Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

SEX FJÄTTRAR OSS KVAR VID NYA DÖDSDÖMDA MATERIELLA KROPPAR !!!

Posted on: 16 juni, 2010


.
SEX BINDER OSS – GUD BEFRIAR OSS !!!

NYA DÖDSDÖMDA KROPPAR, ELLER EVIGT LIV ???

 

Så länge vi sätter mer vikt vid sex än Gud, så tvingas vi att återfödas in i nya dödsdömda materiella köttkostymer, i liv efter liv efter liv, här i denna mörka Gudsförgätna materiella värld, Guds baksida.

Har vi fattat galoppen, att det endast är Gud som kan skänka oss den verklig bestående lycka, så återvänder vi tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds framsida, efter att vi kilat vidare från våra jordiska skal.

Vill man hävda att meningen med livet är sex och att sprida vidare sina gener, dyker genast ett stort problem upp:

 

Varför skulle Människan i så fall ha evolverat fram från bakterien (sjukt ologisk teori), då den är oslagbart bäst på att föröka sig? En enda bakterie kan föröka sig till flera miljoner på bara några timmar!

http://islamguiden.com/tror.shtml
http://islamguiden.com/evolutionsteori1.shtml
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

 

Vad skulle ha fått bakterien att överhuvudtaget börja flumma fram till Människan, stegvis via andra livsformer, som den sjukt förnuftsvidriga evolutionssagan går ut på?

Bakterier är inte i färd till att evolvera till flercelliga organismer idag, inga övergångsformer finns, så varför skulle den nånsin ha gjort det tidigare i historien?

Evolutionsteorin är ju helt beroende av att bakterien förr hade magiska förmågor!

Snacka om SJUKT OLOGISKT !!!

 

Givetvis har människor, djur, växter och bakterier hängt med sedan skapelsens begynnelse, då vi alla skapades av vår gemensamma Urfader, vår evige Intellligente Skapare!

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år = Människa

 

______

 

HUR KUNDE EVOLUTIONEN ”VETA”?

.

1. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa och dona fram två sorters könsorgan, till Mannen och Kvinnan, som dessutom perfekt gängar ihop?

2. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till spermier som dessutom programmerats och kodats (vem gjorde det?) med alla superavancerade DNA-koder?

3. Hur kunde evolutionen ”veta” att det är bättre att ögonen sitter ovanför munnen och näsan och inte tvärtom?

4. Hur kunde evolutionen ”veta” att det är bra med symmetri och dubbla uppsättningar; två armar, två ben, två ögon, två öron, två näsborrar, osv?

5. Hur kunde evolutionen ”veta” hur att dra alla vener, blodådror, nervtrådar osv genom kroppen?

6. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till ett par kvinnobröst som sitter där de ska, och att mjölken rinner till när barn föds?

7. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till ägglossning för kvinnan varje månad?

.

Sexualorganen kan bara ha fixats till av någon med Super-IQ (vår Allsmäktige Skapare), klappat och klart från scratch (annars ingen fortplantning), inte av någon herrelös IQ-befriad blind impotent ”evolution”…

 

HÖG TID ATT SKROTA EVOLUTIONSTEORIN !!!

.

TILL DISKUSSION:

.

Vad är meningen med livet?

SEX eller GUD?

Att nu när vi har förärats den högt stående mänskliga livsformen, som har förmågan och medlen att befria oss från återfödelsens kretslopp, genom att vända oss till Gud, spoliera detta genom att sätta sex före Gud, måste ju vara höjden av galenskap!

.
N
ya dödsdömda materiella kroppar, eller evigt liv?

Vad väljer ni, kära älskade vänner?

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

96 svar till "SEX FJÄTTRAR OSS KVAR VID NYA DÖDSDÖMDA MATERIELLA KROPPAR !!!"

Hahaha vad du är rolig 🙂

Gilla

Vari ligger det roliga?

Gilla

Genomtänkt att sätta luft och matkanalen tillsammans.

Gilla

Han gjorde det bl.a. av design-ekonomiska orsaker, precis som med mannens bröstvårtor…Dessutom, vad för kropp vi än återföds till och dess designkonstruktion, så beror det på vår karma…Den helt igenom perfekta designen kan endast förekomma i den eviga absoluta andliga karmafria världen…

Gilla

Du förstår ju inte ens evolutionen.Varför har vi en svanskota? Varför har vi en trasig C-vitamingen? Varför finns det så många olika varianter av ögon hos olika arter? Varför har nästan alla djur samma smärt-receptor?Innan du kan falsifiera en teori så får du se till att veta vad den säger. Att sedan säga att gud skapade arter så är ett svar som säger precis ingenting.

Gilla

”SVANSKOTAN”:http://web.telia.com/~u03601124/origin/rudiment.htmhttp://www.harunyahya.com/refuted11.phphttp://www.youtube.com/watch?v=pPvMhl1PWMQ (11-15 min)Lika lite som blodapelsin har med ”blod” att göra, lika lite har ”svanskotan” med någon inbillad ”svans” att göra…Undersöker man ”svanskotan” (coccyx) förutsättningslöst finner man att den har en viktig funktion som muskelfäste för vitala inre bäckenorgan. Bland annat har man funnit ett funktionellt och ändamålsenligt samspel mellan coccyx och de muskler som vidgar kvinnans förlossningskanal och på så sätt underlättar födseln. Vidare är coccyx en fästpunkt för bäckenbotten, en kraftig muskel och senplatta med öppningar för ändtarmen, urinvägarna och de kvinnliga könsorganen.Muskulatur kring ändtarmen, musculus levator ani, sitter också förankrad vid ”svanskotan”. Därigenom lyfts anus och medverkar vid avföringsprocessen.”Svanskotan” är en viktig fästpunkt, där många nerver och muskler sammanstrålar, och kan därför inte betraktas som en isolerad bendel skild från omgivande kroppsstrukturer. Och långt från att vara en rudimentär svans med muskulatur lämpade för svansrörelser, tjänar de små muskelbanden fästade vid coccyx flera olika syften…I sällsynta fall föds barn med något som liknar en svans, men det handlar inte om en vanlig svans utan om en svansliknande bildning i korsryggstrakten, huvudsakligen bestående av fettvävnad, men utan ben eller broskstrukturer. Svansbildningen saknar dessutom praktiskt taget alla de inre strukturer som en vanlig däggdjurssvans har.Det är en missbildning besläktad med felplacerade och underutvecklade ”fingrar” och ”tår” som då och då förekommer hos nyfödda och som vanligtvis förbigås med total tystnad i massmedia. Detta visar att attraktionsvärdet ligger huvudsakligen i dess position och till mycket ringa del i dess konstitution.Här debunkas den lögnaktiga propagandan kring C-vitamin syntetiseringen:http://www.trueorigin.org/theobald1a.aspVarför olika varianter av ögon?Tack vare vår Skapares enorma konstnärsskap, givetvis!

Gilla

Om din gud nu är så jävla intelligent så borde han väl satt pungkulorna på insidan av kroppen istället!? snacka om SJUKT OLOGISK gud!

Gilla

Spermierna skulle inte klara av kroppsvärmen, så det är fullt logiskt att vår Skapare placerade pungkulorna på utsidan av kroppen!

Gilla

Ja, svaret på din rubrik är enkelt: sex.Sex utser oss inte till syndareSex startar inte heliga krigSex ger oss inte falska förhoppningar om evigt livmm

Gilla

Gud utser oss inte till syndare, det är vi själva som syndar…Gud startar inga krig, Han älskar alla sina barn!Gud håller sina löften!

Gilla

”Spermierna skulle inte klara av kroppsvärmen, så det är fullt logiskt att vår Skapare placerade pungkulorna på utsidan av kroppen!”Varför skapade han inte spermier som tål värme?

Gilla

Allting har sin orsak, fråga Honom, Han som är Allvetande!Vissa saker tål helt enkelt inte värme, bara att gilla läget…

Gilla

”Allting har sin orsak, fråga Honom, Han som är Allvetande!”Får tyvärr ingen kontakt med klåparen. Men du som står honom närakan väl fråga åt mig? Eller… just det……

Gilla

”Vissa saker tål helt enkelt inte värme, bara att gilla läget…”Alltså dålig konstruktion.

Gilla

Vi får de kroppar och konstruktioner som vi har gjort oss förtjänta av!Karma…

Gilla

Ok, mycket bra länk där överst måste jag säga. Mycket av det som stod där visste jag inte, men det är inget som motsäger evolutionen. Jag har tyvärr inte läst biologi på efter-gymnasial nivå och kan därför inte ge detaljer på allting. Trueorigins verkar enligt vad jag läste en sida av kreationister för kreationister.Ögonen kan inte ha utvecklats av olika arter vid olika tidpunkter och sedan ärvts neråt?

Gilla

I så fall är Talkorigins en sida av evolutionstroende för evolutionstroende…Ögonen har *skapats* för alla arter, oavsett tidpunkt!En IQ-befriad ”evolution” har inte förmågan att designa och konstruera ögon…

Gilla

som tidigare sagts, du måste läsa på vad evolutionsteorin egentligen säger. Ingen har sagt att evolutionen ”visste” någonting, eller att ”någon” skrev dna-koderna. Du försöker motbevisa något som inte finns, du vet inte hur evolutionen fungerar och innan du gör det kan du inte försöka påstå att evolution inte sker.Tyvärr kommer du att blunda för alla bevis som presenteras och säga att det bara är lögner och konspirationer av evolutionister som vill döda din gud och kontrollera din hjärna. På med foliehatten antar jag…

Gilla

Evolutionsteorin säger att den vördade gemensamma Urfadern för alla livsformer, skulle ha varit nån stackars föräldralös IQ-befriad slump-bakterie…go figure…Information kräver Intelligens, alltså måste någon med IQ ha skrivit DNA-koderna!

Gilla

”Vi får de kroppar och konstruktioner som vi har gjort oss förtjänta av!”Lustigt. Annars använder du ju ofta den mänskliga kroppens påstådda perfektion som ”bevis” för att den måste ha skapats av din specifika gud. Men här erkänner du att det finns saker i denna skapelse som inte är perfekt, eftersom din specifika gud valde att inte göra det perfekt. Alltså kan du inte använda det tidigare argumentet längre, då du motsäger dig själv.

Gilla

Materiella skapelser kan aldrig vara absolut perfekta!Bara det att allting materiellt påverkas av tidens tand, är ju ett bevis för det!I den materiella världen finns ingenting som är absolut perfekt!Varför?Allting degenereras med tiden, även kallat för Termodynamikens andra lag.

Gilla

”en vanlig däggdjurssvans”Vad ska det betyda? Enligt dig är ju däggdjur inte ens släkt med varandra. Så kan det gå när man kopierar text från andra propagandasajter utan att först läsa igenom vad man stjäl.

Gilla

Länken till citatet, tack!

Gilla

Länken? Du skrev det här ovan I SAMMA TRÅD. Hur vore det om du någonsin kunde läsa igenom skräpet som du klistrar in?

Gilla

”Materiella skapelser kan aldrig vara absolut perfekta!”Bra! Då får du alltså sluta använda dina argument om att gud måste ha skapat människan eftersom vi är så perfekta. Ännu ett argument som du tvingas skrota eftersom du själv motsäger det.

Gilla

Som sagt, det är endast i den andliga världen som den absoluta perfektionen finns!Här i den materiella världen så är det tekniskt sett vår skapargud Brahma (en avatar av Gud) som har skapat livsformerna, den sekundära skapelsen.

Gilla

Jag upprepar, eftersom du inte svarade på vad jag skrev:”Då får du alltså sluta använda dina argument om att gud måste ha skapat människan eftersom vi är så perfekta.”

Gilla

Ingen annan än vår Allsmäktiga Skapare kan ha givit vår skapargud Brahma intelligensen att designa och konstruera människan!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/04/manniskan-skapades-valdesignad-allas-var-intelligente-designer-gjorde-ett-hyfsat-skapligt-jobb

Gilla

Inte heller denna gång lyckades du svara på det jag faktiskt skrev. Därför upprepar jag en gång till:”Då får du alltså sluta använda dina argument om att gud måste ha skapat människan eftersom vi är så perfekta.”

Gilla

Beror på hur du definierar perfekt…Som sagt, här i den materiella världen finns ingen absolut perfektion, och har aldrig heller påstått det!

Gilla

”Om du syftar på den här länken:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/04/manniskan-skapades-valdesignad-allas-var-intelligente-designer-gjorde-ett-hyfsat-skapligt-jobb…så finns det ju en massa länkar där…vilken av dem?”Varför skulle jag syfta på den?Jag citerade en mening som DU skrev här ovan i kommentarerna till DETTA INLÄGG. Än en gång, LÄS IGENOM smörjan som du stjäl från andra sajter innan du postar det här.

Gilla

”en vanlig däggdjurssvans””Vad ska det betyda? Enligt dig är ju däggdjur inte ens släkt med varandra.”Har aldrig påstått att inte allt liv är släkt med varann!Alla livsformer har ju en och samma gemensamma Urfader, allas vår Intelligenta Skapare!Alltså är allt liv släkt med varann!

Gilla

Vad har ordet ”däggdjurssvans” för betydelse, om däggdjuren inte ens är släkt med varandra? Tänk efter innan du svarar.

Gilla

Däggdjur syftar på djur som däggar…

Gilla

Och varför skulle deras svansar ha något gemensamt drag, om de inte är släkt med varandra? Svara på frågan nu. Det är femte eller sjätte gången som du undviker den nu.

Gilla

Alla livsformer har ju en och samma gemensamma Urfader, allas vår Intelligenta Skapare!Alltså är allt liv släkt med varann!

Gilla

jag refererar endast till din rubrik:sex……naturligtvis

Gilla

Jaså…så människor som av olika anledningar inte kan idka denna fysiska aktivitet, har ingen verklig mening med livet?

Gilla

typ eventuellttyp nejom dom inte kan leva ut den drift som är en av våra absolut starkaste tillsammans med aggressionensublimering blir nog fallet då va?

Gilla

Precis, sublimering!Lusta är förvrängd Gudskärlek!Gudskärleken omvandlas nämligen till lusta när man faller ner till den gudsförgätna materiella världen…så det bästa är ju att sublimera den till Gudskärlek igen!

Gilla

”Alla livsformer har ju en och samma gemensamma Urfader, allas vår Intelligenta Skapare!Alltså är allt liv släkt med varann!”Åh, så korkad du är. Tidigare skrev du ju, vilket du nu kanske glömt, att de sällsynta människosvansarna inte är ”däggdjurssvansar”, och att detta bevisar att människor inte är släkt med däggdjur.Men samtidigt säger du att däggdjuren inte heller är släkt med varandra, och därmed kan vi konstatera att även om du hade klassat människosvansen som en ”däggdjurssvans” så hade du ÄNDÅ inte tagit detta som en fingervisning på att människor är släkt med andra däggdjur.Varför använder du argument som du själv inte tror på?Problemet är att du säger ”x är sant, därför har jag rätt” – men sen säger du också ”x är falskt, därför har jag rätt”. I slutändan vågar du inte stå för dina ”argument”, utan flyr alltid tillbaka till det gamla vanliga tramset om att du har rätt eftersom Stålmannen sa det till dig i en fantasi som du hade.Varför bemödar du dig om att låtsas argumentera, när du ändå förkastar dina egna argument?Ett annat exempel på samma misstag är när du använde det faktum att olika arter av apor är vegetarianer, som bevis för att människan ”ska vara” vegetarian. Men samtidigt menar du ju att aporna inte ens är släkt med människan. Så varför då ens prata om apornas kostvanor? Enligt dig är apor inte mer släkt med människor än vad ödlor är. Du hade lika gärna kunnat använda ödlornas kost som bevis för vad människor ”ska” äta. (Insekter, till exempel.)Du upprepar detta misstag gång på gång – du lägger fram ett väldigt svagt argument, och när det motbevisas så förkastar du det, och så återstår endast det gamla vanliga sandlådetjafset: ”jag har rätt eftersom min pappa säger det”.

Gilla

Vi får göra skillnad mellan däggdjur och däggmänniskor:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/manniskan-ar-inget-daggdjur-utan-en-dagg-manniska-djuren-tillhor-djurriket-123-solklara-belaggDetta med att vissa apor är vegetarianer, tog jag med för att de som nu ändå är evolutionstroende köttätare ska få ett argument för att människan kanske inte skapades till köttätare…vi har ju som bekant blindtarm också!Vad Gud säger väger väldigt tungt, kan inte ens jämföras med vad småpappor säger…

Gilla

Du ser alltså inte problemet i att dina ”argument” endast kan vara i närheten av relevanta om allt annat du säger är helt fel?

Gilla

Veda = Veta

Gilla

Nu har du läst fel igen. Jag frågade inte om etymologin angående detta ord. Vad jag skrev upprepar jag nedan, så får du en ny chans att svara:”Du ser alltså inte problemet i att dina ”argument” endast kan vara i närheten av relevanta om allt annat du säger är helt fel?”

Gilla

Men det ÄR ju inte fel, eftersom jag grundar mig på visdomen i Veda-skrifterna…

Gilla

Måste bara få fråga vad tror du meningen med livet är, alltså detta jordeliv?. Har funderat en hel del på de.. för många värkar de var skaffa familj och barn men vad anser du meningen med livet är!!?Tacksam för svarMvh Henrik

Gilla

Personligen anser jag att meningen med livet är att ta reda på vilka vi är innerst inne och vad vårt förhållande till Gud är, hur att återuppväcka vår slumrande kärlek till Honom och ta oss tillbaka till Hans eviga kärleksfulla umgänge i den andliga världen.Att skaffa familj och barn i all ära, men det är inte själva meningen med livet…

Gilla

Varför tror du att du kan berätta för andra människor vad meningen med deras liv är?

Gilla

Jag berättar om den absoluta meningen…

Gilla

Du svarade inte på frågan. Därför klistrar jag in den igen nedan, så får du göra ett nytt försök:”Varför tror du att du kan berätta för andra människor vad meningen med deras liv är?”

Gilla

Jag berättar om den absoluta meningen, som rör alla själar!

Gilla

Kan inte ge mig… med ditt synsätt så känner”jag” att ”jag” lätt kan se ”mig” som förmer än andra. Blir inte förkyld, blir nästan aldrig sjuk (ta i trä ta i trä) – således en ganska bra konstruktion. Menar du att ”jag” har jobbat mig ”upp” och gjort mig ”förtjänt” av detta?Då börjar jag genast ”jäsa” i mitt ”ego” – och DET leder inte till nåt gott….Då börjar man se sig som ”förmer” än andra. SÄRSKILT om jag kan börja tänka ”jaså, den sjuklingen, men – det är ju bara för hen har varit ond” – alltså. Det synsättet leder ju lätt till en brist på empati hos ”mig”. Och det vet vi ju alla var det slutar, Hitler, etc etc. Det är ju det som är farligt….Så – OM nu dina teorier stämmer – hur ska jag, moraliskt och filosofiskt ställa mig till detta att jag (hitills) har varit väldigt frisk och välförsörjd i detta liv?Vad ska jag göra med den vetskapen? UTAN att börja se ner på de som är (har varit) ondare än ”mig”…Man gillar ju inte ondska… Man vill ju… UTROTA den… Berätta – I’m curious!

Gilla

Bara för att man hitttils varit frisk och välförsörjd i detta liv, betyder ju inte att motsatsen kan komma senare i livet…dessutom så skapar vi ju hela tiden ny karma här och nu…

Gilla

Meningen med livet är att vi ska låta andra tro vad de vill och inte i eviga tider blint försöka övertyga andra om hur rätt man har och hur fel de har.R.

Gilla

Med den åsikten borde du låta även mig tro vad jag vill…att det finns såna som har rätt respektive fel…

Gilla

Fast Roger… det är ju inte någon som precis har åkt hem till dig och står och trycker ner något i halsen på dig… varför är du här… är det inte din egen fria vilja..? Jag tror så här: folk som pratar och uttrycker sina åsikter gör inget annat än precis det – pratar och uttrycker sin fria vilja. I alla fall så länge de inte binder fast mig i en stol och binder fast mina armar så att jag kan inte kan hålla för öronen. Men inte ens DÅ kan de tvinga mig till något genom tal. Jag kan även där välja att inte lyssna. Så. Du har ett val att lyssna. Definitiv här. Så.. du är här. och lyssnar. Varför är du här? Jag tycker det är en intressantare fråga.Om du väljer att lyssna och sen dessutom väljer att tolka det du får höra som att någon ”blint försöker övertyga” dig. Då är det ett val du har har gjort. Inte de som pratade. Varför väljer du att tro att nån vill dig illa eller försöker tvinga dig till något? (Den som sa’t han va’t… som man känner sig själv känner man andra…)Varför skulle de vilja det?/Vad skulle de vinna då tror du? Granska dina antaganden. Lita inte blint på dina egna antaganden… Ifrågasätt dem!Alltså:1) Varför tror du att någon blint försöker övertyga dig?2) Vad skulle de vinna på det om det nu vore sant?3) Skulle det kunna finnas någon alternativ förklaring? Till exempel att de vill hjälpa andra (och sig själva) – människorasen – till ett bättre liv?

Gilla

Snillet.Den evolutionistiska triangeln är fel. Jag har studerat det och kommit så till att det är fel. Det stämmer inte. Jag kan inte sätta fingret på exakt vad.Men om däggdjuret är en evolutionistisk art – det är svårt att ”rangordna” däggdjur i en speciell turordning, eller? Jag ser dem i af som på en ochsamma ”platå”. Då är det konstigt att människan ser så jävla lik sig ut överallt. Inte alls samma skillnad som mellan en elefant och en hund. Däremot elefanter emellan. Och hundar.. Men ändå inte riktigt. Vi är en jävligt homogen art – varför? Det finns flest bakterier (arter, variationer) (”botten på evolutionstriangeln) och färst människor (arter, variationer). Men allting säger att nånting kommer från nånting inte nånting från ingenting. Åtminstone begreppsmässigt måste människan kommit först och ”sönderfallit” ner genom djurarterna och bakterien sist. Alltså ”skapades” människan först. Jag säger inte hur och av vem, men rent evolutionistiskt är det så. Fiskarnas fenor är inte ben ”to be” det är tillbakabildade ben, från när första däggdjuret kröp ner i vattnet.(Vilket dessutom har bevisats. Alltså, vetenskapen vet att åtminstone vissa däggdjur ”kröp” tillbaks).Ni verkar veta mera och efter att jag kom på detta blev jag nyfiken. Nu vill jag ställa några frågor som spökar för mig.1) Hur kommer fåglarna in i bilden? (evolutionen/devolutionen /revolutionen/ – eller vilket begrepp man nu vill använda) Plötsligt passade de inte in i mitt system, jag fattade inte varför, men det känns som att de ”seglar” utanför systemet…. ?2) Alla andra har kunnat utvecklats parallellt. Varför inte vi och tex Lucy-stammen? Alltså, i alla andra utvecklingsled har det ledet stannat (människan har passerat hajstadiet, men lämnat ett avtryck kvar i form av hajen) Likadant med alla däggdjuren och apan. Men så fort vi börjar prata om den rent ”mänskliga avolutionen” alltså från det att vi reste oss på två ben och fram tills idag, så har alla tidigare utvecklingsstadier bara dött ut. Varför? Inga avtryck kvarlämnade. Varför? Om det hade varit så genom hela kedjan hade vi ju spankulerat omkring här mol allena idag…Svara, snälla!

Gilla

Eller… så är vi bara ett däggdjur amongst others… Elefant… hund… giraff… häst… apa… och människa… vi står alla på samma platå?Även urtidselefanterna (mammutarna) har ju dött ut. Även urtidstigrarna (sabeltandade) har ju dött ut. Precis som version 1.0 av människan (lucysarna) har dött ut och ersatts av en uppdaterad version.Skapades vi alla samtidigt?Vad tror ni?

Gilla

Evolutionen. Visst du att….. en människas grund-dna stämmer med 80 procent till en asp, och till 20 med djuren. Snillet – hur kommer träden in i er evolutionsteori (jag kallar det för evolution, men du fattar vad jag syftar på även om du har ett annat ord för det).

Gilla

Träden har varit just träd, ända sedan de skapades av allas vår gemensamma Intelligenta Skapare!Hur förklarar de evolutionstroende trädens existens?

Gilla

Ärligt talat – har hela bloggosfären tagit semester? Jag är suppertaggad på gudomliga diskussioner och just då verkar ingen bemöta mig? Är det verkligen ingen annan – helst Snillet – som kan bemöta mina inlägg?

Gilla

Moral och sex. Undrar jag över. Ponera att jag vill ha sex med en äldre person – dvs. barnalstring finns inte med i leken. Jag känner bara en stark vilja att ha sex med den här personen. Samtidigt finns det något inom mig som säger – stopp! Det här leder ingenstans. Du kommer vara tvungen att avsluta detta snart ändå, eftersom det inte är din livskamrat detta. Bättre avsluta det nu innan det hunnit växa till sig. Jag valde att ha sex ändå med den här personen. Och hittade den här bloggen. Enligt alltings inneboende mening och syfte – kan du Snillet hjälpa mig att förstå detta? Vilken röst ska jag lyssna på när jag hamnar i de här situationerna (vilket inte är så ofta). Sexet känns som något gudomligt… eller blir jag lurad. Vad är meningen att just han och jag ska sammanföras just nu? Please… jag behöver svar (eller åtminstone teorier) och blir jättejätteglad om någon orkar framkasta en teori kring detta. (Jag kan inte ha varit ensam om att uppleva det? Detta dilemma?)

Gilla

Varför skapade Gud mannens bröstvårtor?

Gilla

Vår evige Skapare designade mannen med bröstvårtor av estetiska, symmetriska och design-ekonomiska orsaker! En fin prydnad dessutom, som kvinnor attraheras av!Gud har ju själv bröstvårtor, då vi ju är skapade till Hans avbild!Mannens bröstvårtor betraktades en gång i tiden som fullt rudimentära organ. Huvudskälet till detta var att mannens bröst och bröstvårtor är förhållandevis små och utan synbar funktion. Eftersom makroevolutionister alltsedan Darwins tid hävdat att däggdjuren kommer från äggläggande kräldjur (utan amningsfunktion), så måste sekelskiftets evolutionister (av tidsskäl) ha trott att mannens bröst snarare var på väg mot en utvecklad amningsfunktion än från den.Hursomhelst, ingen behöver försvara någon av ståndpunkterna idag. Medicinsk forskning har nämligen visat att bröstvårtorna tillhör den grupp organ som är ”könlös” tills dess manligt eller kvinnligt hormon ger dem olika funktioner och utseende. Manliga strukturer hos kvinnor eller kvinnliga strukturer hos män har helt avförts från listan över rudimentära organ, därför att de härrör från ett embryonalt ”indifferent stadium” med strukturer kännetecknande för båda könen.Extra bröstvårtor hos fladdermöss, valar och även hos människor har ansetts vara bevis på att de härstammar från en gemensam förfader med flera bröstpar längs den sk mjölklinjen. Men denna selektiva tolkning har också starkt ifrågasatts eftersom dess enda syfte är att passa in i ett förutbestämt tankemönster. Om abnormiteter hos nyfödda ska ges en fylogenetisk tolkning, måste man ge alla en likvärdig bedömning, vilket i sin tur skulle leda till bisarra släktförhållanden. När exempelvis ett barn föds med sex fingrar, borde det i konsekvensens namn tolkas som att vi härrör från förfäder med sex fingrar.Hittade följande intressanta svar på en engelsk sajt, som jag inte orkat översätta…hoppas du förstår ändå:”Males have nipples because of the common embryological plan followed during early embryo development. Embryos start out producing features common to male and female—again an example of ‘design economy’. Nipples are a part of this design economy.While in the womb, every fetus is prepared first to be female. The Y chromosone is added late in the game.Males have nipples because all embryos start out as female in the womb, and only differentiate at the end of the sixth (in humans) week of gestation when the Y chromosome kicks in. If that Y chromosome for some reason does not activate, the embryo will turn into a girl by default. Yes, the female is the basic, default gender.Men have nipples for the same reason that women have clitoris.Nature is conservative. It’s easier to design something for both sexes and then modify them hormonally, than it is to only have structures for one gender and not the other.Except for the Y chromosome and hormonal differences, women and males are lots more alike than many would believe. Males and females contain the same genetic information for male and female organs as do the other. It’s just those genes are not turned on in their respective sexes, or they are.If men are given female hormones mimicking pregnancy and lactation, then they develop breasts and those nipples are not any more non-functional, either. They begin to leak milk. Some odd pituitary tumors, also make men lactate, as well. There are well known stories that when a male’s nipple is stimulated regularly, it will begin to lactate.”

Gilla

för att återanknyta till dialogen som jag – förlåt! – avbröt ovan.Alimentado wrot: <>Jag vill bemöta detta.Varför denna distinktion mellan djur och människa hela tiden. Varför inte – ett gäng själar i slags fysisk livsformer med olika förmågor. Personligen börjar jag luta mot att det är så det är.Och att ingen själ ska äta kött. Men att vi själar är lite lata och icke-medvetna och vill ha snabba genvägar till energin. Och det yttrar sig i de flesta livsformerna. Vegetariska livsformer undantaget – det är själar som faktiskt tagit sitt moraliska ansvar.Möjligtvis har man lättare att göra det valet beroende på vilken livsform man för tillfället är bosatt i. Men självklart kan även andra arter än människan välja att övergå från köttätande till ett vegetariskt leverne. Jag tror tex. katten och hunden är på god väg. De kan tydligen livnära sig rätt bra på enbart vegetariskt, efter vad jag läst, vilket jag tolkar som en anpassning i en vegetarisk riktning. Kon har gått grymt långt i sin anpassning, och har till och med fyra magar för ändamålet och kan förädla så enkla vegetariska livsformer som gräs och överleva! Myggan har lite svårare att välja från dag till en annan att käka frukt… Jag vet inte om denses mage kan tillgodogöra sig annat än blod. Eller kan den? Nektar? Är den bara (som vi människor) lat, och tar en genväg till proteinerna? *nyfiken* (genvägar blir oftast senvägar…)Hur många livsformer är rena köttätare och hur många livsformer har matsmältningsapparater som inte kan tillgodogöra sig något vegetariskt överhuvudtaget? Inte många tror jag… Så det är inte bara vi människor som har ett val… kanske… Kanske rent moraliskt är det så, kanske inte… Men som sagt – människan, hunden och katten tror jag står näst på tur att faktiskt – både rent fysiskt, som rent moraliskt – kunna göra det valet. Varför INTE ta det?Jag tror inte det är så konstigt eller hokus pokus egentligen, jag säger som Klas Klättermus: ”Man ska inte äta sina vänner”. Mina vänner är inte bara de som har samma fysiska form som jag – mina vänner är allt levande.(Och ja – växter är också levande. Man måste döda för att kunna leva. Men det bär mig inte lika emot att bita ”huvudet” av en majskolv som av en lammunge – det tar jag som inteckning på att det är bättre. Det känns bättre. Det räcker för mig. Jag behöver inte ha hela sanningen för att veta vartåt jag ska gå. Jag behöver inte ha skatten utmärkt på kartan över Saharaöknen, innan jag börjar röra mig i riktning mot värmen.Tror det absolut viktigaste är MEDVETENHETEN. Ät gärna kött. Men försök minska på det, eftersom du är medveten om att det är dina vänner och att de har ett fysiskt system är ganska komplicerat och därför (min slutsats – kan vara fel) har lättare att känna smärta än tex ett veteax (som också känner smärta men inte lika mycket. Jämför en människa med en bedövad människa, med en sövd människa… Alla är lika mycket värda, men grymheten är större att sätta kniven i en vaken människa (=djur), jämfört med en bedövad människa (=växt) jämfört med en sövd människa (=sten).

Gilla

Förresten – skit i ordet moral. Jag tror inte att det nödvändigtvis är ”ont” av en själ i tex människoform att äta kött. Men – jag tror att man då ska tycka att det ok om en annan själ tex i björnform, äter dig. (eller – kanske närmare till hands – ett virus).Det är inte givet att det är ett sämre sätt att utnyttja livcykeln. Men det kan hända att man får leva fler ”ofullbordade” liv med den inställningen. (Jämf. Douglas Adams exempel på den stackars själ som hade en sån maximal otur att han blev ihjälslagen av Arthur Dent i vilken livsform han än dök upp i…)Jag personligen, som är lite långsammare av mig och kanske behöver en 80-90 år på mig i detta livet kanske ska fundera lite på såna här saker som om jag vill käka kött eller inte. Har jag fått för mig.Men viktigt – inget dömande hit eller dit! Ingen moral! Inget rätt eller fel! Bara öppenhet, fri vilja, respekt för varandras livsteorier och kärlek mellan alla – köttätare som vegetarian – kärlek är nyckelordet.

Gilla

Snillet – ett tips! Även om ”du” ”vet” saker så föreslår jag att du tar bort ord som ”vet” ”sanning” ”rätt” och ”fel” ur ditt vokabulär när du pratar om andliga saker.Du upprepar samma misstag som miljarder själar före dig. Jag vet att ditt syfte är gott. Därför vill jag hjälpa dig.Ovanstående ord hör ihop med materia och våra begrepp som vi använder av våra studier därav – därav mycket av förvirringen på denna blogg.Skala bort de uttrycken så försvinner minst hälften av det rätt tråkiga ”tjafset” härinne och vi kan fortsätta med väsentligeheterna.Fotnot: ”Bevisad”. = I relation till mig, visad.(Jämf. Bedragen = i relation till mig, dragen (vid näsan). Bestulen = i relation till mig, stulen. Besjälad – i relation till mig, med själ (alltså, i mina ögon, ur min synvinkel…). Befruktad – i relation till mig, med frukt.)Alltså, jag ber er. Bevis. Det finns inga ”bevis” i betydelsen – något som är visat för alla och leder till en enda ofrånkomlig slutsats som är den absoluta sanningen om ett speciellt matter. Glöm det. Does not exist. Stryk det ordet också.Det finns mer eller mindre kvalificerade gissningar, utifrån mer eller mindre frekventa observationer och ”lagar”. Men även naturlagarna har sina buggar, precis som vilket datasystem som helst – det har nog de flesta något sånär vidsynta människor märkt vid det här laget. (Vissa kallar de här buggarna paranormala aktiviter. Jag kallar det buggar, och hakar/maskar/hål i systemet). Det säger inte att lagarna inte finns där bara för att buggar dyker upp ibland. Alltså – blanda inte ihop orsak och verkan, sanning och sannolikhet, s.k ”be-vis” med ”visningar av”… för gud skull – ifrågasätt inte bara världen – ifrågasätt världen inom er – era egna ord – era egna ”sanningar” era ”egna” uppfattningar era ”egna” motiv.Bevis för att Gud finns? Ok, vi provar med min nya vokabulär/översätning av detta ord: ”I relation till mig… visningar av att Gud finns.”Ja – då säger jag – skapelsen. Det är visningarna av Gud. Ergo det ni kallar ”bevis”. (I relation till mig, visat för… Eftersom en döv-stum-blind person exempelvis kanske inte har fått de här ”visningarna” av Gud som jag pratar om. så räcker det inte att säga ”visen”. Därför det extra ”be-”.)Det är så jävla larvigt alltihopa! Det är som att äpplen ligger i en skål och diskuterar om äppelträdet finns eller inte! ”Bevis tack!” Ja, du, ditt jävla äppelhövve, du själv!! är beviset för att äppelträdet finns. När ska du fatta, det liksom.?!!

Gilla

Ett sista tips för natten – skippa det hierarkiska tänkandet. Det är en skuggbild som härstammar från den falska materiella världen. Ju fortare du kan göra dig av med det begreppet (göra dig av med=studera och vända och vrida på tills det – om det är en skuggbild – löser upp sig själv, går upp i rök) desto bättre.Alltså – tipset är att ta en närmare titt på det här trollet (hierarkiskt tänkande), och se om det tål granskningen eller spricker när det kommer fram i dagsljus…Med detta sagt – vi är gud, tillsammans och var och en för sig – vi skapar oss själva varje dag, ren godhet kan inte leva, i den här världen som vi känner den i alla fall, men låt inte det hindra dig från att sträva efter godhet. Inget är sant – vi tillsammans och vi själva bestämmer och skapar det som är sant.Den här bloggen är en jätteintressant plats och jag tycker mycket bra skapas här. Love, peace and concsiousness!

Gilla

Nähä. Eftersom ingen vill diskutera med mig så får jag väl diskutera med mig själv då!I wrote:1) Hur kommer fåglarna in i bilden? (evolutionen/devolutionen /revolutionen/ – eller vilket begrepp man nu vill använda) Plötsligt passade de inte in i mitt system, jag fattade inte varför, men det känns som att de ”seglar” utanför systemet…. ?Nu har jag tänkt lite till och nu vet jag varför jag skrev ovanstående.Jo, enligt evolutionsteorin så har ”vi” börjat som encellig och vandrat uppåt. Vi ”uppstod” i vatten, sen kravlade vi upp på land. Alltså, enligt det hierarkiska tänkandet så ”utvecklas” vi ”uppåt”. Men, gå tillbaks till den här lilla filuren med gälar som kravlade upp ur sjön för att se om det fanns mer käk där, när sjön började bli överfull.Hen utvecklade lungor och så vidare. Sen torde hen väl ”kravlat” upp från jorden upp i luften? Alltså börjat utveckla vingar, för att sedan stiga till väders med? Ergo – fågeln.Men med det tänket blir ju… fågeln skapelsens krona? Och vi människor är fast på ”mellansteget” i trappan, tillsammans med de andra däggisarna.Men så anser vi ju inte att det är. Vi anser ju att vi människor är toppen på skapelsens krona. Hur förklarar man då fåglar ur en evolutionistisk-hierarikiskt perspektiv? (som verkar vara det allenarådande synsättet såväl hos hare krishna-folk som hos ”ateist-människor”. Tillåt mig att vara kaxig här, snälla… alltså : Är det verkligen BARA jag som har förmågan att tänka utanför den boxen? Tillåt mig tvivla på det… Jag tror att ni inte VILL. Men varför ni inte vill, det förstår jag inte. Speciellt förstår jag inte varför Hare krishna folket inte vill… Förbryllar mig.)

Gilla

Bakterier har alltid varit bakterier!Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Maskar har alltid varit maskar!Myggor har alltid varit myggor!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Kameldjur har alltid varit kameldjur!Elefantdjur har alltid varit elefantdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!Var är evolutionen?

Gilla

Sånt här tycker jag är ”bevis” (i relation till mig, visat) på att vi alla är ”samma” själar, bara i olika kostymer…http://video.se.msn.com/watch/video/pig-plays-the-piano/1jsyzmxc0

Gilla

Sånt här tycker jag visar för mig (be-visar) att det vi kallar för evolutionen inte är linjär utan parallell till sin natur:http://djur.msn.se/wwf-msn/1263752-nya-arter-upptackta-i-sydostasien

Gilla

Jag efterlyser en diskussion kring djur! (DVS våra medsjälar som just nu befinner sig i andra artkostymer) (Medsjälarna som just nu lever i blommor, träd och ev. stenar/mineraler, vatten, luft och elektricitet (blixten) kan vi väl ta senare – då börjar det bli komplext…)Jag börjar!Får jag presentera: Paul the psychic octopussy.Den förutspådde resultatet korrekt för tysklands samtliga vm-matcher detta år. Senast den spådde fel var 2008. Bläckfisken är ett blötdjur, alltså ingen fisk. Saknar ryggrad. Är således, enligt vår nuvarande indelning, mer släkt med musslor än med gäddor/ödlor/apor. En del musslor har massa ögon, de har ibland en fot och en arm. Vi människor har dragit en gräns mellan djur med ryggrad och således stammar från fiskarna som kröp upp på land och blev ödlor och sedan apor och de klumpar av celler som aldrig skaffade ryggrad och för det mesta nöjde sig med att vara en rätt anspråkslös liten livsform. Det coola med bläckisar är att de har utvecklat sina stora ögon och sin intelligens helt parallellt med däggdjuren, så exempelvis trots att de har ögon som vi har det uppstått helt oberoende av utvecklingen av våra ögon. Är bläckisar en intelligent e.t. på jorden?

Gilla

Snillet wrote: Allting degenereras med tiden, även kallat för Termodynamikens andra lag.Vadå ”de-genereras”? Min farmors ålder är något av det skönaste jag skådat.Varför detta hierarkiska tänkandet gång på gång på gång på gång…Varför säger du inte bara ”allt påverkas med tiden”?

Gilla

Det hierarkiska tänkandet som du ger uttryck för här på bloggen finner du i den evolutionsteori som du nu har stor möda och stort besvär med att få folk att fatta att den inte är hierarkisk utan parallell.Du kämpar mot dig själv!Svaret är: Hierarki existerar inte. Hierarki är en skuggbild. Hierarki är en förvillningstanke som kan skapa stor skada om den inte upptäcks.Jag säger: du har upptäckt den hos de du kallar ”ateister”. Du har inte upptäckt den hos dig själv. Ännu.Jag har upptäckt den hos både ”ateister” och ”krishnas”. Jag upptäcker den på var plats där en grupp människor går samman och enas om något.Jag säger inte att vi inte ska göra det. Jag säger att när vi gör det så ska vi hålla utkik efter ”hierkiskt tänkande” och minnas att det inte existerar.Så kommer det nog att hända grejer. Tror jag.Så. Inte evolutionen. Inte devolutionen. Inte revolutionen. Parallelovutionen. Eller varför inte rotationen?

Gilla

Kära Snilleblixten! Jag är väl medveten om att jag gripits av en iver upphöjt i kvadrat och det yttrar sig i att jag nästan highjackat den här tråden. Jag vill klargöra för dig och alla andra att jag inte har något (medvetet) syfte med mina frågor och eller teorier. Jag vet alltså inte riktigt varför jag frågar som jag gör eller varför jag skriver som jag gör eller varför det blir så mycket och så snabbt.Men jag vill inte att det uppfattas som en aggressiv akt. Att resultatet kanske blir så ber jag härmed om ursäkt om. Det kan verka som att jag är ointresserad av era frågor och eller teorier. Så är alltså icke fallet utan tvärtom.Just nu är jag mest nyfiken på att höra dig Snilleblixten, svara på om hierarki finns och vad det i så fall är, enligt dig (och veda-skrifterna;-).Med all min kärlek och tacksamhet, /S.(Jag ska försöka samla tålamod nu!)

Gilla

(((…. fast jag vill bara tillägga ang. mina tidigare tanketrådar om artutvecklingen så känns det plötsligt som att katter och bläckfiskar är släkt och att hundar och fåglar och delfiner är släkt. Det var bara det. Förlåt. Historia från verkligheten: häromdagen blev en mig närstående katt uppjagad i ett träd av ett – rådjur! Det stannade sedan under trädet och katten vågade inte komma ner. Ovanligt för en ”bambi”? Over and out.)))

Gilla

MissEss . . . . . . . . .:-))Jag tror att Du skulle ha stor glädje av att läsa boken ”När djuren talar” av Penelope Smith. Det är en uppföljare till hennes bok ”Hur man pratar med djur.” ( Snillet … han ska nog hålla sig från dessa titlar … innehållet kan nämligen vara väldigt ”besvärligt” ur en hireark-troendes synvinkel … )

Gilla

Evigt liv – eller kroppar? Vad är det för trams? Vad då eller? Kan du inte ens elementa inom din egen sekt? Våra kroppar byts ut men själen är evig. Vad är ditt problem med det?

Gilla

Problemet är att vi själar inte hör hemma här i den obeständiga föränderliga materiella världen!

Gilla

Precis, sublimering!…..med de två alternativen….SEX NATURLIGTVIS!!!”Lusta är förvrängd Gudskärlek!Gudskärleken omvandlas nämligen till lusta när man faller ner till den gudsförgätna materiella världen…så det bästa är ju att sublimera den till Gudskärlek igen”Om det nu vore så fel att njuta av denna lusta, varför skapade din GUD då njutningsfullt sex?

Gilla

Gud uppfyller våra önskningar…

Gilla

”Detta med att vissa apor är vegetarianer, tog jag med för att de som nu ändå är evolutionstroende köttätare ska få ett argument för att människan kanske inte skapades till köttätare…vi har ju som bekant blindtarm också”Så du menar alltså att ibland kan man hävda att X=Y, om det passar ditt argument, men i nästa stycke om det inte riktigt passar så går det bra att hävda att XY…… intressant, och så undrar du varför så många är skeptiska til dina påståenden

Gilla

Ge exempel när det inte passar.

Gilla

”Vad Gud säger väger väldigt tungt, kan inte ens jämföras med vad småpappor säger”1. När talade du med GUD senast…. och fick svar?2. Varför skall vi då lyssna på dig, du är ju precis en av dessa småpappor som tror sig kunna förmedla kunskap om något som inte ens finns. VARFÖR?

Gilla

1. Svaren får jag från de heliga skrifterna och dem som är mer andligt avancerade än jag.2. För att jag är budbärare.

Gilla

”Som sagt, här i den materiella världen finns ingen absolut perfektion, och har aldrig heller påstått det!”Du har påstått att universum är perfekt eftersom det är skapat av den högsta IQ Bland annat i detta inlägget(men det raderas väl nu när det inte passar in i detta sammanhanget)http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/gud-universums-ursprung-bevisas-med-7-logiska-steg // AndersPS. …..som åter kommenterar dina inlägg nu när man inte längre riskerar censureras på förhand, och som vanligt postar i flera olika så du inte missar att svara på alla DS.

Gilla

Materiella världen är perfekt för sin funktion, för sitt syfte!Alla får det karma de har gjort sig förtjänta av!

Gilla

While in the womb, every fetus is prepared first to be female. Irene… undrar inte du också… varför? Betyder inte det… som vi alla hiererkiskt tänkande invidiver… att .. kvinnan är… öh *klia sig i huvvet* måste ju vara *förvirrad* nummer ett, då , eller..? ***AAAARRRRRRRGHHHHHH*********NER MED HIERARKIN!!!! ALLA NI HÄR INNE SOM ÄR HIERARKISTER MÅSTE I SÅ FALL HÄR OCH NU ENLIGT ALLA LOGISKA REGLER ERKÄNNA MIG OCH IRENE SOM ÖVERLÄGSNA ER MÄN – OK ?!Om inte – lägg ner den där jävla förbannade skiten innan jag blir riktigt jävla asförbannad. Ni vet inte vad jag – med min ”överlägsna” (doh!) intelligens kan ställa till med när jag blir riktigt jävla asförbannad. (den som inte fattar ironin i föregående mening behöver inte kommentera den.)(Irene – tack för tipset! 🙂 Penelope Smith om djur. Kul! Jag ska kanska börja plugga veterinär denna höst så det kan nog behövas en ”ord-bok”. )

Gilla

”Svaren får jag från de heliga skrifterna och dem som är mer andligt avancerade än jag.”De heliga skrifterna har vi ju i en annan tråd kommit fram till att de är skapade av människan, eftersom de skapades för ca 5000 år sedan och ditt universum är långt äldre än så. således fortfarande inte GUD som talar till dig utan talar igenom någon osäker man som var tvungen att skriva ner för att komma ihåg, och troligen förändrats mycket genom både åren och olika översättningar och kanske inte alls stämmer överens med ursprunget”För att jag är budbärare”Fortfarande bara en småpappa som TROR dig förmedla kunskap….. som inte ens du vet hur sann den faktiskt är

Gilla

De heliga skrifterna har alla sitt ursprung hos Herren Vishnu och Hans avatarer…

Gilla

Vilken Anders?

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: