Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ATEISTER – VEM SKAPADE UNIVERSUM? Ateisternas sagofigur farbror slumpen mäktade knappast med jobbet!

Posted on: 17 april, 2011


.

ATEISTER – VEM SKAPADE UNIVERSUM?

VEM DESIGNADE OCH KONSTRUERADE UNIVERSUM?

 

En konstruktion kräver en konstruktör, en organisation kräver en organisatör, en intelligent design kräver en intelligent designer!

Det var allas vår gemensamma Intelligente Designer, Allsmäktige Skapare, som skapade universum med alla dess galaxer, himlakroppar, naturlagar och livsformer!

Inte något som vilken nisse som helst hade mäktat med, allra minst ateisternas impotente sagofigur farbror slumpen…

 

Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar istället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

.

Slumpen har ingen som helst IQ eller skaparkrafter!

Slumpen är ingen vetenskaplig förklaring till någonting!

.

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel lerkruka eller fotboll, så tar hen för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens, vilket ju stämmer. Även minsta lilla spindelväv för tankarna till en skapare, nämligen spindeln.

Men när samma ateist ser foton av fantastiska underbara komplexa skapelser som Jorden eller Solen, så slår hen plötsligt bakut och utbrister:

Nej, nej, nej… det behövs ingen intelligens för att skapa jorden eller solen inte, de har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln…”

Snacka om SJUKT OLOGISKT svammel…

.

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!

Lika ologiskt resonerar Big Bang-kreationisterna, som på fullaste allvar tror att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, hokuspokus – utan ens trollkarl eller trollstav – och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare…

Låter denna sjukt IQ-befriade hokuspokus-teori som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

 

UNIVERSUM ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT UNIVERSUM!

.

Planläggningen och struktureringen av universums superkomplexa perfekt lagbundna finkalibrerade intelligenta konstruktion, förutsätter och kräver en superintelligent konstruktör!

Systematiken, logiken och lagbundenheten i universums skeenden, motsäger totalt den sjukt absurda ateistiska hokuspokus-teorin att stendöda IQ-befriade stenflisor skulle ha designat och konstruerat mästerverket universum!

Eftersom universum styrs av lagar, så måste det finnas en intelligent laggivare som har formulerat och stiftat lagarna.

.

Dessutomeftersom lagarna som styr universum förefaller vara stiftade med tanke på kommande liv och förhållanden som gynnar uppehållandet av detta liv, är ett uppsåt helt klart inbegripet.

”Formgivning” och ”uppsåt” – det är inte egenskaper som är karakteristiska för en blind slump, utan exakt vad en intelligent Skapare skulle lägga i dagen.

Att a priori utesluta en styrande intelligent kraft bakom universum, som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt! Hade naturen haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

.

En extraordinär konstruktion, skapelse, kräver en extraordinär Konstruktör, Skapare!

Någon måste ha konstruerat och skapat universum!
Ingenting kan konstruera eller skapa sig själv!

 

Gud och vi själar/minigudar, tillhör inte denna tidsbundna förgängliga materiella värld, Guds baksida. Vi är eviga andevarelser (bestående av den medvetna levande andliga energin) tillhörande den eviga andliga världen, Guds framsida. Med tanke på att vi är eviga och alltid har funnits, så finns det alltså ingen som har skapat Gud eller oss minigudar!

 

VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR GUDS EXISTENS:

.

 

 

.

”Matematik är det språk, med vilket Gud skapade universum.”

Galileo Galilei

.

”Det finns en fullkomlig hjärna bakom fysikens alla lagar.”

”Jag vill veta hur Gud skapade denna värld. Jag är inte intresserad av det eller det fenomenet, i spektrumet av det eller det elementet. Jag vill veta Hans tankar, resten är detaljer.”
 
Albert Einstein

.

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.”

I avsaknad av någon annan bevisning, skulle tummen ensamt övertyga mig om Guds existens.”

– Isaac Newton

 

.

TILL DISKUSSION:

 

Vem skapade universum?

Vem hade den nödvändiga IQ:n som krävdes för uppdraget?

Vår Allsmäktige Gud eller farbror slumpen?  

.

 

GUD – SKAPAREN AV ALLA UNIVERSUM !!!

.

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
 

Annons

196 svar till "ATEISTER – VEM SKAPADE UNIVERSUM? Ateisternas sagofigur farbror slumpen mäktade knappast med jobbet!"

Vad säger ni, ateister?Vem skapade universum?

Gilla

Ska du börja med det här nu igen…Det tog gud 7 dagar att åstakomma det här underverket vi lever i…Så var den frågan löst…

Gilla

När du har bevisat att någon skapade universum, så kan vi börja diskutera vem det var.Tills dess ligger naturliga processer närmare till hands.

Gilla

Eftersom ingenting kan trolla fram sig själv från tomma intet, så MÅSTE någon ha skapat universum!Vem processar processerna?Hmm…

Gilla

Haha inte propaganda är inte speciellt övertygande!

Gilla

Vilken propaganda?

Gilla

Jag finner det roande att du avfärdar Big Bang-teorin som ”hokus pokus” i ett försök att försvara en annan teori som involverar bland annat en herre som delar på hav och en farbror som förvandlar vatten till vin.

Gilla

En baggis för en Allsmäktig varelse som Gud att dela på lite vatten…

Gilla

E.D tänk på att snillet är med i en sekt som heter hare krishna vilket inte har något med kristendomen att göra..Vilket han snart säkert kommer att förklara för dig.

Gilla

Vänligen definiera ordet sekt!

Gilla

Falska gudar som snillet tror på kan inte tillverka något……

Gilla

Gud kan aldrig vara falsk!

Gilla

”Jag vill veta hur Gud skapade denna värld. Jag är inte intresserad av det eller det fenomenet, i spektrumet av det eller det elementet. Jag vill veta Hans tankar, resten är detaljer.” – Albert Einstein”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.””Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.”- Isaac Newton

Gilla

Roligt att du citerar Albert Einstein.http://atheism.about.com/od/einsteingodreligion/tp/Einstein-on-a-Personal-God.htm”The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses…””During the youthful period of mankind’s spiritual evolution, human fantasy created gods in man’s own image….””It seems to me that the idea of a personal God is an anthropological concept which I cannot take seriously.””It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God…”Den sista stämmer så väl, det fortsätter fortfarande efter hans död.

Gilla

”In view of such harmony in the cosmos, which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views.”Efter detta Einstein-citat, så kan väl ingen längre med gott samvete påstå att Einstein skulle ha varit ateist…Hårdnackade ateister brukar ju inte ens ta Guds heliga Namn i sin mun!Albert Einstein:”The more I study science, the more I believe in God.”http://www.quotedb.com/quotes/10″Before God we are equally wise and equally foolish.”http://www.quotedb.com/quotes/1957″God is clever, but not dishonest.”http://www.quotedb.com/quotes/1608″When the solution is simple, God is answering.”http://www.quotedb.com/quotes/1434″God does not play dice with the universe.”http://www.quotedb.com/quotes/878″We should take care not to make the intellect our God; it has, of course, powerful muscles, but no personality.”http://www.quotedb.com/quotes/1344″Science without religion is lame, religion without science is blind.”http://quotationsbook.com/quote/35154″I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research.”http://archaeology.about.com/od/quotations/qt/quote141.htm”Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.”http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121678.html”What humanity owes to personalities like Buddha, Moses, and Jesus ranks forme higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind.”— p. 56 Mayer”Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian.”— Friedrich Dürrenmatt in Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), p. 12, quoted in Jammer, p. 7″I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”— From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.”What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.”— C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.”If God has created the world, His primary worry was certainly not to make its understanding easy for us.”— Letter to David Bohm, February 10, 1954; Einstein Archive 8-041″Whatever there is of God and goodness in the universe, it must work itself out and express itself through us. We cannot stand aside and let God do it.”— From conversation recorded by Algernon Black, Fall 1940; Einstein Archive 54-834″My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superiorspirit that reveals itself in the little that we, with our weak andtransitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of thehighest importance — but for us, not for God.”— Albert Einstein, from ”Albert Einstein: The Human Side”, edited by HelenDukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press”Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomesconvinced that a spirit is manifest in the laws of the Universe – a spiritvastly superior to that of man…In this way the pursuit of science leads toa religious feeling of a special sort, which is indeed quite different fromthe religiosity of someone more naive.”— Letter to a child who asked if scientists pray, January 24, 1936; pg. 152 Calaprice ”I see a pattern, but my imagination cannot picture the maker of the pattern. I see a clock, but I cannot envision the clockmaker. The human mind is unable to conceive of the four dimensions, so how can it conceive of a God, before whom a thousand years and a thousand dimensions are as one.” ”I believe in God – who reveals himself in the orderly harmony of the Universe. I believe that intelligence is manifested throughout all Nature. The basics of scientific work is the conviction that the world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of Chance. When I sit here and watch the mighty ocean, I can imagine the treasures hidden below the bed of the sea, when I see the clear blue sky above, I feel sky is the limit. When I cast my eyes around I see the wonders and beauties of Nature. Science must learn to live in harmony with all these magnificent gifts of God to humanity.””En sak är säker, det är en övertygelse jämförbar med en religiös känsla av att världen är uppbyggd rationellt och intelligent som ligger bakom allt avancerat vetenskapligt arbete. Denna starka tro, en tro kopplad till en djup känsla, på ett överlägset intellekt som uppenbaras i naturen, representerar mitt gudsbegrepp.Rent instinktivt skulle man förvänta sig att världen vore kaotisk och omöjlig för tanken att analysera. Vetenskapen förutsätter emellertid en värld full av ordning, vilket vi egentligen inte har någon anledning att förvänta oss. Däri ligger miraklet som blir mer och mer uppenbart allt eftersom vår kunskap utvecklas och härligger svagheten hos ateisters och positivisters inställning, vilka är lyckliga då de tror att de lyckats tömma världen på det Gudomliga och det mirakulösa.”— ”Lettres a Maurice Solovine”, Gauthier-Villars, Paris, 1956, sid 114-115

Gilla

Det gjorde Uri Geller fattar du väl, ditt pucko!

Gilla

Den gode Uri säger själv att det var Gud!

Gilla

Du, jag kom på en sak jag skulle vilja fråga dig om; När Uri hittade olja åt mexarna – hur djupt fick dom borra? Det är lite viktigt serru – några ”bevis” för hur långt ner oljan låg, har du det?

Gilla

Har inga uppgifter på detta…

Gilla

Du kör samma inlägg gång på gång, men hittills har jag inte sett en enda person som ändrat åsikt efter du har idiotförklarat de oliktänkande. Kan du inte förstå att man ska respektera andras åsikter?Så, jag ställer samma fråga till dig även här:- vem är du som anser dig ha rätten att döma andra?Om du väljer att tro på någon låtsasgubbe, fina with me. Är du nöjd så är jag glad för din skull. Jag tänker inte hacka på dig för det, inte ens jämföra dig med någon diktator…Jag och många andra väljer att inte tro på det, låt oss då ha det så.

Gilla

Att påstå att Gud är en låtsasgubbe, det är däremot att inte idiotförklara?Du glömde svara på frågan:Vem skapade universum?

Gilla

”Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras”?Då har vi ingen fri vilja trots allt då.Bra, då är DEN myten avlivad.

Gilla

Fredrik Reinfeldt regerar över Sverige, och ändå har vi fri vilja…

Gilla

”Eftersom ingenting kan trolla fram sig själv från tomma intet, så MÅSTE någon ha skapat universum!”Inga bevis alls? Jag väntar.

Gilla

Finns inget annat alternativ…

Gilla

Ok, jag köper att gud skapade universum, men bara om du berättar hur gud gjorde.Visa gärna med ett youtubeklipp eller några festliga färgglada bilder.*ingenting kan skapas ur ingenting* (glöm inte det)

Gilla

Ex nihilo nihil fit – Från inget kan inget komma

Gilla

kan du inte definera ordet sekt så tänker inte jag göra det åt dig….Absolut kan inte Gud vara falsk men du tillber falska gudar…

Gilla

Vi vill höra *din* definition!

Gilla

Josen,Det finns nog inga riktiga gudar.Vi har diskuterat tidigare, fast om andra saker och jag tycker att du har resonerat vettigt. Du verkar vara kristen, så då tänkte jag höra om du har något vettigt svar på min fråga.Varför tror du på gud? fundera ett tag på den och sen återkommer du 🙂

Gilla

Fan vad du tjatar

Gilla

För eventuellt nytillkomna läsare…Sedan så skadar det ju inte att upprepa saker, som folk fort tenderar att glömma bort…

Gilla

jajjaja:Varför jag tror på Gud är för att jag har träffat gud.Jag ser det som fri vilja att vill man tro så gör man det och vill man inte så är det inga fel i det heller;jag är inte som snillet som har personligt korståg mot ateister.Sen kan vi ju alltid diskutera om det var gud jag träffade eller om det var en hallucination för jag hade en nära döden upplevelse.

Gilla

Josen,Jag håller absolut med dig om att man får tro vad man vill. Att du inte har ett personligt korståg mot ateister är jag medveten om och det var bland annat därför jag fråga dig och inte snillet.Att du har en peronlig upplevelse kan jag ju absolut inte säga emot. Men jag tycker sånt här är intressant så då undrar jag hur du kom fram till att det var bibliska guden eller gud överhuvudtaget?Jag är endast nyfiken, har aldrig diskuterat eller resonerat med en kristen tidigare.

Gilla

JA TROR INTE DET VAR NÅN GUD ALLS ELLER NÅN FUCKIN TYP ADAM EVA HELLER DET ÄR NOG LUSK ATT TA TEDA PÅ HUR VI BLEV TILL MEN APAN ÄR VI SLÄKT MED.SÅ NI SOM SKRIVER SKIT I SNILLE BLIXTENS BLOGG TA ER I HÄCKEN EN FUCK.TILL SNILLET STÅ PÅ DIG DU VET JA HÅLLER PÅ DIG 🙂 KRAM Zoomo nu ska lille ja sova-suss gott nu tumme

Gilla

Vi är släkt med ALLA levande organismer!Varför?Just precis, eftersom vi alla har en och samma gemensamma förfader; skaparguden Brahma!Eller hur, Gudrun?

Gilla

Ska man skratta eller gråta?Det känns mer som om Mr. Provocera är ute efter att trycka ner folk än att ha en ärlig och öppen diskussion om ateism/religion på ett respektabelt sätt. Det är så jag upplever hela det här inlägget (och flera andra) faktiskt. Men sen vet man ju hur en diskussion mellan en ateist och en kristen slutar..Såg ett inlägg över mig:”Varför tror du på gud? fundera ett tag på den och sen återkommer du :)”Jag tror det är så att snilleblixens föräldrar och släkt var/är kristna, han växte upp i en kristen familj och därför blivit kristen. 95% av alla i sverige som är kristna har gått den här vägen vilket säger rätt mycket om kristendomen i sverige i alla fall.Och till sist var det den där frågan du måste vara först med att ställa i världen eller? Nej, skämt åsido det finns inget korrekt svar på den frågan och om man nu bara ska spekulera och få en dum kommentar så skiter jag nog i att svar på frågan.puss marre

Gilla

Jag kristen?Pratar kristendomen om reinkarnation, karma, vegetarianism, Brahma eller Krishna?

Gilla

Kära snillet.Ateism har inget med detta att göra. Ateism handlar om ett enda ämne, en personlig avsaknad av tro på övernaturliga varelser kallade gudar. Skillnaden mellan oss och dig, är att du baserar hela din verklighetsuppfattning på din tro, emedan vår avsaknad av den inte påverkar vår alls, bortsett från just denna enda fråga om gudar existerar eller ej. Ateismen är i sig heller inget direkt förnekande av gudar, även om vissa kanske gör det, bara ett konstaterande att individen i sig inte tror på dem.De saker en ateist tror på, baseras på något helt annat än religiösa skäl. Vi är inte, genom att vara ateister, konditionerade att tro på något alls. Två olika ateister kan tro på två diametralt motsatta saker inom varje givet ämne, utan att detta faktum påverkar deras avsaknad av tro, eftersom det inte är deras avsaknad av tro som motiverar deras ståndpunkt.De flesta ateister du diskuterar med, är förmodligen oftast empiriska rationalister i varierande grad. Detta betyder att de oftast inte tror på något utan empiriska bevis av något slag; bevis som du gång på gång hävdar att du har, men inte ger. Ateism är troendets nollhypotes, och som sådan kan inga förklaringar krävas av den, särskilt inte i ämnen som inte har med den att göra. Ämnen som inte har med ateism att göra är samtliga, som inte direkt avhandlar tron på gudar. I dessa ingår kosmologi, evolution, genetik, abiogenesis etc etc.Den enda anledningen att du kräver ett svar på frågor inom dessa områden, är för att vår nutida förståelse för dessa, med ovedersägliga empiriska bevis som grund, har ökats så till den milda grad att de gamla stenåldersmyterna som tidigare hävdade expertis inom dessa ämnen numera är bevisade felaktiga, absurda och grundlösa.Jag skulle kunna ta med dig på en lång resa genom den moderna vetenskapen och forskningen, för att förklara hur långt vi har kommit i förståelsen av det universum och den verklighet vi bebor. Men för att den ska kunna förklara något måste även du, för varje avhandlat ämne, utgå från en nollhypotes. Och skulle jag försöka, så måste du förstå att jag inte nått mina slutsatser i dessa andra ämnen genom min ateism, då de är oberoende av varandra.Vad är? Hur är? Vad händer? Hur händer det? Vad är? -Universum.Vad händer? -Universum expanderar och accelererar.Slutsats så långt? Universum var mindre tidigare, och med kalkyler kan vi fastställa att det en gång var en singularitet. Matematiken och observationerna teorierna baseras är tillgängliga för alla.Vad hände innan singulariteten? -Ingen data. Med största sannolikhet kan data inte insamlas för tiden innan tidens existens, därför kan inga slutsatser dras.”Vem” är en meningslös fråga eftersom du med den gör ett ogrundat antagande att det var en vem, och inte är öppen för några andra förklaringar än just en ”vem”.Utan att ens ta sig förbi din titel till detta inlägg har du gjort ett logiskt felslut som inte kan accepteras av någon med empiriskt rationellt tänkande, vilket är ett misstag om du försöker vända dig till dessa för att få fram ditt budskap.Du som ägnat så mycket tid och energi på dessa ämnen måste ju vara medveten om att nästan alla dina påstående efter titeln är fyllda av logiska felaktigheter, och att alla argumenten redan tillbakavisats?Exempelvis kan jag föra fram synpunkten att, oavsett härkomst, så existerar universums lagar och styr energin och materiens beteende. Med dessa lagars verkan på energin och materien, kommer dessa att ordnas i enlighet med dessa, därför är resultaten vi ser idag inte ”slumpmässiga hokuspokus” utan fullt naturliga fenomen. Är det en ”slump” eller ”hokuspokus” att något faller till marken när man tappar det? Blir du själv förvånad varje gång det händer?För att göra dig lycklig ska jag avsluta med ett citat: ”The definition of insanity is doing the same things and expecting different results.” Einstein

Gilla

Ateism = Tron på att allt kommit från inget!Istället för att tro på att det var vår evige Skapare som skapade skapelsen, så tror alltså ateisterna att allt har trollat fram sig själv från tomma intet!Go figure…

Gilla

Du får tro vad du vill Snilleblixten, han har tydligt sagt att han inte tror på gud. Nu hamnar vi i en exakt likadan situation som Uri Geller. Många troende vill att Einstein ska tro på gud som dom gör det, men så var det tyvärr inte.”I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings.” Upon being asked if he believed in God by Rabbi Herbert Goldstein of the Institutional Synagogue, New York, April 24, 1921, Einstein: The Life and Times, Ronald W. Clark, Page 502. Där har du i klartspråk att ha inte tror på gud som du gör, du får helt enkelt acceptera det. Bara för att man säger ”Gud” i en mening betyder det inte att man tror på nån allsmäktige, det måste du ju ändå förstå vid det här laget.Jag tycker inte att du kan använda Einstein som källa för att gud finns nu när det råder tveksamhet.En viktig fråga jag vill ha svar på:Han har även vid upprepade gånger nämnt hur folk ljuger om hans tro, vilket du gör nu. Varför skulle han säga så om han var troende?

Gilla

”In view of such harmony in the cosmos, which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views.”- EinsteinFör övrigt, om han trodde på Spinozas GUD, så trodde han ju på Gud, alldeles oavsett vilken aspekt av Gud vi talar om…Gud är ju som bekant mångfasetterad!

Gilla

Jag skulle vilja höra dig förklara HUR gud gjorde. Inte ATT gud gjorde utan HUR det gick till. För som du själv svarar på min förra fråga om hur det gick till: Ex nihilo nihil fit – Från inget kan inget komma.Du kan väl iallafall försöka Snillet? Försök för en gångs skull komma med ett svar som är större än ”Hur skulle det annars gått till?”

Gilla

Från inget kan inget komma, bevisar ju att skapelsen inte har kunnat komma från inget!Givetvis skapade Gud universum med hjälp av sina eviga energier!Guds energier är nämligen lika eviga som Han själv!Om du vill veta hur Han gick tillväga exakt i detalj, så är jag rädd att ritningarna inte längre går att få tag på, då det var ett antal miljarder år sedan som jobbet gjordes… 🙂

Gilla

Snilleblixten, ditt starkaste argument är alltså att han påstås ha sagt:”In view of such harmony in the cosmos, which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views.”Med lite enkelt googlande hittar man följande: http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein%27s_religious_viewsEinstein also stated: ”I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childlike one. You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being.” According to Hubertus, Prince of Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, Einstein said, ”In view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views.”Repeated attempts by the press to present Albert Einstein as a religious man provoked the following statement:It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.Det är alltså denna ”Hubertus, Prince of Löwenstein-Wertheim-Freudenberg” Som har vittnat på att han sa så, det finns inget som styrker detta. Däremot finns det dussintals brev där Einstein själv skrivit att han inte tror på Gud.Jag tror detta är slutdiskuterat nu.

Gilla

Hur förklarar du då följande:”I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”Vems tankar kan Einstein syfta på, om inte Guds?Eller hur, Munchen?

Gilla

HAHA JA MIN BIL HETER GUDRUN 🙂 FICK TA DET NAMNET FÖR JA FÅR INTE VARA I FRED PÅ AB.FÖR IDIOTER.KAN INTE DU GÖRA ETT INLÄGG OM INTRIGETET & LAGAR PÅ CYBERN ? SEN SKRIVA OM HUDFÄRG MAN FÅR FAKTISKT TYCKA TÄNKA SOM MAN VILL FRÅN EN FRI SJÄL.HA EN NICE DAG KRAM Zoomo

Gilla

De tre första bokstäverna i ditt namn är fantastiska! 🙂

Gilla

Du talar nedlåtande om Big Bang och evolution som varande hokuspokus och sagor samtidigt som det enda du har att komma med från din sida är att allt skapats av ”eviga energier”?Vad eller vem skapade de eviga energierna då. Och av vad skapades de? Inget kan ju skapas av ingenting…

Gilla

Klart man talar nedlåtande om Gudlösa teorier…Om energierna varit skapade, så skulle de ju inte vara eviga!Det eviga har vare sig någon början eller något slut!Det förstår du väl?

Gilla

Ska du också börja säga fel namn till Muschen nu?

Gilla

Kärt barn har många namn…

Gilla

”Hur förklarar du då följande:”I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”Helt enkelt slarvigt skrivet och tagit ur ett sammanhang. Han ordväxlade med en troende och frågar helt enkelt en fråga.Nu är det din tur, förklara förljande citat:”- My position concerning God is that of an agnostic. I am convinced that a vivid consciousness of the primary importance of moral principles for the betterment and ennoblement of life does not need the idea of a law-giver, especially a law-giver who works on the basis of reward and punishment.”- It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.”Som du ser så skulle einstein kunna kalla sig själv agnostiker, vad det betyder behöver du läsa på märker jag. I din värld existerar ju bara troende och ateist. Här har du även lite nyttiga sidor du bör läsa innan du sätter ord i einsteins mun igen.http://sv.wikipedia.org/wiki/Agnostikerhttp://www.stephenjaygould.org/ctrl/quotes_einstein.html http://www.einsteinandreligion.com/Det kommer att bli intressant att få höra dina förklaringar på Citaten.

Gilla

”Han ordväxlade med en troende och frågar helt enkelt en fråga.”Så vad menade han med att han ville veta ”His thoughts”?Efter ditt svar svarar jag på dina citat!

Gilla

jajjaja:Han presenterade sig som Jesus fader så det gick inte att ta misstag på vilken gud det var.Du är välkommen att fråga mig vad du vill och jag skall försöka att svara på dina frågor så gott jag kan…Sen såg jag ett tidigare inlägg här med att är man kristen så har man kristna föräldrar vilket inte jag har men däremot så har nog majoriteten det…

Gilla

Josen,Okej, intressant. Var du kristen innan?Vad tror du anledningen till att Jesus visade sig för dig, men inte för mig och många andra? Eller vad har du för tankar om det?

Gilla

jajjajanej det var jag inte snarare ateist…Det var gud inte jesus,han sade bara att han var hans fader vilket jag antar att han gjorde så att jag visste exakt vem han var.Jag har inte en aning om varför han visade sig för mig kanske för att det inte var min tur att dö och han ville berätta en sådan enkel sak för mig.det är en fråga som jag har frågat mig själv också en längre tid och jag har två teorier på detta och det första skrev jag här ovan och den andra är lite enklare än så och det är att min hjärna satte sig själv i ett så kallat drömläge för att jag inte skulle känna den smärta jag skulle få uppleva för att jag inte skulle dö av chocken och då valde en omgivning jag skulle känna mig säker i för det gjorde jag verkligen…När jag säger landade så menar jag att jag hade frittfall på 7 meter…men mitt val var att tro att det var gud.Jag vet inte varför han bara visar sig för vissa människor och inte alla

Gilla

Okej, hur gick fallet då annars då?Låter ju otroligt för mig som du förstår så för mig är en mer realistisk förklaring att det var nånting som orsakades av extrem stress i hjärnan osv. men det kommer varken du eller jag få reda på så där kommer vi ingen vart.Men vad tycker och tänker du om bibeln och dess berättelser?

Gilla

Hade jag landat 20-30 cm åt höger eller vänster om där jag landade hade jag varit död.Jag spräckte pannbenet och fick en Epiduralblödning och vad doktorn sade till mig var att hade sprickan varit 1 cm längre hade jag varit död och hade blödningen varit större så hade jag också varit död.Kan förstå att det låter otroligt för dig och det var det för mig också.Kan ju även varit så som du säger också men det kommer vi nog aldrig få reda på.Jag ser bibeln som en vägledare,Bibeln är skriven av människor så jag tar inte så allvarligt på alla berättelser inom den utan ser mig själv lite friare än så för det är hälsosamt att ifrågasätta och inte blint följa något som står i en bok.

Gilla

Snilleblixten lämnade sin senaste Einstein-tråd -http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2011/01/einsteins-gudsbevis-ondska-ar-bevis-for-gud-ondska-ar-bara-franvaro-av-gudskarlek-gudsmedvetande#comments- hängande i luften. Där konstaterades det att Einsteins sista slutsats kring Guds existens – hans mest övervägda, skulle man kunna välja att tycka? – inte riktigt ligger i linje med Snillets egen. Jag citerar mig själv:”Så vitt jag har erfarit gick Einstein igenom flera faser i sitt förhållande till Gud; som tidigare sagts så trodde han inte på en personlig gud som lade sig i folks liv, utan mer någon sorts kraft som låg bakom ordningen och harmonin i universum. Han kallade sig inte ateist och verkade åtminstone stundtals tycka illa om gåpåiga ateister, men han skulle knappast heller ställa sig bakom Snilleblixtens bild av gud. Han trodde inte på evigt liv utan var ”nöjd med ett liv”.http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1607298-1,00.htmlÅ andra sidan verkar ha mot slutet av sitt liv ha fjärmat sig betydligt från den diplomatiska gudsbeskrivningen (om han inte bara uttryckt sig diplomatiskt tidigare); ett år innan han dog skrev han i ett brev bl.a. ”The word God is for me nothing more than the expression and product of human weakness, the Bible a collection of honorable, but still purely primitive, legends which are nevertheless pretty childish […] For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstition.”http://www.lettersofnote.com/2009/10/word-god-is-product-of-human-weakness.htmlOch hur man än skulle sammanfatta Einsteins tro-eller-icke-tro, så är det ändå inget bevis vare sig för eller emot guds existens. Punkt.”

Gilla

En kraft som låg bakom ordningen och harmonin i universum?Och vem besitter denna kraft, om inte just vår kraftfulle Gud?

Gilla

Men snälla Snillet, nu talar du i nedlåtande ton till mig med.Gud skapade alltså inte de eviga energierna, för dom är eviga. Right?Exakt VAD är det som gör att just GUD har skapat allt av de eviga energierna då? Skulle det inte lika gärna kunna vara som många förespråkar, att Big Bang uppstod (av de eviga energierna) och sen formade universum till det universum blivit idag och liv på jorden enligt evolutionsteorin?Du håller ju med om att det skett under miljarder år (se ditt svar till mig här ovan) och då ter sig ju evolution bra mycket rimligare än att en gubbe i rymden skulle hittat på allt, eller hur?En gubbe i rymden.Snacka om sjukt ologiskt.

Gilla

Vad som säger att det just var Gud som desugnade och konstruerade universum?Jo, eftersom det krävdes en hel del IQ för att fixa till allt, vilket inte någon herrelös hokuspokus-explosion har!Det enda som smällar och explosioner kan skapa, är kaos och förintelse, inte någon ordning eller harmoni!Det tog inte Gud miljarder år att skapa universum, däremot så gjorde Han det för miljarder år sedan!Evolutionen är bara en MYT!Det kommer inga växter, djur eller Människor från bakterier, oavsett hur många biljoner år du ger dem!Det enda bakterier kan alstra är ännu mer bakterier + sjukdomar!Evolutionsteorin har ingenting med verkligheten att göra, bara en ologisk myt!Gud, en gammal gubbe?Källa, tack!

Gilla

”Han ordväxlade med en troende och frågar helt enkelt en fråga.”Så vad menade han med att han ville veta ”His thoughts”?Efter ditt svar svarar jag på dina citat!”Han frågade en troende vad som var guds tanke helt enkelt, därav ”his thoughts” Lite som att jag och du ordväxlar och jag säger ”Om nu gud skapade universum så vill jag veta hans tankegång” Sen kom någon och tog de helt ur sitt sammanhang.Du är bra på att slingra dig, svara på min fråga.

Gilla

”I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”- Albert EinsteinAtt vilja veta Guds tankar, förutsätter ju att man tror på Hans existens!Eller hur?Tankar kräver en person, någon med personlighet, ergo, Gud är inte någon icke-person!

Gilla

VEM skapade dom eviga energierna Snillet?Inget kan ju komma ur ingenting.

Gilla

De eviga energierna har existerat i all evighet!Guds energier är lika eviga som Han Själv!Hört talas om Energiprincipen, att energi vare sig kan skapas eller förintas!Varför?Jo, eftersom energin är evig, utan början eller slut!

Gilla

Tillägg:Slumpen, en farbror?Källa, tack!

Gilla

Ateister brukar ju påstå att det var slumpen som skapade universum…varför inte kalla honom för farbror?Dock en totalt IQ-befriad och impotent farbror… 🙂

Gilla

Troende brukar ju referera till gud som Honom och med tanke på att Han är miljarder år gammal så ligger väl gammal gubbe i rymden nära tillhands?Energiprincipen har jag hört talas om. Bra att du nämnde den. Den har ju varit uppe i några trådar förut, bland annat HAARP-tråden, där din stollekompis Steffo hävdar att man kan få ut mer energi än man stoppar in i något.Den eviga energin är ju också något som Big Bang- och evolutionstroende kan använda som källa, så vad skulle göra den unik just för den gamla gubben i rymden? Big Bang uppkom inte ur ingenting. Den uppkom ur den eviga energin. Energin som ingen har skapat eftersom den är evig.Efter det har evolutionen skött resten.Och inte en gammal gubbe i rymden med lågt IQ och så pass taskig potens att han var tvungen att skicka en ängel till jorden för att göra hans sons mamma på smällen… 🙂

Gilla

Gud åldras inte, eftersom Hans kropp inte är en skapad kropp, som våra materiella kroppar är!Åldras gör man bara om man föds och dör!Guds kropp är evig och alltigenom andlig!Du håller helt plötsligt med mig om att energin är evig?Bra!Du tror alltså plötsligt på evigheten? :)Big Bluff uppstod ur den eviga energin?1. Varför?2. När?3. Hur?Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få punkten att börja expandera!Det är OMÖJLIGT att den fiktiva punkten överhuvudtaget skulle ha kunnat RUBBAS, med tanke på att den sägs ha haft en oändlig täthet och tyngdkraft; oändligt stor densitet och gravitation – vilket ju absolut ingenting kan rubba, allra minst kvantfluktuationer!Detta enda motargument räcker faktiskt för att krossa och tillintetgöra hela Big Bang-flummet i 1000 Bang-bitar!Evolutionen skött resten?Evolutionen är ju en MYT, har vi ju redan konstaterat!BAKTERIER har alltid varit BAKTERIER!HUNDDJUR har alltid varit HUNDDJUR!APDJUR har alltid varit APDJUR!MÄNNISKOR har alltid varit MÄNNISKOR!FIAT har alltid varit FIAT!FORD har alltid varit FORD!FERRARI har alltid varit FERRARI!ROLLS ROYCE har alltid varit ROLLS ROYCE!VAR HITTAR DU NÅGON EVOLUTION?Det är inte livsformerna som evolverar, det är vi själar som evolverar, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med vårt individuella karmakonto, på samma sätt som hyresgästen som evolverar från att bo i en 2:a till att flytta in i en 3:a, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en Porsche!Det kan finnas en massa olika bilmodeller och variationer av ett och samma bilmärke, och på samma sätt kan det finnas en massa olika kroppsmodeller och variationer inom en och samma djurfamilj, men de specifika bilmärkena och djurfamiljerna har aldrig evolverat ur varann, de är designade så, bilmärkena av en mänsklig designer, djurfamiljerna och människan av vår Gudomlige Designer!Det är alltså inte livsformerna, lägenheterna eller bilmärkena som evolverar kors och tvärs, det är vi själar (hyresgästen i kroppen) som evolverar!EVOLUTIONEN ÄR BARA EN MYT, EN SAGA !!!Om livet utvecklades från död materia (sjukt ologiskt), varför händer det då aldrig igen?Varför påstås det bara ha hänt en gång för miljarder år sedan?Det är för att det är en saga, och sagor börjar alltid med ”en gång för länge sedan”, och evolutionen börjar med ”för miljarder år sedan”, men det är samma fiktiva saga!

Gilla

Du kanske inte läste vad jag skrev:- vem är du som anser dig ha rätten att döma andra?För mig är det där en låtsasgubbe, jag har inte sett ett enda bevis på att det finns någon gud.För mig är religion och politik samma sak: folks uppfattning och man kan inte säga vad som är rätt eller fel.Dessutom är religion och politik båda roten till mycket ont.Men, som jag sa här ovanför: trivs du med tanken på att det finns en gud, fine with me. Jag tänker inte jämföra dig med mördare för det.

Gilla

Vad har jag dömt?Vem har jag dömt?Vad skulle du godta som bevis för Guds existens?

Gilla

Du menar alltså att om jag säger meningen ”Jag vill veta hur gud skapade universum” så tror jag automatiskt på gud? Liksom jag kan säga ”Jag vill veta hur en chokladtryffel skapade dig” så tror att en chokladtryffel skapade dig?Nu gick jag ner på en tre-årings nivå i min förklaring, jag vet inte hur jag ska kunna göra det enklare för dig ”Snillet”.Svara på mina frågor så kommer vi vidare någon gång, fast det vill du ju inte då du inte har något svar.Förklara förljande citat:”- My position concerning God is that of an agnostic. I am convinced that a vivid consciousness of the primary importance of moral principles for the betterment and ennoblement of life does not need the idea of a law-giver, especially a law-giver who works on the basis of reward and punishment.”- It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.”Som du ser så skulle einstein kunna kalla sig själv agnostiker, vad det betyder behöver du läsa på märker jag. I din värld existerar ju bara troende och ateist. Här har du även lite nyttiga sidor du bör läsa innan du sätter ord i einsteins mun igen.http://sv.wikipedia.org/wiki/Agnostikerhttp://www.stephenjaygould.org/ctrl/quotes_einstein.htmlhttp://www.einsteinandreligion.com/Det kommer att bli intressant att få höra dina förklaringar på Citaten.

Gilla

Varför tror du att Einstein ville veta Guds tankar, vad anbelangar Hans skapande av universum?”Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian.”— Friedrich Dürrenmatt in Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), p. 12, quoted in Jammer, p. 7

Gilla

”Vad har jag dömt?Vem har jag dömt?”Är du helt omedveten om vad du själv skriver? Du håller ju på hela tiden och idiotförklarar de som inte tycker som du. Du blandar in Hitler och allt möjligt, vet du inte om det?Du påstår att ateister inte kan ha känslor, du kallar de som tror på evolutionen för flummare, och jag vet inte allt vad du drar till med.

Gilla

Citera något från mig, tack!

Gilla

”En kraft som låg bakom ordningen och harmonin i universum?Och vem besitter denna kraft, om inte just vår kraftfulle Gud?”Jag är inte intresserad av att diskutera metafysik med dig, eftersom jag vet hur givande det inte alls är. Mitt enda ärende är att påvisa att frågan om Einsteins gudstro inte är hälften så enkel som du vill få den till, och inte alls behöver ha det svar eller implikationer som du skulle önska.

Gilla

Om BAKTERIER har alltid varit BAKTERIER!och HUNDDJUR har alltid varit HUNDDJUR!och APDJUR har alltid varit APDJUR!och MÄNNISKOR har alltid varit MÄNNISKOR!… hur kan du då påstå att gud skulle skapat dem?Sjukt ologiskt ju.

Gilla

Gud skapade ju dessa livsformer!Han såg dessutom till att designa och konstruera 2 olika sorters könsorgan, som perfekt gängar med varann, så att fortplantningen skulle kunna fungera från scratch!Utan dessa för varandra skapade könsorgan, från scratch, så hade inte fortplantningen kunnat ske!Eller hur?

Gilla

En sak till; ”Om livet utvecklades från död materia (sjukt ologiskt), varför händer det då aldrig igen?”Hur vet du att det aldrig kommer att hända igen eller att det inte pågår just nu?Bevis och källa tack. Gärna ett youtubeklipp eller färgglada photoshoppade bilder.

Gilla

Det har aldrig hänt och kommer aldrig heller att hända!Varför?Jo, eftersom det krävs att man tillsätter den aktiva livgivande principen, själen!Utan själens närvaro, inget liv, inget medvetande!Medvetandet är symptomet på själens närvaro!Eller hur?

Gilla

”Om livet utvecklades från död materia (sjukt ologiskt), varför händer det då aldrig igen?”Ett litet tillägg till Nellies tillägg: vet du inte, Snilleblixten, att enligt vetenskapens bild av historien så var Jorden mycket annorlunda under den tid som livet anses ha uppstått, och förutsättningarna för att just de processerna skulle uppstå var mycket annorlunda, och tidsrymderna i fråga var enorma. Så förstår du då inte att din fråga är orimlig som argumentation?

Gilla

Jag vet att ”vetenskapsmännen” fantiserar en massa saker…De fantiserar även om att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och IQ-.befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare…snacka om SJUKT VRICKAT!!!

Gilla

Det sjuka är ju inte att Snilleblixten förnekar evolution och smutskastar ateister. Det sjuka är att han verkligen tror att han vet hur universum skapades genom att läsa några böcker och lyssna på andra som läst böcker. Tydligen har dessa böcker mer betydelse än dom som skriva idag.

Gilla

Veda = Veta = Vetenskap

Gilla

Många myter är religions kosmogoni och de kallas då instiftelsemyter. Andra myter talar skapandet som en process med en verksam Gud som skapar, de kallas skapelsemyter. Myter och ritualer är en del av det sociala arvet, som överförs från generation till generation genom uppfostran.

Gilla

Teori är en vetenskaplig term,Vetenskap: Komplex vetenskaplig slutsats och förklaringsmodell, alternativt system av desamma, till exempel Einsteins relativitetsteorier eller gravitationsteorin. I motsats till i dagligt tal används ordet ”teori” inom vetenskapen inte som en nära synonym till ordet ”gissning”, utan en teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen.

Gilla

Josen, ”Hade jag landat 20-30 cm åt höger eller vänster om där jag landade hade jag varit död.Jag spräckte pannbenet och fick en Epiduralblödning och vad doktorn sade till mig var att hade sprickan varit 1 cm längre hade jag varit död och hade blödningen varit större så hade jag också varit död”Låter inte som en trevlig upplevelse.”Jag ser bibeln som en vägledare,Bibeln är skriven av människor så jag tar inte så allvarligt på alla berättelser inom den utan ser mig själv lite friare än så för det är hälsosamt att ifrågasätta och inte blint följa något som står i en bok”.Okej, tror du att det är guds ord?Jag ser inte så mycket ologiskt i ditt tänkande, förutom att du har träffat någon som presenterat sig som jesus fader i ett icke medvetet tillstånd och dragit slutsatsen att det är verkligt. Jag har aldrig varit med om något liknande så jag vet ju inte vad du upplevde men tror att det finns naturlig förklaring till det med 🙂 Hjärnan är mycket komplex och vi förstår inte allting med den, men har gjorts många expriment med tex. psykadeliska droger där försökspersonen har upplevt saker som har kännts så verkliga att dom blivit övertygade om helt bisarra saker.Läste om någon som hade träffat sin döda mamma i någon dröm och det hade varit så verkligt så han hade börjat leta hon.Jag säger inte att du har psykiska problem eller nånting, tvärtom är rätt vanlligt att man blir övertygad om felaktiga saker.Tack för dina svar!

Gilla

jajjajaNej det var ingen trevlig upplevelse alls så man får vara glad att man lever.Jag tror inte att allt i bibeln är guds ord men som sagt tidigare så är det bara en vägledare och vissa stycken kan jag tänka mig är jesus ord.Sen så lever jag inte efter bibeln heller utan jag gör det jag vill och njuter av livet så mycket det bara går…Sen kan det mycket väl vara som du säger också för hjärnan är mycket komplex och det finns så mycket vi inte vet om den och jag kan ha tagit dettaför verklighet fast det kanske inte egentligen var det men som jag ser det så länge jag är glad och nöjd med mitt liv så spelar det ingen roll vad det var för det var en upplevelse som hette duga.Sen har du faktiskt rätt i att jag har psykiska problem men det är inget som är allt för allvarligt utan det har med min finmotorik i kroppen.Jag har varit med i en undersökning om skallskador och där framkom det att jag hade lite problem med just finmotoriken och balansen

Gilla

Millerexperimenten (inklusive det ursprungliga 1953) simulerade de förhållanden som antogs råda då jorden bildades utifrån det material som omgav solen.I experimentet använde man en blandning av gaser med lågt oxidationstal: metan, ammoniak och väte. Vilken sammansättning den unga jordens atmosfär hade är dock fortfarande omdiskuterat och olika sammansättning av gaser ger helt olika resultat. Tidigare har man till exempel antagit att syre fanns närvarande i den prebiotiska atmosfären (atmosfären innan det fanns liv på jorden) vilket hade förhindrat bildandet av organiska molekyler. Idag tror man inte längre att så var fallet.Experimentet visade att några av de mest grundläggande organiska monomererna (som aminosyror) som utgör livets polymeriska grundstenar faktiskt kan uppstå spontant. Dessa enkla organiska molekyler liknar förstås inte alls en fullt funktionell och självreproducerande livsform, men i en miljö utan livsformer kan de ha utgjort basen för den kemiska evolutionen (enligt teorin om ursoppan).

Gilla

Hur skapades då denna skapare?

Gilla

Vår Allsmäktige Gud Skaparen är Evig!Gud Skaparen kan per definition inte ha skapats av någon annan, för då skulle ju Gud bara vara en vanlig betingad skapad varelse, underkastad födsel och död, vilket inte är något som kännetecknar vår Allsmäktige Evige Skapare, Gud:http://www.youtube.com/watch?v=Sr5lY0TcdAwEftersom Gud – vår evige Allsmäktige Skapare, alla orsakers Orsak – även skapade Tiden, så kan Han ju givetvis själv inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser och förintelser endast sker här i den tidsbundna föränderliga materiella världen, den relativa rumtiden, och inte i den eviga absoluta andliga världen, den andliga dimensionen, som Gud tillhör!Det är bara materiella ting (tidsbundna) som är skapade, medan Gud och vi själar, minigudar, är EVIGA, orsakslösa och tidlösa, opåverkade av tidens tand!

Gilla

Hakiz, han är ju evig och har alltid funnits.Hör du inte hur logiskt det låter?

Gilla

Vi minigudar är lika eviga som Gud!Vi själar är EVIGA andevarelser, utan någon begynnelse eller slut!Att vi minigudar är eviga, skulle inte då även Gud vara det?

Gilla

Jag tänker inte lägga tid på att söka i din blogg, men nog minns du väl vad du skrev om Hitler och ateister? Att ateister inte kan ha några känslor? Med mera..Minns du verkligen inte vad du skriver?Är du verkligen omedveten om hur du dömer dem som inte tycker som du?

Gilla

Jag vill ha exakta citat!

Gilla

”Jag vet att ”vetenskapsmännen” fantiserar en massa saker…De fantiserar även om att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och IQ-.befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare…snacka om SJUKT VRICKAT!!!”Du, du kommer inte vidare i något resonemang genom att låta som ett surt barn som är för trött för att tänka. 🙂

Gilla

Snacka om hokuspokus…och det finns alltså vuxna människor som tror på detta Gudlösa trams…

Gilla

”Snacka om hokuspokus…och det finns alltså vuxna människor som tror på detta Gudlösa trams…”:-D Haha, ja, typ hela vetenskapen, du vet Einstein och såna. Kan vi åtminstone enas om att den gode Albert överlag var agnostiker och till syvende och sist kallade religion för barnslig vidskepelse?För det vore ju gott och ärligt.

Gilla

Vidskepelse?Att det måste finnas en Skapare bakom vår fantastiska skapelse?

Gilla

Snillet: hur är det med läsförståelsen? Minns du inte vad du skrev om Hitler och ateister? Det ska jag inte behöva tala om för dig.

Gilla

Jag vill ha det svart på vitt!

Gilla

Så där ja… Nu drog Snilleblixten tillbaka så fort det blev lite jobbigt för han. Inom ett par dagar så kommer det ett nytt blogginlägg där han påstår något helt felaktigt och försöker bevisa det med 17st youtubefilmer…

Gilla

Drog mig tillbaka?Jag är ju här…fullt tillgänglig!

Gilla

VAd jag har förstått av din religion så har din så kallade gud inte skapat något av det här utan det har hans lakejer gjort alla 33 miljonerna av dom.Som sagt så är han väl lat för att göra något själv….

Gilla

Som sagt, Gud är som VD:n på ett företag, som delegerar allt det fysiska till sina undersåtar… 🙂

Gilla

—så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!Nebulosa kallas ett flera ljusår stort interstellärt moln av gas och rymdstoft i galaxer. Namnet kommer från latinets nebula, som betyder dimma. Nebulosorna är de stoftmoln i vilka stjärnor bildas och brukar ofta refereras till som stjärnornas barnkammare.

Gilla

Du är en ömkansvärd företrädare för det du kallar gud och religion. Arrogant, föraktfull och ett stort ego. Så är din uppgift inte heller att omvända någon utan att samla folk till din sekt för oavlönat arbete och annan obehaglig exploatering.

Gilla

Man får väl kalla en spade för en spade…?

Gilla

Jag älskar verkligen när du upprepar samma sak utan att svara mina frågor Snilleblixten, då vet jag att jag har rätt, tack 🙂

Gilla

Vad var det för fråga nu, som du ännu inte fått svar på?

Gilla

onthree 109 år 21 april 2011, kl 11:54Jag tänker inte lägga tid på att söka i din blogg, men nog minns du väl vad du skrev om Hitler och ateister? Att ateister inte kan ha några känslor? Med mera..Minns du verkligen inte vad du skriver?det vet jag att jag har läst i någon av snillets bloggar…kommer inte ihåg vilken av dem det är men minns helt klart att han skrev om hitler..När jag har tid över skall jag nog hitta det…

Gilla

Att ateister inte kan ha några känslor?Det har jag aldrig påstått!

Gilla

Läs igenom det vi skrivit så får du svaret, jag tänker hålla dig i handen och gå igenom mina frågor som vi brukar göra.

Gilla

”Vidskepelse?Att det måste finnas en Skapare bakom vår fantastiska skapelse?”Fråga din polare Einstein!”The word God is for me nothing more than the expression and product of human weakness, the Bible a collection of honorable, but still purely primitive, legends which are nevertheless pretty childish […] For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstition.”:-)

Gilla

”Att ateister inte kan ha några känslor?Det har jag aldrig påstått!”Jag är i alla fall ganska säker på att du bland annat skrivit att ateister måste sakna moralisk kompass och att ateismen är mer eller mindre roten till allt ont. Att leta reda på exakta citat vore alldeles för plågsamt, men att du uttrycket dig oförskämt pm ateister torde vara ställt utom allt tvivel för alla som följer din blogg.

Gilla

Jag vill ha det svart på vitt!

Gilla

”Som sagt, Gud är som VD:n på ett företag, som delegerar allt det fysiska till sina undersåtar… :)”Det där låter faktiskt som en ganska vettig jämförelse, om man antar att det faktiskt finns en Gud (plus några miljoner, då): Gud delegerar allt jobb till ett gäng mellanchefer med mer eller mindre tveksam kompetens och ansvarskänsla, och med mer eller (ofta) mindre lyckat resultat. Gud har själv ingen aning om hur det ser ut ”på golvet”, och tar inget ordentligt ansvar för att företaget sköts ordentligt, men håvar ändå in en ständig enorm bonus i form av det förbehållslösa och okritiska dyrkande han åtnjuter från sina blint troende undersåtar. Största skillnaden mot vanliga oförskämda VD-bonusar är vl att det är de missunnade undersåtarna som frivilligt står för utbetalningarna i stället för någon styrelse lika fjärmad från ”golvet” som VD:n själv.

Gilla

Som sagt, Gud är som VD:n på ett företag, som delegerar allt det fysiska till sina undersåtar… :)som jag sagt tidigare så har din gud inte skapat något alls för att han är för lat för det och vilken gud är för lat för att skapa något…

Gilla

Det har gått 2 år och du kör samma visa, tröttnar du aldrig?Jag tror till och med bestämt att din ”Gud” är trött på dig och inte ens vill kopplas ihop med dig.Tro på va fan du än vill, men håll det för dig själv. Varför känner du en sån känsla att du behöver tvinga på din egen tro på alla andra?

Gilla

Du som inte ens tror på vår Skapares existens, är det inte lite motsägande att då tala om vad Gud är trött på eller inte?Hålla för mig själv?Har man nåt gott att komma med, så ska man väl dela med sig?Tvinga på min tro?Jag kan inte tvinga någon att läsa mina texter!Sa du detsamma till lärarna i skolan, att de tvingade på dig de ateistiska hokuspokus-teorierna Big Bang och evolutionen?

Gilla

Svart på vitt?En första snabb letning ger följande små godbitar som resultat (och noggrannare efterforskningar tar det emot att göra, eftersom man hamnar i så otrevliga gamla diskussioner):19 juli 2010, kl 15:52Ondska = Handlingar som fjärmar en från Gud19 juli 2010, kl 15:55Alla som utför handlingar som fjärmar en från Gud, utför onda handlingar, ateister gör det mer än teister…19 juli 2010, kl 23:39Bara människor som lever i andlig okunnighet som med berått mod kan ta livet av sina medmänniskor…23 juli 2010, kl 14:31egentligen så är ondskan ett symptom på att man är Gudsförnekare, och kom inte och säg att alla krig är startade av religiösa människor, tvärtom…25 juli 2010, kl 14:44Ni håller väl med om att ondska bara är avsaknad av Gudsmedvetande?8 maj 2010, kl 23:56hur kan man då som ateist överhuvudtaget ha åsikter om Rätt och Fel?23 februari 2010, kl 12:41Ateister, värdenihilister, kan egentligen inte ens påstå att någonting är relativt sett gott eller ont, eftersom de ju inte har någon som helst objektiv bas, inga objektiva normer, att falla tillbaka på, för sina åsikter…23 februari 2010, kl 17:55En ateist kan inte säga att någonting är förkastligt, eftersom ateisten inte tror på några straff…24 februari 2010, kl 00:06Men uppenbarligen kan de ju då inte vara ateister, eftersom enligt den ateistiska ideologin så FINNS DET INGA FEL ELLER RÄTT!24 februari 2010, kl 15:42Ateister tror ju överlag att abort är rätt, trots att det är mycket värre än att bara slå någon i ansiktet…25 februari 2010, kl 12:34Med andra ord så kan inte en ateist ens påstå att det skulle vara objektivt ont att misshandla och våldta tvååringar…Bevisar ju bara hur omänsklig ateismen är…25 februari 2010, kl 13:50Så fort en ateist påstår att det finns något som heter Rätt eller Fel, så är han inte längre någon genuin ateist, eftersom det går emot ateismens trosåskådning, att det skulle finnas några absoluta moralregler…2 mars 2010, kl 23:08För att ateismen ytterst leder till livsleda och meningslöshet!13 januari 2010, kl 00:54 Vad grundar sig moralen på om det inte finns en god skapare som skapat oss med vissa goda syften? I ett ateistiskt värdeneutralt universum kan det inte finnas något objektivt dåligt med att människor våldtas, torteras och dödas, eftersom det enligt ateismen inte finns några objektiva absoluta värden… 

Gilla

Men Anton, är det inte sant det jag säger här, om ateismen, dvs värdenihilsmen:”Ateister, värdenihilister, kan egentligen inte ens påstå att någonting är relativt sett gott eller ont, eftersom de ju inte har någon som helst objektiv bas (Gud), inga objektiva normer, att falla tillbaka på, för sina åsikter…””Så fort en ateist påstår att det finns något som heter Rätt eller Fel, så är han inte längre någon genuin ateist, eftersom det går emot ateismens trosåskådning, att det skulle finnas några absoluta moralregler…””Vad grundar sig moralen på om det inte finns en god skapare som skapat oss med vissa goda syften? I ett ateistiskt värdeneutralt universum kan det inte finnas något objektivt dåligt med att människor våldtas, torteras och dödas, eftersom det enligt ateismen inte finns några objektiva absoluta värden…”Klockrent, eller hur? Tack för citaten!

Gilla

Nej, det är inte sant. Det var många som förklarade för dig hur det fungerar, men du verkade inte förstå. Jag kanske kan återskapa förklaringarna men det lär inte gå in ändå, eller vad tror du?Och jag är inte Anton. försök att hålla reda på vem du talar med.

Gilla

Ditt nick J.H har ju tidigare avslöjats som dig, Anton!

Gilla

”Så fort en ateist påstår att det finns något som heter Rätt eller Fel, så är han inte längre någon genuin ateist, eftersom det går emot ateismens trosåskådning, att det skulle finnas några absoluta moralregler…”Hur förklarar du att alla djur/insekter vet skilladen mellan rätt och fel?Inse att Gud inte har ensamrätt på moral, men det kommer du aldrig göra.

Gilla

Översjälen -Guds lokaliserade immanenta aspekt – finns även i hjärtat hos djur och leder dem…Hur tror du annars exempelvis att flyttfåglar hittar samma träd efter en resa på tusentals kilometer?

Gilla

”Ditt nick J.H har ju tidigare avslöjats som dig, Anton!””avslöjats”? Du har påstått det, om mig och andra. Det är förstås mycket lättare för dig än att föra ordentliga diskussioner. Så far åt skogen, då.

Gilla

”Now it is such a bizarrely improbable coincidence that anything so mindbogglingly useful could evolve purely by chance that some thinkers have chosen to see it as a final and clinching proof of the non-existence of God. The argument goes something like this: ”I refuse to prove that I exist,” says God, ”for proof denies faith, and without faith I am nothing”. ”But,” says man, ”the Babel fish is a dead giveaway, isn’t it? It proves you exist and so therefore you don’t. QED.” ”Oh dear,” says God, ”I hadn’t thought of that,” and promptly vanishes in a puff of logic. ”Oh, that was easy,” says man, and for an encore goes on to prove that black is white, and gets killed on the next zebra crossing.”Douglas Adams<3

Gilla

”Översjälen -Guds lokaliserade immanenta aspekt – finns även i hjärtat hos djur och leder dem…Hur tror du annars exempelvis att flyttfåglar hittar samma träd efter en resa på tusentals kilometer?”Lokalsinne. Det var ändå inte det jag frågade, men tack ändå. Jag har gett upp hoppet om att få frågor besvarade ändå.”Vi minigudar är lika eviga som Gud!Vi själar är EVIGA andevarelser, utan någon begynnelse eller slut!Att vi minigudar är eviga, skulle inte då även Gud vara det?”Sjuuuukt logiskt att vi är eviga, så oerhört logiskt att jag nästan blir illamående. Inget svammelhokuspokus från hardcore ateister där inte.

Gilla

Lokalsinne?Att pricka rätt träd efter en resa på några tusen kilometer…?Krävs nog lite mer än orienteringsförmåga för sånt…Krävs Gudomlig ledning!Visst är vi eviga andevarelser, evighetsvarelser!Vad skulle kunna döda oss själar?Inget!

Gilla

Det är tråkigt för dem som tycker så.Kao

Gilla

http://blogg.aftonbaldet.se/ikaros http://blog.aftonbadet.se/kao/kärleken är

Gilla

Kao, hoppas du blir helt återställd efter din operation!

Gilla

Det är 2 saker som är tråkiga (mins).;.* Du svarar aldrig på andas kommentarer annat än hos dej själv* Du läser dem inte ens.Läs och lyssna hos mej nu .——————(Jag börjar tröttna på både dej och andra bloggare som struntar i oss andra och vissa andra bloggare och bara lyssnr till sin egen röst) .

Gilla

Kao, jag önskar ingenting hellre än att jag även skulle ha tid till att besöka och kommentera i andras bloggar, men som det är nu, så hinner jag inte ens kommentera och svara på allt här på min blogg, för att inte säga alla andra diskussionsforum där jag deltar aktivt i…Först och främst skulle jag vilja be alla om ursäkt här på min blogg att jag oftast tyvärr inte har tid till att gå till äldre inlägg än de 7 senaste som syns här ovan till vänster på sidan, för att fortsätta i de diskussioner som aldrig vill ta slut…Jag har funderat på att införa en tidsbegränsning för inkomna kommentarer, men så långt har jag inte velat gå ännu…Kära Kao, jag skulle behöva minst 3-4 timmar extra på mitt dygn, så att jag fick lite mer tid, jag har ju trots allt bara 2 händer och är helt ensam i det jag håller på med…Såg precis i din blogg att du gjort ett helt inlägg i försvar av mig, mot all mobbning jag utsätts för här…du är verkligen omtänksam med ett mycket stort hjärta Kao, tack!

Gilla

”Lokalsinne?Att pricka rätt träd efter en resa på några tusen kilometer…?Krävs nog lite mer än orienteringsförmåga för sånt…Krävs Gudomlig ledning!Visst är vi eviga andevarelser, evighetsvarelser!Vad skulle kunna döda oss själar?”Inget!Jag kan då resa till thailaind i några veckor och sen hitta hem, tur att jag har guds ledning. Du har rätt, det låter mer logiskt att vi är eviga än att vi har trollat fram oss från ingenstans. Du slipper iaf förklara hur gud och vi kom till när du säger så, det är ju skönt.

Gilla

Ja, du får ju hjälp av flygplan, kartor och annat, vilket inte fåglarna har!Om du hade haft flygförmågan, som fågeln, hade du då prickat rätt till din bungalow i Thailand, bara genom att börja flaxa mot Thailand, utan någon yttre ledning?Har du fortfarande inte förstått att om Gud och vi minigudar skulle ha haft en dag 1, en början, så skulle vi även ha en dödsdag, ett slut, eftersom allt som har en början även har ett slut!Så fungerar det för de materiella kropparna vi bebor här i den tidsbundna materiella världen, alla materiella skepnader har en början och ett slut, men vi SJÄLAR, inklusive GUD, består ju av den medvetna levande andliga energin, vi är andevarelser, och andevarelser har ingen början eller något slut, VI ÄR EVIGA!Det kan inte finnas någon början eller något slut för oss andevarelser, är det så svårt att förstå?Vad skulle kunna skapa Gud och oss minigudar?Förklara för oss det, Muschen!Du måste ju ha förstått vid det här laget att vi andevarelser inte är begränsade av rumtiden här i den materiella världen, och att vi därför inte har någon början eller slut!VI ÄR EVIGA, LIKA EVIGA SOM GUD!

Gilla

Jag läser inläggen i dina diskussionstrådar och ser hur arga och provocerade vissa blir! Någon ansåg t ex att du skulle behålla dina åsikter för dig själv, och hade en länk till sin egen sida, där jag läste ung.: ”Vill du inte läsa detta, låt bli”. Samme person skrev till dig ”Döm inte andra” och jag undrar på vilket sätt han ansåg att du dömer, för att du tror på något som denne person inte tror, och argumenterar för detta?! Ja, det finns många inskränkta personer men du möter dem med ett skratt tycks det som. På det sättet påminner du faktiskt om Jesus, han som är vår förebild, även om jag inte är kristen (jag är som du vegetarian och tror på karma och reinkarnation). Det var så vackert och sant när du skrev att Gud är samvetet.

Gilla

Tack, kära Agnes!Ja, Jesus är en av mina förebilder också!

Gilla

http://www.sofnet.org/ofstn/apps/flyttnavigering.htm

Gilla

Jaha, nu har fåglar alltså även skaffat sig kunskap om astronomi… 🙂

Gilla

”Finns inget annat alternativ…”Inte? Hur kan du bevisa det? Ska du göra ett försök, tro?

Gilla

Kan du komma fram med något annat möjligt alternativ?

Gilla

– Jaha, nu har fåglar alltså även skaffat sig kunskap om astronomi… :)Ja, betydligt mer än du verkar det som!

Gilla

Visste du förretsen att Illuminaterna (stora delar av världens maktelit) har ugglan som en gud som man årligen dyrkar och offrar till, under sataniska ritualer, i Bohemian Grove i Kalifornien:http://www.henrymakow.com/bohemian_grove_illuminati_meet.htmlJisses, säger jag bara…Ugglan är en symbol för det ockulta!

Gilla

”Vad skulle kunna skapa Gud och oss minigudar?”Inget kan skapa dom, det är därför dom inte finns.” Ja, det finns många inskränkta personer men du möter dem med ett skratt tycks det som. På det sättet påminner du faktiskt om Jesus, han som är vår förebild, även om jag inte är kristen (jag är som du vegetarian och tror på karma och reinkarnation). Det var så vackert och sant när du skrev att Gud är samvetet.”Agnes, du har delvis rätt, men Jesus skrattade inte våldtäkts offer i ansiktet och tycker att vi ska dra in alla bidrag till fattiga.

Gilla

Ingen har ju skapat energin, men ändå finns den!Detsamma med Gud och oss minigudar!Du verkar tro att för att något ska kunna finnas, så måste det vara skapat!Vad får dig att tro det?Skapat av vem i så fall?Vem menar du skulle ha skapat energin och oss medvetna levande individer?Låt oss höra, tack!Jag skrattar inte heller vare sig våldtäktsoffer eller våldtäktsmän i ansiktet!Dra in alla bidrag till alla fattiga?Källa, tack!

Gilla

”Jag skrattar inte heller vare sig våldtäktsoffer eller våldtäktsmän i ansiktet!Dra in alla bidrag till alla fattiga?”Det gör du visst, din tro angående våldtäkts offer och bidrag till fattiga är eviga och sanna.

Gilla

Vad är min tro angående våldtäktsoffer och vad är min tro angående bidrag till fattiga?Vad får dig att tro att för att något ska existera, så måste det vara skapat?Skapat av vem, i så fall?

Gilla

”Ingen har ju skapat energin, men ändå finns den!Detsamma med Gud och oss minigudar!Du verkar tro att för att något ska kunna finnas, så måste det vara skapat!”Det är väl du som brukar tycka att någon måste ha skapat det som finns. Varför är det konstigare att någonting ska uppstå (utan medveten skapare) än att det alltid har funnits. Det är väl bara som du tycker.

Gilla

Ja, grejer som Solen, stjärnor, kroppar, osv, är skapade, men energin som de är gjorda av är eviga!Energi skapas inte, energi är evigt!Varför det är konstigt att energi ska uppstå ur tomma intet?Därför att det går emot Energiprincipen, som säger att energi vare sig skapas eller förintas!

Gilla

”Ateism = Tron på att allt kommit från inget!”Nej, Snillet.Ateism=avsaknad av gudstro.Vad en ateist faktiskt tror på, förutom just denna avsaknad av tro på Gud, är inget du kan utläsa av någon som beskriver sig som sådan.Att många ateister förlitar sig på vetenskapen för att förklara många av de frågor du ställer som inte direkt avhandlar Guds existens, är för att den är det enda som faktiskt förklarar dem, så gott det nu går, och om det går. Det betyder inte ateister ”tror” på vetenskapen som ersättning för en Gud, ateism har inga dogmer som måste accepteras! Att du inte accepterar de förklaringar du får från vetenskapen är, som du brukar säga, sjukt ologiskt. Modellerna som tas fram går att bevisa empiriskt och är tillgängliga för allt och alla, vilket därför gör att alla kan verifiera dess sanningshalt och trovärdighet.Eftersom vi ofta får länkar till youtube av dig, vill jag ge dig en nu: http://www.youtube.com/watch?v=KnJX68ELbAYGör mig en personlig tjänst och se hela serien. Den är mestadels riktad mot kristna kreationister i USA, men eftersom deras argument är snarlika dina och dina källor ofta är deras propaganda, torde de ge något vettigt. Du kanske till och med lär dig något om evolutionen!Om du ser hela serien, ser jag gärna en kommentar vad du tyckte om dem.

Gilla

Ateism = GudsförnekelseEnda alternativet till att det var vår evige Skapare som skapade skapelsen, är att det trollade fram sig själv från tomma intet, ergo, ateister måste tro att allt kom från inget!Får jag tid över så ska jag titta på din film…

Gilla

”Enda alternativet till att det var vår evige Skapare som skapade skapelsen, är att det trollade fram sig själv från tomma intet..”Detta är först en halmgubbe, sedan en falsk dikotomi. En halmgubbe är att låtsas att motståndaren säger något han inte sagt, och därefter attackerar det istället för det faktiska argumentet han/hon förde fram.”Det trollade fram sig själv från tomma intet” är halmgubben. den falska dikotomin är du får det att framstå som att det BARA finns två alternativ, och avfärdar det ena. Detta bevisar inte din ståndpunkt, av flera skäl. Även om ditt argument inte angripit en halmgubbe, har du inte demonstrerat att det bara finns två alternativ, eller att ditt alternativ är det rätta. Jag kan ge dig flera alternativ till om du vill.Men, för att återgå till din punkt: Eftersom ditt argument är fullt av logiska felaktigheter, eller felaktiga premisser om du så vill, är även din slutsats fel. Ditt ”ergo” är fel om premisserna är felaktiga, vilket de är.Att man ”förnekar” Gud leder inte till några andra slutsatser om något som helst. Man ”måste” inte tro på en sak, bara för att man inte tror på den andra.Misstro på en sak leder inte automatiskt till tro på en helt annan sak, tillåt mig demonstrera:A är A. B är B. Även om du kan demonstrera att A inte är A, kan du inte dra några slutsatser om B från detta, eftersom de inte är relaterade.

Gilla

Om man förnekar att det var vår Skapare som skapade skapelsen, vad har man för alternativ kvar?Endast att allt kom från inget!

Gilla

– Ugglan är en symbol för det ockulta!Och klokhet. Hursomhelst, det är ju inte ugglans fel. Vad det nu har med flyttfåglars navigering att göra. Men jag förstår inte: hur kan det vara så konstigt om allt kom från inget, och inte konstigt att allt kom från något som redan fanns där?Precis som ”kalla mig Anton” skriver. Varför ska det anses mindre konstigt att någonting inte har en början men ändå finns?

Gilla

Energi finns, trots att den inte har någon början!Ex nihilo nihil fit – Från inget kan inget komma…

Gilla

Allt har alltid funnits, men i en annan form än vad det är i nu, är ett alternativ.Det skapade sig självt från potentialen i kvantfluktuationer, är en annan.Skapelsen var immateriell och evig, och skapade sig själv. Detta är ditt argument utsatt för occams rakkniv, där man använt ditt argument utan Gud.Svaret ”jag vet inte” är även fullt godtagbart. Man kan med all säkerhet säga att ingen idag VET exakt hur universum blev till. Dock kan man med ganska stor säkerhet avfärda de religiösas försök till förklaringar inom detta område, utan att vara skyldig att erbjuda alternativ om man inte vet. Detta kan man göra eftersom inget någon religion erbjuder som förklaring antyds, och det som faktiskt antyds men ingen har fullständig kunskap om, antyder något annat.Det var fyra alternativ till, att addera till de två du tog upp. Faktum är att allt den mänskliga fantasin kan frambringa är alternativ, vilket i sig betyder att alternativen i varje givet ögonblick är oändligt. Endast ett alternativ kan vara absolut sant, men magi är inget rationellt sådant.Skapelsen är bevis för skapelsen, inget annat. A är A. A är inte A+B.Vad vi INTE har bevis för, är ”inget” som kom före universum. Man kan inte se vad som fanns före något fanns, därför kan man inte dra några slutsatser om vad som fanns då. Detta inkluderar din Gud (som dessutom inte fanns då heller enligt din egen modell om han var tidlös, immateriell och osynlig). Finns Gud inte i tiden eller den materiella verkligheten kan Gud inte interagera med den, och därför inte heller ha skapat den.Om något existerar utanför verkligheten och tiden som den är, så är det oskiljbart från något som inte existerar; därför kan vi säga att Gud inte existerar.Att Gud existerar och kan interagera med denna verkligheten, är en självmotsägelse om han är utanför den. Hade han kunnat det hade hans inverkan varit en del av verkligheten, och således inte kunnat finnas utanför den.

Gilla

1. Men någon måste ju forma formerna!2-3 Ingenting kan skapa sig själv!För att något ska ha skapat sig själv, så måste det ha existerat innan det existerade. Med andra ord så måste det både ha existerat och inte existerat på samma gång…vilket ju är en omöjlighet!Gud fanns i den absoluta rumtiden, innan Han skapade vår relativa rumtid!Ditt medvetande, som är tidlöst, immateriellt och osynligt, interagerar med vår fysiska verklighet, så varför skulle inte vår Allsmäktige Skapare klara av det?”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!”- August Strindberg

Gilla

Ok vi säger för diskussionens skull att någon intelligens skapade universum. Om det skapades på sju dagar eller femton miljarder år är tämligen ointressant, för slumpen och Gud är väl inga motsatser, eller? Om Big Bang uppkom ur intet så skapade ju också Gud allt ur intet,Vad är skillnaden? Jo skillnaden är tro. Varför försöka övertyga andra när det i slutändan bara handlar om tro? Låt alla använda sitt eget sunda förnuft, låt alla skapa sin egna tro, utan fördömmande. Tack.

Gilla

Slumpen är en illusion, ateisternas ”chance of the gaps”…Gud skapade inte allt ur intet, Han skapade allt ur sina evigt existerande energier!När din fysiklärare försökte övertyga dig om att universum uppstått ur Big Bang, sa du då till honom att låta dig skapa din egen tro?

Gilla

1. Nej, energi och materia är utbytbara; tillståndet kan ändras så att allt som finns är energi. Samlad i en punkt.2. Bevisen pekar på detta. Kvantfysiken håller inte med dig angående ditt uttalande ”Med andra ord så måste det både ha existerat och inte existerat på samma gång…vilket ju är en omöjlighet!”. Själva kvantfysiken är baserad på det.3. Hur kan du avfärda ditt eget argument när det gäller universum, men inte när det gäller din Gud? Detta kallas special pleading, och är ett logiskt felslut.Före skapelsen fanns ingen rumtid, eller hur? Det har inte med relativ och absolut rumstid att göra. Den relativa rumstiden ÄR absolut, eftersom den *är*; den absoluta rumstiden är därför med nödvändighet relativ. De kan inte vara två skilda saker, och därför kan en sak kan inte existera i den ena men inte den andra.Vi har diskuterat medvetande tidigare och vi bör inte gå in på det igen eftersom vi inte är överens. Men resultatet av det kan vi diskutera, om du vill använda det som argument.”Ditt medvetande, som är tidlöst, immateriellt och osynligt, interagerar med vår fysiska verklighet..”. Nej, det är inte mitt medvetande, som en självständig entitet oberoende av min fysiska kropp, som fysiskt interagerar med verkligheten. I så fall skulle jag kunna utföra magi, vilket jag inte kan. Inte för att jag hade haft något emot det, men jag baserar inte min verklighetsuppfattning på önsketänkande.Mitt medvetande är beroende av min fysiska kropp för att existera. Min fysiska kropp är inte beroende av mitt medvetande. Missförstå mig rätt nu, vad jag menar är att kroppen kan överleva utan att vara vid medvetande, men inte ha medvetande utan kropp (eller specifikt: en hjärna). Strindberg är ingen auktoritet på ämnet, och även om han varit det är citatet ett logiskt felslut.Medvetande är, för mig, bara ett konceptuellt begrepp för att illustrera och artikulera hjärnas fokus för tillfället. Inte en entitet. Det kan inte på egen hand, av sig självt, göra någonting med den fysiska verkligheten.

Gilla

Skillnaden mellan skapelsen och Skaparen, är att det ena är skapat, medan det andra är o-skapat!Den relativa rumtiden är absolut?Men varför heter det då relativ rumtid?Inget relativt kan vara absolut!Allt relativt är avhängigt det absoluta!Utan den absoluta rumtiden, ingen relativ rumtid!Ditt medvetande är beroende av din fysiska kropp för att existera?Källa, tack!I själva verket är det totalt tvärtom; för att den fysiska kroppen ska kunna ta emot sinnesintryck, så måste själen, medvetandet, finnas i den!Maneten är medveten, trots att den inte har någon hjärna!Dessutom finns det medicinska fall av människor som fötts utan någon fysisk hjärna, men ändock är medvetna och fungerar som sociala varelser!Det finns exempel på Nära Döden-Upplevelser, där patienter varit kliniskt döda, inaktiv hjärna, men som ändå haft medvetna upplevelser av att befinna sig utanför sin kropp och efter upplivning exakt kunnat återge vad som försiggick i operationssalen, vad läkare sagt sinsemellan, vad instrumenten visat, etc…MEDVETANDET = Själens eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar!http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandethttp://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness”Vad ‘medvetande’ och ‘medveten person’ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.”Det råder en fundamental skillnad, kvalitativ distinktion, mellan vårt eviga medvetande och vår temporära hjärna, som bara är ett elektrokemiskt system:http://krishnascience.com/Brain,%20consciousnes,soul.pdfForskarna har de facto ALDRIG lyckats lokalisera eller detektera något medvetande i hjärnan! Forskarna står helt handfallna inför medvetandets gåta!http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_343558.svdVåra dagars vetenskapsmän har faktiskt inte en susning om medvetandets natur:http://www.peterrussell.com/Speaker/Talks/SoC99.phpHjärnan och medvetandet är skilda från varandra på samma sätt som en radiostyrd bil och personen som styr bilen. Om den radiostyrda bilen går sönder så betyder det inte att han som kontrollerar den med fjärrkontrollen har slutat existera. Och om hjärnan går sönder så betyder det inte att medvetandet/själen som kontrollerar den har slutat existera.

Gilla

– Ex nihilo nihil fit – Från inget kan inget komma…Oj, latin, ja då måste det ju vara sant!?:-P

Gilla

”Kan du komma fram med något annat möjligt alternativ?”Låt mig påminna dig om att det är DU som påstår att det inte finns några andra alternativ. Då är det också du som har bevisbördan. Du måste nu bevisa att inga andra alternativ finns.Säg till när du vill göra ett försök.

Gilla

Tänk logiskt, för Guds skull!

Gilla

Du är för rolig du snillet ena stunden säger du.Jag kristen???Jag har inget med kristendomen att göra.Jag har ingen koll på kristendomen.Sen gör du en helomvändning och säger att du har Jesus som före bild,så antingen ljuger du eller så är du som jag sagt tidigare en som vänder kappan efter vinden…en så kallad hycklare

Gilla

Man kan väl ha Jesus av Kristus som en av sina många förebilder, utan att för den skull bekänna sig till kristendomen?

Gilla

Den relativa rumstiden är absolut, eftersom den existerar. Bara två möjligheter existerar här, vara eller inte vara. Den är, därför är den absolut och axiomatisk. Jag har redan förstått att du är dualist, och tror på ”spöket i maskinen”. Det är en filosofisk fråga till stor del, men inte enbart då utvecklingspsykologi, utvecklingsbiologi och neurovetenskap med empiriska resultat som stöd lutar åt att essentiell, materiell kärna inte är konstant. ”Jaget” är en illusion. De flesta moderna medvetandefilosofer är av denna uppfattning, själv är jag beredd att hålla med. Jag tror inte på själar.Men låt mig återgå till ämnet, innan vi går vidare. Du lade fram en falsk dikotomi, jag demonstrerade att fler alternativ kan existera. Jag hävdar inte på något sätt att något av mina alternativ är det absolut sanna, utan att de KAN vara det. Finns fler alternativ, oavsett sanningshalt, är det inte en dikotomi och du har gjort minst ett logisk felslut. Accepterar du detta?Av personligt intresse vill jag veta om du har sett videoserien jag länkade till än?

Gilla

Den relativa rumtiden aktiveras och avaktiveras med jämna mellanrum, i en evig cyklisk process (Herren Vishnu som dirigerar), är icke-permanent i sina manifestationer, dvs relativ, medan den absoluta rumtiden, som råder i den andliga dimensionen, är permanent, och därmed absolut!Den eviga andliga världen är absolut!Den temporära materiella världen är relativ!Om jaget/medvetandet är en illusion, vem är det då som är medveten om denna förmenta illusion? Utan jaget/medvetandet, skulle man ju inte kunna vara medveten om vare sig verklighet eller illusion!Jag har hunnit halvvägs in i videoserien, men fortfarande inte ett endaste logiskt bevis mot vår evige Skapares existens…

Gilla

Different believes,Different destinations…

Gilla

@Josen jag skulle vilja säga different beliefs, same destination. Ovilja att acceptera döden som vårt medvetandes sista ögonblick, förändrar inte faktum.Vad ”tror” du på? varför? och viktigast, varför ska vi tro samma sak?Med tror avser jag religiös tro.De flesta religioner definierar Gud; individer definierar Honom oftast annorlunda och personligt. Därför vill jag veta hur du definierar Honom, om du tror på Honom.Jag har väldigt svårt för definitioner av Gud som inte är specifika, exempelvis ”Jag tror inte på Gud, men jag tror på Något.” Om man inte kan definiera Gud ens för sig själv, hur kan man då ärligt och genuint tro? Jag finner det, personligen, omöjligt att tro på något jag inte vet vad är.Ett stort problem är att de definitioner som existerar och jag stött på (exempelvis ”Gud är kärlek”), använder Gud som en etikett på attribut som redan är, av egen rätt, väldefinierade utan Gud. Om etiketten är osynlig, vilket den är i dessa fall, är attributet inte ett bevis för etiketten utan för sig självt.Do I make sense?

Gilla

Om medvetandet har ett sista ögonblick, så måste det även ha ett första ögonblick…vilket är då det första ögonblicket?

Gilla

”- My position concerning God is that of an agnostic. I am convinced that a vivid consciousness of the primary importance of moral principles for the betterment and ennoblement of life does not need the idea of a law-giver, especially a law-giver who works on the basis of reward and punishment.”- It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.” -Albert Einstein

Gilla

VIDEO – Den gode Einstein sa sig alltså tro på Gud, han var en mycket djupt troende religiös person, vilket intygas här av Walter Isaacson, Einsteins levnadstecknare: http://www.youtube.com/watch?v=S7r57oCT2cU ”In view of such harmony in the cosmos, which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views.”Efter detta Einstein-citat, så kan väl ingen längre med gott samvete påstå att Einstein skulle ha varit ateist…Hårdnackade ateister brukar ju inte ens ta Guds heliga Namn i sin mun!Här följer en hel radda med Einstein-citat, där han tar Gud respektfullt i sin mun:”The more I study science, the more I believe in God.”http://www.quotedb.com/quotes/10″Before God we are equally wise and equally foolish.”http://www.quotedb.com/quotes/1957″God is clever, but not dishonest.”http://www.quotedb.com/quotes/1608″When the solution is simple, God is answering.”http://www.quotedb.com/quotes/1434″God does not play dice with the universe.”http://www.quotedb.com/quotes/878″We should take care not to make the intellect our God; it has, of course, powerful muscles, but no personality.”http://www.quotedb.com/quotes/1344″Science without religion is lame, religion without science is blind.”http://quotationsbook.com/quote/35154″I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research.”http://archaeology.about.com/od/quotations/qt/quote141.htm”Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.”http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121678.html”What humanity owes to personalities like Buddha, Moses, and Jesus ranks forme higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind.”— p. 56 Mayer”Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian.”— Friedrich Dürrenmatt in Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), p. 12, quoted in Jammer, p. 7″I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”— From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.”What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.”— C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.”If God has created the world, His primary worry was certainly not to make its understanding easy for us.”— Letter to David Bohm, February 10, 1954; Einstein Archive 8-041″Whatever there is of God and goodness in the universe, it must work itself out and express itself through us. We cannot stand aside and let God do it.”— From conversation recorded by Algernon Black, Fall 1940; Einstein Archive 54-834″My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superiorspirit that reveals itself in the little that we, with our weak andtransitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of thehighest importance — but for us, not for God.”— Albert Einstein, from ”Albert Einstein: The Human Side”, edited by HelenDukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press”Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomesconvinced that a spirit is manifest in the laws of the Universe – a spiritvastly superior to that of man…In this way the pursuit of science leads toa religious feeling of a special sort, which is indeed quite different fromthe religiosity of someone more naive.”— Letter to a child who asked if scientists pray, January 24, 1936; pg. 152 Calaprice ”I see a pattern, but my imagination cannot picture the maker of the pattern. I see a clock, but I cannot envision the clockmaker. The human mind is unable to conceive of the four dimensions, so how can it conceive of a God, before whom a thousand years and a thousand dimensions are as one.” ”I believe in God – who reveals himself in the orderly harmony of the Universe. I believe that intelligence is manifested throughout all Nature. The basics of scientific work is the conviction that the world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of Chance. When I sit here and watch the mighty ocean, I can imagine the treasures hidden below the bed of the sea, when I see the clear blue sky above, I feel sky is the limit. When I cast my eyes around I see the wonders and beauties of Nature. Science must learn to live in harmony with all these magnificent gifts of God to humanity.””En sak är säker, det är en övertygelse jämförbar med en religiös känsla av att världen är uppbyggd rationellt och intelligent som ligger bakom allt avancerat vetenskapligt arbete. Denna starka tro, en tro kopplad till en djup känsla, på ett överlägset intellekt som uppenbaras i naturen, representerar mitt gudsbegrepp.Rent instinktivt skulle man förvänta sig att världen vore kaotisk och omöjlig för tanken att analysera. Vetenskapen förutsätter emellertid en värld full av ordning, vilket vi egentligen inte har någon anledning att förvänta oss. Däri ligger miraklet som blir mer och mer uppenbart allt eftersom vår kunskap utvecklas och härligger svagheten hos ateisters och positivisters inställning, vilka är lyckliga då de tror att de lyckats tömma världen på det Gudomliga och det mirakulösa.”— ”Lettres a Maurice Solovine”, Gauthier-Villars, Paris, 1956, sid 114-115.- Albert Einstein

Gilla

Nu kommer du med flertalet påstående som inte kan styrkas alls! Vi var väl överens om att man inte kan uttala sig om vad som kom före det enda, kända universum? Trots detta säger du ”Den relativa rumtiden aktiveras och avaktiveras med jämna mellanrum, i en evig cyklisk process”. Detta argumentet är ogiltigt, oavsett källa, inte minst för att det är självmotsägande.Är det en ”evig process” är universum relativt, och samtidigt absolut. Det *är*, även när det inte för tillfället existerar, eftersom det är en ”evig cyklisk process”.Jag tänjer på gränserna för att argumentera mot dina argument, inte för att jag tror på dem eller erkänner dem, utan för att visa att ditt resonemang är bristfälligt.Du är dualist i flera avseende, inte bara i fråga om själ/kropp, utan även i fråga om universum/andligt universum.Låt mig fråga: Är Gud perfekt? Är den andliga världen perfekt?Om Gud är perfekt, kan Han per definition inte ha skapat universum, eftersom en perfekt varelse inte kan ha vare sig vilja eller begär att skapa något, då Han är självtillräcklig och nöjd.Om den andliga världen enligt dig är perfekt och evig, varför existerar den materiella? Varför skulle själar bege sig till den bristfälliga tillfälliga världen? Om eviga andliga varelser som själar/minigudar existerar, kan de inte förändras; då förändring av något evigt gör att varelsen inte är samma varelse före och efter ett besök i den materiella världen, och då inte kan vara evig. Vad är syftet med resan hit? Om resan hit är att till för öka karmapoäng, omöjligör ett evigt universum ett positivt resultat. Om något saknas i karmatariffen från början, adderar bara varje cykel sluttariffen till det oändliga, emedan man aldrig kan gå från ett ofullständigt resultat till ett fullständigt.Och du säger att ateister har en hopplös inställning…Medvetandets första ögonblick är när hjärnan mognat tillräckligt för att bli självmedveten. ”jaget” är en illusion i det avseendet att det inte är en egen, av vår fysiska varelse oberoende, entitet. Att du är medveten om din kropp och dina tankar, betyder bara att din hjärnas artificiella modell av verkligheten inkluderar dig själv och kan artikulera identiteten som avskiljd från omvärlden. Om du precis badat och tänker ”Jag är blöt!”, är det din själ som är blöt då..?

Gilla

Veda-skrifterna är en absolut kunskapskälla, och där hittar du absolut kunskap om Gud och den andliga världen, dvs den andliga vetenskapen!Processen är evig, men manifestationerna är föränderliga och temporära, därav relativa!Den andliga världensmanifestationer däremot är oföränderliga och permanenta, därav absoluta!Ingenting här i den materiella världen är absolut, allt är relativt i den materiella världen!Tekniskt sett så är det skaparguden Brahma som skapar manifestationerna i den materiella världen, han är den sekundäre skaparen, och han har materiella begär, till skillnad från Herren Vishnu, som är den primäre skaparen, som skapade det Kosmiska Ägget!Det kosmiska ägget skapades av Herren Vishnu (Gud i egen hög person), varur sedan skaparguden Brahma (avatar av Gud, finns 33 miljoner halvgudar) föddes, och som i sin tur designade och konstruerade alla himlakroppar och programmerade de avancerade genkoderna hos alla livsformer i universum:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egghttp://en.wikipedia.org/wiki/World_eggVår skapargud Brahma utgick alltså från Guds direktiv och anvisningar; Han gav skaparguden intelligensen och planritningarna till hur han skulle skapa alla himlakroppar och livsformer!Faktum är att Herren Vishnu, i sin ursprungliga avatar (Purusha-avatar) som Maha-Vishnu (Karanodakashayi Vishnu) liggandes på Orsaksoceanen på gränsen mellan den materiella och andliga världen, i takt med sin andning genererar oräkneliga universum i fröform, som gradvis utvecklas till gigantiska former med oräkneliga himlakroppar i varje universum.Dessa universum alstras från Vishnus kroppsporer. När Han andas ut expanderar de och när han andas in dras de tillbaka in i Hans transcendentala kropp igen, vilket är ett cykliskt förlopp som pågår för evigt. Universums varaktighet sammanfaller alltså med Vishnus andning, ut och in, ut och in, ut och in i all evighet:http://en.wikipedia.org/wiki/Maha_VishnuTill saken hör att Maha-Vishnu befinner sig i en evig kosmisk sömn, yoga-nidra, varför den materiella världen kan jämföras med en drömvärld; allt som sker i den materiella världen, allt vi gör, pågår alltså i den första Vishnu-inkarnationens dröm…Skapandet av skapar-avataren Brahma i varje universa utförs av den 2:a Guds-avataren (Garbhodakashayi Vishnu), medan den 1:a ursprungliga är alltså Han som drömmer allt detta och allt annat som sker i alla andra universa. Sedan har vi den 3:e Guds-avataren (Kshirodakashayi Vishnu) som expanderar sig i varenda atom och i varenda levade varelses hjärta som Översjälen, den Helige Anden, Samvetets röst… Varför själar beger sig hit till den bristfälliga tillfälliga materiella världen?Jo, pga avundsjuka mot Guds position…vi ville själva försöka bli Gud, och det enda stället där man kan försöka imitera Gud och sätta sig själv i centrum, är här i den relativa materiella världen, i drömvärlden, i skuggvärlden, i den virtuella världen, där man befinner sig i illusion, och identifierar sig själv med sina temporära köttkostymer…Vad syftet med resan hit till den materiella världen är?Att drömma sig bort från verkligheten (den andliga världen), att uppfylla drömmar om sig själv som tillvarons centrum…Eftersom det inte finns någon karma i den andliga världen, så finns det ingen karmatariff där, bara något som försiggår här på Guds baksida, i den dualistiska värden, i den mätbara världen, där allting kretsar kring + och – ….Medvetandets första ögonblick när hjärnan mognat tillräckligt för att bli självmedveten?När brukar detta ögonblick ske?Med tanke på att hjärnan inte är medveten för 5 öre, så kan detta ögonblick aldrig infinna sig!Djur har också ett medvetande, men de flesta av dem är inte självmedvetna!Belägg för att vi själar, det medvetna jaget i kroppen, inte är en egen, av vår fysiska varelse oberoende entitet, tack!”Inkluderar dig själv”Definiera detta ”själv”, som du menar att geléklumpen i skallen inkluderar…

Gilla

Oh, och min avsikt med att be dig se serien var inte för att motbevisa Gud, utan för att demonstrera varför dessa argument är fundamentalt bristfälliga. Om du verkligen är genuint ärlig i ditt uppsåt, bör du undvika dessa argument.

Gilla

Slutade titta 6:52 in i detta avsnitt, där det påstås att FÅGLAR ÄR DINOSAURIER:http://www.youtube.com/watch?v=TU-7d06HJSsSjukt flummigt…DINOSAURIERNA var ju KRÄLDJUR !!

Gilla

Fåglar är dinosaurier på samma sätt människan är ett däggdjur. Han säger inte att dinosaurierna var fåglar.Jag kan bara be dig fortsätta titta.

Gilla

Människan är inte nåt däggdjur, Människan är en däggmänniska:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/manniskan-ar-inget-daggdjur-utan-en-dagg-manniska-djuren-tillhor-djurriket-123-solklara-belagg123 stycken bevis för det, som du ser…

Gilla

Väldigt mycket att läsa här så jag orkade inte igenom riktigt. Men det var väldigt mycket prat om Gud och Farbror Slumpen…. Pratar ni kanske om samma ”person”. Eller är de bröder? Slumpen har ju också funnits i evigheter. Bra ”survivors” de där grabbarna….Gud och Farbror Slumpen. Men jag tycker att det verkar som att det är Slumpen som styr våra liv. Om inte jag hade varit på en speciell plats vid exakt ett visst tillfället samtidigt som en kvinna var på exakt samma plats vid exakt samma tillfälle så skulle jag inte ha fått den son som jag har fått. Han i sin tur kommer förmodligen att vara på en speciell plats vid exakt ett visst tillfälle samtidigt som en kvinna kommer att vara på exakt samma plats vid exakt samma tillfälle och de kommer att få ett annat barn. Hade jag varit på en annan plats och därmed träffat en annan kvinna så hade jag fått ett annat barn som i sin tur senare i livet hade varit på en annan plats osv…. Rena slumpen.Eller så kunde jag ha varit lite sen och därmed missat sonens mamma och då kanske inte fått några barn alls. I så fall kanske jag hade ägnat mig åt något helt annat i mitt liv och kanske, kanske påverkat världen på något helt annat sätt. Vem vet?Om nu ingenting kan ha skapats ur ingenting så måste ju även Gud (eller den energi som han är) ha skapats från någonting. T o m evigheten måste ha skapats på något sätt.Eller så är det så att Gud är en sån där ”starter” som bara påbörjar en massa projekt som att t ex skapa universum och sedan inte orkar mer utan överlåter till andra att avsluta dem. I det här fallet Farbror Slumpen.Jag vet inte…och sen blir det mörkt 😉

Gilla

Välkommen till debatten, Il Duce!Det var inte slumpen, det var ödet, dvs erat karma att träffas just där och då!Slumpen finns inte, bara ett fantasifoster!Det som är evigt, kan ju givetvis inte ha skapats, eftersom allt som är skapat har en början och ett slut, ergo, inte evigt!Det är en självmotsägelse att säga att något som är evigt skulle ha en början, en skapelse…Eftersom Gud – vår evige Allsmäktige Skapare, alla orsakers Orsak – även skapade Tiden, så kan Han ju givetvis själv inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser och förintelser endast sker här i den tidsbundna föränderliga materiella världen, den relativa rumtiden, och inte i den eviga absoluta andliga världen, den andliga dimensionen, som Gud tillhör!Det är bara materiella ting (tidsbundna) som är skapade, medan Gud och vi själar, minigudar, är EVIGA, orsakslösa och tidlösa, opåverkade av tidens tand!Gud och vi minigudar är eviga och består av den medvetna levande personliga oföränderliga andliga energin, tillhörande den evigt existerande andliga världen, andliga dimensionen, som är evigt, utan början eller slut!Gud är evigt obunden och oberoende i den eviga andliga dimensionen:http://sv.wikipedia.org/wiki/Gudhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Allsm%C3%A4ktighetAtt fråga vem som skapade Skaparen är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren…

Gilla

Underhållande, men inte bevis för någonting. Eftersom människan är ett djur, är alla dina exempel sanna för djur. Att vara ett däggdjur innebär bara att vi är varmblodiga och att honorna av vår klass producerar mjölk för ungarna. Är dessa två sanna för människan är vi per definition däggdjur.Hur kan du förbise en truism som förenar allt levande på denna jord i ett gigantiskt släktträd, till förmån för något som försöker särskilja och separera oss från våra släktingar? Sanningen i evolutionen förenar oss, religionens lögner och villfarelser separerar oss. Att förstå evolutionen är att förstå att allt nu levande är sammankopplat och besläktat. Att förstå kosmologi är att förstå att vi alla består av stoftet från stjärnor som exploderade för miljardtals år sedan. Bara dessa två insikter ger åtminstone mig samtidigt en djup respekt för allt levande, och en ödmjukhet inför vår existens i ett ofantligt stort universum, vars tidsperspektiv överstiger förståndet. Jag ser att vi alla är sammankopplade, en del av och ett med, varandra och universum, och detta förenar oss. Att inse att vår existens på denna jord är begränsad till vår levnadstid, gör att jag skattar liv som ett ovärderligt värde i och av sig självt.Alla ogrundade hopotetiska tankar om reinkarnation eller ”efterliv” förbilligar allas vår nuvarande existens till obetydlig status. Dessa koncept berövar, de berikar inte.

Gilla

Eftersom Människan inte tillhör djurriket, så är vi inte ett djur!Vi har växtriket, vi har djurriket, vi har Människoriket!Och eftersom vi inte tillhör djurriket, så är vi däggmänniskor!Ja, allt levande är sammankopplat!Varför?Jo, eftersom vi alla har en och samma gemensamma förfader, vår skapargud Brahma!Att allt levande på Jorden har liknande arvsmassa, tyder bara på att vi alla har en gemensam Skapare, att det är en Intelligent Designer (Gud) som har ”återanvänt” ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har många likadana behov och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är därför bara naturligt:http://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/143/65/En jämförelse: Kulan i en kulspetspenna, kulorna i ett kullager och kulan på undersidan av en datormus är exempel på där smarta människor återanvänder ett fungerande koncept (kulan); knappast någon skulle påstå att kulspetspennan skulle ha utvecklats ur datormusen eller kullagret!Människor och apor skapades alltså var för sig, fullt färdiga från början. Det tydligaste tecknet på detta är avsaknaden av mellanformer. Om vi kommer från apdjuren så borde det ju finnas gott om apmänniskor, dvs någonting mitt mellan. Men naturen är i total avsaknad av sådana mellanformer. Oavsett om vi studerar nu levande djur, fossila djur eller tittar in i våra gener, så hittar vi inga apmänniskor.Varje människa är (och har alltid varit) till 100% människa, och varje apa är (och har alltid varit) till 100% apa. De är alltså fullt färdiga från början utan spår av mellanform. Detta är naturligtvis tvärtemot vad man kan förvänta sig om evolutionsläran är riktig.Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags ”primitiv” fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan – vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen!Människans och musens DNA är lika varann till 90%…Människans och maskens DNA är lika varann till 75%…Människans och bananflugans DNA är lika varann till 60%…Människans och bananens DNA är lika varann till 50%…Inte gör detta Människan till 90% mus, 75% mask, 60% bananfluga eller 50% banan…så varför denna hype kring 94% mellan Människa och schimpans???Det finns exempel på nästan identiska bananflugor, som trots det bara har 25% av sitt DNA gemensamt med varann. Detta beror på att vissa gener är väldigt centrala för specifika egenskaper hos livsformerna…Att Människan och schimpansen automatiskt skulle vara mer släkt med varann, än dessa bananflugor är med varann, bara för att 94% av DNA (Människa-schimpans) är mer än 25%, stämmer alltså inte!Den vilseledande propagandan kring DNA-likheterna:http://www.harunyahya.com/articles/70darwinists_sci17.htmlAtt tro att Människan skulle ha utvecklats i en gradvis slumpmässig process från apdjuren är ungefär lika idiotiskt som att tro att mopeden utvecklats gradvis från cykeln! Likheterna är ju slående och mopeden verkar ju fått bättre egenskaper än cykeln. Men alla vet ju att dessa är två helt skilda uppfinningar med olika ändamål. Hade man däremot haft som världsbild där uppfinningar utvecklas ur varandra så hade man nog dragit den felaktiga slutsatsen.Darwin själv sa, trots att han var evolutionist, i boken ‘Om arternas uppkomst’: ”Om arter har uppstått ur andra arter genom omärkligt fina modifikationer, varför ser vi inte överallt otaliga övergångsformer? Varför är inte hela naturen ett virrvarr av former i stället för en samling väl skilda arter såsom vi i verkligheten ser?”Darwins tanke om ursprunget till arterna saknade i själva verket stöd i observationer tagna ur verkligheten. Darwin formulerade själv kriterier för falsifiering av sina idéer. Han ansåg bl.a. att om fossila lager inte innehåller övergångsformer mellan färdiga växtslag samt djurslag, då stämmer inte hans hypotes. Och Darwins tanke stämde inte – några mövergångsformer har aldrig hittats. Det saknas helt enkelt bevis.Det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att nya huvudgrupper av djur och växter har uppkommit genom evolution. Däremot finns det variationsmekanismer som gör att det sker små förändringar inom djurgrupperna (hästdjur, hunddjur, kattdjur, svindjur, apdjur etc.)Det tillkommer alltså aldrig något helt nytt inom grupperna. Ben och svans kan visserligen bli längre eller kortare och hår ändra färg samt tändernas form, men benen, pälsen och tänderna finns redan sedan tidigare, de ändrar bara egenskaper (s.k. mikroevolution) men inget helt nytt tillkommer.Du förnekar även reinkarnationen?Här har du massor med fakta kring reinkarnation:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten?cid=81314Vad avgör vilka föräldrar man föds hos, om man nu bara fick 1 livstid i evigheten?http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/06/vad-avgor-vilka-foraldrar-man-fods-hos-vad-sager-ni-som-tror-att-vi-bara-skanktes-en-enda-livstidVar levde du INNAN du tog dig in i det befruktade ägget?http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/var-levde-vi-sjalar-innan-vi-tog-oss-in-i-det-befruktade-agget-vad-sager-ni-ateisterFörresten, har du tagit kunskapstestet kring evolutionsmyten ännu?Varsågod:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/kunskapstest-kring-evolutionsmyten-vem-ska-bort-snacka-om-att-evolutionsteorin-ar-helflummigHur lyckades du?

Gilla

Jag kan bara råda dig att fortsätta se hela serien jag länkat till, då dina argument bemöts där bättre än vad jag skulle kunna göra, ganska detaljerat måste jag tillägga. Ditt inlägg är så fullt av felaktiga påstående att jag inte ens orkar tänka på att bemöta dem alla. Du har helt enkelt fel, dina premisser är felaktiga, dina slutsatser är felaktiga, dina påstående är felaktiga, din ”tolkning” av bevisen är missvisande och måste jag tillägga, felaktiga. Saker du säger inte finns, finns och kan bevisas objektivt. Saker du säger finns, existerar inte och har inte ens indikerats någonstans utom i fantasin.I ditt ”test” skall lemuren (1) bort eftersom den är en våtnosad primat, till skillnad från de andra 4 som är torrnosade primater. Vi har en övergångsform mellan de två (Ida), dessutom. Passerade jag?Ja, jag förnekar reinkarnation, åtminstone i den variant av själavandring som du föreslår.Innan ägget och spermien och ägget sammansmälte existerade ”jag” inte. Därför kan ”jag” inte ha levat innan dess. Det enda som bestämde vilka föräldrar jag föddes av, är mina föräldrars beslut att ha sex och därefter att behålla resultatet av denna akt.Se hela serien, åtgärda dina felaktiga premisser och slutsatser så kan vi fortsätta. Jag ber dig inte ändra din religiösa tro, jag ber dig bara förbättra din kunskap om evolutionen så att du slutar felrepresentera den. Om du vet hur modellen, och de minst fyra vetenskapsgrenarna som oberoende av varandra bekräftar den fungerar, och vilka bevis som finns för var och en av dem, borde det väl vara lättare att motbevisa den på dess egna termer? Tro mig, skulle du mot förmodan lyckas kommer vetenskapsmännen att TACKA dig, även om de inte kommer att ersätta den med någon skapelsemyt innan minst lika många falsifierbara bevis existerar för den varianten som det gör nu för evolutionen, såklart. I dagsläget existerar inga.

Gilla

Du tycker alltså att kvinnan ska vara kvar tillsammans med schimpansen, gorillan och orangutangen, medan lemuren (även det ett apdjur) ska bort?Skämtar du, eller?Den påstådda felande länken, Ida, har ju bevisats vara bara en vanlig simpel lemur, har ingenting med några övergångsformer att göra:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/05/sanningen-kring-den-felande-lanken-ida-bara-en-bluff-vad-sager-ni-nu-evolutionstroendeAtt det inte finns en endaste övergångsform mellan apdjur och Människa, bevisar ju att apdjuren alltid varit apdjur, och Människan har alltid varit Människa, ända sedan skapelsens begynnelse, då apdjuren och Människan skapades av allas vår gemensamma Skapare!Innan du hamnade i det befruktade ägget, så måste ditt medvetna Jag ha levt någon annstans, för du kan ju inte ha ploppat fram från tomma intet!Men tydligen ploppar allt fram, enligt ateisterna, från tomma intet…abrakadabra!Och du har inte förklarat, VAD var det som avgjorde att du hamnade just hos det föräldrapar som du hamnade hos?Det finns ju miljarder med föräldrapar bland Människorna på jorden, och sedan finns det ju biljoner med föräldrapar i djurriket, så vad var det som avgjorde att du:1. Föddes hos ett mänskligt föräldrapar?2. Föddes hos just det föräldraparet som du fick i detta liv?

Gilla

HJÄLP JÄKLAR JAG PASSERADE EN SVENSKA BIO-BIO OCH DE HADE EN UGGLA I LOGGAN! VARNING FÖR MÄNNISKOOFFER!

Gilla

@Snillet. Tack för din förklaring av skapelsen. Den är..intressant.En fråga till, hur lång tid skulle det ta innan jag kan verifiera den om jag underkastade mig din tro? Jag menar, om jag gör som du säger åt mig i låt oss säga, en vecka, kan jag identifiera min egen själ? Kan jag ställa frågor till min själ, som varit med sedan låååååångt innan denna temporära rumstiden skapades? En evighet, tom..Hur kan något ha varat förevigt om det finns ett ”efter” som är ”nu”?Kan den ta med mig på en resa i minnets värld dit?Men.. om min själ är JAG.. Vem ställer dessa frågorna? Kommer de ur min själ så vet den inte svaret, eftersom JAG inte vet svaret? Kan ens drömjag ställa en fråga till den sovande? Eller ja, bevisligen är det så, frågan borde väl vara: kan man få svar?Någon har redan svaret, säger du? Vem? Hur? Om någon nått dessa insikterna och varit den första att göra så, då kan han inte ha haft skolning eftersom ingen skolning innan dess gav hans resultat? Behövs skolning då, eller kan man bara nå insikterna i sitt eget inre, utan hjälp från andra? Kan insikter bara kan nås med introspektion?Om vi människor är de enda med själar, då kan våra själar per definition bara komma tillbaka som människor, korrekt? Om allt levande har själar, har varje levande cell i min kropp en själ? Är jag då en kombination av miloner själar? Då borde blåvalen ha fler själar…eller bara en?Om denna relativa världen är den enda med + och -, hur kan en minigud i den andliga världen vara avundsjuk på Gud, man kan inte jämföra utan relativitet? Efter det resonemanget borde den andliga världen vara relativ? Om man som minigud kommer hit, så blir man inte mäktigare ju! Man blir ju svagt kött! Relativ med!Intressant.

Gilla

Hur lång tid det tar för dig? Vet ej!”Före” och ”efter” i denna materiella värld är bara illusioner, finns egentligen inget ”före” eller ”efter” ur det absolutas perspektiv, där allting är ett evigt nu, det en evig nutid som råder i den andliga dimensionen!Här i den materiella världen så är det det besmittade egot som ställer frågorna, vi själar vet redan svaren inom oss, men vi försöker med hjälp av våra förnuft förstå det transcendenta, vilket inte går, då våra jordiska förnuft aldrig kan nå transcendensen…Allt levande är besjälat!Allt som lever har en själ, då det är själen som utgör livet i de materiella kropparna!Utan själ, inget liv!Man kan återfödas som djur efter ett Människoliv och vice versa!Ja, vareviga cell innehåller en själ, men du är huvudsjälen i din kropp, det finns bara en huvudsjäl i varje levande kropp!Avundsjukan i den andliga världen är absolut, man blir avundsjuk på den Absolute, på Gud!

Gilla

Förklara följande citat:”- My position concerning God is that of an agnostic. I am convinced that a vivid consciousness of the primary importance of moral principles for the betterment and ennoblement of life does not need the idea of a law-giver, especially a law-giver who works on the basis of reward and punishment.”- It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.”-Albert Einstein

Gilla

Jag tror inte heller att vår Högste Herre i den andliga världen uppehåller sig med att straffa och belöna oss själar här i den materiella världen…så vi är på samma linje, den gode Einstein och jag!Einstein har en gränslös beundran för hur världen är strukturerad, vilket tyder på en Intelligens bakom skapelsen, och där är jag också helt överens med Einstein!Dessutom så talade Einstein så ofta om Gud, så att vissa misstänkte att han var en förklädd teolog:”Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian.”— Friedrich Dürrenmatt in Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), p. 12, quoted in Jammer, p. 7Sedan så ville Einstein veta Guds tankar kring Hans skapelsearbete:”I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”— From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.

Gilla

Ååh, ännu en farbror….Farbror Ödet 🙂 Rena släktträffen med Gud, Farbror Slumpen och Farbror Ödet. Om det är så att farbror Ödet existerar så är det ju han som bestämmer, dvs vi har ingen fri vilja utan allt som händer oss är ödesbestämt. Det kanske är så, jag vet inte. Man kan inte säga att ödet stannar vid att det var meningen att vi skulle träffas just där och då men att vi ”fann” varandra av fri vilja. Ödet är i så fall mer långtgående är så. Ödet såg i så fall till att vi träffades i precis rätt ögonblick, när vi var som mest mottagliga för varandra, så att vi inte skulle ha en chans att säga nej till varandra.En ganska tilltalande tanke. Slappna bara av. Ödet ser till att du hamnar där du ska vara i alla fall.

Gilla

Ja, allt som händer oss är ödesbestämt (karma), men samtidigt har vi den fria viljan parallellt, och de handlingar vi väljer att göra med vår fria vilja här och nu, skapar vårt framtida karma, så ödet har vi bokstavligen i våra egna händer…vi är vår egen lyckas smed!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: