Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ATEISTER KAN INTE DEFINIERA ”LIV”! Ateister har inte en susning om livets, medvetandets, ursprung!

Posted on: 5 maj, 2010


 

LIV OCH MEDVETANDE ÄR SJÄLENS EGENSKAPER !!!

ATEISTER HAR INTE EN SUSNING OM LIVETS URSPRUNG !!!

 

Vad är liv?

Vad är medvetande?

Vad är ett medvetet liv?

Detta är ord och begrepp som ateister och materialister inte klarar av att definiera eller hantera, sånt som de instinktivt ryggar tillbaka inför, eftersom de inte har en susning om vad liv är, eller vad som är livets ursprung. Ateister kan bara ge kriterier för vad liv är:

http://illvet.se/fraga-oss/vad-ar-liv

 

VIDEO:

Ateister/materialister kan inte definiera ”Liv”:

 

 

 

LIV KOMMER FRÅN LIV

MATERIA KAN BARA GE UPPHOV TILL MATERIA

 

Ateister har ingen hållbar definition för ordet ”Liv”. De förstår inte vad liv egentligen är i grunden, och därmed har de inte heller någon vettig definition för ordet ”död”.

Om man frågar en ateist, ”Vad är liv?”, så får man oftast till svar att ”Det är ett tillstånd som kännetecknas av förmåga att reagera på retningar, uppta näringsämnen, reproduktion, rörlighet m.m.”

Detta är ingen definition på själva livet, livet som lever i materien, utan endast en beskrivning av hur livet *interagerar* med materien, bara kriterier!

Det är ungefär som att beskriva interaktionen mellan datoranvändaren och hens dator, istället för att definiera själva datoranvändaren som använder sig av datorn.

 

LIV OCH MEDVETANDE HÖR TILL DEN MEDVETNA ANDLIGA ENERGIN

MATERIA HÖR TILL DEN OMEDVETNA MATERIELLA ENERGIN

 

Anta nu att livet skulle vara kemiskt till sitt väsen. Om livet är kemiskt eller om det är en produkt av kemikalier, innebär det att det i så fall måste vara kemiskt till sitt väsen. Om ateister påstår att endast kemikalier, endast materia, existerar, då borde livet utgöras av en kemisk förening, en förening av endast materiella beståndsdelar, vilket aldrig har påvisats!

Om livet inte är kemiskt till sitt väsen, vilket det ju inte är, då kan liv inte existera enligt ateistens definitioner, eftersom det endast är materia som påstås existera.

Till saken hör att det inte finns några lexikon där man kan finna en kemisk definition för liv. Vi ges överhuvudtaget ingen definition för liv. Man kan bara finna beskrivningar som ”Liv är den egenskap hos växter och djur som gör skillnad”.

Detta är ju ingen som helst definition på liv !

Att hävda: ”Liv är egenskapen hos allt levande, växter och djur. Liv är egenskapen hos liv. Liv är egenskapen som levande varelser har.”, definierar ju överhuvudtaget inte egenskapen liv, vad liv är för något!

Snacka om cirkeldefinition!

Snacka om att gå som katten kring het gröt…

 

TILL DISKUSSION:

Vad i Herrens Namn är det som får ateister att tro att liv och medvetande (själens symptom) skulle ha sitt ursprung i livlös materia, med tanke på att det är en biologisk naturlag att Liv endast kan komma från annat Liv?

Vi själar (minigudar) består ju av den medvetna levande personliga andliga energin (precis som Gud, Översjälen), medan materien består av den omedvetna livlösa opersonliga materiella energin!

Utan själens närvaro i materien, inget liv eller medvetande!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

377 svar till "ATEISTER KAN INTE DEFINIERA ”LIV”! Ateister har inte en susning om livets, medvetandets, ursprung!"

Du är på gång ser jag… Ma vie, det är franska det… Nä… Kristen är jag… Anglikan… Pax vobiscum

Gilla

Du är på gång ser jag… Ma vie, det är franska det… Nä… Kristen är jag… Anglikan… Pax vobiscum

Gilla

Du är allt annat än ett medvetande. Du är identitetslös så till den grad att du tar en barnbok och reglerar ditt liv efter den.Din identitetslösa tillvaro kunde lika gärna slutat bland nazister eller någon annan sekt som liknar hare krischna. För dig är det inte tron eller läran, det är gemenskapen med andra gökar, att ha en grupp att ty sig till och en ledare som stakar ut vägen åt dig. Du är dömande, falsk och far med lögner. Du har i princip ingen empati och ingen mottaglighet för annat än det som dina böcker eller ledare duperar dig med. Jag är till skillnad från dig en tänkande och kritisk person som analyserar det jag hör eller ser och avgör om det är något som tilltalar mig. Du har en agenda, en lära och hör eller ser du något som berörs av den läran så är du tvungen att ta till dig det till 100%.Jag förstår mer än vad du någonsin kommer att göra när det gäller liv. Jag har skapat liv till skillnad från dig. Jag har barn och de är en del av mig. Jag ser livet i mina barn, jag ser livet i mig. Jag har inga som helst problem med att förstå liv eller död. Men du däremot har fjärmat dig från allt vad liv heter och underkastat dig en rörelse som anses både farlig och lögnaktig. Du har slutat tänka, det finns ingen som helst tankeverksamhet hos dig. För det behöver du inte i din sekt. Det är redan bestämt vad du ska tycka och säga. Du är full av lögner, hat och illäror. Ska du ha en chans att leva fullt ut på egen hand måste du avprogrammeras och byggas upp på nytt.

Gilla

Du undvek nogsamt att definiera för oss ordet ”liv” och vad som är livets ursprung…

Gilla

Du är allt annat än ett medvetande. Du är identitetslös så till den grad att du tar en barnbok och reglerar ditt liv efter den.Din identitetslösa tillvaro kunde lika gärna slutat bland nazister eller någon annan sekt som liknar hare krischna. För dig är det inte tron eller läran, det är gemenskapen med andra gökar, att ha en grupp att ty sig till och en ledare som stakar ut vägen åt dig. Du är dömande, falsk och far med lögner. Du har i princip ingen empati och ingen mottaglighet för annat än det som dina böcker eller ledare duperar dig med. Jag är till skillnad från dig en tänkande och kritisk person som analyserar det jag hör eller ser och avgör om det är något som tilltalar mig. Du har en agenda, en lära och hör eller ser du något som berörs av den läran så är du tvungen att ta till dig det till 100%.Jag förstår mer än vad du någonsin kommer att göra när det gäller liv. Jag har skapat liv till skillnad från dig. Jag har barn och de är en del av mig. Jag ser livet i mina barn, jag ser livet i mig. Jag har inga som helst problem med att förstå liv eller död. Men du däremot har fjärmat dig från allt vad liv heter och underkastat dig en rörelse som anses både farlig och lögnaktig. Du har slutat tänka, det finns ingen som helst tankeverksamhet hos dig. För det behöver du inte i din sekt. Det är redan bestämt vad du ska tycka och säga. Du är full av lögner, hat och illäror. Ska du ha en chans att leva fullt ut på egen hand måste du avprogrammeras och byggas upp på nytt.

Gilla

Du undvek nogsamt att definiera för oss ordet ”liv” och vad som är livets ursprung…

Gilla

Det är väl inga problem att definiera ordet liv, kan inte alla det? Samma sak med livets ursprung.Det är ju allmänbildning.

Gilla

Varsågod, vi väntar…

Gilla

Jag förstår inte varför du envisas med att använda ordet ”Diskussion” när allt du vill göra är att debattera.Bara för att klargöra för dig;Debatt:I en debatt har varje part en agenda som drivkraft.Diskussion:I en diskussion – eller om du så vill; ”dialog” – är sökandet efter kunskap eller konsensus som är målet.Du har helt klart en agenda med ditt allt annat än ödmjuka framförande.Du söker inte efter kunskap utan vill snarare på ett mycket obehagligt, arrogant och ibland förnedrande sätt påtvinga dina tankar på andra.

Gilla

Att debattera ÄR att diskutera!Söka kunskap?Jag har ju gjort det och funnit det i de heliga Veda-skrifterna, och vill frikostigt dela med mig av den till alla andra!Vad är det för fel med att dela med sig av det Goda och undervisa människor i den andliga vetenskapen om Gud, om den Absoluta Sanningen?

Gilla

Det du säger är ju i princip att vi inte kan definiera liv för att vår definition inte stämmer överens med din. Och du pratar om cirkelresonemang. Idiot. Enligt den vetenskapliga definitionen så är liv just en samling egenskaper.

Gilla

Livet en samling egenskaper?Hur livet *fungerar* i materien är ingen definition på själva livet, lika lite som en beskrivning av hur datoranvändaren interagerar med sin dator, är någon definition på själva datoranvändaren…

Gilla

Vad du ser som Livet är med största sannolikhet ljusår från min bild av livet. Men till skillnad från dig så har jag skådat hur livet kommer till, jag har skapat liv. Med kärlek har vi skapat ett liv, ett liv som kommer fram som ett oskrivet blad. Helt tomt. Inget i bagaget från tidigare liv för det finns inte. Du kacklar på om livet och dina flummigheter där du dömer och försöker tvinga på andra en osannolik lära, en lära ful av fel, lögner och hat. Hat är ditt kännetecken.Har du skapat ett liv? Har du befruktat en kvinna och känt att du verkligen skapade liv? Nej, du är precis som de där som kan allt om bilar och läser allat de kommer över men kör allt annat än en dyr sportbil. Du är som en sådan där som kan allt om fotboll, regler och taktik och vilka som spelar var men aldrig är utanför dörren eller än mindre vet hur man sparkar en boll. Kom igen när du har skapat ett liv.

Gilla

Bevis för att vi själar inte har haft några tidigare liv, tack!Vi kan inte skapa liv, endast skapa förutsättningar för att livet kommer till oss från den andra sidan!Livet är evigt, kan aldrig skapas!

Gilla

Kan man inte förstå och använda sig av ett så enkelt ord som ”Ödmjukhet” är det troligen för komplicerat att förstå skillnaden mellan ”Debatt” och ”Diskussion”.Nåja.Jag försökte iallafall.

Gilla

Här har vi Öppen Debatt och du är välkommen att presentera för oss din syn på vad LIV är, hur livet äntrar materien, och vart livet tar vägen efter att det har kilat vidare från sin temporära materiella boning…

Gilla

Frågan var; har du skapat liv? Har du befruktat en kvinna? Det är att skapa liv, inte förutsättningar…det är det som är livet!

Gilla

Livet som kommer in i kvinnan är inte skapat, utan endast livets hölje, dvs den materiella kroppen som omger livet!Det liv/själen som äntrar det befruktade ägget, är ju en evig andlig individ, utan någon begynnelse eller något slut, varför livet vare sig kan skapas eller förintas!

Gilla

Tycker inte att du har rätt att döma andra på det sättet, speciellt inte med den envägskommunikations som verkar föregå i din skalle. Ge dig ut och gör en kvinna gravid, se barnet komma ut, barnet växa upp och forma sitt liv…. Då kan du börja snacka men då krävs en avprogrammering.

Gilla

Vem har jag nu dömt?Avprogrammeras?Jag har ju redan avprogrammerats (från mitt tidigare materialistiska leverne), så vad är problemet?

Gilla

Du griper ju bara efter halmstrån pucko. Många saker är definierade efter deras egenskaper, och det fungerar bra.

Gilla

Nu gällde inte definitionen någon sak, utan själva livet som lever i saken…skillnad!

Gilla

”Ge dig ut och gör en kvinna gravid, se barnet komma ut, barnet växa upp och forma sitt liv…. Då kan du börja snacka men då krävs en avprogrammering.”Är du säker på att du vill att en sådan som Snilleblixten ska föröka sig ?

Gilla

Precis vad jag själv tänkte fråga Kapitenen… 🙂

Gilla

Tveksam: point taken. Med andra ord; Tveksamt!

Gilla

”Bevis för att vi själar inte har haft några tidigare liv, tack!”Bevis för att vi haft tidigre liv tack. Som inte står i dina böcker eller finns i youtubeklipp eller på wiki kanske är bäst att tillägga.R.

Gilla

1) Professor Ian Stevensons forskning:Vetenskapliga publikationer, artiklar och böcker av den världsberömde reinkarnations-forskaren professor Ian Stevenson, som under sin forskning bland annat intervjuade över 3000 barn med minnen från tidigare liv:http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/publications.cfmhttp://www.childpastlives.org/library_articles/stevenson_books.htmhttp://www.childpastlives.org/library_articles/stevenson_articles.htmProfessor Ian Stevensons studier och forskningrapporter kring reinkarnationen:http://reluctant-messenger.com/reincarnation-proof.htmhttp://www.near-death.com/reincarnation.htmlVetenskapliga studier, av professor Ian Stevenson, som bevisar sambandet mellan födelsemärken och reinkarnation:http://www.childpastlives.org/library_articles/birthmark.htmhttp://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.htmlhttp://www.tim.nu/swe/chap8.htmlhttp://www.scientificexploration.org/jse/bookreviews/12-4/stevenson.htmlDr. Ian Stevensons reinkarnation-forskning: Tunga fall som tyder på reinkarnation:http://www.sokaren.se/INDEX31.HTMLEn föreläsning av Dr. Ian Stevenson kring vetenskapen om reinkarnation; bevis för tidigare liv och reinkarnation:http://www.childpastlives.org/library_articles/stevensonlecture.htmDr. Ian Stevenson intervju i Psychiatric News:http://pn.psychiatryonline.org/cgi/content/full/39/23/21Mer kring professor Ian Stevenson och hans upptäckter i sin reinkarnations-forskning:http://www.flashback.info/showthread.php?t=413926Washington Post om Ian Stevensons livsgärning:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/10/AR2007021001393.html?nav=hcmodule____________________________________________________2) VIDEO: Väldokumenterade fall av reinkarnation!VIDEO: James Leiningers (6-årig pojke) väldokumenterade reinkarnationsminnen som amerikansk pilot (James Huston) under 2:a Världskriget, vilket ni ser här i en ABC-dokumentär: (del 1+2)http://youtube.com/watch?v=_EWwzFwUOxAhttp://youtube.com/watch?v=5965wcH2Kx0Läs här hela historien om James Leininger och hans reinkarnationsminnen:http://www.ntcsites.com/acadianhouse/nss-folder/publicfolder/AP/cover_feature_24_3.htmVIDEO: Filmstjärnan Marilyn Monroe är reinkarnerad som Sherrie Lea Laird, vilket CNN, FOX-News och BBC upplyser oss kring här:http://youtube.com/watch?v=EAC3r81cVLUhttp://youtube.com/watch?v=FJlvoN3wi5ohttp://youtube.com/watch?v=Ruh9H7NjybQLyssna här på en intervju med psykiatriprofessor Adrian Finkelstein, där han bekräftar Marilyn Monroes reinkarnation, och länkarna därefter med fler intressanta klipp och information kring reinkarnationsterapi:http://belinda_subraman.podomatic.com/entry/2008-01-18T12_28_34-08_00http://www.pastlives.comhttp://www.johnadams.net/cases/samples/Monroe-Laird/index.htmlVIDEO: Här en grymt bra BBC-dokumentär kring barns minnen av tidigare liv:http://www.youtube.com/watch?v=OarxB-dsK8UVIDEO: General John B. Gordon reinkarnerad som Jeffrey Keene, grymt stora likheter:http://www.youtube.com/watch?v=aQHp9bGVDB8VIDEO: Konstnären James Carroll Beckwith reinkarnerad som polischef Robert Snow, det allra bästa beviset på slutet:http://www.youtube.com/watch?v=lB_j-chZvR0VIDEO: Dalai Lama är bevisligen reinkarnerad, vilket ni ser i en ABC-dokumentär här:http://youtube.com/watch?v=8Zpf1DdArekVIDEO: Shanti Devis vetenskapligt dokumenterade tidigare liv, ett mycket starkt bevis för reinkarnation:http://www.youtube.com/watch?v=M9sjf-Y2Njohttp://www.youtube.com/watch?v=TBa17_dSv2AHär kan ni läsa hela denna fascinerande berättelse kring Shanti Devis tidigare liv:http://reincarnation.gq.nu/Shanti.htmlhttp://www.childpastlives.org/library_articles/shanti_devi.htmTaranjits (6-årig pojke) vetenskapligt dokumenterade tidigare liv, som minns familjen han hade i sitt förra liv. Ett mycket intressant fall, där pojken Taranjit mycket klart minns sitt tidigare liv och sättet på hur han dog och som fann sina familjemedlemmar från det tidigare livet tack vare att han mindes sin förra faders namn och sitt eget förra namn och dessutom byn och skolan han då hade gått i. Vetenskapsmännens bevis för att Taranjit reinkarnerat:http://www.lauralee.com/news/reincarnevidence.htmhttp://www.tribuneindia.com/2002/20020622/windows/main3.htm____________________________________________________3) Stora fallstudier och forskningsresultat!Här följer 57 mycket intressanta fall av människor med konkreta minnen från tiden på andra sidan, innnan födseln:http://prebirthexperience.com/prebirthmemorycases.htmHär är ett av de mest fascinerande vittnesmålen av dessa 57 fall:http://prebirthexperience.com/michaelsexperience.htmHär följer 100-tals fall av individer med starka minnen från tidigare liv:http://www.geocities.com/richard_holmes/reincarnation/experiences.htmHär följer hypnoterapeuten och den före detta skeptikern Peter Ramsters digra forskningsarbete kring reinkarnationsminnen. Under 1983 blev han världsberömd för sin reinkarnations-dokumentär, där han utförde regression på fyra kvinnor från Sydney (som aldrig hade varit utanför Australiens gränser), och som under hypnos gav detaljerade minnen från sina tidigare liv.Sedan, åtföljda av TV-team och oberoende vittnen, togs de till de länder där de utgav sig för att ha levat tidigare, och chockerande nog överensstämde deras minnen med dokument och historieböcker från platserna de åkte till…http://www.victorzammit.com/book/chapter24.htmlSorgligt nog har hans fantastiska forskning och dokumentation totalt IGNORERATS av det vetenskapliga ”etablissemanget”, men vad annat kan man vänta sig…Intressanta forskningsresultat kring reinkarnation, av Kevin Williams:http://www.near-death.com/experiences/research35.htmlIntervju med Dr. Jim Tucker kring reinkarnationsforskningen:http://www.beliefnet.com/story/121/story_12134_1.htmlDe vetenskapliga bevisen för reinkarnation är väldigt starka:http://www.childpastlives.org/vBulletin/showthread.php?t=2488Vetenskapliga studier och bevis för reinkarnation; Liv efter döden:http://www.victorzammit.comhttp://www.comparativereligion.com/reincarnation1.htmlhttp://www.aboutreincarnation.org/proof.phpEn guldgruva av material kring Reinkarnation o Karma + länkar och böcker:http://www.reversespins.com/karma.htmlVideo-intervjuer med kända reinkarnations-forskare världen över:http://www.ial.goldthread.com/interviews.htmlCool sajt kring Reinkarnation o Karma:http://www.angelfire.com/or2/spiritspeaks/reincarnation.htmlReinkarnations-forum: För er alla er som vill fördjupa er i ämnet, ta del av de senaste rönen och samtidigt aktivt kunna ta del av givande diskussioner kring detta alltför negligerade forskningsfält, så har ni här ett mycket lärorikt forum:http://www.childpastlives.org/vBulletin/index.php

Gilla

Du verkar veta mycket om livets uppkomst…i det materiellla. Har du tänkt på att på toppen i ISKCON sitter en filur och håvar in pengar, pengar från alla håll och kanter och han köper skitstora platt-tv-skärmar, bilar och alla jävla prylar man kan tänka sig! Han lever materialistiskt. Och han njuter av det. Skiter fullständigt i era böneklockor, hymner och dåligt framförda musik på gator och torg. Just det, han tar sig en hora då och då…och njuter av livet!Livet som lever i saken? Det är kroppen som är livet, det är med den vi utför allt genom hela livet! Andligt? Nej, känn dig blåst! Ganska intressant att det är fler medlemmar i Kalle Ankas Fan-club i Sverige än det är medlemmar i din skumma sekt…. Frimärkssamlarna är betydligt fler och jag tror till och med de som kallar sig satanister är fler! Varför? För att väldigt få går på eran skit. Du är så indoktrinerad att om du varit med i jehovas och haft ett barn som krävde blodtransfusion så skulle du med glädje förvägra barnet blod och hellre sett det dö. Precis lika mycket är du indragen i en sekt som du inte har det minsta perspektiv över. Du har ingen aning, för du lämnade hjärnan redan vid dörren in i sekten. Ni är som maskiner, till och med katolska kyrkan är liberalare och mer mottagliga för förändringar, kunskap och forskning. Livet är kroppen, det är den som gör att vi lever och när vi dör går biologisk massa tillbaka till jorden där vi en gång skapades i tidernas begynnelse. Vi skapades från encelliga liv. Via primitiva varelser så blev för 6 miljoner år sedan en gren schimpanser och en annan blev människa! Dina länkar ger jag inte mycket för, speciellt inte efter att ha öppnat en och ser att du blivit duktigt blåst!

Gilla

Du menar väl filurerna på toppen i Vattenfall och Fortum?Där kan man snacka om girighet…Kroppen som är livet?Snicksnack!Utan livet (själen) i kroppen, så ligger kroppen helt livlös!Tror mig inte?Besök närmaste bårhus så får du se med egna ögon!JAGET/SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande varelsen, subjektet!KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, föremål, objekt!Själen ingjuts i äggcellen vid befruktningsögonblicket!Utan själ, ingen celldelning!Vi är alltså själen, vi som lever i kroppen; utan oss, inget liv i kroppen!http://en.wikipedia.org/wiki/Soulhttp://sv.wikipedia.org/wiki/SjälUtan själ, inget själsliv, inga själsförmögenheter!Utan själ, inget själsligt lidande!Utan själ, ingen själavård!Utan själ, ingen sorg i själen!Utan själ, inga sår i själen!Ögonen är själens spegel!I själ och hjärta tror jag att du innerst inne håller med mig! :-)Vi människor skapades från encelligt liv?Belägg för det, tack!Encelliga organismer har aldrig någonsin flummat vidare till flercelliga organismer!Bara i sagoböcker sådant flum påstås…Via primitiva varelser för 6 miljoner år sedan?Ge oss namnet på denna uppdiktade varelse, tack!

Gilla

Kroppen är allt. När de biologiska processerna upphör kroppen att leva. Det är allt som sker. Om nu din själ bebor materiella kroppar så borde vål det gå lika bra med döda kroppar. Annars haltar dina påståenden. Så bara för att det finns välbetalda direktörer så rättfärdigar det att någon i din sekt blåser alla medlemmarna på pengar och lever motsatt det ni förespråkar. Det blir lite som Nordkoreas ledare som förvägrar folket det mesta men själv lever ett liv i lyx. Du ska verklligen ta en extra funderare på hur du kan vara så dömande i allt du påstår. Hatet och lögnen kännetecknar dig, men det är tack vare den indoktrinering du blivit utsatt för. Du behöver avprogrammeras. Det år din enda chans, om kanske tio eller tjugo år kommer du inse vilken fruktansvärd sekt du tillhört och du kommer att ångra dig enormt över ditt bortkastade liv och att du inte levde ett liv som en tänkande människa och skaffade en familj där du kunde skapa liv i stället för att snacka om något som du inte begriper ett skit av. Falsk profet, det är du. Hatisk, egofixerad och en stor lögnare är precis vad du är.

Gilla

Kroppen är bara vårt yttre skal, det fysiska som vi bebor här i den materiella världen!När vi återvänder till den eviga andliga världen, så är vi fria från dessa materiella kroppar, som fängslar oss själar!Så fort vi själar lämnar våra kroppar vid dödsögonblicket och kilar vidare till våra nya kroppar i våra reinkarnationsresor, så blir den materiella kroppen helt livlös!Skillnaden mellan en levande och en död kropp är alltså att i ena fallet finns själen kvar, medan i andra fallet har själen kilat vidare!Rena rama ABC-kunskaper, som man borde känna till redan på dagis…Blåser medlemmarna på pengar?Avprogrammeras?Jag har ju redan avprogrammerats (från mitt tidigare materialistiska leverne), så vad är problemet?

Gilla

Varför ska ateister behöva bry sig om att definiera ”liv” för Snilleblixten när han inte ens godtar ateisters egna definitioner på ateism?

Gilla

Enligt alla tillgängliga ordböcker så definieras ateism som Gudsförnekelse…Precis som det finns förintelseförnekare och klimatförnekare, så finns det Gudsförnekare…

Gilla

”Agnosticismen brukar numera ofta användas som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma…” Ateism motsätter sig en lära om gud.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Jag diskuterar INTE religion, debatterar INTE politik om det inte är av störsrta vikt att det vi framför har betydelse för VÅR framtid.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Vår tro oavsett vad den grundar sig i ska vara helig för OSS själva, den ska visa envar vår väg – med en religion eller utan! Vår tro ska vara så stark att den blir en del av vår överlevnadsinstinkt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Den behöver varken debatteras eller diskuteras.Låt varje människa hitta sin väg.Berätta gärna, le och njut av din verklighet.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MEN berätta inte för folket att du är frälsaren och bär den enda sanningen om du inte kan leda dem i livet som i döden!-It is a hard life and we all aim to survive!

Gilla

jag har kommit på att du bara behöver lite hjälp med faktakoll och korrläsning!? Så här kommer, som en liten början, en korrigerad rubrik till detta blogginlägg:”ATEISTER DEFINIERAR INTE ”LIV” PÅ SAMMA SÄTT SOM JAG!! De har en helt annan förklaring till livets ursprung! Men jag säger att liv kommer från liv!”Så! Genast mycket bättre, och du kan ändå föra fram vad DU tror, eller hur!(Förresten var det jag som skrev under signaturen ”Ateism” strax här ovanför, det råkade bli lite fel.)

Gilla

Anton-Ateisten:Problemet är ju att ateister överhuvudtaget inte har någon definition på liv…

Gilla

Ateism handlar om att inte tro på Gud. Så långt stämmer det, även om du förstås vill antyda negativa associationer med parallellerna till förintelseförnekelse osv. Men du brukar ju lägga till dina egna definitioner, om att ”ateister saknar begreppen sanning och lögn, ont och gott” och så vidare, vilket är ren lögn från DIN sida.”Problemet är ju att ateister överhuvudtaget inte har någon definition på liv…”Nej, problemet är att du ljuger och förvränger. Som i just den meningen.

Gilla

Ateism handlar om att inte tro på Gud. Så långt stämmer det, även om du förstås vill antyda negativa associationer med parallellerna till förintelseförnekelse osv. Men du brukar ju lägga till dina egna definitioner, om att ”ateister saknar begreppen sanning och lögn, ont och gott” och så vidare, vilket är ren lögn från DIN sida.”Problemet är ju att ateister överhuvudtaget inte har någon definition på liv…”Nej, problemet är att du ljuger och förvränger. Som i just den meningen.

Gilla

Det går ju inte att diskutera med snilleblixten. Liv har ju många olika former och det är allt från encelliga varelser till havets jättar, men det finns ett gemensamt samband. Det är att den genetiska arvsmassan förs vidare till en ny generation oavsett hur det går till med mutationer som är naturliga. Mutationer är betydelsefulla för en arts adaption till omgivningen. Sen har de komplexa varelserna behov av de encelliga för att existera och vice versa. Biologi = Läran om liv

Gilla

En kropp utan själ är livlös!Slutsats?Just precis, utan den aktiva livgivande principen, själen, inget liv!

Gilla

Nu var jag dum nog att klicka på den där youtubefilmen där snubben sitter och blir upprörd över att det inte står en för honom tillfredsställande definition på begreppet ”liv” i Websters ordbok. Och därmed tycker sig ha bevisat att ”ateister och materialister” inte har någon definition på ”liv”. HER-RE-GUUUD så in i bomben korkat (eller smart uträknat, propagandistiskt/retoriskt sett). Men det passar ju utmärkt in i mysteriepusslet där Snilleblixten. Den här sortens halmgubbeidioti – hela byar, städer, nationeer av halmgubbar – är ju grunden till Snillets syn på folk som inte tycker och tror exakt som han själv. Och då gör det detsamma vad de själva säger. Suck!

Gilla

Så forskarna har (ännu) inte kommit fram till en kemisk definition av liv. Vad är problemet?Bara för att definitionen går åt andra hållet betyder det inte att definitionen är dålig.Som Sven sa. Du griper efter halmstrån.

Gilla

Forskarna kommer ALDRIG komma fram till någon kemisk definition av liv!Varför?Jo, för att livet som verkar i den materiella kroppen inte är kemiskt utan andligt!Själen är medveten, inte kemikalierna!

Gilla

Jag skakar bara pà huvudet… Det var ju det som jag skrev…

Gilla

Ok, förlåt, jag trodde inte du godtog själens existens…

Gilla

”Jo, för att livet som verkar i den materiella kroppen inte är kemiskt utan andligt!”Bevis?

Gilla

Hade livet varit kemiskt, så skulle kemikalier vara medvetna…

Gilla

”Problemet är ju att ateister överhuvudtaget inte har någon definition på liv…”Hur är det med de troende som inte kan definiera vad liv är då?För det finns det en hel del av…Är de också ateister?

Gilla

Liv = Den medvetna andliga själen (som bebor en fysisk kropp)

Gilla

Det år bara skitsnack. Vårt medvetande och våra känslor får vi av andra och våra föråldrar. Det sparas i minnet, hjärnan. Det är dårifrån vi plockar våra egenskapper, det vi lårt oss och det som våra föråldrar format åt oss. När kroppen inte långre fungerar på grund av skador eller sjukdomar så dör vi och hjärnan dör efter en stund på grund av syrebrist. Då raderas allt, vi finns inte längre. Ett absolut slut på livet. Vanan trogen så dömer du andra och försöker trycka på dina åsikter. Lögnare. Falsk profet.

Gilla

Minnena lagras i sinnet, i vårt undermedvetna:http://www.scienceofidentity.org/lectures-by-jagad-guru/the-brain-is-not-the-mindKlart?Om minnena satt fastklistarde i geléklumpen i skallen, så skulle det vara omöjligt att ha minnen från ens tidigare liv, från ens tidigare reinkarnationer…

Gilla

”Liv = Den medvetna andliga själen”Har djur själar?

Gilla

Allt som lever är besjälat, har själ!

Gilla

JAg får en känsla av att du råkade svara på helt fel frågor, så jag tar det igen:”Problemet är ju att ateister överhuvudtaget inte har någon definition på liv…”Hur är det med de troende som inte kan definiera vad liv är då?För det finns det en hel del av…Är de också ateister?

Gilla

Troende som inte kan definiera liv?Bara fråga om brist på kunskap…

Gilla

”Hade livet varit kemiskt, så skulle kemikalier vara medvetna…”1) Logiskt felslut om jag tolkar dig rätt. Bara för att medvetande bygger på kemiska reaktioner, betyder det inte att alla kemikalier skulle ha ett medvetande.2) Enligt oss ateister (nåja, många av oss i alla fall) finns inget medvetande. Det är en illusion.3) Även om du har rätt i detta påstående är det inget bevis.

Gilla

1) Medvetande bygger överhuvudtaget inte på kemiska reaktioner. Vi själar är evigt medvetna, med elelr utan fysisk stofthydda!MEDVETANDET = Själens eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar!http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandethttp://en.wikipedia.org/wiki/ConsciousnessFinns alltså överhuvudtaget inga kemikalier, ensamma eller i grupp, som har ett medvetande!2) Om medvetandet är en illusion, hur kan man då vara medveten om illusionen? Utan medvetande, skulle man ju inte ens kunna vara medveten om illusionen!3) Om livet inte är materiellt, så måste det vara dess motsats, andligt!Finns inga andra alternativ…

Gilla

Det är din defenition av liv, en kropp utan själ är livlös. Men för mig och 99% av resten av folket som inte är med i din pyamassekt så är hjärnan det som lagrar våra egenskaper och minne. Du kan inte vara så otrevlig och ouppfostrad att du hela tiden rapar upp samma text sä fort du ska svara. Då är det ingen öppen debatt långre. Då är det en predikan och det kan du behälla i ditt tempel.för övrigt har du inte svarat på min kommentar om den gamla rostiga spiken som i sjålva verket var något annat. Ska vi kanske knöla till något mer påstående? Har du fortfarande inte begripit att järn inte klarar sig så bra i jordens ytskikt?

Gilla

Med tanke på att alla molekyler i hjärnan byts ut var 3:e dygn, så kan inte minnena sitta fastklistrade i geléklumpen, vilket bekräftas här:http://www.scienceofidentity.org/lectures-by-jagad-guru/the-brain-is-not-the-mind

Gilla

Det är din defenition av liv, en kropp utan själ är livlös. Men för mig och 99% av resten av folket som inte är med i din pyamassekt så är hjärnan det som lagrar våra egenskaper och minne. Du kan inte vara så otrevlig och ouppfostrad att du hela tiden rapar upp samma text sä fort du ska svara. Då är det ingen öppen debatt långre. Då är det en predikan och det kan du behälla i ditt tempel.för övrigt har du inte svarat på min kommentar om den gamla rostiga spiken som i sjålva verket var något annat. Ska vi kanske knöla till något mer påstående? Har du fortfarande inte begripit att järn inte klarar sig så bra i jordens ytskikt?

Gilla

Med tanke på att alla molekyler i hjärnan byts ut var 3:e dygn, så kan inte minnena sitta fastklistrade i geléklumpen, vilket bekräftas här:http://www.scienceofidentity.org/lectures-by-jagad-guru/the-brain-is-not-the-mind

Gilla

Du sa även tidigare att jag inte skulle tro på allt som stod på internet, men du förklarade aldrig varför jag skulle tro på allt som står på http://www.creationwiki.org

Gilla

Att allt är skapat, det kan du fullständigt lita på!

Gilla

1) Du besvarade inte det som skrevs. Menade du att om livet berodde på kemi, så hade alla kemikalier varit medvetna?2) På samma sätt som vilken apparat som helst så kan vi reagera på olika företeelser, och interagera med omvärlden. Vi tror helt enkelt att vi är medvetna, utan att faktiskt vara det.3) Det finns mer materiella saker än kemi.

Gilla

1) Åtminstone någon kemikalie borde ju då vara medveten…Verkan kan inte ha något som dess orsak inte har…2) Även för att *tro* så krävs det ett medvetande…3) Vad mer än kemiskt skulle livets väsen enligt dig kunna vara?

Gilla

Så jag kan inte lita på allt som står på http://www.creationwiki.org? Vad menar du?

Gilla

Du kan lita på kreationismen, ja!

Gilla

liv är något som kan förändras

Gilla

Endast det fysiska och psykiska kan förändras, inte själva livet/själen/anden som lever i stofthyddan…Vi själar är evigt oföränderliga, evigt konstanta!Det andliga förändras inte!

Gilla

liv är något som kan förändras

Gilla

allt som existerar är fysiskt, annars skulle vi inte känna till dess existens

Gilla

Den andliga existensen känner vi med vår ande, som är metafysisk!

Gilla

Kan du inte acceptera att det är din tro, din tro om själar. Du vill tro på det. Men du kan inte bevisa detta på något sätt. I princip kan ingen annan bevisa något annat heller, men för mig är tron att det inte finns någon gud, det finns naturlagar och kemiska reaktioner. Evolution. Jag tror även att när vi dör så är det slut, finns inget efter. Förresten vart har du fått det ifrån att varje molekyl byts ut i hjärnan vart tredje dygn? Kan du fatta vilken energi som skulle krävas? Nej det är nog bara ett påhitt av dina falska gurus.Hjärnan är det organ som styr allt, där har du minnet och våra egenskaper. Att dina skrifter är översatta i modern tid gör att de har så låg trovärdighet att senaste numret av Bamse är mer trovärdigt. Översatta i modern tid, inte konstigt att ni helt plötsligt var först med all fakta inom vetenskap….men tyvärr, jag köper inte dina skrifter! Än mindre din tro. För det är just vad det är. Tro!

Gilla

Inte min tro, utan den Absoluta Sanningen!Vem har stiftat naturlagarna?Evolution? Från vad?Det är vi själar som evolverar, inte våra materiella kroppar! Vi själar dör aldrig, döden är en illusion!Hjärnan styr allt?Inte alls, det är vi själar och Översjälen som styr!Jag kan t.ex. bestämma mig för att lyfta min högra arm, då går signaler till geléklumpen i skallen, och så lyfter jag min högra arm!Alla önskningar kommer från oss själva, från själen!När människor längtar efter Gud, är det då själen i människan eller hjärnan, som längtar efter Gud?Svara på den frågan, tack!

Gilla

God kväll.Jag skulle bara vilja ha ett par förtydliganden.Kan du bevisa att själen finns, att inte kunna motbevisa är inte ett bevis för att den gör det.Du sa att hjärnan byter ut alla sina molekyler på 3 dagar. Källa? (Du får inte svara att det tillhör allmänbildningen)Den vanligaste definitionen på liv är att något som lever har en ämnesomsättning och försöker föröka sig. Är inte detta en bra definition av liv? Varför, varför inte?Ateism är förövrigt inte gudsförnekelse utan avsaknad av tro på en gud.Tacksam för svar på dessa, har fler frågor om du svarar på ett bra sätt.

Gilla

Vetenskapliga bevis för själens existens:http://krishna.org/the-scientific-theory-of-the-soulhttp://www.tim.nu/swe/frame_m.htmlJAGET/SJÄLEN är ägaren, SUBJEKTET, den som ÄGER!KROPPEN är ägodelen, OBJEKT, det som ÄGS!Ägaren är alltid skild från objekten som den äger…En ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna upplevande Jag!http://web.comhem.se/abzu/dokument/fakta.htmlHjärnans molekyler utbytta på 3 dagar:http://www.scienceofidentity.org/lectures-by-jagad-guru/the-brain-is-not-the-mindDefinitionen på liv som du har, håller inte:http://illvet.se/fraga-oss/vad-ar-livFör övrigt definierar du inte själva livet, utan endast livets interaktion med materien…Enligt våra ordböcker:Ateism = Förneka existensen av en GudomGanska naturligt då att man är Gudlös…

Gilla

”Inte min tro, utan den Absoluta Sanningen!Vem har stiftat naturlagarna?Evolution? Från vad?Det är vi själar som evolverar, inte våra materiella kroppar! Vi själar dör aldrig, döden är en illusion!Hjärnan styr allt?Inte alls, det är vi själar och Översjälen som styr!Jag kan t.ex. bestämma mig för att lyfta min högra arm, då går signaler till geléklumpen i skallen, och så lyfter jag min högra arm!Alla önskningar kommer från oss själva, från själen!När människor längtar efter Gud, är det då själen i människan eller hjärnan, som längtar efter Gud?Svara på den frågan, tack!”_________________________________Första generalfelet är att du kallar det för den absoluta sanningen. För dig ja, men inte för mig. Kan du inte förstå att det du håller på med är tro. En tro på något. Precis som vi andra tror på andra saker. Jag för min del tror på vetenskapen och jag tror inte på några andar. Om du inte kan förklara att det är din tro, utan bara dömer andra med motiveringen att det bara är du som har sanningen har du inget här att göra. Det är som jag sagt tidigare, du skulle platsa i vilket nazistparti som helst. Det du söker är inte kunskap, utan en tillhörighet för din identitetslösa tillvaro, förmodligen var du väldigt ofta utstött som barn. Mobbad eller kanske ansedd som lite eljest och således utanför.Naturlagar är tydligen ett dåligt ordval när man pratar med dig. Bara för att det heter lagar betyder det inte att någon stiftat dessa i en riksdag. De är ett resultat av olika egenskaper hos materia. Själen som du gnäller om är en bild vi har skapat i vår hjärna, där allt vi lär oss och allt vi minns finns lagrat tillsammans med egenskaper som förmåga att tala, skriva och tänka. Hjärnan är kontoret och centralenheten som styr kropp och tanke. Inget annat. Översjälar och själar som vandrar vidare är sagor, Önskar man något så har hjärnan bearbetat ett behov. Man har upptäckt att det är kul att cykla eller att någon annan har en fin cykel som jag inte har. Hjärnan och vår tankeverksamhet utvecklar en tanke, en önskan. En önskan uppkommen av ett behov. Kan vara cyklar, kläder eller helt enkelt bara ett glas vatten.Om man längtar efter något så finns det ett behov, ett behov som hjärnan utvecklat. Man vill träffa någon igen eller träffa någon man aldrig har träffat. Man vill umgås intensivt med en kvinna som faller en i smaken eller vad det än må vara.Gud? Om man längtar efter Gud så gör man det utefter ett behov. Tröst eller vägledning. Svåra förhållanden gjorde att man skapade ett behov av en Gud som ansvarig för allt elände. För att i svåra tider kunna hoppas på bra skörd eller lyckade familjeförhållanden vände man sig till en högre makt som man skapat i fantasin, en makt som styrde så man hade någon att skylla på. Eller att det faktiskt var meningen att allt det onda skulle ske. Att det var en mening med det. När man inte kan förklara något är det bra att ha någon tillhands för att få en förklaring. Som sagt, allt har skapats i människans hjärna. Jag ska uppriktigt säga att jag hatar sekter, speciellt sådana som förstör människor så till den grad att de helt enkelt är dysfunktionella i samhället och på det sättet är hårt bundna till sekten och ledaren. Många människor har hamnat snett i sitt sökande av identitet och blivit förstörda. Inte minst av Hare Krishna. Finns ganska många artiklar, både i svensk media och utomlands att läsa om avhoppare. Du är ju det yttersta beviset på en som blivit så avprogrammerad från eget tänkande att du sitter fast, riktigt hårt fast. Vill också upprepa en rad från föregående kommentar:”Kan du bevisa att själen finns, att inte kunna motbevisa är inte ett bevis för att den gör det.”Det är på det sättet du resonerar. Du påstår något för att det står så i dina sagoböcker och kan ingen motbevisa det så är det så. Månlandningen, JF Kennedy och flera saker som du skrivit om. Eller skrivit? Copy and paste, så har du skapat dina halmdockor. Du är urusel på att skriva, det märks när du själv skriver. Mycket av det du lägger ut är kopierat och förmodligen upphovsrättsskyddat material. Liv? Som jag sa tidigare. Jag har skapat liv. med din definition på skapelse så är jag Gud när jag skapar liv. När jag befruktar min kvinna skapar jag liv och är således Gud för en stund. Två encelliga saker möts och tillsammans bildar de en växande kropp, en kropp som lever och har ämnesomsättning. Celldelning och livet växer, livet finns där hela tiden. Skapat av mig. Och min kvinna som är den andra halvan av skaparen, Gudinnan. Tillsammans skapar vi liv. Ett helt tomt liv, inget medvetande. Hjärnan är tom, förutom några små instinktiva handlingar för att klara av ett intag av föda. Men allt efter som tiden går formas livets medvetande av våra handlingar och våran lära. Det medvetandet skapas i livets hjärna. Hjärnan. Centralenheten. Att kalla den geléklump är ett klumpigt försök till härskarteknik där du förringar objektet, kallar det för något annat för att sedan ge en egen förklaring eller ett påstående. Som att det skulle bli mer sant bara för att du förminskar objektet i det här fallet hjärnan. Det är ingen geléklump, det är källan till livet, medvetandet och den har en hållbarhet på i snitt 80-85 år.

Gilla

Du svarade inte på min fråga, vem längtar efter Gud, hjärnan eller själen?Du har skapat Liv?Då har du lyckats med något som ingen vetenskapsman i världen ännu lyckats med, nämligen att skapa Liv!Att du håller med om att klumpen i skallen bara är ett objekt, bevisar ju att det INTE är själva SUBJEKTET, dvs vi den medvetna själen i våra fysiska stofthyddor!Hjärnan källan till livet och medvetandet?Om hjärnan är källan till medvetandet, hur kommer det sig då att den är lika omedveten som en sten?MÄNNISKOR UTAN FYSISK HJÄRNA; MED GOTT MINNE OCH HÖG IQ!Den medicinska litteraturen är fylld med väldokumenterade fallstudier kring människor som lever HELT UTAN någon fysisk HJÄRNA, men som ändå fungerar galant, med gott minne och fullt normal IQ!VIDEO-bevis:http://www.scienceofidentity.org/lectures-by-jagad-guru/the-brain-is-not-the-mindDetta är kalla fakta, som det även publicerats artiklar kring i de vetenskapliga tidskrifterna ”Science” och ”Science Digest”:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6909910&dopt=Abstracthttp://www.sciencemag.org/cgi/content/citation/210/4475/1232http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdfhttp://en.wikipedia.org/wiki/John_Lorberhttp://www.indiana.edu/~pietsch/lorber-references.htmlhttp://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htmhttp://www.flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htmhttp://uk.reuters.com/article/idUKN1930510020070720Det finns även ett antal vetenskapliga studier på att det inte behövs någon hjärna för att lagra minnen, det finns experiment där enkla organismer som inte ens har något nervsystem, tillsynes ”lär” sig vart i ett tunnt glasrör det är enklast att vända.En annan intressant studie visar att flugor som fått huvudet borttaget, ändå kan lära sig att kontrollera sina ben för att inte få elstötar.Maneten är ett annat bra exempel på en livsform utan hjärna, men som ändå är medveten och varse om hot i sin omgivning!http://www.allahexists.com/underwater/underwater_16.phpANDEN AMBRES, känd från en dokumentär som gick på SVT, är ett mycketstarkt BEVIS för att vi inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna minnas och vara medvetna; vi överlever den fysiska döden:http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=75237&a=970206http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=80067Att anden AMBRES FINNS, bekräftas t.o.m. av det sekulära EXPRESSEN:http://www.expressen.se/debatt/1.977276/anden-ambres-finns-visstDetta bevisar alltså att vi själar inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna vara medvetna och att kunna minnas!Att man kan minnas händelser ur ens tidigare liv bekräftar också detta!

Gilla

Intressant att herr Blixt inte kommenterar sitt ljugande.Nå.Det logiska felslutet med att ”kemikalier skulle varit medvetna” är så dumt så klockorna stannar. Det är ju som att säga ”cd-spelare kan inte vara gjorda av oljeprodukter för då skulle olja kunna spela cd-skivor”. Ugh. Höj dig NÅN centimeter över gyttjan, Snille.

Gilla

Finns ju inget att kommentera, med tanke på att jag inte ljuger…Något som är omedvetet kan omöjligen generera medvetande!MEDVETANDET = Själens eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar!http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandethttp://en.wikipedia.org/wiki/ConsciousnessLÄS PÅ!

Gilla

Dina första två länkar bygger på att vetenskapen inte kan förklara, därför har vi rätt. Ett vanligt felslut som ofta kreationister använder. (Vilken tur att du är en sån då)Varför måste någon ”äga” kroppen, kan den inte bara vara?Som sagt, det är svårt att definera exakt vad liv är (otur att t.ex. mulåsnor finns). Men du säger att liv inte kan skapas, utan det finns bara runtomkring och väntar på en ny kropp? Så när två arter skapar en avkomma så har inte ett tedje liv skapats?

Gilla

Äga = Besitta, inneha, förfoga överFörfogar inte du över din kopp?Det är inte livet/själen som skapas, utan en KROPP!

Gilla

JAGET/SJÄLEN är ägaren, SUBJEKTET, den som ÄGER!KROPPEN är ägodelen, OBJEKT, det som ÄGS!Ägaren är alltid skild från objekten som den äger…En ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna upplevande Jag!Du svarade inte på min fråga, hur kan man vara säker på att jag ”äger” min kropp? (Jag vet vad ordet betyder, förlöjligande är ett dåligt sätt att argumentera på) Enligt ditt citat över så finns själen för att den äger kroppen. Om jag säger att vi styrs av hormoner och elektriska signaler, vad är det som är fel då?Men du säger att en kropp skapas, i den finns det också liv. Varför har då inte liv skapats?

Gilla

Ta exemplet med dina njurar…eftersom det är DU som äger dina njurar, så är det du som bestämmer om du t.ex. vill donera en njure till någon annan eller inte!Ingen annan kan bestämma över DINA njurar…Livet äntrar kroppen från den ”andra sidan”!Vad som bestämmer vilken sorts kropp och vilka föräldrar man får?Ens individuella karma som man har skapat i sitt föregående liv!På samma sätt är det karmat som du skapar i detta liv, som bestämmer vad du får för sorts kropp och föräldrar i ditt nästa liv!

Gilla

Sedan skulle jag vilja tillägga att det inte alls är säkert att vi får en mänsklig kropp även i vårt nästa liv…man måste förtjäna den!Lever man t.ex. som ett svin så…

Gilla

Sedan skulle jag vilja tillägga att det inte alls är säkert att vi får en mänsklig kropp även i vårt nästa liv…man måste förtjäna den!Lever man t.ex. som ett svin så…

Gilla

vad anser du att hjärnan har för funktion?Vad registrerar den?Är det bara en geleklump utan någon som helst nytta?

Gilla

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande!Det råder en fundamental skillnad, kvalitativ distinktion, mellan vårt eviga medvetande och vår temporära hjärna:http://krishnascience.com/Brain,%20consciousnes,soul.pdfHJÄRNAN = Kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet OBJEKT, en ÄGODEL!JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, SUBJEKTET, själva ÄGAREN av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!Hjärnan är bara ett verktyg, en ägodel, som vi medvetna själar, ägaren, nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen. Det är själen som transformerar hjärnans signalsubstanser till själsliga upplevelser, det är vi själar som upplever hjärta och smärta, som kan längta efter Gud, som kan plågas av samvetskval osv!Geléklumpen i skallen är bara ett omedvetet fysiskt organ, som inte ens har någon känsel, vilket däremot vi själar, Jaget i kroppen, har!SIGNALTRAFIKEN SJÄL-HJÄRNA:1. Hjärnan skapar impulser från intryck som själen läser av och tolkar.2. Sedan skickar själen tillbaks dessa tolkningar till hjärnan som omvandlar dem till kemiska reaktioner. Syftet med detta är att resultatet av våra själsliga upplevelser ska kunna vidarebefrodras till övriga organ i kroppen.3. Det gör det möjligt för oss att kunna känna dessa själsliga upplevelser (känslor) fysiskt. Vi kan gråta, skratta, hjärtat slår snabbare, vi svettas osv, som ett resultat av känslan vi kände.4. Även dessa reaktioner från kroppen kan skickas vidare tillbaka till själen och ge nya själsliga upplevelser. Trafiken mellan hjärna och själ pågår således kontinuerligt hela tiden.Själen/medvetandet interagerar med hjärnan, som alltså bara är ett biologiskt instrument som vi själar nyttjar, så länge vi bebor den materiella kroppen:http://www.stephen-knapp.com/consciousness_the_symptom_of_the_soul.htmMedvetandet och hjärnan är alltså fundamentalt skilda ting, vilket bekräftas av många framstående forskare:http://www.thepsychictimes.com/articles/fenwick.htmhttp://www.victorzammit.com/articles/mindbrain.htmlVideo-bevis:http://www.youtube.com/watch?v=RlJXUi-z3Oc

Gilla

1) Du svarar inte på frågan så skit amma.2) Ja, om det inte är en illusion.3) fysikt.

Gilla

1) Jag gjorde ju det.2) Även en illusion kräver ett underliggande medvetande, som är medveten om illusionen! Du kan aldrig rationalisera bort medvetandet, eftersom medvetandet för evigt är oskiljaktigt från oss själar!3) Kemiskt ÄR fysiskt!

Gilla

”Du kan lita på kreationismen, ja!”Vad fan menar du? Menar du att jag kan lita på allt vad en kreationist säger?

Gilla

Kreationismen som sådan kan du lugnt lita på!

Gilla

Inte svarat på frågan om vad som längtar efter Gud? Läste du? Eller gör du som du gör med dina länkar? Bara kastar ut de utan kontroll?Ett behov av något skapas i hjärnan där vårt medvetande sitter. Allt är i hjärnan. Finns inte någon annan plats i kroppen som kan hantera inlärning och minne. Punkt. Där har du en absolut sanning.Att sedan försöka ”bevisa” något med en video som har titeln ”lectures-by-jagad-guru/” är så urbota dumt att det liknar Hitler och Stalins propagandafilmer. Har ingen vetenskapsman lyckats att skapa liv? Tror säkert det är ganska många inom vetenskapen som har barn. Till så vida de inte adopterat barnen så har de skapat livet tillsammans, mannen och kvinnan. Att börja använda ord som subjekt och objekt, det är bara ett sätt att försöka verka märkvärdig. Ett desperat försök att skapa en sken av trovärdighet. Men allt det är bara ett påhitt. Fantasi. Det är med sådan teknik som dina andliga kvasi-ledare lurat in dig i sekten. Brutit ner dig, gett sken av att vara dig övermäktig och sedan tagit in dig i sekten för att få dig att tro att du är med i gemenskapen.Du har förmodligen skador på de områdena i hjärnan som reglerar det kritiska tänkandet, självkänslan och förmågan att tolka det du ser. Du måste ha en stark ledare som talar om för dig vad du ska tycka, tänka och göra. Utan att du märkt det har du hamnat i en tvångssituation. Alternativet för dig är att lämna gemenskapen och den identitet du fått skapad i sekten. Det vill du inte, för du klarar dig inte på egen hand. Du skulle vara så utlämnad till eget ansvar att du förmodligen skulle kollapsa.Sedan ska du sluta använda Wikipedia. Det är en öppen sida där vem som helst kan skriva förklaringar och texter. Med andra ord, hänvisar du till något om din sekt så är det förmodligen någon ur din sekt som skrivit skiten. Du ska enligt din lära anse att alla är lika mycket värda, men se den gubben köper jag inte. Du dömer och far med lögner. Du är falsk och riktigt elak med dina falska profetior. Ditt prat om karma och speciellt utsatta barns egna skuld i de brott de utsätts för är så fruktansvärt långt ifrån den godhet du påstår dig besitta. Men det gör du inte, det är ren toppstyrning där du utan minsta tvivel eller kritisk tanke går dina ledares ärenden. Ledare som sitter och håvar in pengar. Precis som i alla religiösa samfund så strömmar pengarna uppåt och hamnar till slut i en ledares ficka.2006 blev ISKCON dömda att betala 9,5 miljoner dollar i skadestånd. Vart tror du de pengarna kom ifrån? Rörelsens pengar strömmar uppåt och det var nog inte tomt i kassan efter det. Det är sådana som du som lever ett liv utan självkänsla eller minsta kritiska tanke om sin organisation som finansierar toppen. Mormoner och Jehovas gör likadant. Än märkligare blir det med erans organisation eftersom ni har ett ytters sjukt förhållande till pengar och ägodelar. En organisation som inte genererar pengar och har ca 10000 medlemmar globalt betalar närmare 60-70 miljoner i böter. Hur mycket blir det för varje medlem? Tänk efter lite, vem lurar vem?

Gilla

Medvetandet sitter i hjärnan?Bevis för det, tack!Forskarna står helt handfallna inför medvetandets gåta!Forskarna har de facto aldrig lyckats lokalisera eller detektera medvetandet i hjärnan:http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_343558.svdOm medvetandet sitter fastklistrat i geléklumpen, hur förklarar du då Nära Döden-Upplevelser, där patienterna varit kliniskt döda, då de haft sina utomkroppsliga upplevelser?Vetenskapsmännen lyckats skapa liv?Hur kommer det sig då att de ständigt misslyckas, när de försöker skapa liv från kemikalier i sina laboratorieförsök?70 000 000/10 000 = 7 000

Gilla

Inte svarat på frågan om vad som längtar efter Gud? Läste du? Eller gör du som du gör med dina länkar? Bara kastar ut de utan kontroll?Ett behov av något skapas i hjärnan där vårt medvetande sitter. Allt är i hjärnan. Finns inte någon annan plats i kroppen som kan hantera inlärning och minne. Punkt. Där har du en absolut sanning.Att sedan försöka ”bevisa” något med en video som har titeln ”lectures-by-jagad-guru/” är så urbota dumt att det liknar Hitler och Stalins propagandafilmer. Har ingen vetenskapsman lyckats att skapa liv? Tror säkert det är ganska många inom vetenskapen som har barn. Till så vida de inte adopterat barnen så har de skapat livet tillsammans, mannen och kvinnan. Att börja använda ord som subjekt och objekt, det är bara ett sätt att försöka verka märkvärdig. Ett desperat försök att skapa en sken av trovärdighet. Men allt det är bara ett påhitt. Fantasi. Det är med sådan teknik som dina andliga kvasi-ledare lurat in dig i sekten. Brutit ner dig, gett sken av att vara dig övermäktig och sedan tagit in dig i sekten för att få dig att tro att du är med i gemenskapen.Du har förmodligen skador på de områdena i hjärnan som reglerar det kritiska tänkandet, självkänslan och förmågan att tolka det du ser. Du måste ha en stark ledare som talar om för dig vad du ska tycka, tänka och göra. Utan att du märkt det har du hamnat i en tvångssituation. Alternativet för dig är att lämna gemenskapen och den identitet du fått skapad i sekten. Det vill du inte, för du klarar dig inte på egen hand. Du skulle vara så utlämnad till eget ansvar att du förmodligen skulle kollapsa.Sedan ska du sluta använda Wikipedia. Det är en öppen sida där vem som helst kan skriva förklaringar och texter. Med andra ord, hänvisar du till något om din sekt så är det förmodligen någon ur din sekt som skrivit skiten. Du ska enligt din lära anse att alla är lika mycket värda, men se den gubben köper jag inte. Du dömer och far med lögner. Du är falsk och riktigt elak med dina falska profetior. Ditt prat om karma och speciellt utsatta barns egna skuld i de brott de utsätts för är så fruktansvärt långt ifrån den godhet du påstår dig besitta. Men det gör du inte, det är ren toppstyrning där du utan minsta tvivel eller kritisk tanke går dina ledares ärenden. Ledare som sitter och håvar in pengar. Precis som i alla religiösa samfund så strömmar pengarna uppåt och hamnar till slut i en ledares ficka.2006 blev ISKCON dömda att betala 9,5 miljoner dollar i skadestånd. Vart tror du de pengarna kom ifrån? Rörelsens pengar strömmar uppåt och det var nog inte tomt i kassan efter det. Det är sådana som du som lever ett liv utan självkänsla eller minsta kritiska tanke om sin organisation som finansierar toppen. Mormoner och Jehovas gör likadant. Än märkligare blir det med erans organisation eftersom ni har ett ytters sjukt förhållande till pengar och ägodelar. En organisation som inte genererar pengar och har ca 10000 medlemmar globalt betalar närmare 60-70 miljoner i böter. Hur mycket blir det för varje medlem? Tänk efter lite, vem lurar vem?

Gilla

”Finns ju inget att kommentera, med tanke på att jag inte ljuger…Något som är omedvetet kan omöjligen generera medvetande!”Du ljuger om att ”ateister inte har någon definition på liv”. http://en.wikipedia.org/wiki/Life#Definitions(Inte ateistiska definitioner, men du har ju problem med det där att skilja på ateism, vetenskap med mera). Bara för att det är svårt att definiera, och bara för att DU inte gillar de definitioner man har än så länge, innebär det inte att din simplifierade själ-idé är automatiskt bättre.Du ljuger om vad det innebär att vara ateist. Du har ljugit om enkelt kontrollerbara fakta om rymdfart (apollo kontra rymdfärjan) och säkert mer saker, men det är vad jag kommer på i mitt yrvakna tillstånd.Men eftersom du är oförmögen att erkänna att du ens kan göra vanliga enkla misstag (som att använda ett citat du inte förstår vad det betyder), har du förstås INGEN rimlig möjlighet att erkänna (eller förstå? det kan ju vara en religiöst indoktrinerad blind fläck) att du ljuger och är djupt oärlig.Frågan är om det bara är du som är ett rötägg inom din religion, eller om det INGÅR att ljuga och förvränga. Ser man på youtubefilmen här ovan verkar det ju vara universellt för din sekt.

Gilla

Hur förklarar du då detta?http://illvet.se/fraga-oss/vad-ar-livMannen på youtubefilmen ljuger?Hurså?

Gilla

”Frågan är om det bara är du som är ett rötägg inom din religion, eller om det INGÅR att ljuga och förvränga. Ser man på youtubefilmen här ovan verkar det ju vara universellt för din sekt.”Det ingår i sekten. Allt som skrivs om kroppen, som till exempel att hjärnans molekyler byts ut vart tredje dygn är ett påhitt. Andra påståenden om fysik och astronomi är sjuka fantasier som skrivits in i deras böcker i modern tid. Dåliga översättningar och önsketänkande. Wikipedia borde inte få användas, i allra högsta grad om man vill ge ett litet sken av trovärdighet. Jag skulle i princip kunna skriva vad som helst om mig själv på Wikipedia och länka till det. Blir det sant då? Än värre är att använda sina egna led som källa till fakta. Det är ungefär som att kritisera nazister och låta de använda Mein Kampf som referens.Men så skulle ju den här märkliga människan kunnat hamna där i sitt identitetssökande. För det är det han lider av; identitetslöshet och dålig självkänsla.

Gilla

I normala diskussioner tycker jag wikipedia är en utmärkt utgångspunkt (särskilt då man kan gå vidare från artiklarnas källhänvisningar), men på det här stället är det förstås lika korkat och meningslöst att jag använder det som att Snillet gör det. Eftersom Snillet inteförstår det där med att granska och bedöma källor. Men vad gör man för att försöka demonstrera något? Ja det är ju förstås fruktlöst i vilket fall som helst.jag hade tänkt fråga om hur det ligger till med högmod och arrogans också – om de är en del av Krishnabiten. Jag känner visserligen några högmodiga kristna, ett par arroganta muslimer och några idioter till ateister också för den delen, men de flesta människor jag känner ÖVER HUVUD TAGET – ateister, kristna, muslimer, hinduer – har både vett, sans, en stor dos rationalitet och framför allt ÖDMJUKHET. Egenskaper som saknas hos Snilleblixten, eller åtminstone hans online-personlighet. Jag anar att högmodet och arrogansen (och den skenheliga hjärtligheten) är en del av sekten de med.

Gilla

Högmod och arrogans – att frikostigt försöka hjälpa sina medsjälar att förstå den Abosoluta Sanningen och utveckla sin kärlek till Gud och därigenom bryta det ändlösa kretsloppet av födelse – död – återfödelse?Arrogant?

Gilla

1) Jo, jag såg det nu. Var lite full när jag kom hem igår. Hur som helst så hamnar vi i en cirkel här, eftersom jag menar att allt liv är utmärkta exempel på medvetna kemikalier.2) Allt det du skriver om detta är ju cirkelresonemang. Dina argument förutsätter att det är som du säger.3) Nja, men jag kan godta det för debatten. Det förändrar hur som helst ingenting.4) Du cirkelresonerar om kreationismen också. Jag kan alltså lita på det som står på en hemsida om kreationismen för att kreationismen är sann?

Gilla

1) Kemikalier medvetna?Är dina kemikalier i din skalle medvetna om din egen existens, när de inte ens är medvetna om sina grannkemikalier…2) Motbevisa mig!

Gilla

”Hur förklarar du då detta?”Att det, som sagt, inte är en ENKEL fråga. Att vi försöker komma på en entydig definition på ett ORD – en mänsklig konstruktion – som inte har EN entydig motsvarighet i verkligheten. Att anta en metafysisk hållning där ”liv är liv” förklarar ingenting BÄTTRE, eftersom liv där har en annan betydelse – ”enkel” eftersom den förklarar sig själv – och i naturvetenskaplig mening förklarar det ingenting alls.”Mannen på youtubefilmen ljuger?”Ja, eftersom han läser upp en definition ur en ordbok – inte en uppslagsbok eller naturvetenskapligt lexikon, märk väl – och därur drar slutsatsen att ”ateister inte har någon definition på liv”. På samma sätt som du gör. Vilket helt enkelt inte är sant. Oavsett om man är ateist eller ej, så har naturvetenskapen definitioner på liv; inte en enda entydig, men det är också eftersom naturvetenskapen analyserar vad som går att observera, i stället för att utgå från ett förutfattat begrepp (i detta fall ett mänskligt konstruerat ord) och försöka få naturen att passa detta begrepp.”Högmod och arrogans – att frikostigt försöka hjälpa sina medsjälar att förstå den Abosoluta Sanningen och utveckla sin kärlek till Gud och därigenom bryta det ändlösa kretsloppet av födelse – död – återfödelse?Arrogant?”Ja, att utan tillstymmelse till ödmjukhet banka sina medmänniskor i huvudet med det självsäkra påståendet att ”JAG – HAR – RÄTT – OCH – VET – ALLT”, inbjuda till ”öppen debatt” men vara fullständigt stängd inför tanken att andra människor faktiskt OCKSÅ kan och vet saker, kanske rentav bättre. Att fullständigt ignorera andra människors speciella kunskapsområden.Och att till exempel bemöta MIN beskrivning av MIG SJÄLV – som ateist, vilket jag RIMLIGTVIS borde veta ganska mycket om – med ett ”nej nej, ateister är SÅHÄR och tycker SÅHÄR och kan INTE tänka SÅHÄR”. Det är högmodigt, arrogant och förbannat oförskämt.(Och då går jag inte ens in på att anklaga en vanlig fredlig humanists människosyn som ”vidrig”.)Arrogant, högmodig, oförskämd. Och ger dessutom religiösa och troende (som jag känner åtskilliga vettiga, ödmjuka) dåligt rykte.

Gilla

Naturbvetenskapens förmenta definitioner på Liv är bara beskrivningar kring hur Livet interagerar med materien…Jag bara vidareförmedlar den Absoluta Sanningen i Veda-skrifterna…har ingenting med min egen kunskap att göra!

Gilla

Högre upp skrev du att vårat minne sitter i hjärnan och hjärnans celler byts ut var 3:e dag? Nu spelar det ingen roll, då minnen och intellektuella färdigheter lagras i hjärnbarken, och där byts inga nervceller ut alls, utan samma celler följer med oss hela livet.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=915832

Gilla

Har aldrig påstått att minnena sitter i hjärnan!Givetvis följer våra minnen med vårt undermedvetna när vi reinkarnerar, för annars skulle det ju vara omöjligt att ha minnesbilder från ens tidigare liv!iOm minnena nu skulle lagras i hjärnbarken, hur kommer det sig då att man aldrig lyckats lokalisera eller detektera några minnen där?

Gilla

”Hur kommer det sig då att de ständigt misslyckas, när de försöker skapa liv från kemikalier i sina laboratorieförsök?”Ååå så urbota dumt. Vem annars än nån som har noll förståelse för vetenskap förutsätter att man måste kunna ÅTERSKAPA något, exakt, för att förstå det?

Gilla

Vilket ju bevisar att Liv inte kan skapas från kemikalier…

Gilla

Wohoo. Efter mycket jobb gick det. Fick tag på Danielsons email!Jag skickade: ”I am interested in why you wrote those lines in that article ”Pro-geocentrism”. What was the purpose?”Han svarade: ”Because this proves that geocentrism is wrong. I am a creationist, but I don’t belive in geocentrism. It’s just stupid. But it would be rude to just delete the article, so I simply supplied facts.”

Gilla

Alla de här punkterna är argument FÖR geocentrism:http://creationwiki.org/Pro-geocentricity

Gilla

http://www.harekrishnastockholm.com/”20. Är det sant att ni tror att solen cirkulerar kring planeterna istället för tvärtom?Svar: Nej, det står inte angivet i de vediska skrifterna. Där står det att i varje universum finns det en sol och att planeterna roterar kring denna sol och reflekterar dess sken.”Hur ska ni ha det? Du säger att solen roterar runt jorden.

Gilla

Solen (som själv är en planet) cirkulerar kring Jorden, inte kring de andra planeterna!Merkurius och Venus cirkulerar i sin tur kring Solen, vars ”månar” de är!

Gilla

Snyggt Weio. Bra dektivarbete! 🙂

Gilla

Dektiv?Finns absolut ingenting som motbevisat Geocentrismen!Tvärtom, så är ju Geocentrismen numera vetenskapligt bevisad!

Gilla

>Solen (som själv är en planet) cirkulerar kring Jorden, inte kring de andra planeterna!>Merkurius och Venus cirkulerar i sin tur kring Solen, vars ”månar” de är!Med vilken rätt hävdar du att det är så, när det inte står så i dom vediska skrifterna ? Går inte du mot Krishnas kunskap i så fall.

Gilla

Det står visst så i de vediska skrifterna!Detta ÄR Krishnas kunskap!

Gilla

Du verkar gilla wikipedia, så här kommer en länk om att minnet sitter i hjärnan. http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus#Role_in_memoryFör att göra en liten fuling: hur vet du att vedaskrifterna stämmer?Nej, vi har inte lyckats skapa liv i laboratioriet än. Det bevisar absolut inte att det var omöjligt att kemikalier bildade liv vid livets början. I LHC kommer vi att kunna accelerera protoner till en energi av 7 TeV. Dock kommer det in partiklar från rymden som har högre energi, betyder det att vi aldrig kommer kunna skapa så höga?Vetenskapen går framåt, den kan inte förklara allt. Det vet man dock om och man försöker att hitta lösningar på dessa, för tillfället, olösta problem. Religioner tar dock detta som ett tecken på att de har svaren, men vi får inte ut någon som helst information från det.Som en föreläsare till mig har sagt: Just nu kan vi förklara 99%, men det är de 1% som är det intressanta. Religion förklarar exakt 0% av allt detta.

Gilla

Återigen, ge oss någon källa där det sägs att man har DETEKTERAT minnena i skallen, tack!Bara det faktum att man kan minnas tidigare liv, motbevisar ju totalt flummet att minnena skulle sitta fastklistrade i geléklumpen!Hur förklarar du det faktum att det finns människor utan någon Hippocampus, men som ändå besitter minnen?Förstår du inte att det är en BIOLOGISK NATURLAG att liv endast kan komma från annat liv?Kemikalier har inte, gör inte det nu, och kommer aldrig i framtiden kunan skapa liv!Varför?Just precis, eftersom det som är livlöst saknar det som livet kräver, själen!UTAN SJÄL, INGET LIV!As simple as that…

Gilla

Detektivarbetet var att hitta en svårfunnen adress till en person på nätet vilken inte försöker göra sig lättåtkomlig.

Gilla

”Solen (som själv är en planet) cirkulerar kring Jorden, inte kring de andra planeterna!”Hur föreslår du då att solen producerar den energi som den avger?

Gilla

>Finns absolut ingenting som motbevisat Geocentrismen!>Tvärtom, så är ju Geocentrismen numera vetenskapligt bevisad! Om vi tittar på vad som stod i creationwiki så var det följande.”Its a fact that you need to calibrate a weighing machine depending on what latitude it will be used. Well known by all manufactures. A balance weighing machine will not be affected, but a spring weighing machine will be. A (70Kg) human body will be about ”200 grams lighter” on the equator then compared on the north pole.”Alltså att en fjädervåg måste justeras med upp till 200g beroende var på jorden man mäter, till skillnad från en balansvåg. Exakt så som den heliocentriska teorin förutspår, och tvärtemot vad man kan förvänta sig från en stillastående jord i en geocentrisk värld.Därmed så är det ett bevis mot geocentrism, inte för.Vad gäller dom så kallade ”vetenskapliga” bevisen så har vi redan diskuterat dom tidigare. Men vi kan ta det ett varv till om du vill.

Gilla

1 och 2) Jag tror vi lägger in olika betydelser i ordet medveten. Jag tror inte att något ”äkta” medvetande existerar. Bara att vissa speciella kemiska sammansättningar kan fungera som om de hade medvetande.3) Du cirkelresonerar om kreationismen också. Jag kan alltså lita på det som står på en hemsida om kreationismen för att kreationismen är sann?

Gilla

Som om de hade medvetande?Har du medvetande?JA eller Nej, tack!

Gilla

Snyggt jobbat Weio.”Alla de här punkterna är argument FÖR geocentrism:”Vad fan snackar du om? Han har ju för fan själv sagt att den raden han skrev INTE talar för geocentrismen. Han är inte geocentriker!

Gilla

Alla punkter på den sidan är ju punkter FÖR Geocentrismen!Sidan heter ju ”Pro-Geocentrism”!

Gilla

Dessutom Snilleblixten så visar resultatet av Weios detektivarbete att du tyvärr just har blivit ertappad med att konkret ljuga för oss.

Gilla

Ge oss först e-mail adressen, så vi kan kolla upp sanningshalten, tack!

Gilla

>Det står visst så i de vediska skrifterna!>Detta ÄR Krishnas kunskap!Hävdar du i så fall att Hare Krishna center i Stockholm inte vet vad dom talar om ?Du får gärna visa oss var i Veda skrifterna det står så så man kan ta upp en diskussion med dom och få den detaljen åtgärdad.

Gilla

Det som skrevs från Hare Krishna centret gick ju inte alls emot det jag skrev!Du får gärna visa mig var du hittar någon motsättning!

Gilla

”Har du medvetande?”Jag kan inte svara ja eller nej på den utan en bra definition av just begreppet medvetande.

Gilla

Vi kan ju ta definitionen i Norstedts Ordbok:Medvetande = Förmåga till själslig verksamhet varigenom omvärlden uppfattas

Gilla

Ok, Jag kan ha missat något. Men anser du att jorden är en planet ?

Gilla

Nej, med tanke på att Jorden inte rör sig runt andra himlakroppar i vårt planetsystem!

Gilla

Du cirkelresonerar om kreationismen också. Jag kan alltså lita på det som står på en hemsida om kreationismen för att kreationismen är sann?

Gilla

Du cirkelresonerar om kreationismen också. Jag kan alltså lita på det som står på en hemsida om kreationismen för att kreationismen är sann?

Gilla

Självfallet tänker jag inte lägga ut mailadressen här! Det skulle inte vara så jäkla schysst mot honom.

Gilla

Inte schysst, om jag tar reda på om du ljuger eller inte?

Gilla

Självfallet tänker jag inte lägga ut mailadressen här! Det skulle inte vara så jäkla schysst mot honom.

Gilla

Härligt att se att en del går på djupet med det här. Mannen är uppenbart förvirrad och jag tror att ett sådant här flerfrontskrig kan framkalla lite kritiskt tänkande. ”Solen (som själv är en planet) cirkulerar kring Jorden, inte kring de andra planeterna!”Idag har vi så mycket fakta om solen att det finns ingen tvekan, solen är ingen planet. Det skitsnacket tycker jag du Snilleblixten ska ge upp. Du har inga som helst belägg för det, dessutom visar det sig att de du trodde gick dina ärenden faktiskt har helt motsatta uppfattningar. Du gjorde uträkningen åt mig angående skadeståndet 2006. 7000 kronor per medlem. Jag antar att inte alla medlemmar återfinns i västvärldens rika länder. Dessutom bygger ju ert leverne på något helt annat än att generera pengar. 7000 kronor per medlem? Om vi jämför med antalet medlemmar i en annan organisation, till exempel Svenska kyrkan så skulle 7000 kr per medlem ge ett bötesbelopp på någonstans kring 30 miljarder. I Sverige. Förstå nu att det rinner uppåt, de få pengar som rörelsen genererar åker uppåt och längst upp sitter någon och skummar av dessa pengarna. Förstår du inte att alla ni som predikar godhet och kärlek bara blir lurade?Och som jag sagt, du ljuger. Är en falsk profet som saknar empati och har ett enormt högmod. Du kallar det att sprida herrens ord eller vafan du kallar det men det ni håller på med är villfarelse. Lögner. Sådant är straffbart om man gör det organiserat. Hur många människor har ni lurat? Hur många har fastnat i rörelsens övertalningsmaskineri? Svaga människor som söker gemenskap och identitet. Till priset av vad? Sin frihet och sitt tänkande, något de gett upp efter att indoktrinerats av era lögner.I den här tråden har du fått uppenbara förklaringar och motargument som du inte rår på. Fakta som kommer från delvis dina egna led och från håll som du trodde löpte efter din agenda. Hur känns det? Övergivet? Ensamt? Du använder dig av uttryck och en vokabulär som du skapat för att ge sken av trovärdighet. Men det är ord, uttryck och metoder som du saknar all kännedom om. Det lyser igenom, falskheten. Du saknar all form av trovärdighet och jag har noll respekt för din tro. Kan inte ha respekt för något som används för att lura människor. Vem har respekt för lögner? Krischna-rörelsen borde åtalas för villfarelse. Det är märkligt hur mycket du ger uttryck för att kunna. Hjärnans anatomi, kroppens anatomi, astronomi och allt annat som du bräker ur dig. Alla konspirationer och inte minst hålen ner till underjorden som man tydligen kan se på Google-Earth. Hål? På Nordpolen? En effekt av att satelliterna saknar täckning på polerna. När all data samlas ihop från satelliterna så blir polerna svarta. Om du har en massa tårtbitar där spetsen av den trekantiga tårtbiten saknas, då blir det ett hål i mitten när du sätter ihop tårtan. Dina fantasier är så skruvade att du måste ha genomgått något väldigt otäckt.

Gilla

Hare Krishna håller med mig om att Solen är en planet, att Solen snurrar runt Jorden och att det bara finns EN Sol i varje galax!HÅLET VID NORDPOLEN:http://www.youtube.com/watch?v=z22RqApTcXohttp://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphereSATELLIT-BEVIS:Japansk vädersatellit filmar det cirkelrunda HÅLET vid NORDPOLEN, vilket syns tydligt 6-10 sekunder in i klippet här:http://www.youtube.com/watch?v=f6SU_RpHF2o&NR=1

Gilla

Enligt den definitionen anser jag att jag saknar medvetande.

Gilla

Ja, du verkar sakna en hel del medvetande… 🙂

Gilla

Mejladresser ger man inte bara bort. Jag fick den i förtroende. Självfallet tänker jag inte ge den till dig, speciellt inte här på en blogg.

Gilla

Fick den i förtroende?Hur gick du till väga?Vad har du att frukta?

Gilla

Ja, men till skillnad från dig saknar jag inte logisk slutledningsförmåga. Ville du komma någonstans med den där kommentaren?

Gilla

Ville bara hålla med dig om vad du själv skrev!

Gilla

Fler fronts kriget är redan avslutad innan den började!”Ska du ha en chans att leva fullt ut på egen hand måste du avprogrammeras och byggas upp på nytt.” sa kapetändina kommentarer luktar avundsjuka..

Gilla

Kära Adah, det konstiga är att ju mer man skriver om Gud och Livet, ju mer blir ateisterna upprörda…Varför bli upprörd över något som man själv inte ens tror sig existera?Får inte ihop det… 🙂

Gilla

Jag är inte biolog och kan därför inte svara på allting som har med detta att göra. Däremot så är jag blivande fysiker och kan ganska enkelt motbevisa den geocentriska världsbilden. Dock tänker jag inte göra detta eftersom det är biologi som jag pratat med dig om.Om jag gör antagandet att kroppen är isolerad från omgivinigen. (Ingenting äts osv). Då måste minnena vara lagrade någonstans i kroppen. (Om du tycker att jag gör ett argumentationsfel säg till.) När vi får nya minnen så bildas det nya kopplingar mellan synapserna i hjärnan, det är detta som är de lagrade minnena. När man slår i huvudet väldigt hårt så är det vanligt att man inte minns något kring denna händelse. Men får man en väldigt svår skada på huvudet så kan man mycket väl tappa minnen och få svårt att få nya. Vad är det då som pekar på att minnena inte sitter i hjärnan? För en inte för lång tid sedan så visade uppdrag granskning en historia om en kvinna som har förlorat alla sina minnen efter elchocksbehandling. Dessa appliceras på huvudet. Kan detta ge en ledtråd att minnena finns i denna geléklump? (Säg till så länkar jag till detta program)Varför är det en biologisk naturlag? Eftersom tiden inte funnit oändligt länge så måste väl livet ha börjat någonstans? Alltså behöver inte det första livet ha haft någon levande förälder. Jag vill fortfarande ha någon slags källa på att en kropp inte kan leva utan själ. (Lever t.ex. bakterier eller virus)

Gilla

HJÄRNSKADOR = SKADOR PÅ VÅR BIOLOGISKA TRANSFORMATOR!Det enda som personlighetsförändringar pga HJÄRNSKADOR bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och sinnet/psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet (själens energi) och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.Det är lika dumt att tro att medvetandet och minnena genereras av hjärnan, bara för att personligheten förändras pga hjärnskador och minnesförluster, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n…Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som genererar tankarna!På samma sätt som radioapparaten inte skapar radioprogrammet, utan är bara en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så skapar inte heller den fysiska hjärnan medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen, vårt medvetna Jag!Om kopplingarna inne i hjärnan inte längre fungerar som de ska, så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera optimalt med omvärlden, att vår personlighet förändras, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radion längre på samma sätt som tidigare, omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.Hjärnan har alltså därmed förlorat sin kapacitet att motta och/eller vidarebefordra tankarna som produceras i sinnet, i vår subtila astralkropp!Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.Du menar att det 1:a livet kom hit utan en levande förälder?Menar du allvar eller driver du med oss?Så långt ifrån vetenskap man kan komma…En kropp KAN INTE leva utan en själ, eftersom ju själen är den aktiva livgivande principen i den jordiska stofthyddan!Vad är döden?Jo, själen i kroppen som kilat vidare!Rena rama ABC-kunskaper, som man borde känna till redan på dagis..

Gilla

Hål vid nordpolen? Företaget jag arbeta för har gjort provborrningar på nordpolen. Genom isen och ner till botten. Kärnborrning. Det räcker som bevis för mig, dessutom borde alla seismiska undersökningar som gjorts där avslöjat detta.Fatta, jag arbetar i oljebranschen och jordens inre är ganska centralt där. Du har ju inte ens varit i närheten av polerna, än mindre de idioter som hittat på den där skiten. Det är sagor, fantasier om något som ligger långt borta. Man har rest regelbundet till nordpolen i många år, ryssarna har en forskningsstation i närheten. Tror du verkligen att ingen skulle upptäckt detta om det var så? Det är som vanligt, du far med osanningar som känsliga och svaga människor kanske skulle gå på. Du verkar ha gjort det.Du ser, varje sak du kommer dragandes med så örfilar vi upp dig som en äppelpallande skitunge. Kom igen och snacka om saker när du rent fysiskt undersökt det. Liv? Jag och min fru skapade våra barn. Jorden? Jag får betalt för att det inte finns några undre världar utan massivt berg med olja i. Jag har studerat astronomisk navigation, något som bygger på att vi cirkulerar runt solen och att stjärnorna på himlen är där de ska vara. Jag har erfarenhet av verkligheten. Spotta ut böngroddarna och kasta sagoböckerna. Har man tappat mjölktänderna så är det dags att sluta läsa sagor i pyamaskläder….

Gilla

Vad heter ditt företag?Vad tror du den enorma militära bevakningen vid de både Pol-öppningarna vid Nord- och Sydpolen beror på?Hmm…Du och din fru skapade de fysiska höljena för de själar som reinkarnerade in i er familjekonstellation!Vi cirkulerar runt Solen?Snicksnack!Böngroddarna behåller jag kvar i munnen!

Gilla

Tja du saknar ju enligt mig också medvetande enligt den definitionen. Hur påverkar det debatten?

Gilla

Omöjligt, eftersom jag är medveten om dina ateistiska villfarelser.

Gilla

”Fler fronts kriget är redan avslutad innan den började!”Ska du ha en chans att leva fullt ut på egen hand måste du avprogrammeras och byggas upp på nytt.” sa kapetändina kommentarer luktar avundsjuka..”Avundsjuka? Hur tänkte du där Adah? Mannen är ju från vettet, helt hopplös. Jag tycker det är skrämmande för han representerar en sekt, några som systematiskt försöker övertala folk att tro på deras sagor och världen är befolkad med tillräckligt många svaga människor som söker gemenskap och identitet och dessa lever farligt när det kommer till den här sekten. Ska vi ge andra människor trygghet i en förljugen sekt som dessutom i likhet med alla andra sekter som mormoner och jehovas bara lurar folk och deras medlemmar samtidigt som det sitter ett fåtal längst upp i den interna näringskjedjan och håvar in stora pengar? Jag tycker det är viktigt att motarbeta sådana här strömningar, i det häör fallet denna förvirrade människan som bevisligen saknar all form av empati, respekt för andra och moraliska begränsningar när det gäller lögner. En falsk profet.

Gilla

En falsk profet?Förutsätter ju att det finns sanna profeter…sanna religiösa förkunnare!Hur ska du ta dig ur detta? 🙂

Gilla

Det är nu som jag önskar jag var biolog så att jag kunde förklara mer om hur hjärnan fungerar. Enligt dig så var alltså förutsättningen att minnet redan satt i kroppen felaktig. Jag kan varken motbevisa eller bevisa detta, men jag är ganska säker på att riktiga biologer kan detta. Därför lämnar jag just den punkten om detta är ok?Ja jag menar fullständigt att det första livet inte hade någon levande förälder. Jag tror att det för en lång tid sedan på jorden så fanns det kemikalier. En del av dessa kemikalier började på något sätt att fördubbla sig själva genom att använda andra kemikalier. Efter en tid så blev dessa kemikalier så pass komplexa så att något som man skulle kunna kalla liv uppstod. Om detta stämmer så betyder detta att ett liv uppstod utan en levande förälder. Kan du hålla med om att om min teori stämmer så hade inte det första livet någon förälder?Och vad menar du med att det är så långt ifrån vetenskap det bara kommer? Man har ju t.ex. lyckats skapa aminosyror från oorganiska ämnen med hjälp av elektriska urladdningar. Tyvärr kan inte vetenskapen på ett tillfredsställande sätt förklara uppkomsten av livet, men detta betyder inte att din teori är rätt. Den är ju inte ens falsifierbar. Döden är när just definitionerna på liv har försvunnit. Men kan du svara på ifall bakterier och virus lever? Ge gärna också en förklararing till varför du tycker så.

Gilla

Din teori kan omöjligt stämma, eftersom det går emot allt vad biologi heter!Liv kan endast uppstå ur tidigare liv, varför din tro på liv från kemikalier är så verklighetsfrämmande som något kan bli!Bakterier lever definitivt, har inte kollat upp virus ännu.iller-Urey experimenten är sedan länge avslöjade såsom ogiltiga eftersom betingelserna under experimenten inte uppfyllde alla nödvändiga villkor, och dessutom hade de laboratorietillverkade aminosyrekedjorna ingen likhet alls med verkligt protein, och till råga på allt är inte aminosyror i sig något liv!Miller förstod inte att utan DNA, så kan inte aminosyror forma proteiner!Därmed utgör Millerexperimenten inte alls något bevis på att förstadiet till liv skulle ha uppfyllts, för att inte tala om att ha skapat något liv.Miller har dessutom själv besviket tvingats erkänna att experimenten inte uppfyllde de nödvändiga villkoren:http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation07.phphttp://www.y-origins.com/index.php?p=DNA7http://gluefox.com/skap/liv/liv2.shtmhttp://science.krishna.org/Articles/2000/07/00059.htmlhttp://www.direct.ca/trinity/origin.htmlhttp://www.harunyahya.com/refuted9.phphttp://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/51/65http://www.answersingenesis.org/articles/wow/can-natural-processes-explainVIDEO: Miller experiment; Collapse of Evolution:http://www.youtube.com/watch?v=nDMBzajgtVIVIDEO: Kent Hovind krossar Miller-experimentet: (29-35 min)http://www.youtube.com/watch?v=pPvMhl1PWMQLiv kan endast komma från redan existerande liv, vilket Miller-Urey tydligen inte kände till:http://science.krishna.org/Articles/2000/07/00059.htmlVarför liv inte kan uppstå ur något dött:http://www.whyevolution.com/life.htmlVarför abiogenes (att liv skulle uppstå ur icke-liv) är omöjligt:http://www.trueorigin.org/abio.aspMiller-Urey experimenten motsäger de facto abiogenes:http://www.answersingenesis.org/tj/v18/i2/abiogenesis.asp

Gilla

Bara för att det finns blåa blåbär behöver det inte finnas gröna blåbär. Världen är full av falska profeter, sanna profeter lyser med sin frånvaro.

Gilla

Finns det något som är falskt, måste det även finnas något som är sant!Det som är falskt strider mot det som är sant och verkligt!Utan det sanna och verkliga, finns det inget som kan strida mot det sanna och verkliga!Hänger du med?

Gilla

Så du menar att all lögn har en motsatt sanning? Om en falsk profet som du i det här fallet orerar om något som uppenbarligen inte är sant, ja då är det sanna för mig något som inte har med gud att göra. Eftersom profeter förkunnar guds ord så finns det för mig inga sanna profeter. Det sanna för mig är det som bevisats enligt de vetenskapliga riktlinjer som ligger till grund för all forskning värd namnet. Den forskning du säger dig bedriva är bara en massa uppdiktade lögner. Något som förr var straffbart och vilket jag skulle vilja se även idag att det var. Falsk profet=du, sanningen=den etablerade vetenskapen som bygger på observationer och inte antaganden eller sagor. Punkt slut. Inga som helst problem med att räta ut det frågetecknet.

Gilla

Om det inte finns några sanna profeter, vad är då meningen med att överhuvudtaget säga FALSK profet?Om alla profeter är falska, då räcker det väl bara att säga att jag är profet?Att säga ”du är en FALSK profet”, förutsätter att det även skulle finnas sanna profeter!Eller hur?

Gilla

Varför kan inte min teori stämma? Biologi är lärar om livet (när det redan finns). Men jag använder den termen på uppkomsten av liv också. Men någonstans måste livet ha börjat. Har du någon bättre idé som inte involverar en skapare? (Du får svara nej, man kan inte veta allt. Inte heller vetenskapen gör detta) Kent Hovind är inte en säker källa, han misstolkar och ljuger på ett väldigt uppenbart sätt. Likadant tycker jag med dina källor från science.krishna. De är inte opartiska och tolkar mycket fel.Man har faktiskt gjort Miller-Urey experiment i efterhand och kommit fram till liknande saker. Aminosyror kan bildas ur oorganiska material. Sen vet jag att det är långt kvar till att kunna förklara hur liv har uppstått från detta, men det är ett bra första steg. De första cellerna hade kanske inte heller särskilt utvecklat ”DNA” (Förmodligen var det en förfader till detta). Därmed behövde kanske inte heller lika avancerade processer för att föröka sig.

Gilla

Livet har ingen början, livet är evigt!Liv kan vare sig skapas eller förintas, finns ingen början eller slut på det andliga!Miller-Urey experimenten är sedan länge avslöjade såsom ogiltiga eftersom betingelserna under experimenten inte uppfyllde alla nödvändiga villkor, och dessutom hade de laboratorietillverkade aminosyrekedjorna ingen likhet alls med verkligt protein, och till råga på allt är inte aminosyror i sig något liv!Miller förstod inte att utan DNA, så kan inte aminosyror forma proteiner!Därmed utgör Millerexperimenten inte alls något bevis på att förstadiet till liv skulle ha uppfyllts, för att inte tala om att ha skapat något liv.Miller har dessutom själv besviket tvingats erkänna att experimenten inte uppfyllde de nödvändiga villkoren:http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation07.phphttp://www.y-origins.com/index.php?p=DNA7http://gluefox.com/skap/liv/liv2.shtm

Gilla

Kan de månde vara så att du inte har förmågan att se vilka profeter som är bra och riktiga och de som är mindre bra?

Gilla

Snubbar som Stephen Hawkins och Richard Dawkins är förmodligen profeter för honom…

Gilla

Angående geocentrisk världsbild. Om jorden skulle vara i mitten så hade inte gravitationsteorin fungerat. Något som är (nästan) stilla har mycket större massa än det som rör sig.

Gilla

Jag fick den via kontakter. Men det tog ett tag att få den, och jag var tvungen att lova att inte skicka den vidare.

Gilla

Kan du inte dra den om Rödluvan och Vargen också…

Gilla

”Kan de månde vara så att du inte har förmågan att se vilka profeter som är bra och riktiga och de som är mindre bra?”Adah… Jo jag kan urskilja vilka profeter som är falska. Alla! Eftersom jag inte tror på någon Gud. Så enkelt var det….

Gilla

Om alla profeter är falska, då räcker det väl att bara säga profet?Eller hur?

Gilla

Halva svar som vanligt.Alltså – jag kunde gå med på om du bara höll dig till att propagera för din tro. Hävda att vetenskapen har fel och du rätt. Men du försöker få din version att framstå som VETENSKAPLIG fast du inte förstår hur vetenskap fungerar. Och så drar du till med en räcka skrattretande ”bevis” och verkar verkligen tro att du vunnit någon sorts argumentation.Men inte nog med det – ”bevisen” räcker inte, utan du måste uppenbarligen LJUGA därtill. Varför? Låt gå för att du inte köper vad andra säger, men varför måste du FÖRVRÄNGA det?Som vanligt lättast med en punktlista. Flera saker du frågats redan tidigare men förstås undvikit att svara på. En salig blandning förstås, men varför inte.1) Om nu vetenskapen har fel i så mycket, som heliocentrismen och möjligheten att skicka människor till månen – varför förkastar du inte alla andra delar av vetenskapen SOM FÖRS PÅ SAMMA PREMISSER, utförs av samma typ av människor? 1a) Hur tror du din dator kan fungera? Är den konstruerad med en stor dos gudstro, tror du, eller skulle samma personer som kan förklara hur den funkar kanske hålla med om att Jorden faktiskt snurrar runt Solen?1b) Hur kan man skicka sonder till Saturnus om man arbetar med fel modell av solsystemet?2) Om bevisen för att månlandningarna var bluff nu är så övertygande som du tycker, varför är det nödvändigt att LJUGA om beskrivningarna av apolloprojektet (”…flera gånger på raken, utan några som helst missöden, på farfars tid”) kontra rymdfärjorna (”kan knappt lyfta om det blåser, två totalkatastrofer, i vårt tekniskt avancerade 2000-tal”)?3) Varför godtar du inte ateisters definitioner av sig själva, utan måste tillskriva dem egenskaper de inte själva håller med om?3a) Är inte det beteendet arrogant och högmodigt?

Gilla

1) Bara för att någon har fel inom något, betyder inte att densamme har fel inom allt annat! Allt är inte svart elelr vitt…1a) Med tanke på att det inte finns minsta lilla bevis för Heliocentrismen, så är den bara baserad på TRO…1b) Inga problem:”We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance.”- Fred Hoyle”Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: ”The sun is at rest and the earth moves”, or ”The sun moves and the earth is at rest”, would simply mean two different conventions concerning two different CS.”- Albert Einstein”Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another.”- Ernst Mach2) Ljuger inte, raljerar bara… 3) Vad exakt har jag tillskrivit ateister för egenskaper?3a) Delge mig först vad för egenskaper jag skulle ha tillskrivit Gudsfönekare…

Gilla

Och -”Naturbvetenskapens förmenta definitioner på Liv är bara beskrivningar kring hur Livet interagerar med materien…”Bara om man köper DIN definition på ”liv”. Än en gång, det handlar bara om att du inte KÖPER den definitionen på liv, men att det inte skulle FINNAS någon annan definition på liv (en rad egenskaper hos vissa sammansättningar av materia) är ren LÖGN.

Gilla

”…en rad egenskaper hos vissa sammansättningar av materia…”Vi efterfrågar inte materiens egenskaper!Vi efterfrågar definitionen på LIV!

Gilla

Nej, vetenskapen har ännu inte svaren på livets gåta, men till skillnad mot religionen söker man efter svar. Religionen påstår sig redan ha svar där inga svar finns att hämta, eller så hävdar man att man inte ens borde söka svar. Det finns ingen strikt definition för vad liv är och exakt var gränsen för liv och död går. Kan du ge oss en hållbar definition? Kan du säga om t.ex. virus är liv?

Gilla

Jag har inte kommit i kontakt med virus i skrifterna ännu, får fråga först någon som är mer insatt i skrifterna!Liv = Den aktiva livgivande principen, livskraften, livsenergin, den medvetna levande andliga varelsen, själen i materien (i den eviga andliga världen är själen befriad från materiell fångenskap)

Gilla

-Definitioner är en angelägenhet för vetenskap och filosofi. Definitionen följer regler som hör dit. Vetenskapliga definitioner är som alltid begränsade av syftet. Att säga att vetenskapen inte kan definiera liv är falskt.

Gilla

Så vad är då vetenskapens definition på just LIV?Låt höra!

Gilla

Jag skiter i vilket egentligen. Tyckte mest utmaningen var skoj. Hur som helst gjorde jag ditt jobb. Fattar verkligen inte hur någon kan vara så urbota jävla korkad att han tror att det bara är att använda citat man inte förstår och säga att ”ja men de är säkert för det jag menar, men jag har ingen aning lalalala”

Gilla

Vi väntar på e-mail adressen…vad är du rädd för?

Gilla

-Det är lika meningsfullt att tala om vetenskapliga definitioner med dig som att göra det med en stojig dagisklass.

Gilla

Vi väntar på en vetenskaplig definition…

Gilla

Jag bara undrar. Tycker du att jag ska bryta ett löfte?

Gilla

Som sagt, kan du inte dra den om Rödluvan och Vargen också…Att stå för Sanningen är inte direkt Gudsförnekares starka sida…

Gilla

Så du tycker att jag ska bryta mitt löfte mot honom?

Gilla

”Fattar verkligen inte hur någon kan vara så urbota jävla korkad att han tror att det bara är att använda citat man inte förstår och säga att ”ja men de är säkert för det jag menar, men jag har ingen aning lalalala”Avslöjar ju direkt din agenda…hur känns det att stå med byxorna neddragna?

Gilla

kan du definera vad du menar med profet?

Gilla

Religiös förkunnare

Gilla

jag är en profet, fast i folkmun kallas jag för gud av naturliga anledningar..

Gilla

Agendan var aldrig hemlig. Tycker du att jag ska bryta ett löfte?

Gilla

Är det ett heligt löfte?

Gilla

Weio:Lägg ner nu. Jag vet inte om du skämtar eller inte, men helt ärligt har det där ingen trovärdighet. Om du ljuger eller inte kan jag faktiskt inte uttala mig om. Visst kan det vara så att du verkligen fått tag på adressen, och då förstår jag till fullo att du inte vill lägga ut den här, men det du skriver är inte mycket till bevis.snillet:Det är väldigt intressant att du anklagar Weio för att vara en lögnare. Du har inga som helst bevis för att han ljuger. Visst, hans trovärdighet är inte hög, men du kan inte bevisa att han ljuger. Dessutom säger du att det är typiskt gudsförnekare att ljuga, trots att du har blivit påkommen med lögner ett flertal gånger på den här bloggen.”En falsk profet?Förutsätter ju att det finns sanna profeter…sanna religiösa förkunnare!”Jag kan verkligen inte för mitt liv förstå hur det inte kan gå in i ditt huvud att det här är ett så groteskt logiskt felslut att det saknar motstycke. Jämför med att vi pratar om elektriska mobiltelefoner. Det förutsätter inte att det finns mobiltelefoner som inte är elektriska.Jag vet inte om gud existerar. Således vet jag heller inte om det existerar sanna profeter. Jag lämnar den möjligheten öppen, även om jag finner den ytterst osannolik.

Gilla

1-1a) Men man kan inte bara välja och vraka som man känner (det är knappast förtroendeingivande att citera t.ex. en populärvetenskaplig legend som Carl Sagan för att med hans tyngd som grund argumentera för sin religion, när Sagan överlag var kritisk till religioner och stark ”anhängare” av både evolution och Big Bang). Vetenskapen HÄNGER IHOP, till skillnad mot pseudovetenskapliga lapptäcken. Förkastar man den moderna kunskapen om Kosmos UTAN VÄLDIGT TUNGA BEVIS (som du inte kan redovisa utan att välta hela vetenskapsvärlden överända på en natt) kan man lika gärna säga att datorer går på drömgas och flygplan inte är möjliga. Det är samma vetenskapliga metod som ligger bakom de stora kunskaperna. Detta förstår inte du. DU baserar din världsbild på TRO och plockar de vetenskapliga kunskaper som PASSAR tron.1b) Stora problem: för det första, är det någon av dessa personer som i praktiken förespråkar en geocentrisk världsbild, där Jorden är absolut fast och hela Universum snurrar runt den ett varv per dygn? För det andra, med tanke på att citaten handlar om ETT RELATIVT SEENDE och att INGENTING av respektive positioner och rörelser bör betraktas som absolut (man skulle lika gärna kunna säga att ”jag är i mitten och Univerrsum rör sig runt mig”) – på vilket sätt stödjer citaten DIN bild, att Jorden är absolut stillastående? De kan ju lika gärna betyda motsatsen och ligga till grund för att vad som helst ANNAT än Jorden är centrum.2) Raljerar? Det är rena osanningar som du använder som ARGUMENT. Det är bara oärligt.3) Alla ateister säger till dig att det enda ateism innebär är att man inte tror på Gud. Därutöver kan en ateist ha vilka åsikter, värderingar, livsfilosofier, inkomster, vanor, intressen, moraliska ståndpunkter osv som helst. Ändå kommer du dragande med att ENLIGT ATEISTER FINNS INGET RÄTT OCH FEL, GOTT ELLER ONT och vi kan i princip gå med på barnamord och godtycklig djurtortyr för vi saknar ju fullständigt moralisk kompass.Detta trots att flera av oss ateister åtskilliga gånger förklarat att DET FUNKAR INTE SÅ, vi MÅSTE inte (som du) ha en uråldrig, bergfast, absolut regelbok för att klara oss genom vardagens val för att inte råka ha ihjäl folk på vägen.Men du godtar helt enkelt inte våra beskrivningar, trots att vi faktiskt borde veta en jäkla massa mer om dem än du.Hur har du mage? Förstår du inte att det är arrogant och högmodigt?Förstår du inte att det är samma sak som om jag sade ”jamen ni Hare Krishna, för er INGÅR det ju i religionen att begå regelbundna övergrepp på barn” hur mycket du än protesterade? Det är ju faktiskt inte ens som om det saknas all grund för sådana påståenden…

Gilla

Eftersom det enligt ateismen inte existerar några definitiva Rätt eller Fel, Gott eller Ont, eftersom ateismen inte har några RÄTTEsnören, hur kan man då som ateist överhuvudtaget ha åsikter om Rätt och Fel?Allting är ju bara materia (enligt ateisten), och för materia kan det inte finnas några Rätt eller Fel!

Gilla

”Vi efterfrågar inte materiens egenskaper!Vi efterfrågar definitionen på LIV!”Vad är definitionen på definition? Du förstår då helt enkelt inte. Du saknar helt enkelt förmågan att sätta dig in i hur andra tänker, eller ens att sätta dig in i ATT andra tänker annorlunda än du. Du kräver att ”liv” ska vara ett lättfattat substantiv, som passar DIN definition?

Gilla

Definition = Avgränsning och bestämning av betydelseVad saknas i en kropp som lämnas in på bårhus?Just det, livet!Vad är liv?Den aktiva livgivande principen, dvs själen, anden, livskraften, den medvetna levande andliga energin!

Gilla

”Eftersom det enligt ateismen inte existerar några definitiva Rätt eller Fel, Gott eller Ont, eftersom ateismen inte har några RÄTTEsnören, hur kan man då som ateist överhuvudtaget ha åsikter om Rätt och Fel?Allting är ju bara materia (enligt ateisten), och för materia kan det inte finnas några Rätt eller Fel!”Och som åtskilliga människor påpekat för dig flera gånger: det behövs inga DEFINITIVA rätt/fel/gott/ont eftersom vi i samhället/civilisationen har gemensamma, flexibla system för att tillsammans komma fram till vad som är bra och dåligt. Det är så det FUNKAR, och om du ändå tror att ateister står handfallna inför varje val under dagen är du ju helt vilse själv.Och vaddå ”bara” materia – om materia och energi är ALLT, är det ju inte bara väldigt mycket utan bokstavlilgen ALLT – inklusive alla fantastiska system och processer de kan utgöra. Ordet ”bara” är DITT val.

Gilla

Materia utan ande; ingen som kan göra några val, ingen som kan ha åsikter om rätt och fel…

Gilla

…men kommer du förstå ovansåtende? Självklart inte.

Gilla

”Definition = Avgränsning och bestämning av betydelseVad saknas i en kropp som lämnas in på bårhus?Just det, livet!Vad är liv?Den aktiva livgivande principen, dvs själen, anden, livskraften, den medvetna levande andliga energin!”Enligt DIN definition, ja. Vad saknas i kroppen på bårhus? Ämnesomsättningen, bl.a, de funktionerna som livet består av.Att ”vår” definition (inte nödvändigtvis ”ateistisk”) inte passar dina kriterier, är som… som om du inte godtar en vanlig definition på ljud för att ”det beskriver vågrörelser i bl.a. luft, men inte LJUD”.Hur definierar du musik? Tror du det finns en entydig definition av en så enkel sak (i jämförelse med liv) som musik?

Gilla

Livet består av ämnesomsättning?Hur förklarar du då Anden Ambres, som inte har någon ämnesomsättning?Musik = Konstnärligt ordnad mängd av toner av olika höjd och klang

Gilla

Du har nog missat poängen. Som ateist bryr man sig inte om det utan lägger ner energin på att hugga ved eller odla vitkål istället..

Gilla

Vad ser en ateist fram emot efter byte av av den fysiska kroppen?

Gilla

Du milde vad du HATAR ateister!Varför?Faktum är att de ökar i antal….

Gilla

Hata synden, inte syndaren…

Gilla

Häpp man fick ingen kommentar på förra inlägget. Ja just det ja, du vill ju smita undan i vanlig ordning, och jag glömde formulera frågor.Anser du att det måste existera icke-elektriska mobiltelefoner bara för att elektriska mobiltelefoner existerar?”Musik = Konstnärligt ordnad mängd av toner av olika höjd och klang”Så då är inte trummor musik?

Gilla

En profet är en religiös förkunnare, en falsk profet är en falsk religiös förkunnare…vad har dina mobiltelefoner med detta att göra?

Gilla

”Materia utan ande; ingen som kan göra några val, ingen som kan ha åsikter om rätt och fel…”Tycker/tror DU. Men det finns inte bara DU här i världen.Än en gång säger DU att jag inte kan ha åsikter om rätt och fel. Hur kan DU veta det, när JAG SJÄLV säger att jag självklart har det?Urbota dumt, och ARROGANT.

Gilla

Eftersom du som ateist inte ens tror på att den medvetna individen existerar (för en ateist är allting bara atomer, kvarkar och synapser), så kan det ju inte finnas någon som kan göra några val, eller ha några åsikter!Materia och atomer kan ju inte ha några åsikter eller någon vilja!

Gilla

”Livet består av ämnesomsättning?Hur förklarar du då Anden Ambres, som inte har någon ämnesomsättning?Musik = Konstnärligt ordnad mängd av toner av olika höjd och klang”Ämnesomsättningen var bara ett exempel på EN av de sakerna som skiljer en levande organism från en död. Som sagt, biologin har en rad förutsättningar som definierar liv. Att det inte innefattar någon magisk ande gör inte att det inte är en definition.”Anden Ambres” är, såvitt jag sett, inget särskilt trovärdigt. Angående musiken, så kan jag ju lätt säga ”det där är ju bara en beskrivning av ordnade ljud – det är ju en definition av MUSIK jag ville ha”. Ungefär så funkar ditt tillbakavisande av ”ateisternas” (som, om, det, bara, var, ateisternas…) definition(-er) på ”liv”. Eller, det är inte ett tillbakavisande av definitionen, du fattar ju inte ens att det ÄR en definition.Arrogant, högmodig, sluten, ointresserad.

Gilla

Definitionen hämtade jag återigen från Norstedts Ordbok.Norstedts kan vare sig definiera LIV eller MUSIK….

Gilla

Suck…Jag blir lika bedrövad dom få ggr:jag går in här på Ab-bloggen för att läsa mina favoriter..Och ser dina långa meningslösa inlägg där du enbart refererar till olika källor..Det är sorgligt att ”se”någon som tror sig vara förmer än andra människor,och tror att ”sin så kallade sanning” är den rätta..Du predikar om liv..Men visar så tydligt att du har så lite av den varan själv..Den sk: kunskapen du besitter är”kunskap” sprungen av ”okunskap”..Du rättfärdigar dina ord och handlingar genom att faktiskt verka tro på att du är en sann profet,men en sann profet skulle ALDRIG utge sig för att var en..Där fallerar du stort ”snilleblixten”.Vi är många som ser igenom dig. Jag hoppas att du slutar upp med att ta dig själv på så stort allvar,för det leder aldrig till något positivt.En av mina patienter på psyket uppvisar liknande drag av ”storhetsvansinne”som du uppvisar här.Och jag hoppas att du har någon som tar emot dig när du en dag faller,för faller..Det gör du med all säkerhet och Gud lär inte ta emot dig,så fallet lär bli långt och hårt.Väl bekomme/Gudrun

Gilla

Har aldrig någonsin själv påstått att jag är en profet!Var har du fått det ifrån, GUDrun?

Gilla

”En profet är en religiös förkunnare, en falsk profet är en falsk religiös förkunnare…vad har dina mobiltelefoner med detta att göra?”Det är exakt samma logik (eller avsaknad av den). Du hävdade att om det finns ett objekt A (profet, mobiltelefon) som har egenskapen B (falsk, elektrisk) så måste det även existera sådana A som har egenskapen icke B (sann, icke-elektrisk). Finns det någon anledning till att ditt resonemang bara skulle gälla i det ena fallet?Sen undrar jag fortfarande om din definition av musik. Enligt den är ju inte ett trumsolo musik.

Gilla

Om alla profeter vore falska, så skulle det inte finnas någon som helst anledning att kalla någon för en ”falsk profet”, det skulle ju då räcka med att bara säga ”profet”!Eller hur?Definitionen var enligt Norstedts Ordbok, dvs den gängse definitionen, vilket återigen bevisar att våra Ordböcker vare sig vet vad LIV eller MUSIK är för något…

Gilla

Än en gång förssöker DU tala om för MEJ vad JAG tycker och tror. Är inte det arrogant?Jag är en medveten individ. Har jag någonsin sagt någonting annat? Sen BESTÅR jag av atomer (och dess beståndsdelar, i komplexa kombinationer) och tänker med hjärnan (med hjälp av bl.a. synapserna) (och det är väl synd att alla inte kan få grepp om hur det skulle kunna fungera, men alla kan ju inte förstå allting). Tankearbetet och medvetandet fungerar utmärkt, tack så mycket, och eftersom jag är ett socialt djur lever jag i ett samhälle i relation till andra, och klarar alldeles utmärkt att med grund i detta göra val och bedömningar.(OBS: DET ÄR INTE DE ENSKILDA ATOMERNA SOM GÖR DETTA. FATTA.)Hur har du mage att tala om för MIG att MIN beskrivning av mig själv stämmer sämre än DIN?Just, ja. Du vet ju ALLT bättre. Med lite hjälp från vedaskrifterna, creationwiki och youtube vet du bättre än världens alla fysiker, biologer, astronomer, geologer, läkare, ingenjörer, och – ja, alla andra MÄNNISKOR, eftersom du kan tala om för DEM vad DE tänker och tycker.Är det något annat än arrogant och högmodigt?(Ja, oförskämt. Och korkat.)

Gilla

Du är en medveten individ, det stämmer!Med tanke på att vare sig atomerna, molekylerna eller cellerna i din kropp (vare sig enskilt eller i grupp) är medvetna för 5 öre, så frågar jag mig, vad exakt är denna MEDVETNA INDIVID, om inte du själen i din temporära jordiska stofthydda?När du skriver:”jag tänker med hjärnan”…menar du då att:a) Du tänker med hjälp av din hjärnaellerb) Din hjärna både tänker och är tänkaren bakom tankarnaOm du svarar a, vem är då det medvetna Jaget, som tänker med hjälp av hjärnan?Om du svarar b, varför behöver du då säga, att *du* tänker *med* hjärnan, som om de vore olika ting?Det medvetna Jaget består av atomer?Men snälla du…vi har ju redan kommit fram till att atomerna inte är medvetna för 5 öre…

Gilla

”Definitionen hämtade jag återigen från Norstedts Ordbok.Norstedts kan vare sig definiera LIV eller MUSIK….”Norstedts ordbok är just en ORDBOK. Det är inget uppslagsverk eller vetenskaplig avhandling; den gör inte anspråk på att ge definitiva förklaringar till varje fysiskt och metafysiskt begrepp som heter någonting på svenska språket. Trodde du det?Poängen är denna: musik är en komplicerad företeelse med många definitioner. Vad nu än DU har för EGEN definition (du hänvisar förvisso hellre till andra än dig själv) så kan du ge dig tusan på att andra kommer att protestera för att deras upplevelse av musik, eller deras PRODUKTION av musik, eller deras INTAG av musik, inte ryms i din definition. Allting är inte så enkelt att det ryms på tre-fyra rader i en ordbok. Trodde du det?Om det är så svårt att definiera musik, är det väl självklart att något så komplext och mångfasetterat som LIV inte heller låter sig göra det. Ändå finns det definitioner på liv. Du har din. Biologin har sin – luddig i kanterna kanske, men det är ändå en definition (eller flera. som sagt, allt är inte så enkelt.). Att DU INTE GILLAR DEN betyder inte att det inte finns en definition. Så SLUTA LJUGA.(Det är ju inte ens alltid klart var gränsen går mellan växt och djur, om man nu kan prata om ”en gräns” – det finns organismer som är omöjliga att enkelt definiera som vare sig ”djur” eller ”växt”. Har man hjälp av Vedaskrifterna då kanske? För en biolog är ju värdelös, enligt dig.)

Gilla

Norstedts Svenska Ordbok är utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet…För femtioelfte gången…biologin HAR INTE någon definition på själva livet, utan endast beskrivningar för hur livet interagerar med materien!

Gilla

Litet tillägg: om du fortsätter att envisas med att tjatta om att ”du som ateist är så här och så här” så blir det nog dags för mig att dra fram min gamla favorit, som muntrar upp de dystraste trådar:”Snilleblixten som Hare Krishna tycker att en misshandlad och våldtagen två-åring har blivit rättvist behandlad och förtjänat varje slag, varje del av övergreppet. Och håller man inte med om det har man enligt dig en ‘vidrig människosyn’.”(Skillnaden mot dina beskrivningar av ”hur ateister är” är att påståendet ovan ÄR EN FAKTAMÄSSIGT KORREKT BESKRIVNING av din syn på saken…)

Gilla

Du har fortfarande inte svarat på min fråga…Om jag skulle misshandla och våldta någon i det här livet, skulle det då vara rättvist eller orättvist ifall jag själv misshandlades och våldtogs i mitt nästa liv?JA eller NEJ?Sedan undrar jag; kan man skörda något som man inte sått?Nej…

Gilla

>Nej, med tanke på att Jorden inte rör sig runt andra himlakroppar i vårt planetsystem!————————–Jag kontaktade Harekrishnarörelsen i Stockholm för att få klarhet i hur dom ser på solsystemet och planeterna.Dom ger dig rätt i vissa saker, och fel i vissa.Såhär skrev dom.”Om det står på vår hemsida att planeterna roterar runt solen, så tror jag att vår hemsida behöver en justering. Det är dock korrekt att det finns bara en sol i varje universum. Andra lysande planeter definieras som stjärnor, inkluderat månen.Men det vediska astronomiska systemet är geocentrisk, alltså jorden är i mitten, och andra kan sägas att rotera runt jorden. Dock är det inte helt fel att ha ett heliocentrisk system, som i västvärlden efter renessansen, där solen är i mitten. Båda system kan ge korrekta beräkningar.Det är allt relativt hur man väljer att placera centrum för sina beräkningar.Dock rent ”objektivt” så är universum som ett ägg med en rymd inuti, och i detta utrymmet inuti (alltså rymden) är jorden i mitten, både från toppen och från sidorna. Solen är något över jorden vertikalt och mycket läger ut mot sidorna horisontalt, och solen går då i en bana runt centrum där jorden ligger.Både jorden och solen är planeter, men på jorden dominerar elementet jord (sten, jord etc) medan på solen dominerar elementet eld.Vill ni läsa mer om detta, fins det utförliga beskrivelser i en vedisk skrift som heter Srimad Bhagavatam, femte boken.”

Gilla

Dom ger mig fel i vissa saker?Vilka då?Om du menar att jorden skulle vara en planet, så är den inte det enligt den geocentriska världsbilden, där Solen är en planet men icke jorden!

Gilla

”Sedan undrar jag; kan man skörda något som man inte sått?”Om du sår kan jag skörda

Gilla

Enligt karmalagen kan man bara skörda det man själv sått!Med andra ord så kan inte du straffas eller belönas för andras gärningar!

Gilla

Enligt karmalagen kan man bara skörda det man själv sått!Med andra ord så kan inte du straffas eller belönas för andras gärningar!

Gilla

Rent teoretiskt. Vad hade du sagt om det kom hit några utomjordingar från ett närbeläget solsystem och hävdade att deras planet var universums centrum och att det står i deras heliga skrift. Hade du hävdat att de hade fel?

Gilla

Med tanke på att det bara finns EN SOL i varje galax, så kan det inte finnas närbelägna solsystem. Jag hade för det första tagit en god titt på deras heliga skrift.

Gilla

Det där är ju enligt din definition av sol, som inte delas av vetenskapen. Men visst, vi säger att det är utomjordingar från en planet inom några hundra ljusår. De har med sig skrifter som säger att deras planet är universums centrum och att allt annat, inklusive vår planet, roterar kring den. Skulle du i så fall säga åt dem att de har fel?

Gilla

Som sagt, jag skulle först grundligt studera deras heliga skrifter, ta reda på vilka lärjungesuccessioner de följer, vilka som är deras heliga vismän, hur deras skrifter korrelerar till Veda-skrifterna, osv, innan jag uttalar mig…

Gilla

Summer is coming ,mbt shoes win more customers trust, if you intend to travel abroad with your mother, one important thing you need to do is choose a pair of sneakers, but discount mbt shoes should be your best choice , buy a suitable mbt fitness shoes will make your travel easier and enjoyable. mbt fitness shoes help to strengthen the core muscles of gray, making it more active and shape. Also, it helps to return to shape, while the normal timetable. mbt shoes gray lead to increased muscle fitness activities, the blood circulation has also increased.

Gilla

>Dom ger mig fel i vissa saker?>Vilka då?Att dom andra lysande planeterna och månarna egentligen är stjärnor. Du hävdar att dom är som jorden, samt ihåliga.

Gilla

Har aldrig hävdat att de är som jorden!Håller fullständigt med om att de är som stjärnor, dvs får sitt ljus från Solen!Dessutom har de inte bestridit att planeterna är ihåliga!

Gilla

”Men snälla du…vi har ju redan kommit fram till att atomerna inte är medvetna för 5 öre…”För det första: inte för att jag TROR att atomer är medvetna, men jag har missat var vi ”kommit fram till det” – och jag förstår inte hur du kan veta det. Men det är ointressant just nu.Vi pratar inte om de enskilda atomerna. Vi pratar om vad de kan åstadkomma i sammansättningar, i komplexa system. Jag är ledsen att du inte kan greppa det, men det är inte mycket jag kan göra åt det. Men om man säger så här: en hög järnstänger, kugghjul, skruvar och muttrar kan inte få mig till jobbet. Men en cykel kan. Ska DET vara så svårt att förstå?(Tips: järnstänger, kugghjul etc = går inte att cykla på = symboliserar byggstenarna; atomer, molekyler. Cykel = symboliserar fungerande människa)

Gilla

1 omedveten atom, eller 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 omedvetna atomer, sak samma…Din jämförelse med skrotet och cykeln haltar betänkligt, med tanke på att det inte har ett jota med medvetandet att göra!

Gilla

”Norstedts Svenska Ordbok är utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet…”Ööh… och? Det är fortfarande en ORDBOK. Inte en källa till all visdom. (Och jag har för övrigt inte sett nåt som indikerar att den är ”ateistisk”.)”För femtioelfte gången…biologin HAR INTE någon definition på själva livet, utan endast beskrivningar för hur livet interagerar med materien!”SUCK. DU FÖRSTÅR INTE DEFINITIONEN eftersom du läser den med utgångspunkt i DIN definition, där liv är en separat ande, eller hur tusan du nu vill ha det. DEN BIOLOGISKA DEFINITIONEN HANDLAR om en rad särskilda egenskaper som ska uppfyllas för att något ska betraktas som ”levande”. Kanske är det bara substantivformen ”liv” som sätter griller i huvudet på dig, du har ju en tendens att haka upp dig på ord. Men ”liv” i biologisk mening är inget enskilt föremål eller väsen man kan ta på (ens tankemässigt), ingen magisk egenskap; när någonting har en viss uppsättning egenskaper (reproduktion, arvsanlag, ämnesomsättning m.m.) så ÄR DET LEVANDE.DET ÄR EN DEFINITION. Du behöver inte tro på den eller hålla med om att den stämmer, men det ÄR EN DEFINITION.Jag kan lätt underkänna din definition också, jag håller inte alls med om det du tror att liv är. Och jag kan rada upp min egen räcka specifikationer som jag tycker att din definition saknar, ”va, inget om DNA?”. Men jag kan ändå inte säga emot att din definition är en definition, hur mycket jag ä tycker att den är felaktig, korkad eller kanske omöjlig att förstå.Hänger du med? Du får väl åtminstone FÖRSÖKA föra en debatt på någorlunda schyssta villkor, och inte bara försöka blanda bort kort… nävisst, nä. Du är ju Snilleblixten. Då gäller inga normala logiska lagar. Glöm att jag sade nåt.

Gilla

Det är en sak vad som ska *betraktas* som *LevAnde*, en annan vad som är Livet i detta LevAnde…

Gilla

”Du har fortfarande inte svarat på min fråga…Om jag skulle misshandla och våldta någon i det här livet, skulle det då vara rättvist eller orättvist ifall jag själv misshandlades och våldtogs i mitt nästa liv?JA eller NEJ?Sedan undrar jag; kan man skörda något som man inte sått?Nej…”Vi har dragit det här tidigare. Än en gång tänker du bara utifrån ditt eget perspektiv utan att kunna (eller ens försöka) tänka dig in i andra människors synsätt.Din fråga om rättvisa gäller för det första bara om man redan tror på reinkarnation, vilket inte jag gör. För det andra tycker jag (och HELA RÄTTSAMHÄLLET MED MIG) absolut inte att den sortens ”rättvisa” – en våldtäkt för en våldtäkt, ett mord för ett mord – hör hemma i en modern civilisation.Din skörd-liknelse kom vi fram till är kass, eftersom (som du fick ändra det till) den endast handlar om karma-skörd av karma-sådd: i vanliga världen är det fult möjligt att skörda vad någon annan sått (och det sker dessutom ganska ofta).Sammanfattningsvis: du kan inte med all ärlighet säga att du inte tycker att en misshandlad och våldtagen tvååring gjort sig förtjänt av behandlingen, eller hur?Men du kan förstås inte ge ett enkelt svar på frågan, för du vet i alla fall så mycket att det låter inte så bra i pr-sammanhang för karmatroende (som denna blogg). Nåväl, jag kan gärna sluta påminna andra läsare om din ställning i barnvåldtäktsfrågan OM DU SLUTAR LJUGA, FÖRVRÄNGA och LÄGGA ORD I ANDRAS MUNNAR.OK? Överenskommet?Nähä, jag trodde väl inte det heller.

Gilla

Om man har som sin livssyn (som du) att vi bara lever ETT LIV (låt vara fullständigt ologiskt), då håller jag med dig, då är det UTAN GRUND och FULLSTÄNDIGT OFÖRTJÄNT att tvååringar misshandlas och våldtas, men om man vidgar sin livssyn lite grann och bakar in reinkarnation och karmalagen i den, då plötsligt faller pusselbitarna på plats…Sedan måste du förstå, att de som nu misshandlar och våldtar tvååringar, själva kommer att drabbas av samma fruktansvärda öde i sina framtida liv…KARMALAGEN ÄR GUDOMLIGT RÄTTVIS!

Gilla

”1 omedveten atom, eller 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 omedvetna atomer, sak samma…Din jämförelse med skrotet och cykeln haltar betänkligt, med tanke på att det inte har ett jota med medvetandet att göra!”Ja jag visste väl att du inte skulle förstå. Poängen var att man inte kan sätta likhetestecken mellan en komplex sak och dess beståndsdelar. Men du har hakat upp dig på dina egna definitioner av liv och medvetande, och har uppenbarligen inte kapaciteten att tänka dig in i andra sammanhang – ens hypotetiskt. Nåja, inget att göra åt den saken. Alla kan inte förstå allt här i världen. Synd att osanningar och förvrängningar tar vid där förståndet tar slut.

Gilla

”Det är en sak vad som ska *betraktas* som *LevAnde*, en annan vad som är Livet i detta LevAnde…”ENLIGT DIG. Än en gång du a) hakar upp dig vid ORD, och b) sitter fast i ditt eget tänkande.”Liv” är i sig bara ett ord, påhittat av människor. Vad vi menar med det bestämmer vi själva. Och vi måste vara flexibla med tolkningar av orden när vi ska FÖRSTÅ (om än inte acceptera som sanning) hur andra tänker. Men den förmågan besitter tyvärr inte du.

Gilla

Vad/Vem är det som lever?Vad/Vem är det som är medvetet?Just det, vi medvetna levande själar!

Gilla

Så det finns en chans att du har fel i den frågan?

Gilla

En försvinnande liten chans… 🙂

Gilla

”Om man har som sin livssyn (som du) att vi bara lever ETT LIV (låt vara fullständigt ologiskt), då håller jag med dig, då är det UTAN GRUND och FULLSTÄNDIGT OFÖRTJÄNT att tvååringar (och sexåringar, tjugoåringar, femtiofemåringar) misshandlas och våldtas, men om man vidgar sin livssyn lite grann och bakar in reinkarnation och karmalagen i den, då plötsligt faller pusselbitarna på plats…”När bitarna faller på plats så är det logiskt att barn lemlästas, våldtas och mördas?Jag skulle vilja ha en öppen debatt med dig i TV, för då skulle du förmodligen redan efter sändning få betalt för något du gjort redan i detta liv.Det är inte det att folk inte begriper vad du menar, vilket du tror, utan det är bara så att det är så vedervärdigt, dömande och elakt. Högmod är ditt namn!

Gilla

Allt som sker har sin karmiska förklaring, finns ingen slump!Att misshandel och våldtäkt är avskyvärt och vedervärdigt och bör straffas med alla till buds stående medel, är ju en självklarhet!

Gilla

”Om man har som sin livssyn (som du) att vi bara lever ETT LIV (låt vara fullständigt ologiskt), då håller jag med dig, då är det UTAN GRUND och FULLSTÄNDIGT OFÖRTJÄNT att tvååringar misshandlas och våldtas, men om man vidgar sin livssyn lite grann och bakar in reinkarnation och karmalagen i den, då plötsligt faller pusselbitarna på plats…Sedan måste du förstå, att de som nu misshandlar och våldtar tvååringar, själva kommer att drabbas av samma fruktansvärda öde i sina framtida liv…KARMALAGEN ÄR GUDOMLIGT RÄTTVIS!”Japp, det får du tro. Jag, som (inte alls ologiskt) tror att det här livet är det vi har fått, har förstås en annan syn på det hela. Liksom ganska många fler med mig. Och självklart (för mig, och de flesta med mig) har vårt samhälle synen på brottsoffer att det inte är DE som är skyldiga – och att förövare inte bäst bestraffas/behandlas med ”öga för öga” som princip.Men allt detta förklarar – eller försvarar – inte varför du ljuger, förvränger, och lägger ord i andras munnar. Finns det INGENTING i din religion som tycker att SÅDANT ger dålig karma?

Gilla

Det här livet är det enda som vi fått?Vem fick vi vårt liv ifrån?Varför fick vi bara en chans?Skulle du kunna titta ett litet barn, som drabbats av cancer, i ögonen, och säga att det var det enda livet han/hon fick?Knappast…

Gilla

”Vad/Vem är det som lever?Vad/Vem är det som är medvetet?Just det, vi medvetna levande själar!”För dig (troende) är den där lilla harangen säkert ett solklart bevis för någonting, men det käcka ”Just det:et” på slutet gör ingenting för mig.Jag är en biologisk varelse – ett djur – med medvetande (mina perceptions- och tankeförmågor så som de uppenbarar sig för mig); relativt komplex i min uppbyggnad men grundad i enklare principer, och utan möjlighet att gå emot fysikens lagar. När mitt hjärta slutar slå, när syret inte längre leds runt i min kropp och håller den vid liv, då slocknar hjärnverksamheten och mitt medvetande upphör. Så vitt jag vet. (Klart jag kan ha fel, men jag har i alla fall inte sett någonting som övertygar mig om motsatsen, så det får bli en överraskning i så fall.)Desto viktigare att ta vara på den tid jag har här; göra det bästa för mina nära och kära och alla runtomkring, vårda min omgivning, vara rädd om världen. Låter det så himla hemskt och vidrigt och sjukt vrickat? Ja, då är jag väl hemsk och vidrig och sjukt vrickad (men kolla först hur många icke-harekrishna som tror att en misshandlad och våldtagen tvååring har sig själv att skylla, så får du se vem som får mest medhåll).

Gilla

Vem är tänkaren som tänker tankarna, vem är det som är medveten om medvetandet, om inte vi själar, vi som bebor våra dödsdömda jordiska stofthyddor?Spelar ingen som helst roll om man är TVÅ ÅR, TJUGO ÅR, eller HUNDRA ÅR, precis allt som händer en sker i enlighet med ens karmakonto!Karmalagen tar alltså ingen som helst hänsyn till ens ålder, när man drabbas av sitt karma!Att anse att någon kan drabbas av dålig karma, helt oförskyllt, utan att vederbörande har karma för det, är en vedervärdig livssyn!

Gilla

OK, jag märker att det är meningslöst att försöka få dig att se saker ur någon annans synvinkel. Men jag säger två saker:a) Jag har barn. Tre stycken. Du har inte ens kontakt med barn, har du sagt. Vad man kan säga och inte säga när man ser ett barn i ögonen, väljer jag att tycka att jag faktiskt har bättre koll på än du.b) Om du kan se ett misshandlat barn i ögonen och säga ”det här har du gjort dig förtjänt av i ett tidigare liv; även om du inte minns vad du har gjort för fel så hade du dig själv att skylla”, finns det nästan grund för att med lagliga medel hålla dig borta från barn i resten av ditt liv, möjligtvis med tillägget att memorera FN:s barnkonvention utantill så du inte har tid att läsa Vedaskrifterna på år och dar. Du får kalla min livssyn vedervärdig om du vill (även om det inte rör mig i ryggen egentligen eftersom JAG TROR INTE PÅ REINKARNATION), men du är faktiskt väldigt, väldigt ensam om det.

Gilla

a) Du svarade inte på min fråga…Skulle du kunna titta ett litet barn, som drabbats av cancer, i ögonen, och säga att det var det enda livet han/hon fick?b) När man inte ens säger till vuxna som drabbats av tråkigheter att ”det här har du gjort dig förtjänt av från ett tidigare liv”, varför tycker du att man ska säga det till små barn?

Gilla

OK, jag märker att det är meningslöst att försöka få dig att se saker ur någon annans synvinkel. Men jag säger två saker:a) Jag har barn. Tre stycken. Du har inte ens kontakt med barn, har du sagt. Vad man kan säga och inte säga när man ser ett barn i ögonen, väljer jag att tycka att jag faktiskt har bättre koll på än du.b) Om du kan se ett misshandlat barn i ögonen och säga ”det här har du gjort dig förtjänt av i ett tidigare liv; även om du inte minns vad du har gjort för fel så hade du dig själv att skylla”, finns det nästan grund för att med lagliga medel hålla dig borta från barn i resten av ditt liv, möjligtvis med tillägget att memorera FN:s barnkonvention utantill så du inte har tid att läsa Vedaskrifterna på år och dar. Du får kalla min livssyn vedervärdig om du vill (även om det inte rör mig i ryggen egentligen eftersom JAG TROR INTE PÅ REINKARNATION), men du är faktiskt väldigt, väldigt ensam om det.

Gilla

a) Du svarade inte på min fråga…Skulle du kunna titta ett litet barn, som drabbats av cancer, i ögonen, och säga att det var det enda livet han/hon fick?b) När man inte ens säger till vuxna som drabbats av tråkigheter att ”det här har du gjort dig förtjänt av från ett tidigare liv”, varför tycker du att man ska säga det till små barn?

Gilla

Det är lustigt att du tror att så länge det inte finns bevis för något har du rätt. Vilka bevis har du som talar för det du påstår? Om du inte har sådana bevis, har jag då rätt? Nej är svaret och detta borde du också inse.

Gilla

”Allt som sker har sin karmiska förklaring, finns ingen slump!”Så om jag slår någon på käften så finns det alltså inte enbart en karmisk förklaring till att den personen fick en smäll, utan även en karmisk förklaring till att jag slog?

Gilla

Smällen som du med din Gudagivna fria vilja delar ut, skapar NY karma!

Gilla

Du svarade inte på frågan. Finns det en karmisk förklaring till att jag slår?

Gilla

Det skulle kunna vara för att vederbörande är en person du inte tål (kanske nån fiende från tidigare liv), du hamnar i ett gräl, och i stridens hetta delar du ut en rak höger…

Gilla

Du svarade inte på frågan. Finns det en karmisk förklaring till att jag slår?

Gilla

Det skulle kunna vara för att vederbörande är en person du inte tål (kanske nån fiende från tidigare liv), du hamnar i ett gräl, och i stridens hetta delar du ut en rak höger…

Gilla

Ateist, det låter som ett aktivt val. Som att vara kommunist eller något annat som slutar på ist. Men för de flesta är det inte ett akyivt val utan mer en effekt av sunt förnuft.Vem kan se på en tvååring som är döende i cancer och säga, du har bara ett liv! Ja det är då mer ärligt och mer sant än att titta på en våldtagen, misshandlad tvååring och säga; detta får du för dina tidigare synder. Det är ditt eget fel.Det är ett så vidrigt resonemang att jag uppriktigt kan säga att jag föraktar dig, du hör till samma grupp som våldtäktsmän och pedofiler. Ditt eviga tjat om karma och om det inte vore rättvist att bli straffad i sitt nästa liv står mig upp i halsen. Det är det jag alltid sagt, du är ond, full av hat, du är dömande och arrogant. Ett svinaktigt beteende. Får jag se någon av er hare krishna-anhängare på stan skulle jag inte tveka att…….Du lever ett ensamt liv, ett liv tillsammans med likasinnade där ni kan leva ert förljugna liv. De som verkligen lever ett kärleksfullt liv är de som har stora familjer, vänner och barn. Vi kan göra våra val utan böcker om fantasier, vi kan skilja rätt från fel och vi ger våra barn den uppfostran de behöver. Vi lär av varandra, av egna erfarenheter och det sunda förnuftet som människan haft med sig i årtusenden. Vi behöver ingen veda-bok som någon skrivit i modern tid och som bara är en tillskruvad fantasi.

Gilla

När man inte ens säger till vuxna som drabbats av tråkigheter att ”det här har du gjort dig förtjänt av från ett tidigare liv”, varför tycker du att man ska säga det till små barn?Snacka om taktlöst och svinaktigt!Lika taktlöst och dessutom totalt lögnaktigt är det att säga till en tvååring som drabbats av cancer: ”det här var det enda livet du fick…”Du tycker inte att det räcker med att barnet drabbats av cancer, du skulle dessutom spä på med en total kallhamrad lögn, att ”detta var det enda livet du fick, du får inga fler chanser”…???Vidrigt!

Gilla

Ateist, det låter som ett aktivt val. Som att vara kommunist eller något annat som slutar på ist. Men för de flesta är det inte ett akyivt val utan mer en effekt av sunt förnuft.Vem kan se på en tvååring som är döende i cancer och säga, du har bara ett liv! Ja det är då mer ärligt och mer sant än att titta på en våldtagen, misshandlad tvååring och säga; detta får du för dina tidigare synder. Det är ditt eget fel.Det är ett så vidrigt resonemang att jag uppriktigt kan säga att jag föraktar dig, du hör till samma grupp som våldtäktsmän och pedofiler. Ditt eviga tjat om karma och om det inte vore rättvist att bli straffad i sitt nästa liv står mig upp i halsen. Det är det jag alltid sagt, du är ond, full av hat, du är dömande och arrogant. Ett svinaktigt beteende. Får jag se någon av er hare krishna-anhängare på stan skulle jag inte tveka att…….Du lever ett ensamt liv, ett liv tillsammans med likasinnade där ni kan leva ert förljugna liv. De som verkligen lever ett kärleksfullt liv är de som har stora familjer, vänner och barn. Vi kan göra våra val utan böcker om fantasier, vi kan skilja rätt från fel och vi ger våra barn den uppfostran de behöver. Vi lär av varandra, av egna erfarenheter och det sunda förnuftet som människan haft med sig i årtusenden. Vi behöver ingen veda-bok som någon skrivit i modern tid och som bara är en tillskruvad fantasi.

Gilla

”Smällen som du med din Gudagivna fria vilja delar ut, skapar NY karma!”Samtidigt kan inte smällen hamna på vem som helst, eftersom ingen kan drabbas orättvist? Låter som en klart begränsad fri vilja. Hyr styrs vägen till offret? Hindrar Gud att man uppsöker offret, eller fäller Gud upp en osynlig barriär precis när smällen börjar närma sig offrets ansikte? Ett bananskal på marken strax innan, kanske?Oviktigt vilket, antar jag, för i de frågorna är säkert Guds vägar mystiska. Det säkra är uppenbarligen att den som råkar ut för någonting – en käftsmäll, en våldtäkt, svält, misshandel, jordbävning – har självklart förtjänat det.Undrar hur många anhängare Hare Krishna kan värva i Haiti?

Gilla

”Smällen som du med din Gudagivna fria vilja delar ut, skapar NY karma!”Samtidigt kan inte smällen hamna på vem som helst, eftersom ingen kan drabbas orättvist? Låter som en klart begränsad fri vilja. Hyr styrs vägen till offret? Hindrar Gud att man uppsöker offret, eller fäller Gud upp en osynlig barriär precis när smällen börjar närma sig offrets ansikte? Ett bananskal på marken strax innan, kanske?Oviktigt vilket, antar jag, för i de frågorna är säkert Guds vägar mystiska. Det säkra är uppenbarligen att den som råkar ut för någonting – en käftsmäll, en våldtäkt, svält, misshandel, jordbävning – har självklart förtjänat det.Undrar hur många anhängare Hare Krishna kan värva i Haiti?

Gilla

Du har rätt, den fria viljan här i den materiella världen är MYCKET BEGRÄNSAD, just med tanke på att lejonparten av alla handlingar, på ett eller annat sätt, är karmiskt styrda!Ingenting kan ske utan att man gjort sig förtjänt av det, helt korrekt!Karmalagen är med andra ord Gudomligt rättvist!

Gilla

”a) Du svarade inte på min fråga…Skulle du kunna titta ett litet barn, som drabbats av cancer, i ögonen, och säga att det var det enda livet han/hon fick?b) När man inte ens säger till vuxna som drabbats av tråkigheter att ”det här har du gjort dig förtjänt av från ett tidigare liv”, varför tycker du att man ska säga det till små barn?”Nej, för det är en dum fråga, passande en världsbild hos en misskött treåring.Självklart säger jag inte så. Att du frågar är dock förståeligt, med tanke på din brist på erfarenhet vad gäller barn och andra människor över huvud taget.Och det passar ju så väl in i pusslet; att inte fundera på hur man tröstar ett barn på bästa sätt utan i stället hur man tröstar SIG SJÄLV på bästa sätt – för du nöjer dig ju inte med att hoppas på/tro på/drömma om en bättre värld efter denna, då alla ska få sin rättvisa behandling (som så många andra religiösa), utan du intalar dig att dessutom så ÄR allting redan rättvist. Trots fri vilja och elände så finns inga verkliga orättvisor. Det är klart, det är ett ännu smidigare sätt att komma runt problematiken med ”varför tillåter Gud katastrofer” som så många andra troende brottas med.Men det betyder också att du antagligen inte bidrar särskilt aktivt till det gemensamma arbetet med att göra denna värld, detta liv, bättre – utan flyr in i en världsfrånvänd, passiv, eskapistisk sekt.Vilket förstås är din rättighet. Men räkna inte med att få med dig så värst många fler, så länge det kommer fram att din beskrinvning av karmalagen faktiskt innebär skuldbeläggande av offer, om det så är misshandlade, våldtagna mördade människor i vilken ålder som helst.Men låt mig då fråga detta, som jag inte tror jag jag fått något ordentligt svar på tidigare:Om en barnmisshandel är ett uttryck för Gudomlig Rättvisa™, är det så att a) världen blir bättre av misshandeln?b) barnet får en bra start på livet, blir en bättre människa, lär sig en nyttig läxa?

Gilla

Varför tycker du att man ska belasta folk med skuld?Tycker du inte att det är tillräckligt att folk lider pga tidigare karma, utan du ska alltså även belasta dem med en massa skuldkänslor, att de är dåliga och syndfulla mönniskor?Varför måste du påminna dem om handlingar de gjort i tidigare liv?Varför inte istället, i deras svåra läge, ge dem tröst och positiva tankar?

Gilla

”a) Du svarade inte på min fråga…Skulle du kunna titta ett litet barn, som drabbats av cancer, i ögonen, och säga att det var det enda livet han/hon fick?b) När man inte ens säger till vuxna som drabbats av tråkigheter att ”det här har du gjort dig förtjänt av från ett tidigare liv”, varför tycker du att man ska säga det till små barn?”Nej, för det är en dum fråga, passande en världsbild hos en misskött treåring.Självklart säger jag inte så. Att du frågar är dock förståeligt, med tanke på din brist på erfarenhet vad gäller barn och andra människor över huvud taget.Och det passar ju så väl in i pusslet; att inte fundera på hur man tröstar ett barn på bästa sätt utan i stället hur man tröstar SIG SJÄLV på bästa sätt – för du nöjer dig ju inte med att hoppas på/tro på/drömma om en bättre värld efter denna, då alla ska få sin rättvisa behandling (som så många andra religiösa), utan du intalar dig att dessutom så ÄR allting redan rättvist. Trots fri vilja och elände så finns inga verkliga orättvisor. Det är klart, det är ett ännu smidigare sätt att komma runt problematiken med ”varför tillåter Gud katastrofer” som så många andra troende brottas med.Men det betyder också att du antagligen inte bidrar särskilt aktivt till det gemensamma arbetet med att göra denna värld, detta liv, bättre – utan flyr in i en världsfrånvänd, passiv, eskapistisk sekt.Vilket förstås är din rättighet. Men räkna inte med att få med dig så värst många fler, så länge det kommer fram att din beskrinvning av karmalagen faktiskt innebär skuldbeläggande av offer, om det så är misshandlade, våldtagna mördade människor i vilken ålder som helst.Men låt mig då fråga detta, som jag inte tror jag jag fått något ordentligt svar på tidigare:Om en barnmisshandel är ett uttryck för Gudomlig Rättvisa™, är det så att a) världen blir bättre av misshandeln?b) barnet får en bra start på livet, blir en bättre människa, lär sig en nyttig läxa?

Gilla

”När man inte ens säger till vuxna som drabbats av tråkigheter att ”det här har du gjort dig förtjänt av från ett tidigare liv”, varför tycker du att man ska säga det till små barn?Snacka om taktlöst och svinaktigt!Lika taktlöst och dessutom totalt lögnaktigt är det att säga till en tvååring som drabbats av cancer: ”det här var det enda livet du fick…”Du tycker inte att det räcker med att barnet drabbats av cancer, du skulle dessutom spä på med en total kallhamrad lögn, att ”detta var det enda livet du fick, du får inga fler chanser”…???Vidrigt!”Nu har säkert Kaptenen ett bättre och mer utförligt svar på detta, men kan du inte ta ETT steg tillbaka och titta efter: HAR NÅGON FÖRESLAGIT att man bokstavligen ska säga dessa saker till ett barn? Har du någon grund för att börja ropa om taktlöst, svinaktigt beteende?Eller är det kanske dags att du börjar SÄLJA HALMGUBBAR KOMMERSIELLT, en sådan enorm producent av dem som du är?

Gilla

”När man inte ens säger till vuxna som drabbats av tråkigheter att ”det här har du gjort dig förtjänt av från ett tidigare liv”, varför tycker du att man ska säga det till små barn?Snacka om taktlöst och svinaktigt!Lika taktlöst och dessutom totalt lögnaktigt är det att säga till en tvååring som drabbats av cancer: ”det här var det enda livet du fick…”Du tycker inte att det räcker med att barnet drabbats av cancer, du skulle dessutom spä på med en total kallhamrad lögn, att ”detta var det enda livet du fick, du får inga fler chanser”…???Vidrigt!”Nu har säkert Kaptenen ett bättre och mer utförligt svar på detta, men kan du inte ta ETT steg tillbaka och titta efter: HAR NÅGON FÖRESLAGIT att man bokstavligen ska säga dessa saker till ett barn? Har du någon grund för att börja ropa om taktlöst, svinaktigt beteende?Eller är det kanske dags att du börjar SÄLJA HALMGUBBAR KOMMERSIELLT, en sådan enorm producent av dem som du är?

Gilla

”Varför tycker du att man ska belasta folk med skuld?Tycker du inte att det är tillräckligt att folk lider pga tidigare karma, utan du ska alltså även belasta dem med en massa skuldkänslor, att de är dåliga och syndfulla mönniskor?Varför måste du påminna dem om handlingar de gjort i tidigare liv?Varför inte istället, i deras svåra läge, ge dem tröst och positiva tankar?”Hej halmgubbebyggare, nu tillskriver du mig åsikter och tankar som kommer från DITT tänkande. Vem är det som säger att offren var skyldiga, du eller jag? Vem är det som säger att människor har HAFT tidigare liv, du eller jag? Hur tänker du, hur FUNKAR du egentligen?Jag prövar igen:Om en barnmisshandel är ett uttryck för Gudomlig Rättvisa™, är det så att a) världen blir bättre av misshandeln?b) barnet får en bra start på livet, blir en bättre människa, lär sig en nyttig läxa?

Gilla

Vi är ALLA offer!Vi är ALLA skyldiga!Annars skulle vi aldrig överhuvudtaget ha fallit ner hit till den mörka Gudsförgätna materiella världen…a) vad menar du med ”bättre”? b) ingen i den materiella världen har en bra start! Att överhuvudtaget tvingas födas, är ett bevis för en dålig start!

Gilla

a) På vilket sätt är det BRA att den Gudomliga Rättvisan ser till att ett barn blir misshandlat – på vilket sätt leder det till en POSITIV UTVECKLING?b) Men blir det BÄTTRE av att barnet, i den Gudomliga Rättvisans namn, misshandlas? Tror du barnet leds till en POSITIV UTVECKLING? Tror du inte det är större risk att barnet leds mot en väg mot SÄMRE KARMA? Tror du inte att barnet påverkas NEGATIVT av misshandel och övergrepp?c) fattar du NÅGONTING av vad som verkligen händer med brottsoffer?

Gilla

a) Lösningen?Att inte hålla på och misshandla barn, så man slipper få sånt karma!b) Lösningen?Att inte hålla på och misshandla barn, så man slipper få sånt karma!c) Ja!

Gilla

Som det var skrivet, du tillskriver mig egenskaper och tankar som är dina. Och om du läste ordentligt så ser du att jag har aldrig föreslagit någon att göra på det viset.Men det är ett typiskt kännetecken på din argumentation. Halmdockor, som alla är överens om…På frågan om det är en bra start på livet att bli misshandlad så tycker du att födseln redan är en dålig start och resten är bara välförtjänt. Om man nu kan se det i ett större perspektiv och förstå vad du menar…. Hur i helvete kan man ha den människosynen? Du och din sekt bidrar inte till något bra, ni är utstuderat elaka, föraktfulla, lögnaktiga och så otroligt människofientliga att hare krischna-rörelsen borde polisanmälas. Hela din tillvaro är en lögn, en falsk tillvaro (Ja, i det här fallet finns en sann tillvaro och det är den tillvaron vi lever i. Vi som älskar våra medmänniskor och behandlar de med den respekt de förtjänar. Vi som ser våra barn växa upp och vi som lär våra barn att bete sig kärleksfullt mot sina medmänniskor. ).Din arrogans och ditt högmod är tydliga tecken på vilken förvirrad människa du är. Det är så otroligt genomskinligt hur identitetslös du är, hur du gripit varje möjlighet att få en gemenskap och en identitet. Synd bara att din identitet blev en identitet med en vidrig människosyn, en lögnaktig tillvaro.

Gilla

Materiella tillvaron den sanna tillvaron?Hur kan den vara det, när den är lika flyktig och temporär som en dröm?Den enda sanna och varaktiga tillvaron är ju givetvis i den eviga andliga världen, Guds Kungarike, som alla vi själar hör Hemma i!

Gilla

Som det var skrivet, du tillskriver mig egenskaper och tankar som är dina. Och om du läste ordentligt så ser du att jag har aldrig föreslagit någon att göra på det viset.Men det är ett typiskt kännetecken på din argumentation. Halmdockor, som alla är överens om…På frågan om det är en bra start på livet att bli misshandlad så tycker du att födseln redan är en dålig start och resten är bara välförtjänt. Om man nu kan se det i ett större perspektiv och förstå vad du menar…. Hur i helvete kan man ha den människosynen? Du och din sekt bidrar inte till något bra, ni är utstuderat elaka, föraktfulla, lögnaktiga och så otroligt människofientliga att hare krischna-rörelsen borde polisanmälas. Hela din tillvaro är en lögn, en falsk tillvaro (Ja, i det här fallet finns en sann tillvaro och det är den tillvaron vi lever i. Vi som älskar våra medmänniskor och behandlar de med den respekt de förtjänar. Vi som ser våra barn växa upp och vi som lär våra barn att bete sig kärleksfullt mot sina medmänniskor. ).Din arrogans och ditt högmod är tydliga tecken på vilken förvirrad människa du är. Det är så otroligt genomskinligt hur identitetslös du är, hur du gripit varje möjlighet att få en gemenskap och en identitet. Synd bara att din identitet blev en identitet med en vidrig människosyn, en lögnaktig tillvaro.

Gilla

”Ingenting kan ske utan att man gjort sig förtjänt av det, helt korrekt!”Om viljan nu är så starkt begränsad tycker jag att den närmar sig min definition av vilja/medvetande mer och mer. Viljan styrs av lagar. Men bara för att klargöra; ponera att någon står bredvid mig och INTE förtjänar en smäll. Då KAN jag alltså inte välja att slå honom?Sen har jag en annan fundering. Du har tidigare sagt att man får skörda allt man sått. Rent logiskt blir man då alltså återfödd här om och om igen om ingen delar ut käftsmällen man logiskt har förtjänat. Vore det då inte snällt att ge den här personen en smäll, så att han äntligen kan betala tillbaka sin karmaskuld?

Gilla

Helt korrekt, vi kan aldrig slå dem som saknar karmat att bli slagna!Ingen fara, käftsmällen som man förtjänar kan man aldrig undvika, eftersom Moder Natur ser till att man får denna käftsmäll, på ett eller annat sätt.Undantaget är om man påbörjar ett andligt leverne, som gör att man bränner bort en massa karma!

Gilla

Materiella världen en dröm? Ja, mitt liv är en dröm. Jag stortrivs!Om nu den här världen är så kass, ta livet av dig. Jag lovar att du kommer inte tillbaka. För det finns ingenting efter döden.

Gilla

Men en vacker dag måste du vakna upp från törnrosasömnen!Ta livet av mig?Du vet väl att det är bland det absolut värsta man kan göra?Självmord innebär att man i sitt nästa liv tvingas bli en osalig ande, ett s.k. spöke…

Gilla

”a) Lösningen?Att inte hålla på och misshandla barn, så man slipper få sånt karma!b) Lösningen?Att inte hålla på och misshandla barn, så man slipper få sånt karma!c) Ja!”Du förstod inte, alternativt undvek, frågorna. Jag frågade inte efter en lösning. Jag frågade om du tror att den GUDOMLIGA RÄTTVISAN GÖR GOTT, när den ser till att ett barn blir misshandlat och våldtaget – påverkas brottsoffret positivt?

Gilla

Den materiella världen ÄR en värld där man misshandlar sig själv och andra!Vi lever inte i den andliga världen, världen där ingen misshandel eller våldtäkt existerar. Ondskan existerar endast här i drömvärlden, där ont besvaras med ont!Om ondskan inte skulle existera i den materiella världen, så skulle man ALDRIG vakna upp ur den materiella illusionen, illusionen att man är sin materiella kropp och att man tillhör den materiella världen…Ondskan finns till som en VÄCKARKLOCKA!

Gilla

1) Så då har jag alltså ingen fri vilja? Jag KAN inte välja att handla hur jag vill.2) Du svarade inte på frågan. Vore det inte att göra den personen en tjänst då? Han ska ju få smällen förr eller senare. Är det inte lika bra att få det överstökat?

Gilla

1) Alla dina handlingar är väldigt begränsade, beroende av handlingar du utfört i tidigare liv, beroende av i vilken kropp och i vilken livssituation du befinner dig i. Låt oss säga att hela ditt liv utspelade sig i ett flygplan uppe i luften…finns inte mycket du kan välja att göra, i en sån karmisk situation.2) Han kommer de facto få smällen, om det nu är hans karma att få det. Får han inte smällen, så var det uppenbarligen inte hans karma, bara det att vi trodde att det skulle vara hans karma…

Gilla

1) Så vad kommer att hända om jag nu försöker slå honom? Eller kommer jag aldrig ens att göra ett försök? Jag kanske aldrig kommer att vilja det?2) Du har inte svarat på frågan. Vore det inte att göra den personen en tjänst?

Gilla

1) Antingen kommer du misslyckas med din plan, eller så kommer du inte ens vilja det.2) Om det verkligen är hans karma, så utgör du instrumentet att han får ta del av sitt rättmätiga karma. Tjänst eller inte, han får det han förtjänar!

Gilla

”Ondskan finns till som en VÄCKARKLOCKA!””Ont besvaras med ont.”Det låter ju fruktansvärt… ont.Men du undvek än en gång frågan.En tvååring, som är mitt i att lära sig bli en människa, lära sig kommunicera, få koll på sig själv och sin omgivning. VAD HÄNDER med detta barn om det misshandlas och våldtas? Tror du övergreppen fungerar som en ”väckarklocka”? Tror du barnet led sin på en GOD VÄG?Hur många tvååringar tror du kopplar övergrepp med påstådda gärningar från tidigare liv?Hur tusan kan denna ”gudomliga rättvisa” göra GOTT, göra världen/människor BÄTTRE?

Gilla

Gudomliga Rättvisan ser bara till att alla får sin rättmätiga del av sin karma, vare sig det är fråga om ”god” eller ”ond” karma.Vare sig man är en tvååring, tjugoåring, femtioåring eller hundraåring, så är man aldrig IMMUN mot karma!Den Gudomliga Rättvisan värderar inte karma, utan ser bara till att alla får sin rättmätiga del av karma!

Gilla

Måla in sig i ett hörn kanske? Inte svara på frågan utan komma med ny fråga, motfråga. Känns det igen? Tecken på att man döljer sin egen dumhet.

Gilla

Detta är kul att läsa…http://www.nytimes.com/1987/06/17/us/hare-krishna-leader-reported-linked-to-slaying.htmlUtan gud-inget rättesnöre? Hur var det nu?

Gilla

Du kan inte jämföra hycklare med de som följer rättesnören!

Gilla

Saxat ur Krishnabladet från 2006″Det är nog få människor som kan se ett djur slaktas utan att märka att djuret lider. En del säger att det bara är vi bortklemade och moderna människor som är så känsliga, eftersom vi (de flesta) inte vuxit upp med slakt som en naturlig del av livet. Visst, i denna tid är vi alltför omedvetna om vad man måste göra för att klara sig när elektriciteten inte når våra hus längre. ”Hur odlar man en pumpa egentligen?” Men den förskräckta reaktion vi erfar när vi ser ett djur dödas är i själva verket ett tecken på att vi inte är helt och hållet förhärdade. Bonden (eller snarare den stora slaktindustrin, till vilken djuren skickas) måste förhärda sig och förtränga djurens lidande, annars skulle han inte stå ut. Precis som soldaten i krig inte klarar av att tänka på den smärta han åsamkar dem han dödar och deras anhöriga. Man gör sin plikt…”Vilket bullshit! Visst är det så att stadsmänniskor, urbaniserade till den gränsen att de tror att mjölk kommer från maskiner och andra klena människor tror att djuren lider. En avlivning går så fort att de märker inget. Det som ses efteråt är rena nervreaktioner.Men det var inte det jag skulle visa, utan att man jämför bonden, som få representera hela slaktindustrin, med en soldat som måste döda i krig. För att han gör sin plikt…Det är på det här sättet ni för er argumentation, liknelser, allegorier. Hjärnan är ett modem och bonden/slaktare är en mördare. En soldat i krig. Ta alla de som varit med i krig, med ett fåtal undantag så tycker alla att det var jobbigt. Men att jämföra det med ett slakteri? För det första så förminskar ni soldatens lidande, för det andra så förstorar ni något väldigt naturligt till ett enormt trauma och en enorm synd.

Gilla

Naturligt att mörda sina medvarelser djuren?Hur var det nu…”man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad…”

Gilla

Saxat ur Krishnabladet från 2006″Det är nog få människor som kan se ett djur slaktas utan att märka att djuret lider. En del säger att det bara är vi bortklemade och moderna människor som är så känsliga, eftersom vi (de flesta) inte vuxit upp med slakt som en naturlig del av livet. Visst, i denna tid är vi alltför omedvetna om vad man måste göra för att klara sig när elektriciteten inte når våra hus längre. ”Hur odlar man en pumpa egentligen?” Men den förskräckta reaktion vi erfar när vi ser ett djur dödas är i själva verket ett tecken på att vi inte är helt och hållet förhärdade. Bonden (eller snarare den stora slaktindustrin, till vilken djuren skickas) måste förhärda sig och förtränga djurens lidande, annars skulle han inte stå ut. Precis som soldaten i krig inte klarar av att tänka på den smärta han åsamkar dem han dödar och deras anhöriga. Man gör sin plikt…”Vilket bullshit! Visst är det så att stadsmänniskor, urbaniserade till den gränsen att de tror att mjölk kommer från maskiner och andra klena människor tror att djuren lider. En avlivning går så fort att de märker inget. Det som ses efteråt är rena nervreaktioner.Men det var inte det jag skulle visa, utan att man jämför bonden, som få representera hela slaktindustrin, med en soldat som måste döda i krig. För att han gör sin plikt…Det är på det här sättet ni för er argumentation, liknelser, allegorier. Hjärnan är ett modem och bonden/slaktare är en mördare. En soldat i krig. Ta alla de som varit med i krig, med ett fåtal undantag så tycker alla att det var jobbigt. Men att jämföra det med ett slakteri? För det första så förminskar ni soldatens lidande, för det andra så förstorar ni något väldigt naturligt till ett enormt trauma och en enorm synd.

Gilla

Men vänta nu Snillet…Du skriver att Den Gudomliga Rättvisan värderar inte karma, utan ser bara till att alla får sin rättmätiga del av den?Om jag här och nu tar en sabel och hugger huvudet av dig är jag alltså fri från ansvar, eftersom det – enligt vad du säger och skriver – är Den Gudomliga Rättvisan som styr och alltså något som är förutbestämt att hända?Den Gudomliga Rättvisan har givit dig och ditt avhuggna huvud den rättmätiga delen av karma.För så måste det ju bli enligt vad du säger.Fan det här öppnar en del nya möjligheter…

Gilla

Om det är mitt karma att få mitt huvud avhugget, så kommer jag att få det, men samtidigt måste man förstå, att den som med sin fria vilja utför gärningen, själv måste möta ett liknande öde i något framtida liv!

Gilla

Men vänta nu Snillet…Du skriver att Den Gudomliga Rättvisan värderar inte karma, utan ser bara till att alla får sin rättmätiga del av den?Om jag här och nu tar en sabel och hugger huvudet av dig är jag alltså fri från ansvar, eftersom det – enligt vad du säger och skriver – är Den Gudomliga Rättvisan som styr och alltså något som är förutbestämt att hända?Den Gudomliga Rättvisan har givit dig och ditt avhuggna huvud den rättmätiga delen av karma.För så måste det ju bli enligt vad du säger.Fan det här öppnar en del nya möjligheter…

Gilla

”man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad…”Så du VILL bli behandlad som en idiot, få ord lagda i din mun, bli anklagad för att ha en vidrig människosyn, få dina argument ignorerade och förvrängda och hälften av dina frågor obesvaradem få din livsåskådning förvanskad och förlöjligad osv? Jamen då är ju allt finfina fisken då! 🙂 Då kör vi på i samma spår som tidigare.Men apropå det här med mördande militärer osv så har du ännu inte sagt vad du tycker om att den där luftarian-yogin ställer upp och hjälper MILITÄREN? Vad kan motivera det? Är det en bra inställning hos en andligt inriktad yogi; borde han inte vända sig BORT från det mänskliga skapandet av lidande?

Gilla

Han kanske väger för- och nackdelar, och inser att fördelarna överväger, med tanke på att han genom detta kan få miljoner människor att öppna upp sina sinnen mot det andliga, att materialismens grepp om världen minskar…

Gilla

”Gudomliga Rättvisan ser bara till att alla får sin rättmätiga del av sin karma, vare sig det är fråga om ”god” eller ”ond” karma.Vare sig man är en tvååring, tjugoåring, femtioåring eller hundraåring, så är man aldrig IMMUN mot karma!Den Gudomliga Rättvisan värderar inte karma, utan ser bara till att alla får sin rättmätiga del av karma!”Den gudomliga rättvisan behöver alltså inte vara BRA eller verka för en allmän GOD UTVECKLING. Det är bara så jag kan tolka det. Och då kan jag ju lätt tillbakavisa även denna ”rättvisa” som DÅLIG DESIGN. Inte undra på att vi gått ifrån denna typ av ”öga för öga”-rättvisa i det moderna rättssamhället.Du fattar inte ett jota av vad som händer med någon som blir våldtagen (det vet jag). Du fattar inte ett jota av vad som händer med små barn som blir misskötta, misshandlade, rentav våldtagna (jag vet faktiskt en del om det med). Jag har själv tre små barn, som ännu inte varit med om någonting särskilt traumatiskt, och jag hoppas att de ska slippa så länge som möjligt. Och hör här: det finns INGA SOM HELST indikationer på att de haft tidigare liv, åtminstone INGENTING SOM DE FÅTT MED SIG i form av minnen eller liknande. De är födda som mer eller mindre blanka blad, och är nu i olika stadier av att lära sig hur världen fungerar, förstå sin plats i den.EN MISSHANDEL av ett av dessa barn skulle vara FÖRÖDANDE. Det finns INGENTING GOTT det kan åstadkomma. För de allra allra flesta människor, alla VETTIGA i alla fall, är det SJÄLVKLART. Även OM det skulle vara någon sorts ”rättvist straff” (jag mår illa bara av att skriva orden) så skulle det vara fullständigt idiotiskt eftersom a) barnen inte har NÅGON möjlighet att göra en sådan koppling eftersom de inte har en ANING om att de skulle ha gjort något fel (och det BORDE de inte heller, skuldbeläggande av offer är VIDRIGT) och b) det de drabbas av är i alla avseenden DESTRUKTIVT. De skadas fysiskt och psykiskt, berövas sin värdighet, berövas sin tillit för omvärlden… och kan i vissa fall mycket väl ledas på en väg mot ett eget destruktivt beteende, mycket mer troligt än för ett barn som fått fortsatt trygg uppväxt.Så hur kan denna ”gudomliga rättvisa” vara BRA? Ens om barnen faktiskt skulle ha gjort något dåligt i ett tidigare liv? De har fått en omstart och en chans att ”göra bättring” (vilket fortfarande känns helt sjukt att skriva om ett litet barn, fy fan rentutav) och så får de en KNUFF NEDÅT?”Rättvist” på ett snett sett, kanske, men inte BRA, inte GOTT.Du brukar klaga på att andra ser på saker som svart-vita men ”rättvisa” kan inte fungera på ett sådant monokromt sätt.

Gilla

Men faktum kvarstår…tvååringar, tjugoåringar, femtioåringar och hundraåringar BLIR misshandlade, våldtagna, lemlästade, torterade och mördade i denna materiella värld…och då finns det bara TVÅ ALTERNATIV, antingen sker allt detta utan någon som helst mening, rättvisa, karma, styrning, öde, ELLER motsatsen…

Gilla

Ponera att jag vet om att en person förtjänar en smäll, enligt karmalagen. Jag tycker om den här personen och vet att han ångrar sig. Nu vill jag att han ska bli av med sin dåliga karma fort, och ger honom en smäll. Det borde väl inte jag få dålig karma av?

Gilla

Det är inte vår uppgift att leka karmapoliser, detta sköter Naturen förträffligt!

Gilla

Hur som helst så förvirrar den här karmalagen mig. Vad är meningen med den? Man kan inte utföra dåliga handlingar mot dem som inte förtjänar det, utan bara mot dem som faktiskt gör det. Men man får ändå dålig karma när man utför dåliga handlingar mot dem som förtjänar det. Varför är det så?

Gilla

Om du inte har några betalningsanmärkningar, då kommer inte kronofogden…på samma sätt, om du inte har gjort dig förtjänt av dålig karma, då ser Naturen till att du inte kan drabbas av dålig karma!Karmalagen = Gudomligt Rättvis naturlagNågon kanske skulle tycka att USA förtjänar att atombombas pga det de gjorde mot Hiroshima och Nagasaki under 2:a Världskriget, och tar saken i egna händer och släpper en atombomb över exempelvis Boston…Tycker och tror du du att en sådan person skulle frikännas ansvar för sin gärning?

Gilla

”Det är inte vår uppgift att leka karmapoliser, detta sköter Naturen förträffligt!”Då har vi alltså ingen fri vilja som du påstår utan allt (och det inkluderar allt ONT) ÄR påhittat av det du kallar den intelligente designern?

Gilla

Vi har fri vilja, men den är ytterst begränsad här i den karmiskt styrda materiella världen…

Gilla

”Rörelsen är i avknoppande värdeneutral mening definitionsmässigt en sekt. Vissa forskare och akademiker anser att det i så fall är såsom tillhörande ”rörelsens ortodoxa teologi med förankring i en erkänd gren av Vaisnavismen”, en av hinduismens huvudyttringar. Kritiker, som ofta är väl insatta avhoppade medlemmar, varnar för rörelsen utifrån egen evidensbaserad erfarenhet att den även är en manipulativ och farlig sekt.”Från din favoritkälla för fakta!http://sv.wikipedia.org/wiki/Hare_Krishna_____________________________________________http://sv.wikipedia.org/wiki/SektVad är en sekt? Ja, återigen kan du ju läsa vad din kära faktaguru säger…_________________________________________________När det gäller rättesnöre så är bibeln, du vet den med Mohammed och med Jesus, figurer som hör till den religion som gällt i detta landet sedan Ansgar satte sin fot på Birka och danskarna lät kristendomen flytta norrut, det rättesnöre som våra ”materiella” lagar och förordningar i mångt och mycket bygger på.Många av de lagar och regler som finns i bibeln, fanns även innan vi kristnades. Den tidiga hedniska tron hade många olika förhållningsregler. Så både de gamla religionerna och de nya har legat till grund för mycket av det som anses rätt och fel idag. Problemet är bara att alla kristna vill ta kredit för detta trots att man levt i tusentals år innan bibeln och haft liknande regler. Utan någon allsmäktig skapare eller gud.Men i bibeln, som borde gälla alla religösa i det här landet så kan man läsa en del om slakt, offerr-ritualer och annat som hör djurhållningen till.Här är ett utdrag ur 5 Mos 12:”Men de heliga gåvor som du skall ge och dina löftesoffer skall du ta med dig till den plats som Herren väljer ut. Dina brännoffer, köttet såväl som blodet, skall du offra på Herrens, din Guds, altare. Blodet från dina slaktoffer skall hällas ut över Herrens, din Guds, altare, men köttet får du själv äta.”Detta har vi rättat oss efter och det är helt okej! Djuren är vår mat! Har alltid varit och ska så förbli!Den lilla sekten du är med i, ja ni kan åka till Indien och läsa högt för varandra ur era sagoböcker med sagofigurer och mystiska underjordiska världar.

Gilla

”Men faktum kvarstår…tvååringar, tjugoåringar, femtioåringar och hundraåringar BLIR misshandlade, våldtagna, lemlästade, torterade och mördade i denna materiella värld…och då finns det bara TVÅ ALTERNATIV, antingen sker allt detta utan någon som helst mening, rättvisa, karma, styrning, öde, ELLER motsatsen…”Och den enda tänkbara slutsatsen för dig är att detta är GOTT? Om människor styr lidandet är det DÅLIGT, men om de är verktyg för den gudomliga rättvisan är det GOTT?Pfft.

Gilla

Om vi är verktyg för Gud och handlar enligt Hans vilja, så bryter vi återfödelsens fördömda kretslopp och återvänder till den eviga andliga världen, som vi en gång har lämnat…

Gilla

”Han kanske väger för- och nackdelar, och inser att fördelarna överväger, med tanke på att han genom detta kan få miljoner människor att öppna upp sina sinnen mot det andliga, att materialismens grepp om världen minskar…”Eller så kanske han är en förvirrad bluffmakare med brist på skrupler, som ser ett bra sätt att få lite uppmärksamhet?Inte vet jag, men – DU, Snilleblixten, som avfärdar den samlade mänskliga vetenskapen och allt vad vanlig allmänbildning heter, du ser inte det minsta kritiskt på extraordinära påståenden från vad som med allra största sannolikhet är en vanlig bluffmakare (som det knappast finns någon brist på)?

Gilla

”Allra största sannolikhet en vanlig bluffmakare”Och detta baserar du på…?

Gilla

”Tycker och tror du du att en sådan person skulle frikännas ansvar för sin gärning?”Nu handlade det inte om någons tyckande. Att jag tex skulle tycka att någon förtjänar en smäll på käften, utan att han rent objektivt förtjänar det. Vi pratar ju om karmalagen. Den kan väl inte grunda sig på tyckande? Är inte den objektiv?Och om jag tycker att sådana personer ska straffas är en annan diskussion. Det har mer med juridik att göra.

Gilla

Spelar ingen roll om man råkar vara ett redskap för att andra får sin rättmätiga karma, samtidigt så har man ju SJÄLV valt att utföra gärningen, varför man själv får karma för det!

Gilla

”Och detta baserar du på…?”Att han kommer med groteskt osannolika påståenden som går emot all kunskap om hur människokroppen fungerar. Att ingen någonsin tidigare bevisats kunna göra de saker han påstår sig kunna. Att det funnits mängder av människor som påståtts kunna göra liknande saker men avslöjats som bedragare. Att de undersökningar som gjorts 2003 och i år verkar ganska tveksamma.Kort sagt, även om han mot ALL förmodan skulle vara the real deal, så är det FRUKTANSVÄRT osannolikt. Ur naturvetenskaplig synpunkt i princip omöjligt, men eftersom vi vet att du vill sträcka dig långt utanför naturvetenskapen kan vi väl för tillfället nöja oss med ”osannolikt” – MEN det är ändå märkligt (eller inte alls) att du sväljer hela historien med hull och hår, utan minsta lilla reservation.

Gilla

Även levitation anses omöjligt enligt den materialistiska vetenskapen…

Gilla

”Om vi är verktyg för Gud och handlar enligt Hans vilja, så bryter vi återfödelsens fördömda kretslopp och återvänder till den eviga andliga världen, som vi en gång har lämnat…”Och lite misshandel och våldtäkt skulle hjälpa ett litet barn att vända sig till Guds väg? Skulle Guds vilja – den som gör att småbarn råkar ut för allehanda hemskheter – framstå som bra och lockande, kanske? För den låter ganska djävulsk i mina öron.(För övrigt, även våldtäktsmännen är ju ”verktyg för Gud”.)

Gilla

Guds vilja är att vi INTE ska våldta och misshandla varann, men eftersom Gud har skänkt oss vår Gudagivna fria vilja, så kan man välja att missbruka den, genom att våldta och misshandla tvååringar, tjugoåringar, femtioåringar och hundraåringar…och därigenom själv bli våldtagen och misshandlad som tvååring, tjugoåring, femtioåring och hundraåring…”What goes around comes around…”

Gilla

”Om vi är verktyg för Gud och handlar enligt Hans vilja, så bryter vi återfödelsens fördömda kretslopp och återvänder till den eviga andliga världen, som vi en gång har lämnat…”Och lite misshandel och våldtäkt skulle hjälpa ett litet barn att vända sig till Guds väg? Skulle Guds vilja – den som gör att småbarn råkar ut för allehanda hemskheter – framstå som bra och lockande, kanske? För den låter ganska djävulsk i mina öron.(För övrigt, även våldtäktsmännen är ju ”verktyg för Gud”.)

Gilla

”Även levitation anses omöjligt enligt den materialistiska vetenskapen…”Jajamän. Och ingen har kunnat bevisa att vetenskapen har fel.Men varför är du så godtrogen i just det här fallet? Varför tror du att just Prahlad Jani skulle vara mindre bluffmakare än så många andra?

Gilla

Han har ju testats ordentligt!Inte bara en gång…

Gilla

”Guds vilja är att vi INTE ska våldta och misshandla varann, men eftersom Gud har skänkt oss vår Gudagivna fria vilja, så kan man välja att missbruka den, genom att våldta och misshandla tvååringar, tjugoåringar, femtioåringar och hundraåringar…och därigenom själv bli våldtagen och misshandlad som tvååring, tjugoåring, femtioåring och hundraåring…”What goes around comes around…””Ja, det är uppenbart att din Gud inte är förlåtelsens Gud.Men du har fortfarande inte sagt vad du tror om effekterna av misshandel och våldtäkt på en människa, för att inte tala om ett barn som knappt lärt sig förstå och tänka. Tror du misshandel och våldtäkt är lärorika och uppbyggliga för offren?Du tror inte att våldet, som Gud låter fortgå, är nedbrytande?

Gilla

Det är vi SJÄLVA som låter våldet fortgå, genom att begå våldsamma handlingar!Har ingenting med Gud att göra…våra syndfulla handlingar…Den materiella världen ÄR våldsam, ÄR nedbrytande!Just the way it is…

Gilla

”Om jag skulle misshandla och våldta någon i det här livet, skulle det då vara rättvist eller orättvist ifall jag själv misshandlades och våldtogs i mitt nästa liv?”Om det fanns en skapare med högt IQ skulle denna inse att om man följer denna filosofin kommer snart alla mänsklighet att våldta och misshandla vartandra. Detta leder till slut till att alla själar befinner sig i en materialistisk kropp. Således måste man om man tror på GUD svara nej på den frågan…. medans vi ateister tycker att man bör straffa personerna i detta enda livet och inte invänta nästa

Gilla

Låt oss säga att våldtäktsmannen hinner ”kila vidare”, innan han får sitt straff…vad händer då?

Gilla

”Vad tror du den enorma militära bevakningen vid de både Pol-öppningarna vid Nord- och Sydpolen beror på”Bevis för dessa militäraktioner. Bevisen borde ju rimligtvis finnas på andra sajter än Wikipedia, Youtube eller Krishnasidor. // Anders

Gilla

Allmänt känt att de bägge Polerna är hårt militärt bevakade…

Gilla

Allmänt känt att polerna är bevakade? Vad är du? Dum i hela huvudet? Jag har ju själv varit där! Jag har vänner som varit på sydpolen och jag har ju sett alla svenskar som Skinnarmo som varit på båda polerna. Börje Ausland, norrman som jobbat inom oljebranschen här i Norge har varit på båda polerna.Jag har varit på Nordpolen med Oden och jag har gjort flera resor i arktis för forskning.Inga militärer på plats. Än mindre några hål till underjorden.Vems argument väger tyngst? Dina fantasier eller mina praktiska erfarenheter av att vara på plats?

Gilla

Bevis för dina påståenden, tack!

Gilla

”Låt oss säga att våldtäktsmannen hinner ”kila vidare”, innan han får sitt straff…vad händer då?”Då dör personen och kan inte skada fler, döden är det näst högsta straffet…..Hur ställer du dig till mitt påstående, att den gud med så hög IQ borde inse att karma skapar fler och fler materialistiskt bundna själar…… // Anders

Gilla

Tvärtom!Utan karma i den materiella världen, så skulle ju knappast NÅGON vakna upp ur illusionen, som den materiella världen är!Eller hur?

Gilla

”Allmänt känt att de bägge Polerna är hårt militärt bevakade”Liksom det är allmänt känt att evolutionsteorin är den nu bäst rådande teorin, att jorden snurrar runt solen osv… ändå avkräver du bevis för detta, så nu är det verkligen upp till bevis. Kan du hitta oberoende källor, dvs inte Wikipedia, Youtube eller Krishnascience, som stödjer ditt påstående att polerna är hårt militärt bevakade? // Anders

Gilla

Allmänt känt?När till och med i ett sånt sekulariserat land som England, majoriteten inte tror på evolutionsteorin…Ju mer forskningen går framåt, ju mer går det utför för evolutionsteorin!

Gilla

”Han har ju testats ordentligt!Inte bara en gång…”Nej, han har inte testats ordentligt. Han har observerats först en gång under nio dagar, var det va (ingen ENORMT lång fastetid direkt), av ett team ledda av en religiös läkare och utan insyn av utomstående. Resultaten har inte publicerats på sedvanligt vetenskapligt sätt utan endast (så vitt jag sett) som pdf på läkarens hemsida. Pdf:en ger inga bevis för det ena eller andra, men lär tyda på viss oroande utveckling för vissa av yogins värden. Den andra undersökningen låter kanske imponerande i hur många personer som observerade honom, men fortfarande ingen oberoende granskning och gott om utrymme för fuffens. Vi får väl se hur resultaten av observationen presenteras, men det är ingen regelrätt vetenskaplig utvärdering av yogin som sker, det är ett som är säkert.

Gilla

”Han har ju testats ordentligt!Inte bara en gång…”Nej, han har inte testats ordentligt. Han har observerats först en gång under nio dagar, var det va (ingen ENORMT lång fastetid direkt), av ett team ledda av en religiös läkare och utan insyn av utomstående. Resultaten har inte publicerats på sedvanligt vetenskapligt sätt utan endast (så vitt jag sett) som pdf på läkarens hemsida. Pdf:en ger inga bevis för det ena eller andra, men lär tyda på viss oroande utveckling för vissa av yogins värden. Den andra undersökningen låter kanske imponerande i hur många personer som observerade honom, men fortfarande ingen oberoende granskning och gott om utrymme för fuffens. Vi får väl se hur resultaten av observationen presenteras, men det är ingen regelrätt vetenskaplig utvärdering av yogin som sker, det är ett som är säkert.

Gilla

”Det är vi SJÄLVA som låter våldet fortgå, genom att begå våldsamma handlingar!Har ingenting med Gud att göra…våra syndfulla handlingar…Den materiella världen ÄR våldsam, ÄR nedbrytande!Just the way it is…”Med Guds goda minne. Gud tillåter, RIKTAR rentav, gärningsmännen mot offren. Det har väl i högsta grad med Gud att göra. Så, än en gång: på vilket sätt gör den Gudomliga Rättvisan saker BÄTTRE? Ska en misshandlad tvååring bli en bättre människa?

Gilla

Gud ser bara till att alla får den karma som de har skapat i sitt karmakonto!Är det även domarens fel i en domstol, när han sänder vissa till fängelse?Om en misshandlad tvååring blir en bättre människa?1. Slutar vi upp med att misshandla tvååringar, så behöver denna fråga aldrig ställas.2. Definiera ”bättre människa”, tack! Vilka människor är bättre, och vilka människor är sämre, enligt dig?

Gilla

En domare sänder inte folk till fängelse på öga-mot-öga-basis, eftersom det är en grovt förenklad syn på rättvisa som inte gagnar samhället.Och om en brottsling skadas och vaknar upp som en ny människa, utan minne av sitt tidigare liv – ungefär som reinkarnationstanken menar att alla människor gör (utom det försvinnande fåtal som säger sig ha minnen från tidigare liv) – så kommer domaren knappast dela ut samma straff utan snarare någon sorts vård – eftersom det är ganska meningslöst att straffa någon som inte ens minns vad den gjort för fel.Med ”bättre människa” menar jag förstås en människa som mår bra och har större potential att leva ett gott liv, och göra gott mot sin omgivning. Tror du att misshandel och övergrepp bygger upp eller bryter ned en människa – särskilt ett litet barn? Frågan är densamma som tidigare, och ganska enkel tycker jag: PÅ VILKET SÄTT är det positivt att ett litet barn misshandlas – om nu den Gudomliga Rättvisan kräver det, bara för att ”rätt ska vara rätt”?Är det kanske meningen att en människa ska brytas ned, tills en andlig tröst (till exempel i gemenskapen hos en sekt som påstår att allt är som det ska, hur det än är) känns som den enda utvägen?

Gilla

Öga-mot-öga-basis?Kunde du utveckla det där lite grann, tack.Misshandel och övergrepp av människor, barn som vuxna, är fruktansvärt syndfulla handlingar, och straffas med rätta hårt!Om misshandel och övergrepp bygger upp eller bryter ned en människa?Bryter oftast ner givetvis, men jag känner till såna fall där personen haft en väldigt traumatisk barndom, men som vuxen utvecklats till änglalika individer, så man ska inte generalisera.Om jag misshandlas som hundraåring, tjugoåring, eller som ett litet barn, så finns det ALLTID en bakomliggande orsak till det, oavsett om jag känner till den eller inte, och oavsett om det leder till mer svårigheter i detta liv eller till mindre.Jag skriver ALDRIG under på att totalt oskyldiga och syndfria kan drabbas av ont här i den materiella världen (i den andliga världen finns inget ont), med tanke på att själva födelsen/återfödelsen är ett bevis för att man har karma (ond som god) i bagaget som måste skördas…Med det sagt, så anser jag att misshandlare, våldtäktsmän, pedofiler och mördare ska tilldelas mycket hårda och kännbara straff!Mycket hårdare straff än vad som är praxis nu!

Gilla

”Mycket hårdare straff än vad som är praxis nu”Varför, de får ju ändå sitt straff genom sin karma?… eller menar du att GUDS straff inte är tillräckligt?”Slutar vi upp med att misshandla tvååringar, så behöver denna fråga aldrig ställas”Då är frågan, denna tvååring som borde blivit misshandlat enligt ditt karma system. Hur skall den kunna återställa sin karma utan att få stå till svars för det som den uppenbarligen gjort i ett tidigare liv? Förstår du verkligen inte att Karma systemet har så fatala brister att om det ens fanns en gud i denna värld, så skulle han ha ett klart vettigare system att få människor att stå för sina synder, tom himmel/helvete teorin är långt vettigare än karmatjafset… // Anders

Gilla

Om de får ett hårt straff här och nu, så är ju även det karma!ALLT som sker är karma!Är det tvååringens karma att bli misshandlat i detta liv, så blir det det!

Gilla

Men om det är tvååringens karma att bli misshandlad hur ska vi då kunna göra som du sa tidigare ?”Slutar vi upp med att misshandla tvååringar, så behöver denna fråga aldrig ställas”Tvååringens karma gör ju att vi måste.

Gilla

Blir inte tvååringen misshandlad, så var det ju inte hans karma att bli det!Dessutom, om du misshandlar tvååringar, så kommer du själv bli misshandlad i ditt nästa liv!

Gilla

Så genom att sluta misshandla andra kan vi ändra på karmat för dom som tidigare redan gjort det och därmed har karmat att själva bli misshandlade ? För om ingen misshandlar andra så finns det ingen kvar som kan dela ut misshandeln till dom kvarvarande karmabärarna.Hur kan människor ändra andras karma ?

Gilla

Är det någons karma att bli misshandlad så är det ingenting som kan stoppa det, utan då arrangerar Naturen så att karmabäraren kommer att råka in i en situation där karmat kommer till del.Människor kan annars faktiskt ändra på sitt karma, genom att påbörja ett andligt leverne, att tjäna Gud genom att exempelvis lovsjunga Hans heliga Namn, för på så sätt bränner man karma som man bär med sig!

Gilla

>Är det någons karma att bli misshandlad så är det ingenting som kan stoppa det, utan då arrangerar Naturen så att karmabäraren kommer att råka in i en situation där karmat kommer till del.Så med andra ord så är det omöjligt att alla bara bestämmer sig för att sluta misshandla andra, eftersom naturen ordnar så det måste ske i allafall?En annan fråga. Hur fungerar det rent tekniskt att man förbättrar sin karma genom att lovsjunga Guds namn? Det låter ganska egoistiskt av Vishnu att förlåta exempelvis en våldtäktsman bara för att han hyllar guden. Den våldtagne får ingen rättvisa då.

Gilla

Misshandel är en naturlig del av den materiella världen!Kommer aldrig finnas en tid då misshandel inte sker någonstans i den materiella världen!Om du uppriktigt och med djupet av ditt hjärta ber om förlåtelse både till Gud och offret och ändrar kurs livet, så får du syndernas förlåtelse!Gud är barmhärtig och förlåtande!

Gilla

>Om du uppriktigt och med djupet av ditt hjärta ber om förlåtelse både till Gud och offret och ändrar kurs livet, så får du syndernas förlåtelse!Det där låter mer kristet än hinduiskt. Sa du inte nyss att man kunde bränna sin dåliga karma genom att enbart lovsjunga gudens namn ?

Gilla

Om man inte ens klarar av att förlåta, ångra och lova bot och bättring, så har man inte kommit till stadiet då man med kärlek och hängivenhet kan lovsjunga Herrens heliga Namn!

Gilla

Så det är ångra först, sjunga sen ? Låter som om sjungandet är ganska onödigt då eftersom det är ångrande som gör något gott i världen. Låter fortfarande som om Vishnu försöker få en massa gratis hyllningar för något han faktiskt inte har något med att göra..

Gilla

Man kan inte sjunga med ett uppriktigt hjärta, om man inte ens klarar av att känna ånger för sina syndfulla gärningar…

Gilla

Men varför sjunga alls. Vare sig man kan göra det uppriktig eller intet. Det viktigaste borde ju vara att ångra sig och be om förlåtelse av den man har felat mot.

Gilla

Älskar man Gud så vill man ju tjäna Honom med ALLA sina sinnen, även talorganet och hörseln!Sjung Herrens heliga Namn!

Gilla

Och om man inte älskar honom, men ångrar onda gärningar och försöker göra gott i alla fall ?

Gilla

Att ångra onda gärningar och vilja göra gott, är ett bevis för att du lyssnar på Gud, Samvetets röst, och att lyssna och följa Guds vilja är ett tecken på att man respekterar och lyder Honom, om än inte älskar…

Gilla

Och om man inte älskar honom, men ångrar onda gärningar och försöker göra gott i alla fall ?

Gilla

Uh, ja, jag är säkert hopplöst efter nu, men jag såg det här inlägget och tänkte svara, vare sig jag får svar eller inte. Om du är intresserad av att diskutera detta mer ingående så skicka mig gärna ett email, så fixar vi så det kan äga rum på något bättre sätt än i en kommentar-rull-grej. Det finns en definition för vad som ska till för att nåt skall räknas som levande, om man har läst biologi A på gymnasie nivå bör man veta detta. Denna lista är lite väl tilltagen för att kunna copypastas in såhär, men innehåller saker som reproduktion och intern metabolism, alltså inga dåligt definierade termer.För det andra så vet inte vetenskapsmän hur livet har uppstått ur ”död” materia (organisk materia finns det som bekant mängder av även ute i rymden). Det är det som gör vetenskapen så värdig. Vi är inte rädda för att säga att vi inte vet, men att det inte finns en förklaring till något innebär inte att man genast kan hoppa till närmaste bekväma förklaring. Värt att nämnas är att den teori som för stunden verkar mest trolig att kunna förklara uppkomsten av de första cellerna kallas för ”Abiogenesis”. Värt att kolla upp, om man är intresserad av upplysning och har ett frågande sinne berett att ifrågasätta förutfattade meningar.MvH Carl Anrep

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: