Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Importerat från Aftonbladet’ Category


ALLA HÄLSOPREPARAT SKA FÖRBJUDAS, DEN 30 APRIL !!!

EU-MEDBORGARNA BLIR UTLÄMNADE ÅT LÄKEMEDELSINDUSTRIN !!!

 

EU-lagstiftning förbjuder alla hälsopreparat:

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1142
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1133

EU-medborgarna blir utlämnade åt läkemedelsindustrin när EU vill förbjuda alternativa läkemedel. EU säger att detta är för att värna om folkhälsan.

 

Sedan slutet av 80-talet har det rapporterats hur man från myndigheternas sida försöka reglera marknaden för kosttillskott, örter och homeopati. Sen vi gick med i EU så är det där lagarna för detta stiftas. Den lagstiftning som redan röstats igenom gör nu att ca 60 % av all homeopati har försvunnit från marknaden. För kosttillskott är lagstiftningen sådan att det endast får finnas mycket små doser av en vitamin eller mineral i kosttillskottet. Terapeutiska doser är idag förbjudet.

Det lagförslag som nu i slutet av april ska tas upp för omröstning rör huruvida örter kommer att få säljas eller inte. Om lagförslaget röstas igenom så kommer det i praktiken innebära att en stor del av alla de örter som idag finns att få som kosttillskott kommer att försvinna, däribland hela den kinesiska örtmedicinen och de ayurvediska örterna.

Lagstiftarna i EU säger sig värna om folkhälsan, men underskrifter från miljontals EU-medborgare som protesterar mot dessa lagförslag visar på att idén till den hårda lagstiftningen inte kommer från EU-medborgarna själva.

Resultatet kommer att bli ett mycket hårt skrivet regelsystem, som starkt begränsar produktutbudet och vilka hälsopåstående som får göras. Det kommer innebära att mängder av hälsoprodukter kommer att försvinna från marknaden och de få som kommer att finnas kvar får inte tillverkarna berätta om vad de gör för nytta. Lagen är så absurd att du som EU-medborgare inte ens kommer att få importera örter, kosttillskott och homeopati för enskilt bruk.

Hälsopåståenden, även sådana som är allmänt vedertagna, exempelvis att probiotiska bakterier är nyttiga, måste kunna bevisas med vetenskapliga studier liknande de som krävs för läkemedel. Därutöver måste man erlägga höga och regelbundna registreringsavgifter för varje produkt. I slutänden kommer det att kosta miljontals kronor att få ut ett enda hälsoämne på marknaden. Vill man kombinera i blandningar blir priset ännu högre. Konsekvenserna av det är att du som konsument kommer att få betydligt dyrare preparat samtidigt som många mindre tillverkare och företag inte kommer att ha råd med dessa kostnader. Det innebär att du som konsument aldrig kommer att få tillgång till många nya innovativa hälsopreparat.

De produkter som säljs via hälsokostbranchen ger ofta inga eller ytterst få biverkningar och kan anses som ofarliga jämfört med många läkemedel. I dagarna kunde vi samtidigt läsa att Svenska regeringen, går emot hela EU och vill få dispens för att få fortsätta sälja dioxinförgiftad fisk:

http://fiskejournalen.se/fortsatt-dispens-for-dioxinlax

Med andra ord: Vi får äta besprutad och förgiftad mat med ohälsosamma tillsatser i form av färgämnen, konserveringsmedel och andra kemikalier. Du får röka, dricka alkohol och enligt svenska myndigheter får du äta dioxinförgiftad fisk… Men Sverige och EU förbjuder dig från att äta vitaminer, mineraler och örter som kan bota och hålla dig frisk!”

 

Om du känner att detta är fel, så finns det protestlistor att skriva under:

http://www.savenaturalhealth.eu/sign.php
http://www.consumersforhealthchoice.com/phpPETITION
http://www.gopetition.com/petition/39757/sign.html

Artikel skriven av Lars Bjelkenstedt, Mänsklighet – För ett Mänskligare Samhälle

 

LÄS MITT FÖREGÅENDE INLÄGG I DEBATTEN:

Inga dödsfall från kosttillskott – Däremot 783 000 dödsfall av den syntetiska skolmedicinen:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2011/04/inga-dodsfall-fran-kosttillskott-daremot-783-000-dodsfall-av-den-syntetiska-skolmedicinen

 

TILL DISKUSSION:

Ska vi verkligen finna oss i det här, att ännu en frihet fråntas oss, att inte längre få nyttja hälsopreparat?

Är det ingen hejd på vansinnigheterna?  Skrikandes

Vad säger EU-kramarna nu?

SÅ HÄR SER LÄKEMEDELS-INDUSTRINS IDEAL MÄNNISKA UT:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

VARFÖR ÄR DÖDSDROGEN ALKOHOL LEGALISERAD?

ALKOHOLEN ORSAKAR EXTREMT MYCKET VÅLD OCH DÖD !!!

.

Den vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder är alkoholrelaterad:

http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2006/tiedote_065_2006-10-31_sv.html

.

ALKOHOL är inblandat i majoriteten av alla våldsrelaterade brott, såsom misshandel, våldtäkter, rån, mord, osv – förutom att alkoholen skördar en massa offer i  trafiken pga de tusentals rattfyllon som kör omkring på vägarna varje dag:

http://www.alcohol-facts.net/Facts-On-Alcohol-Related-Deaths.html

.

Alkoholskador från topp till tå:

http://www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/Skador-och-sjukdomar

.

De mest missbrukade och skadliga drogerna vi har i vårt samhälle idag, är alkohol, tobak och vitt socker, och alla är de legaliserade!

Cannabis däremot, som visat sig ha enormt många positiva medicinska egenskaper, såsom anti-cancerogena egenskaper, minskat illamående vid kemoterapi, aptitstimulerande hos cancer och HIV/AIDS patienter, mildrande effekt av Parkinsons sjukdom och MS, hjälp mot kronisk värk och migrän, är olaglig att bruka!

http://www.newsmill.se/node/22763

.

TILL DISKUSSION:

Hur kommer det sig att staten tillåter en grav dödsbringande drog som alkohol på öppna marknaden, och samtidigt passar på att tjäna storkovan på människors död?

Samtidigt som man fängslar människor som brukar cannabis för att lindra sina kroniska smärtor…

Vad är det för ett upp-och nedvänt samhälle vi har skapat egentligen?

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

DET RADIOAKTIVA NEDFALLET FRÅN JAPAN !!!

BEFARAS BLI MYCKET VÄRRE ÄN VAD VI FÅTT VETA !!!

 

Idag är det 25 år sedan som kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl inträffade, 26 april 1986, men visste ni att katastrofen i Japan befaras bli mycket värre?!!

 

Dr Helen Caldicott, expert kring kärnkraft och radioaktiva ämnen, som här avslöjar den kusliga sanningen om situationen i Japan, som vi INTE får höra i våra officiella nyhetskanaler:

http://www.youtube.com/watch?v=TMXvpWoHzeE

 

RIKTIGT SKRÄMMANDE, eller hur…  GråterGråterGråterMå frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


SYNTETISK MEDICIN DÖDAR – NATURLIG BOTAR !!!

MEN – LÄKEMEDELSINDUSTRIN VILL FÖRBJUDA LÄKEÖRTER !!!

.

Visst är det sjukt?

Man vill förbjuda det naturliga, och stödja det syntetiska!

.

Läs följande, och fatta vad lurade vi blivit:

http://dagenshomeopati.se/2011/03/22/inga-dodsfall-fran-kosttillskott-men-783-000-dodsfall-av-lakemedel

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott.

.

Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott.

Däremot finns det rapporter om att 783 936 amerikaner dött av läkemedel – på ett år.

Trots medias alla varningar för kosttillskott så är det inga som dör av dem. Den senaste rapporten för år 2008 från amerikanska giftinformationscentral som presenterades i Clinical Toxicology visar att inga dött från multivitaminer, inga från mineraler, inga från vitamin A, B, C, D eller E.

Det fanns heller inga dödsfall rapporterade från örter, aminosyror, kinesisk medicin, ayurvedisk medicin, blågröna alger (stort medialarm i Sverige) eller homeopati. Trots det skall de stoppas.

Så vad kommer larmet i media ifrån? Krigsrubriker i tidningarna. Var är kropparna?

Granskar inte journalisterna rapporterna som kommer? Och vilka media har rapporterat den positiva nyheten: ”inga dödsfall”?

I så fall skulle de säkert även kommit fram till den extremt oroväckande nyheten att biverkningar från receptbelagd medicin uppgår till 2,2 miljoner, och att antalet iatrogena (läkarframkallade) dödsfall i USA uppgår till 783 936. Kostnaderna för dessa är lika astronomiska.

Dessa höga siffror kan säkert ifrågasättas i sin exakthet, men siffrorna är officiellt sett redan höga. Dessutom finns det ett mörkertal som aldrig redovisas till FDA biverkningscentral, som långtifrån är lika exakt som giftinformationscentralens. Man räknar med att rapporteringen av biverkningar till FDA bara utgör 1 procent av de verkliga siffrorna.

.

Relationen mellan alternativmedicin och skolmedicin är det verkligt intressanta med dessa siffror. Och då kan man också förstå hur och varför media manipuleras.

Man kan också undra varför kinesisk medicin och ayurvedisk medicin skall förbjudas (noll dödsfall) i EU, samt så gott som alla örtpreparat och i praktiken homeopatiska medel. Det är EU som bestämt att alla hyllor skall tömmas på dessa medel (EC Directive 2004/24/EC).

Samtidigt säljs det giftiga mediciner och vacciner ganska ohejdat. Bara psykiatrins antipsykotiska medel är rena stordräparna och siffror på hundratusentals dödsfall har nämnts. Patienterna drabbas av övervikt, diabetes och förtidig död. Flera läkemedelsföretag har stämts, bl.a. AstraZeneca med Risperdal där en process med tjugosextusen patienter och anhöriga kräver miljardelopp.

Inom alternativmedicinen finns alternativ till psykiatrins giftiga droger. Den nya ”gröna mentalhälsovården” som är helt drogfri är ytterst effektiv.

Varför vill man stoppa den?

Follow the money!

.

Den moderna syntetiska skolmedicinen skadar oss:

http://www.doctoryourself.com/deathmed.html

Visste ni att den 4:e vanligaste dödsorsaken i västvärlden är knaprandet av skolmediciner…

Ingen dör av örter från naturens eget apotek:

http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n04.shtml

.

LÄKEMEDELSINDUSTRIN VILL FÖRBJUDA ALLA LÄKEÖRTER:

.

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1133

http://torbjornsassersson.com/2011/04/lakemedelsindustrin-vill-forbjda-alla-orter-och-kosttillskott-i-en-attack-mot-var-ratt-till-halsa

Från och med 30 april 2011 kan nästan alla medicinska örter vara olagliga inom den europeiska unionen om nya lagförslag accepteras i Bryssel.

I deras strävan att slå undan all konkurrens och ta absolut kontroll över människors hälsa har läkemedelsindustrin och jordbruksnäringen vunnit ett viktigt slag i Europa. Liknande, potentiellt ödeläggande slag är också på väg i USA. Hur kan detta få hända?

Det hemliga vapnet som läkemedelsindustrier använder är handelslagar. De skapar dessa regler och föreskrifter för att främja storföretag, men till folket säljs dessa regler och föreskrifter som om de är till för att skydda hälsa och säkerhet.”

.

 

TILL DISKUSSION:

.

Varför har det blivit så här galet?

Naturens (Guds) apotek botar, till skillnad från människans syntetiska apotek, men ändå så vill man förbjuda den!

Människans Gudlösa girighet?

.

 

.

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

ATEISTER – VEM SKAPADE UNIVERSUM?

VEM DESIGNADE OCH KONSTRUERADE UNIVERSUM?

 

En konstruktion kräver en konstruktör, en organisation kräver en organisatör, en intelligent design kräver en intelligent designer!

Det var allas vår gemensamma Intelligente Designer, Allsmäktige Skapare, som skapade universum med alla dess galaxer, himlakroppar, naturlagar och livsformer!

Inte något som vilken nisse som helst hade mäktat med, allra minst ateisternas impotente sagofigur farbror slumpen…

 

Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar istället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

.

Slumpen har ingen som helst IQ eller skaparkrafter!

Slumpen är ingen vetenskaplig förklaring till någonting!

.

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel lerkruka eller fotboll, så tar hen för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens, vilket ju stämmer. Även minsta lilla spindelväv för tankarna till en skapare, nämligen spindeln.

Men när samma ateist ser foton av fantastiska underbara komplexa skapelser som Jorden eller Solen, så slår hen plötsligt bakut och utbrister:

Nej, nej, nej… det behövs ingen intelligens för att skapa jorden eller solen inte, de har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln…”

Snacka om SJUKT OLOGISKT svammel…

.

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!

Lika ologiskt resonerar Big Bang-kreationisterna, som på fullaste allvar tror att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, hokuspokus – utan ens trollkarl eller trollstav – och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare…

Låter denna sjukt IQ-befriade hokuspokus-teori som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

 

UNIVERSUM ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT UNIVERSUM!

.

Planläggningen och struktureringen av universums superkomplexa perfekt lagbundna finkalibrerade intelligenta konstruktion, förutsätter och kräver en superintelligent konstruktör!

Systematiken, logiken och lagbundenheten i universums skeenden, motsäger totalt den sjukt absurda ateistiska hokuspokus-teorin att stendöda IQ-befriade stenflisor skulle ha designat och konstruerat mästerverket universum!

Eftersom universum styrs av lagar, så måste det finnas en intelligent laggivare som har formulerat och stiftat lagarna.

.

Dessutomeftersom lagarna som styr universum förefaller vara stiftade med tanke på kommande liv och förhållanden som gynnar uppehållandet av detta liv, är ett uppsåt helt klart inbegripet.

”Formgivning” och ”uppsåt” – det är inte egenskaper som är karakteristiska för en blind slump, utan exakt vad en intelligent Skapare skulle lägga i dagen.

Att a priori utesluta en styrande intelligent kraft bakom universum, som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt! Hade naturen haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

.

En extraordinär konstruktion, skapelse, kräver en extraordinär Konstruktör, Skapare!

Någon måste ha konstruerat och skapat universum!
Ingenting kan konstruera eller skapa sig själv!

 

Gud och vi själar/minigudar, tillhör inte denna tidsbundna förgängliga materiella värld, Guds baksida. Vi är eviga andevarelser (bestående av den medvetna levande andliga energin) tillhörande den eviga andliga världen, Guds framsida. Med tanke på att vi är eviga och alltid har funnits, så finns det alltså ingen som har skapat Gud eller oss minigudar!

 

VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR GUDS EXISTENS:

.

 

 

.

”Matematik är det språk, med vilket Gud skapade universum.”

Galileo Galilei

.

”Det finns en fullkomlig hjärna bakom fysikens alla lagar.”

”Jag vill veta hur Gud skapade denna värld. Jag är inte intresserad av det eller det fenomenet, i spektrumet av det eller det elementet. Jag vill veta Hans tankar, resten är detaljer.”
 
Albert Einstein

.

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.”

I avsaknad av någon annan bevisning, skulle tummen ensamt övertyga mig om Guds existens.”

– Isaac Newton

 

.

TILL DISKUSSION:

 

Vem skapade universum?

Vem hade den nödvändiga IQ:n som krävdes för uppdraget?

Vår Allsmäktige Gud eller farbror slumpen?  

.

 

GUD – SKAPAREN AV ALLA UNIVERSUM !!!

.

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
 


.
UTAN RELIGION ÄR MÄNNISKAN BARA ETT DJUR

UTAN GUD KAN MAN INTE FÅ EVIGT LIV

.
Mänskligt liv börjar faktiskt där religionen börjar. Äta, sova, para sig och försvara sig är de fyra principerna kring djurliv. Dessa förekommer hos både djur och människor. Men religionen (intellektets, det högre medvetandets mål) och den fria viljan att välja leva ett andligt liv, är den extra funktionen hos människan. Utan religion är det mänskliga livet nämligen inte bättre än djurliv. Därför finns det i alla mänskliga samhällen någon form av religion som syftar till självförverkligande och som hänvisar till människans eviga relation med Gud, och hur vi tar oss tillbaka till Honom.

.
När människan inte följer någon religion, då är hon ett djur, ett tvåbent djur!

En hund exempelvis förstår inte vad religion är. Hunden är också en levande varelse, men hunden är inte intresserad av det som diskuteras i de heliga skrifterna. Det är skillnaden mellan människa och djur; djuret är inte intresserad.

När människan inte längre har någon uppfattning om Gud, har hon inte längre förståelse för religionen.

Detta är människans devolution, tillbakagång. När religion och andlighet avtar, blir människan mer och mer som djur.

Våra mänskliga kvaliteter avtar (medlidande, barmhärtighet, tolerans, ödmjukhet, renlighet, självbehärskning, ärlighet, icke-våld), i takt med att vårt medvetande om Gud avtar. I takt med att den nuvarande materialistiska tidsåldern Kali yuga framskrider, så kommer de mänskliga egenskaperna att minska, och de djuriska egenskaperna att öka:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga
http://vaniquotes.org/wiki/Four_legs_of_religion
.

Människor löper risken att få respass ner till djurriket i sitt nästa liv, om de primärt bara lever efter sina djuriska drifter, inte behärskar sina djuriska begär. Om man inte använder den mänskliga kroppen till vad den är skapad och designad för, nämligen andlig utveckling, så har man diskvalificerat sig från att få en mänsklig kropp i sitt nästa liv, och avstannar därmed sin andliga evolution.
.
Det är nämligen endast i den mänskliga livsformen som man kan göra andliga framsteg och för gott bryta reinkarnationens fördömda kretslopp, och återvända tillbaka hem till Gud i den eviga andliga världen, bortom vår relativa temporära rumtid.

.
När det inte finns någon religion, då lever människan helt enkelt bara ett djurliv!

Inom logiken sägs det att människan är ett rationellt djur. När rationalitet saknas, då är människan bara ett djur, inte en människa. I det mänskliga samhället måste det finnas något system av religion. Det mänskliga samhället utan religion är ett djursamhälle.

.
Varför blir människor olyckliga och ser livet som meningslöst?

Jo, eftersom kunskap om själen, Gud och den eviga andliga världen saknas. De försummar religionen.

Religiösa system kan missbrukas (vanligt nu i Kali yuga), men det betyder inte att religionen bör undvikas eller avskaffas. Att det finns företrädare för religioner som syndar och inte efterföljer de heliga skrifternas bud, betyder inte att religionerna därmed ska förkastas. Om mitt öga ger mig problem på grund av grå starr, betyder det inte att ögat ska plockas ut. Det är den grå starren som bör åtgärdas. På samma sätt åtgärdas materialism och ateism med andlig utbildning, att människor upplyses kring varför de blivit påtvingade födsel, död och återfödsel.

Om vi inte får andlig utbildning, så finns risken att vi återföds som djur, devolverar och blir av med den Gudagivna fria viljan…

.

TILL DISKUSSION:

.

Om det inte är religionen som skiljer människan från djuren, vad är det då?

Om det inte är religionen som kan ge människan evigt liv efter ”döden”, vad är det då?

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.


 

VIDEOR SOM BEVISAR DET PARANORMALA !!!

SKEPTIKERNA BÖRJAR TVIVLA – KASTAR IN HANDDUKEN NU ???

 

Här är det senaste paranormala video-beviset med Uri Geller, som har fått skeptikerna att börja tänka om:

 

 

 

Dags att kasta in handduken nu, skeptiker?  

 

 

ILLUSIONISTEN CRISS ANGEL BLIR HÄR ÄGD AV PARANORMALE URI GELLER:

 

 

 

DOKUMENTÄR – URI GELLERS MER ÄN 40 ÅR LÅNGA PARANORMALA LIV:

 

 

 

Sveriges Radios Morgonpasset på P3 får här uppleva Live Uri Gellers paranormala krafter:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel=4414009

 

Det finns privatpersoner som blivit förbannade Uri Geller, för att deras hemnycklar böjts via Uri Gellers TV-program, så att de blivit tvungna att köpa nya nycklar:

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article12832523.ab

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Varför blir ateister så himla upprörda över människor som uppvisar paranormala, övernaturliga, förmågor?

Kan det månne bero på att det skulle ge en fingervisning om Guds existens, vilket – Gud förbjude – inte får vara sant?

Är det inte dags att kapitulera, och medge att alla vi själar har ett finfysiskt sinne (det 6:e), som står över våra 5 grovfysiska sinnen?

Vi är den evigt medvetna levande oföränderliga andliga själen, vi har ett finfysiskt sinne, vi bor i en temporär omedveten grovfysisk kropp!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

VAR KOMMER KÄRLEK OCH LYCKA FRÅN?

GIVETVIS FRÅN SJÄLEN!

ELLER HUR, ATEISTER?

.

Med tanke på att våra celler inte kan uppleva känslor som kärlek och lycka, så uppstår frågan:

Vem är det som känner kärlek och lycka?

Var kommer kärlek och lycka från?

Från oss själar givetvis!

.

Det är vi medvetna levande personliga själar – vi själar består av den andliga energin, vi är eviga andevarelser – som kan uppleva känslor som kärlek och lycka!

Eller hur, kära vänner?

.

Hur tacklar ateisterna denna frågeställning?

Enligt ateister, finns ju vare sig själen (minigud) eller Gud (Översjälen), så hur förklarar de kärlek och lycka, med tanke på att våra celler inte kan känna kärlek eller lycka?

Finns ingen som helst rim och reson med ateismen! 

.

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

URI GELLER BEVISADE REDAN 1974 DET PARANORMALA !!!

ENLIGT ATEISTER KAN INTE DET PARANORMALA EXISTERA !!!

 

KLASSIKERSveriges Radio intervju med Uri Geller, strax efter hans stora skedböjnings succé i Sverige den 16 februari 1974, på SVT, då tusentals svenskar vittnade om Gellers paranormala förmågor.

Bland annat orsakade han att TV-producenten Karin Falcks gamla trasiga klocka började fungera och en av visarna på klockan hoppade ut genom glaset, utan att det ens blev en rispa på glaset:

LYSSNA och chockeras:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=4426780

 

SÄPO och livvakter i studion under sändningen som ni hör…  Förvånad

Det var tydligen förenat med risker för Uri Geller att inför det skeptiska svenska folket bevisa paranormala fenomenSkrattande

Ingen skrattar längre åt Uri Geller – om man är påläst – eftersom hans paranormala krafter har bevisats i en rad vetenskapliga experiment av kända forskare:

http://www.leopoldreport.com/Webbor/Geller.html
http://www.leopoldreport.com/Webbor/Geller2.html

Video: http://www.youtube.com/watch?v=lERbTkN82go

 

Uri Geller duplicerar här en massa identiska teckningar – via sin paranormala tankeläsningsförmåga – och sen följer en diger sammanställning över alla hans dokumenterade tecknings duplikationer genom åren:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=AA7iN4bk6Jw
http://www.zem.demon.co.uk/ugtd.htm
http://www.zem.demon.co.uk/table1.htm

 

TILL DISKUSSION:

Varför vill inte skeptiker och ateister tro på det paranormala, på det övernaturliga?

Kan det månne bero på att det skulle ge en fingervisning om Guds existens, vilket – Gud förbjude – inte får vara sant? Skrattande

 

VIDEO – URI GELLER BÖJDE SKEDAR O NYCKLAR PÅ ”FENOMEN” IGÅR !!!

http://kanal5.se/web/guest/fenomen/-/artikel/av/Cw99/1097/4906965/1.0

http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isSlim=1

 

HOS AFTONBLADET – INGA SPEGLAR SOM URI GELLER TJUVTITTAR I – Eller hur, skeptiker?

 

ÄNDÅ SÅ LYCKADES HAN TANKELÄSA TVÅ TRIANGLAR !!! Video-bevis: http://www.aftonbladet.se/webbtv/noje/article12688970.ab

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

THE BEATLES – ACROSS THE UNIVERSE

FINNS DET NÅGON VACKRARE BEATLES-LÅT?

 

 

 

Jaya Gurudeva = Ärad vare den andlige läromästaren

Om = Aum = Helig mystisk stavelse, ljudvibration. Hela kosmos uppkom av den resonans som följde på att ”Aum” uttalades av herren Brahma, vår skapargud.

 

GEORGE HARRISON, SHYAMASUNDARA DASA, MUKUNDA GOSWAMI

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

ATEISMEN – EN FILOSOFISK PARADOX !!!

ATEISMEN ÄR FULLSTÄNDIGT INKOHERENT !!!

.

Det är filosofiskt omöjligt att vara ateist, eftersom man måste ha obegränsad kunskap, vara Allvetande, för att vara en ateist, för att absolut kunna veta att Gud inte finns!

Men för att kunna ha obegränsad kunskap, vara Allvetande, så måste man ju själv vara Gud!

 

Problemet är bara att det inte går att vara både Gud och ateist samtidigt!  

 

För att vara filosofiskt konsekvent, måste alltså i så fall ateisten dra slutsatsen att han själv är Gud, vilket ju är en total motsägelse, en filosofisk paradox!
 

ELLER HUR, ATEISTER?

.

 

 

atheism.jpg

 

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.
 

 


GUDS TJÄNARE BÄR VITTNESBÖRD OM GUD !!

GUD SPEGLAS I ALLA HANS OSJÄLVISKA TJÄNARE !!!

 

De barmhärtigaste och mest osjälviska människor som vandrat på jordens yta, är alla de storsinta helgon som offrat sina liv för Gud och mänsklighetens andliga utveckling, här på Moder Jord!

Visdomsord, med helgonet Radhanath Swami:

http://www.youtube.com/watch?v=xJbJayhYxG4

VIDEO – HUR KAN VI VETA ATT GUD EXISTERAR?

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


URI GELLER BEVISAR DET PARANORMALA !!!

HAN BÖJER MED TANKENS KRAFT, SINNE ÖVER MATERIA !!!

 

Uri Geller böjde en massiv, opreparerad sked inför ögonen på en chockad Claes Åkeson !!!

Kolla här:

http://www.kanal5play.se/klipp/play/fenomen-intervju-claesakeson  Förvånad

 
Tiotusentals trasiga klockor, mobiler, datamaskiner, etc, började fungera hemma hos folk under Uri Gellers experiment på ”Fenomen” i Kanal 5:

http://twitpic.com/4e710o
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article12793597.ab

Hur förklarar skeptikerna detta?  Cool

De kan ju knappast anklaga Uri Geller för att i förväg ha preparerat alla dessa prylar… Skrattande

 

KLASSIKER – Sveriges Radio intervju med Uri Geller, strax efter hans stora skedböjnings succé i Sverige den 16 februari 1974, på SVT, då tusentals svenskar vittnade om Gellers paranormala förmågor. Bland annat orsakade han att TV-producenten Karin Falcks gamla trasiga klocka började fungera och en av visarna på klockan hoppade ut genom glaset, utan att det ens blev en rispa på glaset:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=4426780

SÄPO och livvakter i studion under sändningen som ni hör…det var tydligen inte så populärt att Uri Geller inför det skeptiska svenska folket bevisade paranormala fenomen… Skrattande

 

Uri Geller har utsatts för omfattande rigorösa vetenskapliga tester och experiment vid Stanford Research Institute (SRI) – vars resultat publicerades i ”Nature” 18 oktober 1974 – där han under kontrollerade former lyckades exceptionellt bra, och obestridligen bevisade sina unika paranormala förmågor:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=lERbTkN82go
Video: http://www.remoteviewed.com/remote_viewing_history_sri2.html

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX123.HTML
http://site.uri-geller.com/remote_perception_at_stanford_research_institute
http://www.uri-geller.com/books/geller-papers/g3.htm
http://www.uri-geller.com/books/geller-papers/g4.htm
http://www.uri-geller.com/books/geller-papers/g5.htm

 

De forskare som ledde CIA:s forskningsprogram kring paranormala förmågor på SRI, Hal Puthoff och Russell Targ, har bemött och motbevisat skeptikernas, speciellt Randi och Hanlon, anklagelser om att testerna av Uri Geller inte skulle ha varit tillförlitliga:

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX123.HTML
http://site.uri-geller.com/scientists_answers_to_questions_about_uri_geller_sri_tests

Uri Geller och de hemliga CIA-ledda laboratorie experimenten, ledde sedermera till att han fick jobba åt CIA som paranormal spion:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=ryYIfNrOM3Y

 

Vetenskapliga observationer av Uri Gellers paranormala krafter; The Geller Papers:

http://www.uri-geller.com/books/geller-papers/gpap.htm

Uri Geller har övertygat mängder av forskare och vetenskapsmän världen över, om sina paranormala krafter:

http://site.uri-geller.com/what_scientists_say_about_uri_geller

Uri Geller har dessutom lyckats övertyga många av världens mest skickliga magiker och illusionister, att Uri inte använder sig av tricks, att han tillhör en helt egen division:

http://www.zem.demon.co.uk/maug.htm
http://site.uri-geller.com/en/what_magicians_say
http://www.uri-geller.com/books/geller-papers/g14.htm
http://www.uri-geller.com/books/geller-papers/g23.htm

 

TILL DISKUSSION:

Skeptiker, hur tacklar ni vår paranormale Uri Geller?

Är det inte dags att kapitulera, och medge att alla vi själar har ett finfysiskt sinne (det 6:e), som står över våra 5 grovfysiska sinnen?

Vi är den evigt medvetna levande oföränderliga andliga själen, vi har ett finfysiskt sinne, vi bor i en temporär omedveten grovfysisk kropp!   Glad

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


TELEPATISKE URI GELLER FORTSÄTTER ATT CHOCKA !!!

SCHULMAN SHOW – URI GELLER I HÖGFORM !!!

 

Kolla programmet här – knappt halvvägs in – när Uri Geller via telepati ritar av Alex Schulmans teckning:

Video: http://www.aftonbladet.se/webbtv/noje/schulmanshow/article12780683.ab

 

Finns även att se på Schulmans blogg, med kommentarer:

http://blogg.aftonbladet.se/schulman/2011/03/jag-tror-bestamt-det-ar-fredag-och-det-innebar-schulman-show

Grymt häftigt, eller hur?  Förvånad

 

TILL DISKUSSION:

Hur tacklar skeptiker och ateister Uri Gellers telepatiska förmågor?

Bortförklara det inte med någon sjuk konspirationsteori, som att Uri Geller och Alex Schulman skulle ha konspirerat ihop det hela… Skrattande

 

VIDEO – URI GELLER LYCKADES I DE HEMLIGA CIA-TESTERNA !!!

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


URI GELLER CHOCKAR SVERIGE IGEN !!!

HUR FÖRKLARAR ATEISTERNA DET PARANORMALA ???

 

Uri Geller är just nu i Sverige för att förbereda sitt ”Fenomen” på Kanal 5, som ska gå tio söndagkvällar 20.00-21.30, med start nu på söndag 27 mars.

Uri Geller var inbjuden till Sveriges Radio, Morgonpasset i P3, i tisdags och passade då på att demonstrera sina paranormala förmågor, och chockade svårt hela redaktionen på kuppen!

 

KOLLA HÄR:

Video: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel=4414009 Förvånad  

 

HÄFTIGT, eller hur?  Cool

Klippet är taget från Morgonpasset i P3, tisdag 22 mars, som börjar 1:54:00 in i sändningen, och 2:06:00 böjer han en sked som chockar redaktionen: 

Audio: http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=2024  Förvånad

 

Uri Geller på Kanal 5, High Chaparall, med Filip & Fredrik från 2004, då de besökte Uri Geller i England, där han bevisade sina paranormala förmågor:

Video: http://www.kanal5play.se/program/play/highchaparall-s02e02

 

Uri Geller böjer en sked tillhörande en reporter från Aftonbladet, en från Dagens Industri, en från CNN, och skeden fortsätter att böja sig även efter Uri Geller lämnat den ifrån sig:

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article8212512.ab
http://www.dagensps.se/artiklar/2011/03/23/06857096/index.xml

Video: http://www.youtube.com/watch?v=p2IfzeVGct0

 

Illusionisten Criss Angel blir här ägd av telepatiske Uri Geller:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=xIhSBMzPjrc
http://www.uri-geller.com/challenge.htm

 

Uri Geller har testats vetenskapligt på Stanford Research Institute, där man BEVISAT att Uri Geller är paranormal:

http://www.youtube.com/watch?v=lERbTkN82go

 

MINA TIDIGARE INLÄGG kring fenomenet Uri Geller:

Uri Geller trotsar vetenskapen:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/uri-geller-trotsar-vetenskapen-gudstroende-uri-geller-bevis-for-paranormala-formagor

 

Filip & Fredrik chockades svårt av Uri Geller:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/filip-fredrik-chockas-nar-uri-geller-demonstrerar-sina-paranormala-formagor

 

TILL DISKUSSION:

Hur förklarar ateisterna Uri Gellers paranormalitet? Cool

Varför blir ateister så himla upprörda över människor som uppvisar paranormala förmågor?

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
 


HAARP ORSAKADE TSUNAMIN I JAPAN ?

TYVÄRR TYDER ALLT PÅ DET – INTE FÖRSTA GÅNGEN…

HAARP – ETT FRUKTANSVÄRT MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN !!!

 

KOLLA FILMERNA – MYCKET SKRÄMMANDE !!!

 

SENASTE NYTT – Tsunamin rapporteras ha orsakats av HAARP:

http://www.pakalertpress.com/2011/03/11/videos-japan-earthquake-and-tsunami-caused-by-haarp-evidence

http://137.229.36.30/cgi-bin/magnetometer/gak-mag.cgi

 

HAARP bakom Tsunamin i Japan 11 mars 2011:

Video:

 

 

 

HAARP och jordbävningen i Japan 2007:

Benjamin Fulford:

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Fulford

 

HAARP manipulerat moln-formationer över Japan:

Video:

 

http://www.google.se/images?q=Asperatus&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&sa=X&ei=kHyCTejwPMndsgaBz_2OAw&ved=0CDkQsAQ&biw=1272&bih=543

 

HAARP kan trigga igång jordbävningar, en demonstration:

Video:

 

HAARP ska ha orsakat jordbävningen i Haiti:

Video:

 

HAARP anklagas av Hugo Chavez ha orsakat jordbävningen i Haiti:

Video:

 

HAARP ska ha orsakat jordbävningen i Nya Zeeland:

Video:

 

HAARP ska ha orsakat jordbävning i Kina:

Video:

 

HAARP, Project Bluebeam, i Norge:

Video:

 

HAARP väderexperiment, i Rumänien:

Video:

 

 

HAARP och utvecklingen kring denna hemliga Tesla-teknologi:

Video:

 

HAARP vädermanipulerande Tesla-vapen, History Channel:

Video:

 

HAARP är ett fruktansvärt vädervapen – Dokumentär:

Video:

 

 

HAARP har grillat 1000-tals delfiner till döds:

Video:

 

 

HAARP misstänks ligga bakom de mystiska dödsfallen kring fåglar och fiskar under de senaste månaderna, först vill man experimentera på djur, här i kronologisk ordning :

http://www.naturalnews.com/031041_animal_deaths_timeline.html

 

HAARP misstänks ligga bakom de flesta av de senaste årens stora jordbävningar; Indonesien, Chile, Kina, Haiti, Nya Zeeland och Japan:

http://www.fredskoalitionen.se/artiklar/2010/01/30/markligare-an-fiktion-om-haitis-jordbavning-och-haarp
http://konspirationer-och-sanningar.blogspot.com/2010/03/haarp-bakom-den-senaste-tidens.html

 

HAARPDet ultimata massförstörelsevapnet:

http://www.antennamonitor.org/#/mera-haarp/4515435542
http://kristofferhell.org/2010/05/haarp
http://www.politiken.biz/haarp2.htm
http://www.politiken.biz/klimatforandring.htm
http://www.politiken.biz/chemtrai_HAARP_echelon.htm

http://godmantravels.net
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=319
http://www.fromthewilderness.com/free/pandora/haarp.html
http://www.epochtimes.se/articles/2008/02/02/14121.html
http://blogg.passagen.se/carlgrinde/entry/nazism_illuminati_freemasons_frimurare_skull

http://viewzone2.com/haarp00x.html
http://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalarweapon_a.htm
http://www.examiner.com/us-intelligence-in-national/haarp-secret-weapon-for-weather-modification-electromagnetic-warfare
http://newsworldwide.wordpress.com/2011/03/11/h-a-a-r-p-was-a-direct-hit-on-japan-causing-earthquake-inside-government-sources-say

 

Andelen kraftiga jordbävningar som registrerats har kraftigt ökat de senaste åren (orsak: HAARP), gäller alla typer av Magnituder, man kan bläddra i menyn till vänster här:

http://research.dlindquist.com/quake/historical/?mag=0&type=strength&freq=year&style=raw

 

HAARP – US-Patent-No-4.686.605

http://crashrecovery.org/haarp/US-Patent-No-4.686.605.pdf

 

HAARP-anläggningar i Sverige, de flesta ligger i Skåne:

http://educate-yourself.org/cn/haarpscandinavia17may07.shtml
http://www.fraktali.biz/chemtrail/haarp_scandinavia.html

 

Riksdagsmotion kring att man borde utreda detta fruktansvärda massförstörelsevapen HAARP:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GL02U416

 

Sataniska illdåd utförs ofta den 11:e, eftersom konspiratörerna är barnsligt förtjusta, rent av besatta, i talmystik!

 

Talet 11 är ett heligt ”stormästartal” för dem, och man använder talet 11 symboliskt när man initierar sina konspirationer, såsom Apollo 11 1969, Flight 11 den 11 september 2001, Madrid-attentatet den 11 mars 2004, osv, och att det skulle ske ett illdåd den 11:e mars i år var faktiskt förutspått:

Video:


Video:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad tycker ni om att HAARP missbrukas på detta diaboliska sätt?

Hur kommer det sig att det är så få som känner till detta fruktansvärda massförstörelsevapen?

Hur ska man stoppa detta Gudlösa vansinne?

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


 

DALAI LAMA ÖVERTYGAD OM ATT VI REINKARNERAR !!!

VI ÄR INTE GARANTERADE ATT ÅTERFÖDAS SOM MÄNNISKA !!!

.

Dalai Lama har mycket väl insett att vårt nuvarande liv här på jorden inte är det första, inte heller det sista, på grund av att vi föds och dör med karma i bagaget:

.

.

Karmat vi skapar i detta liv måste fortsatt bearbetas och regleras i våra framtida liv i den materiella världen (Guds baksida), ända tills dess vi blir upplysta Gudstjänare och slutar skapa och skörda karma, då vi återvänder för gott till den eviga andliga världen (Guds framsida), själens eviga hemvist!

Vill det sig riktigt illa, kan vi få respass ner till djurriket, speciellt om vi försummar att odla vårt andliga liv som vi människor är menade för, att utveckla vårt medvetande till högre nivåer i vår andliga evolution.

Det är nämligen endast i den mänskliga livsformen som man har möjlighet att påverka sina framtida liv, via levernet vi för här och nu.

Människan både skapar ny karma (sår) och bränner gammal karma (skördar), medan djuren endast bränner gammal karma, skapar inget nytt, då de inte har samma Gudagivna fria vilja som vi Människor!

.

 

TILL DISKUSSION:

 

Visst vore det sjukt ologiskt och orättvist ifall vi alla skänktes 1 endaste livstid, där vissa själar gottade sig i himmelska fröjder, medan andra själar led helvetets alla kval, under sitt enda liv?

Tänk på de själar som går bort som små barn, eller som aborteras, skulle det verkligen vara det enda livet de någonsin skänktes?

Givetvis har våra karmiska frukter – bittra som söta – som vi skördar i detta liv ett samband med karmat vi sådde i våra föregående liv!

Ateismens grundlösa förnuftsvidriga tro på ett endaste liv, är inte bara sjukt ologisk och orättvis, den leder dessutom till livsleda, själlöshet och andens mörka armod. Ateism är intellektuellt självmord, Gudlöshetens tragiska final…

 

dalai-lama-reincarnation-cause-and-effect.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


BIG BANG = BLUFF 

UNIVERSUM HAR ALDRIG EXPLODERAT FRAM FRÅN INGENTING…

 

Att tro att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet – utan ens trollkarl eller trollstav – och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare, för att sedan designa och konstruera vårt superkomplexa, lagbundna, finkalibrerade, perfekt strukturerade universum med galaxer, himlakroppar, naturlagar och livsformer, och som sedan upprätthåller och sköter allting helt av sig själv, utan någon som helst högre styrande intelligent kraft…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till universums existens?

Snacka omsjukt vrickad flummig hokuspokus-teori!  Skrattande

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med någonting!

 

MATERIA HAR INGEN SJÄLVSTÄNDIG SKAPANDE KRAFT!

 

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller materien självständigt skapa himlakroppar!

Någon MÅSTE alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!

Bara för att ingenting kan skapa sig själv, så betyder ju inte det att Gud har skapats, bara det att alla skapade ting måste ha skapats av någon annan! Gud och vi minigudar (själar) är eviga andevarelser, utan någon början eller något slut, oskapade och odödliga!

 

Big Bang-teorin anses faktiskt numera vara en förlegad teori och kullkastas av nya upptäckter, som motbevisar den rådande uppfattningen att universum expanderar:

http://www.youtube.com/watch?v=RmyR4MZrtDY
http://www.youtube.com/watch?v=3KdKOKw03Sk

http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang

 

Det finns inga som helst observationer som stödjer Big Bang-teorin och därför har hundratals av världens ledande astronomer och fysiker vänt teorin ryggen, ett faktum som publicerades i New Scientist, 22 maj 2004:

http://cosmologystatement.org
http://www.newscientist.com/article/mg18224482.900-bucking-the-big-bang.html

 

Faktum är att Big Bang-teorin brottas med fler än 30 oöverstigliga problem, vilket förklarar varför Big Bang-teorin är på utdöende:

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060905104549.htm
http://www.metaresearch.org/cosmology/BB-top-30.asp
https://www.flashback.org/sp5841611

 

BIG BANG PÅSTÅS HA EXPLODERAT FRAM FRÅN ABSOLUT INGENTING…

 

Mängder av ledande astronomer och fysiker motbevisar Big Bang, med grundliga vetenskapliga argument:

http://www.youtube.com/watch?v=1yTfRy0LTD0  (9 delar)

 

Stephen Hawking bedyrade att universum hokuspokus trollade fram sig själv från absolut ingenting, via en explosion:

http://www.youtube.com/watch?v=pFpUSdkEr7A

Carl Sagan, även han en Big Bang-guru, bedyrade att universum exploderade fram från absolut ingenting:

http://www.youtube.com/watch?v=B1hVx7BsvjU

Ulf Danielsson, känd svensk fysikprofessor, bedyrar här att universum exploderade fram från absolut ingenting:

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/108959?programid=2071

Brittisk vetenskapsserie om universum, ”Wonders of the Universe”, BBC-dokumentär från 2011. Del 3 som handlade om ”Ljuset”, sändes på SVT onsdag 7 november 2012, sades ordagrant följande:

http://www.svtplay.se/video/77269/del-3-av-4-ljuset

”I en våldsam explosion för över 13 miljarder år sen föddes vårt universum. Big Bang ses ofta som en explosion som sträckte ut sig i rummet. Men explosionen skedde ofattbart nog inte i rummet. Den skapade rummet.”

 

Big Bang-teorin är faktiskt en övernaturlig teori, en ovetenskaplig teori, vilket de flesta BB-troende inte ens har tänkt på:

http://www.youtube.com/watch?v=0donCN_IUhI
http://www.youtube.com/watch?v=ri3qObxRPk8

 

Kan vi alla härmed komma överens om att denna sjukt absurda hokuspokus-teori bara är en myt, en flummig infantil vuxen-saga, utan någon som helst verklighetsanknytning!  Cool

 

 

TILL DISKUSSION:

Vad är det egentligen som får fullvuxna människor att tro på myten kring Big Bang, att universum exploderat fram, när ingenting annat ordnat och funktionellt i skapelsen skapats av IQ-befriade hokuspokus-explosioner?

Varför har vi gått på denna sjuka sagoberättelse kring Big Bluff?

Vår konstnärlige Skapare skapar inte saker och ting med råbarkade al-Qaida metoder…  Skrattande

 

Bildresultat för big bang myth

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd


 

UNIVERSUMS MYSTERIER ENLIGT DEN INDISKA KOSMOLOGIN !!!

 

Den indiska vediska kosmologin, världens äldsta vetenskapliga förklaringsmodell kring universums uppbyggnad:

.

.

Grymt intressant film, eller hur?

.

VEDA – HINDUISMEN = DEN VETENSKAPLIGA RELIGIONEN !!! Den moderna vetenskapen bekräftar hinduismen:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/02/veda-och-hinduismen-den-vetenskapliga-religionen-vetenskapens-vagga-ligger-i-indien

.

UNIVERSUM SKAKAS vart 8 640 000 000 år !!!

Vår skapargud Brahmas livstid = 311 040 000 000 000 år:

https://snilleblixten.net/2010/02/10/universum-skapas-regelbundet-var-8-640-000-000-ar-herren-brahmas-livstid-311-040-000-000-000-ar/

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


.

MATEMATISKT ÄR EVOLUTIONSTEORIN OÄNDLIGT OSANNOLIK !!!

EN SLUMPTEORI SOM GÅR EMOT ALL RIM OCH RESON…

.

Enligt evolutionsteorin så har livet hokuspokus uppstått ur livlös materia!

 

Matematiskt sett så är det en omöjlig ekvation och anses därför vara en oändligt osannolik slumpteori:

http://www.nodnc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=291

http://creationwiki.org/The_odds_of_life_forming_are_incredibly_small_%28Talk.Origins%29

.

 

.

 

TILL DISKUSSION:

.

Hur kommer det sig att vuxna så kallade rationella människor, kan tro på oändligt osannolika slumpteorier, som evolutionsteorin?

Hur kan vi förnedra oss själva på detta sätt, när det är så otroligt mycket sannolikare, att det var allas vår Allsmäktige Skapare som alstrade livet?

.

 

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

KRISHNA ÄR MIN DYRKANSVÄRDE HERRE

GUD FINNS I ALLAS VÅRAS HJÄRTAN SOM SAMVETETS RÖST

 

Här kan ni läsa om hur George Harrison, en av de fyra Beatles-medlemmarna, hjälpte till att bekosta en av Krishnarörelsens första böcker, ”Krsna, the Supreme Personality of Godhead”, författad av rörelsens grundare, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada:

https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna,_the_Supreme_Personality_of_Godhead

 

Ni som ännu inte är så förtrogna med Krishna, Guds Ursprungliga Person, som alla andra aspekter och inkarnationer av Gud har sin grund i, kan börja med att ta in lite allmän info om Honom:

https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna

 

Här kan ni inhandla böcker om Krishna:

https://krishnastore.eu/books-srila-prabhupada-om-21_38.html

 

Här kan ni läsa Krishna-boken och en massa andra böcker om Krishnamedvetande online:

https://www.vedabase.com/en/kb

 

SVENSKA BARNS TANKAR KRING VÅR ALLSMÄKTIGE GUD

DEN MEST OMTALADE PERSONEN I VÄRLDSHISTORIEN

 

Kolla här, alla människor har en åsikt om Gud, även barn:

.

.

cc551192efacb48cd9e14302c14dd047.jpg

Lord-Krishna-Images.jpg

 

krishna-the-most-expert-lover-who-enchants-even-cupid-or-madana.jpg

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

OLOF PALME STOD I VÄGEN…

LEIF GW PERSSON – DET VAR EN KONSPIRATION !!!

 

Polisprofessorn Leif GW Persson ger inte mycket för CP-teorin, att A-lagaren och sossen Christer Pettersson skulle ha tagit Olof Palme av daga, utan det var frågan om en konspiration:

 

 

Leif GW om konspirationen i Aftonbladet:

http://aftonbladet.se/nyheter/article8604760.ab

 

De närmaste vittnena till mordet uppfattade tydligt att Olof Palme stod och pratade med mördaren under en stund innan han blev skjuten, ”mötesscenariot”, vilket friar Chrille från mordmisstankarna, för han skulle ju knappast förväxla en pratstund med Sveriges Statsminister, med en pratstund med narkotikalangaren Sigge Cedergren:

 

 

Komikern Robert Gustafsson satt och såg samma biofilm som Olof Palme och berättar här en massa underligheter när han skulle ut från biografen, män pratandes i walkie-talkies etc:

.

 

 

 

 

Komikern Magnus Betnér raljerar friskt över de långsökta misstankarna mot Christer Pettersson:

 

 

 

En suveränt bra, avslöjande Tysk TV-dokumentär kring konspirationen mot Olof Palme, som sänts ett par gånger på kanal 8, textat på svenska:

 

 

 

Den välrenommérade tyska tidningen Die Zeit publicerade i februari 1995 följande skrämmande fakta kring Palmemordet:

http://www.freewebs.com/politiskt/palme.htm

 

Privatspanaren Ingvar Heimer blev svårt skottskadad i bakhuvudet och dog efter nån timme, strax efter det att han öppnat en egen hemsida på nätet kring mötesscenariot vid Palmemordet:

http://biphome.spray.se/palmemordet/index.htm

Dödsfallet avskrevs sedermera som en olyckshändelse…

 

Christer Pettersson är den enda människan i världen som har papper på att han inte begick mordet på Sveriges statsminister Olof Palme!

 

 

 

9789155262105-jpg_timestamp20150515120021

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

ETT BARN HAR NYSS DÖTT !!!

TVÅ ÄNGLAR I KAZAKSTAN ESKORTERAR BARNETS SJÄL !!!

 

SE SJÄLVA, kära vänner:

http://www.youtube.com/watch?v=l-XX0u4mnUg

http://www.dailymotion.com/video/xd47ps_famous-2-angels-and-child-video-sta_news (mindre skakig version)

.

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


NBC-DOKUMENTÄREN SOM SKAKAT OM VETENSKAPEN !!!

MÄNNISKAN ÄR HUNDRATALS MILJONER ÅR GAMMAL !!!

 

Den omskakande, utmanande NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, Forbidden Archeology – Secret Discoveries of Early Man:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=6oGqPc6poS4

 

Denna fantastiska dokumentär orsakade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska evolutionstroende leden inom det vetenskapliga etablissemanget…

Ur programförklaringen:

”It’s Indiana Jones meets The X-Files in this intriguing program that tackles the age-old question ”Where did we come from?” Fascinating viewing! Highly recommended! – Michael Rogers, ”Library Journal”

The creators of the Emmy Award Winning Mystery of the Sphinx present a revolutionary new film that examines one of our greatest mysteries: Man’s origins.

Hosted by Charlton Heston, this film challenges what we are being taught about human evolution and the rise of early civilization. A new breed of scientific investigators present startling evidence that the academic community has quietly ignored.

Includes the facts about this amazing mystery and a fascinating series of spellbinding interviews with researchers, scientists, and the best known, most credible authorities in the world today.”

 

VISST VAR DOKUMENTÄREN GRYMT BRA?

HUR KAN MAN LÄNGRE TRO PÅ EVOLUTIONSTEORIN?

 

Forskarna Michael Cremo och Richard Thompson som medverkade i NBC-dokumentären, publicerade sedermera den vetenskapliga klassikern ”Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race”, som har fått fantastiskt fina recensioner:

http://www.amazon.com/Forbidden-Archeology-Hidden-History-Human/dp/0892132949/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1298199954&sr=1-1

 

114 of 121 people found the following review helpful:

5.0 out of 5 stars
January 19, 2009 By SmokeNMirrors (London):

”History you won’t see taught in school, which in itself should tell you everything you need to know about modern ”education”…

After having spent best part of the last 6 months reading this juggernaut and cross-checking references, I can only say that the authors have done a tremendous job of proving that the evidence for the great antiquity of man is at least as strong as much of the evidence commonly accepted today as proof of human history.

Those reviewers who claim the authors do not know their subject, or that they employ junk science or bad archaeology, quite simply have not read the book. Those claims are based more upon the (often very impressive) ignorance and preconceptions of the reviewers; do not be put off by them. Examine the evidence and judge for yourself.

Not only do they present a very strong case that we should either open our minds or discard most, if not all, of the commonly accepted evidence of human antiquity, but they demonstrate very clearly how the process of knowledge filtration works to preserve orthodox beliefs and bury contradictory evidence.

This is a very important part of the discussion because it needs to be understood why a lot of evidence which was once widely accepted is now widely regarded as mythical or having never existed at all (look at some of the early reviews for this book, mostly from Mr. A Customer, which show how widespread that view is).

I started reading this book with no preconceptions at all except for a nagging suspicion that large parts of the history we are asked to uncritically swallow are wrong and known to be wrong by certain small groups of people. It strikes me from the evidence discussed that not only is the accepted version of human history inaccurate, it is almost completely wrong!

A note of caution: the above does not mean that I believe that every artefact uncovered is unequivocal proof that human beings were around millions, and hundreds of millions, of years ago. Nor do I believe every piece of evidence the authors present. Indeed, they make it abundantly clear that they themselves do not. As in all such situations, the point is that ALL of the evidence should be publicised, examined and analysed – evenhandedly.

In too many walks of life there is a dogmatic and dangerously arrogant attitude that all there is to know has already been discovered. This is rarely true; this book is yet more evidence of that. Those who insist that works such as this should be consigned to the scrap heap are blissfully unaware of a very basic fact; that their ignorance is total.”

 

202 of 255 people found the following review helpful:

5.0 out of 5 stars
September 21, 2000 By D. Sinclair:

The scientific method is not dead yet…

”Forbidden Archeology” is a superb, well-documented compendium of both the evidence favoring the conventional picture of human evoluton, and the anomalous evidence that casts this picture into doubt.

Its larger significance, however, lies in its detailed documentation and analysis of one particular exampe of a disturbing phenomenon that has increasingly crippled mainstream science: the establishment of a new scientific orthodoxy, i.e. a quasi-religious belief by leading scientists in the absolute and unquestionable validity of the basic theories of their field. These theories are then elevated to ”facts” of which any dissenter is accused of being ignorant, which makes for a convenient, easy dismissal of any anomalous evidence.

Since any such evidence is thus automatically ineligible for publication in the proper journals, this lack of documentation is then in turn taken by researchers in the field as proof that the evidence must be of low scientific value.

With ”Forbidden Archeology, Cremo and Thompson have attempted to break through this self-perpetuating cycle of ignorance and denial. The many angry dismissals by ”experts” one can read on this page shows that they have done their job well.

A truly educational book that will open the eyes of many who are searching for the true origins of humankind. Those who don’t have the time or patience to peruse this 900-page tome should consider reading the abridged version instead. Either way, they will come to appreciate one of the fundamental tenets of true science: theory never overrides evidence.”

 

Efter NBC-dokumentären och publiceringen av ”Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race”, företog forskarna en omfattande media-turné kring sina fantastiska arkeologiska upptäckter, som har tvingat de evolutiostroende vtenskapsmännen att börja tänka om:

Video: http://krishnatube.com/video/295/Hidden-History-of-the-Human-Race-Authors-Tour-1994

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur kommer det sig att vi här i Sverige inte har fått höra talas om dessa fantastiska arkeologiska upptäckter, som ju i ett svep omkullkastar hela den evolutionsbaserade vetenskapen?

Att människan funnits i hundratals miljoner år, borde ju rimligen snart ta kål på den förnuftsvidriga ateistiska evolutionsteorin, eller hur?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


VÅLDTÄKTER SKAPAR GRYMT DÅLIG KARMA !!!

SPELAR INGEN ROLL VAD MAN FÖDS MED FÖR KARMA !!!

 

Kära vänner, eftersom vissa verkar göra en koppling mellan mig (Krishnarörelsen) och våldtäkter (de som läst om skandalerna på Wikipedia), så vill jag en gång för alla göra klart här att jag till 100% tar avstånd ifrån alla våldtäktsmän och våldtäktsskandaler som skett inom Krishnarörelsen, och att jag till 100% står på de drabbades sida och tycker att det ska råda nolltolerans, och att förövarna ska lagföras och vidkännas stränga straff för dessa djupt kränkande vidriga handlingar!

Jag vill samtidigt passa på att be alla de om ursäkt, som på något sätt pga av mina ibland filosofiskt provocerande utläggningar, fått en bild av att jag med öppna armar skulle godta allt som sker, bara för att allt som sker är bundet av ens karma och därmed är menat att ske…

Jag blir ledsen och känner ett styng i hjärtat varje gång jag hör talas om människor som drabbas av våldtäkter, misshandel och mord, ogärningar som inte hör hemma hos vuxna civiliserade människor. Spelar ingen roll om någon har karma för att drabbas av ont, man ska alltid agera från nuets karmaproducerande tidsperspektiv. Onda handlingar skapar bara mer ond karma för förövarna och karmakarusellen bara rullar vidare…

 

FILOSOFISKT ÄR DOCK ALLA BÅDE OFFER OCH FÖRÖVARE

PONERA ATT MAN SATT FÄNGSLAD I ETT FÄNGELSE

 

Vilket hade känts lättare att acceptera; att man satt i fängelset helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att man satt där på grund av att man var skyldig till ett brott?

Vilket känns det mer rättvist, logiskt och lättare att leva med; att man blir utsatt för brott i detta liv på grund av att man själv utsatt någon annan för brott i ett tidigare liv, eller att man blir drabbad av brott utan någon som helst personlig karmisk förskyllan?

Givetvis måste man ha lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens ödesbundna upplevelser, än att det är ett slumpartat orättvist kaos som styr ens öde…

Om man exempelvis kallblodigt våldtar ett barn i detta liv, så har man enligt karmalagen öppnat upp för risken att själv våldtas i sitt nästa liv.

Att fruktansvärda öden skulle kunna drabba totalt oskyldiga människor, är en mycket grymmare och orättvisare livssyn, än att man inser att det alltid måste finnas ett personligt orsakssamband bakom allt som sker.

Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott mot sin nästa i detta liv, eftersom man med insikt i karmalagen förstår att det leder till goda levnadsbetingelser för sin nästa, och samtidigt för en själv i både detta och nästa liv!

 

Man skall älska Gud och sin nästa såsom sig själv, eller hur kära älskade vänner?

 

Herren Krishna:

Den som inte hyser avund, utan är alla levande varelsers varmhjärtade vän, som inte anser sig äga någonting, som är fri från falskt ego och lugn i både lycka och sorg, som är fördragsam, alltid tillfredsställd, självbehärskad och beslutsamt engagerad i gudshängiven tjänst, samt vars sinne och intelligens är fästa vid Mig – denne Min hängivne är Mig mycket kär.

Bhagavad Gita: 12.13-14

 

Jag hittade på nätet ett intressant och uppbyggligt svar kring just detta med våldtäktsmän och våldtäktsoffer. Tycker dock att det är lite skevt att man inte ser det hela från offrets sida, att våldtäktsmannen tar det aktiva steget och ber om förlåtelse och på alla sätt försöker gottgöra:

http://en.allexperts.com/q/Hindus-946/Rape.htm

Question:

”Is a rape victim required to forgive a rapist in Hinduism? How much of a crime is rape seen in Hinduism? How about child molestion?”

Answer:

”Forgiveness is never an obligation but a privilege. Forgiveness benefits the one who forgives, when it is sincere, because it breaks the tie of attachment to the sense of victimization. To hold anger, hatred, resentment, or other negative emotions in the mind for any person requires an expenditure of energy, and these emotions create disquiet in the mind of one who cultivates them. Our energy is better used in loving and helping as these are conducive to serenity.

Any act of intentional harm to another creates negative karma for the perpetrator. Negative karma results in suffering proportionate to the heinousness of the act. We do not always see the results of negative karma immediately. However, karma theory says the results cannot be avoided. ”‘Vengeance is mine,’ sayeth the Lord,” as the Bible tells us, and ”As you sow, so shall you reap.”

Modern psychology tells us that acknowledging painful feelings is an important step toward healing. However, these feelings are best utilized as indicators of positive action and then released. To resurrect negative feelings over and over again, activating them with new energy, only prolongs our suffering.”

 

 

index

 

 

index

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: