Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

BEATLES – NOSTALGI: Vackraste Beatles-låten alla kategorier: ”Across the Universe”, 1968 version

Posted on: 2 april, 2011


 

THE BEATLES – ACROSS THE UNIVERSE

FINNS DET NÅGON VACKRARE BEATLES-LÅT?

 

 

 

Jaya Gurudeva = Ärad vare den andlige läromästaren

Om = Aum = Helig mystisk stavelse, ljudvibration. Hela kosmos uppkom av den resonans som följde på att ”Aum” uttalades av herren Brahma, vår skapargud.

 

GEORGE HARRISON, SHYAMASUNDARA DASA, MUKUNDA GOSWAMI

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

58 svar till "BEATLES – NOSTALGI: Vackraste Beatles-låten alla kategorier: ”Across the Universe”, 1968 version"

tror varken på karma eller reinkarnation

Gilla

Din tro i detta sammanhang spelar ingen som helst roll…karmalagen och kroppsbyten verkar även på dig…verkar på ALLA själar här i den materiella världen…

Gilla

Nix där har du fel…det är inte enligt min tro och eftersom jag inte delar din tro så har den ingen betydelse för mig och ingen verkan på mig så det är din tro som inte har någon betydelse här…

Gilla

Låt oss ponera att du inte tror på att gravitationen har någon verkan på dig, skulle det då innebära att den inte har det, bara för att den inte var enligt din tro?

Gilla

Vill du gifta dig med mig? Du är så vacker!!!!

Gilla

Vänta bara 40 år till… :)Eller syftar du på själens skönhet?

Gilla

Vill du gifta dig med mig? Du är så vacker!!!!

Gilla

Appropå Beatles så kommer här en del från deras låt ”Imagine”.”Imagine there’s no countriesIt isn’t hard to doNothing to kill or die forAnd no religion tooImagine all the peopleLiving life in peace… ”

Gilla

Man kan bara leva i fred och lycka, om man har frid i hjärtat, och frid i hjärtat kan man inte ha utan att ha transcenderat den materiella världens dualism…

Gilla

– = Korrektion = -Nu skrev jag att Imagine var en Beatles låt, men ska man vara ärlig så är det en låt av John Lennon.

Gilla

Vad tycker du om hans låt ”Instant Karma”?

Gilla

Jodå, ”Across the universe” är en av deras bästa låtar och det är egentligen svårt att utse en bästa-låt med Beatles eftersom de gjort så många bra låtar. Själv är väldigt svag för ”In my life”.

Gilla

”Låt oss ponera att du inte tror på att gravitationen har någon verkan på dig, skulle det då innebära att den inte har det, bara för att den inte var enligt din tro?”Du tror ju på karma och reinkarnation, jag ser ingen skillnad.

Gilla

Helt rätt, det är ingen skillnad!Både gravitation, karma och reinkarnation, är lagar här i den materiella världen, och verkar på oss, oavsett om vi tror på dem eller inte!

Gilla

Seriously: det är väl viss skillnad mellan:- skälen att tro på karma och reinkarnationOch- skälen att ”tro” på gravitation.

Gilla

Why?

Gilla

Du missuppfattade mig, jag ser ingen skillnad i att förneka gravitation och tro på karma och reinkarnation. Båda är lika vansinnigt.

Gilla

Alla dessa; gravitation, karma och reinkarnation, är lagar här i den materiella världen!

Gilla

”Why?”Måste du ens fråga?Släpp en kaffe kopp. Se den falla och krossas mot golvet. Visa nu något lika enkelt och påtagligt tecken för karma/reincarnation.

Gilla

Karma = Gör du gott, får du gott, gör du ont, får du ont!Reinkarnation = Byte av våra skal…vi byter de facto alla kroppens celler i genomsnitt vart 7:e år, så i praktiken reinkarnerar vi redan här i detta liv…

Gilla

Enligt dig.Enligt min tro är det bara gravitation som är en lag av dom där tre.

Gilla

Karma = Gör gott och du får gott, gör ont och du får ont!Reinkarnation = Vi byter ju redan i detta liv kropp, i.o.m. att alla våra kroppsceller byts vart 7:e år…

Gilla

Tack för The Beatless 😉

Gilla

Vassego…

Gilla

>>Karma = Gör du gott, får du gott, gör du ont, får du ont!Reinkarnation = Byte av våra skal…vi byter de facto alla kroppens celler i genomsnitt vart 7:e år, så i praktiken reinkarnerar vi redan här i detta liv…Du beskriver det du och andra tror på. Ingenting the common man kan observera i sin vardag. Som att varje sekund dras mot marken. Försök igen. BTW: att alla celler i kroppen byts ut är en myt.

Gilla

fast med 1 s 😉

Gilla

Fortfarande inte övertalad…

Gilla

Vad har gravitationen med min tro att göra.Min religion har alltså ingen betydelse enligt dig och det är bara din religion som stämmer…Snacka om att påtvinga någon annan sin religion…nä du snillet lille det är nog bäst att du håller dig till ditt ich jag till mitt för ettsådant påstående kommer du inte långt med.Vi tror på olika religioner och där stannar det.tänker inte diskutera detta mer med dig.

Gilla

Återigen, låt oss ponera att du inte tror på att gravitationen har någon verkan på dig, skulle det då innebära att den inte har det, bara för att den inte har det enligt din tro?

Gilla

Nämen snillet titta vad jag hittade i din spellista….http://www.youtube.com/watch?v=6eJWMnjSy3c

Gilla

Min spellista?Vad menar du?

Gilla

Karma = Gör du gott, får du gott, gör du ont, får du ont!Reinkarnation = Byte av våra skal…vi byter de facto alla kroppens celler i genomsnitt vart 7:e år, så i praktiken reinkarnerar vi redan här i detta liv…nix,nix och åter nix….karma=ödereinkarnation=återfödelse, själavandring, transmigration, metempsykosbyter celler vart 7.e år …nix,nix och nix

Gilla

Karma = Öde, helt korrekt!Även gudarna är underkastade ödet!Våra öden står skrivna i stjärnorna!

Gilla

Låt oss ponera lite till snilleblixt, säg att du skulle tro på tomten helt plötsligt, för att du läst det i många sagoböcker. Blir det sant då?

Gilla

Tomtar finns…men att jag skulle följa deras Ord?Nej…

Gilla

>>Återigen, låt oss ponera att du inte tror på att gravitationen har någon verkan på dig, skulle det då innebära att den inte har det, bara för att den inte har det enligt din tro?Igen: det finns inga raka påtagliga fysiska bevis för karma/reincarnation. Gravitationen kan kännas, påvisas, observeras principally varje sekund av varje dag. Så, även om karma/reincarnation är sann. Så är grunden för att tro på det mycket annorlunda än grunden för att tro på gravitation.

Gilla

Karma är en subtil morallag, och reinkarnation är fråga om helkroppstransplantation!

Gilla

Ja du snillet samma humbug två gånger,du kan då aldrig ge ett riktigt svar ..-karma och reinkarnation, är lagar här i den materiella världen!du vet då inte vad du snackar om….

Gilla

Ja, karma och reinkarnation är lagar här i den materiella världen!

Gilla

Vadå, tror du på tomtar också? Finns det någonting du inte tror på?

Gilla

Allt finns!

Gilla

>>Karma är en subtil morallag, och reinkarnation är fråga om helkroppstransplantation!Says you. Och så säger en del. Nämligen de som tror på det. Givetvis. Fortfarande inget direct tecken på att det är sanning. I vardagen. Som att allt man tappar faller mot marken. Som att man inte svävar. Därför är det mer självklart att ‘tro’ på gravitationen.

Gilla

-Ja, karma och reinkarnation är lagar här i den materiella världen!nix….här får jag hålla med cachekillen….Din värdefulla karma har ingen som helst märkbar effekt se bara på sådana som Ted Bundy,Andrei Chikatilo,Jeffrey Dahmer och Jack the ripper och du snackar om att karma är lagar här i den materilla världen.Här får du en länk till så kan du läsa om vad dessa personer har gjort..http://home.swipnet.se/~w-26168/page2.html

Gilla

Karmalagen säger att all deras vidriga karma kommer att komma tillbaka på dem själva i deras framtida liv!Karma = Lag

Gilla

Frågan är om inte Bowies version av Across the Universe är bättre – http://www.youtube.com/watch?v=DvfHO8-w6CY

Gilla

Då har vi olika smak!

Gilla

-Karma=lagJa du är allt för rolig du snillet men fortsätt du att tro på det så ägnar jag mig åt något helt annat….

Gilla

Bibeln:”Som man sår får man skörda” = Karmalagen!

Gilla

NIx…finns inget i bibeln som erkänner karma lagen bara din fantasi…

Gilla

-Karmalagen säger att all deras vidriga karma kommer att komma tillbaka på dem själva i deras framtida liv!så låt oss ta ett exempel då så som Pee-Wee Gaskins som erkände äver 200 mord,han blev avrättad men om karman skall gälla för honom så skall han bli mördad 200 gånger i sina nästa 200 liv…karmanslag blir då 200 gånger till eftersom han blev avrättad så gäller inte det livet..eller så kan vi ju ta Zodiac killer som aldrig har åkt fast…var är karman där då?kommer i nästa liv säger du,vad är det för rättvisa för han kommer inte komma ihåg vad han har gjort i sitt nästa liv…

Gilla

Kommer ihåg eller kommer inte ihåg?Vad spelar det för roll…?

Gilla

-Bibeln:”Som man sår får man skörda” = KarmalagenFörmaningar. Återblick på brevets huvudtanke. Slutönskan.1 Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.2 Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.3 Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.4 Må var och en pröva sina egna gärningar; han skall då tillmäta sig berömmelse allenast efter vad han själv är, och icke efter vad andra äro.5 Ty var och en har sin egen börda att bära.6 Den som får undervisning i ordet, han låte den som undervisar honom få del med sig i allt gott.7 Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.8 Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.9 Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.10 Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.11 Sen här med vilka stora bokstäver jag egenhändigt skriver till eder!12 Alla de som eftersträva ett gott anseende här i köttet, de vilja nödga eder till omskärelse, detta allenast för att de själva skola undgå att bliva förföljda för Kristi kors’ skull.13 Ty icke ens dessa omskurna själva hålla lagen. Nej, det är för att kunna berömma sig av edert kött som de vilja att I skolen låta omskära eder.14 Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.15 Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.16 Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.17 Må nu ingen härefter vålla mig oro; ty jag bär Jesu märken på min kropp.18 Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande, mina bröder. Amen.Galaterbrevet är ett av de viktigaste Paulusbreven. Brevet består av tre avdelningar. Först försvarar han sin apostoliska värdighet. Därefter övergår han till läran om rättfärdiggörelsen genom tron utan lagens gärningar, och han bevisar denna läras sanning med citat ur G.T.Jämte romarbrevet, som egentligen är en utveckling av detta brev, är Galaterbrevet det huvudsakliga stödet för protestantismens grundlära om den rättfärdiggörande tron. Snilleblixten—-Kristendomen har jag ingen vidare koll på…Det kan jag verkligen hålla med om,sitta och rycka ordspråk ur bibeln är då att greppa efter halmstrån men förstår man inte bättre så….Du kanske inte förstår att din kära karmalag existerar inte inom kristendomenoch nästa gång så kan du ju läsa hela stycket.

Gilla

-Kommer ihåg eller kommer inte ihåg?Vad spelar det för roll…?skall det vara din karma lag så måste han ju veta varför han blir mördad annars har ju karma inget med det att göra.Det är dina egna ord..men jag kanske kan lösa den gåtan åt dig…han kanske får se allt han har gjort i sitt nuvarnade och dåvarande liv i dödsögonblicket..

Gilla

I vårt undermedvetna är vi fullt medvetna om vad vi gjort!

Gilla

du är för rolig du….men du har ju inte tänkt på att alla mördare kräver en ny mördare och i slut ändan kommer det ju bara att finnas mördare kvar..200+200+200+200 och sen kan vi räkna med att alla mördare kanske mördar fler än 1 gång och då blir det ännu mera…Snacka om en trasig karmalag….den är ju rena skämtet….

Gilla

Krävs inga nya mördare om man förlåter varann och går vidare…

Gilla

Ursäkta,så du menar att om en mördare säger förlåt så är allt ok.Det går verkligen inte ihop snillet för då kan han be om förlåtelse för varje mord han gör och göra om det hela tiden för då är det ok…Det här blir ju bara värre och värre

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: