Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

SAMVETETS RÖST, RÄTTSKÄNSLAN – Varför skänkte Gud oss själar rättskänslan? Vad säger ni, ateister?

Posted on: 8 januari, 2010


VEM SKÄNKTE OSS VÅRT MEDFÖDDA SAMVETE?

OM INTE GUD, SAMVETETS RÖST, VEM DÅ?

.

Samvetets röst, dvs rättskänslan, känslan för RÄTT och ORÄTT, var kommer den ifrån egentligen?

Varför har vi överhuvudtaget skänkts förmågan att ha känslor för rätt och orätt, att kunna välja det goda framför det icke-goda?

Vem skänkte oss detta samvete, denna medfödda ”inre lag”, som både anklagar och försvarar oss?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Samvetet
http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience

.

GIVETVIS GUD, ALLTINGS URSPRUNG!

FRIA VILJAN HAR VI OCKSÅ FÅTT AV GUD!

.
Samvetet är något som är medfött, medan samvetslöshet är något som betingats av dåliga upplevelser och avtrubbat leverne, och räknas som en störning!

Alla människor har en rättskänsla, oavsett vad man sedan fått lära sig som rätt och fel under uppväxten!

Om Gud, som vill att vi ska kunna skilja mellan rätt och orätt, inte finns, varför har vi då överhuvudtaget ett samvete, förmågan att skilja mellan rätt och orätt?

.

Givetvis skänkte Gud oss samvetet för att vi ska kunna evolvera, välja det rätta och goda, gradvis rena vårt medvetande, så att vi själar till slut kan återvända tillbaka Hem till den eviga absoluta andliga världen, Guds rike, bortom vår relativa rumtid!

Moralen vilar alltså på en absolut bas, en objektiv universell bas, Gud, som utgör referenspunkten för vad som är rätt och orätt!

Utan den absoluta sanningen, skulle inga relativa sanningar överhuvudtaget existera!

Alla relativa sanningar är nämligen relaterade till den absoluta sanningen, på samma sätt som mörkret är relaterat till ljuset!

.

På samma sätt är vår relativa materiella värld (Guds baksida) relaterat till den absoluta andliga världen (Guds framsida), där frånvaron av Guds absoluta godhet ger den relativa dualismen i form av gott och ont, som känneteckar vår mörka gudsförgätna materiella värld…

.

ALLA KULTURER – och alla normalt funtade människor – är eniga kring de fundamentala etiska riktlinjerna, även om uppfostran och social miljö kan påverka positivt eller negativt, beroende på hur pass känsliga och lyhörda vi är för samvetets röst.

Själlösa maskiner och robotar, materia, har ju inte något samvete, ingen rättskänsla, så varför har vi det?

Om människan enbart skulle bestå av materia, utan någon själ, så skulle vi inte kunna plågas av samvetskval, eftersom vare sig kemikalierna eller de elektriska signalerna i hjärnan har något samvete överhuvudtaget, ingen förmåga att plågas av samvetskval…

.

GUD ÄR GOD!

INGEN FÅR DÅLIGT SAMVETE AV ATT VARA GOD!

.

Skulle allas vår gemensamma eviga Skapare, Gud, vara OND, dvs att Han och Hans skapelse i grunden var ond, genomsyrades av ondska, då borde man ju få dåligt samvete av att utföra GODA gärningar, istället för som nu, att man får dåligt samvete av att utföra onda gärningar!!!

Att det alltid finns en viss procent av befolkningen som inte plågas av samvetskval av att utföra onda gärningar, beror på att de har en psykisk sjukdom, som gör att kontakten med Översjälen i hjärtat – den Helige Anden, samvetets röst – inte längre är som den ska, så att själen inte uppfattar Översjälens kommunikation!

GUD är GOD, och Hans vilja är att vi själar, vi minigudar, ska handla GOTT mot våra medvarelser, människor, djur och Moder Natur!

.

TILL DISKUSSION:

.

1. SAMVETETS RÖST, rättskänslan, var kommer den ifrån, om inte från Översjälen/Helige Anden i hjärtat?

2. SAMVETS-KVAL, vem i kroppen plågas av det, om inte vi medvetna upplevande individer/själar?

.

Eftersom geléklumpen/modemet i våra skallar inte kan plågas av samvetskval, så kan ju samvetet givetvis inte ha skapats av hjärnan, vilken ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, medan vi själar är den evigt medvetna individen i våra temporära materiella kroppar och knoppar.

.

.
Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

93 svar till "SAMVETETS RÖST, RÄTTSKÄNSLAN – Varför skänkte Gud oss själar rättskänslan? Vad säger ni, ateister?"

Ja, kära vänner, vem har skänkt oss själar förmågan att skilja mellan rätt och orätt?Har vi något vettigt alternativ till Gud, vår evige Skapare?

Gilla

Nej!Diskussion slut!

Gilla

Men ateisterna vill ju gärna inte tro det… 🙂

Gilla

Vi ateister tror ju inte ens att gud existerar, så det verkar ju lite korkat att fråga oss om varför gud gjorde något.Angående hur vi tror att moralitet uppstod i människor, så tror jag att du redan vet svaret. Hela det här blogginlägget är fullkomligt meningslöst. När du har bevis som talar emot den biologiska förklaringen så kan du gärna bifoga dem. Men det har du ju inte. Så då var det ju onödigt att skriva något alls.

Gilla

Biologiska förklaringen?Så hur förklarar du då samvetet, rättskänslan?Hur i Herrens Namn skulle den ha kommit fram från viljelösa atomer?Snacka om SJUKT VRICKAT!

Gilla

Det kära snillet har kört fast i sina fåror och börjar bli lite trött i argumentationen. Det är synd för sanningen kan ligga närmare än han tror… Jag har bara under det senaste året läst säkert 20 mycket intressanta böcker, skrivna av forskare som minst av allt begränsar sina tankar om tillvaron och vårt ursprung. Det handlar om välrenommérade universitet och forskare, t.ex. en forskargrupp i Oxford som utvecklat teorier om hur kvantfysik är tillämpbar på mänskliga känslor, upplevelser och beteenden. Känslor och tankar är energier och fungerar och utvecklas i samklang med övriga energier i universum. I prakitiken går det inte att skilja sådana tankar från hur t.e.x buddhismen beskriver den mänskliga existensen.Paul Davis som var professor vid Cambridge under många år men nu är tillbaka i Australien skrev redan på 80-talet en intressant bok om det självorganiserande universum, dvs hur det är uppenbart att det finns en inbyggd princip i kosmos som innebär att att allt mer komplicerade strukturer utvecklas och i slutändan verkar leda tilll uppkomsten av liv. Det är svårt att inte se en sådan princip som synonym med den gud snillet så ivrigt gör sig till språkrör för…Sammanfattningsvis, vetenskapen ger snillet mera rätt än vad han vill ge dem. Så vem har rätt..?

Gilla

Begränsar mina tankar om tillvaron?Gud är ju OBEGRÄNSAD, så hur kan man begränsa sig, när man har med Gud i ekvationen?Att fha med Gud i ekvationen är ju alltså det mest öppna och vidsynta man överhuvudtaget kan göra!Känslor och tankar är energier…då är min fråga till dig…*vem* är det som *upplever* och *observerar* dessa tankar och känslor i sin kropp?Vem tänker tankarna?Vem känner känslorna?Exakt, vi medvetna levande individer, vi andliga varelser i våra jordiska stofthyddor!Inbyggda principer i kosmos?Och vem är det som har byggt in dessa principer i kosmos?Hmm…

Gilla

Summa:Ja, jag har ju frågat snillet vem han är som anser sig ha rätten att dömma andra som inte tycker som han själv, hur han kan vara den som vet vad som är rätt eller fel, men han törs eller kan inte svara.Han bara svamlar om Hitler o andra dumma kopplingar.Vi som tänker fritt, behöver ingen påhittad gud för att ha empati eller känsla fär vad som är rätt eller fel, inte heller för att ha ett meningsfullt liv fyllt med kvalitet.

Gilla

Jag dömer?Det är bara domare som dömer och jag är ingen domare!Jag som vet vad som är rätt eller fel?Jag förmedlar ju bara vad den Högste, den Absoluta Sanningen, har att säga i saken…jag är bara en förmedlare, ett språkrör!Det stora mysteriet är inte att Gud finns utan hur man kan förneka det…Vi är en del av ett system och alla system behöver en operatör, ett ramverk för att fungera. Hur kan man då med sunt förnuft förneka att vi är en del av ett större intelligent system?Tänker fritt?Hur iHerrens Namn kan man påstå sig tänka fritt, när man tar bort friheten personifierad, Gud, ur ekvationen?Sedan vill jag ha svar på frågan:Empati och rättskänslor, hur och varifrån uppkom de?Hmm…

Gilla

Min egna teori kring samvete och moral är att den är skapad av människan själv.Vi har under årtusenden, levt tillsammans med andra människor och under denna samlevnad skapat regler inom vårt sociala nätverk för att kunna just leva tillsammans. Hur kan då dessa regler styra över vår moral? Jo, utan moral som styr så blir man inte en del av gemenskapen och utan gemenskap kan man inte fortplanta sig och då lever inte just de generna vidare. Det är ju ändå stor skillnad på den moral vi har i Sverige emot andra länder, Europa emot andra världsdelar, Jorden emot resterande av Universum.Du talar ständigt om att din själ är en del av alltet, vilket då gör att vi alla borde vara sammankopplade, och är det själen som styr borde alla ha samma moral och etik.Angående rättskänslan, så är den precis som moralen vitt skild mellan människor, och de som varit olik den stora massan har helt enkelt inte kunna föra sina gener vidare. Finns ju i vår moderna tid flera personer som saknar Moral, Etik och Rättskänsla. Det är de vi frihetsberövar och därmed tar bort ifrån gemenskapen. // Anders – Ateist

Gilla

Människan skapade moralen?När skedde detta?Hur gick människan tillväga för att skapa rättskänslan?

Gilla

Som jag sa innan: Vi som tänker fritt, behöver ingen påhittad gud för att ha empati eller känsla fär vad som är rätt eller fel, inte heller för att ha ett meningsfullt liv fyllt med kvalitet.Varför ska man ha det när man inte känner nåt behov av det?Om du har behov av det, fine with me, men kom inte och tala om för oss andra att vi har fel.Jag förstår att du har ett behov, för du kan ju inte stå för dina handlingar, du skriver en massa dumheter på bloggen, och när jag ifrågasätter vem du är som har rätten att döma oss andra, då påstår du att du förmedlar, du har alltså ingen egen åsikt? Det låter fegt.

Gilla

Man kan inte tänka fritt, när man stänger ute den andliga delen av verkligheten!Jag står visst för mina handlingar!Jag står för att jag förmedlar den Absoluta Sanningen som står beskriven i Veda-skrifterna…Dömer gör domare, inte jag!

Gilla

Du kan med andra ord inte stå för vad du säger, du fortsätter att hävda att du är ett språkrör. Tragiskt.Du kan ju inte tänka fritt då det finns nån jycke som hela tiden talar om för dig vad du ska tycka…Det där med att vara språkrör kan vara farligt, det är inget ovanligt att massmördare hör inre röster som talar om för dem att gå ut och mörda oskyldiga. Där ser man hur det kan gå om man har tilltro till andra makter, och inte kan tänka fritt.

Gilla

Då kan jag påstå exakt samma sak; du kan ju inte tänka fritt då du följer jyckar som påstår att universum trollade fram sig själv från tomma intet (Big Bluff) och att Livet uppstått ur livlös materia (emolutionen)…

Gilla

”Människan skapade moralen?”Precis så tänker jag”När skedde detta?”Är du inte ens läskunnig?”Hur gick människan tillväga för att skapa rättskänslan?”Nu funderar jag allvarligt på om du läser texter, men koncentrerar dig enbart på saker du tror dig kunna ifrågasätta // AndersPs. … också undrar Hare Krishna varför de inte blir accepterade, när de har sådana som du som språkrör Ds.

Gilla

Männsikan skapade moralen ur vad?Om det först inte fanns några känslor för rätt och fel, varifrån uppstod då plötsligt samvetet?Från tomma intet?Frågan kvarstår; när skedde detta?När ploppade samvetet fram?

Gilla

”Begränsar mina tankar om tillvaron?Gud är ju OBEGRÄNSAD!”Så du är gud? Källa på det tack.

Gilla

Du och jag är minigudar, dvs delar av Gud, den Absoluta Sanningen!Gud är obegränsad och oberoende, medan vi minigudar, själar, är begränsade och beroende!

Gilla

http://www.youtube.com/watch?v=57poKHkDFoUVarför blixten upprepar samma saker gång på gångär ju inte så konstigt med tanke på Hell Krishnas variationi låttexten.

Gilla

Att upprepa något som är gott, kan bara vara gott!Kan aldrig bli för mycket av det goda… 🙂

Gilla

Snillet upprepar samma saker gång på gång — p.g.a. att ateisterna upprepar samma saker gång på gång — p.g.a. att snillet upprepar samma saker — p.g.a. ateisterna upprepar samma saker — p.g.a. snillet upprepar…

Gilla

Irene: skillnaden är att vi inte dömer honom som han dömer oss..Vi har t.ex. inte liknat honom vid Hitler osv.

Gilla

Det är inte dig eller någon annan jag liknar vid Hitler, utan visar bara på vad ateismen kan leda till…

Gilla

Lika tragisk som alltid

Gilla

Tragiskt att vi har skänkts rättskänslan?Tvärtom, det är ju med hjälp av den som vi kan befria oss från den materiella illusionen, och återvända tillbaka till den eviga andliga världen, som vi har fallit hit ifrån!

Gilla

Uppriktigt sagt – jag har nu hängt med i några inlägg med kommentarer – och jag har inte sett att Snillet på något endaste ställe ägnat sig åt att döma någon av er. Vad jag istället sett, är att de som är pigga på att döma Snillet – gärna misstolkar det han säger, och får det till att HAN är fördömande…..(Ingen behöver känna sig utpekad – det är en allmän observation jag gjort.)

Gilla

”Tragiskt att vi har skänkts rättskänslan?”Ingenting som skänkts oss, du är tragisk menar jag.Irene kan det vara så att du är snilleblixtens alter ego?Ni skriver väldigt lika och inläggen kommer några minuter efter varandra.Bara en tanke.

Gilla

Tre-pricken:Jag förstår din tanke. Att det ser ut så, tror(!) jag har att göra med att vi tydligen har det gemensamt att vi gillar Logik…..tror jag..:)….Det är kanske det som visar sig i likhet i texterna?!Jag är inte hans alter. Bevis..? Jag kan inte ens bevisa att jag ö.h.taget är en Homo Sapiens, så hur skulle det gå till..?! 😉

Gilla

Krävde aldrig bevis som jag skrev var det bara en tanke.Ni gillar logik? haha den va bra

Gilla

”Du och jag är minigudar, dvs delar av Gud, den Absoluta Sanningen!Gud är obegränsad och oberoende, medan vi minigudar, själar, är begränsade och beroende!”Källa på det tack.

Gilla

Veda-skrifterna!

Gilla

Tre-prick:Så många goda skratt som du bjudit på, så är det väl inte mer än rätt att jag bjuder tillbaka….:-)

Gilla

”Att upprepa något som är gott, kan bara vara gott!Kan aldrig bli för mycket av det goda… :-)”1720 gånger dagligen?

Gilla

Finns inga övre gränser, 1728 är en rekommenderad nedre gräns.

Gilla

Mycket trevligt

Gilla

Tack, kära prick!

Gilla

Irene var mycket trevlig genom att bjuda på alla skratt menade jag, men du är kanske också trevlig, har jag ingen aning om.

Gilla

Kan det för en ateist finnas trevliga eller otrevliga personer?Om det inte finns något objektivt gott eller ont, ingen universell moral, hur kan man då skilja mellan vad som är trevligt och vad som inte är trevligt?

Gilla

”Männsikan skapade moralen ur vad?Om det först inte fanns några känslor för rätt och fel, varifrån uppstod då plötsligt samvetet?Från tomma intet?Frågan kvarstår; när skedde detta?När ploppade samvetet fram?”Jag tror som de flesta på evolutionsteorin, vilket jag vet att du inte gör, eller påstår i alla fall att du inte gör det. Oavsett om den är korrekt eller ej, så har vi båda en uppfattning om att människan har funnits på jorden under flera tusen år, eller hur?Ponera att från början fanns inget samvete, men som jag skrev ovan krävdes vissa saker för vår överlevnad, bland annat kan man inte lägga energi på att slå ihjäl grannen, eftersom den behövdes till att jaga. Utifrån detta föds således rättstanken att det är fel att döda människor, på den vägen fortsätter det med andra moraliska, rättsliga och etiska värderingar. Därför skiljer sig också värderingarna i olika delar av världen, just utifrån de förutsättningarna som finns just där.Ha en trevlig kväll! // AndersPs. De där vedaskrifterna, finns de att få tag på för oss Ateister, känner att det är en religiös skrift jag missat att läsa Ds.

Gilla

Om nu även evolutionstroende forskare säger att död materia inte kan skapa liv, att det är omöjligt – varför i hela friden skulle då Snillet eller nån annan tro på nåt sånt?!Jag har t.o.m. någongång läst citat av ledande evolutionsforskare som menade att — ”……det är helt omöjligt. Men ändå händer det.” Han tror på något han inte tror på….!Det här är egentligen så urbota dumt, enligt min mening, att jag vanligtvis inte ids befatta mig med diskussioner i ämnet. Men jag hade inget annat för mig just nu, så …….

Gilla

Snillet och Irene.Vad tror ni egentligen att evolutionen går ut på?Kan ni förklara med egna ord och utan att kolla upp det vad ni tror att evolutionen betyder? Vad är teorin?Skulle vara kul att veta. Sen kan ni ju skippa att kalla det emolution och liknande, bara barnsligt. Var vuxna för en sekund och förklara bara.Ni kan se det som att ni berättar för en person som aldrig hört talas om det, hur skulle ni förklara?

Gilla

1. Jag är inte Snillet.2. Jag är ingen evolutionsexpert. (Det är Snillets bord…;)3. Dina frågor får han svara på (eftersom det tydligen är honom du vänder dig till…..fastän du skriver ”ni”.)4. Vad JAG talar om, är det faktum att död materia inte kan skapa liv. Det kan väl betraktas som ett vetenskapligt axiom. Kan betraktas som ingenting underligt alls. En ”det-vet-väl-alla-grej”..!Ä n d å å å . . . . kan man få höra/läsa att liv skapas av materia – fastän det inte går – fastän det är omöjligt!Det kallar jag urbota d u m m m t.

Gilla

1. Jag vet att du inte är snillet, tänkte bara att du måste veta någonting om det när du säger att det är urbota dumt. Eller var det urbota dumt pga forskaren som tycket som han tyckte?2. Ok. då väntar vi på snillets svar.3. samma som ovan.4. Haha ingen kommentar

Gilla

Vad evolutionsteorin går ut på?Beror på…syftar du den klassiska eller den neo-darwinistiska?

Gilla

Den urbota dumheten är det jag skriver om i punkt 4.Och – evolutionsforskare som håller med punkt 4. — men ÄNDÅÅÅ menar att liv skapas av materia….!!!!!!!!!!

Gilla

Den klassiska tack. Kan fråga om neo-darwinistiska någon annan gång.Jag kan ingenting så förklara för mig på ett bra sätt och inga kommentarer som SJUKT OLOGISKT och HELT FLUMMIGT tack.

Gilla

Skulle du kunna hålla dig till ett och samma användarnamn, tack?Det blir så förvirrande annars!Vad den klassiska evolutionsteorin går ut på, den som Darwin lärde ut?Jo, grunden i hela teorin är att alla nu existerande livsformer har som sin vördade gemensamma Urfader den där mytiska bakterien/amöban, som huxflux uppstod ur livlös materia, ur den mytiska ursoppan…Go figure…

Gilla

Precis evolutionen förklarar inte vart vi liv kommer ifrån utan vart arterna kommer ifrån. Överlevnad genom förändring.

Gilla

Eftersom evolutionsteorin är en förlängning av Big Bang-teorin, så anser man alltså att Liv uppstod ur stendöd livlös materia…Go figure…

Gilla

Vill du verkligen veta hur någonting ”huxflux” helt plötsligt dyker upp?Läsa lite andra teorier än den du redan tror på?Abiogenesis där har du. Även om du tycker att det inte stämmer så ge de en chans.

Gilla

Abiogenesis är ju bara ett fantasifoster, har ingenting med verkligheten att göra!

Gilla

”…hur någonting ”huxflux” helt plötsligt dyker upp?”Vid en snabb sökning på nätet, så är man informerad om att ”Abiogenesis” = en TEORI om hur någonting huxflux SKULLE KUNNA dyka upp. Inte ett ord om att det någonsin verkligen har hänt..!!!!

Gilla

abiogenesis – en process genom vilken liv uppstår ur icke-levande materia

Gilla

En uppdiktad fantasi-peocess bara…science fiction…

Gilla

rättskänslan utvecklas i relation till något…oftast en kultur…

Gilla

Rättskänslan utvecklades ur vad?När upstod rättskänslan, enligt de som inte tror att vi skänktes den av den Helige Anden, Översjälen i hjärtat?

Gilla

Precis skrev inte att det abiogenesis är absolut 100% fakta heller.Jag skrev på andra raden att det var en teori.Och sen skrev jag på tredje raden att man inte behöver tro på det bara att man läser det och ger teorin en chans.

Gilla

Men på dig låter det som teorin är fakta…precis som de andra fantasi-teorierna Big Bang och evolutionen…har ingenting med verkligheten att göra!

Gilla

Den ända som säger att han har 100% absolut fakta här är snillet.Ofta fakta utan bevis.När man frågar om det så blir svaret, vad skulle du godta som bevis för bla bla bla…

Gilla

Tre-osv…Hur många absoluta procent fakta anser du då att det är (på ett ungefär)?(F.ö. är det den första teori jag givit ”en chans” — men eftersom det mest handlar om fabler, så har jag förkastat den för länge sedan.)

Gilla

För övrigt är det den första teori jag givit ”en chans”Abiogenesis menar du då?Det första du skrev om det var : ”Vid en snabb sökning på nätet, så är man informerad om att ”Abiogenesis” = en TEORI om hur någonting huxflux SKULLE KUNNA dyka upp.Inte ett ord om att det någonsin verkligen har hänt..!!!! ”Du gav alltså teorin ungefär 1h och 30min? Sen förkastade du den?”Hur många absoluta procent fakta anser du då att det är (på ett ungefär)?”Haha det är pinsamt hur mycket ni kan haka upp er på vanliga uttrycks ord.När man säger att någonting inte är 100% så menar man att det inte behöver vara så som teorin säger eftersom man inte vet om det är sant, det KAN vara sant, eller kanske inte, sen är ju frågan du ställde mig rätt barnslig också om du tänker efter. Vilket du förmodligen inte tycker.Så om det KAN vara sant men ändå KANSKE inte så skulle jag säga 50%, låter rimligt.

Gilla

inget typ: därför svårt att säga att det är en teori i forskartermer, då teorier kan vara allt från ”relativitetsteorin” som vi idag vet stämmer (kallas ändå teori) till teorier som Abiogenesis, och det har ju knappast något underlag med vilket man kan fastslå att det verkligen är som teorien säger..Svårt det där:/

Gilla

Jag skrev det sista.Så om det KAN vara sant men ändå KANSKE inte så skulle jag säga 50%, låter rimligt.För att göra dig nöjd.

Gilla

Tre-prickSorry, den teorin har haft låång tid på sig. Men det är så längesedan jag haft med det att göra, att jag glömt betydelsen av ordet abiogenesis; då det begav sig, så att säga, drunknade jag i en massa latinska ord. Inte lätt att hålla reda på allt å alla….Du sade inte att något ”är 100%”..! Du sade ”är absolut 100% fakta”. (Vilket är en vanlig liten vilseledande manöver som ger sken av att det FAKTISKT är fakta.) Försöker du vilseleda – så anmärker jag på det, av den anledningen att alla kanske inte ser det. Du får säga och påstå vad du vill. Inte mig emot. Men jag hjälper gärna andra att se det som kanske inte är så tydligt. 🙂

Gilla

När jag går tillbaka och kollar på mitt inlägg så ser jag att jag skrev fel haha.Första.skrev inte att det abiogenesis är absolut 100% fakta heller.Då menar jagskrev inte att abiogenesis är absolut 100% fakta heller.Missade ett litet det.Ett skrift fel gör mig inte till en skurk får jag hoppasOch hur ska jag kunna veta att du läst om det tidigare när du skriver att du tar en liten snabb titt och blev informerad NÄR DU KOLLADE.

Gilla

hahaha försöker inte vilseleda någon och jag tror inte att någon kände det så heller, förutom du, och det var inte min mening att vilseleda någon.Om någon är så svag och blir krokad som en fisk pga av det så tycker jag bara synd om dom.

Gilla

Kan inga trick för att vilseleda folk heller, är Cnc operatör så jag är inte utbildad i ämnet 😉

Gilla

Och om inte det duger gör vi om det på nytt.abiogenesis är inte 100% fakta. Nöjd? duger det?

Gilla

Tre-prickNä nä, ingen skurkförklaring här inte. Jag tänkte att du nog kanske inte ens ser det själv, kanske. (Eller så försöker du medvetet vilseleda, vilket nog visar sig om jag skriver liten kommentar….)Men andra kan missförstå och bli vilseledda. Det är bara i såna fall jag blir ”Petig”.”Vid en snabb sökning så är MAN….” – jag säger ingenstans att JAG blev informerad först där. (Däremot kan gemene man snabbt bli informerad…..) Helt klart bara ett enkelt missförstånd.

Gilla

Så vi är överens 🙂 haha

Gilla

🙂 hi hi

Gilla

Men om det från början (när är början enligt dig?) inte fanns något samvete, klubbade inte grannarna ihjäl varandra?Människan har funnits på Jorden i hundratals miljoner år, vilket ju totalt motbevisar hela evolutionstanken:För min del är det perfekt att du tror att människan varit på jorden så länge, fick nämligen för miga tt du hade någon uppfattning om att vi endast funnits på jorden i 5000 år eller något sånt, men kanske misstar mig där.Oavsett, så är det precis som du säger, i början fanns det säkert några som klubbade ner andra för en eller annan anledning, men när två personer vid något tillfälle insåg att om vi två skyddar vartandra så har vi dubbelt så stor chans att slå ihjäl den andra som kommer. Två personer blir snart tre, som blir fyra, som blir en grupp. För att då kunna tillhöra denna grupp, måste man ha regler, där man tex inte slår ihjäl vartandra, vilket under miljoner år utvecklas från regel till moral….. samma då med andra moraliska och etiska tankemönster……Vissa djurarter har inte kommit så långt i sin utveckling, eller har inte haft behovet av att klubba ihjäl sin egen art. Kanske till och med har kommit längre i sin utveckling och till insikten att vi inte behöver slå ihjäl vartandra utan kan leva i samhörighet.Avslutar med att jag vill att du förklarar för mig.Om ALLAS själar tillhör samma gudasjäl eller vad du kallar det, och det är den själen som styr vår kropp, varför har vi då olika etik, rättstänkande, och moral. Du tex vill inte döda några djur för mat, medans jag inte har några problem med detta så länge den specifika artens fortlevnad inte påverkas.Om jag fick hade jag inte haft några problem med att tex skjuta en älg, men skulle aldrig göra det för nöjes skull, utan då enbart för matens skull. // Anders

Gilla

Jorden och människan har funnits i några miljarder år, enligt de heliga Veda-skrifterna!Moralen har till stora delar varit densamma i alla tider och kulturer, speciellt för mer än 5000 år sedan, eftersom vi för 5000 år sedan trädde in i den mest degraderade och materialistiska tidsåldern, Kali yuga, där även moralen degraderas:http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_yugaMen trots att vi nu lever i Kali yuga, så anses mord, våldtäkter, tortyr, stölder osv vara straffbart, vilket ju bevisar att moralen står på en objektiv absolut grund, att det finns objektiva rättesnören att följa, vilket bevisar Guds existens, som är den Absolute rättskiparen!

Gilla

Svaret på denna fråga är ju ytterst simpel! Ingen har skapat empati eller moral i ett laboratorie (eller hur nu fan det skulle gå till). Det är en förmåga som delvis är medfödd men som utvecklas under uppväxten. Under evolutionen (och jag vet att snilleblixt kommer säga något i stil med ”evolutionen existerar inte och därför är hela din argumentation felaktig” men för enkelhetens skull: låtsas att evolutionen existerar snilleblixt) så utvecklades människan från encelliga organismer i havet till den varelse vi är idag. Under vägen så erhöll vi visa egenskaper som främjade gruppen och dess överlevnad. T.ex att en hona beskyddar och livnär sina ungar. Dessa egenskaper främjar som sagt gruppens överlevnad vilket gjorde att de som inte hade dem selekterades bort. Känslan för rätt och fel finns delvis medfött men många lagar som vi har idag har människan gemensamt anstiftat.Så svaret på varför vi känner empati och moral, varför vi förstår rätt och fel är pga evolutionen. Om vi inte haft dessa egenskaper hade inte människan (som vi känner den idag) funnits.

Gilla

Rättskänslan medfödd?Det fanns ju inga rättskänslor i fablerna kring universums början, så någonstans ifrån så måste ju dessa känslor ha sitt ursprung!Vem är då ursprunget till uppkomsten av samvetet?Människan dfrån encelliga organismer i havet?Vi har redan hört denna ateistiska sagoberättelse till leda, som det till på köpet inte finns minsta lilla vetenskaplig uppbackning!Det har aldrig någonsin observerats att någon encellig organism någonsin skulle ha börjat flumma fram till flercelliga organismer, varför du inte kan komma med dessa sagor i en vetenskaplig diskussion!Får jag fråga dig vad det är som får dig att tro att någon endaste bakterie någonsin skulle ha börjat flumma fram till en flercellig organism, när det aldrig har observerats och som samtidigt går emot allt vad sunt förnuft och logik säger?Evolutionsteorin är bara sagor för vuxna (science-fiction); valen, elefanten, giraffen, fisken m.fl. som motsäger evolutionsteorin, bevisar att evolutionsteorin egentligen bara är en fabelteori:http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-22.htmDessa helflummiga sagor tror alltså många av dagens vuxna människor på fullaste allvar…Saga: Groda + Prinsessans kyss = PrinsLögn: Amöba + Miljarder av år = Människa

Gilla

En till grej: ”Men trots att vi nu lever i Kali yuga, så anses mord, våldtäkter, tortyr, stölder osv vara straffbart, vilket ju bevisar att moralen står på en objektiv absolut grund, att det finns objektiva rättesnören att följa, vilket bevisar Guds existens, som är den Absolute rättskiparen!”Hur bevisar det här att gud existerar? Bara för att vi har moral och följer vissa normer så måste gud ha skapat dem? På ditt resonemang skulle man istället kunna påstå att bara djävulen finns för det är ju han som utfärdar straffen (om man nu tror på kristendomen).Att tortyr, mord och misshandel är olagligt i den civiliserade världen beror på att vi människor gemensamt stiftat dessa lagar, med objektiva myndigheter som utger straffen.”vilket ju bevisar att moralen står på en objektiv absolut grund, att det finns objektiva rättesnören att följa, vilket bevisar Guds existens, som är den Absolute rättskiparen!”Vet du vad ”objektiv” betyder? att man enbart tar hänsyn till fakta och inga personliga meningar. Jag har svårt att förstå vad du är ute efter här men ”objektiva rättesnören” måste vara Sveriges rikes lag enligt min uppfattning. Någonting människan skapade för flera hundra år sedan. Jag tror du syftar på de tio budorden men då dessa är väldigt lika de lagar vi har idag så är det omöjligt att påstå att bara för att vi följer ”objektiva rättesnören” så bevisar det guds existens!Hela den här diskussionen är förresten värdelös då det inte finns en kotte här som argumenterar med dig snilleblixt. Ingen tror på det du säger…

Gilla

Jag kommer med ett nytt blogginlägg kring detta med moral, så att du lättare kan förstå varför endast vår evige Skapare kan ligga bakom dessa känslor för Rätt och Fel…

Gilla

Du kanske ska ta och prata med lite psykopater som utan problem kan våldta barn/vuxna, misshandla, tortera och brutalt döda. Du som läser Aftonbladet har säkert hört om Fritzl och hans döttrar. Verkar han som en person som har ett samvete från gud? Det finns många människor som kan göra otroligt hemska saker, men inte förstå alls att det de gjort är fel.Dessutom, samvetet styrs till stor del av kulturer, sociala sammanhang och så vidare. Det finns till exempel stammar på avlägsna ställen där barnvåldtäkt är något accepterat (inte av barnen förstås), och varför skulle de då få dåligt samvete över något sånt?

Gilla

Samvetet är något som är medfött, medan samvetslöshet är något som betingats av dåliga upplevelser och avtrubbat leverne, och räknas som en störning!Alla människor har en rättskänsla, oavsett vad man fått lära sig som rätt och fel under uppväxten!Du kommer alltså inte undan faktumet att människan alltid har känslor för just detta med vad som är Rätt och Orätt!Bakterier har inga sådana känslor…

Gilla

Skrev ett inlägg som också är ett svar till dig och din extrema tro:http://blogg.aftonbladet.se/25229/2010/01/hon-som-gar-bredvid#comments…och gudarna skrattar än åt människors dårskap! 😉

Gilla

Samvetet är något som är medfött, medan samvetslöshet är något som betingats av dåliga upplevelser och avtrubbat leverne, och räknas som en störning!Alla människor har en rättskänsla, oavsett vad man fått lära sig som rätt och fel under uppväxten!Om Gud, som vill att vi ska kunna skilja mellan rätt och orätt, inte finns, varför har vi då överhuvudtaget ett samvete, förmågan att skilja mellan rätt och orätt?Givetvis skänkte Gud oss samvetet för att vi ska kunna evolvera, välja det rätta och goda, gradvis rena vårt medvetande, så att vi själar till slut kan återvända tillbaka Hem till den eviga absoluta andliga världen, Guds rike, bortom vår relativa rumtid!

Gilla

”Samvetet är något som är medfött, medan samvetslöshet är något som betingats av dåliga upplevelser och avtrubbat leverne, och räknas som en störning!”Det där är ett otroligt hopplöst argument. Jag skulle kunna säga att det är samvetslösheten som är medfödd, och samvetet betingas av upplevelser. Jag kan bevisa detta påstående lika lite som du kan bevisa ditt.

Gilla

Jag måste tyvärr göra dig besviken på denna punkt…med tanke på att vi de facto föds till Gudstroende, till kreationister, vilket forskningen nu påvisar:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/02/1114670

Gilla

Nej, det är inte de facto, det är en ynka undersökning du har hittat som några har gjort på barn. Och vad konstigt att barn svarar som de gör, när man tidigt på dagis och i förskolan för höra historier om Gud, Jesus, Moses, och så vidare. Inte förräns i högre ålder lärs evolutionen ut. Forskaren TROR att det är såhär, men har inga bevis förutom flummiga frågor till barn.”I en studie tillfrågades sex- och sjuåringar varför den första fågeln existerade. De svarade ”för att skapa fin musik” och ”för att världen blir fin med fåglar”Och han kallar det vetenskap…Ett barn är naivt, inte alls rationellt, och tänker precis som du, Snilleblixten. ”Allt måste finnas för att NÅGON har skapat det.”

Gilla

Utan den ateistiska hjärntvätten kring evolution, så skulle inte människan börja tro på evolution…och det faktum att barn spontant och naturligt (medfött) tror på Skaparen, säger ju en hel del…Skapelser kan inte finnas utan skapare!”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!”- August Strindberg

Gilla

”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren”Eftersom det idag knappt finns skomakare, men vi har klart fler skor än tidiager, så är ju citatet helt felaktigt. Om GUD funnits och han skapat världen, varför förändras den då ständigt.Om man tror på gudaskapelsen, så är ju Adam & Eva skapade som avbild av GUD själv, varför skapade han två? och varför behövs det två av de flesta djurarter för att fortplanta sig? Det vore väl lättare att man kunde fortplanta sig själv utan att behöva en partner……För övrigt, den forskarrapport du syftar till är gjord i USA, dvs ett väldigt kristet land. Hur skulle en sådan undersökning te sig i länder med Allah som gud, eller hinduiskt land med flera gudar, eller i Tibet, där Buddha inte ens betraktas som gud, men dyrkas ändå. Hur skall dessa barn kunna uttrycka att de tror på en GUD de inte ens hört talas om, eller du kanske menar att vi även föds med ett fullt utvecklat språk också? // Anders

Gilla

Varför världen förändras?Därför att det är den materiella världens grundläggande egenskap; evigt föränderlig!Det motsatta finner vi i den andliga världen, den andliga dimensionen, som är evigt oföränderlig, evigt bestående!Varför Gud skapade två?Materiella världen är dualismens värld, motsatsernas värld!I vilket land undersökningen än gjorts i, så skulle resultatet vara entydigt, vi föds alla till kreationister!

Gilla

Om världen är evigt föränderlig, varför tror du då inte på Darwanismen, som ju är precis just det. Att man tror på Darwin innebär inte att man förkastar gud.Även om Gud redan från start borde skapat en perfekt värld, eller i alla fall så perfekt att vår högsta önskan var att bli ett med alltet!Om materiella världen är dualismens värld, varför finns det inte två världar?Varför finns det inte bara två element utan fyra?Rimligtvis borde det bara finnas två religioner, eller?Varför finns det djur och organismer som inte behöver en partner för att föröka sig? // Anders

Gilla

Därför att Darwinismen inte kan förklara hur i Herrens Namn bakterien skulle ha kunnat flumma fram till en ros…Att tro på Darwin, att en framslumpad bakterie var Livets början, är detsamma som att förkasta Gud…Det finns två väsensskilda världar; Himmel och Helvete, mer dualistiskt kan det ju inte bli… 🙂

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: