Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ETIK och MORAL = BEVIS FÖR GUDS EXISTENS !!! Objektiva moralregler och värden, bevisar Guds existens!

Posted on: 13 januari, 2010


 

OBJEKTIV MORAL, BEVIS FÖR GUDS EXISTENS !!!

UTAN GUD, SÅ SKULLE ALLT VARA TILLÅTET !!!

 

Moral är något man känner av i själen. Moralen föder skuld hos den som syndat, såvida man inte trubbat av sin kontakt med Översjälen i hjärtat; Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst.

Moralen har alltid, i alla tider och i alla kulturer och samhällen, i grunden sett likadan ut, vilket bevisas av att även lagarna alltid sett likadana ut: Mörda inte, tortera inte, lemlästa inte, stjäl inte, bedra inte, våldta inte, pedofilera inte, osv…

 

Objektiva moralregler som instiftats i alla lagstiftande församlingar, att t.ex. mord, tortyr och pedofili universellt anses orätt och därmed straffas, oavsett vad den enskilda människan tycker, är ju ett starkt bevis för Guds existens!

Om Gud (det absolut goda) inte existerade, hur kommer det sig då att det objektivt och universellt anses vara moraliskt felaktigt att mörda, tortera och våldta?

 

Vi kan därmed glömma det ateistiska flummet att någon opersonlig och viljelös ”evolution” skulle ha skapat/utvecklat samvetet och moralen, med tanke på att något som själv totalt saknar samvete och rättskänslor, givetvis inte kan skapa eller utveckla dem!

Hur skulle en totalt viljelös och samvetslös ”evolution”, kunna leda fram till gudfruktiga och samvetsmedvetna människor? Givetvis är evolutionsteorin bara en saga för vuxna, en förnuftsvidrig ateistisk myt!

 

DET MORALISKA GUDSBEVISET:

http://www.gradresources.org/worldview_articles/evidence_for_god.shtml

 

1. Om Gud inte finns, så finns inga objektiva moraliska värden!

Utan Gud, skulle inga objektiva allmängiltiga moraliska förpliktelser finnas, eftersom det då endast skulle vara fråga om subjektiva åsikter och skiftande samhällsideal, i likhet med politiska meningsskiljaktigheter.

Till och med den ateistiske filosofen Friedrich Nietzsche höll med om detta!

 

2. Objektiva moraliska värden finns!

Pedofili, våldtäkter, tortyr, folkmord, förintelsen, allt detta anses vara moraliskt förkastliga. De som inte ser några fel i dessa handlingar anses som moraliskt handikappade!

Att det anses vara ont och omoraliskt att tortera spädbarn för nöjes skull, är ett typexempel på en objektiv allmängiltig moralregel, som gällt i alla tider!

 

3. Alltså finns Gud!

För att kunna förneka slutsatsen att Gud finns måste man förneka någon av de två premisserna. Ur logisk synvinkel går det inte att förneka den första premissen. Den erkänns också av de ateistiska filosoferna. De brukar förneka den andra premissen, trots att den är existentiellt nödvändig.

I verkliga livet är det ingen som på allvar hävdar att fördömandet av barnmisshandel eller våldtäkt endast är en social konvention. Påståendet att det finns objektiv absolut moral är i praktiken ofrånkomligt. Därför kvarstår slutsatsen att Gud finns.

 

UTAN GUD, INGEN OBJEKTIV MORAL

INGET RÄTT ELLER ORÄTT, INGET GOTT ELLER ONT

 

VIDEO-bevis:

 

 

 

GUD ÄR KÄLLAN TILL VÅR RÄTTSKÄNSLA

GUD ÄR DEN OBJEKTIVE ABSOLUTE RÄTTSKIPAREN

 

Om det inte skulle finnas någon objektiv allmängiltig moral, ingen universell moralisk laggivare som givit oss samvetet, den medfödda rättskänslan, det inre rättesnöret som hjälp vid val av handlingsalternativ, som vägledning för hur vi bör värdera våra handlingar, varför är vi då moraliska varelser?

Varför har vi ett rättsväsende och lagstiftande församlingar världen över, som vi ska rätta oss efter, om det inte finns någon grundläggande objektiv moral som alla bör följa?

Varför uppfostrar vi våra barn efter moralregler de ska rätta sig efter, och varför har alla människor någon sorts rättskänsla, en inre känsla för vad som är rätt och orätt, som man bör rätta sig efter, om moral nu bara skulle vara något subjektivt där alla själva fick avgöra vad som är rätt och orätt?

 

Skulle moral vara något subjektivt som vi människor själva skapat, skulle detta medföra att vi aldrig skulle kunna känna moral inför nya situationer som vi inte blivit lärda inför, vilket ju inte stämmer!

Utan någon som man ytterst pliktar till, dvs Gud, den objektive absolute rättskiparen, varför skulle det då överhuvudtaget finnas inom oss en rättskänsla och universella moralregler att följa, eftersom det utan Gud, utan den objektive rättskiparen som definierar vad som är rätt och orätt, inte heller skulle kunna finnas vare sig moral eller omoral.

 

Hur skulle man kunna avgöra moralen, utan att någon först objektivt definierat vad som är rätt och orätt?

 

MÄNNISKANS SÄTT ATT HANTERA MORALFRÅGOR, BEVISAR ATT MORALEN ÄR OBJEKTIV !!!

Ett motargument som ofta används av ateister är frågan om moralisk oenighet, att människor är oeniga kring moral, kring vad som är rätt och fel.

Människans sätt att hantera moralisk oenighet pekar dock på att moralen är objektiv. Vi ser nämligen inte på en moralisk oenighet på samma sätt som vi ser på smakfrågor. Vi argumenterar kring moral, som om det verkligen fanns något verkligt rätt och fel.

Moraliska argument utgår ifrån våra moraliska intuitioner att rätt och fel inte endast är förankrade i människors vilja.

Någonting blir inte rätt bara för att många människor kommit överens om det. Det rätta och det goda verkar istället vara något oberoende av människan.

Vad grundar sig moralen på om det inte finns en god skapare som skapat oss med vissa goda syften?

I ett ateistiskt värdeneutralt universum kan det inte finnas något objektivt dåligt med att människor våldtas, torteras och dödas, eftersom det enligt ateismen ju inte finns några objektiva absoluta värden, än mindre någon själ, då vi alla enligt ateismen bara är biokemiska robotar.

 

UTAN GUD SVÄVAR MORALEN FRITT, UTAN NÅGON FÖRANKRING !!!

Utan Gud svävar moralen fritt. Men om Gud finns och är god till sitt väsen har moralen en fast förankring. Detta rimmar med hur vi faktiskt upplever moral.

Vi är benägna att tro att FN:s mänskliga rättigheter inte bara är en västerländsk skapelse. Vi anser oss ha rätt att “pådyvla” mänskliga rättigheter på alla möjliga länder, oavsett vilken kultur de har. Vi brukar mena att den nazistiska kulturen i 30-talets Tyskland var objektivt ond.

Men vad ger oss rätten att fälla sådana omdömen, om moralen är subjektiv och relativ?

Enbart om moralen är objektiv kan vi säga att t.ex. FN:s mänskliga rättigheter är objektivt goda och därför bör gälla i alla samhällen och kulturer.

Man kan dra en parallell mellan moral och vetenskap. Vetenskapsmän kan vara djupt oeniga, men de förnekar inte för den skull den verklighet de undersöker och som de är oeniga om. På samma sätt kan moralen vara grundad i den objektiva verkligheten. Oenighet tar inte bort den.

”Absent an absolute moral authority independent of fallible humans, the only meaning “wrong” could have (pertaining to conduct) would be “in opposition to X,” or “falling short of X’s standards,” which are only persuasive to those who have already accepted X.”

Calvin Freiburger

 

FINNS ABSOLUT SANNING och ABSOLUTA MORALLAGAR?

TESTA ER SJÄLVA:

 

Test 1: Tror du att det existerar någon absolut sanning?

http://www.proofthatgodexists.org/index.php

 

Test 2: Tror du att det existerar absoluta morallagar?

http://www.proofthatgodexists.org/morality.php

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vem skänkte oss rättskänslan, så att vi kan ha moraliska uppfattningar om rätt och orätt?

Utan Gud, vad skulle då den egentliga meningen med moralregler och lagar vara?

Morallagarna har givetvis stiftats av Gud och kallas för karmalagen, en Gudomligt rättvis moralisk naturlag; den subtila naturlagen om orsak och verkan, som verkar på oss själar i uppfostrande syfte!

 

 

slide_4.jpg

if-god-exist-e1473033516261.jpg

slide_4.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 

Annons

59 svar till "ETIK och MORAL = BEVIS FÖR GUDS EXISTENS !!! Objektiva moralregler och värden, bevisar Guds existens!"

Någon här som tror på moralrelativism, att moral endast är subjektiv?Hur i Herrens Namn kan vi ha överhuvudtaget ha uppfattningar om Rätt och Orätt, om universum i grunden inte skulle ha en universell moralisk laggivare (Översjälen/Helige Anden,/Samvetets röst), som måttstock/rättesnöre för en objektiv moral?

Gilla

-Hade vi haft en annan moral och etik skulle det bevisa en annan gud, med samma brist på logik.

Gilla

Faktumet att moralen och etiken alltid i alla tider och alla kulturer sett likadan ut, bevisar ju vår Absolute Rättskipare, Gud!En annan Gud?Gud är Allsmäktig, den Högste, hur skulle det kunna finnas andra som var Högre?

Gilla

”I ett ateistiskt värdeneutralt universum kan det inte finnas något objektivt dåligt med att människor våldtas, torteras och dödas. ”Vilket svammel!När ska du inse att ateister inte saknar empati, inte riskerar att bli som Hitler, inte kommer att tortera mer än de s.k. troende? Inte kommer döda i guds namn?

Gilla

Men detta är ju fakta!Enligt ateismen KAN DET INTE finnas några objektiva absoluta värden!Annars motsäger man ju sin egen ideologi…

Gilla

”Enligt ateismen KAN DET INTE finnas några objektiva absoluta värden!Annars motsäger man ju sin egen ideologi…”Så många gånger som religiösa frontmän har tagit fram det här argumentet. Det är svårt att hålla räkningen till slut.En debatt som är enklare att ta med en kristen då dom oftast inte tror att simplare djur har själar ”som är grunden för moralen enligt dom” men likväl behandlar varandra produktivt.Jag har dragit den här valsen för dig förut. Att det i det stora finns två aspekter för en civilisation eller då en grupp människor. Saker som är produktiva och saker som är destruktiva. För att gruppen eller samhället ska kunna överleva så drivs dess befolkning medvetet eller omedvetet mot att bekämpa destruktivitet och fylla upp med med produktivitet. För artens överlevnad och för att säkra framtida utveckling.Lika biologiskt som den sexuella lusten som finns av anledningen att reproducera och säkra artens överlevnad. Ett samhälle där mord och våldtäkt tillåts, eller orättvisor, kommer i slutändan att förgöra sig självt, eller leda till en destruktiv inställning hos dess befolkning vilket i senare tur kommer leda till dess undergång.Ett fenomen som är väldigt väldigt biologiskt. För som många exempel och undersökningar har visat så kan man pga skador i frontal loben få en nedsatt eller helt förlorad förmåga att känna empati, som nog är en av de viktigaste byggstenarna för att ett socialt djur som människan ska kunna överleva, främst i grupp.Men nu är ju du så återkommande jobbig att du likväl ger all cred till din Gud, och helt och hållet vänder alla förklaringar som ges till dig för att ära denne.Jag vet att du säkert kommer fråga var dessa beståndsdelar kommer ifrån som format den enligt mig kallade ”biologiska moralen”. Nu är det så att allt ”levande” gör allt i sin förmåga att säkra fortsatt överlevnad och produktivitet. Sen är det så att du finner det troligt att allt levande har en själ, så därav dissar du min argumentation där också. Men problematiken då, är att du måste applicera denna syn till allt som gör något för att säkerställa fortsatt ”levnad” och ”produktivitet”. Vilket då kräver att du erkänner att virus, bakterier och även vissa syror har själar. Praktiskt taget all organisk materia som finns rättare sagt ”om man ska vara petnoga”.För ”moral” i sin enklaste biologiska form finns även i något så simpelt som en nuklid ^^

Gilla

1. Säkra arternas överlevnad…a) Anledningen till att arternas överlevnad ska säkras?b) Vem såg till att det ska vara så?c) Och varför?2. Säkra framtida utveckling…a) Utveckling mot vad?b) Varför?3. Sexuella lusten…a) Vem såg till att arterna skulle känna sexuell lust?b) När och hur uppstod lusten?4. Moral…a) Känslor för rätt och orätt, utan någon medveten själ som upplever och känner rättskänslor, vem i Herrens Namn är det då som känner dessa rättskänslor?b) Vad/Vem är ursprunget till moral?Moral måste ju ha sitt upphov någonstans, kan ju inte bara ploppa fram från något/någon som saknar moral…5. Enligt vad du berättar, så verkar det finans ett inbyggt mål, ett syfte och enstrategi bakom säkrandet av arternas överlevnad och utveckling…a) Vem ligger bakom dessa mål, denna strategi?b) När sattes dessa mål och strategier upp?

Gilla

Snillet, lagarna är skapade av STATEN, du vet? För säkerhets skull skriver jag att staten är den ledande makten i många länder (bland annat sverige som du bor i), I STATEN stiftar man LAGAR.Dessa lagar är till för att systemet och landet ska fungera, tar du bort lagarna fösvinner folks moral snabbt som ögat. Så din gudalika moral kan du kasta i papperskorgen direkt, för den finns inte ens på det sättet du beskriver den.Sådana ”moral” experiment har utförts i evighet och man har kommit fram til samma resultat varje gång, det ena påväg att bli grymmare än det andra, människors moral är endast baserat på landets lagar och system. Ta bort en högre makt, (nu snackar vi staten, inte gud för den får gärna vara med, folk som tror på gud tenderar att vara värre än alla andra) och moral samt etik är borta med vinden.

Gilla

Landets lagar är skapade av staten, medan Naturens lagar (bl.a. den Gudomligt rättvisa karmalagen) är skapade av vår Skapare!Det finns inga lagar som hindrar att man kokar vissa djur levande, att man kastrerar grisar utan bedövning, att man slaktar allas vår Amma, Moder Ko, att man plågar och torterar insekter, osv…ändå finns det många människor (bl.a. jag) vars moral gör att man aldrig skulle kunna tänka sig utföra dessa vidriga handlingar!

Gilla

”Snillet, lagarna är skapade av STATEN, du vet? För säkerhets skull skriver jag att staten är den ledande makten i många länder (bland annat sverige som du bor i), I STATEN stiftar man LAGAR.”Är det inte lite motsägande egentligen ^^Staten är en del av folket i det här fallet vald av folket för att föra fram dess vilja. Lagar och förordningar är en manifestation av vad folket vill i majoritet, balanserat upp med den enade viljan under en längre period osv osv. Vad din syn dock verkar begränsa sig till är att det konsekventa tänkandet hos var och en, samt den individuella förmågan att avgöra saker och ting inte sträcker sig längre än vad lagens långa arm gör.Lagen är en biprodukt av vår beslutsamhet och en stor mängd människors önskan och strävan efter att förbättra situationen. Även ifall du skulle rasera allt vad lagen är så skulle den i en annan eller liknande manifestation resa sig igen. För det ligger i mänsklig natur.

Gilla

Nej, inte en chans att lagar stiftas av folket, FÖR folket. I viss mån förstår jag din poäng, men jag håller inte helt med dig på den punkten, dock har vi självklara punkter, eller lagar som de flesta skulle hålla med om och främja, men skulle de försvinna skulle också en stor del av folkets så kallade moral finnas med den.Bryter man lagar belönas de med straff, finns inget straff finns det i många fall inte heller moral. Vi är hopplöst nystade i brott och straff att utan dom skulle kaos bryta ut. Jag säger inte att ingen människa besitter en moralisk uppfattning, det jag dock säger är att färre människor, om man inte till och med ska säga få människor, besitter denna moraliska norm som vi kan kalla ”common sense”Titta bara utanför våra vackra blomstrande i-land och se efter hur det ser ut i andra länder, eller i många fall räcker det med andra kulturer, där man har en helt annan uppfattning om vad moral är för något. I många fall kan mord och lemlästning vara befogat om vissa ”kriterier” uppfylls. Vi har även kulturer där man gifter bort döttrar och även söner mot dess vilja, osv osvDet finns ju såklart mängder med exempel för övanstående, men att det skulle finnas en universiell supermoral som någon givit åt oss, inte en chans! Denna moral skapar vi efter förutsättningar och indoktrinering av föregående generationer.

Gilla

Frågan är:Vem skänkte oss rättskänslan, så att vi kan ha moraliska uppfattningar om Rätt och Orätt?

Gilla

”Vem skänkte oss rättskänslan, så att vi kan ha moraliska uppfattningar om Rätt och Orätt?”Totalt felformulerad och laddad fråga. Bättre fråga vore: ”Varför har de flesta av oss en rättskänsla, så att vi kan ha moraliska uppfattningar om Rätt och Orätt?”

Gilla

Varför vi är födda med en rättskänsla?På samma sätt som vi är födda med en fri vilja…skänkts oss av den Högste!

Gilla

Frågan – ”Varför” vi har något, ger inte svar på frågan ”Varifrån” vi fått det vi har.

Gilla

Man kan lägga till ordet ”Varifrån” om man vill.

Gilla

Precis QueenToBishop, till att börja med har inte alla rättskänsla, för det andra så skiljs rättskänsla alldeles för mycket mellan var och en för att kunna lägga en gudsstämpel som säger: såhär är det…Men om du insisterar på mitt påstående kan du väl svara varför vissa, eller till och med många människor (utanför vårt vackra land sverige) tycker att det är okej med etniska folkmord, eller dödsstraff, eller könsstympning.Eller varför inte kasta sten tills döden når dig som straff?Jag skulle vilja veta varför gud har givit oss den typen av rättskänsla, den moralen som ter sig vara helt korrekt och rimlig för enorma mängder kulturer och människor?Det förvånar mig inte att religiösa aldrig ser på gudaskänkt moral i en motsatt mening, men glöm ej, dessa människor anser sig ha lika rätt som vi anser oss ha rätt i på våran punkt.

Gilla

Alla har inte rättskänsla?Nämn någon person som inte känner sig ha rätt i det denne gör, tack!Rättskänslan skiljer för mycket?Det finns knappt någon på detta jordklot som känner att det är rätt att tortera spädbarn, exempelvis…

Gilla

DrGordon, om det är mig du frågar varför gud har gett oss en rättskänsla så kan jag svara att jag inte tror på någon gud, så frågan formulerad så saknar mening för mig.

Gilla

Så om det nu INTE är Gud som gett oss rättskänslan, vem i Herrens Namn är det då?

Gilla

Frågade inte dig, QueenToBishop, höll dock med dig på en punkt. Jag vill att snilleblixten ska svara på mina frågor.

Gilla

Så om det nu INTE är Gud som gett oss rättskänslan, vem i Herrens Namn är det då?

Gilla

”1. Säkra arternas överlevnad…a) Anledningen till att arternas överlevnad ska säkras?b) Vem såg till att det ska vara så?c) Och varför?”Nu ska vi se här.Enligt vad jag finner mest troligt har ingen sett till att det ska vara på det här viset. Det är så för att konstruktionen av vårt universum ser ut som det gör och alla fysiska lagar fungerar som de gör.Ett mer konkret svar kan jag inte ge faktiskt. Det är något värt att ägna lite mer tanke åt. Men som argumentet kring guds existens pga ett fint kalibrerat universum där man säger att vi inte skulle finnas om det hade varit annorlunda. Nej precis, vi finns, alltså är det då så helt enkelt. Det är ganska omöjligt att det skulle vara på något annat vis.”2. Säkra framtida utveckling…a) Utveckling mot vad?b) Varför?”Vart utvecklingen är på väg har jag ingen aning om. Varför vi säkrar vår framtid och utveckling ligger så långt inrotat att även simpla nuklider som är korta strängar av syror beter sig på liknande vis. Varför det är så handlar väl som sagt ovan om de fysiska lagar som råder i vårt universum. Attraktion och reaktion mellan materia. När det handlar om varför så vet jag faktiskt inte. Jag är mer intresserad av hur och inte varför. För svaret på den andra frågan brukar tråkigt nog oftast vara ”för att det finns en möjlighet”, eller liknande. ”3. Sexuella lusten…a) Vem såg till att arterna skulle känna sexuell lust?b) När och hur uppstod lusten?”Jag skulle gissa att den sexuella lusten då är en framutvecklad stimuli för att locka två av samma art att para sig och föra vidare det genetiska arvet och säkra nästa generation.Ska man dra en hypotes rent evolutionärt kan du föreställa dig två par av människoliknande förfäder som befinner sig några hundra mil ifrån varandra. Det ena paret har sexuell lust, och det andra paret saknar helt denna lust. Vilket av paren tror du kommer vara mest aktiva i att framställa avkomma? :PAtt lusten framkom i ett av paren och inte i det andra, eller i en person kan helt bero på en genetisk mutation när någon av dessa föddes. En mutation som leder till lust, som leder till fördelaktigt beteende för att framställa avkomma, vilket ter sig fördelaktigt. Nu är det självfallet inte så det har gått till säkert, det där drog jag ur hatten. Men du förstår principen hoppas jag.Var och när den uppstod har jag ingen aning om. ”4. Moral…a) Känslor för rätt och orätt, utan någon medveten själ som upplever och känner rättskänslor, vem i Herrens Namn är det då som känner dessa rättskänslor?”b) Vad/Vem är ursprunget till moral?”Efter vad jag finner mest troligt ligger det i stor del i de primitiva delarna av hjärnan. Primitiva vägledare som att man inte ska dräpa de av sin egen art eller åsamka någon annan skada osv. Saker som alla djur har gemensamt, även de mest simpla. Att vi sedan har en högre nivå av medvetande än de andra djuren på grund av vår mer utvecklade hjärna gör det hela lite mer komplicerat då man kan ifrågasätta och granska något så banalt som sina egna mest primitiva egenskaper osv.Ursprunget finner jag att det troligtvis är systemet av naturligt urval. Det är fördelaktiga egenskaper för utveckling av arten. Vilket idag har gjort oss till jordens dominerande djur, för bra eller för dåligt. Alltså, de djuren som utvecklade en egenskap att följa vissa linjer i mån att förbättra sociala egenskaper inom gruppen hade i det stora hela en större produktivitet och växte från de mer destruktiva grupperna. Rent hypotetiskt det vill säga.”Moral måste ju ha sitt upphov någonstans, kan ju inte bara ploppa fram från något/någon som saknar moral…”Kolla här. Moralen har inte kommit från ingenstans. Tänk dig att en människa är som en byggnad gjord i Lego. Varje liten bit har sin uppgift och roll i ett sedan länge utvecklat system. För varje födsel så läggs antingen bitar till, eller så tas dom bort, eller så slängs dom om lite. Varje byggnad är unik på sitt vis, men rent konstruktionsmässigt är dom varandra helt identiska. Tänk dig nu moralen som en av de nedre planen ”grunder” till den här byggnaden i lego. Den är stabil (för att den evolutionärt är fördelaktig) och går då inte lätt sönder. Den håller sig stabil och går vidare i det genetiska arvet till nästa generation. Och tids nog börjar även denna grund utvecklas då de övre planen (exempelvis ett mer insikts rikt medvetande) utvecklas mer.Om du har en låda med legobitar framför dig och jag säger att det är en bil, vad säger du då?Jag sätter sedan ihop bitarna så att det blir en bil. Har den kommit från ingenstans? Nope, det är bara en möblering av några delar för att skapa en färdig produkt.Och ja, i början kom delarna utifrån helt och hållet. Nu koncentrerar vi oss på det här, så ta inte upp var materia kommer från och hur universum skapades. ”5. Enligt vad du berättar, så verkar det finans ett inbyggt mål, ett syfte och enstrategi bakom säkrandet av arternas överlevnad och utveckling…a) Vem ligger bakom dessa mål, denna strategi?b) När sattes dessa mål och strategier upp?”Jag skulle inte säga att det är ett definitivt mål eller en strategi. Det är som det är för att vårt universum ser ut som det gör. Tiden här fungerar som den gör, och de fysiska lagar som gäller har resulterat i att kroppar dras mot varandra, stjärnor utvecklas och supernovor skapar nödvändiga grundämnen för mer avancerade ting som exempelvis oss. Dessa förhållanden finner då jag mest troligt att de kom till i början av vår tid. Det här universumet det vill säga. Och var vi som art kommer sluta genom vår utveckling har jag ingen aning om. En trolighet är väl att vi förgör oss själva och vår planet på köpet. Eller så inträffar det otroliga att vi finns kvar till universums sista dagar då (enligt vad jag finner troligt) energi lånet lämnas tillbaka och vi,samt allt vårt universum är återgår till det ”tomma” intet varifrån vi kom.Långt svar? :p Kanske det. Men det gör inget säger vi.Notera att jag gjort så mycket jag kunnat för att ta respekt till din religion genom att slänga in ”enligt vad jag finner troligt” lite överallt. Hoppas att det kanske smittar av sig lite på dig ^^

Gilla

1. ”För att konstruktionen av vårt universum ser ut som det gör…”Frågan man då osökt ställer sig är:Vem är denne Intelligente Konstruktör, som konstruerade och designade universum?2. ”Fysiska lagar i vårt universum…”Lagar…vem har gett oss dessa lagar, dessa fantastiskt logiska lagar?Vem är den Logiske Laggivaren bakom lagarna?3. ”En genetisk mutation orsakade sexlusten…”Låter oerhört mysko…har du något som stärker din tro kring detta?4. ”Primitiva delarna av hjärnan känner rättskänslor…”Hjärnsubstans kan känna rättskänslor?Denna din tro baserar du på vad?5. ”Systemet av naturligt urval är ursprunget till moral…”Hur kan rättskänslor uppstå ur något som totalt saknar rättskänslor?En total omöjlighet…6.”Människan är som en byggnad gjord i Lego…”Legobyggnader byggs upp av intelligenta varelser. Människokroppen är oerhört mycket mer sinnrik och komplex än en legobyggnad…vem är den sinnrike, intelligente konstruktören av Människokroppen?7. ”Jag sätter ihop bitarna så att det blir en bil…”Och vem satte ihop bitarna så att det blev en sån fantastisk skapelse som Människan, med fri vilja, samvete, moral, Gudslängtan och allt?Vem är det som längtar efter Gud, om inte den medvetna andliga individen, i den temporära jordiska stofthyddan?8. ”Universums sista dagar…”Då är du helt överens överens om att vårt materiella universum är temporär, har en början och ett slut?9. ”Energilånet lämnas tillbaka…”a) Till vem?b) Vem lånade?c) Varför lånades det?10. ”Vi och universum återgår till tomma intet…!a) Belägg för att vi kommit från tomma intet, tack!b) Ex nihilo nihil fit – Från inget kan inget uppstå… Så hur kan du få fram något från inget? Inget i input, inget i output…c) Varför finner du det troligt att något kan uppstå från ett absolut intet?Finns det absolut ingenting, så kan ju givetvis absolut ingenting komma ur detta fiktiva absolut ingenting…

Gilla

Det är synd att det finns organismer som slösar bort så mycket tid för att argumentera för något som aldrig bevisas. ”Det bevisas varje dag av alla!”, ”Du skulle tro på det jag gör om du har sett vad jag har sett!”. Rent skitsnack. Ta en titt på BBCs extremt härliga och vackra dokumentärfilmer angående just naturen. Bli berörd över hur vi inte är de enda som kan tänka och resonera, skapa gemenskap och ta hand om varandra. Ser du chimpanserna skapa krig och dispyter, bygga kyrkor och blogga? De är våra släktingar! Du kanske kan svara på varför elektroniken blossade på, på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, och varför inte tidigare? Behövde det ta 1800 år(enligt din tro) innan människan kom underfund med det? Tror du att människorna bara ploppade ner och började bygga hus utan att lära sig hur? Varför tror du inte på Zeus och Apollo? Varför tillber du inte Allah? Varför debatterar du inte om att Thor hjälpte oss att uppfinna elektronik?

Gilla

Förmågan att tänka och resonera, vem har skänkt den till djur och Människor?Varför begränsar du våra släktingar till bara schimpanserna?*Alla* livsformer här på Jorden är våra släktingar!Varför?Jo, eftersom allt levande har som sin vördade gemensamma Urfader, vår evige Skapare, vår Intelligente Designer, som har designat alla himlakroppar och alla livsformer!Elektroniken är inget nytt…läs mina inlägg i kategorin ”forntida vetenskap” i vänsterspalten, så får du se att människan var mycket mer avancerad och utvecklad förr!Zeus, Apollo och Tor är ju halvgudar (finns 33 miljoner, Guds administratörer i universum), och vem har sagt att jag inte tror på halvgudarnas existens?Allah är ett av Guds otaliga heliga Namn, så tillber man Gud så tillber man ju per automatik Allah, eftersom Allah är ett Namn på den Högste Herren!

Gilla

Gillade Thomas inlägg, tråkigt är att du kommer få ett svar av snilleblixen där du kommer fråga dig, lästa han ens det jag skrev:P?

Gilla

Tackar DrGordon.Har dock lärt mig av tidens gång att det utan tvekan är som du säger. Och att snillet gång på gång ignorerar allt vad folk säger och sätt för dessa att tänka på.Ett exempel på detta skulle kunna vara att han inom en snar framtid återskapar sin tråd om geocentrismen, trots att han i sin förra blev rätt så mosad i ämnet att han slutade svara.Det brukar kunna rulla på så ganska stabilt. Varför fortsätter man skriva här då? Ingen aning, envishet kanske.

Gilla

Han vill synas, och jag personligen gör gärna att han syns. Syns man finns man, frågan är om Hare Krishna vill ha S-blixten som sitt språkrör……

Gilla

Språkrör och språkrör…försöker bara sprida lite kunskap…

Gilla

Om man pläderar för att saker och ting här i tillvaron är som dom är därför att dom är som dom är, helt enkelt……och inget mer med det — så ska man inte förvänta sig att andra bara sväljer det ”med hull och hår” och inte ifrågasätter den föreställningen. Varför söker alltid efter Därför!

Gilla

Man vill inte forska i ”varför”, eftersom svaren skulle kunna kullkasta allt det man fått ”lära sig” av föräldrar, skola och massmedia…

Gilla

Thomas, jag har ställt samma fråga varför det alltid slutar med att man diskuterar här ändå, och jag finner oftast om inte alltid så att det slutar med att man börjar diskutera med annat folk som skriver inlägg.Därav kan denna blogg bli givande i och med att man får svar och frågor av andra medlemmar, ibland kan man till och med lära sig något av det andra skriver då det onekligen är en hel del riktigt kunniga som ”droppar in” här.

Gilla

Doktor Gordon,Tog du de 2 testerna i slutet av inlägget?Hur lyckades du?

Gilla

Citera så vet jag bättre vad du menar?

Gilla

TESTA ER SJÄLVA:FINNS ABSOLUT SANNING ELLER ABSOLUTA MORALLAGAR?Test 1: Tror du att det existerar någon absolut sanning?http://www.proofthatgodexists.org/index.phpTest 2: Tror du att det existerar absoluta morallagar?http://www.proofthatgodexists.org/morality.php

Gilla

pinsamma test…

Gilla

Nå, det var väl tur att jag inte läste allt. Svart Test 1& 2 Neeeej, finns inget absolut förutom att jag nu blev en gul Amazonas padda redo att somna precis när helst det passar överhögheterna.

Gilla

Det finns inget absolut?Du är väl medveten om att detta var ett absolut påstående… 🙂

Gilla

Hahaha, ibland kan man tro att religiösa är finniga små pojkar som envisas med att ha rätt. Sådana där pinsamma test är det lika bra att snilleblixten uteblir med.

Gilla

Mycket pedagogiska tester… 🙂

Gilla

Ja, haha, är ganska säker på att även du finner det där ganska larvigt:P

Gilla

Hur så?

Gilla

hahahahaha, ojojoj.

Gilla

Om vi tar barn som exempel då: Små barn testar gränserna för att ta reda på vad de kan göra och när någon sätter sig emot.Det enda sättet för barn att lära sig, är att titta på hur andra gör och sedan göra likadant. En sak som är grundläggande för barnens uppfostran är därför hur man själv gör som förälder. Barn försöker att vara så som de människor de ser upp till. I början är det du som förälder, eller äldre syskon, senare i livet är det även dagispersonalen, dagmamman och kompisarna, (staten).Moral är nog inget man föds med, utan något som eventuellt ”växer fram” senare i livet. Kolla bara på flickan som levde bland hundar¨: ”Hon skäller i stället för att prata, och lapar upp maten utan att använda bestick.” Läs mer: http://www.dn.se/nyheter/varlden/forvildad-flicka-levde-bland-hundar-1.877731Vad ska man säga om det?

Gilla

Finns det några filmklipp av denna flicka, annars har man ju inte mycket att gå på…

Gilla

ImYours har rätt, har sett hela dokumentären men har för mig att det var en pojke?Det finns även en flicka som blev uppfostrad till att vara en fågel, satt i buren där och allt, resultatet var likadant där.hittar inte klippet, men det finns helt säkert eftersom det fanns i dokumentären. En wikipedia länk nedan visar att det tydligen inte är så ovanligt? konstigt, men poängen framgår iaf tydligt!http://en.wikipedia.org/wiki/Feral_child

Gilla

Som sagt, varför finns inga klipp?Underligt…

Gilla

”Som sagt, varför finns inga klipp?Underligt…”Så svårt är det väl inte, du som verkar vara smått van vid att använda youtube. Att då bara knata in dit och söka på ”feral child”. http://www.youtube.com/watch?v=ljVd6XS-J0shttp://www.youtube.com/watch?v=IRRLvsg9cXASådär. Knock yourself out.

Gilla

Man påverkas av sitt umgänge…

Gilla

”Man påverkas av sitt umgänge…”Tsss, dålig bortförklaring. Har du inget bättre att komma med är du körd på det här ämnet.

Gilla

Som sagt, man påverkas av sitt umgänge…

Gilla

”Som sagt, man påverkas av sitt umgänge…”Som sagt, hade du inget bättre att komma med har du förlorat. Ska vi dra hit en jury?

Gilla

Utan Gud svävar moralen fritt. Men om Gud finns och är god till sitt väsen har moralen en fast förankring. Detta rimmar med hur vi faktiskt upplever moral.Vi är benägna att tro att FN:s mänskliga rättigheter inte bara är en västerländsk skapelse. Vi anser oss ha rätt att “pådyvla” mänskliga rättigheter på alla möjliga länder, oavsett vilken kultur de har. Vi brukar mena att den nazistiska kulturen i 30-talets Tyskland var objektivt ond.Men vad ger oss rätten att fälla sådana omdömen, om moralen är subjektiv och relativ?Bara om moralen är objektiv kan vi säga att t.ex. FN:s mänskliga rättigheter är objektivt goda och därför bör gälla i alla kulturer.Man kan dra en parallell mellan moral och vetenskap. Vetenskapsmän kan vara djupt oeniga, men de förnekar inte fördenskull den verklighet de undersöker och som de är oeniga om. På samma sätt kan moralen vara grundad i den objektiva verkligheten. Oenighet tar inte bort det.

Gilla

”Som sagt, man påverkas av sitt umgänge…”Alltså får man inte sin moral från en högre makt, utan från sin omvärld man omger sig med.

Gilla

Samtidigt har vi ju Samvetet i våra hjärtan, Översjälen, den Helige Anden, Guds lokaliserade immanenta aspekt!

Gilla

”Samtidigt har vi ju Samvetet i våra hjärtan, Översjälen, den Helige Anden, Guds lokaliserade immanenta aspekt!”Nu var det moral och etik vi talade om. Man får inte sin moral från en högre makt, vilket du också numera håller med om. Bra att få det utrett.

Gilla

Som sagt, utan Gud, var kommer rättskänslan ifrån?Givetvis har rättskänslan sitt ursprung i Gud!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: