Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VETENSKAPLIGA METODEN är ICKE-VETENSKAPLIG, då vetenskapen i sig är icke-falsifierbar !!!

Posted on: 5 juni, 2010


 

VETENSKAPLIGA METODEN ÄR ICKE-FALSIFIERBAR !!!

DÄRMED ÄR VETENSKAPLIGA METODEN ICKE-VETENSKAPLIG !!!

Kunskap och vetskap kan man ifrågasätta in absurdum. All kunskap och vetenskap vi har vilar på postulat/axiom.

Den moderna vetenskapen kan alltså anses vara icke-vetenskaplig, eftersom själva metoden är icke-falsifierbar!

Falsifierbarhet kan nämligen inte verifieras:

http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=gkBD20edOco

Falsifierbarhet är alltså en icke-vetenskaplig metod, då den inte kan testa sig själv!

Hela den vetenskapliga metodologin, där man kräver att teorier ska kunna falsifieras, vilar alltså på en icke-vetenskaplig grund!!!

För att inte tala om Big Bang-teorin och evolutions-teorin, som bägge bara grundar sig på antaganden…

MAN ANTAR att universum trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, och MAN ANTAR att Liv har uppstått från livlösa kemikalier…förutom att man totalt negligerar kausaliteten, som ju annars är vetenskapens adelsmärke!

Snacka om pseudo-vetenskap!

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Annons

99 svar till "VETENSKAPLIGA METODEN är ICKE-VETENSKAPLIG, då vetenskapen i sig är icke-falsifierbar !!!"

Det här var ett mycket förvirrat inlägg. Och dessutom har du skrivit allt det här förr. När din religion har samma meriter som vetenskapen så kan vi diskutera, dvs aldrig.

Gilla

Det är samma video som du länkar till i blogginlägget. Hur står det till med medicineringen? Börjar minnet svikta?————-Det enda antagande vi måste göra för att sedan lämna över till den vetenskapliga metoden, är att verkligheten och dess fysiska konstanter är att lita på. Eftersom vi kan observera att detta är korrekt, så kan vi också konstatera att den vetenskapliga metoden är pålitlig.Så fort du kan bevisa att, till exempel, övernaturliga väsen eller fenomen existerar, så får denna inställning omprövas. Alltså är den vetenskapliga metoden visst falsifierbar – det enda du behöver göra är att visa hur vi inte kan lita på den.Men något sådant har du ju inte lyckats med.

Gilla

Tar min medicin varje dag…håller på och mediterar på de heliga Gudsnamnen just nu…Du får titta och lyssna igenom videon en gång till, där förklaras att man inte ens kan falsifiera att ljusets hastighet är konstant…

Gilla

Religion och vetenskap går hand i hand. Så det så. Gonatt!

Gilla

Helt korrekt, Pia!Vetenskapen börjar mer och mer bevisa Guds existens…ta bara DNA-koden…

Gilla

Vänta lite nu, om du säger att den vetenskapliga metoden är ovetenskaplig, hur kan man då avgöra vad som är vetenskapligt?

Gilla

I strikt bemärkelse finns det ingenting vetenskapligt… Det enda vi med säkerhet kan veta (veda=veta) är att vi minigudar och Gud existerar!

Gilla

Du har motbevisats. Gör något åt den saken, istället för att upprepa vad du tidigare sagt.——————-När du ändå håller på, så kan du ju demonstrera hur din gud är falsifierbar.

Gilla

Det är bara hypoteser och teorier som falsifieras, allas vår Gud är en reell levande person, den Högsta Personen, universums Ursprung, alla orsakers Orsak, ”sarva karana karanam”!

Gilla

Kan du förklara vad ”teorin om falsifierbarhet” är för något? Sen undrar jag vad du menar när du säger ”Falsifierbarhet är alltså en icke-vetenskaplig metod”. Att något är falsifierbart innebär att man kan säga vad som skulle motbevisa sin teori. Falsifierbarhet är inte en metod för att undersöka en teori utan en egenskap som en teori har eller inte har.”MAN ANTAR att universum trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, och MAN ANTAR att Liv har uppstått från livlösa kemikalier…förutom att man totalt negligerar kausaliteten, som ju annars är vetenskapens adelsmärke!”Jag tror inte att din definition av ”teori” helt stämmer överens med den som används i vetenskapliga sammanhang. En teori förklarar en serie fakta och ger förutsägelser därefter. Gravitationsteorin förklara varför alla saker faller neråt och ger förutsägelsen att saker kommer att falla neråt. Varifrån har du fått att en teori måste förklara allt relaterat till de ämne som teorin är en del av?Inser du själv att din beskrivning av big bang teorin är typexempel på en halmdocka(ett argumentationsfel)?

Gilla

”Du får titta och lyssna igenom videon en gång till, där förklaras att man inte ens kan falsifiera att ljusets hastighet är konstant…”Jo man kan falsifiera. Om det skulle vara så att den inte var konstant så skulle inte det speciella relativitetsteorin stämma. Alltså skulle alla saker som man räknar ut genom den teorin vara felaktiga.Har du hört talas om axiom? Hela matematiken bygger på ett fåtal sådana. Kan vi t.ex. acceptera att om man har 10 lådor och 11 brev så kan man inte få så att alla brev ligger i en låga men ingen låda har mer än ett brev?Det är faktiskt ett av talmängdsaxiomen omskrivet till vardagligt språk. Ett annat viktigt axiom är att de naturliga talen finns. Kan vi acceptera detta? I så fall kan vi bygga upp de, rationella, reella talen osv.Vetenskap är till för att förklara vad som händer, allt kan inte förklaras i en filosofisk mening. Varför strävar naturen efter så låg energinivå som möjligt? Det vet man inte, man vet bara att det är så. Om man säger att det är gud som ville det så förklarar det absolut ingenting. Varför är ljushastigheten konstant för alla observatörer? Det vet vi inte men om vi antar att det är så, så stämmer våra observationer med teorin. Har vi sedan en korrekt teori kan vi förutsäga vad som kommer att hända/vad som hände.

Gilla

Som påpekat ovan, mycket förvirrat inlägg. Och ja, man antar mycket inom vetenskapen. Har det någonsin slagit dig att man säger t.ex. Big Bang-teorin och Evolutionsteorin? Teorier, alltså, vilket indikerar att det är en gissning gjord utifrån det man har observerat. Det sägs inte att det är den absoluta och enda sanningen.

Gilla

Men hur kommer det sig då att dessa förnuftsvidriga ateistiska teorier presenteras som sanning i våra läroanstalter…?

Gilla

”Men hur kommer det sig då att dessa förnuftsvidriga ateistiska teorier presenteras som sanning i våra läroanstalter…?”För det första: Teorier är inte ateistiska bara för att de inte innehåller någon gud.För det andra, du verkar verkligen inte förstå vad en vetenskaplig teori är för någonting. De vetenskapliga teorierna förutsäger saker mycket exakt. Exempel. Om vi antar att Big Bang skedde så borde det medföra att vi kan detektera bakgrundsstrålning, att vi tycker att universum i det stora hela förflyttar sig bort från oss etc. Allt detta stämmer efter observationer man gjort, därmed borde teorin stämma. Ingen annan nuvarande skapelseteori kommer i närheten av samma precision. Om vi skulle hitta något som förutspår någonting bättre så kommer den nya teorin att användas. Detta gör att vetenskapen är självrättande.

Gilla

Teorier som exkluderar Gud kan inte vara annat än ateistiska…Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte har någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum är oändligt stort; i det oändliga finns inget centrum och därmed heller ingen expansion!Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum…Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htmhttp://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c07185Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!http://www.electric-cosmos.org/arp.htm”The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart.”Det är alltså inte universum som expanderar!Det är galaxernas strålning som förskjuts mot större våglängder. Detta kallas rödförskjutning och är strålningsenergins (entropi)förskjutning mot termisk jämvikt.Samma naturlag men med olika förskjutnings- (entropi-) konstanter gäller för hydrodynamik, elektrodynamik (ljus) och air-dynamik (ljud).Detta innebär konstant vågförskjutning på 6,6*10^-34. Planck och Hubble har uppmätt men feltolkat denna förskjutning som innebär en acceleration som är 1,986*10^-28 km/s^2.Bekräftelse på att strålningens fart ökar med våglängden gjordes 9 juli 2005 vid analys av strålning från Markarian 51 (men de har inte förstått hur och varför):http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0702/0702008v2.pdf”The team studied two gamma-ray flares in mid-2005 from (…) the galaxy Markarian 501. They compared gammas in two energy ranges, from 1.2 to 10 tera-electron-volts (TeV) and from 0.25 to 0.6 TeV. The first group arrived on Earth four minutes later than the second.”Påståendet att universum expanderar, saknar alltså all vetenskaplig grund!

Gilla

Anton (en annan), jag är rädd att du har blandat i hop begreppen lite.Teori kan betyda olika saker inom vardagligt språk och inom vetenskap. Vardagligt betyder teori en gissning, men inom vetenskap kallar man gissningar hypoteser. När hypoteserna har testats och bevisats med fakta och undersökningar så att man vet att det är sant bortom alla rimliga tvivel, då kan den upphöjas till en vetenskaplig teori. Ett par andra teorier inom vetenskapen är Gravitationsteorin och Atomteorin. Det skulle krävas extraordinära bevis för att kunna rucka på alla experimentdata vi har på undersökningar om dom två, därför har de rätt att kallas teorier. Samma sak med Big bang teorin och Evolutionsteorin.

Gilla

”Men hur kommer det sig då att dessa förnuftsvidriga ateistiska teorier presenteras som sanning i våra läroanstalter…?”Jag vet inte vilken skola du har gått på, men i min biologibok heter avsnitten till exempel ”Evolutionsteorin”, och det förklaras i början varför det är en teori. Min astronomibok har rubriken ”Big-Bang Teorin”, och skriver samma. Om du vill ha min ärliga åsikt tror jag mycket hellre på vetenskapen som utgår ifrån observationer och som inte drar sig för att ändra teorier man upptäcker inte stämmer, än tro på en religion som säger sig ha precis alla svar på allt, och den absoluta sanningen.

Gilla

Men hur kommer det sig då att man inte har ändrat sina teorier kring att Människan bara skulle ha funnits i 200 000 år på jorden, fast det finns hundratals med fossiler och artefakter som bevisar att Människan funnits i hundratals miljoner år…???

Gilla

Varför kan man inte falsifiera att ljusets hastighet är konstant?

Gilla

Den här mannen kan ge dig svaret:http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=gkBD20edOco

Gilla

Nej han gav inget svar. Han sa bara att det är ett antagande att ljusets hastighet är konstant, men detta är ju helt felaktigt. Det är ju fastställt genom experiment. När man upptäckte det trodde man inte på resultaten först, men till slut var man tvungen att acceptera fakta.

Gilla

Som sagt, det ÄR ett antagande, precis som han säger!

Gilla

Hur kommer det då sig att man har bekräftat det i experiment?

Gilla

Tydligen inte…

Gilla

Varför kallar du det för ”teorin om falsifierbarhet”? Det är ingen teori.

Gilla

Egentligen är allting i den materiella världen bara teorier…men jag ändrade formuleringen så att ingen ska behöva haka upp sig på det…

Gilla

Blanda inte olika begrepp. När du säger teori menar du tydligen inte samma sak som man menar inom vetenskapen.Klart att metoden inte är falsifierbar. Hur skulle den kunna vara det? Falsifierbarhet är ett krav man ställer på TEORIER och inte METODER. Jag ser inte problemet.

Gilla

Eftersom metoden inte kan testa sig själv, så är det en icke-vetenskaplig metod!

Gilla

Så varje teori måste ha med en gud för att inte vara ateistisk? Ateism är ju att inte tro på en gud. Om det visade sig att det var gud som på något sätt skapade big bang, blir teorin teistisk då? Man vet inte vad det var som orsakade big bang (än) men man kan inte bekräfta att det inte var gud eftersom man inte kan bevisa existensen av gud opartiskt.Du verkar inte ha förstått exakt vad big bang-teorin innebär. Universum expanderade inte från en punkt i rummet, själva rummet skapades vid big bang. Detta gör att det inte finns någon mittpunkt i universum. Var också lite försiktig med att använda ordet oändligt. Jag är ingen expert på big bang men det jag vill minnas är att man tror att det skedde för 13,7 miljarder år sedan, men eftersom man inte kan åka snabbare än ljuset så kan man aldrig komma till ”slutet”.Eftersom jag inte kan förklara rödförskjutning särskilt bra överlåter jag här en länk som kritiserar Halton Arp’s teori http://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_redshiftDet där sista om gammafotonerna har jag läst någonstans om varför det var så, jag kommer dock inte ihåg vart men jag ska försöka hitta det. Det var i alla fall ingenting som motsade big bang.Sen undrar jag också hur mycket fysik du har läst? Jag vill veta lite vilka fenomen man kan ta upp utan att du behöver läsa på innan.

Gilla

Rummet skapades vid Big Bang?Om det inte fanns något rum, var skedde då Big Bang?Ingenting kan ju äga rum i ett icke-rum…Inse att Big Bang bara är en MYT!

Gilla

”Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte har någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum är oändligt stort; i det oändliga finns inget centrum och därmed heller ingen expansion!Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum…”Du har inte förstått big bang-teorin om du tror att det måste finnas en ”mittpunkt”. Eftersom att all materia accelererar från all annan materia ser det ut som att alla punkter är en expansionspunkt. Därför säger man att det inte finns någon expansionspunkt.

Gilla

Men teorin påstår att det fanns en oändligt liten punkt som plötsligt hokuspokus började expandera…

Gilla

Du verkar inte ha koll på speciell och allmän relativitetsteori i alla fall. I den speciella visade Einstein att rummet och tiden inte är oberoende. Den allmänna är mycket bättre, den visar på ett mycket bättre sätt hur rummet beter sig.Det fanns inget rum vid big bang, det skapades då. Alltså expanderade inte big bang på samma sätt som en explosion. Universum behöver ingen befintligt rum att expandera i. Du måste verkligen läsa mycket mer fysik innan du kan falsifiera denna teori. Big bang är en mycket trolig förklaring, allting som den förutspår har detekteratsHalton Arps teori om kvasarerna har också kritiserats mycket. När han lade fram sin teori så var mätinstrumenten mycket sämre än de är idag. Det har visats att den gamla teorin stämde i alla fall.Om du ska ge dig in i vetenskapliga diskussioner så får du ta reda på vad som sägs innan du tar dina religiösa axiom och försöker applicera dem på världen.Men kan du vara vänlig att säga hur mycket fysik du har läst? Har du t.ex läst om speciell relativitetsteori? Magnetiska och elektriska fält? Rörelsemängd?

Gilla

Det fanns inget rum vid Bing Bang?Utan rum, var skedde denna fantasihändelse?

Gilla

Varför och hur skulle man kunna ställa kravet falsifierbarhet på en metod?

Gilla

Hela den vetenskapliga metodologin, där man kräver att teorier ska kunna falsifieras, vilar alltså på en icke-vetenskaplig grund!!!

Gilla

Hur skulle man kunna falsifiera en metod?

Gilla

Vad menar då William Lane Craig här?http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=gkBD20edOco

Gilla

En vetenskaplig teori ska kunna falsifieras. En vetenskaplig metod är något helt annat.Om jag säger ”Vatten kokar om man värmer det tillräckligt mycket” så är det inte en vetenskaplig teori. Hur mycket är tillräckligt? Det går att bekräfta denna teori, men det går inte att falsifiera den.Om jag säger ”Vatten kokar om man värmer det till 70 grader” så är det en vetenskaplig teori. Den går att falsifiera.Metoden är förstås att värma vatten och mäta temperaturen, och en metod går ju självfallet inte att falsifiera.Förstår du inte skillnaden?

Gilla

Vad menar då William Lane Craig här?http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=gkBD20edOco

Gilla

Jag har ingen aning om vad han menar. Det kan du gärna få förklara. Däremot kan jag ge oändligt med exempel på teorier som kan falsifieras, men inte en enda metod.

Gilla

Falsifierbarhet är en icke-vetenskaplig metod, då den inte kan testa sig själv!

Gilla

Vad i ”Det är teorier och inte metoder som har kravet falsifierbar för att få klassas vetenskapliga” är det du inte förstår?

Gilla

Vetenskapen kan inte bevisas med vetenskapliga metoder:Lyssna här 2:20-2:52, när William Lane Craig läxar upp Peter Atkins: http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=gkBD20edOco

Gilla

Om Craig mot all förmodan har en poäng med det han säger där så går det mig helt förbi. Om du förstår det får du gärna förklara det, men glöm inte möjligheten att han faktiskt kan ha tagit fel.Vad skulle det innebära att bevisa ”vetenskapen”?

Gilla

Att bevisa vetenskapen?Att bevisa bevisa de ”vetenskapliga bevisen”…

Gilla

Att du svarade på det sättet visar att du inte kan relativitetsteorin i alla fall. Big bang utgår från att själva rummet skapades, det fanns alltså ingen plats i vanlig mening där det skedde.Det Karl här över säger stämmer helt. Du måste förstå skillnaden mellan teori och metod.Har du läst någonting om relativitetsteori? Eller vad för fysik har du läst eftersom du argumenterar från känslor istället för fakta? Jag vill gärna veta det till framtida inlägg.

Gilla

”Det fanns alltså ingen plats i vanlig mening där det skedde”Du kan inte säga ”där”, utan att det är någonstans…

Gilla

Men snälla, hakar du upp dig på det ordet? Om jag säger så här då: big bang skedde inte ett befintligt rum, big bang skapade rummet. Förstår du vad jag försöker säga då? Det blir en ganska mycket bättre diskussion ifall du besvarar konstruktivt.Besvara även gärna hur mycket fysik du har läst också. Det blir mycket lättare att veta vad jag kan skriva här utan att du behöver läsa på alltför mycket för att besvara.Den vetenskapliga metoden är för övrigt ett sätt att föröka få ny kunskap om omvärlden, den i sig är inte en teori. Det är bara (såvitt jag vet) matematiska metoder som kan bevisas ifall de är bäst. Om det kommer fram en bättre metod (än den vetenskapliga) för att lära sig saker så kommer den användas istället.

Gilla

Om fantasi-bangen INTE skedde i ett befintligt rum, var skedde det då?För övrigt har Big Bang aldrig överhuvudtaget ens skett…Skapelsen skapades inte med nån IQ-befriad herrelös slump-explosion…Bara i fantasins värld som en hokuspokus-smäll kan skapa ordning…

Gilla

Det kan jag möjligtvis gå med på, att det finns vissa saker inom vetenskapen som inte skulle gå att bevisa vetenskapligt.Det är något helt annat än att säga att metoden inte är falsifierbar.En metod kan ALDRIG vara falsifierbar. En metod används för att falsifiera. Det är helt enkelt inte meningsfullt att tala om en falsifierbar metod.Är du med på skillnaden?

Gilla

Jag vidhåller fortfarande att falsifierbarhet är en icke-vetenskaplig metod, då den inte kan testa sig själv!Vi kommer inte längre med just denna diskussion, så det är inte nån mening med att du eller någon annan fortsätter på detta spår…

Gilla

”Om fantasi-bangen INTE skedde i ett befintligt rum, var skedde det då?”Snälla, läs på vad big bang-teorin säger. Allting pekar på att det har skett en expansion från en singulär punkt. Kanske har detta skett innan flera gången. Man vet inte exakta starten, man vet vad som hände från och med 10^-43 sekunder efter smällen. Detta år dock inte ett argument mot big bang-teorin.Kan du någonting om allmän relativitetsteori? Snälla svara på frågan. Jag vill verkligen veta hur mycket fysik du läst.

Gilla

Expansion från en singulär punkt?1. Vad orsakade expansionen?2. Var kom punkten ifrån?3. Var fanns punkten, om inte i ett rum?”Man vet vad som hände från och med 10^-43 sekunder efter smällen.” 1. Vad orsakade att det smällde till?2. Var finns bevisen för att det skulle ha smällt till?3. 10^-43 sekunder efter smällen…vad är det nu för sagobok du citerar?

Gilla

Vetenskapen är inte ute att förklara varför i en filosofisk mening. Vi vet bara att det expanderade, vi vet fortfarande inte varför det helt plötsligt startade. (Men tänk även på att själva tiden började vid big bang.) Jag kan inte teorin perfekt men jag tror att man förklarar ursprungspunkten som själva rummet. Man kan dock inte förklara innan 10^43 sekunder än.Det vetenskapen kollar efter är en trolig förklaring som har hänt, vi hittar bakgrundsstrålning, rödförskjutning osv. Detta kan tyda på att vi lever i ett universum som expanderar. Vi vet inte ”varför” det gör detta. Vi vet bara att det gör det och försöker förfina våra teorier om hur detta påverkar allting.Bevisen för big bang är just att om man antar att big bang skedde så måste detta medföra saker som man kan bekräfta exprementiellt. Dessa saker har bekräftats genom massa olika studier.Jag citerar inte någon sagobok, du gillar wikipedia så här får du en länk. http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Big_Bang (Det är inte därifrån jag läst det från början)Det kanske visar sig att teorin inte stämmer, men då måste denna teori kunna förklara allting som big bang gör. Det finns just nu ingen sådan teori och det finns inte mycket (vad jag vet) som motsäger detta genom experiment.Men kan du svara på min fråga angående hur mycket fysik du har läst? Eller ska du bara fortsätta med massa påståenden och inte svara på mina frågor?

Gilla

Varför det startade?Det finns egentligen ingen ursprunglig start, utan det är en evig process!Med Guds (Vishnu) utandning expanderar alla universa från Hans transcendentala kroppsporer, och med varje inandning dras de tillbaka in i Hans kosmiska kropp!Vishnu ligger i något som kallas för ”Orsaksoceanen”, där han ligger försjunken i Yoga Nidra, dvs Han drömmer:http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga_NidraDen här materiella världen är alltså Guds drömvärld, vilket innebär att vår s.k. verklighet här och allt vi upplever här, pågår i Guds dröm, varför man kan säga att den materiella världen är en drömvärld…Därför måste vi VAKNA…precis som en av Jehovas skrifter heter…

Gilla

Och källor på det? Kan vi bekräfta dessa teorier med experiment?Kan du svara på hur mycket fysik du läst?

Gilla

Godtar du andliga källor?Eftersom vi inte når Vishnu med våra materiella instrument, så kan vi inte experimentera med Honom…Läst mer metafysik än fysik…

Gilla

Vad finns för krav på andliga teorier?

Gilla

Det andliga är inget hypotetiskt, det är fakta!

Gilla

1. Vad orsakade expansionen?Frågan är liktydlig med frågan ”vad orsakde gud” och svaret är det samma.2. Var kom punkten ifrån?Se 1.3. Var fanns punkten, om inte i ett rum?Se 1.1. Vad orsakade att det smällde till?Se 1.2. Var finns bevisen för att det skulle ha smällt till?Att inte accepterar bevis är inte ett bevis för att det inte existerar bevis.

Gilla

1. Gud är EVIG, dvs orsakslös (Han tillhör ju som bekant den icke tidsbegränsade andliga dimensionen), medan en expansion som orsakar universums tillblivelse sker här i den tidsbundna materiella världen, och måste därför ha en orsak!2. Gud är evig, medan punkter i den materiella världen aldrig kan vara eviga!3. Gud existerar i den andliga dimensionen, som inte är begränsad av något rum, medan däremot punkter här i den materiella världen är begränsade av rummet!

Gilla

1 På samma grunder som man hävdar orsaklöshet/evighet/perfektion/skönhet/skaparkraft/ som en egenskap hos gud så kan man fritt hävda att universium har samma egenskaper. Vi är alltså tillbaka på ruta 1 igen. En lek med ord som bevisar ingent…2. Se 1.3. Ja, sa får du väll tycka om du vill. Om det ar rätt återstår dock att se.

Gilla

1. Man kan inte hävda att något som är IQ-befriat har några som helst skaparkrafter! Dessutom går det inte att tilldela egenskaper som evighet och orsakslöshet åt materiella fenomen, eftersom allting som befinner sig i ett materiellt universum (i den relativa rumtiden) är bunden av tiden och orsak/verkan…2. Se 1.3. Veda-skrifterna har alltid rätt!

Gilla

Snilleblixten. Om en teori inte går att mäta eller observera så är det inte längre naturvetenskap, utan den övergår till att bli metafysik, filosofi, eller som i det här fallet, teologi. Det är därför som teorier inte får innehålla övernaturliga förklaringar.

Gilla

OK, men hela naturen vilar på det övernaturliga!Utan det övernaturliga, transcendentala, inget naturligt…Det övernaturliga är de facto mer naturligt, sant, och äkta än det naturliga, då det övernaturliga är av evig natur, medan det naturliga är av temporär natur…

Gilla

Kan du inte länka till dina källor så vi bara behöver ”trycka” fram dem. Hur många orkar att skriva av en lång länkadress – inte jag då, jag vet att de kan presenteras på ett lättare sätt för dina läsare….

Gilla

Skriva av en lång länkadress?

Gilla

Kan du inte länka till dina källor så vi bara behöver ”trycka” fram dem. Hur många orkar att skriva av en lång länkadress – inte jag då, jag vet att de kan presenteras på ett lättare sätt för dina läsare….

Gilla

S-blixten: Det får du ju tycka om du vill. Men det motsäger inte det jag skrev. Som du själv skrev för några inlägg sedan så är din gud (Hare Krishna?) i en annan dimension bortom våran mätförmåga. Det innebär att vi aldrig kommer få veta om gud existerar eller inte. Om vi ändå ska spekulera om detta väsen så det inte vetenskap utan teologi. Ett mer sekulärt exempel är paralella universum. Enligt en del forksare så borde det finnas andra universum med andra naturlagar. Men som det är idag så finns det inte ens en teoretisk möjlighet att mäta detta. Då har fysiken (naturvetenskapen) övergått till att bli filosofi.

Gilla

Gud är ett axiom, den Högste MÅSTE existera!Vem annars skulle vara Orsaken/Ursprunget till vårt materiella universum…?

Gilla

Det verkar som om ett av mina inlägg har försvunnit, så här kommer det igen.En bit frågade jag om hur mycket fysik du läst. Metafysik är INTE fysik så dit svar är bara nonsens. Så jag frågar igen: Hur mycket äkta fysik har du läst?Känner du till rörelsemängd? Entropi? Kan du något om den speciella och allmänna relativitetsteorin? Ett riktigt svar denna gång tack.När man besvarar en fråga med att gud gjorde det så ger det ingen information alls. Det är bara ett svar för att komma undan. Ett axiom är något som inte behöver bevisas, men jag ser ingen anledning till att se Gud som ett axiom.

Gilla

Fysik är vetenskapen om materiens och energins olika former och omvandlingar, medan metafysik är vetenskapen om verklighetens grundläggande natur, tillvarons väsen och yttersta grunder.Metafysiken är själva grunden för fysiken!Metafysik är alltså de facto äkta och sann fysik!Hur mycket jag läst om den världsliga fysiken?Gick 4-årig teknisk på gymnasiet, så det blev en del…

Gilla

Tack för att du svarade, då vet jag lite i alla fall. Läste ni någonting om den vetenskapliga metoden på tekniska? För det känns som om det fattas en hel del kunskap om vad en teori och vad en metod är. Även stora delar om hur vetenskapen fungerar.Jag undrar verkligen hur du kan ha så konstiga teorier om geocentrisk världsbild, att jorden är ihålig osv när du ändå har läst teknik på gymnasiet.Jag skulle inte säga att metafysik är grunden för fysik. Metafysik är filosofi, det är frågor som inte kan besvaras eller är subjektiva. Fysik har svar och kan kontrolleras, fysiken beter sig likadant för alla åskådare med samma svar varje gång. (Kvantfysik är lite annorlunda men jag tycker inte det behöver tas upp nu) Dock kan det hända att man har en metafysisk fråga som sedan besvaras av fysiken. Detta gör dock inte att metafysik är fysik.

Gilla

Är kvantfysik metafysik?

Gilla

Tack för att du svarade, då vet jag lite i alla fall. Läste ni någonting om den vetenskapliga metoden på tekniska? För det känns som om det fattas en hel del kunskap om vad en teori och vad en metod är. Även stora delar om hur vetenskapen fungerar.Jag undrar verkligen hur du kan ha så konstiga teorier om geocentrisk världsbild, att jorden är ihålig osv när du ändå har läst teknik på gymnasiet.Jag skulle inte säga att metafysik är grunden för fysik. Metafysik är filosofi, det är frågor som inte kan besvaras eller är subjektiva. Fysik har svar och kan kontrolleras, fysiken beter sig likadant för alla åskådare med samma svar varje gång. (Kvantfysik är lite annorlunda men jag tycker inte det behöver tas upp nu) Dock kan det hända att man har en metafysisk fråga som sedan besvaras av fysiken. Detta gör dock inte att metafysik är fysik.

Gilla

S-blixten:Så tyckte man på medeltiden också. Men det var innan vetenskapen bröt sig ur religionen. Religioner handlar om TRO, vetenskap handlar om att söka KUNSKAP. Det är en jäkla skillnad. Eftersom vi inte kan bevisa guds existens så är det inte vetenskap, utan det blir en trosuppfattning. Sen att du ändå hävdar att gud måste eller borde existera ändrar inte på detta förhållande! För att sammanfatta det kort. Naturvetenskapen försöker förklara HUR naturen fungera, men inte VARFÖR. Religioner som påstås kunna förklara varför naturen är som den är är ändå inte naturvetenskap eftersom det ligger bortom våra mätförmågor. Alltså handlar det om tro.

Gilla

Och man visste tydligen mer på medeltiden än nu…Åtminstone visste man att det var Solen som snurrade runt Jorden, och inte tvärtom…På samma sätt är i så fall även vetenskap bara trosuppfattningar…Ingen har kunnat bevisa evolutionsteorins blinda tro, att Människan skulle ha flummat fram från de osaliga apdjuren…Ingen har kunnat bevisa Big Bang-teorins blinda tro, att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…Ingen har kunnat bevisa den blinda tron på heliocentrismen, att Jorden skulle snurra runt Solen…Ingen har kunnat bevisa att Jordens inre skulle bestå av en solid het järnkärna…Bara TRO, TRO, TRO, TRO…(Är det inte viktigare att veta *varför* än *hur*?)

Gilla

Fyra år på gymnasial nivå är ingenting i dessa sammanhang. Innan du uttalar dig så självsäkert borde du läst några universitetskurser.Men som sagt. Vetenskapen ställer villkor för teorier. Menar du att den andliga vetenskapen inte gör det?

Gilla

Den andliga vetenskapen är inte teorier, det är fakta!Absolut Sanning!

Gilla

Nej, kvantfysik är inte metafysik. Det jag menade är att mätningar blir olika för varje gång man kollar i kvantfysiska fenomen.biff_boffo föklarade perfekt här över vad som är skillnaden mellan tro och vetenskap.Men kan du förklara hur du kan tro på att solen snurrar runt jorden när du faktiskt läst teknisk på gymnasiet?Varför tror du inte på att det finns en järnkärna i mitten av jorden? Jag måste verkligen fråga, vet du vad den vetenskapliga metoden innebär?Fysiken är inte ute efter att förklara varför utan hur. Det är lättare att bygga någonting om vi vet hur balkar beter sig än varför.

Gilla

Bevis används bara inom juridiken och matematiken. Inom naturvetenskapen jobbar man efter förklaringsmodeller, och så länge dessa förklaringsmodeller kan förklara verkligheten så arbetar man utifrån dom. Men man försöker dock göra experiment för att se om teorierna håller. Det finns ett intressant ordspråk för det här. ”If it walks like a duk and quacks it must be a duk”. Samma resonomang gäller även här. Även om vi inte kan resa tillbaka 100miljoner tillbaka i tiden så kan vi ändå via fossila fynd och geologiska studier bilda oss en uppfattning om hur det kan ha sett ut på jorden. Det fel du gör är att du försöker anpassa verkligheten efter din religösa karta (vedaskrifterna) vilket får dig att dra helt absurda slutsatser. Om du ska förkasta heliocentrismen så måste du även förkasta större delen av fysiken och astronomin! Du kommer även få enorma logiska problem som du måste ge en vettig förklaring till (och nej, vedaskrifterna duger inte). Och varför duger inte heliocentrismen? Är det för att den krockar med dina religösa tro?”(Är det inte viktigare att veta *varför* än *hur*?)”Nej det tycker jag inte. Jag klarar mig ganska bra utan att veta varför inget kan färdas snabbare än ljuset. Men problemet med religioner är de alla har sin olika förklaring till varför världen är som den är och ingen av dessa är mätbara. För varför skulle din religions skapelseberättelse vara mer korrekt än bibelns eller asatrons?

Gilla

”We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance.”- Fred Hoyle”There is no planetary observation by which we on earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun.”- Galileo, citerad i ”The birth of a new Physics”, av Bernard Cohen.”Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: ”The sun is at rest and the earth moves”, or ”The sun moves and the earth is at rest”, would simply mean two different conventions concerning two different CS.”- Albert Einstein”Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another.”- Ernst Mach

Gilla

Bevis används bara inom juridiken och matematiken. Inom naturvetenskapen jobbar man efter förklaringsmodeller, och så länge dessa förklaringsmodeller kan förklara verkligheten så arbetar man utifrån dom. Men man försöker dock göra experiment för att se om teorierna håller. Det finns ett intressant ordspråk för det här. ”If it walks like a duk and quacks it must be a duk”. Samma resonomang gäller även här. Även om vi inte kan resa tillbaka 100miljoner tillbaka i tiden så kan vi ändå via fossila fynd och geologiska studier bilda oss en uppfattning om hur det kan ha sett ut på jorden. Det fel du gör är att du försöker anpassa verkligheten efter din religösa karta (vedaskrifterna) vilket får dig att dra helt absurda slutsatser. Om du ska förkasta heliocentrismen så måste du även förkasta större delen av fysiken och astronomin! Du kommer även få enorma logiska problem som du måste ge en vettig förklaring till (och nej, vedaskrifterna duger inte). Och varför duger inte heliocentrismen? Är det för att den krockar med dina religösa tro?”(Är det inte viktigare att veta *varför* än *hur*?)”Nej det tycker jag inte. Jag klarar mig ganska bra utan att veta varför inget kan färdas snabbare än ljuset. Men problemet med religioner är de alla har sin olika förklaring till varför världen är som den är och ingen av dessa är mätbara. För varför skulle din religions skapelseberättelse vara mer korrekt än bibelns eller asatrons?

Gilla

Hej snilleblixten.Citaten från Hoyle, Einstein osv behandlar koordinatsystem och hur man betraktar saker och ting (”allt är relativt”), inte hur de fysiska lagarna fungerar och hur det är LÄMPLIGAST att förklara astronomiska objekts förhållanden till varandra. Och eftersom citaten dessutom säger att det gör detsamma vilket synsätt man använder, är de ju inte mer ”bevis” för att jorden är i mitten, än solen, eller vad som helst?man kan förstås alltid betrakta saker och ting som att man själv är ett stillastående centrum, i sitt eget liv. Det blir ett besvärligt koordinatsystem, men (med tanke på dina citat) lika gångbart…

Gilla

Hej Jofa!Egentligen är det bara Gud som är i Centrum, i ordets rätta bemärkelse, och allt rör sig runt Honom!

Gilla

”Egentligen är det bara Gud som är i Centrum, i ordets rätta bemärkelse, och allt rör sig runt Honom!”OK? Men nu undviker du ju frågan, varför du använder citat som inte stödjer geocentrismen mer än heliocentrismen.

Gilla

Citaten påvisar att man inte alls kan räkna ut geocentrismen…Vetenskapliga bevis för den geocentriska modellen:Här följer 4 stycken nedtystade vetenskapliga experiment som definitivt bevisar geocentrismen, experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzk

Gilla

Hur många av de citerade tror du själva var geocentriker?Galileo kanske inte kunde observera något som stödde heliocentrismen, men alltsedan artonhundratalet någon gång har man kunnat jämföra stjärnors position observerad från olika delar av Jordens bana runt Solen. Lägg därtill de väl inarbetade FYSISKA LAGARNA och det faktum att man kunnat skicka iväg interplanetariska sonder i banor i femtio år eller så, och det blir ganska tydligt att det inte är särskilt aktuellt att kasta kull bilden av Solen i centrum av vårt solsystem just nu (vilket väl inte är ”sann” heliocentrism, för den handlar väl om att Solen skulle vara i mitten av hela Universum, och det är förstås en helt annan fråga).De övrigas citaten handlar om referenssystem. Hur saker ter sig i förhållande till varandra. Inget annat.(Angående de ”nedtystade experimenten” – det där är ju bara dumt, och högst oinformerat. Det räcker väl med att se den där Bowdens helt felaktiga beskrivning av Michelson-Morley-experimentet för att inse att han inte förstår vad han pratar om. )

Gilla

”MAN ANTAR att universum trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, och MAN ANTAR att Liv har uppstått från livlösa kemikalier…förutom att man totalt negligerar kausaliteten, som ju annars är vetenskapens adelsmärke!”Big Bang är en lika stor gissning som någonting annat. Ändå tycker jag den teorin äger sin rimlighet. Med tanke på att levande biologisk massa expanderar och imploderar så är väl en explosion som i alla fall det biologiska byggandet en lika bra början som något annat.Problemet är ju att frågan är fel ställd. Eller rättare sagt att alldeles för få stannar vid det svaret. Som bara besvarar en av tre delar på frågan om livet – den biologiska. Ok, Big Bang må ha hänt, men vad fanns innan? Var kom molekylerna ifrån. Och var kom livskraften ifrån, som fick molekylerna att börja agera intelligent och i ett utvecklingssyfte? De som nöjer sig med att då upprepa ”Big Bang” anser jag lever kvar på 1800-talet. Då tror de väl att Frankenstein också var en sann historia – ett blixtnedslag – så började den döda materian leva. Det är lite roligt att just Big Bang -anhängarna anklagar dig för 1800-tals-idéer när det är de som lever kvar där i tanken…Skilladen mellan dig och mig är att du har en teori som du förfäktar lika starkt tillbaks. Då kan jag tänka så här – båda ”lägren” vet lika lite som jag – dvs. ingen av oss har varit med på den tiden så ingen av oss vet. Varför tror Snillet att han vet? Likadant som varför tror Big Bang -anhängarna att de vet?Jag ser fortfarande mänskligheten som ett svamp-fält. Ett tankeexperiment:Låt oss låtsas för ett ögonblick tänka oss in i de ”riktiga” svamparnas liv och livsvillkor. De är inte medvetna om oss människor. Vissa svampar blir krossade under människorfötter. Vissa äts upp. Vissa får stå tills de blir gamla och ruttnar bort. Tänk om… tänk om vi… rent medvetandemässigt faktiskt är svampar relativt sätt till ett annat gäng. Som inte ser oss som något annat än svampar och därför äter oss och dränker oss i tsunamis och krossar oss i jordbävningar, etc etc. Och vi tänker på ”det” där ”ödet” som att något är vårt eget fel, eller det finns nån karma? Jag tror faktiskt att en individuell människa har lika lite ”karma” som en individuell fruktkropp på ett mycel, alltså en enskild champignon. Och den ”Gud” som låter vissa lida är lika ”ond” som den människa som råkar trampa på en svamp. Varken mer eller mindre.Och sen tror jag att allting är samexisterande och att varje del är medveten om något, men ingen om allt. Och att det är det som för allting framåt. Jag har svårt att se en enskild i det här systemet. Däremot en organism. Och det enda sättet att kommunicera med den organismen är att kommunicera inåt, och utåt, med varandra, men även med djuren, vattnet, stenarna. Det finns däremot inte en enskild separat gud som man kan kommunicera med. Det finns det goda i människan, i sig själv och andra, och i djuren och naturen, som man kan försöka kommunciera med också. Men det finns ingen separat entitet någonstans på något plan som det går att kommunicera med.Se där – MissEss teori på ett bräde. Jag tar mer än gärna emot frågor på det.

Gilla

”Var kom livskraften ifrån, som fick molekylerna att börja agera intelligent och i ett utvecklingssyfte?”Mycket intelligent frågeställning av dig!

Gilla

Lika intressant att följa denna tråden som dina andra. I denna är du v_ä_l_d_i_g_t dogmatisk. Jag undrar varför…Hur kan du säga att Gud inte är tro utan sanning? Du baserar ju det som jag förstår på en mix av äldre skrifter (skrivna av människor, som visste lika lite som du och jag) och på egna upplevelser antar jag. Men att dina egna inre upplevelser stämmer med de som skrev Vedaskrifterna är inte så konstigt – människan har inte förändrats så mycket under den tiden. De visste lika lite då som vi vet nu. De gissade precis lika mycket som vi gör nu. Jag förstår inte varför du tror på de gamla ”kloka” mer än du tror på nutida ”kloka män och kvinnor”. Att de skriver om Vishnu och levde för massa år sen och dessutom beskriver saker om hur det är att vara människa – och du sen lever nu och känner igen dig i deras beskrivningar… innebär väl inte automatiskt att du måste köpa Vishnu-grejen också? Eller att den är rätt? Det är ju sagor… som människor hittar på för att försöka förstå. På den tiden hittade de på sagor som stämde med den tiden de levde i då – med konungar och herdar och flöjter… Idag hittar vi på sagor som stämmer med den tiden vi lever i i dag – med vetenskapsmän och aliens och laboratorium.I en korsbefruktning av mänskligt vardagsliv och inre liv och tidens gång och historiska berättelser har vi ju tex nu fått filmerna Matrix och den här senaste med blå människor som jag glömt vad den heter (gick i 3D).Den beskriver ju ganska väl det som du beskrev ovan – att Vishnu ligger i en annan dimension och sover, medan vi bara existerar i hans drömvärld.Men det bevisar ju inte att det finns en sådan verklighet! Det bevisar bara att vi människor tänkte ganska likadant för flera tusen år sen, som vi gör idag, och det grundar vi egentligen enbart på vår egen lilla futtiga värld med det vi vet – och det vi vet är att VI sover. Och drömmer. Det behöver ju inte betyda att det finns en gud över oss. Som drömmer. Och det behöver verkligen inte betyda att vi är hans drömvarelser! Det är en kul idé dock, och det blir roliga sagor och filmer av det.(Citat från dig Snillet: ”Den här materiella världen är alltså Guds drömvärld, vilket innebär att vår s.k. verklighet här och allt vi upplever här, pågår i Guds dröm, varför man kan säga att den materiella världen är en drömvärld…Därför måste vi VAKNA…precis som en av Jehovas skrifter heter…”)Ett) Hur kan en drömperson ”vakna”? Den ”lever” ju bara i drömmen? Jag hoppas verkligen ingen av mina drömfigurer hoppar ut här i den materiella världen, det skulle bli skitjobbigt! Men det har hittills aldrig hänt, och jag har inte hört om något sådant, så därför nöjer jag mig med att lita på att drömpersoner inte kan ”vakna”. Undrar varför inte du drar samma slutsats?Två)… att du så självsäkert deklarerar att det är en sanning… det har jag svårt att se. Det som självklart är en sanning är att _livet_ inte går att förklara med enbart vetenskapliga termer. Det visste Einstein, det visste vet du och jag. ATt hålla på och slå vetenskapsargument och sånt i huvet under en sån diskussion är ju bara korkat. Det är ju en hönan och ägget-diskussion. Man kan inte förklara att hönan finns genom att säga att det beror på att ägget fanns. Så där håller jag med dig. Den som säger att Big Bangteorin ger svar på något som helst om livet eller skapelsen, eller ens vilar i tron att den är ”sann” är ju lite ute och cyklar. Det är en modell som känns bra att leva i tycker jag. Solen där. Vi här. De andra planeterna där. Också några andra galaxer utanför det. Det stämmer med det jag ser på himlen. Och att det fanns en start nånstans och att universum växer precis som jag och allt annat levande runt mig gör – ja, det känns också bra. Däremot varken tror eller tror jag inte att det är ”sant”. Men så länge inget bättre kommer upp känns det bra att dela den modellen med andra. Det förklarar vår fysiska plats i universum och det känns tryggt. Den andliga …. ja, där blir det svårare. Där är man hänvisad till diskussioner med andra, andra människors tankar och idéer. Och vi får aldrig veta ”svaret”. Precis som vi aldrig får veta svaret på vår fysiska tillvaro. Så även om vetenskapen gör framsteg så kan den aldrig hjälpa oss att VETA hur livet uppstod. Sorry.Men vetenskapen är en bra service – det känns bra att de kommer upp med idéer baserade på observationer av vår närmaste omgivning som känns någotsånär substansiella. Om vi alla delar den modellen, blir det lättare att prata med varandra. Tills vi hittar en bättre att enas om. Men det är bra om folk blev lite mer medvetna om att det bara är modeller och inga sanningar…Jag tror på att vi HAR hittat planeter. Jag tror på att vi HAR snurrat runt lite i ”rymden”. (Jag är däremot inte helt säker på att vi satt våra fötter på månen – varför har vi i så fall inte varit där på sextio år igen?)

Gilla

Veda-skrifterna är inga sagor, de nedtecknades av individer som var skyhögt mer utvecklade än vad vi är, dessutom så är de tidlösa, dvs eviga!Precis som man kan ”vakna upp” mitt inne i en dröm man har på natten, och förstå att man bara drömmer, så kan man även göra det här i det ”verkliga livet”…Bara fråga om två olika sorts drömmar, nattdrömmar och dagdrömmar…

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: