Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ONDSKA – BEVIS FÖR GUDS EXISTENS! Ondska och karma är bara frånvaro av Gudsmedvetande! Teodicé därmed inget problem!

Posted on: 5 juli, 2010


 

ONDSKA – ETT INDIREKT BEVIS FÖR GUDS EXISTENS

ONDSKA, BARA FRÅNVARO AV GUDSMEDVETANDE, GUDSKÄRLEK

 

Eftersom Gud skänkte oss själar (minigudar) vår Gudagivna fria vilja, så kan vi välja att göra gott eller ont.

Möjligheten att göra gott, förutsätter möjligheten att göra ont. Av respekt för vår fria vilja, tvingar inte Gud oss att göra goda gärningar!

 

En del ateister påstår helt ologiskt att Gud skulle vara ond (samtidigt som de påstår att Gud inte ens finns), bara för att det finns ondska och lidande här i den materiella världen, den illusoriska skuggvärlden.

Som om det skulle vara Guds fel för att vi själva lider, när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i våra tidigare liv!


Ondskan uppstår för själen/individen
när den personligen vänder Gud ryggen och därmed hamnar på Guds baksida av tillvaron, den materiella världen, medan den som aldrig vänder Honom ryggen aldrig heller erfar ondskan, som ju lyser med sin frånvaro på Hans framsida, i den absolut goda andliga världen!

På samma sätt, för att ge en passande liknelse,
är inte heller Solen direkt orsak till mörker, utan det är individen som vänder ryggen mot Solen som skapar sin egen skugga, sitt mörker. Man är alltså alltid själv orsak till ondska och mörker, inte Gud eller Solen!

 

Ondska har alltså inte direkt med Gud att göra, varför det så kallade teodicéproblemet inte alls är något problem. Dessutom, om ateisten förnekar att det finns en objektiv standard för det onda, hur kan ateisten då samtidigt använda den så kalladeondskans problem”, dvs Teodicé, för att förneka Guds existens?

 

 

 

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?

Nej, inte alls!

Varför skulle det då vara ont av Gud att skapa den materiella världen (själens fängelse) med dess mörker och lidanden, för de rebelliska själar som inte längre vill följa Guds kärleksfulla lagar i den andliga världen?

Att Gud ger oss möjligheten att välja mellan det goda eller onda, precis som staten ger oss möjligheten att följa eller bryta dess lagar, och sedan ta straffet om man bryter mot dem, gör det Gud till ond?

 

Att Gud gett oss valfriheten att välja mellan det andliga (det absolut goda) och det materiella (det relativt goda och onda), gör inte Gud ond!

Tvärtom!

Det onda hade ju varit om Gud INTE hade skänkt oss den fria viljan att själva välja om vi vill leva med Gud i den eviga andliga världen, eller med de illusoriska materiella objekten här i den temporära fysiska världen.

Eller hur?

 

Albert Einstein angående ”Ondska” och dess logiska bevis för Guds existens:

 

Att ondska och lidande finns, utgör ju de facto ett bevis för att även motsatsen, dvs att det goda och Gudomliga måste finnas!

I den eviga Gudomliga andliga världen (bortom vår relativa rumtid) råder bara det obetingade goda, det absoluta, medan det här i den temporära Gudsförgätna materiella världen råder både gott och ont, det relativa!

I den andliga världen styr Gudskärleken,
medan här i den materiella världen styr karmalagen, ödet, som vi så hårt är fjättrade vid.

 

Att det finns så mycket ondska och dålig karma i världen just nu, beror naturligtvis på att det är så många som missbrukar sin Gudagivna fria vilja, lever Gudlöst och inte efterföljer Guds lagar och bud!

Inte undra på att världen ser så mörk och våldsam ut som den gör nu, med tanke på hur Gudlös och Gudsförgäten människan blivit…

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Ondska är ett mycket starkt bevis för Guds, det godas, existens, eller hur?

Precis som mörker bara är frånvaro av ljus, kyla frånvaro av värme, så är ondska frånvaro av godhet!

Onda handlingar är handlingar som går emot Guds söta vilja, handlingar som fjärmar oss från Gud i den andliga världen!

 

 

 

quote-god-did-not-create-evil-just-as-darkness-is-the-absence-of-light-evil-is-the-absence-albert-einstein-35-76-68.jpg

657971608-5270_What-is-Evil_faadooindia_com_.jpg

albert-einstein-616990.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 .

Annons

98 svar till "ONDSKA – BEVIS FÖR GUDS EXISTENS! Ondska och karma är bara frånvaro av Gudsmedvetande! Teodicé därmed inget problem!"

Enligt ateismen kan vare sig godhet eller ondska finnas, eftersom ingenting existerar utöver atomer, kemikalier, synapser, strängar, impulser och nervtrådar…vare sig Gud eller vi själar existerar enligt ateismen…

Gilla

Varför är det bara vi människor som behöver religion?och”The strictest sense of positive atheism does not entail any specific beliefs outside of disbelief in any deity; as such, atheists can hold any number of spiritual beliefs. For the same reason, atheists can hold a wide variety of ethical beliefs, ranging from the moral universalism of humanism, which holds that a moral code should be applied consistently to all humans, to moral nihilism, which holds that morality is meaningless.”För övrigt så förklarar du bara olika teorier, du bevisar ingenting.

Gilla

Därför att det endast är i människoskepnad som man har den fria viljan att kunna välja leva andligt!Vad är det för bevis du saknar?

Gilla

Bland annat ”Som om det skulle vara Guds fel för att vi själva lider, när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i våra tidigare liv!” Det är logiska förklaringar, men det betyder inte att det är sant.

Gilla

Tror du att sanningen går att finna, och i så fall, hur?

Gilla

Du som påstår att man objektivt kan avgöra vad som är ont och gott, Bevisa nu vad sojm objektivt är ont och gott.Förklara sedan vad ”ateismen” är. Det finns miljoner sätt att inte dela din sekts övertygelse och alla kan rimligen inte definieras som ateism. Är en buddhist ateist? De tror ju inte heller på en personlig individuell gud. Du är utomordentligt slarvig i ditt språkbruk, du användert begreppet ateister som Goebbels brukade tala om judar…

Gilla

Allt som är i enlighet med Guds, det absolutas, vilja, är gott, och allt som går emot vår Allsmäktiges söta vilja, är ont!Onda handlingar är handlingar som går emot Guds söta vilja, handlingar som fjärmar oss från Gud och den andliga världen!Vad ateism är?Kort och gott, Gudsförnekeri!På samma sätt som man kan förneka förintelsen, så kan man förneka Gud…Tekniskt sett så är buddhisten ateist, men eftersom han dyrkar Buddha, som är en avatar av Gud, så drar han andliga fördelar av det!

Gilla

Allt som är i enlighet med Guds, det absolutas, vilja, är gott, och allt som går emot vår Allsmäktiges söta vilja, är ont!Onda handlingar är handlingar som går emot Guds söta vilja, handlingar som fjärmar oss från Gud och den andliga världen!Vad ateism är?Kort och gott, Gudsförnekeri!På samma sätt som man kan förneka förintelsen, så kan man förneka Gud…Tekniskt sett så är buddhisten ateist, men eftersom han dyrkar Buddha, som är en avatar av Gud, så drar han andliga fördelar av det!

Gilla

Fråga: varför väljer du att inte lägga in vissa av mina kommentarer?

Gilla

Jag lägger in alla dina kommentarer, ingenting som tagits bort!Det enda som går bort är spamning och trollning…men du är inget troll!

Gilla

Vad skönt att höra att jag inte är ett troll! :)Ok, då är det jag som klantar mig – hade för mig att jag hade sagt något på den här tråden. Känns tryggt att veta att man får finnas och få respons och inte suddas.Peace!

Gilla

Ehm… vad ÄR ett troll?När jag var liten trodde jag att min mamma förvandlades till ett troll när hon blev arg.Idag tror jag att det bor lite av ett troll i mig och i alla varelser från svampar (tänk på de otäcka svamparna som växer och har ihäl levande myror tex) till de mer uppenbara lejonen, till elaka virus. Alltså – samma här. Det finns inga äkta rena troll, bara en elak kraft som finns i allt levande. Och det är mycket möjligt att den trollkraften uppstår och växer varje gång det sker en elak handling – men där är vi ALLA ansvariga – från svamparna, till virusen, till människorna. Alltså – vi är alla en del av samma själ. Med den logiken skulle sjukdomarna (virussjukdomarna) minska och bli färre om vi som bor i människokroppar är så medvetet snälla vi kan. Något som är svårt att göra för den bit världssjäl som befinner sig i en elak svamp, för den har ju inget eget val. (TROR vi i alla fall.)Så ser min syn på karma ut i alla fall. Jag tror INTE den är individkopplad och följer med en och samma själ på olika livscyklar. Jag tror ju nämligen inte att en och samma individuella själ existerar mer än för en livscykel, sen återgår den själen (som vi kan jämföra med ett hekto luft) ut och beblandar sig med den stora luftmassan och sen sugs den upp i en ny konstellation. Där några av ”mina” luftmolekyler också är med och leker. Med de minnen de har från min livstid och mina handlingar och val. Har jag då varit mycket ond och inte så medveten om mina handlingar och val tex, eller väldigt egoistisk, då har de cellerna/luftmolekylerna med sig det in världssjälen. Vilket gör att det kommer poppa upp fler trollvarelser än om jag hade varit snäll! Kanske mördarsvampar, eller virus. Eller Hitler.Så – håll världssjälen ren! Det är lättare som människa än som virus – det är ett jävla krav att ställa på ett virus att den ska vara snäll, med de extremt begränsade moraliska resurser (vi antar) att den har (utifrån det sätt som vi ser världen). Så det är bättre att vi gör jobbet nu, så slipper vi så mycket virus och Hitlers i framtiden.Men inte ens virus tror jag är renodlade troll. Jag tror att det finns några celler även i dem som är goda. Och därför tror jag att det går att kommunicera även med virus. Särskilt de som bor i min egen kropp. Och de kommer lyssna mer på vad jag säger, ju godare jag är – både mot mig själv och andra. Vem skulle du själv välja att skona om du hade mordinstinkter i dig – den som inte gör en fluga förnär, eller den som tagit i hjäl flera hundra?Det goda finns överallt. Kommunicera med det, vädja till det, och framförallt – lev det, så får du lättare kontakt med det i andra. (Även virus). Du får mer respekt och tillit från det goda om du själv är god. Ett virus är medvetet, men på en mycket dimmigare nivå än vi människor. Däremot är det inte lägre stående än oss. Det finns ingen hierarki! Det är överlägset oss på extremt många sätt som vi inte ens kan tänka oss. Det kan transformera på ett helt övernaturligt sätt – i den fysiska världen, så att det går att se med blotta ögat! (eller iaf mikroskop).Därför – respektera allt. Men acceptera inte allt. Trollegenskaper ska inte accepteras. Men respektera att de finns där. För du finns även i dig själv. Och yttre troll kan du inte göra nåt åt men du kan bekämpa trollet inom dig! Och döda så mycket du kan av DET. Dagens flummigaste inlägg? Ok, då får det va så. Jag tackar och bockar och bugar!

Gilla

Insekterna… oj, oj, oj… extremt intelligenta varelser… den uråldrigaste stammen på jorden… och de överlägset bästa överlevarna. And they are watching you honey… Har du inte märkt det? Ta och sätt dig väldigt nära en insekt någon gång och verkligen möt dess blick. Ser du? Respekt.Insekter kan ta ihjäl en hel människoby (gräshoppsinvasioner – svält) eller sprida dödliga sjukdomar. Don’t mess with the insects! Så – hierark: nej. De lägsta varelserna i en aspekt är de högsta i en annan. Så är det bara. Därför är vi människor lägst/skörast i överlevaraspekt (den enda som tar ett år på sig att kunna gå!) men högst i moral (eller har högst resurser att laborera med moral).Men se aldrig – aldrig! – ner på en myra. Just a tip!

Gilla

Sen tror jag att de (myrorna, till exempel) förstår att vi får svårt att leva utan att då och då råka ha ihjäl nån. Jag är inte så rädd att jag inte kan röra mig utan att vara rädd för att ha ihjäl ett småkryp. Och jag har inte andningsskydd för att inte riskera att äta upp en bananfluga. Men jag vet att de vet att jag aldrig slentrianmässigt eller viljemässigt skulle ta ihjäl någon av dem. Och det gör jag inte heller. Jag är medveten om dem. Jag ser dem. Om jag råkar skada dem och märker det så ber jag automatiskt om ursäkt inombords. Då bibehåller de respekten för en. De är inte rigida på det sättet. Tack och lov. För de är inte ONDA. Rättare sagt, det goda finns i dem, precis som det finns i oss, i varierande proportioner. Men det finns alltid där.

Gilla

Men nu tycker jag att nån därute borde svara. Eller blev ni helt förstummade . . . ?

Gilla

Vi får hoppas att någon annan kan ersätta mig och svara dig, för personligen så kommer jag vara frånvarande nästan hela juli månad, har knappt tid att ens moderera här…Ber om förståelse!

Gilla

Va? Lämnar du mig nu när jag hittat dig? ;-)Nåväl, jag antar att även krishnas behöver ta semester från whatever ni gör dagligdags….Ha det BÄST! Gillar dig som fan! Håller inte med om alla dina åsikter, men gillar dem allihop bara för att det är som en fräsch vårflod.Snillet – och Snillets bloggkompisar – ni har lyft mitt liv en aning… Det tackar jag för!Låt oss alla ha en underbar sommar och hoppas vi ses och hörs igen.(Den som inte går på semester idag välkomnar jag starkt att kommentera mina ovanstående inlägg. Jag VET att jag skriver för mycket men det är en arbetsskada. Om du orkar igenom så ser du förhoppningsvis att det finns nåt där som är värt ett bemötande. Tror jag i alla fall! 🙂

Gilla

Ha ha en tanke – Snillet – tycker DU att JAG ska ta på mig foliehatten efter dessa konstiga inlägg om vårtor och insekter och annat… (ergo tycker du att jag är en tokskalle… eller hur tänker du? *nyfiken*)

Gilla

http://blogg.meld.no/?p=2148Kolla Stollen!!!!!!!! Läskigt, va? Jag är absolut säker på att detta inte är ett moln utan en UFO.Kan inte du vara snäll och konspirera lite kring detta – snälla!Nu tycker jag väl du på många vis är rätt frånvarande hele tiden även om du angiveligen finns på tangentbordet men jag skulle gissa på att bu menar du loggar ut och åker till Tibet eller något …..?Då får du ha en trevlig semester! Ja, för det råkar väl inte vara el. chockar du ska ha under juli månad?Ali; åtar du dig uppgiften som chefsflummare under en period? Svårt att hitta kapabel arbetskraft hos vikarieföretagen.

Gilla

Om jag nu skal vara lite alvarlig får jag väl kanske ställa dig en fråga som jag inte begriper hur du ska svara på om du är rätt funtad:Du säger att vi har en fri vilja att välja att göra onda saker och att denna din gud tycker det är OK – han stänger bara dörren till nästa rummet för oss, eller hur?Säg nu såhär; om en urflippat, elak och ond sadistisk pedofil enligt den gudagåven han har i form av sin fria vilja väljer att våldta, torturera och mörda små barn …………. då har alltså din allsmektige gett skitstöveln lov att välja att göra det?Att Adolf gasade ihjäl fyra miljoner judar …… det var alltså Adolfs problem? Eller när du påstår att WHO och Obama tänker döda oss med vaccin – då är det deras val och din gud kommer att straffa dom på bakrummet senare, är det så det ligger til?Tror vare sig dom oskyldiga barnen, juderna eller dom som ev. dog av svininfluensavaccinet skulle vara nöjda.”Visst, jag förstör eller tar ditt liv, men det är en sak mellan mig och den der gudsnubben …!”Om din gud finns och fungerar som du påstår är han ingen ting för mig. Har han makten att se till att oskyldiga inte missbrukas, plågas eller utsätts för övergrepp men väljer att göra detta til en egotripp där han straffar skitstövlar framför att ta hand om offren anser jag honnom inte som gud utan som en riktig jobbig jävel.Han kan du ha och behålla – sorry, no sale!Den logiken du ofta efterlyser finns liksom inte i dina svamlerier om du nu inte¨själv är – vad är det nu du brakar säga – ……… sjukt vrickad!?

Gilla

Kan man skörda något som man inte har sått?Nej…Karmalagen är en Gudomligt Rättvis Naturlag!Hur kommer det sig att du bara fokuserar på dåligt karma?Varför fokuserar du inte även på god karma, och klagar på att vissa får ta del av väldigt god karma?Eller existerar bara det dåliga karmat i din världsbild?

Gilla

Jag förstår att du menar att det faktum att ondska existerar inte är något problem för din teori om hur ”gud” fungerar – så långt inga problem.Men hur skulle ondskans existens kunna vara ett BEVIS för ”guds” existens? Det låter otroligt dumt. Någon förklaring?

Gilla

Vem annars än Gud skulle vara källan till det Goda?Gud är God!

Gilla

Jag är ateist, jag tror att gud är nonsens och vet, för ett faktum, att ondska/godhet är ett begrepp som inte existerar i annat än människans tankebegrepp. Därför, käre vän, är din smått adiaforiska predikan helt verkningslös, eftersom inget utanför våra normer styrker att godhet och ondska finner existens i vår omvärld. Exempel, ett lejon som dräper samt förtär en antilop skulle aldrig någonsin anses vara ond, eftersom denne skulle anses ”följa sina -nödvändiga- instinkter för överlevnad”, likväl kan detta införlivas till den mänskliga världen, faktum är att ingen, någonsin, kommer tjäna på att spela schysst.Och bara en nyfiken fråga, vilken religionstillhörighet råkar du erhålla, eftersom det är ett ytterst diffust begrepp i er samvaro, enär du tycks hålla de monoteistiska religionerna, hinduismen samt buddismen kär, vilket är fruktat motsägelsefullt, nästintill så kontradiktoriskt att jag knappt finner begrepp för detta fenomen – men min tolkning utav denna underliga företeelse skulle lyda likt detta, en individ som påstår sig vara en kapitalistisk socialdemokrat som ansåg att anarkism var ett ytterst strålande koncept.

Gilla

Hare Krishna!

Gilla

Du framför de bra med de mesta här.. har trots allt lite svårt att aceptera att vi levt massa liv innan…Men mycket du skriver tycker jag är nice att läsa :)..//Henrik

Gilla

Tror du på den kristna, muslimska, alla forntida grekiska gudar, dom gudar i asatron och på djävulen?För om du nekar en enda av dom är som att säga att du är bästis med stålmanen men att spiderman eller jultomten inte finns.Ateismen är att leva för sig själv och andra människor, göra som man vill och inte dyrka nånting som inte kommer hjälpa en.Ateism går ut att mänskligheten är nummer 1, inte nått påhittat.

Gilla

Jag nekar vare sig Gud eller de 33 miljoner halvgudar, av vilka du räknade upp några…Ateister dyrkar Guds yttre energi, materien…Vem skapade mänskligheten?

Gilla

Plastic Serious! Snillet verkar ha tagit semester – vi får klara oss utan honom ett tag.Nej, jag tror inte heller det finns en allsmäktig härskare, jag tror på den fria viljan och jag tror att det är det som är gud. Alltså den fria viljan inom oss människor. Däremot tror jag på godhet – dock aldrig i ren form i någon varelse som vi känner dem, mer som ett begrepp och det är detta (essensen av begreppet godhet) som Snillet kallar för Gud, såsom jag läser honom. Hur som helst – även om vi har lite olika modeller för det, så tror jag att det både Snillet och jag vill ha sagt är att vi människor har ett ansvar för hur gott eller ont det är på jorden och i dig själv. Och att det gäller att hela tiden öka det goda.Personligen tror jag att det goda existerar via medvetenhet som du når via att filosofera diskutera fråga, lyssna, tänka och vara öppen. Är du medveten så rinner det goda in i där. Tex om du börjar medvetandegöra din syn på köttätande så plötsligt är det något inom dig som verkligen inte klarar av att äta kött längre. Det är knappt ett ”medvetet val” längre.(För mig hände det igår.)Man behöver inte aktivt ”bekämpa” det onda – du kan ändå inte rädda alla hela tiden överallt. Men du kan (och ska…) medvetandegöra dig om det onda och det goda, och få ordning på det inom dig själv. Tex – Hitler, andra världskriget… Hitler en del av världsjälen, en del av mig – kan aldrig avhända mig den ondskan och slå bort den genom att säga att ”det var HAN” … nä nä… det var vi.. inget snack om saken. Att aldrig vända bort ansiktet för ondskan. Att alltid rikta sitt ansikte mot godheten. Det är väl ungefär det vi kan göra. Som de små och värnlösa människor vi är.

Gilla

Snillet… wherever you are… jag tror det börjar gå upp ett och annat för mig.Eftersom själen uppenbarligen inte består av atomer – varför håller jag då på och jiddrar om atomer som modell för hur själen fungerar?Vad är det som säger att bara för att kroppen är uppbyggd av mindre delar så är själen också det… Hm.Måste fundera vidare…

Gilla

Du säger att ondskan är bevis för Guds existens. Vi kan nu säga att så är fallet. För att den tesen ska ha någon betydelse måste det innebära att ondska existerar. För att kunna avgöra huruvida onska existerar eller ej måste vi först definiera vad ondska faktiskt är. Du säger i ett svar till en kommentar att ”allt som går emot vår Allsmäktiges söta vilja, är ont!”. Med det menar du alltså att existensen av ondska beror av existensen av Gud. Och existensen av Gud beror av existensen av ondska. Som du kanske ser, när det framläggs såhär, så går detta resonemang i cirklar och kan inte bevisa någonting i slutändan.Om detta resonemang ska ha någon betydelse krävs det att du antingen finner en annan definition för ondska eller en annan definition för Gud. Jag väntar på ditt svar.Jag vill också gratulera för din öppensinniga uppmuntran till diskussion och bloggens avsaknad av censur, det är trevligt att alla har möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt och du har min respekt för det.

Gilla

Jag,Gud = Alla orsakers Orsak, dvs alltings källa!Ondska = Handlingar som fjärmar en från Gud

Gilla

MissEss -Vi befinner oss ju i en Motsatsernas Värld – en dimension av dualism.Här finns Berg – och Dalar lika djupa som berget är högt. Här finns Ljus – och Mörker lika kompakt som avsaknaden av ljus. (Varmt/kallt, upp/ner, in/ut etc. etc.)Gott / Ont . . .Om vi nu gör som Du säger – ”Det gäller att hela tiden öka det goda.” – vad tror du händer …?!Naturligtvis ökar då även det ”onda” i samma grad. (Behövs bevis – är det bara att läsa Aftonbladet.)Kosmos strävar alltid efter BALANS, nämligen … har jag hört sägas … nånstans. Och då uppstår ju frågan — VARFÖR(?!) ska vi då öka det goda — enligt Dig?(…..eftersom det onda kommer att ökar i samma grad….)

Gilla

<>F! Det du säger är att du vet för ett faktum att ondska godhet är begrepp som existerar i människans tankebegrepp. Du har just erkänt gud (om gud=det goda).

Gilla

Bobo!<>Jag säger: ett andligt medvetet levande är att: leva för sig själv och andra människor (jag vill tillägga: ”varelser”, för jag inkluderar allt levande i mitt liv som intressant och som påverkar mig och jag påverkar genom att leva, inte bara den mänskliga arten), göra som man vill (och inte dyrka nånting som inte kommer hjälpa en (inte dyrka någonting alls, men sträva mot det goda och sträva efter medvetenhet vill jag lägga till)Ateism går ut att mänskligheten är nummer 1, inte nått påhittat (där är vi överens till hundra procent!:)Jag ser ingen som helst konflikt mellan ditt synsätt och mitt. Vi verkar ha nästintill identiska livsåskådningar. Du kallar dig ateist. Jag kallar mig inte ateist. Vad kan detta bero på, tror du – möjliga förklaringar?

Gilla

Snillet – jag har letat efter svar här på sajten men inte hittat. Så nu måste jag fråga dig, hoppas du har tid.1) Vad är ett /kännetecknar ettt troll, enligt dig?2) Hur vet du att jag inte är ett troll?

Gilla

Hur vet jag att den gud jag tror på, är den samma gud som du tror på? Hur vet jag att din gud har samma definition på gott och ont som min gud. Guds ord är min lag och han säger att du och din tolkning om guds lära är fel. Allt han har sagt är slutgiltigt, därför får du inte diskutera saken vidare med mig. För min gud är allsmäktig och förgör dig och dom onda lögner du försöker sprida. Alla leve efter pastafarigudens sanna lära. Den sanna guden! Om du nu inte tycker om denna sanning, bered dig för en evig maktkamp. För min gud ger mig makten att förgöra allt utav ondo. Om ni vägrar väja er, då skall förintas med den lögn ni lever efter. Gud ger mig den makten.

Gilla

Det du säger är alltså att det endast, uteslutande, är ateister som är onda. Eller?

Gilla

Alimentado! <>Jag har en teori. Vill du veta den?

Gilla

<>Exakt. Du är troende. Sant troende. Du bara kallar det ateism. Du tror på människan=gud. Dramat mellan gott och ”ont” = liv.Du är lurig du som har valt ett sådan ord… ateism. Could have fooled me!Ateism=icke-hierarkism=anarkism=holism. Gud. Är. Vi. Är. Punkt och fortsättning följer.

Gilla

<>Exakt. Du är troende. Sant troende. Byt ut ordet gud mot hierarkism och ta bort negationen så har vi din sanna tro i ett nötskal:<>(… och kan existera endast där, eftersom godhet=gud=levande varelserna/själarna. Håller med. Du kan inte plocka ut godhet och placera det utanför dig själv, annat än som ett tankeexperiment, för du vet inget om ”den världen” om den finns. Däremot är vi ju alla rörande överens om att godhet/ondska finns i oss här, i livet. Låt oss deala med detta här på plats, när vi nu har fått det här underbara laboratoriet. Och glöm inte att ta pauser, och krama varandra och ha kul också – gud/vi har inte gjort en så här VACKER värld för att bara sitt och filosofera på ett andligt plan. Så var det icke menat, då hade vi inte fått/skaffat oss de här kropparna. Så – ut och lek och lär med era kroppar! Tror det finns en fara i att bli för ”andlig” här på jorden… Om vi missar den där konkreta biten med livet som människa så tror jag vi riskerar att där tankarna som vi tänker fladdrar iväg och inte blir relevanta. Alltså – tänka – testa i livet – tänka – testa – tänka – testa. Och njut av er forskning!

Gilla

<>Ondska – godhet existerar inte utan varandra. Vi levande själar har svårt att fatta att vi ÄR det vi SER. Vi har för enkelhetens skull börjat dela upp saker i ”det” ”dem” och ”jag” ”vi”.Glöm det.Då kommer allt klarna. En ”ateist” kan inte vara ond. Vad är en ateist? En ateist är en människa som alltså är en själ. En själ kan inte vara ond.I varje själ finns godhet. I mötet med den fysiska/materiella världen uppstår möjligheten att inte utöva godhet och i det glappet kan det, om vi inte förhåller oss medvetna, krypa in något som vi har bestämt för att döpa till ondska.Svårare än så är det inte.Vår uppgift är att sluta dela upp saker och att börja sortera det och bli medvetna. Bland annat genom att kommunicera med mina olika sidor inom mig själv. (Mänskligheten=gud. Människor=guds olika personlighetssidor. Obs! Dessa är inte statiska! Varje själ har exakt samma uppsättning sidor inom sig och de pendlar mellan latens och potens. Jämför med en stor kristall som är uppbyggd utav små kristaller. Den här diskussionen är som att två kristaller i den stora kristallen sitter och bråkar om vem som egentligen kan få kalla sig kristall – bara för att den ena är svart och den andra är vit typ eller vad som helst. Men de är likadana. Och framförallt utgör de tillsammans den stora kristallen.Helheten är bara en summa av delarna.Inget utanför dig existerar som inte finns i dig. Du är jag. Jag är du. Vi är samma. Ok? Men. Vi kan inte gå runt och tänka så jämnt, för då händer det inget och blir förbannat tråkigt. Tråkigt kan vi ha när vi är i andevärlden. Men det behöver ju inte betyda att vi behöver glömma vår egentliga enhetliga själ totalt bara för det, eller hur?

Gilla

Allt MissEss skriver i detta forum, komprimeras i mitt stilla sinne till en kort och enkel fråga: Vilken färg har regnbågen?—- och MissEss besvarar frågan . . . . antingen det går, eller inte . . . 🙂

Gilla

Snillet!”Därför att det endast är i människoskepnad som man har den fria viljan att kunna välja leva andligt!”Definiera det mänskliga ordet ”andligt”, tack!

Gilla

Tack Irene! (eh, tror jag ;-)Jag ber om ursäkt för att mina senaste inlägg blev konstiga – jag hade klippt citat från tidigare inlägg mellan <> taggarna, men av någon märklig anledning försvann de.Vi ska kommunicera med varandra inte för att lösa något eller hitta ett ”svar”. Vi ska kommunicera med varandra för att bli mer integrerade som människa, förlåt, mänsklighet.Vad vi sen ska göra med integrationen, det vet jag inte. Det får vi se sen. Den intellligenta kraften som vi alla delar på vet nog inte heller, inte förrän vi har satt ihop oss (integreras) Först då kommer mänskligheten uppnå nästa intelligensnivå som gör att den vet / kommer på nåt nytt.Kraften är precis som vi – den vet inte om sig själv alla gånger. Precis som vi inte vet om oss själva. Eftersom vi är kraften och kraften är vi. Därför har jag svårt för Snillens resonemang om att kraften skulle existera utan oss någonstans?

Gilla

Irene! Varför ska vi sträva mot godhet?Det vet jag inte – det vill säga jag vet inte vad målet är. Men jag vet att medlet dit är godhet. Eftersom jag vet att jag är skapad så att jag upplever godhet som skönt och ondska som smärtsamt. Det tar jag som en hint. Det är ”kraftens” sätt att dressera mig – gör du så här får du godis, gör du så här får du ingen godis.Och i mig sitter en bit av den kraft som designat mig.Stenen splittrades till smågrus och sen strävar stensmulorna att klumpa ihop sig och sätta ihop sig till en sten igen. Det är den strävan inom oss som vi märker genom att vi ”vill” välja ”gott”.Sen när stenen är ihopsatt så kommer det en viss punkt där den splittras igen. Och så börjar den ”mödosamma” processen att bli en sten igen.Längre kommer jag inte.Snillet?

Gilla

Det du säger är alltså att det endast, uteslutande, är ateister som är onda. Eller?

Gilla

Alla som utför handlingar som fjärmar en från Gud, utför onda handlingar, ateister gör det mer än teister…

Gilla

”ateister gör det mer än teister”Du säger att ateister mördar, våldtar, misshandlar, trycker ner, och så vidare, mer än teister? Bevis för det tack. Jag tycker själv att det är ett rent ut sagt obehagligt påhopp.

Gilla

Om vi byter ut ordet teister till Gudsmedvetna, så kanske det blir klarare?Är man Gudsmedveten så är man medveten om att alla själar tillhör Gud, är Guds eviga älskade fragmentariska delar, och kan inte tänka sig att mörda eller eller ner de som tillhör Gud!Bara människor som lever i andlig okunnighet som med berått mod kan ta livet av sina medmänniskor…Man ska älska Gud och sin nästa såsom sig själv!

Gilla

Där kom cirkelargumentet igen.Du definierar nu teister som ”människor som inte dödar, våldtar etc”.Det du säger nu är alltså att människor som inte dödar, dödar mer sällan än de som dödar.Cirklar, cirklar.

Gilla

Gudsmedvetna människor dödar inte…

Gilla

Du pratar på, men har du något belägg för att teister mördar mindre än ateister? Nej, det har du inte, förutom dina tankebanor! Du har inget som stöldjer det!Till exempel borde ju Sverige, som är ett av världens mest ateistiska länder, innehålla väldigt mycket ondska per invånare. USA, däremot, är ganska högt religiösa och borde därför ha färre. Hur ser det ut i nuläget? Just det, tvärtom.Sen ta alla u-länder som ofta har en extremt låg procent ateister. Är det inte där alla, självmordsatentat händer? Hedersmord, stor utbredning av våldtäkter, diktaturiska styrelser som trycker ner folket, är det inte så? För vad du säger borde det ju rimligtvis vara värst i Sverige.

Gilla

De är mer skenheliga i USA!På grund av fattigdom, svält och nedtryckthet blir människan lätt desperat…

Gilla

Jag måste säga att jag själv blir skrämd av ditt sätt att säga att alla ateister är onda människor, jag är själv ateist och jag har som alla andra ett samvete som uppstår av våra moraliska uppfattningar. Det är relativt lätt att förklara från darwinistiskt ursprung att moralen kan uppstå genom evolution. Men Jag kan inte undgå att få känslan att du tror att alla ateister är onda hemska människor som när som helst kan börja våldta mörda och plundra. Men då kan jag också ställa frågan om du för en sekund föreställer dig att guds väsen inte skulle finnas, skulle du då direkt mörda dina barn eller dina vänner? Och vad en gudsmedveten människa är definieras annorlunda beroende på vilken religion du tillhör. Sen kan man ju också undra varför antalet ateister är störst i länder med bra utbildning, och att skolade människor tenderar att vara ateister agnostiker.

Gilla

Samvetet uppstår inte, det är medfött!Samvetet följer med oss i liv efter liv här i den Gudsförgätna materiella världen, och kommer från Översjälen i hjärtat, den Helige Anden, Guds lokaliserade immanenta aspektDe som har skrivit läroböckerna till universitet och högskolor, är oftast bara ateister som inte nämner Gud med ett ord!Rektorer och folk i universitetsledning är också Gudsförnekare och tar inte in böcker där ordet Gud nämns!Inte undra på att de ”högre utbildade” indoktrineras till att bli Gudsförnekare…

Gilla

Jag är ledsen, men jag ser bara dravel. Du har inte bevisat någonting med dina påstående, påstående i sig är inte bevis för någonting. Det du påstår har premisser med som inte kan antas eller bevisas. Det finns inga bevis för gud, själar eller en immateriell värld, därför är alla argument eller påstående du kommer med som handlar om dessa värdelösa om du inte har faktiska, materiella bevis att komma med för att först verifiera dina premisser. Avsaknad av bevis för en sak är aldrig bevis för något annat. Ditt påstående att högre utbildade indoktrineras att bli är gudsförnekare är falskt och en lögn. Doktriner kan av sin blotta natur inte vara vetenskapliga då de inte ger utrymme för förändring, vilket all vetenskap gör.Den enda ”ondskan” jag erkänner, är religiösa och ideologiska doktriner som syftar till att kedja fast människor i sitt eget sinne. Oavsett budskap är det enda de kan erbjuda människan falska premisser för att ge svar utan att faktiskt ge dem.Om jag nu, för argumentets skull, förutsätter att det finns en gud. Och dessutom förutsätter att han är allsmäktig, evig, allvetande och immateriell. Om jag nu med dessa premisser förutsätter att han skapat allt som är, var och kommer att finnas.. Då måste jag även ta det logiska steget och förutsätta att han vet allt och därför medvetet styr allt som har hänt, händer och kommer att hända. Med dessa premisser är det Gud som medvetet skapat ondskan.Med dessa premisser är din fria vilja en illusion, då Gud visste vad som skulle hända och vilka val du skulle göra, men skapade dig ändå.Med dessa premisser är allt som händer Guds vilja, även vad du betecknat som ondska.Med dessa premisser har Gud skapat allt, är allt och därför kan inget i denna existensen ha ”frånvaro av Gud”, och därför enligt din ”logik” kan ondska inte existera.

Gilla

”Ditt påstående att högre utbildade indoktrineras att bli är gudsförnekare är falskt och en lögn.” sa duJa men verkningarna av våra Gudsförnekande Institutioner är de 500 eller mer s.k Nobelpristagare som som alla öppet erkänner att de är ateister,Nobelpristagaren är ju creme de la creme, toppen av den skara ateister som vi dyrkar som innehavare av sanning och förnuft.Om inte gräddan erkänner Gud och talar om att de har Gud i sina liv, hur ska då alla vi lekmän nånsin närma oss ämnet?.Gudsämnet finns inte på kursmaterialet nu och har aldrig funnits, för att de som utnämnts till filosofiska och vetenskapliga ledare inte känner Gud.Doktriner tillhör den flummiga vetenskapsvärlden, där man sitter och mäter och väger verkligheten genom att se den med de geleklumpar som vi kallar ögon, att närma sig sanningen med hjälp av det geleklumparna reflekterar till hjärnans syncentra är dömt att misslyckas.Ondskan är symptom på vår egoistiska vilja att exploatera ALLT det vi ser, allt är mitt!!, tänker egoisten och Gudsförnekaren, så egoism är vår egen skapelse i vårt eget sinne, ondskan finns där egoismen frodas, och egoismen frodas alltid i ett Gudsförnekande samhälle. Ondskan är ett symptom på själar som tror sig vara allsmäktiga och allnjutande.Bara för att Gud faktiskt vet allt om vad du kommer att göra så betyder inte det att Han har skapat onda förhållanden för dig, du är fri att vara hur mycket ego du vill, Han bryr sig inte, Han är neutral till dina barnsliga ateistiska förehavanden, egentligen så är ondskan ett symptom på att man är Gudsförnekare, och kom inte och säg att alla krig är startade av religiösa människor, tvärtom…det är klart dokumenterat av bla historikern och ekonomen Anthony Sutton att de båda världskrigen var sponsrade och regisserade av folk från Wall Street, de sponsrade både Stalin Och Hitler, plus alla småkrig du har läst om fram till nu:http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._SuttonBibliography: * Western Technology and Soviet Economic Development: 1917-1930 (1968) * Western Technology and Soviet Economic Development: 1930-1945 (1971) * Western Technology and Soviet Economic Development: 1945-1965 (1973) * National Suicide: Military Aid to the Soviet Union (1973) * What Is Libertarianism? (1973) * Wall Street and the Bolshevik Revolution (1974, 1999) (Online version) (Online Russian version) * Wall Street and the Rise of Hitler (1976, 1999) (Online version) * Wall Street and FDR (1976, 1999) (Online version) * The War on Gold: How to Profit from the Gold Crisis (1977) * Energy: The Created Crisis (1979) * The Diamond Connection: A manual for investors (1979) * Trilaterals Over Washington – Volume I (1979; with Patrick M. Wood) * Trilaterals Over Washington – Volume II (1980; with Patrick M. Wood) * Gold vs Paper: A cartoon history of inflation (1981) * Investing in Platinum Metals (1982) * Technological Treason: A catalog of U.S. firms with Soviet contracts, 1917-1982 (1982) * America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & Bones (1983, 1986, 2002) (Online version)Back up online [1] * How the Order Creates War and Revolution (1985) (Online Russian version) * How the Order Controls Education (1985) * The Best Enemy Money Can Buy (1986) (Online version) * The Two Faces of George Bush (1988) * The Federal Reserve Conspiracy (1995) (Online Russian version (as Vlast’ dollara)) * Trilaterals Over America (1995) (Online version) (Online Russian version) * Cold Fusion: Secret Energy Revolution (1997) * Gold For Survival (1999)

Gilla

Avsaknad av tro har aldrig lett någon till onda handlingar. Det krävs inte religion för att få goda människor att göra gott, bara goda människor.Inte heller har religion någonsin hindrat onda människor från att göra ont.Däremot krävs det religion, eller en annan lika absurd ideologi, för att få goda människor att göra ont…

Gilla

”Avsaknad av tro har aldrig lett någon till onda handlingar. ”Så Stalin gjorde aldrig några onda handlingar?

Gilla

Livsfilosofen har alldeles rätt. Om Du tror på den allra Högste allsmäktige Guden . . . . . så kan Du ju bara hålla med vad gäller premisserna som nämns. Om Du följer en ”lägre” kampanjande gud . . . . .så kan Du inte ”få ihop det” . . . . . men Du lär ju fortsätta att iaf försöka — kan man väl förmoda … 🙂

Gilla

Du sa att alah och asagudarna är halvgudar, då kan det alltså inte finnas en riktigt gud bara halvgudar.Och som du sagt förut är vi människor halvgudar.För enligt dom religioner är alah och asagudarna ”gudarna”.och att neka dom dom som gudar är som att säga att du ligger med stålnamnen fast att spiderman inte finns.och om vi nu skulle vara halvgudar precis som gud och alah är, så är vi eviga.

Gilla

Allah är ett Namn på den Allsmäktige Guden, Han är ingen halvgud!Vi människor är inte halvgudar, vi är minigudar, långt nere i hierarkin, jämfört med halvgudarnas riken.Alla levande varelser är eviga, bara det att vi som lever här i den Gudsförgätna materiella världen, tvingas att genomgå ständiga kroppsbyten…

Gilla

”Så Stalin gjorde aldrig några onda handlingar?”Läs om, läs rätt.

Gilla

”På grund av fattigdom, svält och nedtryckthet blir människan lätt desperat…”Ja, och är man desperat utför man onda handlingar, och då är man ateist. Hur kommer det sig då att vi i ateistiska Sverige har mycket färre illdåd än i religiösa tredje världen? Förklara det för mig, jag förstår inte hur du resonerar.

Gilla

Var har du hört att det är fler illdåd i religiösa tredje världen än i Sverige?

Gilla

”Så stalin gjorde aldrig några onda handlingar?” Jo, givetvis gjorde han det. Men han gjorde dem inte för att han var ateist, utan för att han var stalinist, eller som han själv hade kallat det, marxist-leninist. Att du över huvudet taget gör kopplingen är bortom mig, då jag sett just Stalin dras upp flertalet gånger av människor av diverse teistiska övertygelser (varvid påståendet ofelbart skjuts ner av vem som anklagas för att vara ”ond ateist”). Tidigare brukades han användas tillsammans med Hitler som även han kallades ateist, tills dessa påståenden tillbakavisades, antagligen för att falskeligen låna mer tyngd till ett icke argument med illa dolda antydningar om att ateister är onda. Jag gör egentligen fel som ens försöker argumentera på dina premisser med så felaktiga logiska grunder bakom dina kopplingar. Vad jag skulle sagt från början är: Jag tror inte på påskharen. Det gjorde inte Jesus, Buddha eller Krishna heller. Därför har vad jag säger samma tyngd som om det kom ur deras munnar, och du måste acceptera mina ord som fakta.Förstår du nu hur absurt det är att använda icketro som gemensam faktor, eller som bas att stå på?Läs mitt stycke en gång till, så ser du en liten detalj du kanske missade.”Däremot krävs det religion, eller en annan lika absurd ideologi, för att få goda människor att göra ont…” ledtråd -börja från ”eller”.Du har gjort fler felaktigheter i dina påståenden i ditt tidigare svar, påstående som saknar grund och skulle kunna kallas lögner och förtal. ”Doktriner tillhör den flummiga vetenskapsvärlden”Fel, inget vetenskapen producerat kan tolkas som doktrin, av anledningar jag tidigare nämnde.”Gudsämnet finns inte på kursmaterialet nu och har aldrig funnits, för att de som utnämnts till filosofiska och vetenskapliga ledare inte känner Gud.”Fel, religion är med som kurs i skolan -men utan ställningstagande för eller emot en eller flera gudar, eller som konstaterande av fakta då alla bevis för ett positivt ställningstagande saknas, och ett negativt ställningstagande förutsätter att en positiv teori och bevisen för denna existerar. Gudsfrågan avhandlas som den bör, som en social och historisk aspekt av mänskligheten.”Ondskan finns där egoismen frodas, och egoismen frodas alltid i ett Gudsförnekande samhälle.”Även OM man kan säga att viss ondska begås på egoistiska grunder, kan man inte sätta ett likhetstecken mellan egoism och ondska. Egoism kan även vara en positiv kraft i människors liv. Att sträva efter ett bättre, lyckligare liv för sig själv och samhället är omöjligt utan dess drivkraft. Rationell egoism gör att man önskar det bästa för sig själv och sina nära och kära. Om den sortens egoism frodas i ett Gudsförnekande samhälle, vad är det för fel med det?”Ondskan är ett symptom på själar som tror sig vara allsmäktiga och allnjutande.”Heh, fel på flertalet punkter, innan jag ens ger mig in i att bryta ner ditt påstående kräver jag att du ger mig bevis för själens existens. Att förutsätta att vi har en utan bevis är irrationellt, och att förutsätta att jag köper det är arrogant.”Kom inte och säg att alla krig är startade av religiösa människor.”Det har jag inte gjort heller. Men de har, på grund av sin religiösa tro, spelat en större roll än ateister, att förneka det är självbedrägeri. Som jag skrev tidigare krävs det religion eller ideologi för att starta krig. Avsaknaden av dem har aldrig startat några, bara möjligtvis försvarat sig mot dem.”Egentligen så är ondskan ett symptom på att man är Gudsförnekare.”Och på vad baserar du detta påstående? Detta är, om man ser på sekulära eller ateistiska samhälle, inte bara fel, utan dessutom demonstrerbart och bevisligen fel. Du försöker säga att ateister är onda på GRUND av sin ateism, även om detta inte är sant! Dessutom antyder du att bara troende kan vara goda med detta påstående, vilket inte bara är en lögn, utan dessutom en av positionerna som rättfärdigar och startar krig. Jag ska inte lägga ord i munnen på dig, så håller du inte denna positionen så ok, men gör du det så betänk vad som händer när folk etiketterar sig som ”goda” och andra som ”onda” inte baserat på vad de gör, utan för vad de TÄNKER.

Gilla

Kära pseudofilosof,Din retorik är inte uppbackad av något substansiellt. Att du tjänar någons intressen för att ta min dyrbara tid är ganska uppenbart, du kan gå och bränna ut någon annan bloggskribent, mig är du färdig med.

Gilla

(Livsfilosofi är kul … :-)Det är ju absolut inte min sak att svara på senaste kommentaren, men har lite svårt att hålla mig när det blir tal om själar som inte finns …1. ”… kräver jag att du ger mig bevis för själens existens.”Kommentaren som jag nu kommenterar bevisar ju själens existens. Ansvarig skribent, orsaken till tangentnedslag som krävdes, källan till idéerna som framförts, tanken att ifrågasätta själens existens — kommer av SJÄL.2. ”Att förutsätta att vi har en utan bevis är irrationellt …”Här är det frågan om ett missförstånd. Ingen påstår att vi HAR en själ. Vi har ingen själ. Vi ÄR själ.

Gilla

ok, minigudar, men asagudarna, är dom bara halvgudar?Dom gamla grekiska gudarna, är dom också bara halvgudar?Och visste du att det gjorts försök att bevisa själen, en man gjorde nått försök att bevisa hur mycket själen vägde. alla resultat blev helt olika.Och är jag ond bara för att jag inte tror på gud?Och kan du lägga fram några bevis på att gud finns?

Gilla

Ja, asagudarna och de grekiska gudarna är halvgudar.Utan själ, inget själsliv…Vad skulle du godta som bevis för Gud?

Gilla

vrålar av ilska) jag är stolt över att vara ondskefull, rebellisk, hatisk, mordlysten, blodtörstig, hämndlysten. vad fan är det för fel med ondska?denna blogg provocerar mig, och jag är stolT över att sakna MORAL.Det enda goda som finns kvar i mig är att jag inte mobbar. me ndet borde jag ju göra eftersom andra mobbar mig, nej , jag har en annan plan för mänskligheten.

Gilla

”Kära pseudofilosof,Din retorik är inte uppbackad av något substansiellt. Att du tjänar någons intressen för att ta min dyrbara tid är ganska uppenbart, du kan gå och bränna ut någon annan bloggskribent, mig är du färdig med.”Vad trist att du inte vågar svara på kritik, Snillet.Låt mig föreslå att du tar bort den där lögnen om ”öppen debatt” från toppen av den här sidan.

Gilla

Det handlar inte om att våga, utan om att inte slösa sin tid på pseudofilosofer.

Gilla

Livsfilosofen har visst lyckats träffa en ”öm punkt” . . . . något som inte går att besvara eftersom det inte stämmer med verkligheten . . . .det ”går inte ihop” . . . . Kanske dags med lite nya insikter …? 🙂

Gilla

Vill du inte slösa din tid på att svara, så är du i din fulla rätt att låta bli. Mitt syfte var inte att bränna ut dig, och har jag gjort det kan jag bara beklaga. Jag går ingen annans ärende än mina egna, och mitt mål är inte att ”slösa din tid”. Jag skulle kunna hävda att eftersom mina argument står obesvarade är det min tid som blivit slösad, men eftersom jag väljer själv vad jag gör med min tid, precis som du gör med din, ser jag varje ögonblick väl spenderat. Jag hade fortsatt att tycka det var väl spenderad tid, även om svaren jag fått hade gått emot mina nuvarande uppfattningar om vad som är rätt och fel. Sanningen måste aktivt sökas efter kontinuerligt, även om den är obehaglig eller går emot våra uppfattningar och önskningar. Jag hyser full respekt för Snilleblixten, till skillnad från många andra vågar han ställa sig i rampljuset för sin tro, och även om jag inte delar den kommer jag att med mitt liv försvara hans rätt att hysa den.Var jag kommer in? Enkelt.Om någon tror, bör man ha ödmjukheten att medge för sig själv och andra att det är just tro. Ofelbart kommer tro och verklighet att krocka om ens föreställningar inte stämmer, och det är i de tillfällena då verkligheten får böja sig för tron, och tron utges vara sanning oavsett vad verkligheten är, som irrlärorna kommer in. Jag försöker inte säga er vad sanningen är, jag försöker bara be er alla att de gånger era slutledningar inte överensstämmer med verkligheten, att ärligt och självrannsakande kontrollera era premisser.Jag, personligen, tror inte på Gud, själar, absolut ont eller absolut gott. Einsteins argument i videon faller på premisserna han använde, där han ger godhet och ondska samma egenskaper som kallt och varmt. Ondska och godhet definieras av varandra som varandras motsatser, och att de är varandras motsatser omöjliggör att de ses som en skala där 0 är ont. Skulle detta vara sant är overksamhet den enda sanna ondskan, och alla handlingar oavsett vad de är eller vad de får för konsekvens, automatiskt goda, men i lägre eller högre grad. Min personliga tro, eller avsaknad av den, betyder inte att jag avfärdar dessa (gud,själar etc) som möjliga svar; bara att om de används i argument vill jag se positiva bevis för deras existens först, eftersom de används som premisser för att dra en slutsats.Frid och kärlek

Gilla

Att påstå att dom är halvgudar är som att påstå att ”gud” är halvgud.Ett bevis på att gud finns, ett möte med honom skulle faktiskt va kul.Kan du fixa ett möte med honom åt mig?I tester hade de som inte var det minsta religiösa ett snitt-IQ på 103 medan de djupt troende landade på 97.inte mycket skillnad men lite iallafall.

Gilla

Gud är ingen halvgud!Gud är Gud!Vad skulle det göra för skillnad för dig personligen, i ditt egna liv, om du mötte Gud?Skulle ditt liv på något sätt förändras, tror du, om jag fixade ett möte med Honom åt dig?

Gilla

”Kan man skörda något som man inte har sått?Nej…Karmalagen är en Gudomligt Rättvis Naturlag!Hur kommer det sig att du bara fokuserar på dåligt karma?Varför fokuserar du inte även på god karma, och klagar på att vissa får ta del av väldigt god karma?Eller existerar bara det dåliga karmat i din världsbild?”Eeeeehhhhhh ……. nu hänger jag inte helt med. Var det ett svar till mig?Hur det kommer sig att jag bara fokuserar på negativ karma???För helsike, Stollen – vi pratar om mord på många miljoner människor och övergrepp som varje dag begåas mot tusentals barn.Detta har väl inget att göra med KARMA. Detta är ondska och vidriga ogärningar………… och du svamlar på om ditt jädrans KARMA som inte är annat än ett ord en annan stolle hittat på – något abstrakt hokus-pokus.Det var ju du själv som drog upp detta med ONDSKA.

Gilla

Ondska är bara frånvaro av Godhet!Precis som mörker bara är frånvaro av ljus, kyla frånvaro av värme, så är ondska bara frånvaro av godhet!

Gilla

… suck …

Gilla

”Det handlar inte om att våga, utan om att inte slösa sin tid på pseudofilosofer.”Det var en ovanligt dålig undanflykt. Bättre kan du!

Gilla

Snillet! Jag tycker du gjorde ett stort framsteg när du bytte ut ordet ateist till omedveten istället. Det förändrar ALLT. Jag är helt med dig då.(well, i princip).Irene! Jag tycker du rockar fett. Jag tycker du och jag här inne på bloggen är beviset på kvinnans överlägsna intelligens… ;-)(den som inte fattar skämtet behöver inte haka upp sig på ovanstående mening)Och detta leder mig osökt in på nästa grej – hierarkism! Snillet! Hur många gånger ska jag behöva säga till dig att den inte existerar? Och om det är något som leder till blod död våldtäkt och skräck så är det… ta-da! Hierarkiskt tänkande. Omedvetenhet (f.d ateism) behöver inte atuomatsikt leda till tråkigheter och eller ”ondska”. Själv har jag levt närmare 30 år i fullkomligt naiv omedvetenhet utan att begå särskilt elaka handlingar – beroende på att gud verkar i mig även om jag är omedveten, så länge jag inte är sluten inombords, hjärtat är skadat/slutet/stelnat/ utan han fortfarande kan sväva omkring och göra gott.)Men hierarki! Usch och fy på sig Snillet! Du kan verkligen inte sitta här och fördöma omedvetenhet som ondskans orsak med ena handen och upphöja hierarkismen som godhetens orsak med den andra. Ursäkta mig, men då tycker jag faktiskt att du är korkad!Jag citerar en del av en av dina tidigare inlägg där uppe:”Allah är ett Namn på den Allsmäktige Guden, Han är ingen halvgud!””Vi människor är inte halvgudar, vi är minigudar, långt nere i hierarkin, jämfört med halvgudarnas riken.””Alla levande varelser är eviga, bara det att vi som lever här i den Gudsförgätna materiella världen, tvingas att genomgå ständiga kroppsbyten…”Sånt där dravel är inte bara korkat det är faktiskt till och med farligt enligt min åsikt. Scientologism, nazism, fascism, slavism, sadism… you name it. Samma källa. Hierarkiskt tänkande. Gå nu hem och tänk en runda till innan du går vidare inom de där mörker områdena…. jag menar. Allvar.

Gilla

Delvis så har jag ju då träffat ”gud” och då har ju jag bevis på att jag träffat honom. Jag gillar inte att tro på saker jag inte ser, hör, känner, och enligt grekerna förr så var dom äkta gudar, och du kallade Zeus, den mäktigaste guden enligt dom. dom trodde på flera, inte en. så man skulle kunna säga att Zeus är som din gud.och djävulsdyrkan, där dyrkar dom djävulen som om han vore som en gud, då är han som din gud också. 🙂

Gilla

Du vare sig ser, hör eller känner ditt medvetande, ändå så tror du (med rätta) att du har ett medvetande!Gud är Absolut God, vilket inte djävulsdyrkarnas djävul är…

Gilla

Hörru MissMiss …Nu är du ute å cyklar mitt i sommarvärmen … Ta ett djuupt andetag, å stilla dina tankar en aning …Det här med Hirearki … Även om det i Absolut mening inte existerar nån hirearkisk ordning, så är det ju ett faktum att det INOM denna absoluta ordning KRYLLAR av hirearkier …Med andra ord kan man alltså säga att icke-hirearkin är uppbyggd av hirearkier … 😉

Gilla

Och vem sa att jag tror att jag har ett medvetande?Sluta anta att jag tror saker, det är lite störande.Enligt dom så ska han vara nådig dom som dyrkar honom och bringa dom lycka.Dom tjänar ju då på det om nu djävulen skulle ha funnits.Tror du på djävulen, dom 7 skärseldarna och häxor och monster? 🙂

Gilla

Så du är medvetslös?Eller…?”Djävulen” bringar lycka?Skojar du?Alla är eviga Gudomliga andeväsen, alltså kan inga djävlar existera…Bara en illusion!7 skärseldar?Nu får du allt förklara dig!

Gilla

finns ju inga bevis för medvetandet? :)Djävulen kan bringa lycka till dom som dyrkar honom och håller sig på god fot med homom?Och enligt bibeln så skapade gud en ängel som senare blev girig och ond, dvs djävulen.Så enligt bibeln finns han.Att påstå att han är en illusion är som att påstå att gud också är en illusion.Stod i bibeln att det finns 7 skärseldar.En för varje dödssynd.Så man inte blandar syndarna.

Gilla

Och ändå så är du medveten… 🙂

Gilla

”Stod i bibeln att det finns 7 skärseldar.En för varje dödssynd.Så man inte blandar syndarna.”Gjorde det ? Var ? Helvetet nämns knappt alls i bibeln.Idén om helvetets sju ringar brukar ju annars anses komma från Dantes bok La Divina Commedia

Gilla

Hur vet du att om vi alla är personligheter till någon med muli personklyvning som är i koma?För när man är i koma så har man inget medvetande, dock kan man drömma om saker eller liknande.Och ja, jag vet att medvetandet existerar för dom som är vakna, för när man sover eller är i koma är man inte medveten.Och vet inte vad du läst för bibel men jag läste en kopia av en äldre bibel, dom nya har jag för mig att dom inte nämner varken djävulen eller skärseldarna i.

Gilla

Man kan inte drömma utan att ha ett medvetande…

Gilla

Du får gärna visa var du läste det (kapitel och vers)Låter intressant. Särskilt med tanke på att det inte var förens i slutet av femhundratalet ekr som dödssynderna definierades. Alla bibelböckerna var då skrivna sedan länge.

Gilla

Du vet, inte förs 300 år efter att jesus hade dött så började nån att skriva på bibeln, det vill säga att inte förens år 300 eller efter skrevs det han predikade om.Ett par olika böcker skrevs.Alla kom knappas ut innan 500 talet.Är inte det konstigt?Och den har blivit ändrad många gånger.-rövaren på korset Luk 23:39-43 (rövaren hade knappast levt ett så rent liv så han kunde undgå skärselden men han skulle va med Jesus i paradiset)En sak som jag tycker är roligt.Katolska kyrkans katekes har samma förkortning som ku klux klan.

Gilla

Jo jag vet allt om bibelns tillkomst och vilken rappakalja som står i den.Det jag menade var att berättelserna i både Gamla testamentet och i Nya hade kommit till, även om allt inte kanske helt satts på pränt i en och samma bok då.Men i vilket fall så står det inget om sju skärseldar där så vitt jag vet.

Gilla

Ni håller väl med om att ondska bara är avsaknad av Gudsmedvetande?

Gilla

Vi håller nog i alla fall med om att det är ganska meningslös att börja diskutera i en debatt som varit tyst de senaste 5 månaderna.

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: