Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VEM SKAPADE MANNEN och KVINNAN? Vem designade Människan, om inte allas vår Intelligente Designer?

Posted on: 23 september, 2009


.

VEM SKAPADE MANNEN OCH KVINNAN ???

MÄNNISKOKROPPEN, BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!!

.

Det enda logiska bakom skapandet av Mannen och Kvinnan, konstruktionen av Människokroppens alla superkomplexa system, alla beroende av varann, måste ju givetvis vara allas vår Intelligente Designer, Universums Skapare!

Att tro att allas vår gemensamma vördade Urfader skulle ha varit nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie, som de evolutionstroende pinsamt påstår, kan bara vara ett resultat av svår ateistisk indoktrinering…

.

HUR UPPSTOD SEXUALORGANEN?

Hur i Herrens Namn skulle sexualorganen ha kunnat evolvera fram stegvis under miljoner år (för att inte tala om 2 sorter som perfekt gängar ihop), med tanke på att fortplantningen absolut nödtvunget måste fungera redan från allra första början, för att inte tala om under alla de påstådda evolutionära stegen?

http://www.trueorigin.org/sex01.asp

.

Givetvis skapades Mannen och Kvinnan färdiga med alla delar på plats, inklusive sexualorganen, färdigkonstruerade och funktionsdugliga redan vid skapelsens begynnelse, eftersom halvt utvecklade organ omöjliggör överlevnad!

Gud, vår Intelligente Designer, såg dessutom till att själva sexualakten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om att reproduktionen av släktena skulle fortgå vidare!

.

MÄNNISKOKROPPENS FANTASTISKT INTELLIGENTA DESIGN:

.

Människans ögon, bevis för Intelligent Design:

http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsg
http://web.telia.com/~u03601124/origin/eye.htm
http://www.gennet.org/facts/metro10.html
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.php

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/eye.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i4/eye.asp
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

.

De mänskliga ögonen, har 110 miljoner pixlar vardera!

Bara ett fullständigt geni som Gud skulle ha kunnat skapa något så fantastiskt genialt avancerat komplext!

Ingen blind IQ-befriad ”evolution” i världen hade kunnat konstruera ögonen!

Människans inverterade näthinna och blinda fläcken är inte alls något tecken på dålig design:

http://www.trueorigin.org/retina.asp
http://www.icr.org/index.php?module=articles&action=view&ID=2476

.

Människans händer, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_03.php

.

Människans hud, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_04.php

.

Människans ben, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_05.php

.

Människans knäled, bevis för Intelligent Design:

http://www.trueorigin.org/knee.asp

.

Människans hjärna, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_19.php

.

Människans öron och hörsel, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n4/hearing-ear
http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/design-features
http://www.answersingenesis.org/creation/v14/i4/hearing.asp

.

Människans tårar, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v15/i4/tears.asp

.

Människans kroppstermostat, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_15.php
http://www.answersingenesis.org/creation/v5/i3/contributors.asp

.

Människans immunsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter2.html
http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_3.html
http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_4.html
http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_11.html

.

Människans hormonsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter3.html
http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_2.html
http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_3.html
http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_4.html

.

Människans andningsapparat, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v27/i1/breath.asp
http://www.icr.org/article/4623

.

Människans matsmältningssystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_07.php

.

Människans elektrokemiska system, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v22/i1/electrical.asp

.

Människans transportsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_13.php

.

Människans cirkulationssystem, bevis för Inteligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_16.php

.

Människans reproduktionssystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_7.html

http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_9.html
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_10.html

.

Människans moderkaka, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_26.html
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_27.html
http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n1/placenta

.

Människans DNA, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter4.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_2.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_3.html

http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_4.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_5.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_6.html

.

Blodets koagulationsmekanism, bevis för Intelligent Design:

Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, KAN INTE ha utvecklats genom någon darwinistisk mekanism!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

Därför måste hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

.

Människans kroppsorgan, bevis för Intelligent Design:

Den perfekta symmetrin hos människans kroppsorgan motsäger evolutionsteorin. Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv…

.

DE SOM PÅ FULLT ALLVAR TROR att alla dessa komplexa samverkande system och organ i Människokroppen skulle vara ett verk av blinda slumpar och ”evolution”, torde nog snarast börja tänka om…

Snacka om patologisk övertro på ”evolutionen”…

.

TILL DISKUSSION:

Vem tror ni designade och konstruerade Mannen och Kvinnan?

Vem skapade sexualorganen, och såg samtidigt till, smart nog, att skapa två sorters könsorgan, som perfekt gängar ihop med varann?

Vem hade den nödvändiga IQ:n för att klara av att konstruera den oerhört komplexa Människan, där enbart ögonen är mycket mer komplexa än den mest avancerade kameran?

.

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.

 

Annons

114 svar till "VEM SKAPADE MANNEN och KVINNAN? Vem designade Människan, om inte allas vår Intelligente Designer?"

Fråga: Vem skapade mannen och kvinnan?Svar: Ingen.Men om du hittar den som gjorde det så ta ett foto!

Gilla

Ingen?Någon MÅSTE ha skapat Mannen och Kvinnan! Ingenting kan skapa sig själv!Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller den materiella energin självständigt skapa människokroppar!

Gilla

dålig design på människan ..de borde växa ut nya delar när nått gått sönder

Gilla

Ingår inte i Människokroppens design på denna planet och i denna tid!Karma…

Gilla

Kjære Alimantado.Å fornekte Herrens Skaperverk forutsetter at man fremsetter alternativer. Fakta både du og jeg kjenner til uansett vårt livssyn tilsier at mannen, kvinnen og alle andre Gudommelige Skapninger eksisterer – følgelig er de skap og har en Skaper.Å forlange fotobevis av Herren vår Skaper for å akseptere dette fortoner seg like absurd som å forlange et bilde av Henry Ford for å akseptere at han startet Ford konsernet eller et bilde av Dan Brown for å akseptere at han skrev Da Vinci Koden.Til deg i øsregnet – husk at våre menneskelige legemer er temporære tilholdssteder for våre Gudommelige Sjeler – de er forgjengelige og uten behov for de funksjoner du etterlyser.Når Herren vår Skaper anser en kropp forbruket flytter Han helt enkelt Sjelen over i en annen Opphøyet eksistens.Herren vår God og Skapers intelligens kjenner ingen grenser, ei heller Hans Kjærlighet.Vær Velsignet såvel Troende som søkende!

Gilla

Öhhh Sverker? Är det kyrkans svar på SVT´s Sverker i Plus? Ett granskande öga på hedningarnas argument?Hörredu din lilla oranga munk, hur är det med alla de skelett man har hittat i gravar från tusentals år bakåt där människorna har varit kortväxta, skallform som skiljer sig från våran och även varit begravda med redskap. Är det redskapsbärande apor? Uppenbarligen har det ju hänt något med den upprättgående varelsen människan. Är inte det en del av evolutionen?

Gilla

MÄNNISKAN = HUNDRATALS MILJONER ÅR !!! Mycket äldre än både Apdjuren och Dinosaurierna…http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosauriernaSlutsats?Just precis, bara en MYT att Människan skulle ha flummat fram från de osaliga apdjuren!Du vet väl att evolutionsteoretikerna aldrig hittat den förmenta ”felande länken”…senast trodde man att ”Ida” skulle ha varit det, vilket återigen visade sig bara vara en BLUFF!Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Elefantdjur har alltid varit elefantdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!

Gilla

Det lite underhållande med just den här diskussionen är att kreationisterna alltid pekar mot något och konstaterar att det nu är oreducerbart komplext. Det vill säga att det inte kan utvecklas, utan måste ha skapats pang poff. Det tråkiga med den inställningen är att man direkt ger vika och helt enkelt säger ”så måste det vara för det är så otroligt”. Istället för att då gräva lita djupare och försöka hitta en förklaring.Man ger upp innan man har försökt helt enkelt.———————————————————————————————-”Människans ögon, bevis för Intelligent Design”Forskning kring hur ögat har utvecklats under årens gång har på senare tid blivit rätt så mycket större än förr. På bara några år så har man grävt fram väldigt mycket ny information, delvis tack vare ”genom” projektet.http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_eyeFaktiskt så kommer en av de starkaste teorierna från Sverige. ”Blodets koagulationsmekanism, bevis för Intelligent Design:”Faktiskt inte. Blåsfiskar är levande exempel på att reducerade varianter av blodets koagulering finns. ”Vem hade den nödvändiga IQ:n för att klara av att konstruera den oerhört komplexa Människan, där enbart ögonen är mycket mer komplexa än den mest avancerade kameran?”Nu får du väl allt bestämma dig. Bara några rader upp säger du att ögat kan generera helt magiska 110 megapixlar. Det finns kameror som tar bilder på Terapixlar för tusan. Bara några hundra tusen gånger bättre än vad du tror om ögat.

Gilla

Man kan inte förklara Mannen och Kvinnan på annat sätt, än att vår Intelligente Designer varit i farten…

Gilla

”MÄNNISKAN = HUNDRATALS MILJONER ÅR !!!Mycket äldre än både Apdjuren och Dinosaurierna…”Varför skriver du förresten saker i capslock så ofta? Det ser ut som att du får ett vredes sammanbrott och finner att folk kommer att tro på dig ifall du skriker det tillräckligt högt, och tillräckligt ofta. Vi vet redan att du är helt såld på allt vad Veda skrifterna förespråkar. Men det känns mer som att du bara försöker tyda upp just hur ingrodd i det du är istället för att försöka övertala någon. För ja, dina tekniker är inte speciellt imponerande.

Gilla

Saker och ting som är uppseendeväckande och har ett nyhetens behag, förtjänar att skrivas i versaler!Får dessutom människor att börja vakna upp ur den ateistiska törnrosasömnen… 🙂

Gilla

Får jag fråga en sak?Jobbar du med nåt???Eller sitter du dagarna i ända å tror dig ha svaren på ”Livets djupaste mysterium”??

Gilla

Jag får dagliga snilleblixtar… 🙂

Gilla

aha….ja det förklarar ju en del…i min värld kallas de ”elchocker”….

Gilla

Hur gör du för att få dina elchocker?

Gilla

Allt som du skriver här och länkar kan ju vara falskt? Du bevisar inte ett skit! om jag ska säga det så. Visst jag hindrar dig inte från att tro på det du tror och jag hoppas du inte försöker att få andra människor att tro på det du gör, utan det finns bara en människa på denna jord som kan hjälpa var och att tro och det är precis upp till var och en.. Vill man tro på GUD då gör man det.. Vill man inte då gör man det inte.. Jag lever i en svår tid just nu, med mycket sorg och dylikt, jag har försökt å tro på nått övernaturligt i helvete heller att jag har mått bättre av det. Kan dock erkänna att jag har en liten GUD inom mig, med det är snarare samvetet som är den guden. Thats it! Peace 🙂 Ha en bra dag

Gilla

Hur avgör du vad som är sant och falskt?Samvetet kommer just från Översjälen i hjärtat, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden!Hoppas att du klarar dig igenom din svåra tid…vi får aldrig några prövningar som är större än att vi ska kunna klara av dem…Allt gott!

Gilla

Jag behöver inga elchocker…det e inte jag som lever i ett dimmigt fluff av villfarelse!Som jag sagt förut, det e helt OK att tro på vad man vill….men att sitta på en ynka blogg…å tro sig ha alla svar på ”sant eller falskt” kring livets djupa gåtor å mysterium…DET e sjukligt flummigt!Tror du dig stå i direct connection med Gubben himself, eller vaddå??

Gilla

Har du några bevis för att jag lever i en villfarelse?Alla svar finner jag i de heliga Veda-skrifterna…

Gilla

Vad synd att du tog bort ditt andra blogginlägg där jag besvarade alla frågor…

Gilla

Så du skrev här redan i april?

Gilla

Snilleblixten…jag behöver inga som helst bevis…du bevisar dig så bra, alldeles på egen hand!

Gilla

Eftersom du kommer med ett påstående, så förmodas du kunna backa upp det…

Gilla

”Saker och ting som är uppseendeväckande och har ett nyhetens behag, förtjänar att skrivas i versaler!Får dessutom människor att börja vakna upp ur den ateistiska törnrosasömnen… :)”Faktiskt inte. Det agerar mer som något provocerande. Som att du tror att det blir mer sant ifall du ropar det högt och repeterar det.”Man kan inte förklara Mannen och Kvinnan på annat sätt, än att vår Intelligente Designer varit i farten…”Ja jag gav dig just ett par exempel. Problemet med det här inlägget är att var och en av dessa delar du tar har ton av forskning och lika mycket material bakom sig. Något som gör det dels obekvämt men också svårt att infoga en korrekt argumentation.Jag skulle kunna skriva ett inlägg på flera a4 sidor där jag bara fokuserar på ögat och hur det kan ha kommit från evolution. Problemet där är att det blir så långt och djupgående.Där har du ett övertag, för du kan simpelt nog ropa ut att Gud gjorde det och inte behöva redovisa material från hundratals studier och efterforskningar för att väga upp ditt uttalande. Det är precis som när du simplifierar Big Bang teorin och smetar ihop den med exempelvis Evolutionsteorin. Vet du hur många böcker som har skrivits bara för att täcka den första bråkdelen av en sekund som inträffade under ”Big Bang”?Anledningen för att din slutsats för dig ser ut att vara den mest logiska, är just av den anledningen att du förenklar det. Gör det simpelt för dig själv. Och ja, det mesta kan nekas när det läggs fram i sin enklaste form. För då det nu läggs fram på ett sådant vis har personen ifråga inte en så stor chans att förstå vad det faktiskt handlar om.

Gilla

Big Bang har ju inte ens skett, bara livfulla fantasier:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/big-bang-bara-en-hokuspokus-teori-big-bang-flummet-krossas-har-med-15-vetenskapliga-argumentDär har du 15 vetenskapliga argument som omöjliggör denna myt!Apropå konstruktionen av ögonen…endast någon som själv besitter syn kan konstruera något som man kan se med!Logiskt, Naturligt och Ockhamskt!

Gilla

vem skrev de heliga vedaskrifterna?

Gilla

Vyasadeva, en avatar av Gud!

Gilla

Backa du upp DINA alla påståenden först…så ska jag se vad jag kan göra sen!!Å då menar jag inte emd annan massa flumfakta från div olika fanatiska sidor eller fjantiga artiklar!Kräv inte att andra ska bevisa nånting, innan du kan göra detsamma…

Gilla

Så klargör då först för oss, vilka sidor och artiklar du skulle godta, så jag vet vilka källor du ger grönt ljus för, tack!

Gilla

Vad som utmärker de manipulativa sekterna är att de erbjuder sina medlemmar “vägledning” till det “rätta livet” som de anser sig har hittat vägen till. Likt de flesta andra sekter har de en mycket bestämd uppfattning om att det vedertagna levnadssättet är helt fel och att det är just de som sitter inne med sanningen.Exempel på manipulativa sekter är :• Scientologkyrkan• Jehovas Vittnen• Hare Krishna• Enighetskyrkan (Moonrörelsen)• Livets Ord.ja men, det sa ju allt.Du är hjärntvättad min gode man, hoppas du får hjälp!

Gilla

HJÄRT-tvättad, om jag får be!Själen är nämligen transcendentalt belägen i hjärtat, och därför gäller det att hålla rent kring hjärtat!Hjälp har jag redan fått, därför som jag i min tur vill hjälpa andra!

Gilla

Eftersom sektmedlemmarna anser sig sitta inne med sanningen anser de sig ha rätt att ljuga och föra de presumtiva medlemmarna bakom ljuset . Som en före detta sektmedlem uttrycker det: “När den tilltänkta sektmedlemmen väl kommit över på rätt sida, kommer han att förstå och förlåta att jag ljugit för honom, manipulerat honom” .hmmm…sitter du här å ljuger Snillet?aj aj! fy på sej!

Gilla

Ljuger om att vår evige Herre designat och konstruerat Mannen och Kvinnan?Icke alls, all världens helgon och heliga skrifter är med mig på den punkten!

Gilla

Jag godtar inga sidor eller artiklar snillet..jag tycker hela ditt budskap OCH ditt sätt att vilja fösa det på andra är RIKTIGT sunkigt!Jag håller med Paulastina till 500%…du verkar totalt hjärntvättad!Jag blir irriterad på dig, kan inte fatta hur nån kan vara så ”väck”…men mest förbannad blir jag på mig själv för att jag än en gång sitter här å läser din rotvältska…Tro, det gör man om man vill….å svar på livets stora mysterium har INGEN…därav ordet ”tro”… Du tror på din Gud…det kan jag respektera….vad jag INTE respekterar är dina tramsiga artiklar, ditt sätt att försöka packa på alla och en var en massa humbug, som du presenterar med div olika siffror och statistiker…Artiklarna du printar in här, e ju för sjutton lika korkade som du!Jag säger inte att jag har rätt…jag säger bara att du har fel…mest i din fobiska kampanj att värva andra människor in i din psykotiska sekt! Du behöver inte kommentera den här kommentaren hörru…för jag brukar förstå dina svar lika lite, som jag begriper mig på dina luddiga budskap!//Beata

Gilla

Om du nu inte godtar några som helst sidor eller artiklar på nätet, hur i Herrens Namn menar du då att jag ska backa upp det jag säger?Varför skulle man vara ”väck”, bara för att man säger det som majoriteten av världens befolkning håller med om, nämligen att det var allas vår Intelligente Skapare som skapade Mannen och Kvinnan?”Tro” i religiös mening handlar ju om övertygelse, att vara absolut säker på Guds existens!Du påstår att jag har fel…bevisa det, tack!Vilken psykotiska sekt?

Gilla

”Så du skrev här redan i april?”Nej.Innan du tog bort den gamla posten ställe jag en fråga som jag inte tror att du hann svar på, så jag ställer den igen:Man har under flera decennier vetat att människan har 23 kromosompar. När man upptäckte att schimpanser har 24 hade man till en början svårt att förklara det om man antar att vi har en gemensam anfader. Vi vet att att en organism skulle ha mycket svårt att överleva med två kromosomer mindre. Och det förblev ett problem tills man tittade närmare på människans kromosompar nummer två.En kromosom (som du kanske vet) är en en ca två meter lång DNA molekyl. De har en centrom i mitten (som används vi celldelning) och en telomer i varje ände. Vad man hittade i människans kromosom par nr 2 var att dessa kromosomer av någon anledning har 2 centromer och 4 telomerer! Vi har inga andra kromosomer som ser ut så!Nu kommer det intressanta: Vår kromosom två är nästan IDENTISK med schimpansens kromosomer 2a och 2b! Så vad som hände en tid efter att våra förfäder och schimpansernas förfader skildes var att två kromosomer slog ihop! Så hur kan man förklara detta utan att peka på en gemensam anfader?

Gilla

Här debunkas den förljugna propagandan kring kromosom-fusionen:http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/1392http://www.evolutionnews.org/2007/03/a_list_of_selected_responses_t.htmlVIDEO-bevis:http://www.youtube.com/watch?v=0Fmh8PCmrlk&feature=PlayList&p=708558CC2E98CD0A&playnext=1Apropå myten om att Människan skulle vara en människoapa…Potatisen t.ex. har lika många kromosomer som Människan, 46 st, skulle det då göra Människan till människopotatis?http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_9.htmlFör övrigt motbevisas ju alla fantasier kring att Människan skulel ha flummat fram från de osaliga apdjuren, av att Människan de facto funnits på jorden i hundratals miljoner år!

Gilla

Kjære Venner, søkende som troende.Husk nå at vi i all tid har benyttet begrepet Å Tro for oss som har funnet lyset og velsignelsen i Herren Den Allmektige – ikke Å Vite.Vi vet at Reinfeldt er statsminister, vi vet at Obama er president i USA. Dette kan bevises rent fysisk.At vi som har funnet Herren Vår Skaper omtaler oss selv som troende og ikke vitende burde vel si alt om den ydmykhet vi føler overfor de ikke troende.Innerst inne vet vi at vi vet – det er hevet over tvil i og med at Gude Den Allmektige har Åpenbaret seg for oss.Å påstå at vi eier Sannheten og Livet på bekostning av de ikketroende ville være et fullstendig feilsteg og hindret oss i vårt arbeide med å samle Herrens Flokk. Nedlatenhet har aldri vært vårt våpen – ydmykhet og toleranse overfor de ikketroende er vår ledestjerne, men størst av alt er vår Tro som i sannhetens navn er vår viten om Herrens Storhet.Vær Velsignet, brødre og søstre.

Gilla

”Potatisen t.ex. har lika många kromosomer som Människan, 46 st, skulle det då göra Människan till människopotatis?”Potatisen har 48 kromosomer. Sen är det inte direkt antalet som i det här fallet är väsentligt, utan typen.

Gilla

Tror du att jorden är platt?Och vad tycker du om cannabis? Eftersom det växer ute i naturen så måste ju gud ha skapat det, samma sak med hallucinogena svampar.

Gilla

Jorden platt?Knappast…Jorden är IHÅLIG:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/05/hollow-earth-video-och-satellit-bevis-underjordiska-varldar-inomjordingar-it-vetenskapliga-avhGud skapar åt oss det vi önskar oss och det vi har karma för…Tyvärr finns det många själar som önskar knarka…

Gilla

Hopp och önskemål. Skulle Gud kanske föredra detta uttryck istället för tro? Det som tror för mycket…… Visst finns det gamla ordspråk men också nyanser av känsla. När det är tid för att möta Skaparen då är det tid för att veta. Nu är det tid för att leva. Ingen Skapare begär tro men kanske hopp och önskemål.

Gilla

Intressant experiment. Jag är övertygad om att de flesta som klickar in här, har säkerligen många fina egenskaper och är snälla. Det roliga är att vi är just vad vi är, människor. Vi går emot varandra hela tiden, någonstans på någon nivå. Vad ska jag tro? Help! Hoppas allt är okay med er annars 😉

Gilla

Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Elefantdjur har alltid varit elefantdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!Vargar har alltid varit Chiuahuor!Jag skämtar 🙂 I dont know :):) be good

Gilla

Chihuahuhor ehh Chihuahuor (?)

Gilla

”Här debunkas den förljugna propagandan kring kromosom-fusionen:http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/1392http://www.evolutionnews.org/2007/03/a_list_of_selected_responses_t.html”Vad Casey Luskin glömmer att nämna är att bevisen pekar på så mycket mer än vilken fusion av kromosomer som helst. Innan man upptäckte ”skarven” formulerade man en hypotes för var den borde finnas om kromosom två verkligen kom från apornas kromosomer 2a och 2b. Man hittade den! Och det är inte så lätt då gener som inte fanns på 2a/b endast utgör 0,6% av det totala genomet! Vad man gjorde var att subtrahera antalet baspar i 2a från människans 2. Dessutom är 2 och 2a+b nästan identiska!Men du ska inte ta mitt ord på det. Här är VETENSKAPLIGA ARTIKLAR:http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7034/full/nature03466.htmlhttp://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/215/4539/1525Så vem ska man lita på? Ett forskar-lag på mer än 100 personer som har lagt ner en majoritet av sitt liv till att studera biologi, eller Casey Luskin som endast har en master (5 år), i GEOLOGI? För att inte nämna alla de tusentals andra forskare som har läst repeterat experimenten och observationerna. Börjar du förstå varför riktiga bevis väger tyngre än vad någon random person skriver på sin hemsida?”VIDEO-bevis:http://www.youtube.com/watch?v=0Fmh8PCmrlk&feature=PlayList&p=708558CC2E98CD0A&playnext=1”Inte så mycket som bevis som en rad osammanhängande klipp. ”Apropå myten om att Människan skulle vara en människoapa…Potatisen t.ex. har lika många kromosomer som Människan, 46 st, skulle det då göra Människan till människopotatis?http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_9.htmlDet är inte antalet kromosomer som har betydelse, det är innehållet. Vi delar 98% av vårat DNA med schimpanserna. Det blir ungefär 60% av genomet, vilket är mycket högt. ”För övrigt motbevisas ju alla fantasier kring att Människan skulel ha flummat fram från de osaliga apdjuren, av att Människan de facto funnits på jorden i hundratals miljoner år!”Ojojoj…. låt mig gissa! Du har solklara bevis på detta i form av länkar till högst tvivelaktiga sidor samt en och annan youtube film! Har jag rätt?

Gilla

Likheterna i Människans och schimpansens DNA fortsätter att SJUNKA ju mer forskningen går framåt och man närmar sig de riktiga siffrorna (nere i 94%), vilket börjar så allvarliga tvivel hos de evolutionstroende:http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=9D0DAC2B-E7F2-99DF-3AA795436FEF8039Det skulle därmed skilja ofattbara 180 miljoner baspar i DNA:t av totalt 3 miljarder (6% skillnad) mellan Människan och schimpansen, vilket skulle kräva närmare 1000 fördelaktiga mutationer PER GENERATION, om man räknar med ca 200 000 generationer sedan den imaginära gemensamma anfadern!Enligt den kände evolutionisten J.B.S. Haldane skulle det ta 6 miljoner år att fixa dessa 1000 fördelaktiga mutationer, ett oöverstigligt evolutionärt problem, som blivit myntat som Haldanes dilemma:http://www.icr.org/article/genomics-at-icrhttp://www.krishnascience.com/3_Natural_Selection_1.htmlhttp://www.darwinism-watch.com/99_myth_is_dead.phphttp://www.apologeticspress.org/articles/2070http://www.answersingenesis.org/tj/v17/i1/DNA.aspDet krävs ingen Einstein för att räkna ut att redan där spricker hela denna flummiga ap-teori sönder och samman, eftersom det skulle krävas 1000 fördelaktiga mutationer PER GENERATION, för att evolutionsteorin skulle stämma…Genetiska likheter utgör överhuvudtaget inget bevis för att Människan och schimpansen skulle ha haft någon gemensam anfader, bara att vår gemensamma Skapare använde sig av samma råmaterial när Han designade, konstruerade och programmerade alla livsformer!Människans och schimpansens DNA inget bevis för något evolutionärt förhållande!http://www.apologeticspress.org/articles/2070http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c018.htmlAtt allt levande på Jorden har liknande arvsmassa, tyder bara på att vi alla har en gemensam Skapare, att det är en Intelligent Designer (Gud) som har ”återanvänt” ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har många likadana behov och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är därför bara naturligt.En jämförelse: Kulan i en kulspetspenna, kulorna i ett kullager och kulan på undersidan av en datormus är exempel på där smarta människor återanvänder ett fungerande koncept (kulan); knappast någon skulle påstå att kulspetspennan skulle ha utvecklats ur datormusen eller kullagret!Människor och apor skapades alltså var för sig, fullt färdiga från början. Det tydligaste tecknet på detta är avsaknaden av mellanformer. Om vi kommer från apdjuren så borde det ju finnas gott om apmänniskor, dvs någonting mitt mellan. Men naturen är i total avsaknad av sådana mellanformer. Oavsett om vi studerar nu levande djur, fossila djur eller tittar in i våra gener, så hittar vi inga apmänniskor.Varje människa är (och har alltid varit) till 100% människa, och varje apa är (och har alltid varit) till 100% apa. De är alltså fullt färdiga från början utan spår av mellanform. Detta är naturligtvis tvärtemot vad man kan förvänta sig om evolutionsläran är riktig.Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags ”primitiv” fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan – vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen!Människans och musens DNA är lika varann till 90%…Människans och maskens DNA är lika varann till 75%…Människans och bananflugans DNA är lika varann till 60%…Människans och bananens DNA är lika varann till 50%…Inte gör detta Människan till 90% mus, 75% mask, 60% bananfluga eller 50% banan…så varför denna hype kring 94% mellan Människa och schimpans???Det finns exempel på nästan identiska bananflugor, som trots det bara har 25% av sitt DNA gemensamt med varann. Detta beror på att vissa gener är väldigt centrala för specifika egenskaper hos livsformerna…Att Människan och schimpansen automatiskt skulle vara mer släkt med varann, än dessa bananflugor är med varann, bara för att 94% av DNA (Människa-schimpans) är mer än 25%, stämmer alltså inte!Den vilseledande propagandan kring DNA-likheterna:http://www.harunyahya.com/articles/70darwinists_sci17.htmlAtt tro att Människan skulle ha utvecklats i en gradvis slumpmässig process från apdjuren är ungefär lika idiotiskt som att tro att mopeden utvecklats gradvis från cykeln! Likheterna är ju slående och mopeden verkar ju fått bättre egenskaper än cykeln. Men alla vet ju att dessa är två helt skilda uppfinningar med olika ändamål. Hade man däremot haft som världsbild där uppfinningar utvecklas ur varandra så hade man nog dragit den felaktiga slutsatsen.För övrigt, hur kommer det sig att vi inte kan transplantera organ från apdjur till Människa, om vi nu skulle vara så lika dem?MÄNNISKAN = HUNDRATALS MILJONER ÅR !!! Mycket äldre än både Apdjuren och Dinosaurierna:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna

Gilla

En apa skapade din hjärna.

Gilla

När de inte ens klarar av att skapa så mycket som en linjal, hur i Herrens Namn har du då tänkt dig att apdjuren skulle klara av att skapa en Människohjärna?

Gilla

Du ställer verkligen frågor som är omöjliga att förstå här och nu. Vi är människor med de sinnen vi fick. Det finns vissa arter som fick 600 fasett ögon, det finns de som har fått radarsyn m.m. Vi kan inte ens fatta hur det skulle kännas att ha sådana sinnen. Hur ska vi då kunna besvara så stora frågor? Måste vi dyrka för att bli akcepterade och älskade av Gud? Räcker inte det med att uppskatta livet som vi fick? Borde vi inte koncentrera oss mer på att inspirera varandra till allmän hyfs? Med tanke på hur världen ser ut så borde det vara en självklarhet. Jag har för många frågor kan du besvara dessa? Magi behövs. det föder mer känsla i en annars så desperat värld. Hur ska magi hanteras? Tell me.Tack

Gilla

Jag har en till fråga:Vad var det som avgjorde att vi föddes in i en människokropp och inte i nån djurkropp?Jo, för att vi alla (djuren kan ju inte följa våra diskussioner) har det lyckosamma karmat i detta liv!Människolivet är en Jackpot, eftersom vi nu kan påverka vår framtid, inte bara framtiden i detta liv, utan även framtiden i våra kommande liv!Vi är för evigt accepterade och älskade av Gud, problemet ligger hos oss fallna minigudar, och därför blir inte kärleken reciprokt!Magi?Finns ju både svart och vit, men jag förstår att du syftar på den vita!Den största magin är den som vi ser dagligen i naturen, hur himlakropparna och våra egna kroppar fungerar så magiskt, alla processer och system som fungerar så fantastiskt och mystiskt, skenbart utan någon styrning…

Gilla

Gud skapade människan. Det skulle jag tro att alla har klart för sig vid det här laget.Men hade han tänkt sig för en gång till, är det inte säkert att det hade blivit något skapa av.

Gilla

Hur menar du nu?

Gilla

God morgen på ytterligere en fantastisk dag i Herrens Lys.Jo, at Gud Skaperen Skapte mennesket – mannen og kvinnen burde nå være hevet over enhver tvil. Jeg føler det nå må være på høy tid at vi forlater diskusjonene om apestadiet og øvrig vranglære (les: evolusjonen), og i det minste enes om at Gud Vår Far i Himmelen skapte oss som vi er.Kan vi være enige om det, kjære venner? Her tror jeg nok vår Venn bak denne Gudommelige blogg har ført tilstrekkelig med uomtvistelige Bevis!Har vi dette som en felles platform i vår videre søken etter den Opphøyede Godhet gjennom Herren vår Skaper og vårt felleskap med Ham vil våre samtaler og meningsutvekslinger omkring Det Store Skaperverk forløpe på et mer rasjonellt plan og vi kan forlate ”konspirasjonsstadiet”Ja, vet vet det finnes Sjeler blandt oss som fremdeles lever i evolusjonslærens villfarelse og det finnes dem blandt oss som stiller kritiske spørsmål eller rent av fornekter Herrens Storhet og Allmakt.Så hvorfor, spør dere – hvorfor har han Skapt oss slik at vi kan fornekte hans Skaperverk? Svaret er like enkelt som det i sin Fullendthet beviser Hans Grenseløse Kjærlighet; fordi Han har Skapt oss med en fri vilje.Om ikke dette beviser Gud Fader Den Allmektiges Storhet, vet ikke jeg!Gå i Velsignelsens Lys, brødre og søstre!

Gilla

Tack!Det skulle vara intressant att höra hur de evolutionstroende förklarar skapelsen av Mannen och Kvinnan…

Gilla

”Tack!Det skulle vara intressant att höra hur de evolutionstroende förklarar skapelsen av Mannen och Kvinnan…”Men du bryr dig inte i att lyssna på vad någon annan har att säga. Hela din blogg och alla kommentarer agerar som strålande exempel på detta. Du vill ju bara höra någon säga något som inte stämmer ihop med din egen tro så att du kan avvisa det utan någon analys, därav stärkande din egna religiösa extremism och på något lustigt sätt ge dig en känsla av att denna självgodhet når ut till andra som att du skulle ha rätt.

Gilla

Jag är idel öra…vänligen förklara skapelsen av Mannen och Kvinnan!

Gilla

”Någon MÅSTE ha skapat Mannen och Kvinnan! Ingenting kan skapa sig själv!”Jaså? Bevisa det då. Sitt inte här och svamla.

Gilla

För att något ska kunna skapa sig själv, så måste det existera innan det existerade. Med andra ord så måste det både ha existerat och inte existerat på samma gång…Men detta bryter mot en av logikens fundamentala principer, nämligen lagen om icke-motsägelse som hävdar att: ”Det är omöjligt att utsäga om någonting att det både är och inte är, i samma avseende och på samma gång.”Med andra ord, en sak kan inte ha både egenskap A och egenskap icke-A i samma kontext. Min cykel, exempelvis, kan inte samtidigt vara både svart och icke-svart. På samma sätt kan inte universum både existera och icke-existera på samma gång. Därmed måste vi förkasta den ologiska idén om självskapande Människor…

Gilla

”Likheterna i Människans och schimpansens DNA fortsätter att SJUNKA ju mer forskningen går framåt och man närmar sig de riktiga siffrorna (nere i 94%), vilket börjar så allvarliga tvivel hos de evolutionstroende:http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=9D0DAC2B-E7F2-99DF-3AA795436FEF8039”Du använder en hyfsat trovärdig källa! Fortsätt så! ”Det skulle därmed skilja ofattbara 180 miljoner baspar i DNA:t av totalt 3 miljarder (6% skillnad) mellan Människan och schimpansen, vilket skulle kräva närmare 1000 fördelaktiga mutationer PER GENERATION, om man räknar med ca 200 000 generationer sedan den imaginära gemensamma anfadern!Enligt den kände evolutionisten J.B.S. Haldane skulle det ta 6 miljoner år att fixa dessa 1000 fördelaktiga mutationer, ett oöverstigligt evolutionärt problem, som blivit myntat som Haldanes dilemma:http://www.icr.org/article/genomics-at-icrhttp://www.krishnascience.com/3_Natural_Selection_1.htmlhttp://www.darwinism-watch.com/99_myth_is_dead.phphttp://www.apologeticspress.org/articles/2070http://www.answersingenesis.org/tj/v17/i1/DNA.aspDet krävs ingen Einstein för att räkna ut att redan där spricker hela denna flummiga ap-teori sönder och samman, eftersom det skulle krävas 1000 fördelaktiga mutationer PER GENERATION, för att evolutionsteorin skulle stämma…”Så du menar att för att uppnå den genetiska skillnaden mellan schimpanser och människor skulle det ta 6 000 000 år?Precis vad vetenskapen säger! ”Chimpanzee are thought to have split from human evolution about 6 million years ago” http://en.wikipedia.org/wiki/ChimpHaldane själv ska när han publicerade sin upptäckter ”I am quite aware that my conclusions will probably need drastic revision”. Han räknade på en konstant population och att organismerna var asexuella. När man räknade om ekvationerna fanns det inget dillema. Du oroar dig för ett problem som löstes för över 40 år sedan!Jag läste lite på dina länkar. Vissa av dem pekar på hela grejen med 46 vs 48 kromosomer som ett problem för evolution. Varför envisas kreationister med att använda gamla problem som lösts för länge sedan som bevis för sin kreations-saga? ”Genetiska likheter utgör överhuvudtaget inget bevis för att Människan och schimpansen skulle ha haft någon gemensam anfader, bara att vår gemensamma Skapare använde sig av samma råmaterial när Han designade, konstruerade och programmerade alla livsformer!Människans och schimpansens DNA inget bevis för något evolutionärt förhållande!http://www.apologeticspress.org/articles/2070http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c018.htmlAtt allt levande på Jorden har liknande arvsmassa, tyder bara på att vi alla har en gemensam Skapare, att det är en Intelligent Designer (Gud) som har ”återanvänt” ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har många likadana behov och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är därför bara naturligt.En jämförelse: Kulan i en kulspetspenna, kulorna i ett kullager och kulan på undersidan av en datormus är exempel på där smarta människor återanvänder ett fungerande koncept (kulan); knappast någon skulle påstå att kulspetspennan skulle ha utvecklats ur datormusen eller kullagret!”Jo det är visst bevis för en gemensam anfader. En teori är en förklaringsmodell för verkligheten. Den kan säga ”A påverkar B så att båda blir C om det finns D”. Då kan man förutse var man kan hitta C om man vet var A,b och D finns. Det är samma sak med evolution. Man vet hur vi ärver gener och hur mutationer sker. Med den informationen vet vi hur vi alla är släkt! Bara för att man kan förklara liknande gener/komponenter i olika livsformer med en designer betyder inte det att en evolutionistisk förklaring är felaktig. Du han förklara årstiderna på att en gud är fångad i underjorden men det gör inte vår ”vanliga” förklaring mindre trovärdig.Jag brukar vanligtvis inte ange youtube filmer som bevis men denna är ett undantag då den både förklara hur mycket bevis det finns för evolution på ett mycket bra sätt samt har källor på allt!http://www.youtube.com/watch?v=JgyTVT3dqGY&channel=donexodus2Snälla försök att se och förstå den! ”Människor och apor skapades alltså var för sig, fullt färdiga från början. Det tydligaste tecknet på detta är avsaknaden av mellanformer. Om vi kommer från apdjuren så borde det ju finnas gott om apmänniskor, dvs någonting mitt mellan. Men naturen är i total avsaknad av sådana mellanformer. Oavsett om vi studerar nu levande djur, fossila djur eller tittar in i våra gener, så hittar vi inga apmänniskor.”Det finns inga ”apmänniskor”. Uttrycket är så motsägelsefullt! Det är som att be någon peka ut en punkt på en karta mellan Stockholm och Sverige. Eller be om en ”fågel-anka”! Eftersom att våra anfäder var apor kommer deras avkommor alltid att vara apor. Vi är och har alltid varit apor! Begreppet ”människa” (Homo Sapiens) innefattas i ordet ”apa” (Primates). Men jag antar att du frågar efter en gemensam anfader vilket vi har hittat många av!En kort lista med de mest kända:http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution#Comparative_table_of_Homo_species”Varje människa är (och har alltid varit) till 100% människa, och varje apa är (och har alltid varit) till 100% apa. De är alltså fullt färdiga från början utan spår av mellanform. Detta är naturligtvis tvärtemot vad man kan förvänta sig om evolutionsläran är riktig.”Du är en apa! GET OVER IT! Vad är en mulåsna då? 50% häst, 50% åsna?Hur definierar du en art? ”Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags ”primitiv” fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan – vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen!”Källa på det tack!”Människans och musens DNA är lika varann till 90%…Människans och maskens DNA är lika varann till 75%…Människans och bananflugans DNA är lika varann till 60%…Människans och bananens DNA är lika varann till 50%…Inte gör detta Människan till 90% mus, 75% mask, 60% bananfluga eller 50% banan…så varför denna hype kring 94% mellan Människa och schimpans???”Vi är inte 94% schimpans, vi delar 94% av DNA. det är inte samma sak.”Det finns exempel på nästan identiska bananflugor, som trots det bara har 25% av sitt DNA gemensamt med varann. Detta beror på att vissa gener är väldigt centrala för specifika egenskaper hos livsformerna…Att Människan och schimpansen automatiskt skulle vara mer släkt med varann, än dessa bananflugor är med varann, bara för att 94% av DNA (Människa-schimpans) är mer än 25%, stämmer alltså inte!”Källa på det om bananflugan. Man kan inte jämföra genetiska skillnader/likheter mellan två olika fall. Till exempel kan är det större skillnad mellan två schimpans flockar som lever på varsin sida om ett berg än vad det är mellan alla människor. ”Den vilseledande propagandan kring DNA-likheterna:http://www.harunyahya.com/articles/70darwinists_sci17.htmlAtt tro att Människan skulle ha utvecklats i en gradvis slumpmässig process från apdjuren är ungefär lika idiotiskt som att tro att mopeden utvecklats gradvis från cykeln! Likheterna är ju slående och mopeden verkar ju fått bättre egenskaper än cykeln. Men alla vet ju att dessa är två helt skilda uppfinningar med olika ändamål. Hade man där
emot haft som världsbild där uppfinningar utvecklas ur varandra så hade man nog dragit den felaktiga slutsatsen.”Skillnaden är att en cykel inte förökar sig och för sina fördelaktiga gener vidare. Faktum är dock att man ibland använder sig av evolutionistiska metoder vi design och utveckling av nya produkter. Jag vet ett exempel är man skulle utveckla bättre vindturbiner och behövde en optimal form på en stöd-rotor. Man Hade fem vridpunkter var av varje hade 55 olika inställningar. Så det är 5^55 olika kombinationer. Sedan Gjorde man tester om 10 där man slumpmässigt ändrade de 5 punkterna. efter de 10 försöken tog man den bästa kombinationen och upprepade. Den optimala lösningen är att alla är raka i förhållande till varandra. Tänk på att det finn 5^55 möjliga kombinationer. Efter endast 11 *10 försök hade man det optimala. Endast en av de många praktiska applikationer med evolution. ”För övrigt, hur kommer det sig att vi inte kan transplantera organ från apdjur till Människa, om vi nu skulle vara så lika dem?”För samma anledning som att jag troligen inte kan ta emot organ från dig (utan immun-hämmande medicin). Vi är för olika!”MÄNNISKAN = HUNDRATALS MILJONER ÅR !!!Mycket äldre än både Apdjuren och Dinosaurierna:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna””Positiva påståenden kräver positiva bevis. Negativa påståenden kräver negativa bevis. Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Omöjliga påståenden kräver omöjliga bevis.”Jag vill avsluta med att en fråga:Ett endogent retrovirus är ett virus som ar lyckats föra in sin arvsmammas i värdens DNA. DVS en del av organismens DNA är dit satt av ett virus (det är ett virus).Vi vet mycket exakt var dessa virus sitter på våra kromosomer. Det roliga är att vi hittar dem på EXAKT samma ställe hos alla människor (inte alla retrovirus då vissa är yngre än andra) och…alla schimpanser. Oddsen för att ett virus lyckas föra över sitt DNA är mycket stora. Oddsen för att de ska lyckas göra det i en könscell är enormt stora. Oddsen för att viruset ska sitta på en specifik plats i DNA:t är nästan oändligt stora i sammanhanget. Så hur kommer det sig att vi delar VIRUS med schimpanserna om vi inte har en gemensam anfader?

Gilla

Hästen och åsnan är bägge HÄSTDJUR!Här debunkas den förljugna propagandan kring retrovirusen (ERV):http://www.evolutionfairytale.com/forum/index.php?showtopic=914&pid=8965&mode=threaded&show=&st=&http://www.answersingenesis.org/articles/am/v1/n2/were-retroviruses-created-goodSedan skulle jag vilja att du *namnger* en endaste förment gemensam anfader till Människan och apdjuren, tack!

Gilla

Problemet med ditt resonemang, Snillet, är som vi ofta påpekat att du inte löser något genom att säga att universum måste ha en orsak. Det enda du gör är att flytta problemet ett steg tillbaka. Orsaken måste också ha en orsak, och din ”lösning” på detta problem är att hitta på ett undantag till din egen regel. Ditt resonemang är värdelöst eftersom det motsäger sig självt.

Gilla

Eftersom vår evige Skapare inte är bunden eller begränsad till sin egen skapelse, så är det en självklar regel att Han inte kan vara skapad av någon annan.Eftersom vår evige Skapare inte är bunden eller begränsad till sin egen skapelse, så är det en självklar regel att Han inte kan vara skapad av någon annan, då Han ju för evigt är obunden i den eviga andliga dimensionen!Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han ju givetvis själv inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser och förintelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen och inte i den eviga andliga världen, andliga dimensionen, som Gud tillhör!Det är bara materiella ting (tidsbundna) som är skapade, medan Gud och vi andesjälar är eviga, orsakslösa och tidlösa, opåverkade av tidens tand!DET MÅSTE av nödvändighet finnas en ursprunglig evig Skapare av universum!Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så MÅSTE det finnas en första Orsak/Skapare. Kausalitetslagen KRÄVER en FÖRSTA ORSAK till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs allas vår evige Gud Skaparen!Gud är alltså a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argumentDET RIKTIGT SJUKA är att ateisterna aldrig tvivlar på energins evighet, utan endast på Guds evighet och oss minigudars evighet…NÅGON MÅSTE HA VARIT FÖRST, och eftersom inget kan komma från inget, så måste vår Skapare vara EVIG, dvs utan början och utan slut!

Gilla

jag är 15 år gammal och inte ens mig lyckas du lura med din hokus pokus snilleblixten

Gilla

Hokuspokus?Det är ju teorin att Mannen och Kvinnan skulle ha flummat fram från nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie…kan det bli mer hokuspokus? 🙂

Gilla

Ditt svar bekräftar exakt det jag skrev. Din teori säger emot sig själv. Du har fortfarande inte lyckats lösa det här problemet.

Gilla

Jo, lösningen är att vår Skapare inte är bunden av vår relativa rumtid!

Gilla

Exakt. Det krävs alltså ett undantag till din egen regel för att teorin ska fungera. Alltså motsäger den sig själv. Alltså är den meningslös.

Gilla

Eftersom Gud verkar i den andliga dimensionen, så är det inga motsägelser!

Gilla

Vad hände med mitt svar?

Gilla

”Eftersom Gud verkar i den andliga dimensionen, så är det inga motsägelser!”Exakt. Du blev tvungen att hitta på en ”andlig dimension” där dessa regler inte gäller. Du blev alltså tvungen att hitta på ett undantag till din egen regel. Alltså motsäger din teori sig själv, och alltså är den helt värdelös.

Gilla

Den eviga andliga dimensionen är inte påhittad, den är reell!Den här materiella världen är bara som en skuggvärld, en perverterad reflektion, av den andliga världen!

Gilla

”uppdiktad föräldralös slump-bakterie”Vad exakt menar du med uppdiktad?Har en cell som just genomgått mitos en mamma och en pappa?Vad får dig att tro att de första livsformerna skulle vara prokaryoter?Vad sägs om att läsa lite biologi innan du kommenterar det?

Gilla

Vad säger biologin, hur uppstod Livet?

Gilla

Sverker Melkior: Du vet väl att du är inne på en Hare-Krishna-anhängares blogg?! Inte samma Gud ni försvarar….Din kallas oftast bara för Gud, Herren eller Jahve. Du sjunger ”Pärleporten” och läser hans heliga skrift Bibeln. Din religion grundades av Jesus, tidigare jude, under hans predikande tid strax efter år 0. Snilleblixten däremot kallar sin gud för Brahma. Han sjunger mest ”Hare, hare, hare” och tittar på youtube. Hans religon grundades år 1966, en avfällande gren till hinduismen och räknas som en sekt.Lite fel på det där, prällen..trodde att kyrkan ville bekämpa sekter…borde du inte försöka omvända snillet istället?

Gilla

Organisationen grundades, inte religionen!

Gilla

Jag tycker nog det slutgiltiga bevis för evolutionens slump, och för att gud INTE finns eller skapade människan, är att folk som Snilleblixten, Christer Åberg och Sverker Melkior finns.

Gilla

Evolutionens slump?Vare sig farbror slumpen eller emolutionen har någon som helst IQ eller skaparförmåga, så det flummet kan du glömma….

Gilla

”Hästen och åsnan är bägge HÄSTDJUR!”Människan och schimpansen är bägge APDJUR!”Här debunkas den förljugna propagandan kring retrovirusen (ERV):http://www.evolutionfairytale.com/forum/index.php?showtopic=914&pid=8965&mode=threaded&show=&st=&http://www.answersingenesis.org/articles/am/v1/n2/were-retroviruses-created-good”Debunkas? nja…Den första länken är skriven av en person som svara på sin egen fråga när han citerar Nature. Den andra länken svara bara på frågan varför gud skulle ha skapat oss men virus i vårt DNA. Att ett retrovirus har en funktion är inget bevis mot evolutionen utan ett bevis för den. Det visar bara att naturligt urval inte ”bryr” sig om genen är ett virus, om genen medför en fördel kommer den att spridas i populationen. ”Sedan skulle jag vilja att du *namnger* en endaste förment gemensam anfader till Människan och apdjuren, tack!”Ska jag också visa hur en ank-fågel ser ut? Eller peka ut platsen som ligger mellan Europa och Sverige? Vi är apor och kommer alltid att förbli apor. Man kan inte växa ur sitt ursprung…Men jag antar att du söker en gemensam anfader mellan människor och ANDRA apdjur som lever idag tex schimpanser. Det finns hundratals att välja mellan men jag tar nog ”Ardi”http://en.wikipedia.org/wiki/Ardipithecus

Gilla

Ardipithecus ramidus, är ett fuskbygge som snickrats ihop av några få benbitar, som dessutom samlats ihop från 5 olika platser, som påstås ha gått upprätt trots att endast ett av tjugosex fotben hittats, och detta fuskbygge är numera mycket ifrågasatt t.o.m. av de evolutionstroende själva!http://www.apologeticspress.org/articles/127

Gilla

”Den eviga andliga dimensionen är inte påhittad, den är reell!Den här materiella världen är bara som en skuggvärld, en perverterad reflektion, av den andliga världen!”Och var är bevisen för detta?Svara nu inte med en motfråga. Då kommer jag bara ställa min fråga igen och igen tills du svarar.

Gilla

Bevisen?Eftersom materiens motsats är anden och motsatsen till temporärt är evigt, så är den andliga världen den eviga reella världen!

Gilla

Beata: Det är precis människor som dig som tillåter världen att se ut som den gör idag. Det är er konsensus mentalitet (”alla säger det ju så därför är det sant”) som är roten till allt jävla elände på denna vår jord. För 300 år sedan hade du stått och hejat på när man brände människor på bål eftersom de påstod att jorden var rund. Du är så förutsägbar så det är skrattretande. Du skriver själv att du inte förstår bloggarens inlägg men som en jobbig igel klänger du likväl fast på sidan. Enbart för att ”polisa” in allt och alla som ifrågasätter information/kunskap som går i en annan riktning än vad du är indoktrinerad att tro på. Snilleblixten backar ju HELA TIDEN sina påståenden med källhänvisningar. Men du godtar inte någonting som kommer från ett annat håll än vad din konsensus världsbild tillåter. Rannsaka dig själv för en stund människa. Vad är ett godtagbart bevis för dig? Vilka kriterier har du för ett godtagbart bevis? Kan du tänka självständigt överhuvudtaget? En vis man sa: Fåren behöver iaf en fårhund för att leda dom men vi människor har rationaliserat bort fårhunden för vi har blivit varandras fårhundar istället. I vårt konsensus styrda samhälle är det näst intill ett brott att tänka självständigt. Du är ett perfekt exempel på får och fårhund i ett. Rannsaka dig människa.

Gilla

”Ardipithecus ramidus, är ett fuskbygge som snickrats ihop av några få benbitar, som dessutom samlats ihop från 5 olika platser, som påstås ha gått upprätt trots att endast ett av tjugosex fotben hittats, och detta fuskbygge är numera mycket ifrågasatt t.o.m. av de evolutionstroende själva!http://www.apologeticspress.org/articles/127”Nej. Man har hittar runt 120 individer på samma utgrävningsplats. ”Ardi” är det mest kompletta sekellett och det rör sig om mycket mer än ”några få benbitar”:http://www.sciencemag.org/content/vol326/issue5949/images/medium/covermed.gifLite mer än bara ett fotben va?Föreslagen läsning: http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/1001/1Man debatterar inte huruvida vi är släkt med Ardipithecus ramidus utan snarare hur.

Gilla

Källkritik, tack!

Gilla

”Källkritik, tack!”Menar du bilden eller artikeln? I vilket fall måste jag säga att det kan tyckas konstigt att någon som länkar till sidor som http://www.apologeticspress.org , http://www.trueorigin.org/ , http://www.allahexists.com och http://www.answersingenesis.org klagar på världens mest prestigefyllda vetenskapliga tidsskrift (Nature ligger på ungefär samma nivå). Kan du citera ur artikeln var jag borde vara källkritisk?

Gilla

Läs de här artiklarna, så förstår du varför vi återigen har blivit dragna vid näsan av de evolutionstroende ”vetenskapsmännen”:http://creation.com/ardipithecus-againhttp://www.answersingenesis.org/articles/2009/10/03/news-to-note-10032009http://www.apologeticspress.org/articles/2060

Gilla

”Eftersom materiens motsats är anden och motsatsen till temporärt är evigt, så är den andliga världen den eviga reella världen!”Jag sa bevis. Inte spekulation. Försök igen.

Gilla

Vad skulle DU godta som bevis för den eviga andliga världen?

Gilla

”Källkritik, tack!”Ta inte ord i din mun som du inte förstår.

Gilla

Hur avgör du vilka källor som har sanningsvärde?

Gilla

”Vad skulle DU godta som bevis för den eviga andliga världen?”Samma bevisstandard som för alla andra områden. Du får ingen särbehandling. Lägg fram bevisen så får vi titta på dem.”Hur avgör du vilka källor som har sanningsvärde?”En pålitlig källa saknar personlig agenda, först och främst.

Gilla

Eftersom du hittills ännu aldrig godtagit några bevis, så får du berätta för oss alla vad du skulle godta som bevis!Ge oss sedan ett exempel på någon källa som saknar personlig agenda, tack!

Gilla

”Läs de här artiklarna, så förstår du varför vi återigen har blivit dragna vid näsan av de evolutionstroende ”vetenskapsmännen”:Vi tar dem en i taget.”http://creation.com/ardipithecus-again”En artikel skriven av en före detta kirurg. av någon mystisk anledning är det mycket vanligt att skribenter för kreationistriska tidningar har sin expertis (om de ens har någon) i ett helt annat ämne än de ämne där de har en utbildning. Du vill inte att en paleontolog ska göra en kirurgs arbete, varför accepterar du då att en kirurg ska göra en paleontologs arbete? Jag håller dock med skribenten när han säger att media ofta vrider vetenskapliga fynd så att de passar den sensationalism som de bedriver (titta bara på aftonbladet). ”http://www.answersingenesis.org/articles/2009/10/03/news-to-note-10032009″Rent ut sagt skrattretande. De hävdar att man inte kan säga huruvida Ardi har gått upprätt med argumentet ”Ingen var där och såg det”. Säger man det om man har blivit arresterad för mord med bevisen mot en? ”Jag skiter i om ni har DNA bevis och fingeravtryck. Ingen såg det hända!”. Och sen använder de ett nyhetsinslag från BBC som källa! Men det roligaste av allt är ändå: ”Not only does that uncertainty exist…” Om vi inte hade haft någon osäkerhet hade vi diskuterat religion och inte vetenskap (vilket jag misstänker att skribenten gör).”http://www.apologeticspress.org/articles/2060″En 8 år gammal artikel som inte kommenterar ”Ardi”… ”Ge oss sedan ett exempel på någon källa som saknar personlig agenda, tack!”Det finns inte. Vad som däremot finns är källor där man strävar efter att var så sakliga som möjligt. Jag tror inte att du förstår hur en vetenskapsman ska tänka. En vetenskaps man vill motbevisa den nuvarande teorin. En vetenskapsman har ingen personlig åsikt utan ska bara agera utifrån de bevis som läggs fram. Tänk efter, vilka är de mest kända vetenskapsmännen, de som försvarade en gammal teori eller de som skapade en ny? Evolution är den teorin som förklarar resten av biologin. Om någon skulle kunna motbevisa den skulle vederbörande tilldelas alla stora priser inom biologin. Så varför publicera inte dessa så kallade ”kreationsforskare” sin kritik?Sen om man tittar på läkarna ovan:”A weekly feature examining news from the biblical viewpoint””We proclaim the absolute truth and authority of the Bible with boldness.””The AiG Statement of Faith: The various original life forms (kinds), including mankind, were made by direct creative acts of God.”Och så vidare…Låter detta som personer som kommer att ändra sig efter dit bevisen pekar? Verkar det som om de ser bevisen ur en saklig synvinkel? Är de överhuvud taget vetenskapliga på något sätt? Det är några av skillnaderna mellan en bra och en dålig källa. Än en gång, peka ut vad som enligt dig är lögn:http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/1001/1

Gilla

”En vetenskapsman har ingen personlig åsikt utan ska bara agera utifrån de bevis som läggs fram.”Och var finns bevisen för att någon bakterie någon gång skulle ha börjat flumma fram till fiskar, landdjur och Människa?Snacka om SAGOR och MYTER!

Gilla

*Av någon mystisk anledning är det mycket vanligt att skribenter för kreationistriska tidningar har sin expertis (om de ens har någon) i ett helt annat ämne än det diskuteras.*Det blev lite fel…

Gilla

”Eftersom du hittills ännu aldrig godtagit några bevis, så får du berätta för oss alla vad du skulle godta som bevis!”Visa med hjälp av valfri beprövad metod för observation att dina påståenden stämmer. Vad väntar du på?”Ge oss sedan ett exempel på någon källa som saknar personlig agenda, tack!”Wikipedia.

Gilla

Wikipedia saknar personlig agenda?Hur kommer det sig då att man inte släpper fram åsikter som går emot den etablerade synen?Du kan ju exempelvis ta dig en titt på detta:http://en.wikipedia.org/wiki/9/11Det var inte många rätt där…

Gilla

Du förväntar dig att wikipedia ska acceptera din religion och dina konspirationsteorier som sanning. Så är dock inte fallet. Wikipedia förmedlar kända fakta, inte religiöst svammel.

Gilla

Känt fakta att exempelvis Människan skulle ha flummat fram ifrån nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie?(Evolutionsteorin…)

Gilla

”Känt fakta att exempelvis Människan skulle ha flummat fram ifrån nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie?”Detta är visserligen inte en beskrivning av evolutionsteorin, men jag förstår att det är den du syftar på.Ja, att denna teori stämmer är ett känt faktum. Fråga vilken insatt person som helst. Din religion konkurrerar inte ut observerade fakta.

Gilla

Fram med en endaste observation för flummet att Människan skulle ha förvandlats fram från en bakterie, tack!Vad i Herrens Namn är det som får dig att tro på alla dessa sagoberättelser?

Gilla

Det du pratar om är inte evolutionsteorin, utan någon helt annan teori som jag aldrig hört talas om tidigare. Den får du fråga någon annan om.Men om du vill lära dig mer om evolutionsteorin och utbilda dig själv så att du någon gång blir normalbildad så finns det utmärkta bibliotek här i Sverige. Det är bara att gå iväg imorgon och läsa. Plugga, plugga, plugga.

Gilla

Vem skapade Mannen och Kvinnan?

Gilla

Fram med en endaste observation för flummet att Människan skulle ha förvandlats fram från ingenting av gud, tack!Vad i Herrens Namn är det som får dig att tro på alla dessa sagoberättelser?

Gilla

Människan har inte förvandlats fram från ingenting, med tanke på att ingenting kan komma från ingenting!Alltså kommer allting från någonting, och Människan är en skapelse av Guds eviga energier!

Gilla

Hade varit intressant om du bemött dewoo’s långa kommentar.

Gilla

Bemöta en massa trams?När de evolutionstroende kommit fram med minsta lilla bevis för att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie…då kan jag börja bemöta deras teori!

Gilla

”Och var finns bevisen för att någon bakterie någon gång skulle ha börjat flumma fram till fiskar, landdjur och Människa?Snacka om SAGOR och MYTER!”Jaja! Alla vet att du inte accepterar vetenskap. Men visst du kan ha rätt! Så som den ”livsforskare” och vetenskapsman som du är borde du publicera bevisen som krossar evolutionen i en tidskrift. Sätt igång och skriv artikeln som ska förändra biologin! Du kommer att bli rik och världsberömd! Eller har du inga motbevis? Och kopiera inte bara något som jag redan svarat på…Sen undrar jag hur du kan länka till någon som erkänner att de är partiska och redan har dragit sina slutsatser? (citaten från kreationssidorna)”Bemöta en massa trams?”Trams? Vad hände med den öppna debatten? Jag tycker att jag besvara alla dina påstående och ger dig motfrågor så att du får tänka lite själv. Vad exakt är det som är trams i mitt föregående inlägg? Kan du snälla peka ut det då jag gärna tar konstruktiv kritik.”När de evolutionstroende kommit fram med minsta lilla bevis för att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie…då kan jag börja bemöta deras teori!”Nu tar vi det en gång till! 1. ”Flummat” är INTE en synonym med ”utvecklats”2. Bakterier förökar sig genom mitos eller celldelning som det också heter. En cell delar sig och blir till två. DVS den har inga föräldrar och inga bakterier någonsin har haft det. Ordet ”föräldralös” är därför överflödigt.3. Om du googlar:”Slump-bakterie” bakterie ser du att det endast är du som använder termen. Kan du sluta använda termen eller eventuellt definiera din term innan du använder den. Bevisen för evolution kortfattat:1. Vi observerar skillnader i både fenotyp och genotyp mellan generationer. 2. Vi vet att gener som ökar en organisms anpassning till dess miljö kommer denna att dominera över andra i senare generationer3. Om vi jämför ett fylogenetiskt träd baserad enbart på skillnader och likheter i våra gener är det identisk med ett fylogenetiskt träd baserat på paleontolog, embryologi, komparativ anatomi och ERV.

Gilla

Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Maskar har alltid varit maskar!Myggor har alltid varit myggor!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Kameldjur har alltid varit kameldjur!Elefantdjur har alltid varit elefantdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!VAR HAR DU DIN EVOLUTION…???

Gilla

”Vem skapade Mannen och Kvinnan?”Ingen, så vitt jag vet. Om du har bevis för något annat så fram med dem bara. Jag väntar.

Gilla

Mannen och Kvinnan bara ploppade fram?Herre min Skapare, säger jag bara…

Gilla

”Vem skapade sexualorganen, och såg samtidigt till, smart nog, att skapa två sorters könsorgan, som perfekt gängar ihop med varann?”Var den Intelligenta Skaparen på ovanligt skojigt humör då eller grymt bakfull när han tillverkade homosexuella? ”Gud, vår Intelligente Designer, såg dessutom till att själva sexualakten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om att reproduktionen av släktena skulle fortgå vidare!”Igen.. så homosexuella känner då ingen vällust?”Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv…”Levern då? Så vitt jag vet har jag bara en. Bukspottskörteln?, magsäcken?, tjocktarmen?, tunntarmen?, munnen?…

Gilla

Bara för att allas vår Intelligente Designer har en förkärlek för symmetri och par, betyder inte att ALLT Han designar måste bestå av 2…

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: