Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VEM SKAPADE GUD? En fullständigt absurd frågeställning! Ateister, tänk logiskt, för Guds skull!

Posted on: 20 september, 2009


 

TÄNK LOGISKT NU, ATEISTER!

GUD SKAPAREN MÅSTE NATURLIGTVIS VARA EVIG!

.

Vår Ursprunglige Allsmäktige Gud Skaparen kan per definition inte ha skapats av någon annan, eftersom Han för sin existens inte är beroende av någon annan, inte  underordnad någon, för i så fall skulle ju Gud inte vara Skaparen, utan bara en skapelse:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allsm%C3%A4ktighet

.
Om Skaparen Själv hade haft en skapare som skapade Skaparen, så skulle ju Skaparen per definition inte längre vara Skaparen!

Gud kan inte vara underställd något/någon, ej heller tiden, då skapelser endast sker här i vår tidsbundna materiella värld.

Det är bara materiella ting (som vårt universum och våra kroppar) som är skapade (tidsbundna), medan Gud och vi minigudar (andliga varelser tillhörande den andliga dimensionen) är eviga, orsakslösa och tidlösa, opåverkade av tidens tand.

När inte ens vi minigudar någonsin har skapats, eftersom vi ju är eviga själar som alltid har funnits, vad får dig då tro att Gud, allas vår Allsmäktige Skapare, den Ursprungliga Källan till allting, skulle ha skapats?

.

Kosmologiska Gudsbeviset är ett av de starkaste Gudsbevisen – Ingen kan ha skapat Gud:

 

 

 

 

 

 

.

GUD ÄR EVIG, TIDENS HERRE !!!

.
Gud är ingen dödlig varelse bunden av rumtiden, då det ju är Gud som skapat vår relativa rumtid. Den materiella världen är relativ, föränderlig, skapas och förintas, medan den andliga världen är absolut, oföränderlig, evigt densamma.

I den andliga världen är även Tiden absolut, där tiden är i form av evig nutid, vilket innebär att ingenting där åldras, och därmed finns där heller ingen början eller slut på någonting, dvs allt som existerar i den andliga dimensionen har existerat i all evighet!

När inte ens energi någonsin har skapats (Energiprincipen, Termodynamikens 1:a lag), varför skulle då själva Energikällan, vår evigt Energiske Gud, ha skapats?

.

Gud och vi minigudar är eviga, lika eviga som energin!

Att fråga vem som skapade Skaparen är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…
.

Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så MÅSTE det av nödvändighet finnas en ursprunglig Skapare av universum, som inte skapats av någon annan!

.

Kausalitetslagen KRÄVER en FÖRSTA ORSAK till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs allas vår evige Gud Skaparen!

Gud är a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

.
Eftersom Gud – vår evige Allsmäktige Skapare, alla orsakers Orsak – även skapade Tiden, så kan Han ju givetvis själv inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen (den relativa rumtiden) inte i den eviga absoluta andliga världen, den andliga dimensionen, som Gud tillhör!

Vår relativa tid existerar bara inom det skapade universumet (inomvärldsligt) och Gud existerar bortom vår relativa rumtid (utomvärldsligt). Gud ser därmed inte tiden som förgången tid eller framtid, för Honom är tiden evig nutid, Gud befinner sig alltså för evigt i den absoluta rumtiden i den andliga dimensionen.

Gud och vi minigudar är eviga och består av den medvetna levande personliga oföränderliga andliga energin, tillhörande den evigt existerande andliga världen, andliga dimensionen, som är evigt, utan början eller slut!
.

Tillvarons yttersta grund, den ursprungliga orsaken – Gud, det allmänt vedertagna begreppet – måste ju även vara ursprunget till naturlagarna, vilka inkluderar kausaliteten, som endast finns här i vår relativa tidsdimension, som aktiverats av Gud från sin absoluta tidsdimension.

Är man ursprunget till kausaliteten, så kan man ju givetvis inte själv vara orsakad/skapad av någon annan!

Att säga att Skaparen är bunden av kausalitet, är lika orimligt som att säga att en programmerare är beroende av (eller blir en del av) lagarna och gränserna i programmet han skapat.

Det riktigt sjuka är att ateisterna aldrig tvivlar på energins evighet, utan endast på Guds och oss minigudars evighet…

NÅGON måste ha varit först, och eftersom inget kan komma från inget, så måste vår Skapare vara EVIG, dvs utan början och utan slut!
.

Man gör ett grovt tankefel, när man försöker jämställa den materiella världens temporära relativa egenskaper med Guds och den andliga världens eviga absoluta egenskaper!

Eftersom den andliga världen inte är underkastad vår relativa rumtid, inte är tidsbunden, så behöver inte saker och ting ha någon början, ha skapats, för att kunna existera!

Varför?

Just precis, eftersom allt andligt är av evig beständig natur, utan början eller slut, utan några ändar (som en cirkel), till skillnad från den här motsatta materiella världen, där allt måste ha en början och ett slut, eftersom det är tidsbundet!

.

TOKIGT ATT IFRÅGASÄTTA GUD SOM ALLTINGS URSPRUNG:

.

Börjar man ifrågasätta Gud som ursprunget, så blir det ingen ände på tokerierna. För då kan man ju fråga vem som skapade den som skapade Gud? Man kan ta det ännu ett steg och fråga, vem har då skapat den som har skapat den som har skapat Gud? Man skulle i evigheter kunna fortsätta fråga, vem skapade den som skapade den som skapade den som skapade…

Vi kan illustrera det hela med ett exempel:

Föreställ dig en krypskytt som har målet i sikte och pratar genom radion till huvudkvarteret för att få tillstånd att skjuta. Huvudkvarteret säger dock avvakta, eftersom de måste söka tillstånd från högre instans. Så killen från den högre instansen söker tillstånd från killen högre upp. Chefen på den nivån säger att han måste söka tillstånd från en högre instans han med. Och så fortsätter det hela tiden.

.

Kommer krypskytten någonsin komma till skott?

Självklart inte!

Om det fanns en kraft bakom kraften bakom kraften bakom kraften ad infinitum (alltså i oändlighet) skulle det innebära ett omöjligt scenario i världen så som vi känner till det. Låt oss utveckla detta argument ytterligare:

Låt oss säga att nu i det rum du befinner dig i finns ett oändligt antal lampor. Om du tog bort två lampor, hur många skulle du ha kvar? Den matematiskt eller filosofiskt sinnade svarar gärna ”oändlighet minus 2”, vilket i verkliga livet är irrationellt. Hur kan du räkna två lampor, räkna dem, men fortfarande ha kvar lika många?

.

Alltså innebär det att så fort du kan räkna lamporna så finns det inte en oändlighet av dem längre. En återgång infinitum är alltså omöjlig och ologisk. Det kan alltså inte ha varit så att en skapare skapade en skapare som skapade en skapare som skapade en skapare i en oändlighet. Om det hela tiden fanns skapare som skapade skapare, skulle skapelsen som vi känner till idag inte ha skapats överhuvudtaget, precis såsom krypskytten som inte kommer till skott på grund av återgången av förfrågningar för evigt.

Eftersom skapelsen finns, måste något annorlunda än skapelsen ha skapat det.
Eftersom infinitum inte existerar i den verkliga världen så vet vi att universum har en början. Att anta att universum är utan början och slut är absurd, eftersom vi kan räkna tiden och räkna de föremål som universum innehåller. Universum måste då ha en orsak som själv är icke-orsakad, enligt de premisser vi diskuterat ovan. Denna orsak är alltså den ursprungliga Skaparen, alla orsakers Orsak.

Allting som blir till i de existerande tingens värld, vare sig de är väsenden eller människors eller djurs handlingar, måste ha en tidigare rimlig orsak. Då var och en av dessa orsaker i sin tur har en början, kräver de följaktligen andra orsaker. Orsaker fortsätter att följa på orsaker i en stigande skala, tills de når den som är den yttersta orsaken till orsakerna, Han som bringar dem till liv och skapar dem, dvs allas vår Allsmäktige Skapare!

.

Slutsatsen är då att det måste finnas en icke-orsakad Skapare bakom skapelsen.

Därför är frågan ”Vem skapade Skaparen?” inte berättigad. Det måste alltså finnas en ursprunglig orsak/skapare till universums existens. Allt annat är ologiskt.

 

TILL DISKUSSION:

 

Visst är det ologiskt att Gud skulle ha skapats, att Skaparen skulle ha en överman?

Visst måste Gud av nödvändighet vara evig, eftersom Han skapade vår relativa rumtid?

Logiskt, Naturligt, Ockhamskt!   :yes::yes::yes:

 

 

 

Who_Created_God.png

hqdefault.jpg

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

103 svar till "VEM SKAPADE GUD? En fullständigt absurd frågeställning! Ateister, tänk logiskt, för Guds skull!"

asså förlåt men kag vill inte ens dikutera med dig… det låter hemskt men jag har försökt och du e som en vägg… en vägg som inte rör sig en tum och för mig är det slöseri med tid… lär inte din tro dig att vara öppen till andras synvinklar? för i dina inlägg lägger du fram olika argument för och mot, men sedan i dina kommentarer kör du en sjukt konservativ stil… my way or the highway liksom…ska du lägga fram frågeställningar så var öppen till folks tolkningar iallfall…

Gilla

Och vad är din tolkning kring ämnet i detta inlägg?

Gilla

”GUD SKAPAREN MÅSTE NATURLIGTVIS VARA EVIG!”Bevis för detta påstående? Inga alls? Ah, precis som jag trodde.

Gilla

Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga existens?(Du godtar ju inte de heliga skrifterna…)

Gilla

tragiskt att du tar upp ett sånt ämne och bjuder upp till diskussion för att sedan basera alla dina ”bevis” med utgångspunkten att Gud existerar?Hur ska jag som ateist tänka logiskt i dina baner när du sätter villkoren för hur jag skall tänka? ”Hur i Herrens Namn skulle den Ursprungliga Skaparen, den Ursprungliga Orsaken till allt, kunna vara skapad av någon annan?”Du utgår från att det finns en ursprunglig skapare..Jag kan då enligt ditt triviala sätt att diskutera motbevisa dig genom att säga ”Det finns ingen ursprunglig skapare.Och då måste det ha funnits nån som INTE har skapat den ursprungliga skaparen, och eftersom vi precis kom fram till att det inte fanns nån ursprunglig skapare, så fanns inte heller en ursprunglig skapare som inte skapade den ursprungliga skaparen”ska du diskutera så får du gärna lämna det öppet för den diskussion.vill du predika din åsikt, så är det en annan sak.

Gilla

På vad baserar du din tro att vår fantastiska skapelse saknar Skapare?En extraordinär skapelse kräver en extraordinär skapare!Fulländad konstruktion kräver fulländad konstruktör, design kräver designer, intelligens i skapelsen kräver en intelligent skapare, det som finns i verkan måste alltså även finnas i dess orsak!Universum påstås av de Big Bang-troende ha TROLLAT fram sig själv från TOMMA INTET, hokuspokus (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…BANG BANG…Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

Gilla

vad jag reagerar på är mer ditt sätt att basunera ut vad du anser vara fakta, när du börjar inlägget med att vi skall tänka ‘logiskt’.jag anser att din tes saknar logik fullkomligt eftersom du inte är öppen för alternativ.du talar om att det finns en Gud, och sen så ska resten av diskussionen utgå från det.att nåt skulle kreera sig själv ur tomma intet är inte mer ologiskt än att det ska finnas nån omnipotent skapare som har alltid har existerat och alltid kommer existera.jag tycker din fanatism är fruktansvärt obehaglig, och anser att det är nåt fruktansvärt fel om du utgår från att du är en människa som står över alla oss andra med dina fantastiska kunskaper.Fanatiska människor anser jag vara svaga människor utan egenkänsla och ansvarstagande.

Gilla

Om ateister och evolutionstroende ska få ha rätten att basunera ut att hokuspokus-teorier som Big Bluff och emolutionen är fakta, varför ska inte då jag ha rätten att basunera ut att dessa förnuftsvidriga teorier inte har något på fötterna, och att det enda logiska är att vår intelligenta skapelse designats och konstruerats av vår Intelligente Designer?Är ateister öppna för att det var vår Skapare som skapade skapelsen?Något kan kreera sig själv?För att något ska kunna skapa sig själv, så måste det existera innan det existerade. Med andra ord så måste det både ha existerat och inte existerat på samma gång…Men detta bryter mot en av logikens fundamentala principer, nämligen lagen om icke-motsägelse som hävdar att: ”Det är omöjligt att utsäga om någonting att det både är och inte är, i samma avseende och på samma gång.”Med andra ord, en sak kan inte ha både egenskap A och egenskap icke-A i samma kontext. Min cykel, exempelvis, kan inte samtidigt vara både svart och icke-svart. På samma sätt kan inte universum både existera och icke-existera på samma gång. Därmed måste vi förkasta den ologiska idén om ett självskapande universum!Det är Veda-skrifterna som innehåller dessa fantastiska kunskaper och visdomar, och jag agerar endast som budbärare…

Gilla

Gud vår Herre Skaperen er fra evighet til evighet, liksom hans skaperverk fra skapelsen til evighet tid skal være. Ateistenes totale fornektelse av det gudommelige er en ignoranse de selv vil stå til ansvar for ovenfor Gud Frelseren, Den Allmektige på den siste dag. Må dere vandre på den Gudommelige sti, og må Lyset lede dere til det evige liv, ved Gud Herren vår Frelser den Allmektiges høyre hånd! Må Gud være med deg, Snilleblixt

Gilla

Tack käre herr Sverker!A Dieu, till Gud!

Gilla

Ja jag menar, att fråga vad som var före gud är ju som att fråga vad som var före Big Bang :Plol? ^^

Gilla

Du kan inte jämföra vår evige Skapare med en fiktiv hokuspokus-smäll!En smäll är en verkan, och smällar måste alltså ha en orsak, dvs en smäll kan aldrig vara sin egen orsak, eftersom smällar är händelser som sker i tiden!Man kan aldrig tala om en verkan (händelsen) utan en orsak som orsakat den!BIG BANG-myten, KROSSAS punkt för punkt, med 15 vetenskapliga argument:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/big-bang-bara-en-hokuspokus-teori-big-bang-flummet-krossas-har-med-15-vetenskapliga-argumentLäs det inlägget, så förstår du varför Big Bang-flummet bara är en fet MYT!

Gilla

Livet är inte till för att dyrka och drägla. utan för att ta eget ansvar för livet.Fulländad konstruktion kräver fulländad konstruktör, design kräver designer, intelligens i skapelsen kräver en intelligent skapare, det som finns i verkan måste alltså även finnas i dess orsak!I ditt begränsade tänkande, ja. Jag mäter inte mig med gudomligheter.

Gilla

Vem var det som förpliktade oss Människor att ta ansvar för våra handlingar, som såg till att vi får karma för våra gärningar i den materiella världen?

Gilla

Livets essens består i å se skaperverket i all dets Gudommelighet. Egoisme,materialisme og fornektelse forderver, forsakelse og bønn opphøyer!Vandre med vår Far, Herren den Allmektige Frelser, for han er Veien til til Lyset og Det Evige Liv.

Gilla

Helt korrekt!

Gilla

”Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga existens?”Precis samma bevisstandarder som gäller för alla andra påståenden. Jag bad dig om bevis och du svarade med en motfråga. Alltså utgår jag ifrån att du inte har några bevis. Tack för att du erkände att du inte tror på gud.

Gilla

Här finns massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfDet kosmologiska Gudsbeviset är ett av alla bevis för Guds existens:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argumentDNA bevisar Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8Den Intelligenta Designen i universum, bevisar Guds existens:http://www.fragbite.com/?threadID=784663Moralregler är ett annat utmärkt bevis för Guds existens:http://fragbite.com/?threadID=748015Gud kan även bevisas med uteslutnings-metoden:http://www.fragbite.com/?threadID=607186Fysikens lagar och de perfekt finkalibrerade naturkonstanterna i universum, är ett uppenbart bevis för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQhttp://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.php

Gilla

Jag kan svara på det.Det är människan som skapade gud.Judendomen grundades av Abraham, han var den som trodde på bara EN gud. Det är ca 4000 år sen.Sen har andra religioner kommit till efter det och DIN religion eller Krishnarörelsen har bara funnits i västvärlden sen 1966 så den är ju väldigt nyskapad och om det är samma gud alla ni talar om, Kristna, Judar, Muslimer, Katoliker, Buddhister, Hinduismer, Jehovas vittnen, Mormoner m.m så har han väl funnits i cirkus 4000 år då om man ska tro det som skrivs…för före det trodde folket på flera gudar. Vi trodde tillexempel på asagudarna fram till medeltiden – runt 1000-talet började vi bli kristna här i Sverige, säger en del medan andra säger 500-talethttp://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=153413Alltså, svaret är – MÄNNISKAN skapade Gud, inte tvärtom Men sen har jag inte kommit på det klara med vad gud är för nåt, kanske ert sätt att förklara vår uppkomst, medan andra väljer att kalla det Big Bang.För vad är gud exakt? Är han en stor farbror som bor i rymden som har skapat oss efter sin egen avbild, eller….?

Gilla

En smäll, fiktiv eller inte, kan aldrig vara sin egen orsak, varför du aldrig kan upphöja hokuspokus-teorin kring Big Bang till Gud Skaparen!Krishnamedvetandet är evigt, lika evig som Krishna själv!Gud är den Högsta Personen i tillvaron, själva alstringskällan till alla världar!

Gilla

Solen står opp hver morgen, og går ned igjen. Hver fredag går solen opp, akkurat som alle andre dager. Dette har Gud Herren bestemt. Solen er en del av Guds vidunderlige Skaperverk. Er ikke det bevis nok?Kjære Alimantado, gå i fred og håp om at du en gang skal finne sannheten om livet!

Gilla

Skulle guds existens vara bevisat för att solen går upp varje dag?Jorå, nämen, det lät ju jävligt logiskt!

Gilla

I og med at solen er en del av Guds skapelse, er det åpenbart at Gud finnes. Jeg kunne også sagt at trærne vekkes til liv om våren, og at alt i Skaperverket følger Guds agenda.

Gilla

Jo jo, det fattar jag väl, men hur kan du bevisa att det är guds verk?Bara för att en gubbe har sagt det i en bok som kallas bibeln?Om jag säger att Karlsson i Källaren skapade tiden och du ber om bevis….godtar du då att jag bara säger: ”tiden går – det blir sommar, höst, vinter och vår…är inte det bevis nog?”

Gilla

Karlsson i Källaren kan vel kanskje være en minigud, men det betyr ikke at han er Skaperen. Miniguder er i all sin gudommelige prakt deler av Guds Skaperverk. Den Allmektige, og han alene styrer alt!

Gilla

Det Sverker pratar om bevisar att saker och ting finns. Att uttala sig om den kraften med kännedom som om man pratade om sin polare är absurt. Ingen fjuttig människa kan uttala sig om gud. Det behövs mer tentakler för det än glasögonbågar

Gilla

Vill de här grabbarna ha guds gunst? Tycker ens gud om inställsamma människor?

Gilla

Religiösa tror….jag nöjer mej inte med detjag vill VETA!så nej, ni har inte gett mej några svar

Gilla

Men du tror ju på Big Bang och evolutionen, trots att det bara är teorier, trosåskådningar…

Gilla

För vad är gud exakt? Är han en stor farbror som bor i rymden som har skapat oss efter sin egen avbild, eller….? Den bästa frågan idag 🙂 Ja! E han en farbror eller? :):):) Kan han flyga?

Gilla

Svar, Paulastina får vi vänta på. Killarna letar just nu på Youtube 🙂

Gilla

Det at saker og ting finnes beviser at Skaperverket omfavner oss alle. Skaperveket i all sin prakt kan bare herledes til Skaperen, og kun til Han.Sett i lys av De Hellige Skrifter, kan det ikke bedre bevises og gi deg den fullkomne viten og innsikt!

Gilla

Det är en sak att skaparen finns och denne omfamnar oss alla. Att börja filosofera i skaparens utseende är däremot absurt

Gilla

Jeg vil takke dere for et Åndelig berikende følge under kvelden, og legger nå min Sjel og underbevisthet i Herren Skaperens, den Allmektige Frelsers forsyn og overveldigende Nåde, slik at jeg kan møte morgendagens oppgaver og muligheter etter beste evne forvalte min lille del av Skaperverket i Herrens tjeneste!Ha en Velsignet natt!

Gilla

det är inte speciellt lätt att diskutera med folk som inte lyssnar.”den som aldrig ändrar åsikt älskar sig själv mer än sanningen”har ni som utgångspunkt att det är fakta att Gud existerar så är allt som sägs här poänglöst.Mig veterligen så är det inte bevisat på något sätt att Gud existerar?Och NEJ.. att det inte är bevisat att han inte existerar bevisar inget.

Gilla

Det kosmologiska Gudsbeviset är ju ett bevis för att Gud måste existera!

Gilla

Att kalla gud för Herren hela tiden? Hur har ni tänkt er? Har ni frågat om det är okay eller förutsätter ni bara?

Gilla

Ska vi kalla Honom för Damen istället?

Gilla

Jag hoppas att Gud är som ni säger som den är. Ha det bäst

Gilla

Och vi minigudar är som vi är. All the best!

Gilla

Snillet: Jag sa BEVIS, inte spekulation. Försök igen.

Gilla

Problemet är att du aldrig godtar några bevis som går emot din tro på ”farbror slumpen”…

Gilla

Käre Sverker, håll käften. Jag har inte bett om att få dina sagor och fantasier nerkörda i halsen, så håll klaffen är du snäll.

Gilla

”I og med at solen er en del av Guds skapelse, er det åpenbart at Gud finnes.”Nej nej. I och med att solen är en del av JULTOMTENS skapelse så är det uppenbart att JULTOMTEN finns. Förstår du inte enkel logik?

Gilla

”Men du tror ju på Big Bang och evolutionen, trots att det bara är teorier, trosåskådningar…”Båda dessa är vetenskapliga teorier baserade på observation och fakta. Det du tror på är berättelser från en tusenårig sagobok. Lite skillnad. Det är skillnad på blind tro och tro baserad på sannolikhet.

Gilla

Helt fel!Man har aldrig någonsin observerat vare sig att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt siig själv i bitar, eller att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars föräldralös slump-bakterie…

Gilla

”I og med at solen er en del av Guds skapelse, er det åpenbart at Gud finnes.”Nej nej. I och med att solen är en del av JULTOMTENS skapelse så är det uppenbart att JULTOMTEN finns. Förstår du inte enkel logik?Jeg fornekter ikke Julenissen. Det som er ett viktig faktum i vår tidsalder, er at Gud Frelseren Den Allmektige Skaper er Skaperen av alt.Det er viktig å tenke på at Gud vår Herre Skaperen er fra evighet til evighet, liksom hans skaperverk fra skapelsen til evig tid skal være.Solen er et av Guds fantastiske og vidunderlige skapelser. Det er like logisk som at en rose alltid har vært en rose, og en okse alltid har vært en okseHadde vært flott om du kunne forkynne din Julenisse-teori med oss andre i en litt mer detaljert form. Har du noen evt. bevis på at det er Julenissen som har skapt Solen?

Gilla

Kjære Alimantado. Du har inget å skjemmes over bare fordi du søker Herren vår Skaper og hans Sannhet. Din tilstedeværelse og ditt aktive ordskifte på denne Gudommelige blogg tilkjennegir jo uomtvistelig at du er en søker på vei mot det Evige Liv. . Alle ateister lever i et mørker og søker lyset. Vær stolt der du vandrer på din Åndelige Vei mot Sannheten og fornekt ikke ditt mål.Vi står her ved veiens ende og velkomner deg sammen med Gud Herren vår Skaper! Hellig være den som søker!

Gilla

Jag tror faktiskt också att vår kära Alimantado söker efter Sanningen, vilken ju inte kan hittas i mörkret.

Gilla

”Hadde vært flott om du kunne forkynne din Julenisse-teori med oss andre i en litt mer detaljert form. Har du noen evt. bevis på at det er Julenissen som har skapt Solen?”Det Alimantado skrev om att tomten skapade solen är inte en teori, det är inte ens en hypotes. Det är ett påpekande. Det är samma sorts påpekande du använder dig av när du säger att Gud har skapat solen, jorden och allt som finns. Och nej, en gammal bok fungerar inte som bevis. ”Din tilstedeværelse og ditt aktive ordskifte på denne Gudommelige blogg tilkjennegir jo uomtvistelig at du er en søker på vei mot det Evige Liv. . Alle ateister lever i et mørker og søker lyset.”Vad är det man säger? Ignorance is a bliss.Det är allt för fina fördomar mot icke troende människor som du lägger fram här. Det allt för vanliga påpekandet att vi på något sätt saknar något. Att vi är sjuka och du har botemedlet.Ledsen, men det är inte så det funkar, och det är inte så det är.

Gilla

Husk at livets essens er å se Skaperverket i all dets Gudommelighet!Vi må også huske hva som priser seg, forsakelse og bønn opphøyer!Altså for hver bønn, vil man få det bedre. Å leve den Ateistiske siden av livet, betyr at man søker, og jeg vil lede dere på deres vei til å finne Frelseren Gud Den Allmektige. På den siste dag vil forsakelsen og bønnen bære frukter, mens Egoisme,materialisme og fornektelse vil kaste en mørk skygge, over sjelene som ikke har funnet livets lyse sti.Jeg ber for at dere en gang skal finne Stien, for forenes med vår Herre, Gud Den Allmektige!

Gilla

Innse nå at mennekseheten i all sin tid, i alle verdens hjørner og i alle kulturer har søkt og opphøyet det Gudommelige; Herren vår Skaper.Siden den første dag har Hans åpenbarelse vært dypt forankret i alle folkeslag og deres/vår søken etter Lyset har vært en viktig grunnpilar i hele vår Gudommelige eksistens.Hvorfor søker vi Sannheten? Enkelt – for å fylle den tomhet vår eksistens består av uten Lyset.Hvorfor debatterer ikketroende og ateister på denne Lysets blogg? Svaret burde være like åpenbart som selvfølgelig for oss alle; for å få svar, finne Veien og komme ut av sitt tomme mørker.Velsignet være de som søker for de vil finne svar!Å fornekte de Hellige Skrifter er like absurd som å fornekte jordiske rikers lovbøker med henvisning til at de er bøker. Skriften i sin materielle form er ingen bevis – dens innehold beviser Vår Skaper i all sin prakt.

Gilla

Å søke Sannheten er å vandre etter egen tro, for å finne Gud Den Allmektige Frelser. Gud er Sannhet. Når man har kommet til enden av Den Lyse Stien, vil man endelig ha funnet sannheten. En sjel uten Sannhet, er en ikketroende sjel. Alle som søker Sannhet, Søker Gud Den Allmektige Skaper Vår Frelser, og vil til slutt få svar på sin Søkend. Man vil bli forstå hvordan alt henger sammen, og alle teorier vil da bli Sannhet!Vandre på den Lyse sti, Den vil vise dere veien til Sannheten!

Gilla

Gud är alltså en person, säger du….då hade jag ju rätt när jag tänkte att du tror att det är en stor farbror som bor i rymden…jorå nämen, det låter ju logiskt!BigBangteorin har ju iallafall en förklaring till hur de tror att det har gått till, vad har ni religiösa att komma med? Gud sade ”varde ljus” och det vart ljus….sen vilade han sjunde dagen. Sen skapade han mannen. Därefter kvinnan. Adam & Eva, de voro de första människorna på jorden…man kan ju klämma in en fråga här om han skapade dem som vuxna på en gång eller om de var nyfödda som Gud tog hand om å ammade å det…det låter ju oxå jäkligt logiskt……………………………………..NOT!Okej, men ponera att de var de första människorna å de fick barn, Kain & Abel. De träffade varsin fru……..eeeh…okej?? Var sjutton kom de ifrån? Vilka var deras föräldrar? Å varför står det inget om dem i bibeln? Helt plötsligt finns de bara där så att Kain å Abel kan föröka sej å bilda familj!Inse att det där låter inte logiskt nånstans!

Gilla

Big Bang-teorin är ju så totalt ologiskt det bara kan bli!Att ett gäng med iq-befriade stendöda stenflisor skulle ha designat och konstruerat alla galaxer, himlakroppar och livsformer…snacka om SJUKT OLOGISKT!

Gilla

Snillet: Prova att läsa lite om big bang och evolutionsteorin. Du är i gravt behov av undervisning. Att läsa ditt yrande är rent pinsamt.

Gilla

Läste om dessa absurda hokuspokus-teorier i skolan, och insåg redan då det orimliga…

Gilla

Sverker: Låtsas inte som om du vet någonting om mitt liv. Håll käften och gå tillbaka in i din lilla bur nu.

Gilla

precis som några få invandrare som slänger sten på bussar etc. smutsar ner mitt rykte som utlänning i sverige. så är du en av de få religiösa som smutsar ner synen på alla religiösa människor… fanatiker som du gör att folk som jag ser på religion som något galet istället för något vackert…kankse dags att sluta predika, för du gör inte dig eller din tro någon tjänst…

Gilla

Vad i detta blogginlägg tycker du smutsar ner synen på religiösa människor?Vänligen upplys mig!

Gilla

Kjære Alimantado.Nå er vi på veg; vi lever alle i våre små bur – innestengt i de begrensninger vårt jordiske liv og intellekt gor oss råderett over. Du har rett – jeg lever i et avlukke, et bur om du vil kalle det så. Vi har alle fått de samme forutsetninger tildelt fra Vår Allmektige Skaper, Gud Herren så jo, jeg vet hvordan du har det!Jeg søker dog det Gudommelige som omfavner mitt bur på samme vis som du søker Lyset utenfor fortvilelsen, mørket og den fortvilede ensomhet som kan begrense våre jordiske Liv.Gjennom søken etter Gud, Den Allmektige Skapende Kraft og all Hans Kjærlighet har jeg sett Lyset – et Lys også du er på veg i mot. Den Uendelige Opphøyelse og Det Sanne Liv vi skal leve i Guds Kjærlighet.Jeg velsigner din aktivitet på denne Livets Blogg og vet i mitt indre at vi skal nå Det Endelige Mål sammen. Vær Velsignet, broder Alimantado!

Gilla

Snälla Sverker, gör dig själv en tjänst och droppa det där. I samhället vi idag lever i så känner vi till de flesta tekniker som kristna missionärer använder sig av för att sprida influenser hos människor. Konstaterandet att det är något fel med en person, och att du dom förespråkare för den allsmäktige och gode Gud har lösningen på problemet.Likt många andra kristna människor så formulerar du dig väldigt vänligt och trevligt. Det är en positiv sak, någonting som nog uppskattas av de flesta i din omgivning. Använd inte denna förmåga till att vara jobbig med urvattnade tekniker som religiösa förespråkare använt sig av mot den stora massan i århundraden. Dom funkar inte längre.

Gilla

Kjære ”Mannen på stenen”I egenskap av å være en av de som har funnet Lyset og har tatt i mot Gud vår Skapers velsignelse følger jeg det Kall Han har gitt meg gjennom å spre Budskapet videre til de som søker Hans Storhet.På denne Velsingnede blogg møtes sjeler som både har funnet Herren og de som fremdeles søker, enten gjennom spørsmål og Ådelige funderinger eller som på sitt (i all velmening sagt) hjelpeløse vis forsøker å fornekte det Gudommeliges eksistens.Det benyttes her ofte ord som ”logisk”, og skal jeg ransake min fattige sjel kan jeg på ngen måte finne noen logisk forklaring på deltageres tilstedeværelse utover deres Søken etter Det Sanne Liv.Herren Vår Gud kan dog ikke forklares i logiske termer – Han er større enn våre små hjerners logiske kapasitet.Vi kan ikke med våre begrensninger fatte Hans Storhet gjennom Evighet, Uendelighet og Evig Liv. Det er her vi må underkaste oss, innse og akseptere at Herren Vår Gudommelige Skaper er så uendelig mye Større enn oss arme, enkle mennesker som er en del av Hans Skaperverk.Vennlighet skal ses i Lys av Herren Vår Skaper som er Vennlighet, Godhet og Allmakt. Å forkynne Herrens uutømmelige Godhet med annet en Vennlighet er en selvmotsigelse.I privilegiet av å være Herrens Tjener Velsigner jeg dere!

Gilla

Sverker: Vi som kan tänka rationellt tittar bara på dig och suckar. Du gör bort dig.Snillet: Prova att läsa igen, och försök hitta någon som kan hjälpa dig med sakerna du inte förstår. Du lever på medeltiden, dags att uppdatera dig.

Gilla

Kjære Venn!Å forsøke å se Herrens Storhet ut i fra vår menneskelige rasjonalitet er like absurd som å fornekte Gud den Allmektige selv.Det er ikke oss gitt å forstå Skaperverket og Hans Gjerning fullt ut.Dette må vi akseptere, selv om det for mange kan være en tøff erkjennelse.

Gilla

Men söta lilla Snilleblixten…det är en sak du måste förstå…det är inte så att någon påstår att några iq-befriade stendöda stenflisor slagit sina huvuden ihop å med sina bara händer skapat allting.Det är rätt mängd å sammansättning av mineraler, vatten, solljus å gaser som t.ex syre å koldioxid som gett de föresättningar som krävs för växter å djur att bildas. Å det är ingen gud som har med sina bara händer skapat solen, men visst får du fortsätta tro det för din hjärna är inte stor nog att ta in sån information att kunna förstå hur solen å universum har kommit till, det förstår nog ingen, det är inget man ska gå å grubbla på. Man ska bara vara glad att man finns å njuta av allt vad livet har att erbjuda.Men jag tror att du är intelligent nog att förstå att det som står i bibeln inte är med sanningen överensstämmande. Det är skrivet för över 1000 år sen å bara deras sätt att förklara jordens uppkomst, de visste ju inte bättre å därför, för att göra en lång å komplicerad historia kort, så skrev de att Gud sade varde ljus…yada yada…men så har det ju naturligtvis inte gått till, du har blivit förd bakom ljuset å det är dax att du kliver fram därifrån nuKram ♥

Gilla

Var kom den genetiska informationen ifrån?Utan någon genetisk information, inga livsformer!Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller den materiella energin självständigt skapa himlakroppar!Någon MÅSTE alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!Veda-skrifterna har funnits i tusentals år!Herren vare med dig!

Gilla

Sverker: Gör mig en tjänst och gå om dagis, sedan lågstadiet, sedan mellanstadiet, sedan högstadiet, sedan gymnasiet, och sedan läser du på högskolan i några år. Därefter kan du kanske föra ett normalt, vuxet samtal.

Gilla

Varför ska man frivilligt utsätta sig för ateistisk hjärntvätt?

Gilla

KJjære Broder Alimantado.Hele Livet er en skole, en læreprosess. Noen stadier i denne prosess gir oss det vi søker, andre ikke.Dog er det vel fantastisk at Herren vår Skaper har utstyrt oss alle med en hjerne som hara kapasitet til å tenke, lære og ved Det Endelige Mål se Hans Storhet?!Vær Velsignet i din Søken etter hans Opphøyede Storhet og måtte Guds Nåde følge deg på din veg!

Gilla

Ja, och det är just det som Människokroppen just är designad för…att söka efter Herren vår Skapare…vilket inte djuren har kapacitet att göra!

Gilla

La oss Velsigne den visdom Han har gitt oss for å komme til denne innsikt om hans Storhet!Må du vandre i Gud Vår faders Lys og Nåde kjære Broder!

Gilla

Ja, må vi lovprisa och minnas Herrens Storhet i evigheters evigheter…

Gilla

Ha så kul på hispan, pojkar.

Gilla

>85% av världens befolkning befinner sig på hispan?

Gilla

85% av Jordens befolkning må räknas som religiösa, men långt ifrån alla är fundamentalister som tror på vilka sagor som helst. Barack Obama är kristen, men han skulle aldrig påstå att Jorden är 6.000 år gammal. Tänk innan du talar.

Gilla

Står det i Bibeln att Jorden är 6000 år gammal?Har du textstället?

Gilla

”Står det i Bibeln att Jorden är 6000 år gammal?Har du textstället?”Det finns ingen del i bibeln där det exakt står hur gammal jorden är. Dock har detta tagits reda på genom att specialister studerat Bibelns innehåll och beräknat alla de nämnda generationer och släktträd som grundligt beskrivs. Du kanske har missat det. Men några av de människor vars seminarier du använder i din argumentation tillhör dessa ”young earth crationists”.

Gilla

Om det nu inte står nånstans i Bibeln att själva Jorden är 6000 år gammal, så kan man ju inte komma med det påståendet!I Veda-skrifterna står det att Jorden är miljarder år gammal!

Gilla

Ja, praktiskt taget alla Snilleblixtens källor som baktalar evolutionsteorin och big bang är skrivna ur ett kristet perspektiv, alltså av människor som tror att Jorden och hela universum är ungefär 6.000 år gamla, och att alla djurarter inklusive människan är 6.000 gamla. Detta verkar han dock inte förstå alls.

Gilla

I Veda-skrifterna står det att Jorden är miljarder år gammal, och i de kristnas Bibel nämns ingenting om Jordens ålder…

Gilla

Klart det blir ologiskt om man tror på en gud.Gör man det inte är det fullkomligt logiskt att inte tro att en gud finns eller vem som skapade honom/henne.

Gilla

Så om det INTE var vår evige Skapare som skapade skapelsen, vem i Herrens Namn var det då?

Gilla

”I Veda-skrifterna står det att Jorden är miljarder år gammal, och i de kristnas Bibel nämns ingenting om Jordens ålder…”Jo, Bibeln innehåller hela släktträd och åldrar för alla generationer inom släkterna. Därigenom kan man enkelt räkna ut hur gammal Bibeln hävdar att Jorden är, genom enkel addition. Fick du lära dig addition i skolan, eller är det också hokus pokus enligt dig?I vilket fall som helst länkar du ju gärna till VenomFangX och Kent Hovind, och båda dessa herrar tror ju att Jorden är runt 6.000 år gammal. Du kanske borde skriva dem ett brev och påpeka hur fel de har? Och förresten, då har de kanske fel om alla de andra sakerna som du länkar till också?

Gilla

Släktträden har med människans existens att göra, inte med Moder Jords!VenomFangX och Kent Hovind har mycket på fötterna vad gäller deras kritik mot den förnuftsvidriga evolutionsteorin!

Gilla

”Om det nu inte står nånstans i Bibeln att själva Jorden är 6000 år gammal, så kan man ju inte komma med det påståendet!I Veda-skrifterna står det att Jorden är miljarder år gammal!”Jag förstår inte var problematiken är. Kan det vara för att du har hittat en kompis som råkar vara präst?Nej men skämt åsido. Det är forskare inom bibeln som kommit fram till att jorden och universums ålder ska vara ca: 6000 år. Många kreationister använder sig av denna siffra, och många gör det inte. Det beror helt på inom vilken inriktning i kristendomen man befinner sig.Oavsett så ser det lite ut som att du försöker blanda ihop din Hinduismen med kristendomen. Det du måste förstå är att era religioner är väldigt olika varandra, och den enda egentliga gemensamma punkten på vilken ni står är att ni båda tror på en Gud.

Gilla

Hur har forskarna kommit fram till det, när det ingenstans i Bibeln står något om Jordens och Universums ålder?

Gilla

”Hur har forskarna kommit fram till det, när det ingenstans i Bibeln står något om Jordens och Universums ålder?”För att det kompletta släktträdet från Adam och Eva fram till Jesus står dokumenterat i bibeln. Man har med denna information samt nämnda händelser och dylikt daterat hur gammal bibeln påstår att Jorden är. Och ja, universum är lika gammalt som jorden enligt bibeln. Jag tänker inte argumentera för det då det inte är mitt område. Det är experterna inom just Kristendomen som du får ta upp det här med om du har några klagomål.

Gilla

Vad har människans släktträd i Bibeln med Jordens ålder att göra?

Gilla

”Vad har människans släktträd i Bibeln med Jordens ålder att göra?”Herregud vad trög du är. Vad är det du inte fattar nu?Enligt Bibeln skapades universum, Jorden och människan med bara några dagars mellanrum. Därefter anger Bibeln hela släktträdet från de första människorna ner till de som levde i vår egen tideräkning, komplett med allas åldrar vid tidpunkten då de fick sina barn, och när de avled. Alltså kan man enkelt räkna ut hur gammal Bibeln påstår att Jorden är.Berätta vilken del av ovanstående som du inte förstår, så ska jag med glädje klippa ut den delen och posta den igen och igen tills du lyckas läsa den.

Gilla

Dagar för Gud är eoner för oss människor…Exempelvis så motsvarar ett dygn på de himmelska planetsystemen ett helt år här på Jorden!

Gilla

Jag ställde dig några frågor som du struntade i att besvara. Därför postar jag dem igen nedan:”I vilket fall som helst länkar du ju gärna till VenomFangX och Kent Hovind, och båda dessa herrar tror ju att Jorden är runt 6.000 år gammal. Du kanske borde skriva dem ett brev och påpeka hur fel de har? Och förresten, då har de kanske fel om alla de andra sakerna som du länkar till också?”

Gilla

Poängen här är alltså att DU bestämmer enhälligt vad som är rätt och vad som är fel. Källorna du länkar till håller inte med dig om dina andra åsikter, och du håller inte med om dina källors andra åsikter. Du väljer endast ut de citat som stödjer den åsikt som du redan bestämt dig för. Alltså finns det ju ingen anledning för dig att ens länka över huvudtaget – det är ju ändå ditt ord som bestämmer vad som är sant och inte.

Gilla

Det är Veda-skrifternas utsagor som bestämmer!Veda = Veta

Gilla

Hej Snilleblixt.Tack för en fantastisk rolig blogg. Jag har nu läst en del av dina inlägg och asgarvar. Och då undrar jag hur du orkar hålla på att diskutera med dine meningsmoståndare så oupphörligt som du gör. Och hur du stenhårt orkar hålla masken och inte viker en tum.Vad går du på? Jag skulle också vilja prova det och starta en satirisk blogg precis som du.Tyckte speciellt om din specialare om sädesfältcirklar. Helt otroligt, va?Tänk att det är så många dårar som tror att det är gud eller utomjordingar som gjort dem! Haha, du gör ett bra jobb med att underhålla illusionen.

Gilla

Gud eller utomjordingar?Nej, inomjordingar!

Gilla

Helt seriööst! Tror du verkligen att där sitter en gubbe som poffar ner människor och sedan vägleder 6 miljarder av dem. Att han helt plötsligt gav Adam och Eva skräddarsydda kläder och att grisen uppkom samtidigt som människan? Du måste ha blivit tappad som liten…

Gilla

Vem skapade Människan?Vem skapade svindjuren?

Gilla

Du menar att gud flummat fram ur ingenting?

Gilla

Nej, Gud är EVIG!Precis som vi själar, minigudar, är!Finns ingen början eller slut för oss andliga individer!Vi är eviga andevarelser, evighetsvarelser!Bara materiella manifestationer som har en början och ett slut, eftersom materien är bunden av rumtiden, vilket inte Gud eller vi själar är…

Gilla

Du menar att gud flummat fram materien ur ingenting alltså?

Gilla

Nej, materien manifesteras ur den materiella energins omanifesterade tillstånd kallat ”pradhana”!Ingenting kan komma från ingenting!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: