Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ÄRFTLIGHET vs REINKARNATION: Karaktär och talanger bär vi med oss från våra tidigare liv !!!

Posted on: 8 mars, 2010


 

SJÄLSFÖRMÖGENHETER FORTPLANTAS INTE GENOM ÄRFTLIGHET !!!

KARAKTÄR OCH TALANGER BÄR VI MED OSS FRÅN VÅRT FÖRRA LIV !!!

 

 

Historiska bevis:

Historien visar att kunskaper, talanger och själsförmögenheter inte fortplantas genom ärftlighet, utan är något som jaget/själen tar med sig och finslipar från liv till liv, genom reinkarnations-processen som vi alla genomgår:

Den gamla egyptiska civilisationen:

Vi återfinner inte egyptiernas storslagna karaktäristika hos deras avkomlingar. Hur kunde de gamla egyptiernas storhet gå förlorad, om det är den fysiska ärftligheten som bestämmer karaktärsprofilen? Detta är en fråga som bör ställas om många försvunna civilisationer.

 

Johann Sebastian Bach: (1685-1750)

I kompositören Bachs släkt har vi ett bra bevis för att de ärftliga anlagen har föga betydelse om de inte utnyttjas av ett högt utvecklat ego, ty Johann Sebastians begåvning fortplantades inte till hans avkomlingar.

Den musikaliska begåvningen hos hans avkomlingar avtog stegvis för varje generation tills den helt försvann.

Förklaringen till dessa båda utvecklingsföreteelser är att de gamla egyptiernas storhet och den Bachska musikbegåvningen försvunnit ur den egyptiska nationen respektive den bachska familjelinjen, men lever kvar i de egon som en gång var inkarnerade i det gamla Egypten respektive familjen Bach, egon som nu inkarnerat någon annanstans.

 

Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

Mozart komponerade orkestermusik redan som barn. Detta berodde inte på ärftlighet, ty konsten att skriva ner de olika stämmorna i ett partitur kan inte nedärvas. Den kräver teknik som måste läras in. Ändå behärskade Mozart denna konst utan utbildning. Detta berodde på att han var en reinkarnerad musiker, som av sina föräldrar fått en hjärna som var kompatibel med hans medfödda musikalitet och som därför inte hindrades i ansträngningarna att ge uttryck för sitt musikaliska geni. Men ännu märkligare är fallet med blinde Tom, vars familj omöjligen kunde haft några pianofärdigheter att överföra på honom, men som ändå behärskade det moderna pianot utan undervisning. Det finns hundratals exempel på underbarn som dessa, och de upphör aldrig att förvåna världen.

 

Napoleon Bonaparte: (1769-1821)

Napoleon föddes i en släkt som inte alls hade den förmåga och kraft som kännetecknade honom själv. Ingenting i hans ärftlighetsförhållanden kan förklara hans dynamiska karaktär. Själv sade han, enligt Talleyrands memoarer, att han varit Karl den store. Bara genom att anta att han under en lång serie jordeliv utvecklat sina själsförmögenheter, förstår vi hur han – och andra storheter – kunnat framträda.

Framträdandet av snillen och andra stora andar inom släkter som annars inte uppvisar några sådana, liksom utslocknandet av begåvning inom släkter där den tidigare funnits, är också företeelser som bara kan förklaras av reinkarnationsläran.

I Indien hör man ofta talas om visa män som fötts med mycket stora kunskaper i filosofi och dylikt, och utan tvivel finner man även sådana inom andra nationer. Medfödda kunskaper ger som företeelse också förklaringen till förekomsten av instinkter, ty dessa är inte något annat än fysiska och mentala hågkomster. De visar sig både hos barn och djur, och är resultat av tidigare erfarenheter. Vare sig vi ser ett nyfött barn sträcka ut armarna för att skydda sig, en ekorre gömma sina nötter eller ett bi bygga celler med geometrisk precision, så är detta resultat av erfarenheter som genom reinkarnation överförs till individens medvetande och dess fysiska celler.

 

ÄRFTLIGHET UTGÖR ICKE GRUNDEN FÖR KARAKTÄR:

Ärftligheten har en viss betydelse för vår karaktärsstyrka och moraliska profil genom att den påverkar ramarna för själens uttrycksmöjligheter, och genom att den bereder oss tillfällen till karmiska belöningar och straff. Men den är inte grunden till den individuella karaktär som framträder hos var och en av oss.

Genom ärftlighet förses vi med en kropp inom en familj som erbjuder vårt ego en lämplig miljö. Individen inträder bara i en familj som antingen har samma karaktärsprofil som ens eget ego, eller kan ge det rätt tillfälle att arbeta vidare på sin utveckling. Med denna familj har egot karmiska relationer från tidigare liv. Goda och skötsamma föräldrar kan alltså få ett vanartigt barn, därför att handlingar i ett avlägset förflutet binder dem vid detta. Föräldrarnas goda anlag utnyttjas dock inte av barnens outvecklade egon. Återföreningen ger barnet en chans att bättra sig, samtidigt som den utgör vedergällning för föräldrarna.

Ärftlighetslagarna är naturlagar som förser var och en av oss med just den kropp som tillkommer honom/henne. Vi har i tidigare liv själva format och gestaltat denna kropp, och vi har också varit med om att bygga de forna samhällen, i vilka kroppen med sin hjärna utvecklades till det bättre eller sämre. Och de samhällena utgör grunden för vårt nuvarande. Vi är därför medansvariga skapare av den civilisation vi nu lever i. Vi har det samhälle som tillkommer oss. Vi är där en samling själar som till karaktären ofta skiljer sig mycket från varandra, och som nu plågas eller njuter av livet i den familj, den nation och den ras, dit våra tankar och handlingar i förflutna liv fört oss.


Ärftligheten förser människan med hennes yttre hölje och svarar alltså för de begränsningar av kroppens och hjärnans förmögenheter, som ofta utgör ett straff och ibland en hjälp. Men ärftligheten har inte något inflytande över själva egot. Överförandet av yttre likheter är en fysisk angelägenhet, och likheterna mellan individerna inom en ras är ett samfällt resultat av de egons tidigare liv som nu återföds i den rasen. Likaså är de begränsningar som ärftligheten genom föräldrarna pålägger en individ direkta konsekvenser av individens tidigare liv.

Det faktum att fysiska likheter och mentala särdrag fortplantas vederlägger dock inte reinkarnationsläran, eftersom vi vet att individens tankeförmåga och verkliga karaktär inte åstadkoms av kroppen och hjärnan, utan hänför sig till egots egentliga livsverksamhet.

Fortplantandet av vissa karaktäristika genom föräldrarna är den metod naturen valt för att förse den reinkarnerade själen med den boning, som bäst lämpar sig för dess fortsatta arbete. Någon annan metod är inte möjlig, och skulle strida mot naturens ordning.

De som använder ärftlighetsläran som argument emot reinkarnationsläran anför de likheter som fortplantas, men bortser från de olikheter som finns mellan föräldrar och barn. Och dessa är betydligt fler än likheterna. Varje mor vet att hennes barn skiljer sig högst betydligt från varandra, liksom fingrarna på handen. Barnen har samma föräldrar, men är ändå olika till karaktär och förmögenheter.

 

TILL DISKUSSION:

Vad är era tankar och funderingar kring sambandet ärftlighet och reinkarnation?

Ventilera era åsikter, kära vänner!

 

Johann Sebastian Bach: (1685-1750)

Johann_Sebastian_Bach.jpg

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

 

Napoleon Bonaparte: (1769-1821)

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

34 svar till "ÄRFTLIGHET vs REINKARNATION: Karaktär och talanger bär vi med oss från våra tidigare liv !!!"

Alla överens?

Gilla

Vad exakt menar du när du pratar om ”egyptiernas storhet”?Angående Bach så blev faktiskt två av han fyra barn (som överlevde till vuxen ålder) just kompositörer. Och det är verkligen en överdrift att säga att Mozart inte fick någon träning. För det första var han far en mycket framgångsrik musiker och kompositör. Hans violinböcker används faktiskt än idag. För det andra blev både Mozart och hans syster intensivt skolade inom musik från en extremt tidig ålder. Sen faller ditt antagande att musikalitet inte är ärftligt ännu en gång då både Mozarts syster och båda söner var mycket musikaliskt begåvade. Faktum är att det är bevisat att gehör är till en stor del ärftligt: http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/291/5510/1969Sen kan man fråga sig hur det hade gått för den lille Mozart om han inte hade växt upp i ett hem omgiven av musik och en far som jobbade inom musik…

Gilla

Egyptens högkultur.Har man önskan och karmat att vidareutveckla sina talanger från sitt tidigare liv, så föds man ju givetvis i en omgivning där just denna talang kan vidareutvecklas.

Gilla

Kan du inte börja göra nåt vettigt med din energi? Bygg stora hus av tändstickor eller nåt.R.

Gilla

Till vilken nytta?

Gilla

”Har man önskan och karmat att vidareutveckla sina talanger från sitt tidigare liv, så föds man ju givetvis i en omgivning där just denna talang kan vidareutvecklas.”Kanske sant. Kanske inte. Det lägger jag mig inte i.Men varför ljuger du? Att säga att Mozart inte fick träning och utbildning är ju helt enkelt inte sant.”Den musikaliska begåvningen hos hans avkomlingar avtog stegvis för varje generation tills den helt försvann.”Precis vad man kan förvänta sig av genetik. Om en svart person skaffar barn med en vit person blir barnen med största sannolikhet mulatter. Om dessa i sin tur skaffar barn med vita kommer barnen att bli ännu ljusare. Inget konstigt med det alls.

Gilla

Mozarts enorma talang redan som liten telning kan INTE förklaras med föräldrar…han hade med sig den från tidigare liv…

Gilla

Han skrev heller inte stora symfonier utan övning. Han började skriva egna melodier vid fyra års ålder, men de var inte speciellt avancerade. Däremot kan jag hålla med om att han skrev otroliga stycken senare i en fortfarande tidig ålder, men då hade han fått utbildning.Och jag undrar fortfarande varför du hävdar att den gradvis avtagande musikaliteten hos Bach avkomma visar att det inte är ärftligt när det är exakt vad genetiken förutsäger.

Gilla

Varifrån fick Bach sin otroliga musikaliska talang, ifall det inte var något han hade med sig från sitt föregående liv?

Gilla

Inte för att Snilleblixten har någonting till övers för vetenskap, men det finns massor med spännande forskning om musikalitet. Även gåtfull musikalitet TILL SYNES utan direkta genetiska förklaringar. Lästips: ”Musicophilia” av Oliver Sacks.

Gilla

Varifrån fick Bach sin otroliga musikaliska talang, ifall det inte var något han hade med sig från sitt föregående liv?————————-Vad sägs om från sin far Johann Ambrosius Bach. Han var hovmusiker till yrket och stadsmusiker i övrigt. Eller kanske has farfar Christoph Bach som även han var hovmusiker. Det verkar varit gott om begåvning i familjen eftersom Bachs farfars bäda bröder Johann och Heinrich, var även dom kompositörer. Hans två farbröder Georg Christoph och Johann Christoph var det likaså. Christoph var rentav så känd i sin tid att det sägs att enbart hans brorson Johann Sebastian senare överglänsde honom. Bachs kusin Johann Nicolaus var ochså kompositör, dock inte lika känd.Bachs kusin på mödernets sida, Johann Gottfried Walther var även han en berömd musiker vars musikaliska verk fortfarande lever kvar.Så om Bachs musikaliska själ valde att återfödas i den familjen så måste han vetat vad han gjorde. Mer musikaliska gener än så kan man knappt tänka sig.

Gilla

”Varifrån fick Bach sin otroliga musikaliska talang, ifall det inte var något han hade med sig från sitt föregående liv?”Jag ser inte reinkarnation som oförenligt med genetik, även om jag nu inte tror på reinkarnation.Kan du svara på min fråga först?”Och jag undrar fortfarande varför du hävdar att den gradvis avtagande musikaliteten hos Bach avkomma visar att det inte är ärftligt när det är exakt vad genetiken förutsäger.”

Gilla

Om man har ett vetenskapligt sinne – och inte tror att hjärnan är någon sorts modem till en utomkroppslig själ, eller nåt – finns det faktiskt en hel del förklaringar att hitta till olika sorters musisk förmåga genom att se hur hjärnan fungerar, hur olika åkommor får hjärnans olika delar (med olika funktioner för språk, musik osv) att arbeta på olika sätt, och en hel massa sånt spännande.Men har man bestämt sig för att reinkarnation är svaret på allt så är inte den fysiska, medicinska verkligheten lika intressant förstås.

Gilla

Hur förklarar du då människor som fungerar galant utan någon fysisk hjärna?

Gilla

Hur förklarar du då människor som fungerar galant utan någon fysisk hjärna?———————Kan du ge ett exempel på en person som fungerar galant utan någon fysisk hjärna.

Gilla

De flesta av länkarna där gick det inte att komma fram på, men de verkar hänvisa till Roger Lewin’s arbete på barn med vattenskalle där deras nivåer av hjärnvätska är betydligt större än resten av hjärnan.För det första så var ingen av hans fall hjärnlös. För det andra så ansåg han själv resultaten tvetydiga på grund av svårigheten att tolka hjärnrönkenbilder. Detta var trots allt innan magnetrönken var uppfunnet.För det tredje, vattenskalle påverkar dom vita hjärncellerna och förstör dom. Det är dock kopplingarna mellan dom grå hjärncellerna som är basen för vårt tänkande och hjärnans arbete. Den vita hjärnmassan är bara mediet som kopplingarna går genom, och vi klarar oss utan det mesta av den.Så fortfarande ser jag inget som tyder på att vi inte behöver någon hjärna.

Gilla

http://www.flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htm”Although the boy had an IQ of 126 and had a first class honours degree in mathematics, he had ”virtually no brain”. A noninvasive measurement of radio density known as CAT scan showed the boy’s skull was lined with a thin layer of brain cells to a millimeter in thickness.”

Gilla

Exakt vad jag menar. Han hade ett lager av hjärnceller. huvudsakligen grå. Inte hjärnlös.

Gilla

Inga hjärnhalvor…bara lite bottenskrap!

Gilla

Låter ju som ett strålande exempel på hjärnans fantastiska, välkända förmåga att omfördela resurser!

Gilla

Killen hade ju ingen hjärna till att börja med…

Gilla

Fel, Gott om hjärna, dock inte så mycket vita hjärnceller. Den aktiva delen , dom små grå, tar inte så mycket plats. Det är nog nästan unikt att personen fungerade så bra, men hjärnlös var han inte.

Gilla

Jo, det hade han. En komprimerad hjärna, enligt en gammal svårtydbar tomografi. Och -”Lorber himself acknowledges that the ”Virtually no brain” claim was hyperbolic: ”As to the question ”Is your brain really necessary?” Lorber admits that it is only half serious. ”You have to be dramatic in order to make people listen.” So Lorber used the tongue-in-cheek hyperbole to shock the medical community. He didn’t intend it as a strict scientific claim.”

Gilla

…”en komprimerad hjärna” lät skumt där, jag skyller på trötthet. Men å andra sidan stämmer det väl, hjärnvävnaden har antagligen pressats ihop så hur mycket som där finns är antagligen svårt att avgöra.

Gilla

Som sagt, 1 millimeter bottenskrap…that´s it!

Gilla

Ja just det ja, du bryr dig ju bara om att läsa de bitarna som passar din egen agenda, resten är irrelevant.”My mind is made up, don’t confuse me with the facts.”Hur var det nu, du förstod inte skillnaden mellan en balansvåg och en fjädervåg, eller hur?

Gilla

Här i den materiella världen är det skillnader mellan allting!

Gilla

”Här i den materiella världen är det skillnader mellan allting!”Ja, så kan man ju också säga om man verkligen inte har NÅGONTING vettigt att säga.Likväl kan man ibland klara sig med enkla förklaringar. Så om du tyckte det där citatet var så betydelsefullt, borde du väl kunna förklara varför?Och – rakt svar, kan man få det? – vad är en balansvåg, och vad är en fjädervåg?

Gilla

Som sagt, skriv och fråga forskarna som skrev texten, så kommer du att få ett tillfredsställande svar!

Gilla

Men SNÄLLA Blixten. Det är inte DET jag är ute efter. Jag vill veta vad DU menade med citatet. Det kan bara DU svara på.Antingen förklarar du det, eller så erkänner du bara rakt ut att du inte FÖRSTOD vad citatet innebar. Är det så svårt?

Gilla

Med citatet menade jag att herr Danielsson vet vad han snackar om…

Gilla

”Med citatet menade jag att herr Danielsson vet vad han snackar om…”Vilket inte förklarar någonting: det var lösryckt ur sitt sammanhang, det förklarade inte vad det nu skulle beskriva, och det förklarade inte vad du tänkte. Eller, med tanke på att du inte tänkte någonting alls och inte förstod vad citatet betydde, kan man kanske NU säga att det delvis förklarrade vad du tänkte. Fast inte det heller.Du kan verkligen inte erkänna en endaste liten gång att du kan begå misstag, eller hur?För exakt HUR skulle citatet förmedla att ”Danielsson vet vad han snackar om”? Genom att faktiskt ge oss på ”andra sidan” ett bevis på vår sida, som motsäger det DU försöker hävda?Helknasigt.

Gilla

Inte bara det Herr Danielsson säger, utan även alla andra punkter är bevis för Geocentrismen:http://creationwiki.org/Pro-geocentricity

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: