskap. Som med vilka medel som helst för fram ett sjukt budskap, till och med klippta videosnuttar. Allt för att få in så många som möjligt. Men vad du aldrig kommer att fatta, eller ens kommer att försöka fatta är att i alla religiösa samfund sitter en jävel på toppen och håvar in massor med pengar tack vare att dårar som du går på allt! Blir du visad ett vetenskapligt arbete om något så skriker du om källkritik, men vad är din egen källkritik? Uppenbart är att du saknar vissa delar av den mänskliga hjärnan. Du är den felande länken i evolutionen.Sedan har du inte svarat på min fråga, om vi hypotetiskt antar att du har en dotter på 15-16 år och jag våldtar henne och hon blir gravid. Kommer jag att få träffa barnet för dig då? Du påstår att jag kommer bli våldtagen i mitt nästa liv, men i detta livet och under barnets uppväxt; kommer jag att få träffa barnet då? Och hypotetiskt om du hade en dotter i 15-16 årsåldern och vi frågade henne vad hon skulle tycka om att bli gravid av en våldtäkt och om hon skulle vilja föda barnet. Vad tror du hon hade svarat då? Vi utgår från att du uppfostrat henne efter din lära och din livsuppfattning.Må din gud vara med dig, för ditt liv kommer att bli svårt.

Gilla

Vad säger du om alla VD:s som håvar in en massa miljoner kronor på vår bekostnad?Inte ett knyst..?Eftersom du hade begått ett allvarligt brott, så hade du ändå inte kunnat träffa barnet, eftersom du hade fått ett långt fängelsestraff!Dottern hade givetvis inte besvarat detta ditt brott med ännu ett brott, eftersom det inte är barnets fel att dottern hade blivit våldtagen!Antingen hade hon behållit barnet eller adopterat bort barnet!Jag känner själv en kvinna som är ett våldtäktsbarn, och hon är så tacksam sååå, att hon inte blev mördad i sin mammas mage!OK?

Gilla

Oavsett uppfostran så finns det ingen kvinna som av egen fri vilja behåller ett våldtäktsbarn. Däremot kan det finnas religiösa fanatiker som du som skulle tvinga kvinnan att behålla barnet, vilket jag även kan tänka mig att du skulle tvinga din fru till om hon blev våldtagen och gravid.Det är nästan än värre kvinnomisshandel än våldtäkten i sig. Det är ett sjukt beteende. Så vill jag tillägga att fängelsestraffet för våldtäkt är upprörande lågt i detta landet. Så, innan barnet hade ett fullt utvecklat tal och stabil gång hade jag varit ute. Jag hade naturligtvis krävt delad vårdnad, vilket du enligt din lära förmodligen hade uppmuntrat. För du vill väl inte förvägra en människa umgängesrätten med sitt barn?Det finns fall där föräldrar vägrat sina barn blodtransfusion på grund av sina religiösa övertygelse. Flera fall har lett till att barnet har dött. Vad är det? MORD! Men i GUDS namn är det väl okej?Så, nu har du lite att svara på, du som hör till samhällsklassen Män som hatar kvinnor.

Gilla

Hört talas om adoption?JA TILL LIVET!Eftersom du begick ett stort brott mot både kvinnan och barnet (barnet föddes som oäkting), så kommer du aldrig tillåtas att ha med barnet att göra!

Gilla

Kan du länka till en organisation eller grupp av abortmotståndare, där jag kan läsa lite argument och fördjupa mig? Helst vill jag se en organisation som mestadels består av kvinnor.

Gilla

Här hittar du:http://fragbite.com/?…Första sajten som det länkas till…

Gilla

ABORT = Avlivande av människor i utveckling…http://www.fragbite.com/?threadID=547779

Gilla

du har onekligen mycket att lära dig i din vandring genom livet….. undrar om det räcker flera liv för dig för att du ska se……?

Gilla

1. Vem var det som såg till att vi skulle vandra runt här i den materiella världen?2. Varför är vi tvungna att födas, åldras och ”dö”?3. Vad är det du tycker att jag ska lära mig?

Gilla

Åk för fan till bergen kring alperna.Förklara vad i helvette det gör fossila havsdjur där?

Gilla

Sedan Jorden skapades för några miljarder år sedan (av vår Skapare givetvis), så har det redan inträffat 6 större katastrofer med syndafall och Poltippningar och Gud vet vad, så det är inget konstigt alls det du säger…

Gilla

Jag antar att jag träffade en öm punkt som du inte kunde förklara eftersom du inte vågade publicera mina argument mot en allvetande och allmäktig skapare.Det är också ett sätt att före en diskussion på – att inte publicera sånt man inte kan svara på.

Gilla

Stämmer inte alls!Jag har överhuvudtaget inte fått dina argument emot vår Allvetande, Allsmäktiga Skapare!JAG PUBLICERAR ALLT!

Gilla

Vad är detta? Så många argument mot något, som du inte tycks tro på. Antar att du känner dig hotad. Försök att se nyktert på tillvaron! Håll fast vid din formel! Det är självklart att Robert Linds katalog (eller vad du tror på) är sanningen. Andra har fel. Det vet du ju innerst inne.

Gilla

Det är argumet emot missförståndet kring evolutionen…det har nämligen ingenting med någon förment organisk evolution att göra!

Gilla

”(Levande organismer förökar sig enbart efter sina grundarter.) Orsaken är att den genetiska koden hindrar en växt eller ett djur från att hamna för långt bort från genomsnittet.”Hur går detta till?”[…]och aldrig över familjegränserna”Vilka familjegränser? Vad exakt är dessa familjegränser?”Problemet är att detta omöjligen kan förklaras utifrån darwinismens lagar, vilka säger att endast de förändringar som omedelbart ger individen större förmåga att överleva, kommer att sprida sig.”Fel. Det finns något som kallas genetisk drift, vilket innebär att gener förs vidare för att individen överlevde pga tur/slump, till skillnad från naturligt urval där gener förs vidare just för att de hjälpte individen att överleva.

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: