Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ASTROLOGI = ÖDETS VETENSKAP !!! Astrologerna Galileo, Kepler och Brahe – Stjärntydare av rang!

Posted on: 21 september, 2009


.

ASTROLOGI = ÖDETS (KARMA) VETENSKAP !!!

ASTROLOGIN BASERAS PÅ ASTRONOMIN !!!

GALILEO, KEPLER, BRAHE = ASTROLOGER AV GUDS NÅDE

.

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen på jorden, alla vetenskapers Moder, som samtidigt bevisar att det är Högre makter som verkar och styr i Universum…

Astrologin baseras på astronomin, och är den ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar och bevisar samtidigt att ens karma (framtida öden baserat på forna handlingar) kan avläsas av planeternas och stjärnornas positioner i ens födelsehoroskop!!

Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen!

Det är därför som skickliga astrologer kan avläsa ödet, karmat, genom att ta hjälp av tiden och himlakropparnas rörelser!

Galileo, Kepler och Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, med hjälp av solens och de andra planeternas rörelser kring Moder Jord. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper och hade många korrekta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten…

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade västerländska astrologi som ofta baserar sig på endast soltecknen.

En presentation av vetenskapsmännen Brahe, Galileo och Kepler och deras stora framgångar som praktiserande astrologer, fakta som tyvärr lyser med sin frånvaro i våra läroanstalter:

http://www.mountainastrologer.com/scofield.html

____________________________________________________

INNEHÅLL:

1) Copernicus, studerade flitigt den astrologiska vetenskapen!

2) Galileo, eminent astrolog, ställde tusentals horoskop!

3) Kepler, hovastrolog, förutspådde flera krig, en gigant!

4) Tycho Brahe, förutspådde Gustav II Adolf!

5) Willian Lilly, förutspådde branden i London 1666!

6) Astrologin vetenskapligt bevisad!

7) K.N. Rao, världens mest framstående astrolog!

8) Till diskussion!

____________________________________________________

1) Nicolaus Copernicus (1473-1543)

Nicolaus Copernicus fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekler…

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

____________________________________________________

2) Galileo Galilei (1564-1642):

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig och hängivet praktiserade astrolog under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet:

http://www.skyscript.co.uk/galchart.html
http://www.skyscript.co.uk/galast.html#gb

____________________________________________________

3) Johannes Kepler (1572-1630):

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och Paul V!

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes skumma död.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer…till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634…

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it...”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv:

http://64.233.183.104/search?q=cache:eLQGFi-52hoJ:www.hps.cam.ac.uk/starry/keplerastrol.html+kepler+astrologer&hl=en&ct=clnk&cd=1

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.

Det finns astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

____________________________________________________

4) Tycho Brahe (1546-1601):

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstad som årtusendets skåning), fick upp ögonen för astronomin/astrologin redan som 13-åring under den Totala Solförmörkelsen 21 augusti 1560. Han blev så starkt fascinerad av att Solförmörkelsen var förutspådd, och såg det som ett mirakel att planeternas rörelser kunde förutses så exakt.

Han skaffade sig omedelbart en efemerid och alla Ptolemaios astronomiska och astrologiska verk och beslutade sig för att lära sig konsten att förutspå.

Och som han lärde sig!

Tycho Brahes skarpa observationer ledde till att han, hör och häpna, observerade en nova (myntades av honom) på himlavalvet den 11 november 1572, mätte in den och publicerade resultaten. Detta var hans stora genombrott som astronom; hans anseende som Europas ledande astronom etablerades över en natt!

Detta ledde så småningom år 1576 till att den danske Kungen Fredrik II förlänade åt Brahe ön Ven, där Brahe lät bygga observatoriet Uranienborg, som blev det mest avancerade forskningsinstitutet i hela Europa!

Tycho Brahe omfamnade astrologiskt prognostiserande genom grundsatsen att himlakropparna otvivelaktigt influerar händelser på jorden.

Två av Brahes tidiga astrologiska skrifter, den ena betitlad ”Against Astrologers for Astrology”, och den andra angående en ny metod att dela in horoskopet i astrologiska hus, publicerades aldrig och är nu förlorade.

Brahe ställde också lyckade astrologiska förutsägelser kring vädret, som han gjorde sig ett stort namn kring, och framställde också astrologiska slutsatser baserade på supernovan 1572 och en komet 1577.

År 1577 när kometen uppenbarade sig och när en mäktig konjunktion mellan Jupiter och Saturnus visade sig i Fiskarnas tecken, publicerade Brahe detaljerade astrologiska förutsägelser kring de stora förändringar som skulle komma ske på världsarenan under de närmaste decennierna, på basis av bl.a. dessa himlafenomen.

Brahe förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

Brahe furnerade dessutom många kungligheter med förutsägelser baserade på deras födelsehoroskop.
Brahe var anställd som personlig hovastrolog både åt Kejsare Rudolf II av Tyskland och sin mecenat Kung Fredrik II av Danmark, och ställde åt Kung Fredriks tre söner (bland annat tronföljaren Christian IV) årliga progressions-horoskop, som slog mycket väl in, bl.a. förutspådde Brahe att Christian IV skulle ta över tronen i april 1588, eftersom Kung Fredrik II då skulle dö…

De kungliga horoskopen presenterades i vackra inbundna volymer med upp till 300 sidor av horoskopiska analyser inkluderat förutsägelser baserade huvudsakligen på primärdirektioner.

Vid en introduktionsföreläsning, en oration, den 27 september 1574 på Universitetet i Köpenhamn lovprisade Brahe astrologin på grunder av korrespondensen mellan himlakroppar, metaller och kroppsliga organ (medicinsk astrologi). Han sa bl.a. ”Those who deny the influence of the planets violate its clear proofs, which it does not become people of sound judgement to contradict”.

Brahe blev också känd för att ha myntat mottona; Despiciendo suspicio – ”By looking down I see upward” – och Suspiciendo despicio – ”By looking up I see downward.”

Tycho Brahe är dessutom känd för att vara fadern till de cirkulära horoskop-diagrammen, men som blev populära först under 1900-talet. Under hans tid som praktiserande astrolog använde man sig av kvadratiska horoskop-diagram.

Tycho Brahes liv fick ett tragiskt slut; han dog hastigt och oväntat av svåra förgiftningssymptom i sitt hem utanför Prag i oktober 1601, inte långt innan han skulle till att publicera sina nya observationer kring planeternas rörelser. Ryktet spred sig som en löpeld över Europa att Brahe skulle ha blivit giftmördad:

http://www.amazon.com/Heavenly-Intrigue-Johannes-Scientific-Discoveries/dp/0385508441

http://www.powells.com/biblio?show=TRADE%20PAPER:USED:1400031761:10.50&page=excerpt

Prover tagna på Lunds Universitet bekräftar de ihärdiga ryktena om förgiftning:

http://www.fixedearth.com/brahe_poisoned.htm

Brevväxlingen dem emellan (innan Kepler år 1600 flyttade in hos Brahe utanför Prag var han ganska okänd som astronom) dokumenterar att Kepler trugade på att få ta del av hans senaste observationer kring planeternas rörelser, men Brahe vägrade dela med sig så mycket som ens några detaljer av sina upptäckter, han började tappa sitt förtroende för Kepler, vilket gjorde Kepler (framställs i biografier som en sociopat) ursinnig av ilska!

I samband med Brahes död försvann Kepler från det gemensamma huset utanför Prag där han hade assisterat sin mentor och rival Tycho Brahe under de senaste 18 månaderna.

I Keplers bagage fanns Brahes alla personliga loggböcker och all hans astronomiska forskning, inkusive de nya opublicerade observationerna, trots att dokumentation framkommit att Brahe testamenterade alla sina tillgångar till sina arvingar…

Två dygn efter Brahes död ersatte Kepler Brahe som hovastrolog åt Kejsare Rudolf II, och Keplers tre lagar som publicerades några år senare baserade sig helt och hållet på Brahes 40-åriga slit…

____________________________________________________

5) William Lilly (1602-1681):

Här följer ett underbart exempel på en annan skicklig stjärntydare, den högt aktade 1600-tals astrologen William Lilly, som bevisligen, med hjälp av himlakropparnas rörelser, kunde förutspå branden i London 1666:

http://www.tara-astrology.com/index.php?id=128

____________________________________________________

6) Astrologin vetenskapligt bevisad!

Statistikern Michel Gauquelin lyckades under andra hälften av 1900-talet med vetenskaplig metodik bevisa några av astrologins teser, bland annat ”Mars-effekten” med hjälp av observationer och statistik:

http://www.encosm.net/mars_effect.htm

http://www.planetos.info/mmf.html
____________________________________________________

7) K.N. Rao, världens mest framstående astrolog!

Astrologen K.N. Rao, av många ansedd som världens skickligaste astrolog, med mängder av korrekta förutsägelser på sitt samvete, både privata och internationella, har en egen hemsida, där han i förväg skriver ut sina förutsägelser, som en efter en visar sig besannas!

http://journalofastrology.com

Mycket nöje!

____________________________________________________

8) TILL DISKUSSION:

Visste ni att astrologin baserar sig på astronomin?

Visste ni att ens öde kan uttydas via astrologisk prognostisering?

Visste ni att herrar Galileo, Kepler och Brahe var eminenta, högt aktade astrologer?

Galileo Galilei (1564-1642)

Johannes Kepler (1572-1630)

Tycho Brahe (1546-1601)

tycho-brahe-top.png.jpg

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

70 svar till "ASTROLOGI = ÖDETS VETENSKAP !!! Astrologerna Galileo, Kepler och Brahe – Stjärntydare av rang!"

Jag hoppas att Gud är som ni säger som den är. Ha det bästSnilleblixten21 september 2009, kl 02:57Och vi minigudar är som vi är. All the best!Fiffigt svar, så sant som du säger 🙂

Gilla

Ju mer jag tänker desto märkligare blir saker och ting. det borde vara tvärtom 🙂

Gilla

Ett hälsotecken! 🙂

Gilla

Hahahaha, hur kan astrologin vara ”världens äldsta vetenskap” om den baseras på astronomin? Sluta trassla in dig i den här idiotin nu.Om du vill kan du väl bifoga en vetenskapligt erkänd studie som bekräftar att astrologi fungerar? Åh nej, glömde att det inte finns några såna.

Gilla

Eftersom astrologin är lika gammal som astronomin, så kan man med fog säga att astrologin är världens äldsta vetenskap, vilket ju även astronomin är!Vetenskapligt erkänd studie?Läs Punkt 6!För övrigt så är inte ”vetenskapsmännen” så ivriga på att göra studier kring astrologin, som skulle kunna motbevisa tron på ”farbror slumpen”, på samma sätt som man inte är intresserade av att forska i ämnen som går emot det darwinistiska paradigmet, såsom att människan funnits på jorden i hundratals miljoner år, att världens äldsta och största pyramider finns i Bosnien osv…

Gilla

Intressant, men jag hänger inte riktigt med alltid.Är det så att astrologin kom före dagens religioner? Kan det vara så att astrologin i sitt ursprung var den första religionen på jorden?

Gilla

Astrologin är ingen religion, men den är den subtilaste och ädlaste vetenskapen som finns, och har varit en väg till självkännedom ända sedan hedenhös!

Gilla

”Visste ni att astrologin baserar sig på astronomin?Visste ni att ens öde kan uttydas via astrologisk prognostisering?Visste ni att herrar Galileo, Kepler och Brahe var eminenta, högt aktade astrologer?”Ja. Nej det kan det inte.Ja. Jag tycket att en av dina länka sammanfattar astrologi ganska bra: http://journalofastrology.com Det jag ser direkt är en massa priser. För oss som kan tänka kritiskt är det uppenbart att detta är ett sätta att lura folk på pengar. http://whatstheharm.net/astrology.htmlOch ja astrologin och astronomin var samma tills ca 1700-talet då man började tillämpa den vetenskapliga metoden och insåg att astrologin inte håll måttet för att kallas vetenskap.

Gilla

Priser?Vad menar du?K.N. Rao är ju känd för taka motsatsen, att INTE ta betalt för sina astrologiska konsultationer!

Gilla

Och hur många av deras förutsägelser slog inte in?Om det som inte blivit något skrivs det inte om…. så det är något snedvridet va?

Gilla

Givetvis har alla sina dåliga dagar också…Även en skicklig kirurg eller skicklig meteorolog kan misslyckas då och då, men inte ratar man dem för det!

Gilla

Exakt som dewoo skriver. Astronomi är vetenskap, astrologi är vidskepelse. Fråga vilken vetenskapsman som helst.

Gilla

Om astrologi är vidskepelse, hur kommer det sig då att många av våra största vetenskapsmän, såsom Galileo, Kepler och Tycho Brahe, var så eminenta och aktade astrologer?

Gilla

Astrologin är gammal. Människan har alltid sökt svar. Astrologi är fascinerande och… nej, jag kan inte säga tvärsäkert att astrologi är vidskepelse och nys…

Gilla

Ja, astrologin hade aldrig överlevt alla millennier, om den inte hade gett människan några svar…den hade självdött!

Gilla

Vad säger du om det 13:e stjärntecknet? Hur vetenskapligt är det då antalet stjärntecken ändrats med tiden? Och hur korrekt?Jag var vädur men nu är jag en fisk.Och att stjärnhimlen förändras med tiden vilket får horoskopet helt snett tillslut. Men tydligen håller de på med nån uppdatering av hela stjärnteckenbilderna. Så vi kanske får 13 i framtiden.Den som lever får se?

Gilla

Du syftar nu på den tropiska astrologin, medan jag syftar på den sideriska astrologin, som praktiserats i Indien i alla tider!I den sideriska astrologin förändras inte stjärnhimlen, och inte heller använder man sig av något 13:e stjärntecken!

Gilla

Näe det tror jag inte?http://www.vof.se/folkvett/20041skeptiskt-abcDu får bläddra ned till rubriken astrologi.http://www.love-astrology.com/13th-sign-of-the-zodiac/13th-sign-of-the-zodiac/

Gilla

Det är den tropiska, dvs västerländska astrologin som beskrivs där, inte den sideriska, dvs indiska astrologin.

Gilla

Du tror alltså på allvar att solens uppenbara position i relation till arbiträrt definierade stjärnkonstellationer vid tidpunkten av ens födelse, påverkar ens personlighet?

Gilla

Solens?Ännu viktigare är Ascendentens och Månens positioner!Ascendentens position vid födelseögonblicket avgör ju husindelningarna!Månens position ligger till grund för uträkningarna av ens individuella planetperioder, inom den sideriska, indiska astrologin!Månen styr dessutom ens känsloliv och ens upplevelser!

Gilla

”Om astrologi är vidskepelse, hur kommer det sig då att många av våra största vetenskapsmän, såsom Galileo, Kepler och Tycho Brahe, var så eminenta och aktade astrologer?”Därför att de var vidskepliga, naturligtvis. Förstår du inte det?I vetenskapen handlar det inte om VEM som kommer med en idé, utan vilken FAKTA som stödjer idén. Det du sysslar med kallas för auktoritetstro. En annan viktig vetenskapsman som var extremt vidskeplig är Newton.

Gilla

Att lyckas med att tyda stjärnor, vad har det med vidskepelse att göra?Att Galileo, Kepler och Brahe var eminenta stjärntydare, vad har det med vidskepelse att göra?

Gilla

”Priser?Vad menar du?K.N. Rao är ju känd för raka motsatsen, att INTE ta betalt för sina astrologiska konsultationer!”http://www.journalofastrology.com/products.php?category_id=5047$ för ett svar? Jag gör det för 30!

Gilla

Men dessa horoskop ställs ju inte av K.N Rao (han är närmare 80 år och har sin sajt att sköta), utan av andra astrologer, som är begivna på att få betalt för sina tjänster!

Gilla

Astrologi är vidskepelse eftersom det bara fungerar i fantasin.

Gilla

Vilket ju alltså herrar Galileo, Kepler och Brahe motbevisat…

Gilla

”Men dessa horoskop ställs ju inte av K.N Rao (han är närmare 80 år och har sin sajt att sköta), utan av andra astrologer, som är begivna på att få betalt för sina tjänster!”Jag kommenterade endast på mitt fösta intryck av sidan du länkade. Min poäng var att astrologer försörjer sig genom att lura människor på pengar. Men det värsta av allt är när vilsna och missledda människor får råd om livsavgörande beslut av astrologer. Jag kunde inte hitta en länk men jag såg en gång ett TV inslag om en mamma med en dödssjuk dotter. Hon frågade en astrolog om hennes dotter skulle bli bättre. Astrologen som bara vill ha en nöjd kund svarade att stjärnorna sa att hon skulle bli frisk. Notera att astrologen varken hade någon som helst utbildning inom medicin eller visste något om dotterns åkomma. Tycker du att det är moraliskt rätt att ge falskt hopp till en lidande person? Jag har inget emot att någon har en trosuppfattning. Vad jag hatar är när det skadar andra. Astrologi, akupunktur, healing, homeopati, kristallterapi, magnetterapi, zonterapi, medium, kartomanti, delfinterapi osv används alla för att suga personer utan förmågan att tänka kritiskt på pengar och kan i vissa fall vara direkt skadliga. En helt orelaterad fråga bara: Tror du på domedagsprofetian 21/12 2012? Såg just en sak i din ursprungliga post:Ser du ett samband mellan antalet framgångsrika astronomer som också utövade astrologi och vilket århundrade de var aktiva? Vad hände efter det?

Gilla

Hört talas om placebo-effekten?Om en vitrockare ger en patient ett sockerpiller istället för en verksam medicin, utan att berätta det för patienten, så kan patienten bli frisk bara av att TRO på läkarens ord…Om jag tror på alla dessa förutsägelser kring 21/12 2012?Som världen ser ut idag och den självmordskurs världen befinner sig i, mycket möjligt!

Gilla

For å forenkle dette komplekse system kan vi for enkelhets skyld trekke en paralell til noe vi alle kjenner til; fotball.Når laglederen velger å bytte inn en spiller fra reservebenken gjør han dette basert på stillingen på banen, hvilke spillere på motstanderlaget spiller i hvilke posisjoner, hvor er egne tropper plassert, hvilken strategi skal man spille etter osv.Presis på samme måte er det når Herren vår Almektige Frelser og Skaper (Universts og Skaperverkets lagleder) velger å sette inn nye aktører på denne jordiske arena.Stjernene og planetene, alle nøye posisjonert av Gud vår Herre og Far har naturligvis betydning. Hvorfor skulle de ellers være i konstant bevegelse?Så enkelt er det, men å forstå Gud strategi er ikke alltid oss gitt. Derfor beriker Han oss med analytikere som kan gi oss svar (Kepler, Galilei osv.), igjen; på samme måte som tv kanaler har eksperter som analyserer hva som har skjedd og hva som vil skje i pausen på en fortballkamp.Vær Velsignet mine Venner!

Gilla

Helt korrekt analys av dig, min käre vän!

Gilla

”Hört talas om placebo-effekten?Om en vitrockare ger en patient ett sockerpiller istället för en verksam medicin, utan att berätta det för patienten, så kan patienten bli frisk bara av att TRO på läkarens ord…”Ja. Och det är endast därför ovan nämnda metoder ”fungerar”. Det jag stör mig på är när man lurar folk på pengar. Sen finns det ju den typen av människor som som tar girighet till en ny nivå genom att avråda sjuka människor från modern sjukvård och rekommenderar deras ”kur”. Många liv som kunde ha räddats…

Gilla

Kan sjukvården rädda några liv permanent?Nej, men det kan andliga processer…

Gilla

Kan sjukvården rädda några liv permanent från födselns och dödens kretslopp?Nej, men det kan andlig vård!

Gilla

”Vilket ju alltså herrar Galileo, Kepler och Brahe motbevisat…”Nix, det gjorde de inte. De misslyckades fullkomligt.

Gilla

Som jag ovan gett bevis för, så var dessa herrar mycket uppskattade eminenta stjäntydare!

Gilla

Uppskattade, visst. Det betyder inte att deras astrologiska teorier fungerade. Förstår du verkligen inte det?

Gilla

Det var precis vad det gjorde!De blev ju berömda för att de ställde så många lyckade horoskop!Kepler var ju t.o.m hovastrolog, och Galileo ställde också en massa horoskop till kungligheter och adelsmän!

Gilla

Nu är ju ingen av dessa herrar berömda för sin astrologi, utan för helt andra, RIKTIGA, upptäckter. Men låt oss ändå undersöka hur din logik kommer att fälla dig själv:1. Du hävdar att om dessa människor blev berömda genom sitt arbete så måste de ha rätt.2. Richard Dawkins har blivit världsberömd genom sitt arbete med evolutionsteorin.3. Alltså har Richard Dawkins rätt.Detta är din egen logik. Hur kändes den? Vad är din bortförklaring?

Gilla

Vad skulle ärkeateisten Dawkins ha bevisat vad gäller evolutionsteorin?

Gilla

”Vad skulle ärkeateisten Dawkins ha bevisat vad gäller evolutionsteorin?”Saxat från wikipedia:”Dawkins came to prominence with his 1976 book The Selfish Gene, which popularised the gene-centred view of evolution and introduced the term meme. In 1982, he made a widely cited contribution to evolutionary biology with the concept, presented in his book The Extended Phenotype, that the phenotypic effects of a gene are not necessarily limited to an organism’s body, but can stretch far into the environment, including the bodies of other organisms.”Eftersom Dawkins blivit världsberömd genom sitt arbete inom evolutionsteorin så måste han enligt din egen logik ha rätt. Nå, vad är din bortförklaring till detta?

Gilla

Det där bevisade ju inte alls evolutionsteorin, med tanke på att evolution betyder utveckling av livsformer från LÄGRE till HÖGRE stadier!

Gilla

”Kan sjukvården rädda några liv permanent?Nej, men det kan andliga processer…”Det är sjukt! Om du vill ha kristallterapi istället för strålbehandling när du har cancer är det din sak. Problemet är om någon annan blir nerdragen i skiten och skadas som en följd av det.

Gilla

Jag pratar nu om själens frigörelse från materien!Ingen kristall i världen kan skänka själen evigt liv efter detta jordeliv!

Gilla

”Det där bevisade ju inte alls evolutionsteorin, med tanke på att evolution betyder utveckling av livsformer från LÄGRE till HÖGRE stadier!”Var står det någonstans? Sitt inte och uppfinn hur evolution fungerar själv nu 😛 Det finns redan en rätt bra princip för det.

Gilla

Norstedts svenska Ordbok:Evolution = Utveckling av livsformer från LÄGRE till HÖGRE stadier!

Gilla

”Norstedts svenska Ordbok:Evolution = Utveckling av livsformer från LÄGRE till HÖGRE stadier!”Hahahahahaha. Det är ju rent av tragiskt att se ett sådant etablerat företag göra en sådan fatal miss i den bransch de nu faktiskt rör sig i.. Löjligt måste jag säga. Nu blev jag faktiskt sugen på att skriva ett brev till dom så att det rättas till. Aja, det ska du i alla fall veta att den där definitionen är fel.

Gilla

Inte alls!För det är nämligen det som Darwins evolutionsteori går ut på, nämligen att den där uppdiktade mytiska slump-bakterien skulle ha evolverat fram till Människan…Go figure…

Gilla

”Det där bevisade ju inte alls evolutionsteorin, med tanke på att evolution betyder utveckling av livsformer från LÄGRE till HÖGRE stadier!”Jag använder din egen logik. Försök hänga med nu.Du sa själv att astrologi måste vara sant eftersom vissa människor har blivit kända genom sitt arbete med astrologi.Eftersom Richard Dawkins har blivit känd genom sitt arbete med evolutionsteorin så måste även denna, ENLIGT DIN EGEN LOGIK, vara sann.Berätta nu vad din bortförklaring till detta är. Seså.

Gilla

Det är inte bara det att herrar Galileo, Kepler och Brahe blivit kända tack vare sina astrologiska förehavandenm utan även det att de lyckades så förträffligt bra som stjärntydare!

Gilla

”Inte alls!För det är nämligen det som Darwins evolutionsteori går ut på, nämligen att den där uppdiktade mytiska slump-bakterien skulle ha evolverat fram till Människan…Go figure…”Ja, det festliga är att du har slutat svara på den här tråden, så indirekt är det väl så att du har gett upp.Men med hoppet högt i håll ber jag dig att för ditt påstående citera var Darwin någonsin sagt eller skrivit att Evolution fungerar som du så vackert konstaterar.Helst vill jag ha ett citat från ”Om arternas uppkomst” eller dylikt så att jag själv kan bekräfta det du säger som ett autentiskt citat från Darwin.

Gilla

Alla vet ju att evolutionsteorin går ut på att livet utvecklats och evolverat från den där mytiska uppdiktade slump-bakterien…

Gilla

”Det är inte bara det att herrar Galileo, Kepler och Brahe blivit kända tack vare sina astrologiska förehavandenm utan även det att de lyckades så förträffligt bra som stjärntydare!”Fast det gjorde de ju inte. Deras astrologi har inte lett till några framsteg alls. Astrologin är ju fortfarande inte en vetenskap, så vad var deras framsteg egentligen?

Gilla

Astrologi har alltid varit en vetenskap, oavsett vad skeptikerna anser!Deras framsteg var att de lyckades så väl med sina förutsägelser!

Gilla

”Alla vet ju att evolutionsteorin går ut på att livet utvecklats och evolverat från den där mytiska uppdiktade slump-bakterien…”Källa på detta tack.

Gilla

Tillhör allmänbildningen!Allt liv ska enligt de evolutionstroende ha flummat fram från allas vår vördade Urfader, herr bakterie…

Gilla

”Alla vet ju att evolutionsteorin går ut på att livet utvecklats och evolverat från den där mytiska uppdiktade slump-bakterien…”Alltså, evolutionsteorin går inte ut på någonting. Det är en teori som ska förklara utvecklingen i organismer åt ett eller annat håll. Du håller på att blanda in en massa andra faktorer som inte har i debatten att göra. Men eftersom du är så kunnig och duktig så ber jag dig åter igen att citera var Darwin har påstått att det är som du säger. Att säga att ”alla vet det” säger inte speciellt mycket, då det bara är ett påstående. Om så en miljard människor skulle säga att det är på ett speciellt vis är det inte nödvändigtvis sant. Så delge nu källan och grunden till ditt påhittade påstående.

Gilla

Tillhör allmänbildningen!Allt liv ska enligt de evolutionstroende ha flummat fram från allas vår vördade Urfader, herr bakterie… go figure…

Gilla

”Tillhör allmänbildningen!Allt liv ska enligt de evolutionstroende ha flummat fram från allas vår vördade Urfader, herr bakterie…”Källa på det påståendet, tack. Andra gången jag frågar nu.

Gilla

Om det INTE stämmer att Människan enligt evolutionsteorin ska ha flummat fram från bakterien, från vilken organism ska vi då ha gjort det?

Gilla

”mytiska uppdiktade slump-bakterien…”Kan man få en källa på det?

Gilla

Visste du inte att evolutionsteorin går ut på att vi Människor ska ha flummat fram från en slump-bakterie?

Gilla

”Tillhör allmänbildningen!Allt liv ska enligt de evolutionstroende ha flummat fram från allas vår vördade Urfader, herr bakterie… go figure…”Alltså, i kort säger du att falsk information tillhör allmänbildningen, för det du påstår är allmänbildning stämmer inte. I grund och botten är det ett lika starkt argument om jag skulle gå ut och säga att jorden är 500 meter lång runtom, och därefter konstatera att det är allmänbildning.

Gilla

Om människan INTE har flummat fram från bakterien, från vem skulle vi då ha gjort det, enligt er evolutionsteoretiker?

Gilla

Du borde kanske kolla in vad dessa fantastiska astrologer sa om år 2012.

Gilla

Det var inte mycket de nämnde om 2012…

Gilla

”Visste du inte att evolutionsteorin går ut på att vi Människor ska ha flummat fram från en slump-bakterie?”Jag reagerade på orden ”mytiska” och ”uppdiktade”. Och vad jag vet är inte ordet ”flummat” synonymt med utvecklats. I vilket fall vill jag se bevis för varför vi inte skulle kunna utvecklas från mindre komplexa livsformer.

Gilla

Skulle denna flummiga evolutionsteori vara så sann, så borde man:1. Hitta bevis i fossillagren för att en komplex livsform skulle ha flummat fram från någon mindre komplex livsform.2. Hitta bevis i naturen idag, för att bakterier och annat skulle vara i färd till att flumma fram till komplexare livsformer…men icke…icke…

Gilla

Lämna ett svar till Snilleblixten Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: